Kişiyi Özgürlüğünden Yoksun Kılma Suçu

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Veli KAFES
ISBN: 9786257773355
Stok Durumu: Stokta var
110,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Veli KAFES
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 402

Kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma suçunun unsurları ve yapısal özellikleri Türk Ceza Kanunu'nda benimsenen suç teorisi çerçevesinde incelenirken, aynı zamanda İnsan Hakları Hukukunun temel ilkeleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve karşılaştırmalı hukuktaki düzenlemeler göz önünde tutularak doktrindeki sorunlu konular değerlendirilmiştir. Özellikle, hareket serbestîsi veya irade oluşturma yeteneği bulunmayan kişilerin bu suçun mağduru olup olamayacağı, fiilin süresi, mütemadi suçun yapısı, neticeli bir suç olup olmadığı, suç tipinde hukuka aykırılığın özel olarak belirtilmesinin anlamı, suçun cinsel amaçla işlenmesi, suça teşebbüs ve etkin pişmanlık gibi birçok çetrefilli konu irdelenmiştir. Öte yandan, özgürlükten yoksunluğun çoğu zaman kişinin vücut dokunulmazlığına, cinsel dokunulmazlığına, malvarlığına, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlara eşlik eden bir fiil olarak yer alması dolayısıyla, kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma suçunun çeşitli suç tipleri ile içtima ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca uygulamada ortaya çıkan sorunlara ilişkin Yargıtay kararları değerlendirilerek önerilere yer verilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   KAVRAM, SİSTEMATİK, TARİHSEL GELİŞİM VE SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER
   1.1. KAVRAM VE SİSTEMATİK
   1.1.1. Genel Olarak
   1.1.2. Kişiyi Özgürlüğünden Yoksun Kılma Suçunun Tanımı
   1.1.3. Özgürlüğe Karşı Suçların Sistematiği
   1.2. KİŞİYİ ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN KILMA SUÇUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ
   1.2.1. Antik Dönem
   1.2.2. Roma Hukuku
   1.2.3. İslam Hukuku ve Osmanlı Hukuku
   1.3. KORUNAN HUKUKSAL DEĞER
   1.3.1. Tarihte Kişi Özgürlüğünün Korunması
   1.3.2. İnsan Hakları Hukukunda Koruma
   1.3.3. Anayasal Koruma
   1.3.4. Ceza Hukukunun Sağladığı Koruma


    İKİNCİ BÖLÜM
    KİŞİYİ ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN KILMA SUÇUNUN UNSURLARI VE NİTELİKLİ HALLERİ
    2.1. MADDİ UNSURLAR
    2.1.1. Fiil
    2.1.2. Netice
    2.1.3. Nedensellik Bağlantısı ve Objektif İsnadiyet
    2.1.4. Fail
    2.1.5. Mağdur
    2.1.6. Suçun Konusu
    2.2. MANEVİ UNSUR
    2.2.1. Kast
    2.2.2. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Hal
    2.3. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU
    2.3.1. Genel Olarak
    2.3.2. Suç Tipinde Hukuka Aykırılığın Özel Olarak Belirtilmesinin Anlamı
    2.3.3. Hukuka Uygunluk Nedenleri
    2.4. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ
    2.4.1. Genel Olarak
    2.4.2. Fiilin İşlenmesi İçin veya İşlendiği Sırada Cebir, Tehdit veya Hile Kullanılması
    2.4.3. Silahla İşlenmesi
    2.4.4. Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi
    2.4.5. Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi
    2.4.6. Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi
    2.4.7. Üstsoy, Altsoy veya Eşe Karşı İşlenmesi
    2.4.8. Çocuğa Karşı İşlenmesi
    2.4.9. Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi
    2.4.10. Cinsel Amaçla İşlenmesi


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     KUSURLULUK, SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ, CEZAYI AZALTAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK
     3.1. KUSURLULUK
     3.1.1. Genel Olarak
     3.1.2. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler
     3.1.3. Kusurluluğu Etkileyen Hata
     3.2. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
     3.2.1. Teşebbüs
     3.2.2. İştirak
     3.2.3. İçtima
     3.3. CEZAYI AZALTAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK
     3.3.1. Genel Olarak
     3.3.2. Etkin Pişmanlığın Koşulları
     SONUÇ


      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.