Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları -I (Medeni Hukukun Temel Kavramları ve Kişiler Hukuku)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Cem Baygın - Ahmet Nar - Şerife Aksan Nar - Meltem Bulut
ISBN: 9786050513639
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cem Baygın, Ahmet Nar, Şerife Aksan Nar, Meltem Bulut
Baskı Tarihi 2022/12
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 306

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları -I (Medeni Hukukun Temel Kavramları ve Kişiler Hukuku)

Prof. Dr. Cem BAYGIN, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NAR, Arş. Gör. Şerife AKSAN NAR, Arş. Gör. Meltem BULUT


Birinci basısını 2020 yılı Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz Tamamı Çözümlü Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları - I (Medeni Hukukun Temel Kavramları ve Kişiler Hukuku) adlı kitabımız hukuk fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgisi ile karşılaşmıştır. Birinci basım nüshalarının bir yıl içinde tükenmiş olması ve öğrencilerimizden gelen olumlu değerlendirme ve yorumlar bizi kitabın ikinci basımını yapmaya sevk etmiştir. 

İkinci basıda kitapta yer alan tüm pratik çalışmalar tekrar gözden geçirilmiş, tespit edilen imla hataları düzeltilmiş, bazı paragraf ve cümlelerin okuyucular tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli değişiklikler yapılmıştır

İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ......................................................................... vii 
ÖNSÖZ......................................................................................................... ix 
İÇİNDEKİLER............................................................................................ xi 
KISALTMALAR....................................................................................... xix 
MEDENİ HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 
Pratik Çalışma 1 ........................................................................................... 3 
Hukuk Kurallarının Nitelikleri ....................................................................... 3 
Pratik Çalışma 2 ........................................................................................... 7
Hakların Tasnifi ve Nitelendirilmesi.............................................................. 7 
Pratik Çalışma 3 ......................................................................................... 14
Hakların Nitelendirilmesi............................................................................. 14 
Pratik Çalışma 4 ......................................................................................... 16
Hakların Nitelendirilmesi............................................................................. 16 
Pratik Çalışma 5 ......................................................................................... 17
Hakların Nitelendirilmesi............................................................................. 17 
Pratik Çalışma 6 ......................................................................................... 19
Hakların Nitelendirilmesi............................................................................. 19 
Pratik Çalışma 7 ......................................................................................... 21
Hakların Nitelendirilmesi............................................................................. 21 
Pratik Çalışma 8 ......................................................................................... 23
Hakların Nitelendirilmesi – Hakları Kazanma Yolları................................. 23 
Pratik Çalışma 9 ......................................................................................... 28
Ayni Hakların Kazanılması.......................................................................... 28 
xii İçindekiler 
Pratik Çalışma 10 ....................................................................................... 32
Hakların Kazanılması ................................................................................... 32 
Pratik Çalışma 11 ....................................................................................... 35
Hukuki İşlemlerin Sınıflandırılması ............................................................. 35 
Pratik Çalışma 12 ....................................................................................... 37
Hukuki İşlemlerin Sınıflandırılması ............................................................. 37 
Pratik Çalışma 13 ....................................................................................... 40
Hukuki İşlemlerin Sınıflandırılması ............................................................. 40 
Pratik Çalışma 14 ....................................................................................... 47
Hukuki İşlemin Unsurları – İrade Beyanı Çeşitleri ...................................... 47 
Pratik Çalışma 15 ....................................................................................... 51
Hukuki İşlemin Hükümsüzlüğü – Yokluk.................................................... 51 
Pratik Çalışma 16 ....................................................................................... 52
Hukuki İşlemin Hükümsüzlüğü – Kesin Hükümsüzlük – Muvazaa ............ 52 
Pratik Çalışma 17 ....................................................................................... 54
Hukuki İşlemin Hükümsüzlüğü – Askıda Hükümsüzlük ............................. 54 
Pratik Çalışma 18 ....................................................................................... 55
Hukuki İşlemin Hükümsüzlüğü – İptal Edilebilirlik – Aşırı Yararlanma .... 55 
Pratik Çalışma 19 ....................................................................................... 57
Hukuki İşlemin Hükümsüzlüğü.................................................................... 57 
Pratik Çalışma 20 ....................................................................................... 60
Taşınırlar Üzerinde Ayni Hak Kazanılmasında İyiniyetin Rolü .................. 60 
Pratik Çalışma 21 ....................................................................................... 64
Taşınırlar Üzerinde Ayni Hak Kazanılmasında İyiniyetin Rolü .................. 64 
Pratik Çalışma 22 ....................................................................................... 68
İyiniyet – Kısmi Koruyucu Etki – Tam Koruyucu Etki ............................... 68 
Pratik Çalışma 23 ....................................................................................... 72
İyiniyet – Kısmi Koruyucu Etki – Alıkoyma Hakkı..................................... 72 
İçindekiler xiii 
Pratik Çalışma 24 ....................................................................................... 74
İyiniyet – Kısmi Koruyucu Etki – Tam Koruyucu Etki ............................... 74 
Pratik Çalışma 25 ....................................................................................... 77
İyiniyet – Kısmi Koruyucu Etki – Taşınır Davası........................................ 77 
Pratik Çalışma 26 ....................................................................................... 79
İyiniyet – Kısmi Koruyucu Etki – Taşınır Davası........................................ 79 
Pratik Çalışma 27 ....................................................................................... 80
İyiniyet – Kısmi Koruyucu Etki – Satış Bedelinin İadesi ............................ 80 
Pratik Çalışma 28 ....................................................................................... 83
İyiniyet – Kısmi Koruyucu Etki – Tam Koruyucu Etki ............................... 83 
Pratik Çalışma 29 ....................................................................................... 85
Ayni Hakların Kazanılmasında İyiniyetin Rolü........................................... 85 
Pratik Çalışma 30 ....................................................................................... 87
Alacak Hakkının Kazanılması ve Borcun Sona Ermesinde İyiniyetin 
Rolü .............................................................................................................. 87 
Pratik Çalışma 31 ....................................................................................... 89
Hukuki İşlemin Türleri – Hakların Nitelendirilmesi – İyiniyet.................... 89 
Pratik Çalışma 32 ....................................................................................... 92
Dürüstlük Kuralı – Taşınır Davası ............................................................... 92 
Pratik Çalışma 33 ....................................................................................... 94
Dürüstlük Kuralı – Hakkın Kötüye Kullanılması – Ehliyetsizlik................. 94 
Pratik Çalışma 34 ....................................................................................... 96
Dürüstlük Kuralı – Hakkın Kötüye Kullanılması – Zamanaşımı Def’i........ 96 
Pratik Çalışma 35 ..................................................................................... 100
Hakkın Kötüye Kullanılması – Çelişkili Davranış Yasağı......................... 100 
Pratik Çalışma 36 ..................................................................................... 102
Dürüstlük Kuralına Aykırılığın Yaptırımı.................................................. 102 
Pratik Çalışma 37 ..................................................................................... 105
Hakların Korunması ................................................................................... 105 
xiv İçindekiler 
GERÇEK KİŞİLER 
Pratik Çalışma 38 ..................................................................................... 113
Gaiplik – Gaipliğin Evliliğe Etkisi ............................................................. 113 
Pratik Çalışma 39 ..................................................................................... 115
Gaiplik – Ölüm Karinesi ............................................................................ 115 
Pratik Çalışma 40 ..................................................................................... 117
Gaiplik – Gaipliğin Evliliğe ve Mirasçılığa Etkisi ..................................... 117 
Pratik Çalışma 41 ..................................................................................... 120
Gaiplik ve Şartları – Gaiplikte Evliliğin Feshi ........................................... 120 
Pratik Çalışma 42 ..................................................................................... 127
Gaiplik – Gaipliğin Evliliğe ve Mirasçılığa Etkisi ..................................... 127 
Pratik Çalışma 43 ..................................................................................... 131
Ölüm Karinesi – Gaiplik ............................................................................ 131 
Pratik Çalışma 44 ..................................................................................... 136
Fiil Ehliyeti – Gaiplik................................................................................. 136 
Pratik Çalışma 45 ..................................................................................... 142
İyiniyet – Emin Sıfatıyla Zilyetten Hak Kazanma – Fiil Ehliyeti .............. 142 
Pratik Çalışma 46 ..................................................................................... 148
Fiil Ehliyeti – Sınırlı Ehliyetsizler.............................................................. 148 
Pratik Çalışma 47 ..................................................................................... 152
Sınırlı Ehliyetsizler – Kısıtlama – Yasak İşlemler ..................................... 152 
Pratik Çalışma 48 ..................................................................................... 154
Sınırlı Ehliyetsizler – Küçüklük – Hukuki İşlem Ehliyetinin Sınırları....... 154 
Pratik Çalışma 49 ..................................................................................... 156
Sınırlı Ehliyetsizler – Vesayet Altındaki Küçük – Hukuki İşlem 
Ehliyetinin Sınırları .................................................................................... 156 
Pratik Çalışma 50 ..................................................................................... 162
Tam Ehliyetsizler – Hukuki İşlemlerinin Hüküm ve Sonuç Doğurduğu 
Haller .......................................................................................................... 162 
İçindekiler xv 
Pratik Çalışma 51 ..................................................................................... 165
Sınırlı Ehliyetsizler – Kısıtlama – Haksız Fiil Ehliyeti .............................. 165 
Pratik Çalışma 52 ..................................................................................... 170
Fiil Ehliyeti – Ayırt Etme Gücünün Geçici Kaybı ..................................... 170 
Pratik Çalışma 53 ..................................................................................... 173
Fiil Ehliyeti – Ayırt Etme Gücünün Geçici Kaybı ..................................... 173 
Pratik Çalışma 54 ..................................................................................... 176
Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçükler – Fiil Ehliyeti.................................... 176 
Pratik Çalışma 55 ..................................................................................... 180
Kısıtlılık Hali – Kısıtlının Fiil Ehliyeti ve Sonuçları.................................. 180 
Pratik Çalışma 56 ..................................................................................... 183
Fiil Ehliyeti – Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçükler – Ayırt Etme 
Gücüne Sahip Olmayan Kişiler.................................................................. 183 
Pratik Çalışma 57 ..................................................................................... 187
Fiil Ehliyetinin Şartları – Sınırlı Ehliyetsizler............................................ 187 
Pratik Çalışma 58 ..................................................................................... 193
Hısımlığın Türleri ve Derecesi – Hısımlığın Hukuki Sonuçları................. 193 
Pratik Çalışma 59 ..................................................................................... 196
Ad – Adın Korunması – Soyadı Değişikliği............................................... 196 
Pratik Çalışma 60 ..................................................................................... 201
Kişisel Durum Sicilleri – Cinsiyet Değişikliği – Kişisel Durum Sicili 
Değişikliği .................................................................................................. 201 
Pratik Çalışma 61 ..................................................................................... 206
Kişilik Hakları – Şikâyet Hakkı ................................................................. 206 
Pratik Çalışma 62 ..................................................................................... 208
Kişilik Hakları – Şeref ve Haysiyet – Kişilik Haklarını Koruyan 
Davalar ....................................................................................................... 208 
Pratik Çalışma 63 ..................................................................................... 210
Kişilik Hakları – Şeref ve Haysiyet – Kişilik Haklarını Koruyan 
Davalar ....................................................................................................... 210 
xvi İçindekiler 
Pratik Çalışma 64 ..................................................................................... 213
Kişilik Hakları – Şeref ve Haysiyet – Kişilik Haklarını Koruyan 
Davalar ....................................................................................................... 213 
Pratik Çalışma 65 ..................................................................................... 216
Kişilik Hakları – Gizli Hayat Alanı............................................................ 216 
Pratik Çalışma 66 ..................................................................................... 219
Kişilik Hakları – Basın Özgürlüğü – Kişilik Haklarını Koruyan Davalar.. 219 
Pratik Çalışma 67 ..................................................................................... 223
Kişilik Hakları – Şeref ve Haysiyet – Vücut Bütünlüğü – Fotoğraf........... 223 
Pratik Çalışma 68 ..................................................................................... 230
Kişilik Hakkının İhlâli – Basın Özgürlüğü................................................. 230 
Pratik Çalışma 69 ..................................................................................... 237
Organ Nakli ................................................................................................ 237 
Pratik Çalışma 70 ..................................................................................... 239
Gaiplik – Fiil Ehliyeti – Kişilik Hakları ..................................................... 239 
Pratik Çalışma 71 ..................................................................................... 244
Yerleşim Yeri – Hısımlık – Gaiplik ........................................................... 244 
TÜZEL KİŞİLER 
Pratik Çalışma 72 ..................................................................................... 253
Derneğin Tüzel Kişilik Kazanmasının Şartları – Kuruluştaki 
Eksikliklerin Giderilmemesi....................................................................... 253 
Pratik Çalışma 73 ..................................................................................... 256
Derneğin Kuruluş İşlemleri – Derneğin Tasfiyesi ve Mallarının Tahsisi... 256 
Pratik Çalışma 74 ..................................................................................... 258
Dernekler – Organların Borca Aykırı Davranışlarından Sorumluluk......... 258 
Pratik Çalışma 75 ..................................................................................... 260
Dernek – Organların Haksız Fiillerinde Sorumluluk – Üyelikten 
Çıkarma ...................................................................................................... 260 
Pratik Çalışma 76 ..................................................................................... 263
Çocuk Dernekleri – Üyelik Şartları – Kamuya Yararlı Dernek Niteliği .... 263 
İçindekiler xvii 
Pratik Çalışma 77 ..................................................................................... 267
Derneklerde Amaç – Organların Haksız Fiillerinden Sorumluluk – 
Üyelikten Çıkarma ..................................................................................... 267 
Pratik Çalışma 78 ..................................................................................... 271
Derneklerde Amaç – Üyelikten Çıkarma ................................................... 271 
Pratik Çalışma 79 ..................................................................................... 274
Dernek Genel Kurul Kararının İptali.......................................................... 274 
Pratik Çalışma 80 ..................................................................................... 275
Derneğin Organlarının Haksız Fiillerinden Sorumluluğu – Üyelikten 
Çıkarma ...................................................................................................... 275 
Pratik Çalışma 81 ..................................................................................... 278
Dernek Genel Kurul Kararının İptali – Fiili Organ – Derneğin Ticari 
İşletme İşletmesi – Vakfın Kuruluşu.......................................................... 278 
Pratik Çalışma 82 ..................................................................................... 282
Dernek Üyeliğinden Çıkarmanın Şartları, Sebepleri ve Usulü – Çıkarma 
Kararına İtiraz ............................................................................................ 282 
Pratik Çalışma 83 ..................................................................................... 285
Vakfın Kuruluş Şekilleri – Tüzel Kişilik Kazanması – Kuruluştaki 
Eksikliklerin Tamamlatılması .................................................................... 285 
Pratik Çalışma 84 ..................................................................................... 288
Vakfın Kurulması – Vakfedenin Ehliyeti – Vakfın Malvarlığı.................. 288 
Pratik Çalışma 85 ..................................................................................... 291
Vakfın Amacı ............................................................................................. 291 
Pratik Çalışma 86 ..................................................................................... 294
Temel Kavramlar ve Kişiler Hukuku ......................................................... 294 
KAYNAKÇA ............................................................................................ 305

Abdulkadir Arpacı, Kişiler Hukuku (Gerçek Kişiler), İstanbul 1993. 

Ahmet M. Kılıçoğlu, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, 18. Bası, Ankara 

2018. 

Aydın Zevkliler/Ayşe Havutçu/Hakan Albaş/İlknur Serdar/Mehmet B. 

Acabey/Damla Gürpınar/Emre Cumalıoğlu, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, 15. Bası, Ankara 2019. 

Aydın Zevkliler/M. Beşir Acabey/K. Emre Gökyayla, Medeni Hukuk, 6. 

Baskı, Ankara 2000. 

Bilge Öztan, Şahsın Hukuku - Hakiki Şahıslar, 7. Baskı, Ankara 1997. 

Ergun Özsunay, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, 3. Baskı, İstanbul 1997. 

Ergun Özsunay, Medeni Hukuka Giriş, 5. Bası, Ankara 1986. 

Hüseyin Altaş, Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri, Ankara 2018. 

Hüseyin Hatemi, Kişiler Hukuku, 7. Baskı, İstanbul 2018. 

Hüseyin Hatemi, Medeni Hukuk’a Giriş, İstanbul 2017. 

Jale G. Akipek/Turgut Akıntürk/Derya Ateş, Başlangıç Hükümleri - Kişiler 

Hukuku, C.1, 15. Bası, İstanbul 2019. 

M. Kemal Oğuzman/Aydın Aybay/Suat Sarı, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, 11. Baskı, İstanbul 2011. 

M. Kemal Oğuzman/Nami Barlas, Medeni Hukuk, 25. Bası, İstanbul 2019. 

M. Kemal Oğuzman/Özer Seliçi/Saibe Oktay Özdemir, Kişiler Hukuku, 18. 

Bası, İstanbul 2019. 

Mehmet Ayan/Nurşen Ayan, Kişiler Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2016. 

Mehmet Ayan/Nurşen Ayan, Medeni Hukuka Giriş, 12. Baskı, Ankara 2016. 

Mehmet Ünal/Fahrettin Aral/Veysel Başpınar/Hasan S. Ozanoğlu/İpek 

Yücer Aktürk, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, 13. Baskı, Ankara 

2019. 

Mustafa Dural/Suat Sarı, “Türk Özel Hukuku”, Cilt I, Temel Kavramlar ve 

Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, 14. Bası, İstanbul 2019. 

Mustafa Dural/Tufan Öğüz, “Türk Özel Hukuku”, Cilt II, Kişiler Hukuku, 

20. Bası, İstanbul 2019. 

306 Kaynakça 

O. Gökhan Antalya/M. Alper Gümüş/Salih Şahiniz/Burak Özen, Medeni 

Hukuk Uygulamaları, İstanbul 2000. 

O. Gökhan Antalya/Murat Topuz, Medeni Hukuk, 3. Bası, Ankara 2019. 

Ömer Uğur Gençcan, Medeni Hukuk Davaları, Ankara 2013. 

Rona Serozan, Medeni Hukuk Genel Bölüm/Kişiler Hukuku, 8. Baskı, İstanbul 2018. 

Rona Serozan/Baki İlkay Engin/Başak Baysal/Tülay A. Ünver, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, İstanbul 2013. 

Serap Helvacı, Gerçek Kişiler, 8. Bası, İstanbul 2017. 

Serap Helvacı/Gediz Kocabaş, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, 11. Bası, 

İstanbul 2018. 

Seyfullah Edis, Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 4. Baskı Ankara 1989. 

Teoman Akünal, Türk Medeni Hukukunda Tüzel Kişiler, 2. Baskı, İstanbul 

1995. 

Zeynep Dönmez/Ünsal Dönmez, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, 3. Baskı, Ankara 2018. 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar