Türk Hukukunda Yıllık Ücretli İzin

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İştar URHANOĞLU
ISBN: 9786050506228
Stok Durumu: Stokta var
55,25 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İştar URHANOĞLU
Baskı Tarihi 2020/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Türk Hukukunda Yıllık Ücretli İzin

Doç. Dr. İştar URHANOĞLU

2020/07 1. Baskı, 291 Sayfa

ISBN 978-605-05-0622-8

Önsöz

Bu çalışmada Türk iş hukukunun önemli bir alanını oluşturan yıllık ücretli izin konusu, mevzuatta öngörülen düzenlemeler çerçevesinde, öğretide yer alan görüşlerden ve yargı kararlarından da yararlanmak suretiyle incelenmiş ve uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

Böyle bir çalışmanın ortaya çıkmasında emeği olan herkese burada teşekkür etmek isterim.

Akademik hayatım boyunca bana her zaman destek olan, değerli vaktini ayırarak görüşleriyle beni aydınlatan, böyle bir eserin ortaya çıkmasında son aşamaya kadar benden desteğini esirgemeyen Sayın Hocam Prof. Dr. Hamdi Mollamahmutoğlu’na,

Hacettepe Üniversitesinde göreve başladığım günden itibaren dostluklarını ve desteklerini benden esirgemeyen Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör’e ve Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu’na,

Her şart altında ve her zaman yanımda olan değerli dostlarım Hk. Doç. Dr. A. Eda Manav Özdemir’e, Dr. Fatma Hızır Asrav’a, Av. H. Nurdan Yıldız’a, Doç. Dr. Uğur Ersoy’a ve Gökçen Rutbil’e,

Eserin tashih aşamasında desteğini esirgemeyen kürsümüz araştırma görevlisi Tuğba Hilal Köken’e,

Hayatımın her anında yanımda olan sevgili aileme,

Sabırla ve sükûnetle bitmek bilmeyen çalışmalarımın bitmesini bekleyen, beni sürekli cesaretlendiren, uykusuz gün ve gecelerimi katlanılabilir kılan, hayatımın anlamı canım oğlum Batu’ya,

Eserin basımını üstlenen Yetkin Kitabevine, Sayın Muharrem Başer’e ve yayınevinin değerli çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.


İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 13

§1. DİNLENME HAKKI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 17

§2. YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI 23

1. Tanımı ve Unsurları 23

2. Amacı 25

3. Yıllık Ücretli İzne İlişkin Hükümlerin Hukuki Niteliği ve 

Emrediciliği 27

4. Yıllık Ücretli İzin Hakkının Tarihsel Gelişimi 35

A. Uluslararası İş Hukukunda 35

a. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 37

b. Uluslararası Çalışma Örgütünün Sözleşme ve Tavsiye Kararları 38

B. Avrupa Birliği Hukukunda 41

a. Genel Olarak 41

b. Avrupa Birliği Direktifleri 49

c. Avrupa Adalet Divanı Kararları 58

C. Türk Hukukunda (4857 Sayılı İş Kanununun Kabulüne

Kadar Olan Dönem) 59

§3. YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMANIN KOŞULLARI 75

1. İşçinin, İşin ve İşyerinin İş Kanununun Uygulama Alanında 

Olması 76

2. İşçinin En Az Bir Yıldır Çalışıyor Olması 79

A. İşçinin Fiilen Çalıştığı Süreler 79

a. Genel Olarak 79

b. İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri Halinde 89

c. İş Sözleşmesinin İradi Devri Halinde 91

d. Geçici İş İlişkisinin Kurulması Halinde 96

e. Kısmi Süreli veya Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmelerinde 98

f. Niteliklerinden Ötürü Bir Yıldan Az Süren Mevsimlik veya Kampanya İşlerinde 100

g. Feshin Geçersizliğine Karar Verilmesi Üzerine 

İşveren Tarafından İşçinin İşe Başlatılması 

Halinde 114

B. Çalışılmış Gibi Sayılan Süreler 116

C. Bekleme Süresinin Sonu 134

3. Yapılan İşin ve İşyerinin Niteliğinin Yıllık Ücretli İzne 

Elverişli Olması 136

A. Genel Olarak 136

B. Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri 137

C. Süreksiz İşler 148

§4. YILLIK ÜCRETLİ İZİN  SÜRELERİ VE 

KULLANILMASI 149

1. Asgari İzin Süreleri 149

2. Ücretsiz Yol İzni Süreleri 159

3. Yıllık Ücretli İzin Süresine Mahsup Edilemeyecek 

Süreler 162

4. Yıllık Ücretli İzin Süresinden Sayılmayacak 

Süreler 164

A. Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil 

Günleri 164

B. Fesih Bildirimi ve Yeni İş Arama İzni Süreleri 165

C. Hastalık Süreleri 168

D. Evlenme, Ölüm, Doğum, Tabi Afetler, Seminer ve Diğer Sebeplerle İşçiye Verilmesi Gereken Ücretli 

veya Ücretsiz İzin Süreleri 170

5. Yıllık Ücretli İzin Süresinden Sayılan Süreler 170

A. Çalışılmayan Cumartesi Günü 170

B. Grev ve Lokavtta Geçen Süreler 172

§5. YILLIK ÜCRETLİ İZNİN KULLANILMASINA  İLİŞKİN ESASLAR 177

1. Yıllık Ücretli İznin Gelecek Hizmet Yılı İçinde 

Kullanılması 177

2. Yıllık Ücretli İznin Kullanma Zamanının Belirlenmesi 184

A. Genel Olarak 184

B. Toplu İzin Uygulaması 202

C. Yıllık Ücretli İznin Bölünmeden Kullandırılması 204

D. Yıllık Ücretli İzinde Çalışma Yasağı 209

§6. YILLIK İZİN ÜCRETİ 215

1. Yıllık İzin Ücretinin Hukuki Niteliği 215

2. Yıllık İzin Ücretinin Hesabı 218

A. Genel Olarak 218

B. Ücretin Zaman Esasına Göre Ödenmesi Halinde 

Günlük Ücretin Belirlenmesi 220

C. Ücretin Değişkenlik Gösterdiği Hallerde Günlük 

Ücretin Belirlenmesi 222

3. Yıllık İzin Ücretinin Ödenmesi 225

A. Yıllık İzin Ücretinin Ödenme Zamanı 225

B. Yıllık İzin Ücretinin Borçlusu 229

C. Yıllık İzin Ücretinin Ödenme Şekli ve Yeri 233

D. Yıllık Ücretli İzinde Sigorta Primi Ödemesi 234

E. İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde Yıllık İzin Ücreti 235

F. Yıllık İzin Ücretine Uygulanacak Faiz 248

G. Yıllık İzin Ücretinin Ödendiğinin İspatı 257

H. Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı 268

SONUÇ 273

KAYNAKÇA 279


 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.