Tutuklamada Kuvvetli Suç Şüphesi

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ayça L. AKPEK
ISBN: 9789750262272
265,50 TL 295,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ayça L. AKPEK
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Tutuklamada Kuvvetli Suç Şüphesi

Av. Ayça L. AKPEK

2020/09 1. Baskı, 183 Sayfa

ISBN 978-975-02-6227-2

Kitap üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Kişi "Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkının Tarihsel Gelişimi" başlığı altında İngiltere, ABD, Fransa ve Türkiye'de kişi özgürlüğü ve güvenliğine ilişkin temel anayasal belgelerin gelişim süreci anlatılmıştır. Bundan başka şüphe kavramının genel olarak koruma tedbirleri, tutuklama ve şüpheden sanık yararlanır ilkesi ve tutuklama tedbiri açısından incelenmesi gerçekleştirilmiştir.

İkinci bölümde "Karşılaştırmalı Hukukta Tutuklama ve Şüphe İlişkisi"nin incelemesi yer almaktadır. ABD, İngiltere Almanya, Fransa ve İtalya örneklerinden yola çıkarak karşılaştırmalı hukukta tutuklama tedbirine dair yasal düzenlemeler ile tutuklama tedbirine başvurma koşulları incelenmektedir.

Üçüncü bölümde Türk Hukukunda Tutuklama ve Şüphe İlişkisi" yer almaktadır. Bu çerçevede ilk olarak 1982 Anayasası 19. Maddesinin hukuki niteliği çerçevesinde tutuklama ve "Kuvvetli Belirti" kavramları ele alınmıştır. Aynı doğrultuda Anayasa Mahkemesinin 19. Maddeyi temel aldığı tutuklamayla ilgili bireysel başvuru kararları incelenerek Anayasanın 19. Maddesinde tutuklama önleminin meşruluğunu teşkil eden "kuvvetli belirti" kavramına dair içtihadına yer verilmiştir. Bu bölümün kalan kısmında koruma tedbirleri ve şüphe türleri incelenmiştir. Son olarak CMK Md. 100 tarafından tutuklama tedbirine başvurulması için gerekli olan "kuvvetli suç şüphesi" kriteri ele alınmıştır. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sisteminde kişi özgürlüğü ve güvenliği ile bu bağlamdaki hak sınırlamalarının meşruluk temeli olan "Makul Şüphenin" anlamı, AİHM içtihatları çerçevesinde ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Bireysel Başvuru Kararları
Kuvvetli Belirti – Makul Şüphe
Koruma Tedbirleri


İçindekiler

Önsöz  5

Kısaltmalar  9

GİRİŞ  11

I. BÖLÜM

KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

1. Kişi Özgürlüğü ve Tutuklama  15

1.1. Hukuk Devleti ve Kişi Özgürlüğü İlişkisi  15

1.2. Keyfi Tutuklama Sorunu  19

1.3. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkının Tarihsel Gelişimi  21

1.3.1. İngiltere  21

1.3.2. ABD  24

1.3.3. Fransa  25

1.3.4. Uluslararası Hukuk  26

1.3.4.1. Genel Olarak Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları  26

1.3.4.2. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (İHEB)  27

1.3.4.3. Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Sözleşme (MSHS)  31

1.3.4.4. Birleşmiş Milletler Zorla Kaybedilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Sözleşme  32

1.3.4.5. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  35

1.3.4.6. Uluslararası Hukukun İnsan Haklarının Korunmasındaki Rolüne İlişkin Genel Değerlendirme  38

1.3.5. Osmanlı–Türk Anayasa Tarihi  39

2. Koruma Tedbiri Olarak Tutuklama  44

2.1. Koruma Tedbiri: kavram ve teori  44

2.1.1. Tutuklama: kavram ve teori  46

3. Tutuklama Tedbirine Başvurmanın Koşulu Olarak Şüphe ve Belirti Kavramları  49

3.1. Şüphe Kelimesinin Etimolojik Kökeni/Sözlük Anlamları  49

3.2. Ceza Hukukunda Şüphenin Yenilmesine İlişkin Tarihi Gelişim  51

3.3. Belirti Kavramı  54

4. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi ve Tutuklama Tedbiri Açısından İncelenmesi  55

II. BÖLÜM

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA TUTUKLAMA NEDENLERİ

1. Genel Olarak Dünyada Tutuklama Sorunu  57

2. Tutuklama Sorunu Açısından Karşılaştırmalı Hukukun Önemi  59

3. Anglo–Amerikan Hukuku  63

3.1. ABD Hukuku  63

3.2. İngiltere Hukuku  70

4. Kıta Avrupası Hukuku  75

4.1. Almanya  75

4.2. Fransa  82

4.3. İtalya  85

III. BÖLÜM

TÜRK HUKUKUNDA TUTUKLAMA VE ŞÜPHE İLİŞKİSİ

1. Genel Olarak: Türkiye’de Tutuklama Sorunu  89

2. Türk Hukuku’nda Tutuklama ve Şüphe/Belirti İlişkisinin Hukuki Çerçevesi  92

2.1. 1982 Anayasası 19. Madde Çerçevesinde Tutuklama ve “Kuvvetli Belirti”  92

2.2. CMK’ya Göre Koruma Tedbirleri ve Şüphe Türleri  95

2.2.1. Türk Ceza Yargılamasında Şüphe Türleri  95

2.3. Tutuklama ve “Kuvvetli Şüphe”  99

2.3.1. CMK’ya Göre Genel Olarak Tutuklama  99

2.3.2. Tutuklama ve Kuvvetli Şüphe İlişkisi  101

2.3.2.1. Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Somut Delillerin Bulunması (CMK 100/1)  107

2.3.2.2. Tutuklama Nedeni Olarak Sayılan Haller  108

3. Anayasa Mahkemesinin Tutuklamaya İlişkin Bireysel Başvuru Kararlarının Değerlendirilmesi  113

3.1. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kuvvetli Belirti Değerlendirmesi  114

4. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sistemi: “Makul Şüphenin” Anlamı  134

4.1. Genel Olarak (AİHS m.5 Bağlamında Kişi Özgürlüğü)  134

4.2. AİHM İçtihadı Çerçevesinde “Makul Şüphe”  141

SONUÇ  165

Kaynakça  169

Kavram Dizini  179

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar