Türk Ceza Hukukunda Yağma Suçu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Devrim AYDIN
ISBN: 9786050506402
Stok Durumu: Stokta var
55,25 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Devrim AYDIN
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Türk Ceza Hukukunda Yağma Suçu

Devrim AYDIN

2020/09 1. Baskı, 238 Sayfa

ISBN 978-605-05-0640-2İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR.. 5

İÇİNDEKİLER.. 7

GİRİŞ. 13

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER

I.     MALVARLIĞI HAKLARININ CEZA HUKUKU YOLUYLA KORUNMASI  15

A.   GENEL OLARAK MÜLKİYET VE MALVARLIĞI HAKLARI 15

B.   GENEL OLARAK MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR. 16

II.   YAĞMANIN NİTELİĞİ VE MALVARLIĞINA İLİŞKİN DİĞER SUÇLARDAN AYRILMASI  18

A.   YAĞMA VE YAĞMA SUÇU KAVRAMI 18

B.   YAĞMA SUÇUNUN HUKUKİ ESASI VE NİTELİĞİ 21

C.   YAĞMA SUÇUNUN TÜRK HUKUKUNDA
DÜZENLENİŞİ
24

III. YAĞMA SUÇU HAKKINDA GENEL BİLGİLER.. 26

A.   SUÇUN HUKUKİ KONUSU.. 26

B.   SUÇUN FAİLİ 30

C.   SUÇUN MAĞDURU.. 33

D.   SUÇUN MADDİ KONUSU.. 36

1.   Başkasına Ait Taşınır Mal 36

2.   Taşınmazların Yağmanın Konusu Olup Olamayacağı
Sorunu
. 43

3.   Senet ve Senet Niteliğinde Belge. 45

İKİNCİ BÖLÜM
YAĞMA SUÇUNUN UNSURLARI

I.     SUÇUN MADDİ UNSURU.. 47

A.   GENEL OLARAK.. 47

B.   MALIN TESLİMİNİN SAĞLANMASI İÇİN ZOR KULLANILMASI 51

1.   Genel Olarak İradenin Zorlanması 51

2. . Tehdit ya da Cebrin Niteliği.......................................... 53

3... Tehdit ya da Cebrin Yöneltileceği Kişi 57

C.   CEBİR. 58

1.   Cebrin Kapsamı 58

2.   Cebrin Mağdur Tarafından Anlaşılıp Anlaşılmaması Gerektiği Tartışması 60

3.   Cebre Bağlı Olarak Mağdurun Ağır Yaralanması ya da
Ölümü Halinde Failin Sorumluluğu
. 61

D.   YAĞMA SUÇUNDA CEBİR KARİNESİ 64

E.   TEHDİT. 66

1.    Tehdidin Esası ve Konusu. 66

2.   Tehdit Konusu Kötülüğün Hedeflediği Kişi 73

F.   TEHDİT VEYA CEBRİN ZAMANI 76

II.   YAĞMA KONUSU MALIN TESLIMI. 81

A.   MALIN CEBİR YA DA TEHDİTLE ALINMASI 81

B.   MAL ALINDIKTAN SONRA CEBİR YA DA TEHDİDE BAŞVURULMASI: YAĞMAYA DÖNÜŞEN HIRSIZLIK.. 84

III. SENEDİN YAĞMASI. 92

A.   YAĞMA SUÇU AÇISINDAN SENET ve SENEDİN
NİTELİĞİ
92

B. . SENEDİN YAĞMALANMASI 96

IV. YAĞMA SUÇU AÇISINDAN HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERI  99

A.   CEZA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ 99

B.   ÖZEL HUKUKTAN KAYNAKLAN ZİLYEDİN KUVVET KULLANMA HAKKI 102

V.   YAĞMA SUÇUNUN MANEVİ UNSURU.. 104

A.   YAĞMA KASTI VE KAPSAMI 104

B.   MALIN KULLANILDIKTAN SONRA GERİ VERİLMEK AMACIYLA ZORLA ALINMASI: KULLANMA
YAĞMASI
107

C.   YAĞMA SUÇU AÇISINDAN KUSURLULUĞA ETKİ
EDEN NEDENLER
. 109

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ

I.     TEŞEBBÜS. 113

A.   YAĞMANIN TAMAMLANMA ANI 113

B.   YAĞMAYA TEŞEBBÜSÜN ÖLÇÜTÜ.. 117

C.   YAĞMA SUÇUNDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME. 120

II. SUÇA İŞTİRAK.. 122

A. YAĞMA SUÇUNDA FAİLLİK.. 122

B. . YAĞMA SUÇUNA İŞTİRAK BİÇİMLERİ 125

C.   KARARLAŞTIRILANDAN BAŞKA SUÇUN İŞLENMESİ HALİNDE İŞTİRAKÇİLERİN SORUMLULUĞU   128

III. SUÇLARIN İÇTİMASI. 130

A.   YAĞMA SUÇUNUN ZİNCİRLEME BİÇİMDE
İŞLENMESİ
130

B.   YAĞMA AMACIYLA KİŞİ HÜRRİYETİNİN
SINIRLANMASI
132

C.   TEFECİLİĞE KONU BORCUN TAHSİLİ AMACIYLA
YAĞMA
.. 134

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YAĞMA SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ

I. CEZAYI ARTIRAN NİTELİKLİ HALLER.. 137

A. SUÇUN SİLAHLA İŞLENMESİ 137

B.   SUÇUN KİŞİNİN KENDİSİNİ TANINMAYACAK HALE KOYMASI SURETİYLE İŞLENMESİ 140

C.   SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ 144

D.   SUÇUN YOL KESMEK SURETİYLE İŞLENMESİ 146

E.   SUÇUN KONUTTA, İŞYERİNDE VEYA BUNLARIN EKLENTİLERİNDE İŞLENMESİ 150

1.   Konut ve İşyeri 150

2.   Konutun ve İşyerinin Eklentisi 153

F.   SUÇUN BEDEN VEYA RUH BAKIMINDAN KENDİSİNİ SAVUNAMAYACAK DURUMDA BULUNAN KİŞİYE
KARŞI İŞLENMESİ
155

G.   SUÇUN VAR OLAN VEYA VARSAYILAN SUÇ ÖRGÜTLERİNİN OLUŞTURDUKLARI KORKUTUCU GÜÇTEN YARARLANILARAK İŞLENMESİ 158

H.   YAĞMANIN SUÇ ÖRGÜTÜNE YARAR SAĞLAMAK MAKSADIYLA İŞLENMESİ 160

I.    SUÇUN GECE VAKTİNDE İŞLENMESİ 161

J.    BİRDEN FAZLA AĞIRLATICI NEDENİN BULUNMASI HALİNDE TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ 162

II.   DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN NİTELİKLİ HAL: MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI  167

A.   MALIN DEĞERİ VE DEĞER AZLIĞININ KAPSAMI 167

B.   SOMUT OLAYDA YAĞMAYA KONU MALIN
DEĞERİNİN TESPİTİ
170

C.   DEĞER AZLIĞININ YAĞMA SUÇUNDA HAFİFLETİCİ NEDEN OLMASI TARTIŞMALARI 173

BEŞİNCİ BÖLÜM
HUKUKİ İLİŞKİDEN DOĞAN ALACAĞI TAHSİL AMACIYLA YAĞMA

I.     ALACAK İLİŞKİSİ VE ALACAĞIN ZORLA TAHSİLİ. 177

A.   GENEL OLARAK KENDİ HAKKINI
ZORLA ALMA
.. 177

B.   ALACAK İLİŞKİSİ VE ALACAĞIN NİTELİĞİ 180

1.   Hukuki İlişkiye Dayanan Alacak İlişkisi ve
Borcun Niteliği
180

2.   Eksik Borçlardan Doğan Alacağın Tahsili 183

3.   Kanuni Şekil Şartını Taşımayan Alacağın Tahsili 184

4.   İfası İmkansız Alacakların Tahsili 185

5.   Vadesi Gelmemiş Alacakların Tahsili 186

C.   ALACAK MİKTARI İLE YAĞMALANAN MİKTAR ARASINDA ORAN BULUNUP BULUNMAMASI 188

D. . SUÇUN MAĞDURU İLE BORÇLUNUN AYNI KİŞİ OLUP OLMAMASI GEREKTİĞİ SORUNU   190

II.   ALACAĞI TAHSİL AMACIYLA YAĞMAYA İLİŞKİN SORUNLAR VE TARTIŞMALAR   192

A.   DÜZENLEMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE FAİLİN SORUMLULUĞU   192

B.   ALACAĞI TAHSİL AMACIYLA HAREKET EDEN FAİLİN AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA YA DA ÖLÜME NEDEN
OLMASI HALİNDE SORUMLULUĞU
.. 196

C.   ALACAKLI OLMAYANLARIN ALACAĞI TAHSİL FİİLİNE İŞTİRAK ETMELERİ HALİNDE SORUMLULUKLARI 198

ALTINCI BÖLÜM
YAĞMA SUÇUNA İLİŞKİN MUHAKEME SÜRECİ

I.     YAĞMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK.. 205

A.   YAĞMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIĞIN
KOŞULLARI
205

B.   YAĞMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK
DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ SORUNLAR
. 210

II.   SUÇUN KOVUŞTURMASINA İLİŞKİN
DÜZENLEMELER
.. 212

A.   GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME. 212

1.   Yağma Suçunda Görevli Mahkeme. 212

2.   Alacağı Tahsil Amacıyla Yağma Suçunda Görevli
Mahkeme
. 213

3.   Yağma Suçunda Yetkili Mahkeme. 214

B .. YAĞMA SUÇUNA İLİŞKİN KORUMA TEDBİRLERİ 216

C.   SUÇUN MAĞDURUNUN HAKLARI VE SUÇTAN
ZARAR GÖRENLERİN DAVAYA KATILMASI
217

SONUÇ.. 221

KAYNAKLAR.. 231

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar