Orman ve Arazi Mülkiyeti Uyuşmazlıkları

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Yusuf GÜNEŞ
ISBN: 9786051527956
Stok Durumu: Tükendi
81,00 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yusuf GÜNEŞ
Baskı Tarihi 2018/05
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

GH114
Orman ve Arazi Mülkiyeti Uyuşmazlıkları
Prof. Dr. Dr. Yusuf GÜNEŞ
2018/05 2.Baskı,402 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-152-795-6

Bu çalışmanın amacı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları çerçevesinde Türkiye'de taşınmaz orman mülkiyeti ihlallerini ortaya koyarak olası çözüm yolları önermektir.(GİRİŞTEN)


  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM 
   TAŞINMAZ MÜLKİYETİ KAVRAMI 
   1.1. Mülkiyet Hakkı Kavramı
   1.2. Mülkiyet Kavramının Felsefi, Sosyal, Politik, Ekonomik ve Hukuksal Boyutu
   1.2.1. Mülkiyet Kavramının Felsefi Boyutu
   1.2.2. Mülkiyet Kavramının Sosyal Boyutu
   1.2.3. Mülkiyet Kavramının Politik Boyutu
   1.2.4. Mülkiyet Kavramının Ekonomik Boyutu
   1.3. Mülkiyet Kavramının Hukuksal Boyutu
   1.3.1. Norm Düzeninin (Hukuk Sisteminin) Varlığı
   1.3.2. Mülkiyet Hakkının Konusu Eşya
   1.3.3. Mülkiyet Hakkının Sahibi
   1.3.4. Herkese Karşı İleri Sürülebilmesi
   1.4. Değerlendirme

    İKİNCİ BÖLÜM 
    AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ve AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINA GÖRE TAŞINMAZ MÜLKİYETİ HAKKI 
    2.1. Genel Bilgi
    2.2. AİHS ve AİHM'de Mülkiyet Hakkı
    2.2.1. Hak Sahipleri
    2.2.2. Halklar (Azınlıklar, Yerel Halklar vs.)
    2.2.3. Hakkın Konusu Eşya
    2.2.4. Sağladığı Hak ve Yetki ile Yüklediği Sorumluluklar
    2.2.5. Hakka Getirilen Kısıtlamalar
    2.3. Değerlendirme

     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
     TÜRK HUKUKUNDA TAŞINMAZ MÜLKİYETİ KAVRAMI ve ÖZELLİKLE ORMAN MÜLKİYETİ 
     3.1. Genel Anlamda Taşınmaz mülkiyeti
     3.1.1. Taşınmaz Mülkiyetinin Niteliği
     3.1.2. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu 
     3.1.3. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı
     3.1.4. Taşınmaz Mülkiyetinin Sağladığı Hak ve Yetkiler 
     3.1.5. Taşınmaz Mülkiyetinin Kullanım Kısıtlamaları
     3.1.6. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması ve Kaybedilmesi
     3.1.7. Değerlendirme
     3.2. Ormanlar Üzerinde Mülkiyet Hakkı
     3.2.1. Ormanın Tanımı
     3.2.2. Orman Mülkiyeti Türleri
     3.2.3. Orman Mülkiyetinin Kapsamı
     3.2.4. Orman Mülkiyetinin Malike Verdiği Yetkiler
     3.2.5. Orman Mülkiyetinin Kazanılması ve Kaybedilmesi
     3.2.6. Değerlendirme

      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
      TÜRKİYE'DE MÜLKİYET HAKKI İHLALLERİ, BU ÇERÇEVEDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
      4.1. Giriş
      4.2. Hakkın Kazanılmasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
      4.2.1. Arazi Kanunnamesinin Yürürlükte Olup Olmadığı Sorunu 
      4.2.2. Miri Arazinin Mülk Arazi Haline Gelmesi
      4.2.3. Özel Mülkiyete Elverişli Olup Olmamanın Tespitinde Ortaya Çıkan İhlaller ve Çözüm Önerileri
      4.2.4. Ormanın Yasal Tanımı ve Biyolojik Tanımı İkilemi
      4.2.5. Arazi Kadastrosu Sırasında Ortaya Çıkan Sorunlar 
      4.2.6. Orman Niteliği Üzerindeki Belirsizlikler ve Mülkiyete Etkisi
      4.2.7. Kazandırıcı Zamanaşımı Sorunu ve Çözümü
      4.2.8. Ormanların Devletleştirilmesinin Mülkiyet Hakkının Kazanılmasına Etkisi
      4.2.9. Mevzuatın Gereği Gibi Anlaşılamaması ve Uygulanamaması Bakımından Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözümleri
      4.2.10. Tekrar Eden Orman Kadastrosu ve 6292 Sayılı Kanun ile Düzeltilmesi
      4.2.11. 2. Madde ve 2-B Arazilerinin Hazine Adına Tescili Konusu
      4.2.12. Özel Kanunlar Gereğince Verilen Tapular
      4.2.13. Kesin Hükmün Gereği Gibi ya da Hiç Uygulanmaması
      4.2.14. Tapu Kayıtlarının Gereği Gibi Tutulmamasından Doğan Sorunlar
      4.2.15. Değerlendirme
      4.3. Hakkın Malike Sağladığı Hak ve Yetkilere Müdahaleden Doğan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
      4.3.1. Genel Bilgi
      4.3.2. Müdahalenin Meşru Olmasının Kriterleri
      4.3.3. Kullanım ve Yararlanma Yetkisinin Kısıtlanması 
      4.3.4. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamaları
      4.3.5. Zararın Miktarı ve Bunun Tazmini Sorunu
      4.3.6. Değerlendirme
      4.4. Mülkiyet Hakkının Kaybına Yol Açan Müdahalelerden Doğan İhlaller
      4.4.1. Devletleştirme
      4.4.2. Fiili Müdahale ve Kamulaştırmasız El Atma
      4.4.3. Değerlendirme
      4.5. Adil Yargılama Hakkının İhlalinde Ortaya Çıkan Sorunlar
      4.5.1. Adil Yargılama Kavramının Ortaya Çıkışı ve Temeli 
      4.5.2. AİHS ve AİHM İçtihatlarına Göre Adil Yargılama Hakkı
      4.5.3. Adil Yargılama Hakkının Kapsamı ve Kriterleri
      4.5.4. Adil Yargılama Hakkı Bakımından Değerlendirme
      SONUÇ VE TARTIŞMA

       KAYNAKÇA

       Yorum Yap

       Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
       İlgili Yayınlar