Türk Hukukunda Üst Sınır İpoteği

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Ahmet GÖKTUĞ KAYA
ISBN: 9786257773058
27,00 TL 30,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ahmet GÖKTUĞ KAYA
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Türk Hukukunda Üst Sınır İpoteği

Av. Arb. Ahmet GÖKTUĞ KAYA

2020/09 1. Baskı, 146 Sayfa

ISBN 978-625-7773-05-8

İpotek, hukukumuzda sınırlı ayni haklar içerisinde yer alan rehin hakları kategorisinin taşınmaz rehni alt kategorisindeki üç türden biridir. Diğer türler olan ipotekli borç senedi ve irat senedinin ülkemiz hukuk uygulamasında yeri yok denecek kadar önemsizdir ve bu sebeple ipotek, ülkemizde artık her türlü alacağın güvence altına alınmasında çok önemli bir yere sahiptir. Teminat aldığı alacağın belirliliği yönünden ipotek, anapara ipoteği ve üst sınır ipoteği olarak ikiye ayrılır. Anapara ipoteği, yalnızca teminat altına alınacak alacağın belirli olduğu durumlarda kurulan bir ipotek türü iken, üst sınır ipoteği, alacağın belirli olmadığı durumlarda da tarafların belirleyeceği bir üst sınır gösterilmek suretiyle kurulabilen bir ipotek türüdür. Bu sebepledir ki, taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkinin doğası gereği, ileride bir alacak ortaya çıkması muhtemel ise, bu durumda taraflar, alacağı güvence altına almak için üst sınır ipoteği tesis etmektedirler. Bu itibarla üst sınır ipoteği, bankaların kredi alacaklarında, sözleşmesel ceza koşullarında ve daha birçok önemli alacak türünde çok önemli bir teminat enstrümanıdır. Bu çalışmada üst sınır ipoteği, gerek Türk Medeni Kanunu gerekse de İcra ve İflas Kanunu yönünden değerlendirilmiş ve özellikle kendine has nitelikleri ve anapara ipoteğinden ayrıldığı noktalar bakımından incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   §1. KONUNUN ÖNEMİ
   §2. ARAŞTIRMA PLANI


    BİRİNCİ BÖLÜM
    GENEL OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEK KAVRAMI
    §1. TAŞINMAZ REHNİ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
    §2. TAŞINMAZ REHNİ TÜRLERİ
    A. İpotek
    B. İpotekli Borç Senedi
    C. İrat Senedi
    §3. TAŞINMAZ REHNİNE HAKİM İLKELER
    A. Belirlilik İlkesi
    B. Kamuya Açıklık İlkesi
    C. Sabit Dereceler İlkesi §4. TAŞINMAZ REHNİ TÜRÜ OLARAK İPOTEK KAVRAMI
    A. İpoteğin Tanımı ve İşlevi
    B. İpoteğin Genel Olarak Hukuki Özellikleri
    C. Alacağın Belirliliği Yönünden İpoteğin Türleri


     İKİNCİ BÖLÜM
     TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN ÜST SINIR İPOTEĞİ KAVRAMI VE BUNA BAĞLANAN SONUÇLAR
     §1. TÜRK MEDENİ KANUNU BAKIMINDAN ÜST SINIR İPOTEĞİ
     A. Üst Sınır İpoteği ve Anapara İpoteği Ayrımının Yapılması
     B. Üst Sınır İpoteğinin Sağladığı Güvencenin Kapsamı
     C. Üst sınır İpoteğinin Yabancı Para Üzerinden Kurulması
     D. Üst Sınır İpoteğine İlişkin İpotek Sözleşmelerine Dair Özellikler
     E. Üst Sınır İpoteğinde Üst Sınırı Aşan Alacak Kesimi Açısından Zamanaşımı İşlemesi
     F. Alacağın Sona Ermesi Halinde Dahi Üst Sınır İpoteğinin Devam Edebilmesi
     G. Üst Sınırın Taşınmaz Rehni Türlerinden Yalnızca İpotek İçin Geçerli Olması
     H. Anapara ve Üst Sınır İpoteklerinin Birbirlerine Dönüştürülebilmesi
     I. Türk Medeni Kanunu m. 875 Hükmü ile Getirilen Faize İlişkin Sınırlamaların Üst Sınır İpoteği Kurulması Halinde Uygulama Alanı Bulmaması
     §2. İCRA VE İFLAS KANUNU BAKIMINDAN ÜST SINIR İPOTEĞİ
     A. İcra ve İflas Hukukunda Rehinli Taşınmazın Paraya Çevrilmesi Bakımından Hakim Olan İlkeler
     B. Üst sınır İpoteğinde Üst Sınırı Aşan Kısmın Haciz veya İflas Yolu ile Takip Edilmesi
     C. Anapara ve Üst Sınır İpoteği Ayrımının Takip Hukuku Bakımından Sonuçları
     D. İflas Bakımından Üst Sınır İpoteğinin Arz Ettiği Özellikler
     §3. ÜST SINIR İPOTEĞİNİN SONA ERMESİ
     A. İpoteğin Alacağa Bağlı Olmadan Sona Erme Sebepleri
     B. Alacağa Bağlı Olarak Sona Ermesi
     SONUÇ


      YARARLANILAN VE ATIFTA BULUNULAN KAYNAKLAR

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.