Vergi Ceza Hukuku Çalışmaları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İzzet ÖZGENÇ
ISBN: 9789750290558
819,00 TL 910,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İzzet ÖZGENÇ
Baskı Tarihi 2024/01
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 811

Bu kitap, interaktif yöntemle verilen Vergi Ceza Hukuku derslerinde yapılan çalışmalardan müteşekkildir. Vergi yükümlülüğünün yerine getirilmesinin ihlâli dolayısıyla ceza hukuku sorumluluğu bağlamında ortaya çıkan çeşitli sorunların ele alındığı bu çalışmalar, konu bütünlüğü içinde belirli bir sıra dahilinde kitaplaştırılmış.

Konu Başlıkları
Genel Hükümler
Vergi Ceza Hükümlerinin Tarihi Gelişimine Kısa Bir Bakış, Arzu LALOĞLU
Suç Faaliyetlerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi ve Müsaderesi, Burhanettin Onur KİREÇTEPE
Vergi Ceza Hukukunda Yanılma, Mücbir Sebep, Pişmanlık ve Islah, Hilal GÜRSES ŞAHİN
Vergi Suç ve Kabahatlerinde İştirak, Şüheda DEMİRKIRAN
Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür, Celal ASAL
Vergi Kaçakçılığı Suçu Bağlamında Non Bıs In Idem İlkesinin Uygulanabilirliği Sorunu, Burak KILIÇ
Geçici Vergi Hükümlerinin İhlali Dolayısıyla Uygulanan Vergi Ziyaı Cezası Üzerine Bir Değerlendirme, Kutan Alp BOZKURT
Özel Hükümler
Vergi Kaçakçılığı Suçunda Netice Olarak "Devletin Vergi Kaybına Sebebiyet Verme", İbrahim ESER
Vergi Kaçakçılığı Suçu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamındaki Kaçakçılık Suçlarının Karşılaştırmalı Analizi, Fatih DÜŞGÜN
Vergi Kaçakçılığı Suçları ile Belgede Sahtecilik Suçları Arasındaki İlişkisi, Esma Sinem MERAL
Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu ile Kişisel Verilerin Korunması Arasındaki İlişki, Elif KURT
Milletlerarası Vergi Ceza Hukukuna İlişkin Çalışmalar
Uluslararası Vergi Suç ve Kabahatlerinde Yer ve Kişi Bakımından Uygulama Kuralları, Ali MAVUŞ
Non Bis in İdem İlkesi ve Bu İlkenin Vergi Ceza Hukukuna Yansıması (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 7 Protokol Hükümlerine Göre), Zeynep Sena ACAR
Vergi Kaçakçılığı Suçları ile Terörizmin Finansmanı Arasındaki İlişki ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Girişimler, Tayfun GÜN
Vergi Suçları Bakımından Uluslararası Adli Yardımlaşma, Yusuf KARADENİZ
OECD Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi ve İç Hukuk Uygulaması, Zeynep Esra TARAKÇIOĞLU
Usul Hukukuna İlişkin Çalışmalar
Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Vergi Ziyaı Kabahati Özelinde Aynı Olaya İlişkin Vergi ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi, Elif ILDIRAR
Vergi ve Ceza Mahkemelerinin Kararlarının Birbirleri Üzerindeki Etkisi, Yusuf MİNEZ
Vergi Kaçakçılığı Suçunda Muhakeme Usulü Olarak Mütalaa Şartı, Hanne ÖZGENÇ
Vergi Ceza Hukuku Çalışmaları Değerlendirme Raporu – I, Fatih YURTLU
Vergi Ceza Hukuku Çalışmaları Değerlendirme Raporu – II, Elif YILMAZ FURTUNA
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
GENEL HÜKÜMLER
Vergi Ceza Hükümlerinin Tarihi Gelişimine Kısa Bir Bakış  11
Arzu LALOĞLU
Suç Faaliyetlerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi ve Müsaderesi  43
Burhanettin Onur KİREÇTEPE
Vergi Ceza Hukukunda Yanılma, Mücbir Sebep, Pişmanlık ve Islah  67
Hilal GÜRSES ŞAHİN
Vergi Suç ve Kabahatlerinde İştirak  111
Şüheda DEMİRKIRAN
Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür  155
Celal ASAL
Vergi Kaçakçılığı Suçu Bağlamında Non Bıs In Idem İlkesinin Uygulanabilirliği Sorunu  191
Burak KILIÇ
Geçici Vergi Hükümlerinin İhlali Dolayısıyla Uygulanan Vergi Ziyaı Cezası Üzerine Bir Değerlendirme  217
Kutan Alp BOZKURT
ÖZEL HÜKÜMLER
Vergi Kaçakçılığı Suçunda Netice Olarak “Devletin Vergi Kaybına Sebebiyet Verme”  241
İbrahim ESER
Vergi Kaçakçılığı Suçu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamındaki Kaçakçılık Suçlarının Karşılaştırmalı Analizi  275
Fatih DÜŞGÜN
Vergi Kaçakçılığı Suçları ile Belgede Sahtecilik Suçları Arasındaki İlişkisi  307
Esma Sinem MERAL
Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu ile Kişisel Verilerin Korunması Arasındaki İlişki  345
Elif KURT
MİLLETLERARASI VERGİ CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
Uluslararası Vergi Suç ve Kabahatlerinde Yer ve Kişi Bakımından Uygulama Kuralları  377
Ali MAVUŞ
Non Bis in İdem İlkesi ve Bu İlkenin Vergi Ceza Hukukuna Yansıması (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 7 Protokol Hükümlerine Göre)  403
Zeynep Sena ACAR
Vergi Kaçakçılığı Suçları ile Terörizmin Finansmanı Arasındaki İlişki ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Girişimler  445
Tayfun GÜN
Vergi Suçları Bakımından Uluslararası Adli Yardımlaşma  495
Yusuf KARADENİZ
OECD Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi ve İç Hukuk Uygulaması  523
Zeynep Esra TARAKÇIOĞLU
USUL HUKUKUNA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Vergi Ziyaı Kabahati Özelinde Aynı Olaya İlişkin Vergi ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi  561
Elif ILDIRAR
Vergi ve Ceza Mahkemelerinin Kararlarının Birbirleri Üzerindeki Etkisi  611
Yusuf MİNEZ
Vergi Kaçakçılığı Suçunda Muhakeme Usulü Olarak Mütalaa Şartı  629
Hanne ÖZGENÇ
Vergi Ceza Hukuku Çalışmaları Değerlendirme Raporu – I  655
Fatih YURTLU
Vergi Ceza Hukuku Çalışmaları Değerlendirme Raporu – II  675
Elif YILMAZ FURTUNA

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar