Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları -I (Medeni Hukukun Temel Kavramları ve Kişiler Hukuku)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Cem BAYGIN - Ahmet NAR - Şerife AKSAN NAR - Meltem BULUT
ISBN: 9786050506471
Stok Durumu: Stokta var
42,50 TL 50,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cem BAYGIN, Ahmet NAR, Şerife AKSAN NAR, Meltem BULUT
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları -I (Medeni Hukukun Temel Kavramları ve Kişiler Hukuku)

Prof. Dr. Cem BAYGIN, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NAR, Arş. Gör. Şerife AKSAN NAR, Arş. Gör. Meltem BULUT

2020/09 1. Baskı, 318 Sayfa

ISBN 978-605-05-0647-1

ÖNSÖZ

Tamamı Çözümlü Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları’nın 1. cildini oluşturan Medeni Hukukun Temel Kavramları ve Kişiler Hukuku Kitabı, esas itibariyle Erzincan Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptığım 2000-2020 yılları arasında sınavlarda sorulan ve uygulama derslerinde çözülen pratik çalışmalar ile bu kitabın oluşturulması sürecinde eksik görülen konulara yönelik özel olarak hazırlanan çözümlü pratik çalışmalardan oluşmaktadır. Benimle birlikte kitabın yazarları arasında yer alan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NAR, Arş. Gör. Şerife AKSAN NAR ve Arş. Gör. Meltem BULUT uzun yıllar medeni hukuk anabilim dalında birlikte çalıştığım ve kitabın oluşumunda çok ciddi katkıları olan değerli akademisyenlerdir. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri sürecinde danışman veya jüri üyesi sıfatıyla yer aldığım bu genç akademisyenlerle birlikte kitap yayınlamak benim için mutluluk ve gurur vericidir. Ayrıca geçmiş yıllarda benimle birlikte aynı anabilim dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aytuğ Ceyhun ÇAKIR ve Arş. Gör. Damla Özden ÇELT’e de bu vesileyle yardımlarından dolayı teşekkür ederim.

Bilindiği üzere hukuk öğretiminde teorik bilgilerin ve soyut kuralların somut uyuşmazlıklara nasıl uygulanacağı ve hukuki sorunların çözümünde başvurulacak yöntem son derece önemlidir. Öğrencilerin hukuk öğrenimi sırasında edindikleri bilgileri, uygulamada nasıl değerlendirip kullanabileceklerini de öğrenmeleri gerekir. Öğrenciler pratik çalışmalar sayesinde derslerde edindikleri teorik bilgileri uygulayabilme ve bunlardan yararlanabilme becerisini kazanırlar. Zira soyut hukuk kurallarını bilmek yetmez; aynı zamanda onları somut uyuşmazlığa doğru bir şekilde uygulamak da gerekir. Hukukçunun değeri, bilgi derecesi ile değil, bilgisini uygulama becerisiyle ölçülür. Hukuk öğrenimi görenler kendilerine yöneltilen uygulama sorularında öncelikle uyuşmazlık konusu olayı tam ve doğru bir şekilde anlamalı ve hukuki sorunu tespit etmelidir. Daha sonra, olayda yer alan hukuki sorunun hangi hukuksal kurum ve kurallarla ilgili olduğunu belirlemeli, diğer bir ifadeyle, doğru bir hukuki nitelendirme yapmalıdırlar. Nihayetinde ilgili kuralın unsur ve uygulama koşullarının somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğini analiz ederek isabetli bir sonuca varabilmelidirler. Bütün bu akıl yürütme faaliyetleriyle ulaşılan sonuç, mantık kurallarına ve somut olay adaletine uygun düşmüyorsa öğrenci izlediği yolu tekrar gözden geçirmelidir. Bu süreçte hukuki terminolojiye uygun, açık ve akıcı bir dil kullanmalı; ifadeleri arasında düşünsel bir bağlantı oluşturmalıdır.

Bu kitabın hazırlanmasındaki temel amaç, öğrencilerimizin medeni hukukun temel kavramları ve kişiler hukuku alanındaki pratik çalışma kitabı ihtiyacının karşılanmasıdır. Son yıllarda medeni hukukun temel kavramları ve kişiler hukuku alanında birçok pratik çalışma kitabı yayınlanmış bulunmaktadır. Belki bu kıymetli çalışmaların yanında elinizdeki kitaba ihtiyaç olmadığı düşünülebilir. İşte bu noktada, kitabın hazırlanmasının diğer amacı olan; yirmi yıldır devam eden öğretim üyeliğim sürecinde şahsım ve yakın çalışma arkadaşlarımın hazırladığı pratik çalışmaları hatıra niteliğinde kayıt altına alma düşüncesi öne çıkar. Elinizdeki kitaba öğrenciler ve meslektaşlarımız teveccüh gösterirlerse asıl amacımız üstün gelecek ve belki de eserin gelecek yıllarda yeni basıları yapılacak, aksi takdirde çalışmada güdülen duygusal nitelikli ikinci amaç üstün gelecek ve kitap bizim için geçmiş çalışma günlerimizi anımsatan bir hatıra olacaktır. Bu sonuç dahi beni ziyadesiyle mutlu edecektir. Bütün bu duygu ve düşüncelerle çalışmanın başta öğrencilerimiz ve genç hukukçular için yararlı olmasını ümit ve temenni ederim.

Son olarak, kitabın tashihlerini yapan Arş. Gör. Elif Rumeysa        GÜRBÜZ’e, kitabın basımını üstlenen Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım AŞ.’nin sahibi Muharrem BAŞER’e ve yayınevi çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZII

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

 MEDENİ HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Pratik Çalışma 1

Hukuk Kurallarının Nitelikleri

Pratik Çalışma 2

Hakların Tasnifi ve Nitelendirilmesi

Pratik Çalışma 3

Hakların Nitelendirilmesi

Pratik Çalışma 4

Hakların Nitelendirilmesi

Pratik Çalışma 5

Hakların Nitelendirilmesi

Pratik Çalışma 6

Hakların Nitelendirilmesi

Pratik Çalışma 7

Hakların Nitelendirilmesi

Pratik Çalışma 8

Hakların Nitelendirilmesi – Hakları Kazanma Yolları

Pratik Çalışma 9

Ayni Hakların Kazanılması

Pratik Çalışma 10

Hakların Kazanılması

Pratik Çalışma 11

Hukuki İşlemlerin Sınıflandırılması

Pratik Çalışma 12

Hukuki İşlemlerin Sınıflandırılması

Pratik Çalışma 13

Hukuki İşlemlerin Sınıflandırılması

Pratik Çalışma 14

Hukuki İşlemin Unsurları – İrade Beyanı Çeşitleri

Pratik Çalışma 15

Hukuki İşlemin Hükümsüzlüğü – Yokluk

Pratik Çalışma 16

Hukuki İşlemin Hükümsüzlüğü – Kesin Hükümsüzlük – Muvazaa

Pratik Çalışma 17

Hukuki İşlemin Hükümsüzlüğü – Askıda Hükümsüzlük

Pratik Çalışma 18

Hukuki İşlemin Hükümsüzlüğü – İptal Edilebilirlik – Aşırı Yararlanma

Pratik Çalışma 19

Hukuki İşlemin Hükümsüzlüğü

Pratik Çalışma 20

Taşınırlar Üzerinde Ayni Hak Kazanılmasında İyiniyetin Rolü

Pratik Çalışma 21

Taşınırlar Üzerinde Ayni Hak Kazanılmasında İyiniyetin Rolü

Pratik Çalışma 22

İyiniyet – Kısmi Koruyucu Etki – Tam Koruyucu Etki

Pratik Çalışma 23

İyiniyet – Kısmi Koruyucu Etki – Alıkoyma Hakkı

Pratik Çalışma 24

İyiniyet – Kısmi Koruyucu Etki – Tam Koruyucu Etki

Pratik Çalışma 25

İyiniyet – Kısmi Koruyucu Etki – Taşınır Davası

Pratik Çalışma 26

İyiniyet – Kısmi Koruyucu Etki – Taşınır Davası

Pratik Çalışma 27

İyiniyet – Kısmi Koruyucu Etki – Satış Bedelinin İadesi

Pratik Çalışma 28

İyiniyet – Kısmi Koruyucu Etki – Tam Koruyucu Etki

Pratik Çalışma 29

Ayni Hakların Kazanılmasında İyiniyetin Rolü

Pratik Çalışma 30

Alacak Hakkının Kazanılması ve Borcun Sona Ermesinde
İyiniyetin Rolü

Pratik Çalışma 31

Hukuki İşlemin Türleri – Hakların Nitelendirilmesi – İyiniyet

Pratik Çalışma 32

Dürüstlük Kuralı – Taşınır Davası

Pratik Çalışma 33

Dürüstlük Kuralı – Hakkın Kötüye Kullanılması – Ehliyetsizlik

Pratik Çalışma 34

Dürüstlük Kuralı – Hakkın Kötüye Kullanılması – Zamanaşımı Def’i

Pratik Çalışma 35

Hakkın Kötüye Kullanılması – Çelişkili Davranış Yasağı

Pratik Çalışma 36

Dürüstlük Kuralına Aykırılığın Yaptırımı

Pratik Çalışma 37

Hakların Korunması

 

GERÇEK KİŞİLER

Pratik Çalışma 38

Gaiplik – Gaipliğin Evliliğe Etkisi

Pratik Çalışma 39

Gaiplik – Ölüm Karinesi

Pratik Çalışma 40

Gaiplik – Gaipliğin Evliliğe ve Mirasçılığa Etkisi

Pratik Çalışma 41

Gaiplik ve Şartları – Gaiplikte Evliliğin Feshi

Pratik Çalışma 42

Gaiplik – Gaipliğin Evliliğe ve Mirasçılığa Etkisi

Pratik Çalışma 43

Ölüm Karinesi – Gaiplik

Pratik Çalışma 44

Fiil Ehliyeti – Gaiplik

Pratik Çalışma 45

İyiniyet – Emin Sıfatıyla Zilyetten Hak Kazanma – Fiil Ehliyeti

Pratik Çalışma 46

Fiil Ehliyeti – Sınırlı Ehliyetsiz

Pratik Çalışma 47

Sınırlı Ehliyetsizler – Kısıtlama – Yasak İşlemler

Pratik Çalışma 48

Sınırlı Ehliyetsizler – Küçüklük – Hukuki İşlem Ehliyetinin Sınırları

 

Pratik Çalışma 49

Sınırlı Ehliyetsizler – Vesayet Altındaki Küçük –
Hukuki İşlem Ehliyetinin Sınırları

Pratik Çalışma 50

Tam Ehliyetsizler – Hukuki İşlemlerinin Hüküm ve
Sonuç Doğurduğu Haller

Pratik Çalışma 51

Sınırlı Ehliyetsizler – Kısıtlama – Haksız Fiil Ehliyeti

Pratik Çalışma 52

Fiil Ehliyeti – Ayırt Etme Gücünün Geçici Kaybı

Pratik Çalışma 53

Fiil Ehliyeti – Ayırt Etme Gücünün Geçici Kaybı

Pratik Çalışma 54

Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçükler – Fiil Ehliyeti

Pratik Çalışma 55

Kısıtlılık Hali – Kısıtlının Fiil Ehliyeti ve Sonuçları

Pratik Çalışma 56

Fiil Ehliyeti – Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçükler –
Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Kişiler

Pratik Çalışma 57

Fiil Ehliyetinin Şartları – Sınırlı Ehliyetsizler

Pratik Çalışma 58

Hısımlığın Türleri ve Derecesi – Hısımlığın Hukuki Sonuçları

Pratik Çalışma 59

Ad – Adın Korunması – Soyadı Değişikliği

Pratik Çalışma 60

Kişisel Durum Sicilleri – Cinsiyet Değişikliği – 
Kişisel Durum Sicili Değişikliği

Pratik Çalışma 61

Kişilik Hakları – Şikâyet Hakkı

Pratik Çalışma 62

Kişilik Hakları – Şeref ve Haysiyet – Kişilik Haklarını Koruyan
Davalar

Pratik Çalışma 63

Kişilik Hakları – Şeref ve Haysiyet – Kişilik Haklarını Koruyan
Davalar

Pratik Çalışma 64

Kişilik Hakları – Şeref ve Haysiyet – Kişilik Haklarını Koruyan
Davalar

Pratik Çalışma 65

Kişilik Hakları – Gizli Hayat Alanı

Pratik Çalışma 66

Kişilik Hakları – Basın Özgürlüğü – Kişilik Haklarını Koruyan
Davalar

Pratik Çalışma 67

Kişilik Hakları – Şeref ve Haysiyet – Vücut Bütünlüğü – Fotoğraf

Pratik Çalışma 68

Kişilik Hakkının İhlâli – Basın Özgürlüğü

Pratik Çalışma 69

Organ Nakli

Pratik Çalışma 70

Gaiplik – Fiil Ehliyeti – Kişilik Hakları

Pratik Çalışma 71

Yerleşim Yeri – Hısımlık – Gaiplik

 

TÜZEL KİŞİLER

Pratik Çalışma 72

Derneğin Tüzel Kişilik Kazanmasının Şartları –
Kuruluştaki Eksikliklerin Giderilmemesi

Pratik Çalışma 73

Derneğin Kuruluş İşlemleri – Derneğin Tasfiyesi ve Mallarının Tahsisi

Pratik Çalışma 74

Dernekler – Organların Borca Aykırı Davranışlarından Sorumluluk

Pratik Çalışma 75

Dernek – Organların Haksız Fiillerinde Sorumluluk –
Üyelikten Çıkarma

Pratik Çalışma 76

Çocuk Dernekleri – Üyelik Şartları – Kamuya Yararlı Dernek Niteliği

Pratik Çalışma 77

Derneklerde Amaç – Organların Haksız Fiillerinden Sorumluluk –
Üyelikten Çıkarma

Pratik Çalışma 78

Derneklerde Amaç – Üyelikten Çıkarma

Pratik Çalışma 79

Dernek Genel Kurul Kararının İptali

Pratik Çalışma 80

Derneğin Organlarının Haksız Fiillerinden Sorumluluğu –
Üyelikten Çıkarma

Pratik Çalışma 81

Dernek Genel Kurul Kararının İptali – Fiili Organ –
Derneğin Ticari İşletme İşletmesi – Vakfın Kuruluşu

 

 

Pratik Çalışma 82

Dernek Üyeliğinden Çıkarmanın Şartları, Sebepleri ve Usulü –
Çıkarma Kararına İtiraz

Pratik Çalışma 83

Vakfın Kuruluş Şekilleri – Tüzel Kişilik Kazanması – Kuruluştaki Eksikliklerin Tamamlatılması

Pratik Çalışma 84

Vakfın Kurulması – Vakfedenin Ehliyeti – Vakfın Malvarlığı

Pratik Çalışma 85

Vakfın Amacı

Pratik Çalışma 86

Temel Kavramlar ve Kişiler Hukuku

KAYNAKÇA

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.