Sular Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Oğuz SANCAKDAR - Uğur SAMANCI - Hande Sena ÇALIŞ - Merve IŞIK
ISBN: 978-605-05-0529-0
Stok Durumu: Stokta var
135,00 TL 150,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Oğuz SANCAKDAR, Uğur SAMANCI, Hande Sena ÇALIŞ, Merve IŞIK
Baskı Tarihi 2020/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Sular Hukuku

Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR , Dr. Öğr. Üyesi Uğur SAMANCI, Arş. Gör. Hande Sena ÇALIŞ, Arş. GÖr. Merve IŞIK

2020/02 1. Baskı, 740 Sayfa

ISBN 978-605-05-0529-0


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ5

İÇİNDEKİLER7

KISALTMALAR21

GİRİŞ27

BÖLÜM I
KAMUSAL SU KAVRAMI, TARİHİ GELİŞİMİ,
KURAMSAL TEMELLERİ ve YARARLANMAYA YÖN VEREN
SU KURULUŞLARINA GENEL BAKIŞ

§ 1.KAMUSAL SU KAVRAMI29

I-KAMUSAL SULARIN ÖZEL SULARDAN AYIRT EDİLMESİ
 ve POZİTİF TEMELLERİ29

II-KAMUSAL SULARIN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ42

A-HERKESİN YARARLANABİLMESİ42

1-İçeriği42

2-Sınırları44

a-Faydalı İhtiyaç ve Emniyetli Verim Haddi44

b-Kadim Yararlanmaların Durumu49

B- DEVİR ve FERAĞ EDİLEMEME56

1- İçeriği56

2- Yerli ve Yabancılara Su Satışının Değerlendirilmesi57

C- SU SİCİLİNE KAYDEDİLME62

D- ZAMAN AŞIMI İLE KAZANILAMAMA64

III. SULARIN SINIFLANDIRILMASI ve KAMUSAL SULAR65

A- YER ÜSTÜ-YER ALTI SULARI65

B- AKARSULAR-DURGUN SULAR67

C- GENEL SULAR-ÖZEL SULAR68

D- DOĞAL SULAR-YAPAY SULAR70

§ 2.TARİHİ GELİŞİM ve DİĞER ÜLKELERDEKİ DURUM71

I- TARİHİ GELİŞİM71

A- TARİH ÖNCESİNDEN ROMA DÖNEMİNE KADAR71

B- ROMA HUKUKU72

C- CERMEN HUKUKU72

 

D- İSLÂM HUKUKU74

E- CUMHURİYET DÖNEMİ76

II- AVRUPA BİRLİĞİ ve BAZI ÜLKELERDEKİ DURUM78

A- AVRUPA BİRLİĞİ78

B- BAZI ÜLKELERDEKİ DURUM88

1- Almanya88

a- Federal ve Federe Düzenlemeler88

b- Düzenlemelerin İstikrar Sağlama Safhası90

c- Federal Su Kanunundaki Yenilikler ve
Değişim Süreci90

d- Sulardan Yararlanmada Yetkili Makam ve Tahsis93

aa- Federal Ve Federe Devlet Düzenlemelerindeki Durum93

bb-Su ve Toprak Birlikleri Bakımından Değerlendirme94

e- Sulardan Yararlanma Konusundaki
Özel Düzenlemeler95

2- Fransa97

3-Birleşik Krallık101

4- İspanya103

5- Danimarka104

6- Diğer Bazı Ülkeler105

§ 3. SU HUKUKUNUN HUKUK DALLARI İÇERİSİNDEKİ
YERİ110

I- SU HUKUKUNU KAMU MALLARI HUKUKUNUN
 BİR BÖLÜMÜ SAYAN GÖRÜŞ110

II-SU HUKUKUNU İDARE VE MEDENİ HUKUKUN
 TEDAHÜLÜ SAYAN GÖRÜŞ111

III-SU HUKUKUNU ÇEVRE HUKUKUNUN
 BİR BÖLÜMÜ SAYAN GÖRÜŞ112

IV-SU HUKUKU BAĞIMSIZ BİR HUKUK DALI SAYAN
 GÖRÜŞ112

§ 4.KAMU MALLARI TEORİSİ AÇISINDAN
KAMUSAL SULAR114

I- KAMU MALLARININ SINIFLANDIRILMASI ve
 KAMUSAL SULAR114

A-TAHSİS AMAÇLARINA GÖRE KAMUSAL SULAR115

B-MADDİ İÇERİKLERİNE GÖRE KAMUSAL SULAR116

C-OLUŞUM TARZI AÇISINDAN KAMUSAL SULAR117

D-TAŞINABİLİR OLUP OLMAMALARINA GÖRE KAMUSAL SULAR117

E- AİT OLDUKLARI KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE GÖRE KAMUSAL SULAR117

II- KAMUSAL SULAR ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET
 TARTIŞMASI118

A-İDARENİN KAMU MALLARI ÜZERİNDE
HİÇBİR MÜLKİYET HAKKININ OLMADIĞI,
“DENETİM VE GÖZETİM” YETKİSİNİN OLDUĞU GÖRÜŞÜ118

1-Görüşün Açıklanması118

2-“Devletin Hüküm ve Tasarrufu” Kavramı ve
Suların Devletin Hüküm ve Tasarrufunda Olması118

B- KAMU MALLARI ÜZERİNDE MÜLKİYETİN
OLDUĞU GÖRÜŞÜ121

1- İdarenin Kamu Hukuku Kurallarına Tâbi
Bir Kamu Mülkiyeti Olduğu Görüşü121

2-İdarenin Kamu Malları Üzerinde Özel Mülkiyet Hakkı Olduğu ve Tahsisin Kamu Yararına İrtifak Oluşturduğu Görüşü123

3- Düalist Yaklaşım Olarak “Karma Hukuki İlişki” ve “Değiştirilmiş Özel Mülkiyet” Görüşü123

4- Kollektif Mülkiyet Görüşü125

C- KAMU MALLARI ÜZERİNDE İDARENİN
MÜLKİYETLE BEKÇİLİK ARASINDA
BİR HAKKI OLDUĞU GÖRÜŞÜ125

D- GÖRÜŞÜMÜZ126

§ 5.SULARDAN YARARLANMA ESASLARINA
YÖN VEREN KURULUŞLAR VE SU İDARELERİ128

I- SU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KURULUŞLAR128

A- ULUSLARARASI SU KAYNAKLARI BİRLİĞİ (IWRA)128

B- DÜNYA SU KONSEYİ (WWC)129

C- KÜRESEL SU ORTAKLIĞI (GWP)130

D- ULUSLARARASI BÜYÜK BARAJLAR KOMİSYONU (ICOLD)131

E- ULUSLARARASI HİDROLİK ENERJİ DERNEĞİ (IHA)131

F- ULUSLARARASI SU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ (IWMI)132

G- AKDENİZ SU ENSTİTÜSÜ (IME)133

H- TOKYO KULÜBÜ133

I- AVRUPA’DA BALIKÇILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ULUSLARARASI ÖRGÜTÜ (EUROFISH)134

J- DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ (WMO)135

K- DİĞER KURULUŞLAR137

II- ULUSAL KURULUŞLAR138

BÖLÜM II
KAMUSAL SULARDAN YARARLANMANIN
GENEL HUKUKİ REJİMİ

§ 6. KAMUSAL SULARDAN YARARLANMA KAVRAMI, YARARLANMA SAYILAN EYLEMLER ve ETKİLERİ141

I- KAVRAM141

II- YARARLANMA SAYILAN EYLEMLER ve ETKİLERİ146

§ 7. SULARDAN YARARLANMADA YETKİLİ MAKAM VE
TAHSİS KARARI151

§ 8. SULARDAN YARARLANMAYA HÂKİM OLAN İLKELER168

I- KAMU HUKUKU İLKELERİ168

A- SULARDAN ORTAK YARARLANMA VE
BAŞLICA TÜRLERİ168

1- Ortak Yararlanma168

2- Ortak Yararlanma Türleri173

a- Küçük Ortak Yararlanmalar173

b-Gelip-Geçmeler: Sulardaki Seyrüsefer ve Su Yollarından Yararlanma173

c- Duraklamalar178

3- Sulardan Ortak Yararlanmaya Hakim Olan İlkeler179

a- Serbestlik İlkesi179

b- Eşitlik İlkesi180

c- Bedelsizlik İlkesi180

B- SULARDAN ÖZEL YARARLANMA ve
SULARDAN ÖZEL YARARLANMAYA
HÂKİM OLAN İLKELER183

1- Sulardan Özel Yararlanma183

2- Su Ürünlerinden Yararlanma, Balıkçılık ve
Avrupa Birliği Balıkçılık Politikasının Etkisi184

3- Su Ürünlerinden Yararlanma ve Balık Çiftlikleri191

4- Sulardan Özel Yararlanmaya Hâkim Olan İlkeler193

a- Bedele Tâbi Olma İlkesi193

b- İzne Bağlılık İlkesi198

c- Geçicilik İlkesi199

II- ÇEVRE HUKUKU İLKELERİ200

A- ÖNLEME İLKESİ200

B- İŞBİRLİĞİ VE EŞGÜDÜM İLKESİ201

C- KİRLETEN ÖDER İLKESİ203

III- SULARDAN YARARLANMADA USSALLIK
 (RASYONELLİK) İLKESİ207

A- SU İHTİYACI ve SU İSRAFININ ÖNLENMESİ208

1- Su İhtiyacı ve Kamusal Sular208

a- Su İhtiyacının Niteliksel Yönü210

b- Su İhtiyacının Niceliksel Yönü211

2- Özel Su İhtiyaçları213

3- Su İsrafının Önlenmesi213

B- SULARIN FAYDALANILABİLİR HALE
GETİRİLMESİ215

§ 9.SULARDAN YARARLANMA TÜRLERİ216

I- YER ÜSTÜ SULARINDAN YARARLANMA TÜRLERİ216

A- BİRİKTİRME VE AZALTMA218

B-BELİRLİ MADDELERİN ÇIKARILMASI VE ÇAMURLARIN DURUMU224

C- SULARIN YÖNLENDİRİLMESİ228

D- YER ÜSTÜ SULARINA MADDE BIRAKILMASI233

E- SULARDAN YARARLANMADA KULLANILAN TESİSLER VE BUNLARIN DEĞİŞMESİ237

F- KIYI SULARINDAN YARARLANMA VE
SINIRLARININ TESPİTİ248

1- Kıyı Sularından Yararlanma248

2- Sınırların Belirlenmesi251

a- Ana Kural: Doğal Sınırların Dikkate Alınması251

b- Özel Düzenlemeler252

II- YER ALTI SULARINDAN YARARLANMA262

A- YER ALTI SULARININ TANIMI VE TÜRLERİ262

B- YER ALTI SULARINDAN YARARLANMA265

1-Yararlanma Esaslarındaki Ana Kural:
Yer Altı Sularına Madde Karıştırılmaması265

 

2- Yer Altı Sularından Belirli Yararlanma Türleri268

a- Su Çıkarılması ve Kuyuların Durumu268

b- Biriktirilmesi ve Azaltılması272

c- Yönünün Değiştirilmesi ve Dağıtılması272

III- KAYNAKLARIN DURUMU ve YARARLANMA274

A- TANIM VE UNSURLARI274

B- KAYNAK SULARINDAN YARARLANMA VE
KAYNAK BİRLİĞİ280

1-Kaynak Sularından Yararlanma280

2- Kaynak Birliği282

C- ÇEŞMELER, KAPLICALAR VE
MADEN SULARININ DURUMU284

D- KAYNAKLAR HAKKINDAKİ MEVCUT
DÜZENLEMENİN ELEŞTİRİSİ288

IV- KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE
 YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE
 TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİ290

A-KAYNAK VE YER ALTI SULARI İLE
İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR290

B- KAYNAK SULARINA İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR292

C- YERALTI SULARINA İLİŞKİN HUSUSLAR294

1- İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Hususlar294

2- Yeraltı Suyu Satanların Uyacağı Esaslar294

3- Yeraltı Suyu Taşıyanların Uyacakları Esaslar296

4- Yeraltı Suyu Tüketenler Tarafından Uyulacak
Esaslar297

5- Yeraltı Suyunu Satan, Taşıyan ve
Tüketenlerin Denetlenmesi ve
Uygulanacak Müeyyideler İdare Tarafından
Yapılacak Denetimler297

6- Yeraltı Suyu Satanların Denetimi297

7- Yeraltı Suyu Taşıyanların Denetimi298

8- Kapatma İşlemleri298

9- Yer altı Suyu Verme Mecburiyeti298

V- İÇME SUYU HAVZALARININ BAŞLICA
 HUKUKİ REJİMİ299

A- TEMEL BAZI KAVRAMLAR299

B- HAVZA KORUNMASINDAKİ GENEL BAZI
HÜKÜMLER304

C- İÇME SUYU HAVZALARINDA İMAR PLANLARINDA UYULMASI GEREKEN ESASLAR308

D- İÇME-KULLANMA SUYU HAVZALARININ
KORUNMASI311

E- YERÜSTÜ SULARIN KALİTESİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN ESASLAR312

F- TABİİ GÖL, BARAJ GÖLÜ VE GÖLETLER İÇİN
GENEL KORUMA ESASLARI312

1- Mutlak Koruma Alanı313

2- Kısa Mesafeli Koruma Alanı315

3- Orta Mesafeli Koruma Alanı318

4- Uzun Mesafeli Koruma Alanı320

G- DERE, ÇAY VE NEHİRLER İÇİN
GENEL ESASLAR VE KORUMA ALANI322

H- YERALTI SULARI İÇİN GENEL KORUMA
ESASLARI VE KORUMA ALANLARI323

VI. KAMUSAL SU KORUMA HAVZALARINDA
 İDARÎ KOLLUK YETKİLERİNİN YARIŞMASI-
 ÇATIŞMASI SORUNU ve ÇÖZÜM PERSPEKTİFLERİ324

I- GENEL OLARAK İDARİ KOLLUK YETKİSİ VE
HAVZA KORUMA BAKIMINDAN ÖNEMİ324

A- SORUNUN ORTAYA KONMASI324

B- ÖNEMİ325

1- Genel Olarak325

2- Kamusal Su Koruma Havzalarını İlgilendirebilen
Pozitif Normların Genel Görünümü ve
Aralarındaki Hukuki İlişkinin Değerlendirilmesi325

3- Yetkili Makamların Genel Görünümü328

C- YETKİ ÇATIŞMALARININ GİDERİLME GEREKÇELERİ329

1-İdarenin Bütünlüğü İlkesi329

2-Kamu Düzenini Sağlama330

II- KAMUSAL SU HAVZASI KAVRAMININ
SULARLA İLGİLİ DİĞER KAVRAMLARLA
KARŞILAŞTIRILMASI330

A-“ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ
NİTELİĞİNDEKİ SU ALANLARI”-
SU HAVZALARI330

B-“TABİAT VARLIĞI” VEYA “SİT” NİTELİĞİNDEKİ
SU ALANLARI- SU KORUMA HAVZALARI332

III-KOLLUK ÇATIŞMALARININ GİDERİLMESİNDE ÇÖZÜMLER333

A-SU KORUMA HAVZALARINDAKİ MUHTEMEL İDARİ-ADLİ KOLLUK ÇATIŞMALARINI
GİDERİCİ KRİTERLERE BAKIŞ333

1-Finalist Kriter333

2-Pozitif Hukuka Dayalı Kriterler334

a-İdari Kolluğun Önleyici-Adli Kolluğun Bastırıcılığını Esas Alan Kriter334

b-Organik Kriter334

3- Pozitif Hukuku Amaca Uygun Yönlendiren veya Değiştiren Kriterler334

a- DRAGO’nun Şekli Kriteri334

b- MOREAU’nun Ayırımsallık Kriteri335

B- İDARİ KOLLUK YETKİSİ-KAMU MALLARI İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYAN KRİTERLER335

1- Finalist Kriter335

2- Organik Kriter335

3- İşlemin Düzenleyici Olup Olmamasına
Dayanan Kriter336

4- Uygulanan Yaptırımları Esas Alan Kriter336

5- Bağdaştırıcı Çözümler336

a- Kriterlerin Bütünleştirilmesi Çözümü336

b- Seçici Çözümler336

C- İDARİ KOLLUK YETKİSİNİN KULLANILMASINDAN DOĞAN ÇATIŞMALARIN GİDERİLMESİ336

1- Genel İdari Kolluklar Arasındakilerde336

2- Genel-Özel Kolluklar Arasındakilerde337

3- Özel İdari Kollukların Kendi Arasında337

4- Su Havzalarındaki Genel İle Özel Kolluklar
Arasındaki Yetki Çatışmasının Azaltılması/
Giderilmesinde Alternatif Çözüm Önerileri337

a- Oluşturulabilecek “Su Havzaları Mahalli
İdareler Birliği”- İZSU-Devlet337

b- Koordinasyon Sağlama Uygulamaları338

c- İdari Sınır Değişikliği Uygulamalarının
İdari Kolluk Çatışmalarını Azaltabilirliği339

d- Konuyu İlişkin Müstakil Yasal Bir
Düzenleme Getirilmesi339

5- Yargısal Çözüm ve Bu Bağlamda
Dikkati Çekebilecek Hususlar341

IV-SU KORUMA HAVZALARINDA
İDARİ KOLLUK YETKİSİ OLARAK
YIKIM ÖRNEĞİ VE ÖZELLİK ARZ EDEBİLEN DURUMLARI341

§ 10.ULUSLARARASI NİTELİK TAŞIYIP TAŞIMAMASINA
GÖRE SULARDAN YARARLANMA345

I- ULUSLARARASI NİTELİK TAŞIYAN
 YARARLANMALAR345

A- SINIR AŞAN SULARDAN YARARLANMA
HAKKINDA İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER345

1- Mutlak Egemenlik Görüşü345

2-Doğal Durumun Bütünlüğü Görüşü346

3- Önceki Kullanımın Üstünlüğü Görüşü347

4- Hakça ve Makul Kullanım Görüşü347

B- TÜRKİYE İLE İLGİLİ SINIR AŞAN SULAR VE BUNLARDAN YARARLANMA349

C- ULUSLARARASI NİTELİK TAŞIMAYAN YARARLANMALAR359

§ 11.SULARIN NİTELİĞİNİ DEĞİŞTİRİP DEĞİŞTİRMEMESİNE GÖRE YARARLANMALAR361

I- SEKTÖRLERE GÖRE SULARDAN YARARLANMA361

II- DİĞER AYIRIMLAR363

§ 12.ATIK SULARIN DURUMU365

I- SULARDAN YARARLANMA VE SULARIN
 KORUNMASIYLA İLGİLİ AVRUPA KOMİSYONU’NUN
 ATIKLAR KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMI366

A- AVRUPA’DA ATIKLARIN DURUMU366

B- 1991 YILINDA GELİŞTİRİLEN ÇERÇEVE VE
İLKELER370

1- Önleme ilkesi370

2- Geri Kazanım ve Yeniden Kullanım İlkesi371

3- Güvenli Bertaraf İlkesi371

C- 1996 YILI STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ VE
OLUŞTURULAN İLKELER372

1- İlkeler Hiyerarşisi372

2- Üretici Sorumluluğu İlkesi373

II- ATIK SULARIN KULLANIMI373

III- SU KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ384

A- SU KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ TEMEL BAZI
KAVRAMLAR384

B- SULARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ ESASLAR391

C- SULARIN KORUNACAĞI KİRLETİCİ ETKENLER392

D- GÖLLERLE İLGİLİ KİRLETME YASAKLARI392

E- DENİZLERLE İLGİLİ KİRLETME YASAKLARI393

F- ATIKSULARIN BOŞALTIM İLKELERİ394

1- Kanalizasyon Sistemlerine Boşaltım394

2- Alıcı Ortama Doğrudan Boşaltım Esasları395

3- Alıcı Ortama Doğrudan Boşaltım396

G- ARITILMIŞ ATIKSULARIN SULAMADA
KULLANIMI396

H- KOMPOZİT NUMUNELERİN ALINMA VE DEĞERLENDİRİLME ESASLARI397

I- ENDÜSTRİYEL ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI398

İ- EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN
DEŞARJ STANDARTLARI400

J- DERİN DENİZ DEŞARJLARIYLA ALICI
ORTAMLARA BOŞALTIM401

K- DERİN DENİZ DEŞARJINA İZİN VERİLEBİLECEK
ATIK SULARIN ÖZELLİKLERİ401

L- ALICI ORTAMA ATIKSU DEŞARJI KONUSUNDA
ÇEVRE İZNİNE TABİ İŞLETMELER İÇİN
GENEL HÜKÜMLER401

M- KİRLENMEYE KARŞI TEDBİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ402

N- ATIKSU BAĞLANTI İZNİ VE BELGESİ402

O- KANALİZASYON SİSTEMİNE BAĞLANTI
KISITLARI403

Ö- ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİ KULLANIMI ÇERÇEVESİNDE YÖNETMELİĞİN İHLALİ
KAPSAMINA GİREN DAVRANIŞLAR404

§ 13.SULARDAN YARARLANMADA RUHSAT VE İZİN405

I- SULARDAN YARARLANMADA RUHSAT405

A- ALMAN HUKUKUNDA SUBJEKTİF
KAMU HAKKI OLARAK RUHSAT405

B- RUHSAT USULÜ VE SÜRESİ406

C- YER ALTI SULARINDAN YARARLANMADA
BELGE ALINMASI, ARAMA VE KUYU AÇILMASI413

1- Belge Alınması Zorunlu Olan ve Olmayan Durumlar413

a -Belge Alınması Zorunlu Durumlar413

b- Belge Alınmasını Gerektirmeyen Yararlanmalar416

2- İlân Edilmiş Yer Altı Suyu İşletme Sahaları
İçinde ve Dışında Yer Altı Suyu Aranması ve
Kuyu Açılması418

3- Eski Hak ve Ruhsatların Durumu419

4- Ruhsat Talebinin Reddi ve Hukuki Sonuçları420

II- SULARDAN YARARLANMA İZNİ422

III- İZİN-RUHSAT İLİŞKİSİ VE RUHSATA AİT ÖZEL
 DURUMLAR431

§ 14. SULARDAN YARARLANMAYA KONU OLABİLECEK İDARENİN BAŞLICA SÖZLEŞMELERİ438

I- İDARİ SÖZLEŞMELER438

II-İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ447

III- SULARDAN YARARLANMA VE GEÇİCİ İŞGAL451

§ 15. SULARDAN YARARLANMA İLE İLGİLİ ÖZEL
DURUMLAR453

I- KAMUSAL SULARDAN YARARLANMADA
 ÖNCELİK ve ÜSTÜNLÜK SORUNU453

II-YARARLANMANIN DEĞİŞMESİ ve
 YARARLANMA KURALLARININ YARIŞMASI456

III-KAMUSAL KOMŞULUK ve KOMŞULARIN DURUMU460

IV-SU PLÂNLAMASI ve SULARDAN YARARLANMA463

V-SULARDAN YARARLANMADA
 KAMU TÜZEL KİŞİLERİ, ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ VE
 YABANCI HUKUK ÖZNELERİYLE İŞBİRLİĞİ467

VI- SU HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ469

BÖLÜM III
KAMUSAL SULARDAN YARARLANMADAN DOĞAN
BAŞLICA YÜKÜMLÜLÜKLER VE YARARLANMANIN
SONA ERMESİ

§ 17.YÜKÜMLÜLÜKLERİN TÜRÜ VE KAPSAMI477

I-EN İYİ YARARLANMAYI SAĞLAMA480

II-ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİ GÖZETME482

III-ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORLARINI
 DİKKATE ALMA484

IV-TAŞKIN SULARA KARŞI ÖNLEM ALMA487

V-SULARDAN YARARLANMADAN DOĞAN ETKİLERİN
 GÖZLEMLENMESİNE İLİŞKİN TEDBİRLER ALMA491

VI-SULARDAN YARARLANMANIN OLUMSUZ
 ETKİLERİNİ DENKLEŞTİRME TEDBİRLERİ ALMA493

VII-SULARDAN YARARLANMAYI DENETLEME,
 İDARİ YAPTIRIM UYGULAMA ve YASAK KOYMA496

§ 18.SULARDAN YARARLANANIN BAŞLICA
YÜKÜMLÜLÜKLERİ504

I-SULARI KORUMA ve SU KAYNAKLARINA
 ZARAR VERMEME504

A-SULARIN KORUNMASINDAKİ HUKUKİ YARARI AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER505

B-SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEME507

C-TCK’DAKİ SULARA İLİŞKİN KİMİ HÜKÜMLER516

II-MÂLİ YÜKÜMLÜLÜKLERE KATLANMA518

A- SU VE ATIK SU TARİFESİ VE BEDELİ518

B- RÜSUM, HARÇ, KATILIM PAYI VE
DİĞER MÂLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÖDEME525

III-BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRME535

§ 19.SULARDAN YARARLANMANIN SINIRLANDIRILMASI ve SONA ERMESİ538

I-SULARDAN YARARLANMANIN SINIRLANDIRILMASI538

A-İDARİ KOŞULLARA BAĞLANMA NEDENİYLE SINIRLANDIRMA538

B-SULARIN GENİŞLETİLMESİ veya
BAKIMI NEDENİYLE SINIRLANDIRMA545

C-YARARLANMAYA İLİŞKİN KURALLARIN BİRBİRLERİNİ SINIRLANDIRMASI548

II-SULARDAN YARARLANMANIN SONA ERMESİ549

A-HUKUKİ OLAY NEDENİYLE549

B-YARGI DIŞI KARARLAR NEDENİYLE551

C-YARGISAL KARARLAR NEDENİYLE556

BÖLÜM IV
SULAR HUKUKUNA İLİŞKİN
YARGI KARARLARINDAN ÖRNEKLER

I.ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDAN
 ÖRNEKLER563

II.DANIŞTAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER577

III.YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER600

A.GENEL SULARDAN YARARLANMAYA İLİŞKİN KARARLAR600

B.SU REJİMİ KURULMASI VE BU HUSUSTA
MAHKEMECE YAPILACAK İNCELEMEYE İLİŞKİN KARARLAR646

C.ÇEŞİTLİ KARARLAR646

IV.SAYIŞTAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER699

V.AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
 KARARLARINDAN ÖRNEKLER705

KAYNAKÇA713

KAVRAM DİZİNİ

Sular Hukuku (Droit de l’eaux, Wasserrecht, Water Law) bağlamında suların tâbi olduğu hukuki rejim, İdare Hukukunun yanı sıra Medeni Hukuk, Uluslararası Kamu Hukuku (Devletler Umumî Hukuku), Ceza Hukuku, Gıda Hukuku*, Tarım Hukuku**, Toprak Hukukunu***, suların korunması ise özellikle Çevre Hukukunu ilgilendirmektedir****. Diğer taraftan sular konusu hidroloji (su bilimi) ve mühendislik (özellikle ziraat, çevre, inşaat) bilimi ile de yakından ilgilidir. Dolayısıyla konu ve mevzuatın dağınık ve disiplinler arası nitelik taşıması kimi zaman güçlük doğurmakla birlikte, çalışmamıza temel teşkil ettiği ölçüde ilgili yan bilim dallarına da yeri geldiğinde kısaca değinilmiştir.

Kamusal sulardan yararlanma Su Hukukuna dinamizm kazandıran temel bir konu olup, sulardan en iyi yararlanmanın sağlanabilmesi için gerek içme, gerekse kullanma sularının korunmasına ilgili olduğu ölçüde yer verilmiştir. Çalışmamızda atık sular dahil, Sular Hukukunun birçok yönüne değinilmeye gayret edilmiştir.

Sular Hukuku ile ilgili olarak ülkemizde yapılan çalışmaların azlığı da dikkate alındığında, kökleri Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) bursu ile F.Almanya’da bulunduğum dönemde edindiğim kaynaklar ışığında hazırlanan bu çalışmanın kısmen de olsa bir ihtiyacı karşıladığı ve ilgililere yarar sağladığı ölçüde kendimizi mutlu sayacağız.

DAAD Kurumuna, F.Almanya’da bulunduğum dönemde desteğini esirgemeyen Prof. Dr. Dirk Ehlers’e, kitabın basım ve yayımını gerçekleştiren Yetkin Yayınları sahipleri Sayın Y. Ziya Gülkök, Sayın Muharrem Başer ve Yetkin Basımevi çalışanlarına teşekkür ederiz.

 

Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR

İzmir, Fakülte, 25.07.2019

(oguz.sancakdar@gmail.com)*      Bu hukuk dalının başlıca konuları; ilaçlar da dahil olmak üzere genel tüketim maddeleri, hijyenik maddeler, soğutulmuş gıdalar, gıdalardaki katkı maddeleri, renk, bozuk maddeler gibi konularda ayrıntılı hükümler hukuki perspektif ile incelenmektedir. Bkz. ZIPFEL Walter,Lebensmittelrecht, Band I, Text A 438, München 1996, sh. 11 vd.; DEMME Helmut, Lebensmittelrecht, Göttingen 1967, sh.4 vd.; SCHULZE Hanno, Grundsätze des Lebensmittelrechts Lebensmittelgesetz und Verfassung, München 1969, sh.11 vd.

**     Bu hukuk dalınında başlıca; tarım hukukunun amaçları, toprak mülkiyeti, tarım amaçlı verilen kredilerin durumu, tarımsal yapının düzenlenmesi, tarımsal üretimin hukuki durumu ve bu bağlamda hayvanları koruma, tarımsal örgütlenme ve Avrupa Birliği Tarım Hukuku gibi konularda detaylar getirilmektedir. Bkz. VOLKMAR-SCHMİDT Armin, Die Rationalität der Europäischen Agrarpolitik, Göttingen 1967; KROESCHELL Karl, Deutsches Agrarrecht, Ein Überblick Band 29, Köln 1983; TURNER George, Agrarrecht –Ein Grundriß-, Stuttgart 1994.

***    Bkz. SIEVERS Rudolf, Wasserrecht, Band VI Erster Halbband, Köln 1964, sh.3; BREUER Rüdiger, “Die Verfassungsmäßigkeit der wasserwirtschaftrechtlichen Benutzungsordnung” (wasserwirtschaftrechtlichen Benutzungsordnung), Zeitschrift für Wasserrecht, 1/79, 1979/1980, sh.89.

**** Öyle ki, Çevre Hukuku; Avrupa Çevre Hukuku, Çevre Özel Hukuku, Çevre Ceza Hukuku, Uluslararası Çevre Hukuku ve Çevre İdare Hukuku olarak ayrıma tabi tutulmakta  ve Kamusal Çevre Hukuku içerisinde Su Hukukuna yer verildiği de görülmektedir. Bkz. KETTELER Gerd/KİPPELS Kurt, Umweltrecht, Köln 1988, sh. 42 vd.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar