Yabancı Yatırımların Korunmasında Uluslararası Hukukun Rolü

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Ali Osman KARAOĞLU
ISBN: 9786057820396
229,50 TL 255,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ali Osman KARAOĞLU
Baskı Tarihi 2019/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Yabancı Yatırımların Korunmasında Uluslararası Hukukun Rolü

Dr. Ali Osman KARAOĞLU

2019/08 1. Baskı, 504 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-605-7820-39-6

Uluslararası hukuk temel olarak devletler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için üretilmiş bir hukuk alanıdır. Ancak 20. yüzyılda uluslararası hukuk devletin bireyler ile ilişkilerine de uygulanabilir şekilde genişlemiştir. Yabancı yatırımların korunması, devletler açısından, sömürgecilik döneminden günümüze kadar stratejik bir mesele olmuş ve devletler kendi yatırımcısını korumak amacıyla silahlı kuvvet kullanma yoluna başvurmuşlardır. Bu anlamda sömürge imparatorlukları ile sömürülen devletler arasındaki gerilim zaman içerisinde bu alandaki uluslararası hukuk kurallarının oluşmasını sağlamış ve devletler artık silahlı güce başvurmak yerine akdettikleri uluslararası andlaşmalar ile yatırımcılara doğrudan ev sahibi devleti dava etme imkanı tanımışlardır. Depolitizasyon süreci sonunda uluslararası hukuk yabancı yatırımlar açısından hem düzenleyici hem de iç hukuku düzeltici bir fonksiyon üstlenmiştir. Artık günümüzde insan hakları hukuku ilkelerinin de uluslararası hukukun bileşeni olarak yatırım uyuşmazlıklarına uygulanabilirliği tartışılmaktadır. Bu çalışma tarihten günümüze yabancı yatırımları koruyan uluslararası hukuk kurallarının üretimini ve seyrini ele alarak, uluslararası hukukun uyuşmazlık çözümündeki aktif ve bütünleyici rolünü izah etmeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda yatırım ve yatırımcı kavramları, yatırımı koruyan uluslararası standartlar, yatırıma verilen zararlardan devletin sorumluluğu, kamu mallarının cebr-i icra bağışıklığı, iki taraflı yatırım andlaşmalarının yorumlanması ve insan hakları hukuku ilkelerinin yatırım uyuşmazlıklarına entegrasyonu gibi hususlar hem Uluslararası Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları hem de ICSID hakem kararları ışığında izah edilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   BİRİNCİ BÖLÜM
   GİRİŞ VE TEORİK ÇERÇEVE


    İKİNCİ BÖLÜM
    YABANCI YATIRIMLARIN KORUNMASINDA ULUSLARARASI HUKUKUN TARİHSEL ROLÜ: DEPOLİTİZASYON
    2.1. Dostluk, Ticaret ve Denizcilik Andlaşmaları ve Güç Diplomasisi
    2.2. Calvo Doktrini ve Hull Formülasyonu
    2.3. Yabancı Yatırımların Diplomatik Himaye Yoluyla Korunması
    2.4. Uluslararası Kodifikasyon Girişimleri
    2.5. İki Taraflı Yatırım Andlaşmaları Devri


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     YABANCI YATIRIM HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
     3.1. Yatırım Kavramı
     3.2. Yatırımcı Kavramı


      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
      ULUSLARARASI HUKUKTA YABANCI YATIRIMLARI KORUYAN STANDARTLAR
      4.1. Şemsiye Klozlar
      4.2. En Çok Gözetilen Ulus Muamelesi
      4.3. Ulusal Muamele
      4.4. Adil ve Hakkaniyetli Muamele
      4.5. Tam Koruma ve Güvenlik
      4.6. Yabancı Yatırımları Koruyan Standartlar ve Uluslararası Teamül Hukuku


       BEŞİNCİ BÖLÜM
       YATIRIM TAHKİMİ VE ULUSLARARASI HUKUKUN ROLÜ
       5.1. Uluslararası Tahkimin Niteliği Üzerine Tartışmalar
       5.2. Yabancı Yatırımların ICSID Tahkimi Yoluyla Korunması
       5.3. ICSID Tahkiminde Uluslararası Hukukun Uygulanması
       5.4. ICSID Tahkiminde Hakemlerin Rolü ve Hakem Kararlarının İptali
       5.5. ICSID Hakem Kararlarının İcrası ve Devletin Cebr-i İcra Bağışıklığı
       5.6. Uluslararası Yatırım Mahkemesi Önerileri


        ALTINCI BÖLÜM
        ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU İLKELERİNİN YABANCI YATIRIM HUKUKUNA ENTEGRASYONU
        6.1. Uluslararası İnsan Haklarının Yabancı Yatırım Hukukundaki Yeri
        6.2. ICSID Hakem Kararlarında Uluslararası İnsan Hakları Hukuku
        6.3. Yatırımın Kamulaştırılması ve Uluslararası İnsan Hakları Hukukun Önemi
        6.4. Uluslararası Hukuk Rejimleri Arasındaki İlişki ve Geçişkenlik


         YEDİNCİ BÖLÜM
         SONUÇ


          REFERANSLAR
          Kitaplar ve Kitap Bölümleri
          Makaleler ve Online Kaynaklar
          Mahkeme ve Hakem Kararları
          Diğer Belgeler


          Yorum Yap

          Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.