Sigortada Rücuen Tazminat Davaları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
ISBN: 9789750264979
83,70 TL 93,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 376
Kitapta, sigorta şirketlerince, hak sahiplerine yapılan ödemeden sonra, yasal mevzuata ve sigorta poliçesindeki şartlara aykırı davranan kendi sigortalısına veya 3.kişiye karşı açılan rücu davaları incelenmiştir.

Uygulamada bu ödemeler, icra dosyası, tahkim kararı ya da sigorta şirketince uygun görülmesi halinde yapılabilmektedir. Davayı açan sigorta şirketi, ödemeyle ilgili dayanak delillerini ibraz etmeli, ileri sürülen her iddia ve savunma ayrı ayrı incelenmelidir.

Sigorta hukukunda kural olarak, sigorta sözleşmesinin meydana gelmiş olması sigortacının sorumluluğunun başlamış olmasını gerektirmez. Sigortacının sorumluluğunun başlayabilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 1421, 1430 ve 1431. maddeleri hükmünce rizikodan önce primin tamamının veya ilk taksitinin ödenmiş olması zorunludur.

Güncellenerek genişletilen kitabın 2.baskısında; tüm bu hususlar örnek dilekçeler, güncel yargı kararları ve mevzuat ışığında detaylı olarak incelenmektedir.

Konu Başlıkları
Sigorta Şirketinin Davacı Olduğu Rücuen Tazminat Davalarında; Usul ve Yargılama Esasları
Genel Bilgiler ve Örnek Kararlar
Güvence Hesabı Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası (ZMMS)
İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (Kasko Sigortası)
2. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar Listesi  15
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. YARGILAMA USULÜ  17
A. 6100 sayılı HMK ile Yazılı Yargılama Usulü  17
B. Adli Yargının Görevli Olması  20
C. Yasa Yolu İncelemesi  26
II. RÜCUEN TAZMİNAT DAVALARI  32
A. Görevli Mahkeme  33
a. Genel İnceleme  33
b. Tüketici Mahkemesi  42
aa. Rücu Davalarında Tüketici Mahkemesi Görevlidir  42
bb. Tüketici Tanımı  44
c. Yetkiye İlişkin Genel Hükümler Uygulanır  49
d. Zamanaşımı  51
aa. Genel İnceleme  51
bb. 2918 Sayılı KTK’nin 109/4. Maddesi – Zamanaşımı  52
B. Husumet – Taraf Ehliyeti  55
a. 2918 Sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu'nun 85. Maddesi – husumet  55
b. Trafik Kazaları Sonucu Ortaya Çıkan Maddi ve Manevi Zararların Tazmini İçin Dava Açabilecek Olanlar  56
c. İşletenin Hukuki Sorumluluğu  56
C. Tanım ve Kavramlar  61
a. Bildirim Yükümlülüğü  61
b. Sigortanın Sorumluluğu  61
c. Güvence Hesabı  63
d. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası – (Trafik Sigortası)  67
e. Kasko Sigortası (İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası)  68
f. Tazminat Kavramları  68
aa. Maddi Tazminat  68
aaa. Ölüm  68
bbb. Bedensel (Cismani) Zararlar  68
ccc. Maluliyet  69
bb. Manevi tazminat  69
cc. Sağlık Hizmet Bedelleri  69
dd. Bilirkişi Raporu  70
D. Sigorta Şirketi – Rücu  71
a. Genel İnceleme  71
b. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarının B.4. Maddesinde Sigorta Ettirene Rücu Halleri  73
c. Sürücü Belgesi Yeterliliği  75
d. Rizikonun Teminat Dışında Kaldığına İlişkin İddiası – Tazminatı Gerektiren Olay  76
e. Hayat Sigortası Genel Şartları  80
aa. Genel İnceleme  80
bb. Hayat Sigortaları Genel Şartları  81
f. Konu İle İlgili Tanım Ve Kavramlar  82
aa. Öngörülen Dava Şartı  82
bb. Islaha Faiz Talebi  83
cc. Değer Kaybı Mahrumiyet  83
dd. Karayolu Tanımı  85
ee. Müterrafik Kusur  86
ff. Ölümlü zamanaşımı  86
İkinci Bölüm
YARGITAY KARARLARI
I. USÜL VE YARGILAMA  111
A. Görevli Mahkeme  111
B. Yetkili Mahkeme  134
C. Husumet – Taraf Ehliyeti  140
D. Zamanaşımı  149
II. KONULARINA GÖRE TASNİFLENMİŞ DAVA TÜRLERİ  157
Trafik Kazası Sonrası Tanzim Edilen Kaza Tespit Tutanağı  157
Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeler İle İçkilerin Etkisinde Araç Sürme Yasağı  158
Ehliyet – Sürücü Belgesi  186
Motorlu Aracı Çalınması veya Gasbı  191
İcra İnkar Tazminatı  193
Sağlık Kurul Raporu – Tedavi Giderleri  194
15 Gün İçinde Sigortacıya Durumu Bildirmek Zorunluluğu  201
Kasta Yaklaşan Kusur Durumu  202
Vekalet Ücreti  203
Faiz  203
Aracın Devri  205
Belediye Başkanlığına Devir  206
Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Davalılardan Müteselsilen Tahsili  206
Eksik Bilirkişi Raporu  207
Manevi Tazminat  211
Hasar Ödemesi  211
Ağır Kusur veya Kasıt  213
Kira Sözleşmesi  215
Sigorta Ettirenin Dava Dışı Olması  217
Hırsızlık  218
Kırmızı Işıkta Geçme  218
İstıap Haddinin Aşılması  220
Ceza Yargılaması – Takipsizlik  225
İspat Yükü  225
Aracın Çalınması veya Gasp Edilmesinde İşletenin Kusuru  230
Hatır Taşıması  231
Tek Taraflı Ölümlü Kaza  252
Üçüncü Bölüm
UYGULAMA – ÖRNEKLER
Yetersiz Sürücü Belgesi – Dava Dilekçesi  257
Araç Sürücüsünün Kırmızı Işıkta Geçmesi – Dava Dilekçesi  260
Çalınma – Dava Dilekçesi  262
Aşırı Yağışlar Sebebiyle Oluşan Su Birikintisine Girmiş ve Araç Arızalanması – Dava Dilekçesi  265
Ehliyetsiz Sürücü – Dava Dilekçesi  268
Davacı Sigorta – Delil Listesi ve Deliller  270
Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi  271
Davanın Üçüncü Kişiye İhbarı İstemi  274
Tanıkların İsim ve Adreslerinin Bildirilmesi  275
Cevap Dilekçesi ve İtirazların Sunulması I  276
Cevap Dilekçesi ve İtirazların Sunulması II  277
Cevaba Cevap Dilekçesi  279
İstinaf Dilekçesi I  280
İstinaf Dilekçesi II  282
Alkollü Araç Kullanımı – İstinaf Dilekçesi III  285
İstinaf Dilekçesi IV  288
İstinaf Dilekçesi V  290
İstinaf Dilekçesi VI  292
İstinaf Dilekçesi VII  294
İstinaf Dilekçesi VIII  296
İstinaf Dilekçesi IX  298
İstinaf Dilekçesi X  300
İstinaf Dilekçesi XI  302
İstinaf Dilekçesi XII  303
Tehir–i İcra Talebi  304
İstinaf Cevap Dilekçesi I  305
İstinafa Cevap Dilekçesi II  307
İstinafa Cevap Dilekçesi III  309
İstinafa Cevap Dilekçesi IV  311
İstinafa Cevap Dilekçesi V  313
İstinafa Cevap Dilekçesi VI  315
Ekler (İlgili Mevzuat)  317
Kaynakça  375
Kavramlar Dizini  376

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar