Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu İhtilaflar ve Çözümler

Yayınevi: Ekin Yayınları
Yazar: Nuri DOĞAN
ISBN: 9786053279259
Stok Durumu: Tükendi
342,00 TL 380,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Nuri DOĞAN
Baskı Tarihi 2019/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu İhtilaflar ve Çözümler

Nuri DOĞAN

2019/08 1. Baskı, 633 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-605-327-925-9

Türk Ticaret Kanunu, büyük önem arz etmesi sebebiyle, hem ticari işletmelerin hem de ticaret şirketlerinin tabiri caizse anayasası hükmündedir. Yeni ve güncel 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 6 ana kitaptan oluşmaktadır ancak, çalışmada tamamına değil, önem arz eden ve bilinmesi gereken özellikli olduğu düşünülen konulara yer verilmiş.

Kitap da, konular hukuki ve ticari önem açılarıyla analiz edilmiş, son temyiz mercii olan Yargıtay kararları ışığında, sadece gerekli görülen ihtilaflı konular teferruatlı ama sade en yalın haliyle yorumlanmış. Türk Ticaret Kanununun uygulayıcıları olan Yeminli Mali Müşavirleri, Avukatları, Mali Müşavirleri, Şirket Yöneticilerini ve diğer uygulayıcıları yakından ilgilendiren kanun hükümleri öne çıkartılmış ve uzun değerlendirmeler sonucunda birçok önemli konu haline getirilmiş.

Altı (6) bölümden oluşan kitapta, ilgili konuya ait sadece 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleriyle yetinilmemiş, atıfta bulunduğu diğer Kanun maddeleri varsa değerlendirilip eklenmiş ve bilinmesi gerektiğini düşünülen tanımlarına da yer verilerek okuyucuların istifadesine sunulmuş.

(Önsözden)

Konu Başlıkları

Türk Ticaret Kanununun Uygulama Alanı Hükümler ve İhtilaflı Konuların Çözümü
Ticari Davalar ve Ticari Davaların Görüleceği Mahkemeler ile İlgili Bilinmesi Gerekenler
TTK Çerçevesinde Yaşanan Uyuşmazlıklar ve Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirmeler
Tacir Ticari İşletme ve Ticaret Unvanına Dair Bilinmesi Gereken Özellikli Konular (7099 Sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler)
Ticari İşletme Devrinin Kapsamı Marka Patent ve Sınai Hakların Durumu
Ticaret Şirket Tanımları Ortakların Hakları Borçları ve Yükümlülükleri ile İlgili Bilinmesi Gerekenler
TTK Çerçevesinde Şirketlerde Birleşme Bölünme ve Tür Değişikliğine Dair Bilinmesi Gerekenler
Türk Ticaret Kanununda Suçlar Cezalar ve Zamanaşımı Süreleri
Kıymetli Evrak Hukuku (Çek Senet ve Poliçeye Dair Bilinmesi Gerekenler)
Taşıma İşleri Eşya Taşıma Yolcu Taşımada Haklar Yükümlülükler ve Diğer Özellikli Konular
Konularına Göre Tasnif lenmiş Emsal Yargıtay Kararları

1. BÖLÜM
TÜRK TİCARET KANUNUNUN UYGULAMA ALANI

TÜRK TİCARET KANUNUNUN UYGULAMA ALANI, HÜKÜMLER VE TİCARİ
İŞLER
TİCARİ DAVALARIN KONUSUNU TEŞKİL EDEN HUKUK DAVALARI
TİCARİ DAVALARDA TİCARİ DEFTERLERİN İBRAZI VE DELİL OLMASI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
TİCARİ DAVALARIN VE ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNİN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER VE DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK
TİCARİ DAVALARDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ
GEREKENLER
TİCARİ İŞLERDE FAİZ VE FAİZE İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKENLER
YARGITAY KARARLARI

2. BÖLÜM
TİCARİ İŞLETME

1.KISIM
TİCARİ İŞLETME - TACİR

TİCARİ İŞLETME TANIMI, TİCARİ İŞLETME DEVRİNİN KAPSAMI VE GENEL UNSURLARI
TİCARİ İŞLETME DEVRİNDE MARKA, PATENT VE SINAÎ HAKLARIN DURUMU VE BİLİNMESİ GEREKENLER
TACİR TANIMI, GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDE TACİRLİK, TÜZEL KİŞİ OLAN AMA TACİR SAYILMAYANLAR
TACİR OLMANIN GENEL HÜKÜMLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, TACİRLERDE İHBAR VE İHTARLARIN HANGİ HALLERDE GEÇERLİ SAYILACAĞI
HANGİ DURUMLARDA TİCARİ BORÇ ADİ BORCA DÖNÜŞÜR DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
TACİRLERDE ÜCRET İSTEME, FATURA VE TEYİT MEKTUBU İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER VE İTİRAZ SÜRESİ
TACİRLER ARASINDAKİ TİCARİ SATIŞ, MAL DEĞİŞİMİ VE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR
YARGITAY KARARLARI


2.BÖLÜM
TİCARİ İŞLETME

2.KISIM
TİCARET SİCİLİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİMDE BİLİNMESİ GEREKENLER
TESCİL TALEBİNDE KİMLER İLGİLİDİR VE TESCİL TALEP ŞEKLİ
TİCARET SİCİLİNDE TESCİL SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİKLERDE BİLİNMESİ GEREKENLER
TİCARET SİCİL MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ, GEÇİCİ TESCİL, TESCİLE DAVET VE CEZA
YARGITAY KARARLARI


2.BÖLÜM
TİCARİ İŞLETME

3.KISIM
TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI

TACİRİN TİCARET UNVANI KULLANMA ZORUNLULUĞU VE TİCARİ İŞLETMESİNE AİT YERİNE GETİRMESİ GEREKEN ZORUNLULUKLAR (7099 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YENİLİKLER)
MERKEZİ TÜRKİYE'DE BULUNAN TİCARİ İŞLETMELERDE ŞUBELERE İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR
MERKEZLERİ TÜRKİYE DIŞINDA BULUNAN TİCARİ İŞLETMELERİN TÜRKİYE'DEKİ ŞUBELERİNDE TESCİL VE YAPILACAK İŞLEMLER
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDE TİCARET UNVANININ ŞEKLİ
TİCARET UNVANININ KORUNMASI VE DEVRİNE DAİR ÖNEMLİ HUSUSLAR
TİCARET UNVANI İLE İŞLETME ADINA TECAVÜZ EDİLEN KİMSENİN HAKLARI VE İŞLETME ADINDA TESCİL

2.BÖLÜM
TİCARİ İŞLETME

4.KISIM
HAKSIZ REKABET

HAKSIZ REKABET VE HAKSIZ REKABET SAYILAN HALLER
HAKSIZ REKABETİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI, ÇEŞİTLİ DAVALAR VE ZAMANAŞIMI
HAKSIZ REKABETTE İHTİYATİ TEDBİRLER VE CEZA SORUMLULUĞU
YARGITAY KARARLARI


2.BÖLÜM
TİCARİ İŞLETME

5.KISIM
TİCARİ DEFTERLER

TACİRLERİN TİCARİ DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ, E-DEFTER VEYA KÂĞIT ORTAMINDA TUTULAN DEFTERLERDE ONAY ZAMANLARI
ENVANTER, ENVANTERİ KOLAYLAŞTIRICI YÖNTEMLER İLE AÇILIŞ BİLANÇOSU VE YILSONU FİNANSAL TABLOLARA DAİR HÜKÜMLER
TACİRLERİN BİLANÇOLARINDA GÖSTERMESİ GEREKEN SORUMLULUK İLİŞKİLERİ VE DEĞERLEME İLKELERİ
TACİRLERİN SAKLAMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI BELGELER, SAKLAMA SÜRESİ, İBRAZ VE BELGELERİN ZIYAA UĞRAMASI HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER
KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN YETKİSİ VE FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENİNDE UYULMASI GEREKEN ZORUNLULUKLAR
YARGITAY KARARLARI


2.BÖLÜM
TİCARİ İŞLETME

6.KISIM
CARİ HESAPLAR

CARİ HESABIN GEÇERLİ OLMA ŞEKLİ, GENEL HÜKÜMLER VE TACİRLER İÇİN ÖNEMİ
CARİ HESAP SÖZLEŞMELERİNDE BAKİYE KAPANIŞI, KABUL VE FAİZ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
CARİ HESABIN SONA ERMESİ, BAKİYENİN HACZİ DURUMLARI VE ZAMAN AŞIMI
YARGITAY KARARLARI
2.BÖLÜM
TİCARİ İŞLETME

7.KISIM
ACENTELİK

ACENTELİK, UYGULAMA ALANI VE YETKİLERİ
ACENTENİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ACENTENİN HAKLARI VE ACENTELİĞİN SONA ERMESİ
YARGITAY KARARLARI


3. BÖLÜM
TİCARET ŞİRKETLERİ

1. KISIM
ŞİRKET TÜRLERİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER

TİCARET ŞİRKET TÜRLERİ VE UYGULANACAK KANUN HÜKÜMLERİ 
TİCARET ŞİRKETLERİNDE NELER SERMAYE OLARAK KONULABİLİR VE SERMAYE HÜKÜMLERİ
ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE ORTAKLARIN KİŞİSEL ALACAKLARININ, SERMAYE ŞİRKETLERİNDE ALACAKLILARIN HAKLARI VE HACZİ

3. BÖLÜM
TİCARET ŞİRKETLERİ

2.KISIM
KOLLEKTİF ŞİRKET

KOLLEKTİF ŞİRKETİN NİTELİĞİ KURULUŞU, ZORUNLU KAYITLAR VE NOKSANLIKLARIN SONUÇLARI
KOLLEKTİF ŞİRKETTE YÜKÜMLÜLÜKLER VE YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE SORUMLULUKLAR
KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUKLARI, ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE YÖNETİM
KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE ŞİRKETİN VE ORTAKLARININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİLERİ VE ALACAKLILARIN DURUMU
KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ, İSTİSNALAR, ORTAKLARIN ŞİRKETTEN AYRILMASI VE TASFİYE İŞLEMLERİ
KOLLEKTİF ŞİRKET
YARGITAY KARARLARI


3. BÖLÜM
TİCARET ŞİRKETLERİ

3.KISIM
KOMANDİT ŞİRKET

KOMANDİT ŞİRKET NİTELİĞİ, ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER
KOMANDİT ŞİRKETLERDE ŞİRKETİN VE ORTAKLARININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİLERİ 211
KOMANDİT ŞİRKETLERDE SERMAYENİN AZALTILMASI VE ŞİRKETİN İFLASI HALİNDE SORUMLULUKLAR
YARGITAY KARARLARI

3. BÖLÜM
TİCARET ŞİRKETLERİ

4.KISIM
ANONİM ŞİRKET

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL HÜKÜMLER, KURULUŞ VE TEMEL İLKELER
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU, GÖREV SÜRESİ, BELİRLİ GRUPLARIN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİL EDİLMESİ VE SİGORTA
KONUSU
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ, GÖREVDEN ALMA, GÖREV DAĞILIMI VE YÖNETİM KURULUNDAKİ TÜZEL KİŞİLERİN
DURUMU
ANONİM ŞİRKETLERDE TEMSİL YETKİSİNE DAİR KAPSAM VE SINIRLAR
ANONİM ŞİRKETLERDE GÖREVLER, YETKİLERİN KAPSAMI, DEVREDİLEMEZ GÖREV VE YETKİLER
ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE KAYBI, BORCA BATIK OLMA DURUMU, ÇAĞRI VE BİLDİRİM YÜKÜMÜ
ANONİM ŞİRKETLERDE İFLAS ERTELEME VEYA YENİ ADIYLA
KONKORDATO
PAY SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖREN ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİMİN RİSK SAPTAMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINA DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI NELERDİR VE ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA, ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞIYLA İLGİLİ HUSUSLAR
ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİMİN KAPSAMI VE DENETİMİNİ YAPTIRMAYANLARIN DURUMU
ANONİM ŞİRKETLERDE DENETÇİ, DENETÇİ SEÇİMİ, GÖREVDEN ALMA VE SÖZLEŞMENİN FESH
ANONİM ŞİRKETLERDE KİMLER DENETÇİ OLABİLİR
ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİM RAPORU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER VE GÖRÜŞ YAZILARI
ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL ŞEKİLLERİ VE GENEL KURULLAR HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR
ANONİM ŞİRKERLERDE PAY SAHİBİNİN KİŞİSEL HAKLARI
ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİNE İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKENLER
BUTLAN
ANONİM ŞİRKETLERDE ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR ÖZELLİKLİ KONULAR
ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYENİN ARTIRILMASI VE ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI
ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE SERMAYE KOYMA BORCU
PAY BEDELİNİ İFA BORCU VE İFA ETMEMENİN SONUÇLARI
MENKUL KIYMETLER VE PAY İLE İNTİFA SENETLERİNE DAİR ÖZELLİKLİ HUSUSLAR
MENKUL KIYMETLER/BORÇLANMA SENETLERİYLE ALMA VE DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLER
MENKUL KIYMETLER/ KÂR-KAZANÇ VE TASFİYE PAYI
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN FİNANSAL TABLOLAR VE YILLIK FAALİYET RAPORLARINI HAZIRLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
YEDEK AKÇELERE İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR
ANONİM ŞİRKETLERDE SONA ERME VE TASFİYESİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKİ SORUMLULUKLAR, ŞİRKET ZARARININ TAZMİNİ, ZAMANAŞIMI VE YETKİLİ MAHKEME
ANONİM ŞİRKET
YARGITAY KARARLARI

3. BÖLÜM
TİCARET ŞİRKETLERİ

5.KISIM
SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET

SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET VE İLGİLİ
HÜKÜMLER

3. BÖLÜM
TİCARET ŞİRKETLERİ

6.KISIM
LİMİTED ŞİRKET - ŞİRKETLER TOPLULUĞU
ŞİRKETLERE DAİR SON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

LİMİTED ŞİRKETLER TANIM VE KURULUŞ HÜKÜMLERİ
TANIM VE KURULUŞ
LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE, KURULUŞ VE BAĞLAYICI HÜKÜMLER
SERMAYE
LİMİTED ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, SERMAYE ARTIRIMI VE SERMAYE AZALTILMASI
LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI (MİRAS, EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ VE İCRA)
LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI VE ORGANLARIN YETKİLERİ
ŞİRKETİN ORGANLARI
LİMİTED ŞİRKETLERDE TEMSİL, YÖNETİM, GÖREV, YETKİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER
LİMİTED ŞİRKETLERDE SONA ERME SEBEPLERİ VE SONA ERMENİN SONUÇLARI
ŞİRKETLER TOPLULUĞU HÜKÜMLERİ, BAĞLI VE HAKİM ŞİRKETLERDE PAY ORANLARI, HÜKÜMLER VE SORUMLULUKLAR
ŞİRKETLER TOPLULUĞU
DENETİME TABİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE İNTERNET SİTESİ
ZORUNLULUĞU
ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA GENEL KURUL, YÖNETİM VE MÜDÜRLER KURULU TOPLANTISI YAPILMASI HÜKMÜ VE BİLİNMESİ GEREKENLER
YARGITAY KARARLARI


4.BÖLÜM
ŞİRKETLERDE BİRLEŞME - BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞİKLİĞİ

ŞİRKETLERDE BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME UYGULAMA ALANI VE KAVRAMLAR

ŞİRKETLERDE BİRLEŞME, BİRLEŞME HÜKÜMLERİ VE ORTAKLIK PAYLARINA DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER
ŞİRKETLERDE BÖLÜNME VE ÖZELLİKLİ KONULAR
ŞİRKETLERDE TÜR DEĞİŞTİRME VE BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ
KONULAR
YARGITAY KARARLARI


5.BÖLÜM
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

1.KISIM
POLİÇE - NAMA YAZILI SENETLER - HAMİLE YAZILI SENETLER
BONO VEYA EMRE YAZILI SENETLER

KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI, GENEL HÜKÜMLER VE DEVRİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER
NAMA YAZILI SENETLER TANIMI VE ALACAKLININ HAKKINI İSPATI
TANIMI
HAMİLE YAZILI SENETLER TANIMI, İPTAL KARARI, ÖDEME YASAĞI VE HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
KAMBİYO SENETLERİ, POLİÇENİN DÜZENLENMESİ, ŞEKLİ VE CİRO
POLİÇEDE KABUL ŞEKLİ, AVAL VE ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER
POLİÇEDE KABUL ETMEME VE ÖDEMEME HALLERİNDE HAMİLİN BAŞVURMA HAKLARI VE POLİÇEDE SURET
POLİÇE SENET METNİ DEĞİŞİKLİĞİ - ZAMAN AŞIMI VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BONO VEYA EMRE YAZILI SENEDİN UNSURLARI, UYGULANACAK HÜKÜMLER VE SORUMLULUKLAR
YARGITAY KARARLARI


5.BÖLÜM
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

2.KISIM
ÇEK

ÇEKLERİN DÜZENLENMESİ, ŞEKLİ VE KAREKOD İLE ÇEK BİLGİ ERİŞİMİ
ÇEKTE MÜNFERİT UNSURLAR VE ÇEK KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN
ŞARTLAR
ÇEKTE DEVREDİLEBİLİRLİK, CİRO VE ELDEN ÇIKAN ÇEKİN DURUMU
ÇEKTE AVAL, MUACCELİYET, ÖDEME İÇİN İBRAZ UNSURLARI VE ÇEKTEN CAYMA
ÇEKTE ÖZEL HALLER, CİROLARIN İNCELENMESİ VE YABANCI ÜLKE PARASIYLA ÖDENECEK ÇEKTE BİLİNMESİ GEREKENLER
ÇİZGİLİ ÇEKİN HÜKÜMLERİ VE HESABA GEÇİRİLMEK ÜZERE DÜZENLENEN ÇEK
ÇEK HAMİLİNİN BİLMESİ GEREKEN HAKLARI VE ÖDEMEME HALİNDE İZLENECEK YOL
SAHTE VE TAHRİF EDİLMİŞ ÇEK, ÇEKİN BİRDEN FAZLA NÜSHA OLARAK DÜZENLENMESİ VE ZAMANAŞIMI
ÇEKTE SÜRELERİN HESAPLAMA BİÇİMİ, UYGULANACAK HÜKÜMLE VE KANUNLAR İHTİLAFI


5.BÖLÜM
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

3.KISIM
DİĞER EMRE YAZILI SENETLER - UMUMİ MAĞAZALAR

DİĞER EMRE YAZILI SENETLERDE KABUL VE GENEL HÜKÜMLER
UMUMİ MAĞAZALAR, MAKBUZ SENEDİ VE VARANTTA BİLİNMESİ
GEREKENLER
YARGITAY KARARLARI6.BÖLÜM
TAŞIMA İŞLERİ

TAŞIMA İŞLERİNDE GENEL HÜKÜMLER VE ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİ
EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER
TAŞIMA SENETLERİNİN İSPAT GÜCÜ, YÜK SENEDİ, TEHLİKELİ EŞYA, AMBALAJ VE İŞARETLERİN ÖNEMİ
EŞYA TAŞIMA İŞLERİNDE YÜKLEME-BOŞALTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ, SORUMLULUKLAR VE ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
GÖNDERENİN KISMİ TAŞIMAYI İSTEM HAKKI VE YÜKLEME SÜRESİNE UYULMAMASI HALİNDE TAŞIYICININ HAKLARI
TAŞIMA VE TESLİM ENGELLERİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
TAŞIMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI-GÖNDERİLENİN HAKLARI VE ÖDEME BORCU
ÖDEMELİ TESLİM, TAŞIMA SÜRESİ VE ZIYA KARİNESİ
TAŞIYICININ SORUMLULUKLARI, ZIYA VE HASAR DURUMLARINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
TAŞINMA EŞYASI TAŞIMASINDA HÜKÜMLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER
GÖNDERENİN ÖZEL HÂLLERDE SORUMLULUĞU VE TAŞIYICININ SORUMLULUKTAN KURTULMA SEBEPLERİ
DEĞİŞİK TÜR ARAÇLA TAŞIMADA UYGULANACAK HÜKÜMLER
YOLCU TAŞIMADA BİLİNMESİ GEREKENLER VE YOLCULARIN HAKLARI
YOLCU TAŞIMADA BAGAJA DAİR BİLİNMESİ GEREKEN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞUNDA HÜKÜMLER, YÜKÜMLÜLÜKLER VE DİĞER BİLİNMESİ GEREKENLER
YARGITAY KARARLARI


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.