Lilith'ten Günümüze Kadın

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ayşegül DALKIR KAHVECİ
ISBN: 9786050505528
Stok Durumu: Tükendi
38,25 TL 45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ayşegül DALKIR KAHVECİ
Baskı Tarihi 2020/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

Lilith'ten Günümüze Kadın ( 6284 Sayılı Kanun'un Şiddeti Önlemedeki Rolü)

Ayşegül DALKIR KAHVECİ

2020/04 1. Baskı, 536 Sayfa

ISBN 978-605-05-0552-8

Yaratılış efsanelerinden biri Yahudi Talmud’da geçen Adem’in ilk eşinin Havva olmayıp eşit koşullarda yaratılan Lilith olduğudur. Lilith, Adem’e boyun eğmeyi reddedip eşit olduklarını ileri sürmesiyle cennetten kovulur. Lilith’in dönmemesi üzerine Havva Adem’in kaburga kemiğinden ona itaat etmesi için yaratılır. Lilith Tanrı’ya baş kaldıran dişi şeytandır. Karısını öldüren koca ile cezaevinde yapılan görüşmede pişman olup olmadığı sorulduğunda pişman değil aksine cezaevinde yatmasına sebebiyet verdiği için öldürdüğü karısını suçlamaktadır. Suçlu Lilith’midir? 6284 Sayılı Kanun’da kadın lehine pek çok konu ayrıntılı olarak düzenlenmiş olmasına rağmen kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri her geçen gün artmaktadır. Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi ile AİHM Opuz Türkiye Davası Kararı’nın etkin rol oynadığı bu kanun; çıkış sürecinde TBMM’de, sivil toplum örgütleri ve medyada çok tartışıldı, halen de tartışılıyor. Bu kitapta tüm bu etkenlerin yanı sıra kanunu uygulayan hakim, savcı, polis, şiddet önleme ve izleme merkezi, belediyelerin kadın danışma merkezleri, sığınma evi müdürleri ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin kanun hakkındaki görüş ve önerileri analiz edilerek bir sonuca ulaşılıyor. Israrlı takip mağduru, haksız tahrik indirimi, zorlama hapsi, biyosiyaset, tek eşlilik gibi kavramlarla; kimlik değiştirme, elektronik izleme, yakın koruma, kurumlar arası koordinasyon gibi detay uygulamalar, homo sacer figürü, ataerkil örüntüler, egemen iktidar, hukuk ve şiddet, yasaların gücü kanunun etkinliği açısından değerlendiriliyor.

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR7

İÇİNDEKİLER9

KISALTMALAR15

GİRİŞ19

I. BÖLÜM

4320 SAYILI AİLENİN KORUNMASI HAKKINDAKİ
KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE HÜKÜMET POLİTİKALARI25

I. Ve II. Özal Hükümetleri 26

Akbulut Hükümeti27

Yılmaz Hükümeti27

VII. Demirel Hükümeti28

I. Ve II. Çiller Hükümetleri29

II. Yılmaz Hükümeti30

Erbakan (Refahyol) Hükümeti31

III. Yılmaz Hükümeti31

IV. Ve V. Ecevit Hükümetleri35

Gül Hükümeti36

I. Ve II. Erdoğan Hükümetleri36

 

II. BÖLÜM

4320 SAYILI AİLENİN KORUNMASI HAKKINDAKİ
KANUNUN UYGULAMAYA YÖNELİK
ELEŞTİRİLERİ39

Devletin İdeolojik Aygıtı Olarak Aile47

Ailenin Gelişim Aşamaları48

Tek Eşli Aile50

Politik Toplumların İlk Örneği: Aile51

III. Erdoğan Hükümeti52

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı54

III. BÖLÜM

6284 SAYILI KANUN TASARISI İLE  İLGİLİ TBMM 24.DÖNEM 2.YASAMA YILI 181 SIRA SAYILI KOMİSYON RAPORU VE DİĞER KOMİSYON RAPORLARI57

Şiddete Son Platformu57

Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı60

TBMM 24/2. Dönem 181 Sıra Sayılı Komisyon Raporu60

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu67

Adalet Alt Komisyonu Raporu69

Adalet Komisyonu Kanun Tasarısı71

IV. BÖLÜM

AVRUPA  İNSAN  HAKLARI  MAHKEMESİ
OPUZ TÜRKİYE DAVASI KARARI75

Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi87

Namus Cinayetlerinde Haksız Tahrik İndirimi88

Zoe, Bios Ve Homo Sacer89

Yaşam Ve Ölüm Üzerindeki Hak91

V. BÖLÜM

TBMM 24. DÖNEM 2.YASAMA YILI 7 MART 2012 TARİHLİ 75. BİRLEŞİM 6284 SAYILI KANUN TASARISI GÖRÜŞMELERİ93

MHP, BDP, CHP, AKP Grubu Kanun Tasarısı Görüşleri93

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Görüşleri100

VI. BÖLÜM

TBMM 24. DÖNEM 2.YASAMA YILI 8 MART 2012 TARİHLİ 76.BİRLEŞİM 6284 SAYILI KANUN TASARISI
GÖRÜŞMELERİ VE KANUNUN KABULÜ106

Kanun Tasarısı İkinci Gün Görüşmeleri107

Foucault Ve Biyosiyaset Teorisi108

Kanun Tasarısı İkinci Bölüm Görüşmeleri110

Erkek Egemenliğinin Tarihsel Kökenleri121

İslamda Kadın126

Ortadoğu Kültüründe Kadın Ve Ataerkil Pazarlıklar129

VII. BÖLÜM

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA
YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER137

VIII. BÖLÜM

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA
YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN YAZILI BASINDA YANSIMALARI153

Ana Akım Medya Haberleri154

Muhafazakar Ve Gelenekçi Haberler160

Özgürlükçü Kadın Ve Kadın Örgütleri Haberleri164

IX. BÖLÜM

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN 6284 SAYILI KANUNUN ŞİDDETİ ÖNLEMEDEKİ ROLÜ VE  KANUN
UYGULAMALARI HAKKINDAKİ
DEĞERLENDİRMELERİ167

X. BÖLÜM

KAMU GÖREVLİLERİNİN 6284 SAYILI KANUNUN
ŞİDDETİ ÖNLEMEDEKİ ROLÜ VE KANUN
UYGULAMALARI HAKKINDAKİ
DEĞERLENDİRMELERİ199

SONUÇ

6284 Sayılı Kanun’un Kadına Şiddeti Önlemedeki Rolü227

Egemen İktidar, Hukuk Ve Şiddet231

KAYNAKÇA247

 

EKLER

EK.1/A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M
“6284 SAYILI KANUNUN ŞİDDETİ ÖNLEMEDEKİ
ROLÜ VE KANUNUN UYGULAMALARI” KONULU SÖYLEŞİ VE PANEL KAYIT METİNLERİ257

EK.1/A) Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi E. Başkanı Av. Ayşegül Yıldırım İle 08 Mart 2017 Tarihli Söyleşi Metni257

EK.1/B) Kadın Dayanışma Vakfı Gönüllüsü Av. Huriye Karabacak İle 4 Nisan 2017 Tarihli Söyleşi Metni299

EK.1/C) Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
Derneği Ankara Temsilcisi Ayşen Kavas İle19 Mayıs 2017 Tarihli Söyleşi Metni323

EK.1/D) Anadolu Kadın Eğitim Kültür Sanat Ve Dayanışma Derneği Başkanı Zübeyde Ozanözü Ve Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık Ve İnsan Hakları Derneği Üyeleri İle 31 Mayıs 2017 Tarihli Söyleşi Metni343

EK.1/E) Ankara Barosu Gelincik Merkezi 03.04.2017 Tarihli Panel Kayıt Metni358

EK.1/F) Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevi Müdürü
Sosyolog Seray Yılmaz İle 11 Ekim 2017 Tarihli Söyleşi Metni379

EK.1/G) Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi
Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Aysun Töngür İle
19 Eylül 2017 Tarihli Söyleşi Metni412

EK.1/H) Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Sığınmaevi
Müdürü Ebru Kılıç İle 20 Eylül 2017 Tarihli Söyleşi
Metni438

EK.1/I) Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma
Merkezi’nden Sosyolog Pelin Coşkun İle 19 Eylül 2017 Tarihli Söyleşi Metni453

EK.1/J) Ankara Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi Meslek
Çalışanı İle 6 Haziran 2017 Tarihli Söyleşi Metni472

EK.1/K) Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle
Ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Hülya Bayraktar İle 30 Mart 2018 Tarihli Söyleşi Metni492

EK.1/L) Ankara Adliyesi Aile İçi Şiddet Büro Savcısı
Ayhan Ay İle 8 Mart 2018 Tarihli Söyleşi Metni515

EK.1/M) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi Başkanı Zeynep Öksüzoğlu İle 27 Şubat 2018 Tarihli Söyleşi Metni518


TEŞEKKÜR

Çalışmamın en başından bu yana akademik olarak sürekli destek olan danışman hocam Prof. Dr. Aykut Kansu’ya ve beni her daim motive eden sevgili arkadaşım Hüreyye Özdemir’e öncelikle teşekkür ederim. Bu kitaba kaynak teşkil eden yüksek lisans tez jürimde yer alan kıymetli hocalarım ODTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Okyayuz ve Çankaya Üniversitesi’nden öğretim üyesi Dr. İlker Kılıç’a katkıları nedeniyle ayrıca teşekkürler.

Araştırma konusu için kendileriyle söyleşi yaptığım Ankara Barosu Kadın Danışma Merkezi önceki başkanlarından Av. Ayşegül Yıldırım’a, Kadın Dayanışma Vakfı gönüllüsü Av. Huriye Karabacak’a, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Ankara temsilcisi Ayşen Kavas’a, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği üyeleri Belgin Çelik ve Betül Kevsen’e, Anadolu Kadın Eğitim, Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği Başkanı Zübeyde Ozanözü’ne, Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nden toplumsal cinsiyet uzmanı Aysun Töngür’e, Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma evi Müdürü Sosyolog Seray Yılmaz’a, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nden Sosyolog Pelin Coşkun’a, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Sığınma evi Müdürü Ebru Kılıç’a, Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi meslek çalışanına, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Hülya Bayraktar’a, Ankara Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Cumhuriyet Savcısı Ayhan Ay’a, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi Başkanı hakim Zeynep Öksüzoğlu’na katkıları için teşekkür ederim.

Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Av. Aslı Koçak Arıhan’a ve merkez tarafından düzenlenen panelde sunum yapan Ankara 5. Aile Mahkemesi Hakimi Şerafettin Şanver’e ve Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’ye bu çalışmaya katkıları nedeniyle kendilerine teşekkür ederim.

 

Ayşegül Dalkır Kahveci
Ankara - 2020

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.