Yetkin Yayınları

Sırala:
Göster:
-10%
Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi
Yazar: Rauf KARASU
ŞH143 Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi Yrd. Doç. Dr. Rauf KARASU 2015/03 2. Baskı, 230 Sayfa  ISBN  978-975-464-940-6 6102 sayılı TTK, birçok alanda olduğu gibi anonim şirketler alanında da çok köklü yenilikler getirmiştir. Getirilen en önemli yeniliklerden birisi de, TTK’nın 340. maddesinde öngörülen “ emredici hükümler ilkesi ”dir. Söz konusu hükme göre,  “Esas sözleşme, bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümlerinden ancak, Kanunda buna açıkça izin verilmişse sapabilir. Diğer ka...
42,00 TL 37,80 TL
-10%
Anonim Şirketlerde Şirketle İşlem Yapma Yasağı ve Çifte Temsil
Yazar: Erol ULUSOY
ŞH107 Anonim Şirketlerde Şirketle İşlem Yapma Yasağı ve Çifte Temsil Doç. Dr. Erol ULUSOY 2005 Baskı, 260 Sayfa  ISBN 978-975-464-348-0 ...
33,00 TL 29,70 TL
-10%
Anonim ve Limitet Şirket Hisselerinin Haczi
Yazar: Umut YENİOCAK
İİ166 Anonim ve Limitet Şirket Hisselerinin Haczi Umut YENİOCAK 2009 Baskı, 102 sayfa  ISBN 978-975-464-524-8 ...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
Arazi Mülkiyetinin Maddi Kapsamı
Yazar: Ayşe MERVE BELGE
GH100 Arazi Mülkiyetinin Maddi Kapsamı Ayşe Merve BELGE 2016/07 Baskı, 228 Sayfa ISBN 978-605-05-0115-5 ...
51,00 TL 45,90 TL
-10%
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Hak Kazanan Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu
Yazar: Gürkan COŞKUN
İH071 Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Hak Kazanan Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu Gürkan COŞKUN 2010 Baskı, 208 Sayfa  ISBN 978-975-464-582-8...
33,00 TL 29,70 TL
-10%
Asgari Gelir Taahhüdü İhtiva Eden Arsa Payı Karşılığı Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi
Yazar: Adem YELMEN
İH143 Asgari Gelir Taahhüdü İhtiva Eden Arsa Payı Karşılığı Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi Adem YELMEN 2018/12 Baskı, XII+216 Sayfa ISBN 978-605-05-0375-3...
61,00 TL 54,90 TL
-10%
Aşırı Yararlanma (Gabin)
Yazar: Selmani OKUMUŞ
BH390 Türk Borçlar Kanunu'na Göre Aşırı Yararlanma (Gabin) Selmani OKUMUŞ  2015/04 Baskı,  244 Sayfa ISBN 978-975-464-952-9 ...
51,00 TL 45,90 TL
-10%
AT ve Türk Hukukunda Anonim Ortaklığın Karar Alma Sürecinde Yönetim Kurulunun Yapısı ve Çalışanların Katılımı
Yazar: Sibel HACIMAHMUTOĞLU
ŞH135 AT ve Türk Hukukunda Anonim Ortaklığın Karar Alma Sürecinde Yönetim Kurulunun Yapısı ve Çalışanların Katılımı Yrd. Doç. Dr. Sibel HACIMAHMUTOĞLU 2008 Baskı, 228 Sayfa  ISBN 978-975-464-367-1 ...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Atatürk'ten Bugüne Kooperatifçilik
Yazar: Ziya Gökalp MÜLAYİM
KH010 Atatürk'ten Bugüne Kooperatifçilik Prof. Dr. Ziya Gökalp MÜLAYİM 1998 Baskı, 328 Sayfa  ISBN 978-975-464-110-2 ...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
AvK - Avukatlık Kanunu
YM28m AvK-Avukatlık Kanunu 2017/01 3.Baskı, 760 Sayfa ISBN 978-605-05-0171-0 Avukatlık Kanunu ( AvK ) Avukatlık Yardımlaşma Kanunu ( AvYK )  YÖNETMELİKLER  Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ( AvKYön ) Reklam Yasağı Yönetmeliği ( ReklYY ) Adli Yardım Yönetmeliği ( AYardY ) Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği ( AvOrtY ) Avukat Staj Yönetmeliği ( AvStajY ) Staj Kredi Yönetmeliği ( AvStajKY )  Soyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği ( SYDFY ) CMK ve CMKUK İlişkin Yönetmelik ( CMKİY ) CMK Gereğince Müdafiv...
10,00 TL 9,00 TL
-10%
AvK - Avukatlık Kanunu ve İlgili Mevzuat
YM28 AvK Avukatlık Kanunu ve İlgili Mevzuat   2018/05 10..Baskı, 462 Sayfa ISBN 978-605-05-0297-8 KANUNLAR Avukatlık Kanunu ( AvK ) ve Değişen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümleri Avukatlık Yardımlaşma Kanunu ( AvYK )  YÖNETMELİKLER  Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ( AvKYön ) Reklam Yasağı Yönetmeliği ( ReklYY ) Adli Yardım Yönetmeliği ( AYardY ) Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği ( AvOrtY ) Avukat Staj Yönetmeliği ( AvStajY ) Staj Kredi Yönetmeliği ( AvStajKY )  Soyal Yardım ve Day...
19,00 TL 17,10 TL
-10%
Avrupa Birliği  Ortak Tarım Politikası'nın Geleceği
Yazar: S. Ceran ARSLAN OLCAY
MH439 Avrupa Birliği  Ortak Tarım Politikası'nın Geleceği S. Ceran ARSLAN OLCAY 2015/12 Baskı, 192 Sayfa ISBN 978-605-05-0029-5 ...
42,00 TL 37,80 TL
-10%
Avrupa Birliği / Avrupa Topluluğu  Usul Hukukuna Giriş
Yazar: Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN
UH114 Avrupa Birliği / Avrupa Topluluğu  Usul Hukukuna Giriş Doç. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN 2009 Baskı, 260 Sayfa,   ISBN 978-975-464-523-1  ...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Avrupa Birliği Adalet Divanının Yargı Yetkisi
Yazar: Mehmet Emin AKGÜL
AH085  Avrupa Birliği Adalet Divanının Yargı Yetkisi Dr. Mehmet Emin AKGÜL 2008 Baskı, 214 Sayfa ISBN 978-975-464-457-9 Mehmet Emin AKGÜL çalışmalarında "Avrupa Topluluğu Ada­let Divanının" yapısı ve yetkilerini incelerken çok önemli bir nokta olan ve ciddi tartışmalara sebebiyet veren devletlerin "ege­menlik" unsurunun sistemi yapısı, işleyişi ve hükümlerin sonuçlan açısından objektif bir yaklaşımla başarılı bir şekilde ortaya koyarak izah etmiştir. Yazar Türkiye'de ilk olan bu çalışması ile Tü...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Avrupa Birliği Hukukuna Giriş
Yazar: Şeref ÜNAL
MH137 Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Prof. Dr. Şeref ÜNAL 2007 Baskı, 110 Sayfa  ISBN 978-975-464-414-2 ...
24,00 TL 21,60 TL
Gösterilen: 61 ile 75 arası, toplam: 922 (62 Sayfa)