Sorulu Cevaplı Türk Borçlar Hukuku

Özel Hükümler Sözleşmeler TBK. Madde 207-647

Mezuniyet - Yüksek Lisans - Doktora - Hakimlik - Savcılık- Avukatlık - Noterlik - Hukuk Danışmanlığı Sözlü ve Yazılı Sınavları İçin Başvuru ve El Kitabı
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İbrahim KAPLAN
ISBN: 9786050508314
Stok Durumu: Stokta var
42,50 TL 50,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İbrahim KAPLAN
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 210

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 207 ile 647 maddeleri arasında “Özel Borç İlişkileri” başlıklı ikinci kısmında yer alan, hukuk fakültelerinin ders programlarında "Borçlar Hukuku, Özel Hükümler" adı altında okutulan, Borçlar Hukukunun ikinci kitabında, “ isimli-tipik “ sözleşmeler düzenlenmiş bulunmaktadır.

Borçlar Kanununun “özel borç ilişkisi” kenar başlığı altında düzenlenmiş sözleşme tiplerinin uygulamadaki önemleri birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar dikkate alınarak “Sorulu-Cevaplı Borçlar Hukuku, Özel Hükümler”, başlıklı bu kitabımda, satış, kira, eser, vekalet ve kefalet sözleşmeleriyle ilgili ayrıntılı soru ve cevaplara yer verilmiştir.

Borçlar Kanununda düzenlenmiş bulunan “tipik sözleşmelere” ilişkin hükümlerin, tarafların “irade muhtariyeti” ve “sözleşme serbestisi” çerçevesinde kurulan atipik-isimsiz sözleşmelere de uygulanma durumu, ayrıca dikkate alınmıştır.

Hukuk Fakülteleri ders programlarının altıncı sömesterinde okutulan ,Sorulu-Cevaplı “ Borçlar Hukuku Özel Hükümler” kitabımın hukuk fakültesi  öğrencilerine ve tüm tecrübeli hukukçulara faydalı olacağı ümidimi taşımaktayım.


6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 207 ile 647 maddeleri arasında “Özel Borç İlişkileri” başlıklı ikinci kısmında yer alan, hukuk fakültelerinin ders programlarında "Borçlar Hukuku, Özel Hükümler" adı altında okutulan, Borçlar Hukukunun ikinci kitabında, “ isimli-tipik “ sözleşmeler düzenlenmiş bulunmaktadır.

Borçlar Kanununun “özel borç ilişkisi” kenar başlığı altında düzenlenmiş sözleşme tiplerinin uygulamadaki önemleri birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar dikkate alınarak “Sorulu-Cevaplı Borçlar Hukuku, Özel Hükümler”, başlıklı bu kitabımda, satış, kira, eser, vekalet ve kefalet sözleşmeleriyle ilgili ayrıntılı soru ve cevaplara yer verilmiştir.

Borçlar Kanununda düzenlenmiş bulunan “tipik sözleşmelere” ilişkin hükümlerin, tarafların “irade muhtariyeti” ve “sözleşme serbestisi” çerçevesinde kurulan atipik-isimsiz sözleşmelere de uygulanma durumu, ayrıca dikkate alınmıştır.

Hukuk Fakülteleri ders programlarının altıncı sömesterinde okutulan ,Sorulu-Cevaplı “ Borçlar Hukuku Özel Hükümler” kitabımın hukuk fakültesi  öğrencilerine ve tüm tecrübeli hukukçulara faydalı olacağı ümidimi taşımaktayım.


ÖNSÖZ v

İÇİNDEKİLER vii

Soru 1: Borçlar Kanununun sistematiğine göre, Özel Borç İlişkileri olarak, 207-646 maddeleri arasında muhteva ve gayeleri bakımından hangi sözleşme türleri düzenlenmiştir? 1

§ 1. Mülkiyeti Nakil (Temlik) Borcu Doğuran Sözleşmeler 2

Soru 2: Satış sözleşmesinin kavram ve tanımı nasıldır? 2

Soru 3: Satış sözleşmesinin hukuki niteliği nedir? 2

Soru 4: Satış Sözleşmenin esaslı unsurları nelerdir? 4

Soru 5: Satışın konusu olan malın nitelikleri nasıl olmalıdır? 4

Soru 6: Satış bedeli unsurunun nitelikleri nasıl olmalıdır? 5

Soru 7: Satış sözleşmesinin konusu mallar ve mala eşdeğer sayılan eşyalar nelerdir? 6

Soru 8: Satıcının genel olarak esas borçları nelerdir? 7

Soru 9: Satıcının malın zilyetliğini nakil borcu anlam ve 

kapsamı nedir? 7

Soru 10: Satıcının diğer ve yan borçları nelerdir? 8

Soru 11: Alıcının asli borçları ile yan borçlarını açıklayınız. 8

Soru 12: Taşınır satışlarında yarar ve hasarın geçişine ilişkin kurallar nelerdir? Bu kuralların istisnaları nelerden ibarettir? Açıklayınız. 9

Soru 13: Satıcının malı teslim ve mülkiyeti nakil borcunda temerrüdü 

ne demektir? Açıklayınız. Teslim için, belirli vadeli satışlar ile teslim için belirli vadeli olmayan alelade satışlar ile ticari satışlarda satıcının temerrüdü halinde uygulanacak TBK hükümleri hakkında bildiklerinizi yazınız. 17

Soru 14: Satıcının zapta karşı sorumluluğu ve hukuki niteliği nedir? Şartları nelerdir? 18

Soru 15: Malın teslimden sonra zaptı halinde alıcının hakları 

nelerdir? 22

Soru 16: Satıcının maldaki ayıplardan dolayı sorumluluğu nedir? 

Şartları nelerdir? 24

Soru 17: Hayvan satışında ayıba karşı tekeffülün özellikleri nelerdir? 29

Soru 18: Başka yerden gönderilen malın ayıplı olmasının özellikleri nelerdir? 29

Soru 19: Taşınmaz satışında ayıplara ilişkin özel hükümler 

var mıdır? 30

Soru 20: Ayıba karşı tekeffülden dolayı alıcının seçimlik hakları nelerdir? 31

Soru 21: Alıcının sözleşmenin dönme seçimlik hakkını kullanması nedir? Şartları nelerdir? 32

Soru 22: Semenin tenzili davası nedir? Bedelden indirim için hangi metotlar uygulanmaktadır? 33

Soru 23: Alıcının ayıplı taşınır malın (eşyanın) değiştirilmesini talep hakkı nedir? Şartları nelerdir? 34

Soru 24: Alıcının seçim hakkının sınırlandırıldığı durumlar nelerdir? 34

Soru 25: Ayıptan dolayı sorumlulukta zamanaşımı süreleri ne 

kadardır? Ne zaman işlemeye başlar? 35

Soru 26: Ayıba karşı tekeffüle dayanan davaların  hata, hile, gabin 

veya akdin gereği gibi ifa edilememesi veya haksız fiilden kaynaklanan davalar ile ilişkileri nasıldır? 35

Soru 27: Alıcının satış bedelinin ödenmesinde temerrüdü nedir? 

Şartları, hüküm ve sonuçları nelerdir? Vadeli satışlar ile 

peşin satışlar arasındaki farklar nelerdir? 37

Soru 28: Ticari satımlarda satıcının zararının hesabı nasıl 

yapılmaktadır? 39

Soru 29: Ticari satış ve mal değişimi hakkındaki TTK hükümleri nelerdir? 40

Soru 30: Satış sözleşmesinin türleri (satış türleri) nelerdir? 41

Soru 31: Konusu bakımından satış türleri nelerdir?  Tabi olduğu hükümler hangileridir? 42

Soru 32: İhtiva ettiği şartlar bakımından satış sözleşmesinin türleri nelerdir? 43

Soru 33: Kısmı ödemeli satış ne demektir? Kaç tipi mevcuttur? 45

Soru 34: Taksitle satım nedir? Şekli, hüküm ve sonuçları nelerdir? 45

Soru 35: Ön ödemeli taksitle satış ne demektir? Tarafların hak ve borçları nelerdir? 49

Soru 36: Kampanyalı satış nedir? Tüketici Koruma Kanununa göre 

tabi olduğu hükümler nelerdir? 51

Soru 37: Arttırma ile (müzayedeyle) satım nedir? Tabi olduğu şartlar nelerdir? 53

Soru 38: Cebri arttırma yoluyla satış nedir? Nasıl uygulanır? 54

Soru 39: İhtiyari (isteğe bağlı) aleni artırma nedir? Tabi olduğu hükümler nelerdir? 54

Soru 40: Online satış nedir? Nasıl gerçekleşir? 54

Soru 41: Ardı ardına teslimli satış nedir? Tabi olduğu 

kurallar nelerdir? 55

Soru 42: Alıcının malın niteliğini tesbit etme hakkı olan satış nedir? Özelliği nedir? 55

Soru 43: Çağrı üzerine yapılan satış nedir? Özelliği nedir? 55

Soru 44: Satıcının malı teslim edeceği yere göre belirlenen 

satış türleri nelerdir? 55

Soru 45: Peşin satış, kredili satış (postnumerandokauf) önceden 

ödemeli satışın (pränumerandokauf) tabi olduğu hükümler nelerdir? 56

Soru 46: Kapı önü satışların tabi olduğu hükümler nelerdir? 

Nasıl caymak mümkündür? 57

Soru 47: Taşınır kültür mallarına ilişkin satış nedir? 

Tabi olduğu hükümler nelerdir? 58

Soru 48: Parça satışı ve cins satışı nedir? Tabi olduğu 

hükümler nelerdir? 59

Soru 49: TBK’ya Tabi Adi/Basit Satış- Ticari Satış türlerinin 

anlamları nelerdir? 59

Soru 50: Ön Alım-Alım ve Geri Alım Hakkı Doğuran Satışların 

tabi olduğu hükümleri açıklayınız. 59

Soru 51: Türk Borçlar Kanununun satış sözleşmesi ile ilgili hük

ümleri hangi satışlara uygulanmaz? Açıklayınız. 61

Soru 52: Satışta mülkiyeti muhafaza kaydı ne demektir? 

Özellikleri ve hukuki sonuçları nelerdir? 63

Soru 53: Taşınmaz satışı nedir? Taşınmaz satışının 

özellikleri nelerdir? 67

Soru 54: Mal değişim sözleşmesi nedir? Tarafları kimlerdir? 

Tabi olduğu hükümler nelerdir? 69

Soru 55: Bağışlama sözleşmesi nedir? Kuruluşu nasıldır? 

Tarafları kimlerdir ?Tarafların hakları ve borçları nelerdir? 69

Soru 56: Hangi tür mal varlığı devirleri bağışlama sayılamaz? 71

Soru 57: Bağışlamanın türleri nelerdir? Açıklayınız. 71

Soru 58: Bağışlamadan dönme sebepleri ile bağışlamanın iptali 

sebepleri nelerdir? Açıklayınız. 72

§ 2. Kullanma, faydalanma ve yararlanma hakkı veren Sözleşmeler; ( adi ve hasılat kirası, karz (para  ödüncü) ve ariyet (eşya ödüncü) sözleşmesi) 74

Soru 59: Kira sözleşmesi tanımı yapınız ve kavram olarak 

açıklayınız. Unsurları nelerdir? 74

Soru 60: Kiraya verenin başlıca borçları nelerdir? 74

Soru 61: Kiraya verenin sorumlulukları nelerdir? Ayıplı kira konusu şeyden sorumluluğu nedir? Şartları nelerdir? 75

Soru 62: Kiraya Verenin Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Haklardan Sorumluluğu Nedir? Şartları Nelerdir? 76

Soru 63: Kiracının başlıca borçları nelerdir? Açıklayınız. 77

Soru 64: 6098 Sayılı TBK Hükümlerine Göre Belirli Süreli Kira İlişkileri ile Belirsiz Süreli Kira Sözleşmeleri Ne Anlama Gelmektedir? 79

Soru 65: Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına Özgü Kira Sözleşmenin 

Sona Erme Sebepleri Nelerdir? Açıklayınız. 79

Soru 66: Taşınmaz,  Taşınır,  Konut  ve  Çatılı  İşyeri  Kira Sözleşmelerinin Fesih Suretiyle Sona Erdirilmesinin Şartları Nelerdir? 80

Soru 67: Tahliye Davası Yoluyla Kiralayan ve Kiracı Açısından Sözleşmenin Sona Ermesi Sebepleri, Nelerdir? Açıklayınız. 81

Soru 68: Kira Tespit Davası Nedir? Ne Zaman Açılması Gerekir? Açıklayınız. 86

Soru 69: Hasılat Kirası Sözleşmesi Nedir? Nasıl Tanımlanır? 88

Soru 70: Ürün Kirası Diğer Kullanım Sözleşmelerinden Nasıl 

Ayırt Edilmektedir? 88

Soru 71: Taşınmazlar üzerindeki Ürün kirası sözleşmesi  tapu 

siciline şerhi hukuken nasıl gerçekleşir? 90

Soru 72: Ürün Kiralayanın Borçları Nelerdir? Açıklayınız. 91

Soru 73: Kiracının Borçları Nelerdir? Açıklayınız. 91

Soru 74: Ürün Sözleşmesinde, Alt Kira ve Kullanma Hakkının 

Devir Yasağından ne Anlaşılmaktadır. Kapsamı Nedir? 92

Soru 75: Ürün Kirası Sözleşmesinin Gereği Gibi İfa Edilmemesi 

Halinde Kiralayanın Hakları Nelerdir? 92

Soru 76: Ürün Kirası Sözleşmesinin Sona Erme Sebepleri Nelerdir? Açıklayınız. 93

Soru 77: Sona Ermenin Hukuki Sonuçları Nelerdir? 94

Soru 78: Hayvan Kirasına İlişkin Kurallar Nelerdir? 96

Soru 79: Kullanım  Ödüncü Sözleşmesi Nedir? Unsurları ve 

Özellikleri Nelerdir? 97

Soru 80: Kullanım Ödüncünün Diğer Sözleşmelerden Ayırt 

Edilmesi Nedir? 98

Soru 81: Ödünç Alanın Borçları Nelerdir? 98

Soru 82: Ödünç Verenin Borçları Nelerdir? 99

Soru 83: Kullanım Ödüncünün Sona Erme Sebepleri Nelerdir? 100

Soru 84: Para Ödüncü (Tüketim) Ödüncü Sözleşmesi Nedir? 

Hukuki Niteliği ve Özellikleri Nelerdir? 100

Soru 85: Para Ödüncünün Diğer Sözleşmelerden Farkları 

Nelerdir? 102

Soru 86: Ödünç Para Sözleşmesinde Zamanaşımı Süresi Ne 

Kadardır? Ne Zaman İşlemeye Başlar? 103

Soru 87: Ödünç Verenin Zapta ve Ayıba Karşı Sorumluluğu ile Tüketiciyi Koruma Kanununun  10. Maddesine Göre 

Sorumluluk Durumu Nedir? 104

Soru 88: Ödünç Alanın Borçları Nelerdir? 105

Soru 89: Para Ödüncü Sözleşmesinin Sona Ermesi 

Sebepleri Nelerdir? 106

§ 3. İşgörme Sözleşmeleri, Eser Sözleşmesi – Yayım Sözleşmesi, 

Vekalet Sözleşmesi ve Alt türleri 108

Soru 90: Eser Sözleşmesini Tanımlayınız ve Uygulamada görülen 

En Önemli Örneğini Belirtiniz ve Tanımlayınız. 108

Soru 91: Eser  Sözleşmesi ile İnşaat Sözleşmesinin Ayırt edici 

Özelliği, Kuruluşu nasıldır? Tarafları kimlerdir? 111

Soru 92: Eser Sözleşmesi ile İnşaat Sözleşmesinin Kuruluşu ve 

Kuruluş Safhaları Nelerdir? Açıklayınız. 115

Soru 93: Eser ve İnşaat Sözleşmelerinin Tabi Olduğu Şekil Nasıldır? Açıklayınız. 117

Soru 94: Eser ve İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Nedir? 118

Soru 95: Eser sözleşmesinin Alt Türleri Nelerdir? 120

Soru 96: Eser ve İnşaat Sözleşmelerinin Satış Sözleşmesinden 

Ayırt Edilmesinin Kriterleri Nelerdir? 122

Soru 97: Eser ve İnşaat Sözleşmelerinin Diğer İşgörme Sözleşmelerinden Ayırt Edilmesinde Kriterler Nelerdir? 122

Soru 98: Yüklenicinin Hukuki Durumu ve Borçları Nelerdir? 123

Soru 99: Yüklenicinin Asli Borçlarına Bağlı Yan Borçları 

Nelerdir? Açıklayınız. 126

Soru 100: Yüklenicinin Sadakat ve Özen Borcu Nedir? 

Kapsamı ve Ölçüsünün Tabi Olduğu Esaslar Nelerdir? 128

Soru 101: Yüklenicinin Eseri-Yapıyı Bizzat Yapma veya Kendi Yönetimi Altında Yaptırma Borcunun Anlam ve

 Kapsamı Nedir? 131

Soru 102: Eserin-inşaatın Yok olması (Telef Olması ) ile kazadan 

ve hasardan  dolayı hukuki   Sorumluluğu  ve Hasarın 

İntikali Nasıldır? 133

Soru 103: Eserin Kaza Sonucu Yok Olması ve Hasarın İntikaline 

İlişkin TBK m. 483 Hükmünün Uygulanma Şartları Nelerdir? Açıklayınız. 134

Soru 104: TBK m. 483 Hükmünün Uygulanmasının Hukuki Hüküm 

ve Sonuçları Nelerdir? 140

Soru 105: Yüklenicinin Çalışma Borcundaki Temerrüdü ile Teslim Tarihindeki Temerrüdünün Hukuki Hüküm ve Sonuçları Nelerdir? 143

Soru 106: Yüklenicinin Ayıba Karşı Güvence (Tekeffül) 

Borcu Nedir? Şartları Nelerdir? 145

Soru 107: İş Sahibinin Hukuki Durumu Nedir ve Borçları Nelerdir? 148

Soru 108: Eser ve İnşaat Bedelinin Eserin Teslimi Sırasında 

Muaccel Olması Kuralı Ve İstisnaları Nelerdir? (TBK 479) 151

Soru 109: İş Sahibinin Bedel Ödeme Borcunda Temerrüdü ve 

Şartları Nelerdir? 151

Soru 110: Eser veya inşaat  Sözleşmesinin Sona Erme Sebepleri Nelerdir? Sayınız ve Kısaca Her birini Açıklayınız. 153

Soru 111: Vekalet Sözleşmesinin Tanımı, Özellikleri ve Unsurları Nelerdir? 155

Soru 112: Vekalete İlişkin Hükümlerin Diğer İş Görme 

Sözleşmelerinde Tali Olarak (2. Derece) Uygulanması İlkesi Nedir? Kapsamı Nedir? 156

Soru 113: Vekalet ve Temsil Yetkisi Arasındaki İlişki Nasıl 

Belirlenir? Aralarındaki Farklar Nelerdir? 156

Soru 114: Vekalet Sözleşmenin Kurulması Nasıl Gerçekleşir? 157

Soru 115: Vekaletin Kapsamı Nedir? Nasıl Tayin Edilir? 157

Soru 116: TBK 504 Fıkra 3 Hükmüne Göre, Özel Vekaletname 

(Temsil Yetkisini) Gerektiren Haller Nelerdir? 158

Soru 117: Vekalet ve Hatır İlişkisi Arasındaki Bağlantı Nedir? 

Nasıl Tespit Olunur? 159

Soru 118: Akıl Danışma ve Bilgi Verme, Vekalet İlişkisi Olmadan Sorumluluk Doğurur mu? 159

Soru 119: Vekaletin Diğer İşgörme Sözleşmelerinden Farklı 

Yönleri Nelerdir? 160

Soru 120: Vekilin Borçları Nelerdir? Açıklayınız. 160

Soru 121: Temsil/Vekaletin Alt Türleri Nelerdir? Tablodaki 

Bilgilere Göre Açıklayınız. 163

Soru 122: Vekilin Sadakat Borcu (TBK 506) Anlam ve 

Kapsamı Nedir? Açıklayınız. 163

Soru 123: Vekilin Yetkisi Dahilinde veya Yetkisiz Olarak 

Çalıştırdığı Yardımcı Kişilerin İşlemlerinden Sorumluluğu Nedir? Kapsamı Nasıldır? 164

Soru 124: Vekalet İlişkisinde Vekil ile Müvekkili Arasındaki 

Menfaat Çatışması Ne Anlama Gelir? Menfaat Çatışması 

Halleri Nelerdir? 165

Soru 125: Vekilin Özen Borcu Nedir? (TBK md 506) 165

Soru 126: Vekilin ,Vekalet Verenin Talimatlarına Uygun 

Davranma Borcu Nedir? 166

Soru 127: Vekilin Hesap Verme Borcu Nedir?  (TBK md 508) 166

Soru 128: Vekilin, Müvekkilin Adına Aldıklarını İade Borcu, 

Kanuni Temlik ve İflas Masasından Ayırma Durumları 

Ne Demektir? (TBK md 508/1, md 509/1) 166

Soru 129: Vekalet Verenin Borçları Nelerdir? Açıklayınız. 168

Soru 130: Vekaletin Sona Erme Sebepleri Nelerdir? 169

Soru 131: Vekalet Sözleşmesinin Alt Türleri Nelerdir? 

Kısaca Açıklayınız. 169

Soru 132: Vekaletsiz İş Görme Ne Demektir? Kaç Tipi Vardır? Açıklayınız (TBK md. 526/531) 170

Soru 133: Komisyonculuk Sözleşmesi Nedir? Açıklayınız. 171

Soru 134: Akreditif Sözleşmesi Nedir? Kapsamında Bulunan 

veya Bağlantısı Olan Sözleşmeler Hangileridir? 173

§ 4. Saklama sözleşmelerini oluşturan genel saklama sözleşmesi, ardiyeciye, otel ve hancılara yapılan teslimatlara ilişkin sözleşmeler. 175

Soru 135: Saklama Sözleşmeleri türlerini sayınız. 175

§ 5. Rizikolu akitler olarak kefalet, kumar ve bahis; ömür boyu 

gelir ve ölünceye kadar bakma sözleşmeleri, 175

Soru 136: Kefalet Sözleşmesi Nedir? Tanımı, Amacı ve Tarafları Kimlerdir? Hukuki Niteliği Nedir? 175

Soru 137: Kefaletin Benzer Hukuki İşlemlerden Farkları Nelerdir? 176

Soru 138: Kefaletin Maddi ve Şekli Şartları Nelerdir? 178

Soru 139: Kefaletin Türleri Nelerdir? Açıklayınız. 179

Soru 140: Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı Nedir? 181

Soru 141: Kefilin Alacaklıya Karşı Def’ileri Nelerdir? 182

Soru 142: Alacaklının Yükümlülükleri ve Külfetleri Nelerdir? 184

Soru 143: Kefil ile Asıl Borçlu Arasındaki İlişkilerin Kapsamı 

Nasıldır? 184

Soru 144: Kefaletin Sona Erme Sebepleri Nelerdir? 185

§ 6. Şirket sözleşmeleri olarak adi şirket sözleşmesi, 188

Soru 145: Adi ortaklık sözleşmesini tanımlayınız, temsil hükümleri açısından, diğer şirket sözleşmelerinden farkı nedir? 

Yazınız. 188

§ 7. Borçlar Kanununda düzenlenmemiş olan isimsiz veya atipik sözleşmeler 190

Soru 146: Borçlar Kanununda Düzenlenmemiş Atipik (İsimsiz) Sözleşmeler Deyiminin Anlamı ve Manası Nedir? 

Türleri Nelerden İbarettir? 190

Soru 147: Kendine Özgü İsimsiz Sözleşmelerden Sulh Sözleşmesi Nedir? Tanımlayınız. Özelliklerini Açıklayınız. 194

Soru 148: Satış İçin Tevdi (Bırakma) Sözleşmesi (Konsinye) (Bohçacılık) (Marketçilik) Nedir? 197

Soru 149: Tek Satıcılık Sözleşmesi Nedir? Tanımlayınız. Hukuki Özelliklerini, Tarafların Hak ve Borçlarını Açıklayınız. 198

Soru 150: Leasing Sözleşmesi Nedir? Açıklayınız. 204

Soru 151: Faktoring Sözleşmesi Nedir? 205

Soru 152: Finansman Sözleşmesi Nedir? Hukuki Niteliğini ve 

Taraflarını yazınız. 208

Soru 153: İsimsiz (Atipik) Sözleşmelerin Uygulamada En Çok 

Rastlanan Tip ve Türlerini Sayınız. 209


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.