Alfabetik Medeni Usul El Kitabı

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Adem ALBAYRAK - Zeki GÖZÜTOK
ISBN: 9786257277440
1.002,60 TL 1.114,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Adem ALBAYRAK,Zeki GÖZÜTOK
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1567

Medeni usul hukuku, özel hukukun yargılama usulünü konu alan önemli bir hukuk dalı olarak, mahkemelere dava açıldığında, mahkemenin bu uyuşmazlığı hangi yöntemle çözümleyeceği ve hangi kuralları uygulayarak sonuca gideceğini, tarafların, uyuşmazlıkla ilgili olarak iddia ve savunmalarını ileri sürüp ispatlamak ve istedikleri sonucu elde etmek için takip etmeleri gereken yol haritasının ne olduğu ve hangi kurallar çerçevesinde bunu yerine getireceklerini gösterir. Medeni usul hukukunun kapsamı bunlarla sınırlı olmayıp, üçüncü kişilerin, mahkemeye yardımcı organların da yargılama kapsamında uymak ve yerine getirmek durumunda olduğu kuralları da düzenler.

Usul hukuku, maddi hukuktan doğan hakların belirlenmesi, korunması ve gerçekleştirilmesi amacına hizmet eder. Bir davanın açılmasından bu dava ile ilgili kararın kesin hüküm olması aşamasına kadar önemli usul kuralları uygulanır. Maddi hukuk ne kadar iyi bilinirse bilinsin, bu bilgi, usul hukuku ile taçlandırılmadığı sürece istenen sonucu elde edebilmek için yeterli de olmayabilecektir. Zira, maddi hukuk açısından haklı olmanın yanında bu hakkın mahkemede usulüne uygun şekilde ileri sürülüp ispat edilmesi halinde sonuca ulaşmak mümkün olur. Aksi halde, yani usul hükümlerinin iyi bilinmemesi halinde maddi hukuk açısından haklı olunsa bile usul eksiklikleri nedeniyle davanın kaybedilmesi riski her zaman olabilecektir.

Usul hukuku, şekli hukuka ilişkin bir hukuk alanı olarak çok önemli olmakla birlikte, geniş kapsamı nedeniyle hukukçuların üzerinde özellikle durmasını ve mümkün olduğunca fazla kaynaktan yararlanarak sorunlarını çözme yönünde çaba sarf etmesini gerektirebilmektedir. Medeni Usul Hukukunun düzenlemesi kapsamında yer alan şekilcilik bir özdeyişte ”Şekil, keyfiliğin can düşmanı, özgürlüğün ikiz kardeşidir” şeklinde tanımlanmakta olup, şeklin medeni usulde ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. İşte bu nedenle usul hukukunun ilke ve esasları ve ön gördüğü şekiller, uygulayıcılar tarafından çok iyi bilinmek durumundadır. İyi bir hukukçunun iyi bir usul bilgisi olması gerektiği konusunda tüm hukukçular sanıyoruz hem fikirdir.

Medeni Usul Hukuku, genel olarak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiş ise de birçok genel ve özel kanunda da usul hükümleri bulunmaktadır. Bu usul hükümlerinin özellikle uygulayıcıya bir kaynaktan verilip açıklanması amaçlanarak yazılan bu kitap, uygulayıcıların usul hukuku alanında başvuracağı ve sorunlarını giderebileceği bir el kitabı olarak hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu eserin iddialı olmadığını ve tüm çabalarımıza rağmen bazı hatalar içerebileceğini peşinen kabul etmemiz gerektiğinin farkındayız. Elbette bu kitapta tüm konuları ele almaya çalışıp gerekli özeni göstermiş olmamızla birlikte bir kısım eksiklikler içerebilir. Bu konuda uygulayıcılardan gelecek öneri ve eleştirilerle hazırlanacak ikinci baskıda daha iyiye ve daha az eksik içerikli bir kitaba ulaşmaya çalışacağız. Bu anlamda kitaba gelecek öneri ve eleştirilere çok açık olduğumuzu, hatta bu konuda önemli öneri ve eleştiri beklediğimizi açık yüreklilikle belirtmek isteriz.

Kitap; Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) yanında, diğer kanunlardaki pek çok usul kuralı da ele alınmak suretiyle hazırlanmıştır. Bu yapılırken uygulayıcıların aradıkları bilgiye kolayca ulaşabilmelerini sağlamak ve kitabın bir el kitabı olarak daha işlevsel olabilmesi amacıyla bir Medeni Usul Kitabı için değişik sayılabilecek bir format düşünülmüştür. Bu format ile kitabın ilk bölümünde usul konuları, alfabetik biçimde sıralanmış başlıklar halinde incelenmiştir. Kitabın ismini “Alfabetik Medeni Usul El Kitabı” olarak belirlemiş olmamız da bu formatın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu bölümde alfabetik sıralı 1001 başlık yer almaktadır.

Kitabin birinci bölümünde usul konuları açıklanırken emsal kararların daire, tarih ve sayılarına dipnotta yer verilmiş, ayrıca okuyucuların bu kararı kolayca bulmaları için belirtilen kararın hangi sayfada olduğu açıkça belirtilmiştir. Ayrıca aranan konuyla ilgili başka yerde açıklanan konuların da anlatım bölümünde hangi başlıkta ve hangi sayfada yer aldığı gösterilmiştir. Böylece okuyucuların aradıkları içeriğe, ilgili örnek karara ve bağlantılı konuya kitapta sayfa numarası üzerinden kolayca ulaşmaları sağlanmak istenmiştir.

HMK’da 28 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7251 sayıl Kanunla önemli değişiklikler yapılmış olup kitabın birinci bölümü bu değişikliklere uygun olarak hazırlanmış ise de, bu değişikliklerin bir arada görülmesi ve gerekçeleriyle yorumlanabilmesi ve değişikliğin önceki uygulamaya getireceği farklılıkların neler olduğu ve eldeki davalardaki ne gibi etkileri olacağı konusundaki yorum ve görüşlerimizin açıklanabilmesi için en azından kitabın bu baskısında ayrı bir bölüme yer vermenin yararlı olacağını düşündük. Kitabın ikinci bölümü bu düşünceyle hazırlanmış ve böylece geçiş dönemi için uygulayıcılara katkı sunulmaya çalışılmıştır.

Kitabın üçüncü bölümünde ise emsal kararlar bulunmaktadır. Bu bölümde de kararlar alfabetik olarak sıralanmış ve uygulayıcıların aradıkları kararlara kolayca ulaşabilmeleri sağlanmak istenmiştir. Kitabın hacmini daha da artırmamak için bazı kararların ise esas ve karar numaraları belirtilmek suretiyle sadece ilgili bölümü kitaba alınmıştır.

Taraf teşkili ve harçlar yönünden medeni usuldeki önemi nedeniyle 5018 sayılı Kamu Yönetimi Mali Kontrol Kanununa ek listeler ile HMK’da yer alan parasal sınırların yıllara göre miktarını gösteren tabloya ise kitabın sonunda yer verilmiştir.

ÖNSÖZ...............................................................................................................................7

İÇİNDEKİLER ................................................................................................................... 11

KISALTMALAR................................................................................................................. 51


§1 ALFABETİK MEDENİ USUL


A


1. AÇIK RIZA GEREKEN USUL İŞLEMLERİ .................................................................... 53

2. AÇILMAMIŞ SAYILMA / BASİT USULE TABİ DAVALARIN İKİNCİ KEZ TAKİPSİZ

BIRAKILMASI NEDENİYLE....................................................................................... 54

3. AÇILMAMIŞ SAYILMA / DAVA AÇILMASINA İZİN VERİLDİĞİ HALDE

VEKALETNAMENİN GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE................................................... 55

4. AÇILMAMIŞ SAYILMA / DAVA DİLEKÇESİNDEKİ EKSİKLİĞİN

TAMAMLANMAMASI NEDENİYLE.......................................................................... 55

5. AÇILMAMIŞ SAYILMA / DAVANIN GERİ ALINMASI NEDENİYLE ............................. 56

6. AÇILMAMIŞ SAYILMA / GENEL OLARAK ................................................................ 56

7. AÇILMAMIŞ SAYILMA / İŞLEMDEN KALDIRILAN DAVANIN ÜÇ AY İÇİNDE

YENİLENMEMESİ NEDENİYLE................................................................................. 58

8. AÇILMAMIŞ SAYILMA / KADASTRO MAHKEMESİNDE DAVA SEBEP VE

DELİLLERİNİN BİLDİRİLMEMESİ NEDENİYLE........................................................... 59

9. AÇILMAMIŞ SAYILMA KARARININ SONUÇLARI...................................................... 59

10. AÇILMAMIŞ SAYILMA / ÖNCESİNDE DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI

VE YENİLENMESİ.................................................................................................... 64

11. AÇILMAMIŞ SAYILMA / SÜRESİ İÇİNDE DOSYANIN GÖREVLİ VEYA YETKİLİ

MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ İÇİN BAŞVURULMAMIŞ OLMASI NEDENİYLE................. 66

12. AÇILMAMIŞ SAYILMA/ HARÇ EKSİKLİĞİNİN TAMAMLANMAMASI

NEDENİYLE............................................................................................................. 67

13. AÇILMAMIŞ SAYILMA / SÜRESİ İÇİNDE İZİN VEYA TEMSİL EKSİKLİĞİNİN

TAMAMLANMAMASI NEDENİYLE.......................................................................... 68

14. AÇILMAMIŞ SAYILMA / YAZILI USULE TABİ DAVALARIN ÜÇÜNCÜ KEZ

TAKİPSİZ BIRAKILMASI NEDENİYLE ........................................................................ 70

15. ADİ ORTAKLIKTA TARAF EHLİYETİ.......................................................................... 70


12 İçindekiler

16. ADİ SENETLERİN İSPAT GÜCÜ ................................................................................ 71

17. ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVA VE İŞLER ............................................................ 72

18. ADLİ TATİLİN SÜRELERE ETKİSİ............................................................................... 74

19. ADLİ TATİL SÜRESİ.................................................................................................. 75

20. ADLİ YARDIM / ARABULUCULUKTA ....................................................................... 75

21. ADLİ YARDIM KARARININ KALDIRILMASI............................................................... 75

22. ADLİ YARDIM TALEBİ.............................................................................................. 76

23. ADLİ YARDIM TALEBİNİN İNCELENMESİ, İTİRAZ..................................................... 77

24. ADLİ YARDIM TALEBİNİN NEREYE YAPILACAĞI ...................................................... 78

25.. ADLİ YARDIMDAN YARARLANACAK TÜZEL KİŞİLER................................................ 79

26. ADLİ YARDIMDA TEMİNATIN GEREKMEMESİ ........................................................ 80

27. ADLİ YARDIMDA YARGILAMA GİDERLERİNİN TAHSİLİ............................................ 83

28. ADLİ YARDIMDAN YABANCILARIN YARARLANMASI............................................... 84

29. ADLİ YARDIMDAN YARARLANACAK GERÇEK KİŞİLER ............................................. 84

30. ADLİ YARDIMIN KAPSAMI ...................................................................................... 85

31. ADLİ YARDIMIN SÜRESİ.......................................................................................... 86

32. AİLE MAHKEMELERİ / UZMANLARDAN YARARLANMA.......................................... 87

33. AİLE MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ...................................................................... 88

34. AİLE MAHKEMELERİ/ İLGİLİ KANUN....................................................................... 89

35. AİLE MAHKEMESİ /KORUYUCU, EĞİTİCİ VE SOSYAL ÖNLEMLER............................ 89

36. AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE YARGI ÇEVRESİ ........................................ 90

37. AİLE MAHKEMESİ /USUL HÜKÜMLERİ ................................................................... 91

38. AKTİF HUSUMET .................................................................................................... 92

39. ALENİYET İLKESİ ..................................................................................................... 92

40. ANAYASA MAHKEMESİ / BİREYSEL BAŞVURU........................................................ 94

41. ANAYASAYA AYKIRILIK BAŞVURUSU (DAVAYA BAKAN MAHKEMECE

YAPILAN) ................................................................................................................ 94

42. APARTMAN YÖNETİMİNİN DAVA VE TARAF EHLİYETİ ........................................... 98

43. ARA KARARLARI ................................................................................................... 100

44. ARABULUCULUĞA İLİŞKİN TEMEL İLKELER........................................................... 100

A. İradi Olma....................................................................................................... 100

B. Eşitlik .............................................................................................................. 101

C. Gizlilik ............................................................................................................. 101

D. Beyan veya Belgelerin Kullanılamaması......................................................... 101

45. ARABULUCULARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.................................................... 101

A. Taraflarla Görüşme ve İletişim Kurulması ...................................................... 101

B. Görevin Özenle ve Tarafsız Biçimde Yerine Getirilmesi ................................. 102

C. Tarafların Aydınlatılması ................................................................................ 102


İçindekiler 13

D. Diğer Hususlar................................................................................................ 102

46. ARABULUCULUK / BEYAN VEYA BELGELERİN DELİL OLARAK

KULLANILAMAMASI VE TANIKLIK YASAĞI ........................................................... 102

47. ARABULUCULUK / DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK.................................. 103

A. Genel Hükümler............................................................................................. 103

B. Asliye Ticaret Mahkemelerinde ..................................................................... 107

C. İş Mahkemelerinde ........................................................................................ 107

D. Tüketici Mahkemelerinde.............................................................................. 108

48. ARABULUCULUK / GENEL OLARAK ...................................................................... 108

A. İlgili Kanun ve Yönetmelik.............................................................................. 108

B. Arabuluculuk ve Arabulucu Tanımları............................................................ 109

C. İhtiyari ve Zorunlu (Dava Şartı Olan) Arabuluculuk ....................................... 109

49. ARABULUCULUK / İHTİYARİ ARABULUCULUĞUN, SONRASINDA AÇILAN

DAVADAKİ ETKİLERİ ............................................................................................. 109

A. Arabuluculuğun Anlaşmayla Sonuçlanması Halinde Dava Açılamaması........ 109

B. Arabulucunun Davada Vekil Olarak Görev Üstlenememesi........................... 110

C. Zamanaşımı ve Hak düşürücü Sürelerin Durması Nedeniyle Duran

Süreler Eklenerek Dolduğu Tarihin Belirlenmesi ........................................... 110

D. Arabuluculuktaki Bazı Beyan ve Belgelere İlişkin Delil Olarak Dayanma

ve Tanıklık Yapma Yasağı ............................................................................... 110

50. ARABULUCULUK / TARAFLARIN ANLAŞMASI, ANLAŞMA BELGESİ VE İCRA

EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ............................................................................................. 111

51. ARABULUCULUK / ZORUNLU ARABULUCULUĞUN, SONRASINDA AÇILAN

DAVADAKİ ETKİLERİ ............................................................................................. 112

A. Arabuluculuğun Anlaşmayla Sonuçlanması Halinde Dava Açılamaması........ 112

B. Arabulucunun Davada Vekil Olarak Görev Üstlenememesi........................... 112

C. Zamanaşımı ve Hak düşürücü Sürelerin Durması Nedeniyle Duran

Süreler Eklenerek Dolduğu Tarihin Belirlenmesi ........................................... 112

D. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacizdeki Sürelere Etkisi........................................ 112

E. Arabuluculuktaki Bazı Beyan ve Belgelere İlişkin Delil Olarak Dayanma

ve Tanıklık Yapma Yasağı ............................................................................... 113

F. Yargılama Giderlerinin Kime Yükletileceğine Etkisi........................................ 113

G. Arabuluculuk Ücretine Mahkemece Yargılama Gideri Olarak

Hükmedilmesi ................................................................................................ 113

H. Arabuluculuk Zaruri Giderlerine Mahkemece Yargılama Gideri Olarak

Hükmedilmesi ................................................................................................ 114

52. ARABULUCULUK FAALİYETİ ................................................................................. 114

A. Arabulucuya Başvuru ..................................................................................... 114


14 İçindekiler

B. Arabulucunun Seçilmesi................................................................................. 114

C. Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi .......................................................... 115

D. Arabuluculuk Sürecinin Başlaması ve Sürelere Etkisi ..................................... 115

E. Arabuluculuğun Sona Ermesi ......................................................................... 116

F. Tarafların Anlaşması....................................................................................... 117

G. Arabuluculukta Adli Yardım............................................................................ 117

53. ASLİ MÜDAHALE .................................................................................................. 117

54. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ................................................................................. 121

55. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ / DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK............... 122

56. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ / GÖREV ................................................................ 123

A. TTK’daki Genel Görev Kuralı........................................................................... 124

B. Ticari Davalar İle Ticari Nitelikteki Çekişmesiz Yargı İşleri.............................. 124

C. TTK’daki Özel Kurallar .................................................................................... 126

D. Diğer Kanunlardaki Özel Kurallar ................................................................... 126

57. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ/ HEYET HALİNDE GÖRÜLECEK DAVALAR .............. 127

58. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ/ YARGI ÇEVRESİ .................................................... 128

59. AŞIRI YARARLANMA VE İRADE BOZUKLUĞU........................................................ 131

60. ATİYE BIRAKMA (DAVANIN GERİ ALINMASI)........................................................ 132

61. AVUKATLAR.......................................................................................................... 132

62. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ.................................................. 135

63. AYAĞA KALKMA (DURUŞMADA BAZI HALLERDE) ................................................ 137

64. AYDINLATMA ÖDEVİ ............................................................................................ 137

65. AYIRMA KARARI ................................................................................................... 138

66. AYIRMA KARARINA KARŞI KANUN YOLU ............................................................. 141


B


67. BARO PULU .......................................................................................................... 143

68. BASİT YARGILAMA USULÜ / GENEL OLARAK ....................................................... 144

69. BASİT YARGILAMA USULÜNDE DELİLLERİN İKAMESİ ........................................... 145

70. BASİT YARGILAMA USULÜNDE DİLEKÇELERİN VERİLMESİ ................................... 146

71. BASİT YARGILAMA USULÜNDE İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ

VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI ............................................................................. 148

72. BASİT YARGILAMA USULÜNDE ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT............................... 149

73. BASİT YARGILAMA USULÜNDE SON BEYANLARIN ALINMASI VE HÜKÜM ........... 151

74. BASİT YARGILAMA USULÜNDE UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER .................... 152

75. BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİ DAVA VE İŞLER.............................................. 152


İçindekiler 15

A. Genel Olarak .................................................................................................. 152

B. HMK 316. Maddede Sayılanlar ...................................................................... 152

C. Çekişmesiz Yargı İşlerinde.............................................................................. 153

D. İcra Hukuk Mahkemesinde ............................................................................ 153

E. Kadastro Mahkemesinde............................................................................... 153

F. Tüketici Mahkemesinde................................................................................. 154

G. İş Mahkemesinde........................................................................................... 154

H. Asliye Ticaret Mahkemesinde Değeri 500.000 TL’yi Geçmeyen Davalar ....... 154

I. Yasalarda Belirtilen Diğer Dava ve İşler ......................................................... 155

76. BASİT YARGILAMA USULÜNÜN ÇEKİŞMESİZ YARGIDA UYGULANMASI............... 156

77. BASİTLİK VE ÇABUKLUK İLKESİ............................................................................. 157

78. BAŞKA YERDEN GETİRTİLECEK DELİLLER.............................................................. 157

79. BEKLETİCİ SORUN ................................................................................................ 158

80. BELGE / ADİ SENETLERİN İSPAT GÜCÜ ................................................................ 162

81. BELGE / KAPSAMI ................................................................................................ 162

82. BELGE / YABANCI RESMÎ BELGELERİN YETKİLİ MAKAMLAR TARAFINDAN

ONAYLANMASI ZORUNLULUĞU .......................................................................... 163

83. BELGE ASLININ İBRAZI USULÜ ............................................................................. 163

84. BELGE ASLININ İSTENMESİ VE GERİ VERİLMESİ................................................... 164

85. BELGELERİ TARAFLARIN İBRAZ ZORUNLULUĞU .................................................. 165

86. BELGELERİN CEVAP DİLEKÇESİYLE VERİLMESİ ..................................................... 166

87. BELGELERİN DAVA DİLEKÇESİYLE VERİLMESİ....................................................... 166

88. BELGELERİN HALEFLER VE ADİ SENETLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İÇİN HÜKÜM

İFADE ETMESİ ...................................................................................................... 166

89. BELGENİN YERİNDE İNCELENMESİ....................................................................... 168

90. BELGEYİ TARAFIN İBRAZ ETMEMESİ .................................................................... 169

91. BELGEYİ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İBRAZ ETMEMESİ....................................................... 170

92. BELİRSİZ ALACAK DAVASI .................................................................................... 170

93. BİLİMSEL MÜTALA ............................................................................................... 173

94. BİLİRKİŞİ DELİLİ .................................................................................................... 173

95. BİLİRKİŞİ GİDER VE ÜCRETİ .................................................................................. 176

96. BİLİRKİŞİLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ................................................................... 177

97. BİLİRKİŞİ RAPORU ................................................................................................ 178

98. BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ISLAHLA ETKİSİZ KILINAMAMASI .................................... 181

99. BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ................................................................................ 181

100. BİLİRKİŞİ -SAĞIR VE DİLSİZLERİN TANIKLIĞINDA.................................................. 183

101. BİLİRKİŞİ-SAĞIR VE DİLSİZ TARAFLARIN BEYANLARININ ALINMASINDA.............. 183


16 İçindekiler

102. BİLİRKİŞİ -SAĞIR VE DİLSİZLERİN TARAF YEMİNİNDE ........................................... 184

103. BİLİRKİŞİ SEÇİMİ (TAHKİMDE) .............................................................................. 184

104. BİLİRKİŞİLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İŞLEM YAPMASI..................................... 185

105. BİLİRKİŞİ SAYISININ BELİRLENMESİ ...................................................................... 185

106. BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNİ KABULLE YÜKÜMLÜ OLANLAR......................................... 186

107. BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNİN KAPSAMI ....................................................................... 187

108. BİLİRKİŞİLİKTEN ÇEKİNME .................................................................................... 187

109. BİLİRKİŞİNİN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DURUMU.......................................... 188

110. BİLİRKİŞİNİN GÖREV ALANININ BELİRLENMESİ.................................................... 188

111. BİLİRKİŞİNİN GÖREV SÜRESİ................................................................................. 189

112. BİLİRKİŞİNİN GÖREVİNİ BİZZAT YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ..................... 190

113. BİLİRKİŞİNİN HABER VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ...................................................... 191

114. BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU................................................................. 192

115. BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU NEDENİYLE RÜCU DAVASINDA

ZAMANAŞIMI ....................................................................................................... 194

116. BİLİRKİŞİNİN OY VE GÖRÜŞÜNÜ DEĞERLENDİRME ............................................. 194

117. BİLİRKİŞİNİN REDDİ VE YASAKLILIĞI ..................................................................... 196

118. BİLİRKİŞİNİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ........................................................ 198

119. BİLİRKİŞİNİN YEMİNİ ............................................................................................ 198

120. BİLİRKİŞİNİN YETKİLERİ......................................................................................... 199

121. BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASINI GEREKTİREN HÂLLER........................................... 200

122. BİLİRKİŞİYE SORU YÖNELTME .............................................................................. 201

123. BİLİRKİŞİ -SAĞIR VE DİLSİZ TARAFLARIN İSTİCVABINDA....................................... 202

124. BİRDEN FAZLA VEKİL GÖREVLENDİRİLMİŞ OLMASININ SONUÇLARI.................... 202

125. BİREYSEL BAŞVURU.............................................................................................. 202

126. BİRLEŞTİRME KARARI ........................................................................................... 206

127. BİRLEŞTİRME KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI................................................. 209

128. BİRLİKTE DAVA AÇILMASI .................................................................................... 212

129. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ............................................................................. 212


C


130. CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ.................................................................................... 214

131. CEVAP DİLEKÇESİ.................................................................................................. 214

132. CEVAP DİLEKÇESİ (2. CEVAP)................................................................................ 215

133. CEVAP DİLEKÇESİNDEKİ EKSİKLİKLER İÇİN SÜRE .................................................. 216

134. CEVAP DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ............................................................................... 216

135. CEVAP DİLEKÇESİYLE BELGELERİN VERİLMESİ...................................................... 217


İçindekiler 17

136. CEVAP SÜRESİ VE UZATILMASI / BASİT USULDE.................................................. 217

137. CEVAP SÜRESİ VE UZATILMASI /YAZILI USULDE .................................................. 218

138. CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİNDEKİ ETKİSİ...................... 219

139. CUMHURİYET SAVCISI / AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN

ÖNLENMESİ KAPSAMINDA TEDBİR TALEBİNDE BULUNMASI.............................. 222

140. CUMHURİYET SAVCISI / HUKUK DAVASI AÇABİLECEĞİ HALLER .......................... 222

A. Nüfus Kaydının Düzeltilmesi .......................................................................... 222

B. Uluslararası Çocuk Kaçırmayla İlgili................................................................ 222

C. Yabancılık Unsuru İçeren Nafaka Alacaklarıyla İlgili....................................... 223

D. İşçi Sendikalarıyla İlgili ................................................................................... 223

E. Kamu Görevlileri Sendikalarıyla İlgili.............................................................. 223

F. Vakıflarla İlgili................................................................................................. 224

G. Derneklerle İlgili............................................................................................. 224

H. Evlenmenin Butlanıyla İlgili............................................................................ 224

I. Evlenmeyle Kurulan Soybağına İtiraz............................................................. 225

J. Tanımanın İptali ............................................................................................. 225

K. Babalık Davasına Katılma............................................................................... 225

L. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması......................................................................... 225

M. Bazı Oda, Borsa, Birlik ve Kuruluş Organlarıyla İlgili Kanunlardaki

hükümler nedeniyle....................................................................................... 225

a. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu................................................................. 225

b. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar

Kanunu ..................................................................................................... 226

c. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Müşavirlik Kanunu.................................................................................... 226

d. 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu .............................................................. 226

e. 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu ........................................... 226

f. 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu.................................................. 227

g. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ................... 227

h. 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu .................................................. 227

ı. 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu ....................... 227

J. 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner

Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere

Dair Kanun................................................................................................ 228


141. CUMHURİYET SAVCISI / HUKUK DAVASINDA DURUŞMAYA KATILMASI

ZORUNLULUĞU ................................................................................................... 228

142. CUMHURİYET SAVCISI / HUKUK DAVASINDA TEBLİĞ YAPILMASI........................ 229

143. CUMHURİYET SAVCISI / HUKUK DAVASINDA YER ALMASI.................................. 230


18 İçindekiler


Ç


144. ÇABUKLUK VE BASİTLİK İLKESİ ............................................................................. 230

145. ÇEKİŞMESİZ YARGI / KARARLARIN MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM

OLMAMASI........................................................................................................... 231

146. ÇEKİŞMESİZ YARGIDA YEMİN TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ USULÜ ................ 231

147. ÇEKİŞMESİZ YARGI / YETKİLİ MAHKEME .............................................................. 232

148. ÇEKİŞMESİZ YARGIDA DEFTER TUTMAUSULÜ ..................................................... 233

149. ÇEKİŞMESİZ YARGIDA İHTİYATİ TEDBİR................................................................ 233

150. ÇEKİŞMESİZ YARGIDA MÜHÜRLEME USULÜ........................................................ 234

151. ÇEKİŞMESİZ YARGIDA YARGILAMA USULÜ .......................................................... 234

152. ÇEKİŞMESİZ YARGIDA YASA YOLU........................................................................ 235

153. ÇEKİŞMESİZ YARGI / GÖREVLİ MAHKEME ........................................................... 236

154. ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ..................................................................................... 238

A. Genel Olarak................................................................................................... 238

B. Belirlemeye Esas Kriterler .............................................................................. 238

C. Kanunda Örnek Olarak sayılanlar................................................................... 239

a. Kişiler hukukundaki çekişmesiz yargı işleri ............................................... 239

b. Aile hukukundaki çekişmesiz yargı işleri................................................... 239

c. Miras hukukundaki çekişmesiz yargı işleri............................................... 240

c. Eşya hukukundaki çekişmesiz yargı işleri.................................................. 241

d. Borçlar hukukundaki çekişmesiz yargı işleri ............................................. 241

e. Ticaret hukukundaki çekişmesiz yargı işleri.............................................. 242

f. İcra ve iflas hukukundaki çekişmesiz yargı işleri....................................... 242

g. Çeşitli kanunlardaki çekişmesiz yargı işleri ............................................... 243

155. ÇOCUĞUN GÖRÜŞÜNE BAŞVURULMASI (KÜÇÜKLERİN DİNLENİLMESİ).............. 243


D


156. DAVA AÇILMASI VE TEVZİ İŞLEMLERİ................................................................... 245

157. DAVA ARKADAŞLIĞI / GENEL OLARAK ................................................................. 247

158. DAVA ARKADAŞLIĞI / İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI............................................ 248

159. DAVA ARKADAŞLIĞI / MADDİ BAKIMDAN MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI........... 251

160. DAVA ARKADAŞLIĞI / ŞEKLİ BAKIMDAN MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI.............. 255

161. DAVA BİRLEŞMESİ ................................................................................................ 256

162. DAVA ÇEŞİTLERİ ................................................................................................... 257

163. DAVA DİLEKÇESİNDE BULUNMASI GEREKENLER ................................................. 258

164. DAVA DİLEKÇESİNDEKİ EKSİKLİKLER İÇİN SÜRE.................................................... 259


İçindekiler 19

165. DAVA EHLİYETİ / GERÇEK KİŞİLERDE.................................................................... 261

A. Genel Olarak .................................................................................................. 261

B. Dava Ehliyeti Tam Olanlar (Tam Ehliyetliler).................................................. 261

C. Dava Ehliyeti Sınırlı Olanlar (Sınırlı Ehliyetliler).............................................. 263

D. Dava Ehliyeti Bulunmayanlar (Tam Ehliyetsizler)........................................... 265

166. DAVA EHLİYETİ / KAMU TÜZEL KİŞİLERİNDE........................................................ 265

167. DAVA EHLİYETİ / ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNDE ............................................. 268

168. DAVA HAKKI......................................................................................................... 270

169. DAVA KONUSUNUN DEVRİ (MÜDDEABİHİN TEMLİKİ)......................................... 272

170. DAVA SEBEPLERİ (VAKIALAR)............................................................................... 274

171. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK................................................................ 274

172. DAVA ŞARTLARI ................................................................................................... 275

173. DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ ...................................................................... 276

174. DAVA ŞARTLARININ ÖN İNCELEMEDE İNCELENMESİ .......................................... 279

175. DAVA TAKİP YETKİSİ............................................................................................. 279

176. DAVA TARİHİ........................................................................................................ 283

177. DAVA TARİHİ (TAHKİMDE)................................................................................... 285

178. DAVACI SIFATI...................................................................................................... 285

179. DAVACININ BİRDEN FAZLA TALEBİ (DAVALARIN YIĞILMASI)............................... 285

180. DAVADA KANUNİ TEMSİL .................................................................................... 285

181. DAVADAN FERAGAT ............................................................................................ 286

182. DAVALARIN AYRILMASI ....................................................................................... 286

183. DAVALARIN AYRILMASI KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI ................................ 286

184. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ .............................................................................. 286

185. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI ....................... 287

186. DAVALARIN YIĞILMASI ........................................................................................ 288

187. DAVALI SIFATI ...................................................................................................... 292

188. DAVANIN AÇILMA ZAMANI ................................................................................. 292

189. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ....................................................................... 293

190. DAVANIN GERİ ALINMASI.................................................................................... 293

191. DAVANIN İHBARI ................................................................................................. 295

192. DAVANIN KONUSUZ KALMASI............................................................................. 296

193. DAVANIN USULDEN REDDİ .................................................................................. 297

194. DAVAYA MÜDAHALE ........................................................................................... 299

195. DAVAYA VEKÂLET ................................................................................................ 299

196. DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ............................................................................... 299


20 İçindekiler

197. DAVAYI KABUL ..................................................................................................... 300

198. DEFİLER VE İTİRAZLAR.......................................................................................... 300

199. DEFTER TUTMAUSULÜ......................................................................................... 304

200. DEĞERE BAĞLI DAVALAR ..................................................................................... 304

201. DEĞERE BAĞLI OLMAYAN DAVALAR.................................................................... 305

202. DEĞİŞİKLİK DAVASI............................................................................................... 305

203. DELİL AVANSI ....................................................................................................... 307

204. DELİL AVANSI / TAHKİMDE .................................................................................. 309

205. DELİL BAŞLANGICI ................................................................................................ 309

206. DELİL İKAMESİ İÇİN AVANS .................................................................................. 312

207. DELİL SÖZLEŞMESİ................................................................................................ 313

208. DELİL TESPİTİ / ACELE HÂLLERDE ......................................................................... 315

209. DELİL TESPİTİ DOSYASININ ASIL DAVANIN EKİ OLMASI ....................................... 316

210. DELİL TESPİTİ BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ .......................................................... 316

211. DELİL TESPİTİ GİDERLERİNİN DAVA DEĞERİNE DAHİL EDİLEMEMESİ .................. 317

212. DELİL TESPİTİNDE GÖREV VE YETKİ...................................................................... 318

213. DELİL TESPİTİNDE İLGİLİ DELİL KURALLARININ UYGULANMASI ........................... 320

214. DELİL TESPİTİ İSTENEBİLECEK HÂLLER.................................................................. 320

215. DELİL TESPİTİ KARARI VE AVANS YATIRILMASI .................................................... 321

216. DELİL TESPİTİ KARARINA KARŞI YASA YOLU......................................................... 321

217. DELİL TESPİTİNDE KARŞI TARAFA TEBLİĞ EDİLECEK BELGELER............................ 322

218. DELİL TESPİTİ / TAHKİMDE................................................................................... 323

219. DELİL TESPİTİ TALEBİ............................................................................................ 323

220. DELİLLER / ARABULUCULUKTAKİ BAZI BEYAN VEYA BELGELERİN DELİL

OLARAK KULLANILAMAMASI VE TANIKLIK YAPMA YASAĞI................................. 323

221. DELİLLER / BAŞKA YERDEN GETİRTİLECEK............................................................ 324

222. DELİLLER / DELİLDEN VAZGEÇME ........................................................................ 324

223. DELİLLER / FATURANIN DELİL DEĞERİ.................................................................. 325

224. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ......................................................................... 325

225. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ ..................................... 326

226. DELİLLERİN İNCELENMESİ VE İSTİNABE................................................................ 327

227. DELİLLER / KANUNDA DÜZENLENMEMİŞ DİĞER DELİLLER .................................. 328

228. DELİLLER / MEVCUT DELİLLERLE DAVANIN AYDINLANMASI................................ 329

229. DELİLLER / SONRADAN DELİL GÖSTERİLMESİ ...................................................... 329

230. DELİLLER / TAHKİMDE SUNULMASI ..................................................................... 332

231. DELİLLER / TİCARİ DEFTERLERİN İBRAZI VE DELİL OLMASI................................... 332

232. DELİLLER / TÜRKÇE DÜZENLENMEYEN BAZI BELGELERE DAYANILAMAMASI...... 332


İçindekiler 21

233. DENİZ TİCARETİ VE DENİZ SİGORTALARINDAN DOĞAN DAVALARDA

GÖREVLENDİRİLEN MAHKEME............................................................................ 332

234. DENİZCİLİK İHTİSAS MAHKEMELERİ..................................................................... 336

235. DERDESTLİK ......................................................................................................... 336

236. DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR ................................................................... 340

237. DİĞER KANUNLARDAKİ YARGILAMA USULÜ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER .................... 341

238. DİLEKÇE VE BELGELERİN ALINMASI, HAVALE ...................................................... 342

239. DİSİPLİN HAPSİ..................................................................................................... 342

240. DİSİPLİN HAPSİ VERİLEBİLECEK HALLER............................................................... 343

242. DİSİPLİN PARA CEZASI VERİLEBİLEN HALLER ....................................................... 344

A. Kötüniyetli ıslahta .......................................................................................... 344

B. Duruşma Düzenini Bozmada.......................................................................... 344

C. Hakimin Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Tazminat Davasının Reddi

Hâlinde........................................................................................................... 344

D. Hakimin Reddinde.......................................................................................... 344

E. Tanığın Gelmemesinde .................................................................................. 345

F. Tanığın Sebepsiz Çekinmesi veya Yemin Etmemesinde................................. 345

G. Üçüncü Kişinin Keşfe Karşı Koymasında......................................................... 345

H. Bilirkişinin Gelmemesi veya Gelip de Beyanda Bulunmamasında ................. 346

I. Kötüniyetle Veya Haksız Dava Açılmasında ................................................... 346

J. Kötüniyetle İstinaf Başvurusunda .................................................................. 346

K. Kötüniyetle Temyiz Başvurusunda (HMK Temyiz) ......................................... 346

243. DİZİ LİSTESİ .......................................................................................................... 346

244. DOĞRUYU SÖYLEME VE DÜRÜST DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ......................... 347

245. DOSYANIN HÂKİMİN İNCELEMESİNE HAZIR TUTULMASI .................................... 349

246. DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI .................................................................. 349

247. DOSYANIN TARAFLAR VE İLGİLİLERCE İNCELENMESİ VE ÖRNEK ALMA............... 349

248. DOSYAYA BELGE KONULMASI VE DOSYANIN BAŞKA YERE GÖNDERİLMESİ........ 351

249. DURUŞMA DÜZENİ .............................................................................................. 351

250. DURUŞMA / İSTİNAFTA DURUŞMA ..................................................................... 352

251. DURUŞMADA KAYIT VE YAYIN YASAĞI ................................................................ 353

252. DURUŞMA LİSTESİ ............................................................................................... 353

253. DURUŞMA / ÖN İNCELEME DURUŞMASI (YAZILI USULDE).................................. 353

254. DURUŞMA / ÖN İNCELEMENİN YAPILDIĞI DURUŞMA (BASİT USULDE) .............. 355

255. DURUŞMA / TEMYİZDE DURUŞMA...................................................................... 355

256. DURUŞMAYA GELİNMEMESİ / İSTİNAFTA ........................................................... 355

257. DURUŞMAYA GELİNMEMESİ / TEMYİZDE ........................................................... 356

258. DÜRÜST DAVRANMA VE DOĞRUYU SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ......................... 356


22 İçindekiler


E


259. EDA DAVASI ......................................................................................................... 357

260. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ............................................................................................ 357

261. ELEKTRONİK İMZALI (GÜVENLİ) BELGENİN İNKÂRI .............................................. 358

262. ELEKTRONİK İŞLEMLER......................................................................................... 358

263. ENGELLİLİK VE HASTALIK NEDENİYLE GELEMEYENLERİN DİNLENMESİ ............... 359

A. Engelli Veya Hasta Tarafın Mahkeme Dışında İsticvabı.................................. 359

B. Engelli Veya Hasta Tarafın Mahkeme Dışında Yemini.................................... 359

C. Engelli Veya Hasta Tanığın Mahkeme Dışında Dinlenmesi ............................ 359

264. ESASA İLİŞKİN NİHAİ KARARLAR........................................................................... 359

265. ESKİ HALE GETİRME TALEBİ ................................................................................. 359

266. ESKİ HALE GETİRME TALEBİNDE SÜRE ................................................................. 362

267. ESKİ HALE GETİRME TALEBİNİN YARGILAMAYA VE HÜKMÜN İCRASINA

ETKİSİ ................................................................................................................... 363

268. ESKİ HALE GETİRMEDE TALEP VE İNCELEME MERCİ ............................................ 364

269. ESKİ HALE GETİRMEDE GİDERLERİN YÜKLETİLMESİ............................................. 364


F


270. FAİZ TALEBİ VE KARARA BAĞLANMASI ................................................................ 364

271. FATURANIN DELİL DEĞERİ ................................................................................... 368

272. FERAGAT .............................................................................................................. 370

273. FERAGAT / İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA HAKKINDAN ....................................... 372

274. FERAGAT / TEMYİZ YOLUNA BAŞVURMA HAKKINDAN........................................ 372

275. FER’Î MÜDAHALE ................................................................................................. 373

276. FİİL EHLİYETİ......................................................................................................... 375

277. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ....................................................... 375

278. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ/ YARGI ÇEVRESİ ............................ 377

279. FOTOKOPİ ............................................................................................................ 379

280. FOTOKOPİ ALMA.................................................................................................. 380


G


281. GEREKÇE (HÜKMÜN GEREKÇESİ) ......................................................................... 381

282. GERİ ALMA (DAVANIN GERİ ALINMASI)............................................................... 381

283. GİDER AVANSI...................................................................................................... 381

284. GÖREV / AİLE MAHKEMESİ .................................................................................. 383

285. GÖREV / ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ.................................................................. 383

286. GÖREV / ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ................................................................ 384


İçindekiler 23

287. GÖREV / DENİZ TİCARETİ VE DENİZ SİGORTALARINDAN DOĞAN

DAVALARDA GÖREVLENDİRİLEN MAHKEME....................................................... 384

288. GÖREV / FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMESİ .................................................... 384

289. GÖREV / GÖREVİ KESİNLEŞEN MAHKEMENİN DOĞRU HUKUKİ SEBEBİ

UYGULAMASI....................................................................................................... 384

290. GÖREV / GÖREVLİ MAHKEMENİN NASIL BELİRLENECEĞİ.................................... 385

291. GÖREV / HALEFİYET ESASINA GÖRE AÇILAN DAVALARDA GÖREV...................... 387

292. GÖREV / İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ............................................................. 388

293. GÖREV / KADASTRO MAHKEMESİ ....................................................................... 388

294. GÖREV / SULH HUKUK MAHKEMESİ.................................................................... 388

295. GÖREV / TÜKETİCİ MAHKEMESİ .......................................................................... 389

296. GÖREV / GENEL GÖREV KURALLARI .................................................................... 389

297. GÖREV / HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN DAVALARDA................. 389

298. GÖREV / BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN DAVALARDA............ 390

299. GÖREV / ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE............................................................... 391

300. GÖREV / DELİL TESPİTİNDE.................................................................................. 391

301. GÖREVLİ MAHKEME İÇİN YARGI YERİ BELİRLENMESİ.......................................... 391

302. GÖREVLİ MAHKEME / İHTİYATİ TEDBİRDE .......................................................... 392

303. GÖREVLİ MAHKEME / TAHKİMDE ....................................................................... 392

304. GÖREVSİZLİK KARARI........................................................................................... 392

305. GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER ......................................... 393

306. GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZALI BELGENİN İNKÂRI ................................................ 395


H


307. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE......................................................................................... 395

308. HAK EHLİYETİ ....................................................................................................... 398

309. HAKEM KARARI.................................................................................................... 399

310. HAKEM KARARININ İPTALİ................................................................................... 399

311. HAKEM KARARININ SAKLANMASI ....................................................................... 399

312. HAKEM ÜCRETİ .................................................................................................... 399

313. HAKEMLER (HAKEM VEYA HAKEM KURULU)....................................................... 399

314. HÂKİMİN DAVAYA BAKAMAYACAĞI HALLER....................................................... 399

315. HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ............................................................... 399

316. HÂKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ..................................................................... 401

A. Devletin Sorumluluğu, Sorumluluk sebepleri ve Rücu................................... 401

B. Davaların Açılacağı Mahkeme........................................................................ 403

C. Dava Dilekçesi, Davanın İhbarı....................................................................... 403


24 İçindekiler

D. Davanın Reddi halinde Verilecek Ceza ........................................................... 403

317. HÂKİMİN REDDİ / ÇEKİLME KARARI İNCELENMESİ .............................................. 403

318. HÂKİMİN REDDİ / DİSİPLİN PARA CEZASI VERİLMESİ........................................... 404

319. HÂKİMİN REDDİ / HÂKİMİN BİZZAT ÇEKİLMEMESİ HÂLİ...................................... 404

320. HÂKİMİN REDDİ / RET TALEBİNE İLİŞKİN KARARLARA KARŞI İSTİNAF.................. 405

321. HÂKİMİN REDDİ / RET TALEBİNE İLİŞKİN KARARLARIN TEMYİZİ .......................... 406

322. HÂKİMİN REDDİ / RET TALEBİNİ İNCELEMEYE YETKİLİ MERCİ ............................. 407

323. HÂKİMİN REDDİ / RET TALEBİNİN GERİ ÇEVRİLMESİ ........................................... 408

324. HÂKİMİN REDDİ / RET TALEBİNİN İNCELENMESİ ................................................. 409

325. HAKİMİN REDDİ SEBEPLERİ.................................................................................. 410

326. HAKİMİN REDDİ USULÜ ....................................................................................... 410

327. HAKİMİN YASAKLILIĞI / YASAKLILIK SEBEPLERİ ................................................... 411

328. HAKİMİN YASAKLILIK NEDENİYLE ÇEKİNME KARARININ SONUÇLARI .................. 411

329. HAKİMLER VE MAHKEMELERLE İLGİLİ ANAYASA HÜKÜMLERİ ............................ 412

330. HAKLARIN YARIŞMASI.......................................................................................... 414

331. HARÇ ÖDENMESİ ................................................................................................. 415

332. HARÇ TAHSİL MÜZEKKERESİ ................................................................................ 416

333. HARÇ VE GİDERLERİN YATIRILMASI / İSTİNAFTA ................................................. 417

334. HARÇ VE GİDERLERİN YATIRILMASI / TEMYİZDE.................................................. 418

335. HARÇLAR (YARGI HARÇLARI)................................................................................ 419

A. Yargı Harçları Genel Olarak ............................................................................ 419

B. Yargı Harçlarının Mükellefi............................................................................. 421

C. Harç Muafiyetleri ........................................................................................... 421

D. Dava Dilekçesinde Harca Esas Değerin Gösterilmemesi veya Eksik

Gösterilmesi ................................................................................................... 422

E. Mahkeme Başvurma Harcı ............................................................................. 422

F. Karar ve İlam Harcı ......................................................................................... 423

G. Celse Harcı...................................................................................................... 424

H. Keşif Harcı ...................................................................................................... 424

I. İstinaf Başvuru Harcı ...................................................................................... 425

J. Temyiz Başvuru Harcı ..................................................................................... 425

K. Diğer Harçlar .................................................................................................. 425

L. İşlemden Kaldırılan Dosyanın Yenilenmesinde Harç ...................................... 425

M. Davaya Müdahelede Harç .............................................................................. 425

N. Davadan Feragat, Davayı Kabul veya Sulhte Harç.......................................... 426

O. Yabancı Mahkeme İlamının Tenfizinde Harç.................................................. 426

P. Karşılık Davada Harç....................................................................................... 426


İçindekiler 25

R. Yargılamanın Yenilenmesinde Harç ............................................................... 426

S. Hükmün Yargıtayca Bozulması Halinde Harç ................................................. 426

T. Hükmün Bölge Adliye Mahkemesince Kaldırılması Halinde Harç .................. 426

U. Hükümdeki Harç Ödenmeden İlamın Alınabilmesi ........................................ 427

V. Tahkim, Tahkimle İlgili Davalar ve Yabancı Hakem Kararının Tenfizinde

Harç................................................................................................................ 427

Y. Hükümdeki Harçların Tahsili (Harç Tahsil Müzekkeresi)................................ 428

Z. Harç Ödenmesine İlişkin HMK ve Yönetmelik Hükümleri.............................. 428

336. HASTA ve ENGELLİLERİN DİNLENMESİ................................................................. 428

337. HAVALE DEKONTLARININ İSPAT GÜCÜ ............................................................... 428

338. HAVALE, DİLEKÇE VE BELGELERİN ALINMASI ...................................................... 428

339. HISIMLIK VE DERECELERİ ..................................................................................... 429

A. Kan Hısımlığı................................................................................................... 429

B. Kayın Hısımlığı................................................................................................ 429

C. Hısımlık Dereceleri......................................................................................... 429

a. Kan Hısımlığı Dereceleri ........................................................................... 429

b. Yansoy Hısımlığı Dereceleri ...................................................................... 430

340. HİZMETLİNİN GÖREVLERİ .................................................................................... 431

341. HUKUK MAHKEMELERİ........................................................................................ 431

342. HUKUK MAHKEMELERİ VE HAKİMLERLE İLGİLİ ANAYASA HÜKÜMLERİ .............. 431

343. HUKUK MAHKEMELERİNİN KURULUŞU............................................................... 432

344. HUKUK MAHKEMELERİNİN YARGI ÇEVRESİ......................................................... 432

345. HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ................................................................................ 433

346. HUKUKİ MÜTALAA............................................................................................... 436

347. HUKUKİ SEBEP ..................................................................................................... 436

348. HUKUKİ YARAR .................................................................................................... 437

349. HUKUKUN UYGULANMASI İLKESİ ........................................................................ 441

350. HUSUMET ............................................................................................................ 443

351. HÜKMÜN İCRASI / ESKİ HALE GETİRME TALEBİNİN HÜKMÜN İCRASINA

ETKİSİ................................................................................................................... 443

352. HÜKMÜN İCRASI / İSTİNAF BAŞVURUSUNUN İCRAYA ETKİSİ .............................. 444

353. HÜKMÜN İCRASI / HMK TEMYİZ BAŞVURUSUNUN İCRAYA ETKİSİ...................... 445

354. HÜKMÜN İCRASI / YARGILAMANIN İADESİNDE İCRANIN DURDURULMASI ........ 446

355. HÜKMÜN İMZA EDİLEMEMESİ ............................................................................ 447

356. HÜKMÜN İMZALANMASI..................................................................................... 448

357. HÜKMÜN KAPSAMI VE GEREKÇE......................................................................... 448

358. HÜKMÜN KORUNMASI........................................................................................ 452


26 İçindekiler

359. HÜKMÜN MÜZAKERESİ........................................................................................ 452

360. HÜKMÜN OYLANMASI VE YETER SAYI ................................................................. 453

361. HÜKMÜN TAMAMLANMASI ................................................................................ 453

362. HÜKMÜN TASHİHİ................................................................................................ 454

363. HÜKMÜN TAVZİHİ................................................................................................ 457

364. HÜKMÜN YAZILMASI ........................................................................................... 462

365. HÜKÜM NÜSHASI................................................................................................. 463

366. HÜKÜM, HÜKMÜN VERİLMESİ VE TEFHİMİ ......................................................... 464


I


367. ISLAH / BOZMADAN SONRA ISLAH VE KALDIRIP GERİ GÖNDERME

KARARINDAN SONRA ISLAH................................................................................. 465

368. ISLAH / GENEL OLARAK ISLAH.............................................................................. 468

369. ISLAH / İLE YETKİ İTİRAZININ İLERİ SÜRÜLEMEMESİ ............................................ 469

370. ISLAH / İLE ZAMANAŞIMI DEFİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ .......................................... 470

371. ISLAH / İSTİNAFTA KALDIRIP GERİ GÖNDERME KARARINDAN SONRA ISLAH ...... 470

372. ISLAH / KISMEN ISLAH.......................................................................................... 470

373. ISLAH / KÖTÜNİYETLİ ISLAH ................................................................................. 472

374. ISLAH / TAMAMEN ISLAH..................................................................................... 473


İ


375. İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ (ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ İÇİN) ................ 475

376. İCRA MAHKEMESİ ................................................................................................ 475

377. İCRA MAHKEMESİ YARGI ÇEVRESİ ....................................................................... 477

378. İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ........................................................................... 478

379. İDDİANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ (BASİT USULE TABİ

DAVALARDA)........................................................................................................ 480

380. İDDİANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ (YAZILI USULE TABİ

DAVALARDA)........................................................................................................ 481

381. İFLAS HALİNDE HUKUK DAVALARININ DURMASI VE TARAF DEĞİŞİKLİĞİ ............ 481

382. İHBAR VE ŞARTLARI.............................................................................................. 482

383. İHTİYARİ ARABULUCULUK.................................................................................... 485

384. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI............................................................................... 486

385. İHTİYATİ HACİZ..................................................................................................... 486

386. İHTİYATİ HACİZ / UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURU HALİNDE................... 490

387. İHTİYATİ HACİZİN TAHKİMDE DAVA AÇILMADIĞI TAKDİRDE KALKMASI ............. 491

388. İHTİYATÎ TEDBİR ASIL DAVANIN EKİ ..................................................................... 491


İçindekiler 27

389. İHTİYATİ TEDBİR / ÇEKİŞMESİZ YARGIDA............................................................. 492

390. İHTİYATÎ TEDBİR KARARI...................................................................................... 492

391. İHTİYATÎ TEDBİR KARARINA KARŞI İTİRAZ VE İSTİNAF ......................................... 494

392. İHTİYATÎ TEDBİR KARARINA KARŞI YASAYOLU..................................................... 495

393. İHTİYATÎ TEDBİR KARARININ UYGULANMASI ...................................................... 495

394. İHTİYATÎ TEDBİR / KARARININ UYGULANMASINI İSTEME SÜRESİ VE

SONUCU .............................................................................................................. 496

395. İHTİYATÎ TEDBİR NEDENİYLE TAZMİNAT.............................................................. 497

396. İHTİYATÎ TEDBİR / TAHKİMDE.............................................................................. 499

397. İHTİYATÎ TEDBİR TALEBİ....................................................................................... 499

398. İHTİYATİ TEDBİR / UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURU HALİNDE................. 502

399. İHTİYATİ TEDBİR / YASAKLAYAN VEYA SINIRLAYAN HÜKÜMLER......................... 503

400. İHTİYATİ TEDBİR ZIMNINDA İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEMEYECEĞİ .............. 507

401. İHTİYATÎ TEDBİRDE TEMİNAT GÖSTERİLMESİ...................................................... 508

402. İHTİYATÎ TEDBİRE MUHALEFETİN CEZASI ............................................................ 511

403. İHTİYATÎ TEDBİRİ TAMAMLAYAN İŞLEMLER ........................................................ 513

404. İHTİYATÎ TEDBİRİN DURUM VE KOŞULLARIN DEĞİŞMESİ SEBEBİYLE

DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI .................................................................. 514

405. İHTİYATÎ TEDBİRİN KALKMASINDA TEMİNATIN İADESİ ....................................... 514

406. İHTİYATÎ TEDBİRİN SÜRESİ................................................................................... 515

407. İHTİYATÎ TEDBİRİN SÜRESİNDE DAVA AÇILMADIĞI İÇİN KALKMASI .................... 516

408. İHTİYATÎ TEDBİRİN ŞARTLARI............................................................................... 517

409. İHTİYATÎ TEDBİRİN TAHKİMDE DAVA AÇILMADIĞINDA KALKMASI ..................... 518

410. İHTİYATÎ TEDBİRİN TEMİNAT KARŞILIĞI DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA

KALDIRILMASI...................................................................................................... 518

411. İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ....................................................................................... 519

412. İKRAR ................................................................................................................... 519

413. İLAMIN ALINMASI, KESİNLEŞME KAYDI VE HARÇLAR .......................................... 524

414. İLAMLARIN VE RESMÎ SENETLERİN İSPAT GÜCÜ ................................................. 525

415. İLGİSİZ DİLEKÇE.................................................................................................... 525

416. İLK DERECE MAHKEMELERİ ................................................................................. 526

417. İLK İTİRAZLAR....................................................................................................... 527

418. İLK İTİRAZLAR / TAHKİM İTİRAZI .......................................................................... 528

A. Milli (İç) Tahkime Tabi İşlerde........................................................................ 528

B. Milletlerarası Tahkime Tabi İşlerde................................................................ 528

419. İLK İTİRAZLAR / YETKİ İTİRAZI .............................................................................. 529

420. İMZA ATAMAYANLARIN DURUMU ...................................................................... 529


28 İçindekiler

421. İMZA / İSTİCVAPTA TUTANAĞIN İMZALANMASI.................................................. 530

422. İMZA / ÖN İNCELEME (YAZILI USULDE) DURUŞMA TUTANAĞININ

İMZALANMASI ..................................................................................................... 530

423. İMZA / ÖN İNCELEMENİN YAPILDIĞI (BASİT USULDE) DURUŞMA

TUTANAĞININ İMZALANMASI ............................................................................. 531

424. İMZA / TANIĞIN BEYANININ İMZALATILMASI...................................................... 531

425. İMZA VEYA YAZI İNKÂRI ....................................................................................... 531

426. İMZA VEYA YAZI İNKÂRININ SONUCU .................................................................. 532

427. İNŞAÎ DAVA .......................................................................................................... 532

428. İPTAL DAVASI (TAHKİMDE) .................................................................................. 536

429. İRADE BOZUKLUĞU VE AŞIRI YARARLANMA........................................................ 536

430. İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ..................................................................................... 537

431. İSPAT HAKKI ......................................................................................................... 540

432. İSPAT / KARŞI İSPAT ............................................................................................. 542

433. İSPAT YÜKÜNÜN KİMDE OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ........................................ 544

434. İSPAT YÜKÜ (DOĞUM VE ÖLÜME İLİŞKİN) ........................................................... 545

435. İSPAT YÜKÜ / KARİNE BULUNAN HALLERDE........................................................ 546

436. İSPATIN KONUSU ................................................................................................. 548

437. İSTİCVABIN BİZZAT OLUNMASI – SES VE GÖRÜNTÜ NAKLİ -İSTİNABE................. 549

438. İSTİCVABIN ISLAH İLE GEÇERSİZ KILINAMAMASI ................................................. 550

439. İSTİCVABIN YAPILMASI......................................................................................... 550

440. İSTİCVAP / KONUSU ............................................................................................. 551

441. İSTİCVAP OLUNACAK KİŞİLERİN BELİRLENMESİ ................................................... 552

442. İSTİCVAP OLUNACAK TARAFIN DAVET EDİLMESİ................................................. 552

443. İSTİCVAPTA KIYASEN UYGULANACAK HÜKÜMLER .............................................. 553

444. İSTİCVAPTA TUTANAK DÜZENLENMESİ ............................................................... 555

445. İSTİNABE .............................................................................................................. 555

446. İSTİNAF / ALEYHE İNCELEME VE KARAR VERME YASAĞI ..................................... 557

447. İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİ.................................................................................... 558

448. İSTİNAF BAŞVURUSUNUN İCRAYA ETKİSİ............................................................. 559

449. İSTİNAF / BİRLEŞTİRME VE AYIRMA KARARINDA................................................. 560

450. İSTİNAF / ÇEKİŞMESİZ YARGI KARARLARINA KARŞI.............................................. 560

451. İSTİNAF DİLEKÇESİ................................................................................................ 561

452. İSTİNAF DİLEKÇESİNE CEVAP................................................................................ 562

453. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN REDDİ............................................................................... 562

454. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ........................................................................ 563

455. İSTİNAF / HAKİMİN REDDİ KARARLARINA KARŞI.................................................. 565


İçindekiler 29

456. İSTİNAF / KATILMA YOLU İLE BAŞVURMA ........................................................... 566

457. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA HAKKINDAN FERAGAT ......................................... 567

458. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLEN KARARLAR.................................................. 568

459. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULAMAYAN (KESİN) KARARLAR.................................. 570

460. İSTİNAF YOLUNA KÖTÜNİYETLE BAŞVURMA....................................................... 570

461. İSTİNAFTA DURUŞMA YAPILMADAN VERİLECEK KARARLAR ............................... 571

462. İSTİNAFTA DURUŞMA YAPILMASINA KARAR VERİLMESİ..................................... 573

463. İSTİNAFTA DURUŞMAYA GELİNMEMESİ VE GİDERLERİN ÖDENMEMESİ ............ 574

464. İSTİNAFTA GİDERLERİN ÖDENMEMESİ VE DURUŞMAYA GELİNMEMESİ ............ 575

465. İSTİNAFTA HARÇ VE GİDERLERİN YATIRILMASI ................................................... 575

466. İSTİNAFTA İNCELEME........................................................................................... 576

467. İSTİNAFTA İNCELEMENİN SINIRLARI VE KAPSAMI ............................................... 578

468. İSTİNAFTA KARAR VE TEBLİĞİ .............................................................................. 578

469. İSTİNAFTA ÖN İNCELEME..................................................................................... 579

470. İSTİNAFTA UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER.................................................... 581

471. İSTİNAFTA YAPILAMAYACAK İŞLEMLER ............................................................... 581

472. İŞ MAHKEMELERİ/ BAM ÖNCESİ KARARLARINA KARŞI TEMYİZ VE

UYGULANACAK KURALLAR .................................................................................. 582

473. İŞ MAHKEMELERİ/ BAM SONRASI ANCAK 7036 SAYILI İMK ÖNCESİ

KARARLARINA KARŞI İSTİNAF BAŞVURUSU VE TEMYİZ ....................................... 583

474. İŞ MAHKEMELERİ/ HİZMET TESPİTİ DAVALARINDA KURUMA İHBAR

ZORUNLULUĞU, İHBARIN SONUÇLARI ................................................................ 584

475. İŞ MAHKEMELERİ/ BAZI DAVALARDA ÖNCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

BAŞVURMA ZORUNLULUĞU................................................................................ 584

476. İŞ MAHKEMELERİ / DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK................................. 585

477. İŞ MAHKEMESİ / GÖREV...................................................................................... 590

478. İŞ MAHKEMELERİ/ GÖREVİNE GİREN DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME .............. 593

479. İŞ MAHKEMELERİ KURULUŞU.............................................................................. 593

480. İŞ MAHKEMESİ/ YARGI ÇEVRESİ .......................................................................... 594

481. İŞ MAHKEMELERİ/ YARGILAMA USULÜ............................................................... 597

482. İTİRAZ HAKKI VE FERAGAT (TAHKİMDE).............................................................. 597

483. İTİRAZLAR VE DEFİLER ......................................................................................... 598

484. İZİN VEYA TEMSİL BELGELERİNİN VERİLMESİ ...................................................... 598


K


485. KABUL (KABUL BEYANI) ....................................................................................... 598

486. KADASTRO İLE İLGİLİ KAMU TARAFINDAN AÇILAN DAVALARDA YARGILAMA

GİDERLERİ............................................................................................................ 601


30 İçindekiler

487. KADASTRO MAHKEMESİ/ ADLİ KURULUŞ VE YARGI ÇEVRESİ .............................. 601

488. KADASTRO MAHKEMESİ/ DELİLLER VE HAKİMİN TAKDİRİ................................... 602

489. KADASTRO MAHKEMESİ / DİĞER MAHKEMELERDE GÖRÜLMEKTE OLAN

DAVALARIN DEVRİ VE İŞLEMLERİ......................................................................... 603

490. KADASTRO MAHKEMESİ / GENEL OLARAK GÖREV.............................................. 603

491. KADASTRO MAHKEMESİ / İLAMLARIN İNFAZI ..................................................... 604

492. KADASTRO MAHKEMESİ / KADASTRO DAVALARINDA USUL ............................... 604

493. KADASTRO KANUNUNUN UYGULANACAĞI DİĞER HALLER ................................. 605

494. KADASTRO MAHKEMESİ / KANUN YOLLARINA BAŞVURMA ................................ 606

495. KADASTRO MAHKEMESİ/ KARARLARIN TEBLİĞİ .................................................. 606

496. KADASTRO MAHKEMESİ/ KESİN HÜKÜM............................................................. 607

497. KADASTRO MAHKEMESİ/ ORMAN KANUNU GÖREV........................................... 607

498. KADASTRO MAHKEMESİ / VEKALET..................................................................... 607

499. KADASTRO MAHKEMESİ / YARGILAMA GİDERLERİ, KADASTRO HARCI VE

TAHAKKUKU......................................................................................................... 608

500. KADASTRO MAHKEMESİ/ ZAMAN BAKIMINDAN GÖREV VE YETKİ...................... 609

501. KAMU DÜZENİ...................................................................................................... 610

502. KAMU KURULUŞLARI ARASINDA MECBURİ TAHKİM ........................................... 614

503. KANUN YOLU / BİRLEŞTİRME VE AYIRMA KARARINA KARŞI................................ 614

504. KANUNDA DÜZENLENMEMİŞ DELİLLER ............................................................... 614

505. KANUNİ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ................................................................................. 615

506. KANUNİ TEMSİLCİ ATANMASI SEBEBİYLE YARGILAMANIN ERTELENMESİ........... 615

507. KANUNİ TEMSİLCİ / GERÇEK KİŞİLERDE ............................................................... 616

508. KANUNİ TEMSİLCİ / TÜZEL KİŞİLERDE .................................................................. 618

509. KARARLAR ............................................................................................................ 619

A. Genel Olarak................................................................................................... 619

B. Ara Kararları ................................................................................................... 619

C. Karar (Usule İlişkin Nihai Kararlar) ................................................................. 620

D. Hüküm (Esasa İlişkin Nihai Kararlar)............................................................... 621

E. İstisnai Nihai Kararlar ..................................................................................... 621

F. Hükmün Kapsamı ve Gerekçe ........................................................................ 621

510. KARİNE VARSA İSPAT YÜKÜ ................................................................................. 622

511. KARŞI DAVA.......................................................................................................... 622

512. KARŞI İSPAT.......................................................................................................... 623

513. KAYIT VE YAYIN YASAĞI ....................................................................................... 623

514. KAYYIM ATANMASI .............................................................................................. 624

515. KENDİLİĞİNDEN ARAŞTIRMA İLKESİ..................................................................... 626


İçindekiler 31

516. KESİN SÜRE.......................................................................................................... 630

517. KESİN HÜKÜM ..................................................................................................... 632

518. KESİN SÜRE / ADRESTE OLMAYAN TANIK İÇİN .................................................... 636

519. KESİN SÜRE / CEVAP DİLEKÇESİNDEKİ EKSİKLİK İÇİN ........................................... 636

520. KESİN SÜRE / DAVA DİLEKÇESİNDEKİ EKSİKLİKLER İÇİN....................................... 637

521. KESİN SÜRE / İSTİNAFTA HARÇ VE GİDERLERİN YATIRILMASI İÇİN...................... 638

522. KESİN SÜRE / TEMYİZDE HARÇ VE GİDERLERİN YATIRILMASI İÇİN...................... 639

523. KESİN SÜRE İÇİNDE BİLDİRİLMEYEN TANIĞIN DİNLENMESİ ................................ 640

524. KESİN YETKİ.......................................................................................................... 640

525. KEŞFE KATLANMA ZORUNLULUĞU VE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DURUMU.................... 640

526. KEŞFE YETKİLİ MAHKEME .................................................................................... 641

527. KEŞFİN YAPILMASI ............................................................................................... 642

528. KEŞİF TUTANAKLARININ ISLAH İLE GEÇERSİZ KILINAMAYACAĞI ......................... 643

529. KEŞİF KARARI ....................................................................................................... 644

530. KEŞİF TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ ................................................................. 645

531. KEŞİF (TAHKİMDE) ............................................................................................... 646

532. KISMEN ISLAH...................................................................................................... 646

533. KISMİ DAVA ......................................................................................................... 646

534. KÖTÜNİYETLE HAKİMİN REDDİ TALEBİNDE BULUNULMASI ................................ 647

535. KÖTÜNİYETLE VEYA HAKSIZ DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI ............................ 648

536. KÖTÜNİYETLİ ISLAH ............................................................................................. 648

537. KÖTÜNİYETLE İSTİNAF BAŞVURUSU .................................................................... 649

538. KÖTÜNİYETLE TEMYİZ BAŞVURUSU..................................................................... 649

539. KÜÇÜKLERİN DİNLENİLMESİ (ÇOCUĞUN GÖRÜŞÜNE BAŞVURULMASI) ............. 649


M


540. MADDİ HATA / BELGELERDEKİ MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ........................ 650

541. MADDİ HATA DÜZELTİLMESİ (TAHKİMDE) .......................................................... 653

542. MADDİ HATA / HÜKÜMDEKİ MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ (HÜKMÜN

TASHİHİ)............................................................................................................... 653

543. MAHKEMELERİN ÇALIŞMA ZAMANI .................................................................... 654

544. MAHKEMELERİN YARGI ÇEVRESİ ......................................................................... 655

545. MAL VARLIĞI HAKLARINA İLİŞKİN DAVALAR........................................................ 656

546. MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI............................................................................. 656

547. MEDENİ USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI.......................................................... 657

548. MERCİİ TAYİNİ ..................................................................................................... 660


32 İçindekiler

549. MEVCUT DELİLLERLE DAVANIN AYDINLANMASI ................................................. 660

550. MİLLETLERARASI YETKİ ........................................................................................ 661

551. MİRAS ORTAKLIĞI ................................................................................................ 661

552. MÜBAŞİRİN GÖREVLERİ ....................................................................................... 662

553. MÜDAHALE .......................................................................................................... 662

554. MÜDDEABİHİN TEMLİKİ (DAVA KONUSUNUN DEVRİ)......................................... 662

555. MÜHÜRLEME USULÜ ........................................................................................... 663

556. MÜTELAHİK DAVA................................................................................................ 663

557. MÜZEKKERELERİN GÖNDERİLME ŞEKLİ ............................................................... 663


N


558. NİHAİ KARARLAR.................................................................................................. 663

559. NOTER.................................................................................................................. 663


O


560. OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ ................................................................................ 668

561. OKUNAMAYAN DİLEKÇE ...................................................................................... 668

562. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VE PAYLAŞTIRMA İÇİN SATIŞ ..................................... 668


Ö


563. ÖLÜM / TARAFLARDAN BİRİNİN DAVA SÜRMEKTE İKEN ÖLÜMÜ ....................... 670

564. ÖLÜM / YEMİN EDECEK KİŞİNİN ÖLÜMÜ............................................................. 672

565. ÖN İNCELEME / BASİT USULE TABİ DAVALARDA ................................................. 672

566. ÖN İNCELEME (İSTİNAFTA) .................................................................................. 674

567. ÖN İNCELEME / YAZILI USULE TABİ DAVALARDA................................................. 674

A. Ön İncelemenin Kapsamı ............................................................................... 674

B. Dava Şartları Ve İlk İtirazlar Hakkında Karar................................................... 675

C. Ön İnceleme Duruşmasına Davet................................................................... 675

D. Ön İnceleme Duruşması ................................................................................. 675

E. İddia Ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi............................... 676

F. Hak Düşürücü Süre ve Zamanaşımı Hakkında Karar....................................... 676

568. ÖN İNCELEME HAKKINDAKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ....................................... 677

569. ÖN SORUN ........................................................................................................... 678

570. ÖRNEK ALMA ....................................................................................................... 680


İçindekiler 33


P


571. PARASAL SINIRLAR............................................................................................... 680

572. PASİF HUSUMET .................................................................................................. 681

573. PAYLAŞTIRMA VE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN SATIŞ..................................... 681

574. PAYLI MÜLKİYET (MÜŞTEREK MÜLKİYET)............................................................ 681


R


575. RESEN ARAŞTIRMA İLKESİ.................................................................................... 682

576. RESEN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERE İLİŞKİN GİDERLER................................. 682

577. RESMÎ SENETLERİN VE İLAMLARIN İSPAT GÜCÜ ................................................. 684

578. RESMİ TATİL GÜNLERİ ......................................................................................... 684

579. RESMİ TATİLDE ÇALIŞMA..................................................................................... 684

580. RESMİ TATİLİN SÜRELERE ETKİSİ ......................................................................... 685

581. RÜCU DAVALARIYLA İLGİLİ USUL KONULARI ....................................................... 686

A. Fer’i Müdahil ile Taraf Arasındaki Rücu Davasında........................................ 686

B. İhbar Olunan ile İhbar Eden Taraf Arasındaki Rücu Davasında...................... 687

C. Hakimin Hukuki Sorumluluğunda Devletin Rücu Davasında.......................... 688


S


582. SAĞIR VE DİLSİZ TARAFLARIN BEYANLARININ ALINMASI .................................... 688

583. SAĞIR VE DİLSİZLER İÇİN DÜZENLENECEK VEKALETNAMEDE ŞEKİL .................... 689

584. SAĞIR VE DİLSİZ TARAFLARIN İSTİCVABI.............................................................. 689

585. SAĞIR VE DİLSİZLERİN TARAF YEMİNİNİN ŞEKLİ .................................................. 689

586. SAĞIR VE DİLSİZLERİN TANIK OLARAK DİNLENMESİ............................................ 690

587. SAHTE SENEDİN İPTALİ ........................................................................................ 690

588. SAHTELİK HAKKINDA HUKUK VE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ ETKİSİ........ 690

589. SAHTELİK İDDİASI / HAKSIZ YERE......................................................................... 690

590. SAHTELİK İNCELEMESİ ......................................................................................... 691

591. SATIŞ İÇİN MEMUR GÖREVLENDİRME ................................................................ 692

592. SAVUNMA SEBEPLERİ (VAKIALAR)....................................................................... 692

593. SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ -DEĞİŞTİRİLMESİ (BASİT USULE TABİ

DAVALARDA) ....................................................................................................... 692

594. SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ -DEĞİŞTİRİLMESİ (YAZILI USULE TABİ

DAVALARDA) ....................................................................................................... 692

595. SEÇİMLİK DAVA.................................................................................................... 693

596. SENEDE KARŞI TANIKLA İSPAT YASAĞI ................................................................ 694


34 İçindekiler

597. SENET / İLAMLARIN VE RESMÎ SENETLERİN İSPAT GÜCÜ .................................... 696

598. SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ........................................................................... 698

599. SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNALARI ............................................... 702

600. SENETTE ÇIKINTI, KAZINTI VE SİLİNTİ................................................................... 703

601. SES VE GÖRÜNTÜ NAKLEDİLMESİ YOLUYLA DURUŞMA İCRASI, İSTİCVAP,

YEMİN .................................................................................................................. 706

602. SIFAT .................................................................................................................... 708

603. SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ VE DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ ..................................... 708

604. SONRADAN DELİL GÖSTERİLMESİ ........................................................................ 709

605. SORU YÖNELTME ................................................................................................. 709

606. SOYBAĞI TESPİTİ İÇİN İNCELEME ......................................................................... 710

607. SÖZLÜ YARGILAMA .............................................................................................. 711

608. SUBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ............................................................................... 713

609. SULH..................................................................................................................... 713

610. SULH (TAHKİMDE)................................................................................................ 716

611. SULH HUKUK MAHKEMESİ................................................................................... 716

612. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ.......................................................... 717

613. SÜRE VERİLMEYECEK HALLER .............................................................................. 720

614. SÜRELER / COVİD 19 TEDBİRLERİ NEDENİYLE EKLENECEK SÜRE.......................... 721

615. SÜRELER / EK SÜRE İÇİNDE DAVA AÇMA HAKKI .................................................. 723

616. SÜRELER HAKKINDA KARAR (BASİT USULE TABİ DAVALARDA)............................ 723

617. SÜRELER HAKKINDA KARAR (YAZILI USULE TABİ DAVALARDA ............................ 724

618. SÜRELER / KESİN SÜRE......................................................................................... 724

619. SÜRELER / TATİL GÜNLERİNİN SÜRELERE ETKİSİ.................................................. 726

620. SÜRELERİN BAŞLAMASI VE BİTİMİ ....................................................................... 727

621. SÜRELERİN BELİRLENMESİ ................................................................................... 728

622. SÜRELERİN HESAPLANMASI................................................................................. 730


Ş


623. ŞAHISVARLIĞI HAKLARINA İLİŞKİN DAVALAR....................................................... 730


T


624. TAHKİKAT (TOPLU MAHKEMELERDE) .................................................................. 730

625. TAHKİKATIN KONUSU .......................................................................................... 731

626. TAHKİKATIN SONA ERMESİ (BASİT USULDE)........................................................ 731

627. TAHKİKATIN SONA ERMESİ (TOPLU MAHKEMEDE) ............................................. 732


İçindekiler 35

628. TAHKİKATIN SONA ERMESİ (YAZILI USULDE)....................................................... 732

629. TAHKİM/ BAZI KAMU KURULUŞLARI ARASINDA MECBURİ TAHKİM ................... 733

630. TAHKİM / GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME .......................................................... 735

631. TAHKİM / HAKEM KARARI ................................................................................... 736

A. Hakem Kurulunun Karar Vermesi .................................................................. 736

B. Sulh ................................................................................................................ 737

C. Hakem Kararının Şekli, İçeriği ve Saklanması................................................. 737

D. Hakem Kararındaki Maddi Hataların Düzeltilmesi......................................... 738

E. Hakem Kararının Tavzihi ................................................................................ 739

F. Tamamlayıcı Hakem Kararı ............................................................................ 740

632. TAHKİM / HAKEM KARARININ İPTALİ DAVASI ..................................................... 740

A. Sadece İptal Davası Açılabilmesi .................................................................... 740

B. Görevli ve Yetkili Mahkeme........................................................................... 741

C. İptal Sebepleri................................................................................................ 741

D. Tahkim Sözleşmesi Dışında Kalan Konuda Karar Verilmesi............................ 743

E. İptal Davası Açma Süresi................................................................................ 743

F. Hakem Kararının İcrasının Durdurulması....................................................... 743

G. İncelemenin Dosya Üzerinden Yapılması....................................................... 744

H. Temyiz Yoluna Başvurulması.......................................................................... 744

I. İptal Kararı Verilmesi Nedeniyle Taraflarca Yeniden Hakem Tayini ve

Tahkim Süresi Belirlenmesi............................................................................ 745

633. TAHKİM / HAKEM ÜCRETİ ................................................................................... 745

634. TAHKİM / HAKEMLER .......................................................................................... 746

A. Hakem Sayısı.................................................................................................. 746

B. Hakemlerin Seçimi ......................................................................................... 746

C. Ret Sebepleri.................................................................................................. 748

D. Hakemin Reddi Usulü..................................................................................... 748

E. Hakemlerin Hukuki Sorumluluğu ................................................................... 749

F. Görevin Yerine Getirilememesi...................................................................... 750

G. Yeni Hakem Seçilmesi .................................................................................... 750

H. Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesi............................................ 751

635. TAHKİM / HMK’NIN TAHKİM DIŞINDAKİ HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA ALANI .... 752

636. TAHKİM / TAHKİMDE İHTİYATİ TEDBİR VE DELİL TESPİTİ .................................... 752

637. TAHKİM KONUSU OLAMAYAN UYUŞMAZLIKLAR ................................................ 755

638. TAHKİM / MAHKEMENİN YARDIMI...................................................................... 755

639. TAHKİM / TAHKİM İTİRAZI................................................................................... 756

640. TAHKİM / TAHKİM SÖZLEŞMESİ .......................................................................... 757


36 İçindekiler

641. TAHKİM / TAHKİMDE DELİLLERİN SUNULMASI VE TOPLANMASI........................ 760

A. Delillerin Dilekçelerde veya Sonradan Sunulması .......................................... 760

B. Hakem veya Hakem Kurulunca Bilirkişi Seçimi ve Keşif ................................. 760

C. Delillerin Toplanmasında Mahkemenin Yardımı ............................................ 761

642. TAHKİM / TAHKİMDE YARGILAMA USULÜ........................................................... 762

A. Yargılama Usulünün Belirlenmesi .................................................................. 762

B. Tahkim Yeri..................................................................................................... 762

C. Dava Tarihi ..................................................................................................... 762

D. Tahkim Süresi ................................................................................................. 763

E. Dava ve Cevap Dilekçesi................................................................................. 764

F. İddia ve Savunmanın Genişletilip Değiştirilmesi ............................................ 765

G. Duruşma Yapılması veya Dosya Üzerinden İnceleme .................................... 766

H. Taraflardan Birinin Yargılamaya Katılmaması ................................................ 766

I. Adli Tatil ......................................................................................................... 767

643. TAHKİM / TARAFLARIN EŞİTLİĞİ VE HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ........................ 768

644. TAHKİM / TARAFLARIN İTİRAZ HAKKI VE FERAGAT.............................................. 768

645. TAHKİM / TAHKİMDE TEBLİGAT........................................................................... 769

646. TAHKİM / UYGULAMA ALANI............................................................................... 769

647. TAHKİM / VEKALETNAMEDE ÖZEL YETKİ GEREKMESİ.......................................... 771

648. TAHKİM / YARGILAMA GİDERLERİ ....................................................................... 771

A. Yargılama Giderlerinin Neler Olduğu ............................................................. 771

B. Avans Yatırılması ve Giderlerin Ödenmesi ..................................................... 772

C. Fazla Avansın İadesi ....................................................................................... 772

D. Kararda Yargılama Giderlerinde Hükmedilmesi ............................................. 772

649. TAHKİM / YARGILAMANIN İADESİ........................................................................ 772

650. TAHKİM YARGILAMASININ SONA ERMESİ ........................................................... 774

651. TALEP SONUCU .................................................................................................... 775

652. TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ...................................................................................... 780

653. TAMAMEN ISLAH ................................................................................................. 781

654. TAMAMLAMA KARARI ......................................................................................... 782

655. TANIĞA ÖDENECEK ÜCRET VE GİDERLER............................................................. 782

656. TANIĞA SORU KÂĞIDI GÖNDERİLMESİ ................................................................ 782

657. TANIĞA SORU YÖNELTME.................................................................................... 782

658. TANIĞIN BİLDİRİLEN ADRESTE BULUNMAMASI................................................... 783

659. TANIĞIN ÇAĞRIYA UYMA ZORUNLULUĞU........................................................... 783

660. TANIK / ARABULUCULUKTAKİ BAZI BEYAN VEYA BELGELER HAKKINDA

TANIKLIK YAPMA YASAĞI..................................................................................... 784


İçindekiler 37

661. TANIK BİLDİRİLMESİ............................................................................................. 784

662. TANIK DAVETİYESİNİN İÇERİĞİ............................................................................. 786

663. TANIKLARA İTİRAZ ............................................................................................... 786

664. TANIKLARDAN BİR KISMININ DİNLENİLMESİYLE YETİNİLMESİ ............................ 787

665. TANIKLARIN ÇAĞIRILMASI ................................................................................... 788

666. TANIKLARIN DİNLENMESİ.................................................................................... 788

A. Tanığın Kimliğinin Tespiti ............................................................................... 788

B. Tanığa Görevinin Önemini Anlatma............................................................... 788

C. Tanık Yemini................................................................................................... 789

D. Tanıkların Mahkemede Dinlenilmesi ............................................................. 789

E. Tanığın Bilgilendirilmesi................................................................................. 790

F. Tanığın Dinlenilme Şekli................................................................................. 790

G. Islahla Geçersiz Kılınamayacağı...................................................................... 790

H. Tanıkların Nerede Dinleneceği....................................................................... 790

I. Tanığın Bilgilendirilmesi................................................................................. 791

J. Tanığın Türkçe Bilmemesi .............................................................................. 791

K. Tanığın Sağır ve Dilsiz Olması......................................................................... 791

L. Yasak Davranışlar........................................................................................... 791

667. TANIKLIĞIN İZNE BAĞLI OLDUĞU HÂLLER ........................................................... 791

668. TANIKLIK-YALAN YERE VEYA MENFAAT TEMİN EDEREK...................................... 792

669. TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI ve İSTİSNALARI.................................................... 792

A. Çekinme Hakkının Varlığı ve Hatırlatılması .................................................... 792

B. Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme ......................................................... 792

C. Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme ................................................................ 792

D. Menfaat İhlali Tehlikesi Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme ............................... 793

E. Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları ....................................................... 793

F. Çekinme Sebeplerinin Bildirilmesi Ve İncelenmesi........................................ 793

G. Soybağı Tespitinde Tanıklıktan Çekinmeye Dayanılamayacağı...................... 794

H. Çekinmenin Kabul Edilmemesinin Sonucu..................................................... 794

670. TANIMA VE TENFİZ .............................................................................................. 794

671. TARAF DEĞİŞİKLİĞİ .............................................................................................. 795

672. TARAF EHLİYETİ / GERÇEK KİŞİLERDE .................................................................. 797

673. TARAF EHLİYETİ / TÜZEL KİŞİLERDE ..................................................................... 798

674. TARAF SIFATI ....................................................................................................... 801

675. TARAFIN DAVASINI TAKİP EDEBİLECEK EHLİYETTE OLMAMASI........................... 808

676. TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ........................................................................... 808


38 İçindekiler

677. TARAFLARDAN BİRİNİN DAVA SÜRMEKTE İKEN ÖLÜMÜ..................................... 809

678. TARAFLARDAN BİRİNİN TAHKİMDE YARGILAMAYA KATILMAMASI..................... 809

679. TARAFLARIN DİNLENİLMESİ (TAHKİKAT AŞAMASINDA)....................................... 810

680. TARAFLARIN DURUŞMAYA GELMEMESİ .............................................................. 811

681. TARAFLARIN İKİNCİ DİLEKÇELERİ ......................................................................... 811

682. TARAFTA İRADÎ DEĞİŞİKLİK .................................................................................. 812

683. TASARRUF İLKESİ.................................................................................................. 812

684. TASHİH (HÜKMÜN TASHİHİ) ................................................................................ 813

685. TATİL GÜNLERİNİN SÜRELERE ETKİSİ ................................................................... 813

686. TAVZİH (HÜKMÜN TAVZİHİ)................................................................................. 814

687. TAVZİH (TAHKİMDE) ............................................................................................ 814

688. TEBLİGAT.............................................................................................................. 814

689. TEBLİGAT/ ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMESİ MECBURİYETİ ........................ 815

690. TEBLİGAT / ASKERİ ŞAHISLARA TEBLİGAT............................................................ 817

691. TEBLİGAT/ AVUKAT KATİPLERİNE VE STAJYERLERİNE DURUŞMA GÜN VE

SAATİNE İLİŞKİN TEBLİGAT................................................................................... 817

692. TEBLİGAT/ AYNI KONUTTA OTURAN KİŞİLERE VEYA HİZMETÇİYE TEBLİGAT....... 818

693. TEBLİGAT/ BAĞIMSIZ BÖLÜM SAHİPLERİNE TEBLİGAT........................................ 818

694. TEBLİGAT/ BELLİ BİR YERDE VEYA EVDE MESLEK VE SANAT İCRASI..................... 818

695. TEBLİGAT/ BİLİNEN ADRESTE TEBLİGAT............................................................... 819

696. TEBLİGAT/ CELSE ESNASINDA VEYA KALEMDE TEBLİGAT.................................... 820

697. TEBLİGAT/ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA TEBLİGAT ......................................... 820

698. TEBLİGAT/ DAVETİYENİN İHTİVA EDECEĞİ KAYITLAR .......................................... 821

699. TEBLİGAT/ ELEKTRONİK TEBLİGAT....................................................................... 821

700. TEBLİGAT/ HIZLI TEBLİGAT (UÇAK, TELGRAF VE DİĞER VASITALARLA

TEBLİGAT) ............................................................................................................ 822

701. TEBLİGAT/ İLANEN TEBLİGAT............................................................................... 823

702. TEBLİGAT/ İLANEN TEBLİGATTA İLAN ŞEKLİ......................................................... 824

703. TEBLİGAT/ İLANEN TEBLİGATTA İLANIN İÇERİĞİ .................................................. 825

704. TEBLİGAT/ İLANEN TEBLİGATTA TEBLİĞ TARİHİ................................................... 825

705. TEBLİGAT / İMZA EDEMİYECEK DURUMDA OLMAK............................................. 826

706. TEBLİGAT/ KANUNİ MÜMESİLE TEBLİGAT ........................................................... 827

707. TEBLİGAT/ KİMLİK ARAŞTIRMASI ......................................................................... 827

708. TEBLİGAT/ MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI, ÖLMESİ VEYA

ADRESİNDEN SÜREKLİ OLARAK AYRILMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM............. 827

709. TEBLİGAT / MUHATABIN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERE GİTMESİ ......................... 829

710. TEBLİGAT/ MUHATAP YERİNE TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİNİN YAŞ VE EHLİYET

ŞARTI.................................................................................................................... 830


İçindekiler 39

711. TEBLİGAT/ OTEL, HASTANE, FABRİKA VE MEKTEP GİBİ YERLERDE TEBLİGAT...... 830

712. TEBLİGAT/ RESMİ VE ADLİ TATİL GÜNLERİNDE TEBLİGAT................................... 831

713. TEBLİGAT / TAHKİMDE ........................................................................................ 831

714. TEBLİGAT/ TEBELLÜĞ EDECEK ŞAHSIN HASIM OLMASI....................................... 831

715. TEBLİGAT/ MEMUR VASITASIYLA TEBLİĞ YAPILMASI.......................................... 831

716. TEBLİGAT/ TEBLİGATIN YAPILMASI...................................................................... 832

717. TEBLİGAT / TEBLİĞ GİDERİNİN ÖDENMEMESİ..................................................... 832

718. TEBLİGAT/ TEBLİĞ İMKÂNSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN KAÇINMA İLE ADRES

KAYIT SİSTEMİNDEKİ ADRESTE BULUNMAMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEM........ 833

719. TEBLİGAT/ TEBLİĞ KARARLARININ İVEDİLİĞİ....................................................... 834

720. TEBLİGAT/ TEBLİĞ MAZBATASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER VE

TANZİMİ............................................................................................................... 834

721. TEBLİGAT/ TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE TEBLİGAT ............................................ 836

722. TEBLİGAT/ TÜZEL KİŞİLERE VE TİCARİ İŞLETMELERE TEBLİGAT ........................... 836

723. TEBLİGAT / TÜZEL KİŞİLERİN MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİNE TEBLİGAT.......... 837

724. TEBLİGAT/ USULÜNE AYKIRI TEBLİĞİN HÜKMÜ .................................................. 838

725. TEBLİGAT/ VEKİLE TEBLİGAT................................................................................ 838

726. TEBLİGAT/ VEKİLLERİN YEKDİĞERİNE TEBLİGAT YAPMASI .................................. 839

727. TEBLİGAT/ YABANCI MEMLEKETTE TÜRK MEMURLARINA TEBLİGAT ................. 839

728. TEBLİGAT / -YABANCI ÜLKELERDE BULUNANLARA O ÜLKE YETKİLİ

MAKAMLARI VASITASIYLA TEBLİGAT................................................................... 840

A. Tebligatta Aracı Makamlar............................................................................. 840

B. Tebliğ evrakının düzenlenmesi ...................................................................... 840

C. Tebliğ evrakının tercüme ettirilmesi.............................................................. 841

D. Müddet tayini ................................................................................................ 841

E. Yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşı olmayanlara tebligat ............................. 841

729. TEBLİGAT/ YABANCI ÜLKELERDE TÜRK ASKERÎ ŞAHISLARINA TEBLİGAT............. 842

730. TEBLİGAT/ YABANCI ÜLKELERDE TÜRK VATANDAŞINA TÜRKİYE

BÜYÜKELÇİLİĞİ VEYA KONSOLOSLUĞU ARACILIĞIYLA YAPILACAK TEBLİGAT...... 842

731. TEBLİGAT/ YABANCI ÜLKELERDEN GELEN EVRAKIN TEBLİĞİ............................... 844

732. TEBLİGAT/ YABANCILARA TÜRKİYE’DE TEBLİGAT................................................ 844

733. TEBLİĞ / CEVAP DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ ............................................................... 845

734. TEBLİĞ / DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ................................................................. 845

735. TEBLİĞ / FER’İ MÜDAHALEDE TEBLİĞLER ............................................................ 845

736. TEBLİĞ / ISLAHTA TEBLİĞ..................................................................................... 845

737. TEBLİĞ / İSTİCVAP OLUNACAK TARAFIN DAVET EDİLMESİ.................................. 845

738. TEBLİĞ / KARARLARIN TEBLİĞİ ............................................................................ 846


40 İçindekiler

739. TEBLİĞ / ÖN İNCELEME DURUŞMASINA DAVET .................................................. 847

740. TEBLİĞ / ÖN SORUN TALEBİNDE TEBLİĞLER ........................................................ 847

741. TEBLİĞ / TAHKİMDE TEBLİĞLER ........................................................................... 847

742. TEBLİĞ / TANIK DAVETİYESİ ................................................................................. 847

743. TEBLİĞ / TARAFLARIN DAVETİ (TAHKİMDE)......................................................... 848

744. TEBLİĞ / TARAFLARIN TAHKİKAT VE SÖZLÜ YARGILAMA DURUŞMASINA

DAVETİ (YAZILI USULDE) ...................................................................................... 848

745. TEBLİĞ / UZMAN GÖRÜŞÜ VEREN KİŞİNİN ÇAĞRILMASI ..................................... 848

746. TEBLİĞ / YEMİNE DAVET ...................................................................................... 849

747. TEMİNAT GEREKTİRMEYEN HÂLLER / MUHTEMEL YARGILAMA

GİDERLERİYLE İLGİLİ OLARAK ............................................................................... 849

748. TEMİNAT GEREKTİRMEYEN HÂLLER / MUHTEMEL YARGILAMA GİDERLERİ

DIŞINDAKİ KONULARDA....................................................................................... 852

749. TEMİNAT GÖSTERİLECEK HÂLLER ........................................................................ 856

750. TEMİNAT GÖSTERİLMEMESİNİN SONUÇLARI ...................................................... 858

751. TEMİNAT / İHTİYATİ TEDBİRDE ............................................................................ 859

752. TEMİNAT KARARI ................................................................................................. 859

753. TEMİNATIN DAVA ŞARTI OLMASI ........................................................................ 860

754. TEMİNATIN İADESİ ............................................................................................... 860

755. TEMİNATIN TUTARI VE ŞEKLİ ............................................................................... 862

756. TEMSİL VEYA İZİN BELGELERİNİN VERİLMESİ....................................................... 863

757. TEMYİZ HMK / ALEYHE BOZMA YASAĞI............................................................... 864

758. TEMYİZ HMK / ALEYHE KARAR VERME YASAĞI ................................................... 865

759. TEMYİZ / AYIRMA KARARINDA ............................................................................ 866

760. TEMYİZ / BİRLEŞTİRME KARARINDA .................................................................... 867

761. TEMYİZ / BOZMA SEBEPLERİ................................................................................ 870

762. TEMYİZ / BOZMAYA UYMA VEYA DİRENME ........................................................ 870

763. TEMYİZ / BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ BAŞLAYINCAYA KADAR

UYGULANACAK HÜKÜMLER................................................................................. 871

764. TEMYİZ / ÇEKİŞMESİZ YARGI KARARLARINA KARŞI.............................................. 873

765. TEMYİZ / HAKİMİN REDDİ TALEBİNE İLİŞKİN KARARLARDA................................. 873

766. TEMYİZ / KANUN YARARINA TEMYİZ ................................................................... 874

767. TEMYİZ / KATILMA YOLU İLE BAŞVURMA ............................................................ 875

768. TEMYİZ / KIYAS YOLUYLA UYGULANACAK HÜKÜMLER........................................ 876

769. TEMYİZ / KÖTÜNİYETLE TEMYİZ........................................................................... 876

770. TEMYİZ / ONAMA ve DÜZELTEREK ONAMA KARARLARI ..................................... 877

771. TEMYİZ BAŞVURU SÜRESİ .................................................................................... 878


İçindekiler 41

772. TEMYİZ / TEMYİZ DİLEKÇESİ ................................................................................ 880

773. TEMYİZ DİLEKÇESİNE CEVAP................................................................................ 881

774. TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ............................................................................... 882

775. TEMYİZ / TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ ........................................................ 882

776. TEMYİZ / TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR ............................................................ 884

777. TEMYİZ HMK / TEMYİZ EDİLEMEYEN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

KARARLARI........................................................................................................... 884

A. Miktar İtibarıyla Kesin Bölge Adliye Mahkemesi Kararları............................. 884

B. Sulh Hukuk Mahkemesi Kararları Hakkında................................................... 886

C. Yetki ve Görev Uyuşmazlıklarını Çözmek İçin Verilen Kararlar ...................... 887

D. Nüfus Kayıt Düzeltme Davalarıyla İlgili kararlar............................................. 887

E. Davanın Nakli Kararları .................................................................................. 887

F. Çekişmesiz Yargı İşlerinde Verilen Kararlar.................................................... 888

G. İhtiyati Haciz Hakkında Verilen Kararlar ........................................................ 888

H. İhtiyati Tedbir Hakkında Verilen Kararlar....................................................... 888

I. Geçici Hukuki Korumalar Hakkında Verilen Kararlar...................................... 888

J. İçerik İtibarıyla Kesin Diğer Kararlar............................................................... 889

K. Esası İncelemeden Kaldırıp Geri Gönderme Kararları.................................... 889

L. Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararlarıyla İlgili...................................................... 890

M. Birleştirme ve Ayırma Kararlarıyla İlgili.......................................................... 891

N. Hakimin Reddi Kararlarıyla İlgili ..................................................................... 892

778. TEMYİZ / TEMYİZ EDİLEMEYEN İLK DERECE MAHKEMESİ KARARLARI ................ 892

779. TEMYİZ / TEMYİZ İNCELEMESİ VE DURUŞMA...................................................... 895

780. TEMYİZ / TEMYİZ TARİHİ...................................................................................... 896

781. TEMYİZ YOLUNA BAŞVURMA HAKKINDAN FERAGAT.......................................... 897

782. TEMYİZDE HARÇ VE GİDERLERİN YATIRILMASI.................................................... 897

783. TEMYİZDE ÖN İNCELEME..................................................................................... 898

784. TEMYİZ / TEMYİZİN İCRAYA ETKİSİ ...................................................................... 899

785. TEMYİZ / YARGITAY KARARLARININ TEBLİĞİ ....................................................... 900

786. TEMYİZDE HUMK’NUN UYGULANACAĞI KARARLAR ........................................... 900

787. TENFİZ VE TANIMA .............................................................................................. 902

788. TENSİP TUTANAĞI ............................................................................................... 902

789. TERCÜMAN KULLANILMASI (TÜRKÇE BİLMEYEN TARAF DİNLENİRKEN) ............. 903

790. TERCÜMAN VE BİLİRKİŞİ KULLANILMASI (TÜRKÇE BİLMEYEN SAĞIR VE

DİLSİZ TANIK DİNLENİRKEN) ................................................................................ 904

791. TERCÜMAN VE BİLİRKİŞİ KULLANILMASI (TÜRKÇE BİLMEYEN SAĞIR VE

DİLSİZ TARAFLARIN DİNLENMESİ) ....................................................................... 904


42 İçindekiler

792. TERCÜMAN VE BİLİRKİŞİ KULLANILMASI (TÜRKÇE BİLMEYEN SAĞIR VE

DİLSİZLERİN İSTİCVABINDA) ................................................................................. 905

793. TERCÜMAN VE BİLİRKİŞİ KULLANILMASI (TÜRKÇE BİLMEYEN SAĞIR VE

DİLSİZLERİN TARAF YEMİNİNDE).......................................................................... 906

794. TERCÜMAN KULLANILMASI (TÜRKÇE BİLMEYEN TANIK DİNLENİRKEN) .............. 906

795. TERCÜMANIN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DURUMU ....................................... 906

796. TERDİTLİ DAVA..................................................................................................... 907

797. TESPİT DAVASI ..................................................................................................... 908

798. TİCARİ DEFTERLERİN İBRAZI VE DELİL OLMASI .................................................... 910

799. TOPLU MAHKEMELERDE TAHKİKAT..................................................................... 914

800. TOPLULUK DAVASI............................................................................................... 915

801. TUTANAĞIN İMZALANMASI İMZA ATAMAYANLARIN DURUMU ......................... 916

802. TUTANAĞIN İSPAT GÜCÜ..................................................................................... 917

803. TUTANAK ............................................................................................................. 917

804. TUTANAK DÜZENLENMESİ / KEŞİFTE ................................................................... 919

805. TUTANAK DÜZENLENMESİ / YEMİN DELİLİNDE ................................................... 920

806. TUTANAK DÜZENLENMESİ / İSTİCVAPTA............................................................. 920

807. TUTANAK ÖRNEĞİ VERİLMESİ.............................................................................. 920

808. TUTANAK / ZABIT KÂTİBİ BULUNDURULMASI ZORUNLULUĞU ........................... 920

809. TUTUKLAMA (DURUŞMA DÜZENİNİ BOZARKEN SUÇ İŞLEMEDE) ........................ 921

810. TÜKETİCİ DAVALARI/ YETKİ.................................................................................. 921

811. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ/ İLGİLİ KURALLAR................................................... 921

812. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ / DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK ..................... 925

813. TÜKETİCİ MAHKEMESİ/ DİĞER KONULAR ............................................................ 927

814. TÜKETİCİ MAHKEMESİ/ GÖREV ........................................................................... 928

815. TÜKETİCİ MAHKEMESİ/ HARÇ, YARGILAMA GİDERİ ............................................ 931

816. TÜKETİCİ MAHKEMESİ/ YARGI ÇEVRESİ............................................................... 931

817. TÜKETİCİ MAHKEMESİ/ YARGILAMA USULÜ ....................................................... 933

818. TÜRK MAHKEMELERİNİN YARGI HAKKI................................................................ 933

819. TÜRK MAHKEMELERİNDE YABANCI HUKUKUN UYGULANMASI.......................... 937

820. TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ............................................. 937

821. TÜRKÇE YARGILAMA ZORUNLULUĞU.................................................................. 937

822. TÜZEL KİŞİLER....................................................................................................... 937

A. Kuruluş ve Tüzel Kişilik Kazanma.................................................................... 937

B. Hak Ehliyeti ve Taraf Ehliyeti.......................................................................... 938

C. Fiil Ehliyeti ve Dava Ehliyeti............................................................................ 939

D. Yerleşim Yeri................................................................................................... 940


İçindekiler 43

E. Adli Yardımda................................................................................................. 940

F. İsticvapta........................................................................................................ 940

G. Yemin Delilinde.............................................................................................. 940


U


823. UCUZLUK İLKESİ ................................................................................................... 940

824. USUL EKONOMİSİ İLKESİ...................................................................................... 941

825. USUL KURALLARI ................................................................................................. 942

826. USULE İLİŞKİN NİHAİ KARARLAR.......................................................................... 943

827. UYAP’IN KULLANILMASI ...................................................................................... 943

828. UYGUNSUZ DİLEKÇE ............................................................................................ 945

829. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ .................................................................................. 946

A. Kuruluş ve Görev............................................................................................ 946

B. Yargı Yolu İtirazı ve Uyuşmazlık Çıkarılması ................................................... 947

C. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı .......................................................................... 948

D. Olumlu Görev Uyuşmazlığı............................................................................. 948

E. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarını Bekleme ve Sürelerin Durması .............. 949

F. Yargı Merciilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları......................... 949

G. Temyiz İncelemesi Yapan Yargı Merciilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine

Başvurmaları .................................................................................................. 950

H. Başvuruların İhtiyati Tedbir, İhtiyati Haciz ve Yürütmenin Durdurulması

Talep ve Kararlarına Etkisi.............................................................................. 950

I. Hüküm Uyuşmazlığı ....................................................................................... 951

830. UZMAN GÖRÜŞÜ................................................................................................. 951


V


831. VAKIALAR (DAVA VE SAVUNMA SEBEPLERİ) ....................................................... 953

832. VEKALET / ARABULUCULUK YAPILAN UYUŞMAZLIKTA AVUKATLIK

ÜSTLENİLEMEYECEĞİ........................................................................................... 955

833. VEKÂLET/ BİRDEN FAZLA VEKİL GÖREVLENDİRİLMİŞ OLMASININ

SONUÇLARI.......................................................................................................... 955

834. VEKÂLET / DAVAYA VEKÂLET............................................................................... 956

835. VEKALET / KADASTRO MAHKEMESİNDE.............................................................. 958

836. VEKÂLET ÜCRETİNİN TARAF LEHİNE HÜKMEDİLMESİ ......................................... 958

837. VEKÂLETİN KANUNİ KAPSAMI ............................................................................. 960

838. VEKÂLET / VEKÂLETNAME BULUNMASININ DAVA ŞARTI OLMASI ...................... 961

839. VEKÂLET / VEKÂLETNAMENİN İBRAZI.................................................................. 961


44 İçindekiler

840. VEKÂLET / VEKÂLETNAMESİZ DAVA AÇILMASI VE İŞLEM YAPILMASI.................. 963

841. VEKÂLET / DAVAYA VEKÂLETTE ÖZEL YETKİ VERİLMESİNİ GEREKTİREN

HÂLLER................................................................................................................. 966

842. VEKÂLET / VEKİLİN AZLİ ....................................................................................... 968

843. VEKÂLET / VEKİLİN AZLİ VE İSTİFASININ ŞEKLİ ..................................................... 969

844. VEKÂLET / VEKİLİN İSTİFASI.................................................................................. 969

845. VEKÂLET / VEKİLİN VEKÂLET VEREN HUZURUNDAKİ BEYANI .............................. 970

846. VEKÂLET / VEKİLİN VEYA VEKÂLET VERENİN DURUŞMADA UYGUN

OLMAYAN TUTUM VE DAVRANIŞI ....................................................................... 971

847. VEKALET ÜCRETİ / AAÜT HÜKÜMLERİ ................................................................. 972

A. Avukatlık Ücretinin Kapsadığı İşler................................................................. 972

B. Avukatlık Ücretinin Aidiyeti ve Sınırları.......................................................... 972

C. Birden Çok Avukat İle Temsil.......................................................................... 972

D. Karşılık Davada, Davaların Birleştirilmesinde ve Ayrılmasında Ücret............. 972

E. Ücretin Tümünü Haketme.............................................................................. 972

F. Hüküm Tarihindeki Tarifenin Uygulanması .................................................... 972

G. Davalıların Birden Fazla Olması Halinde Vekalet Ücreti................................. 973

H. Konusu Para ile Ölçülemeyen (Değere Bağlı Olmayan) Davalarda Ücret....... 973

I. Konusu Para ile Ölçülebilen (Değere Bağlı) Davalarda Ücret ......................... 973

J. Manevi Tazminat Davalarında Ücret.............................................................. 974

K. Maddi Tazminat Davalarında Ücret ............................................................... 974

L. Nafaka, Kira Tespiti ve Tahliye Davalarında Ücret ......................................... 975

M. Davanın Konusuz Kalması, Feragat, Kabul ve Sulhte Ücret ............................ 975

N. Ön Şart Yokluğu ve Husumet Nedeniyle Davanın Reddinde Ücret ................ 975

O. Davanın Açılmamış Sayılmasında Ücret ......................................................... 976

P. Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davalarında Ücret.............................. 976

R. Seri Davalarda Ücret ...................................................................................... 976

S. Kısmi Davada ve Belirsiz Alacak Davasında Ücret .......................................... 976

Ş. Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararında Ücret....................................................... 977

T. Dava Takipçileri Eliyle Takip Olunan İşlerde Ücret ......................................... 978

U. Tarifede Yazılı Olmayan İşlerde Ücret ............................................................ 978

V. Kötü Niyetli ve Haksız Dava Açılmasında Ücret.............................................. 978

Y. İcra ve İflas Müdürlükleri ile İcra Mahkemelerinde Ücret.............................. 978

Z. Diğer Hükümler .............................................................................................. 979


Y


848. YABANCI DEVLETİN VE TEMSİLCİLERİNİN YARGI BAĞIŞIKLIĞI.............................. 979

849. YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI..................................................... 979


İçindekiler 45

850. YABANCI HAKEM KARARLARININ TENFİZİ ........................................................... 980

851. YABANCI HUKUKUN UYGULANMASI ................................................................... 982

852. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI ............................................... 985

853. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ...................................................... 985

854. YABANCI RESMÎ BELGELERİN YETKİLİ MAKAMLAR TARAFINDAN

ONAYLANMASI ZORUNLULUĞU .......................................................................... 988

855. YABANCI UYRUKLULAR........................................................................................ 988

856. YAKALAMA (DURUŞMA DÜZENİNİ BOZMADA) ................................................... 990

857. YALAN YERE YEMİN İDDİASI ................................................................................ 990

858. YARGI BAĞIŞIKLIĞI............................................................................................... 991

859. YARGI ÇEVRESİ..................................................................................................... 991

860. YARGI HAKKI ........................................................................................................ 991

861. YARGI HARÇLARI.................................................................................................. 991

862. YARGI YERİ BELİRLENMESİ................................................................................... 991

863. YARGI YOLU ......................................................................................................... 994

864. YARGILAMA GİDERİ / ESASTAN SONUÇLANMAYAN DAVADA............................. 998

865. YARGILAMA GİDERİ / ESKİ HALE GETİRMEDE.................................................... 1000

866. YARGILAMA GİDERİ / FER’Î MÜDAHALE GİDERİ ................................................ 1000

867. YARGILAMA GİDERİ / KADASTRO İLE İLGİLİ KAMU TARAFINDAN AÇILAN

DAVALARDA....................................................................................................... 1000

868. YARGILAMA GİDERİ / MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİNDE.......................... 1001

869. YARGILAMA GİDERİ / ZORUNLU ARABULUCULUK TOPLANTISINA

KATILMAYANLARA YÜKLETİLMESİ ..................................................................... 1001

870. YARGILAMA GİDERİ / ZORUNLU ARABULUCULUK ÜCRETİNİN YARGILAMA

GİDERİ OLARAK DİKKATE ALINMASI .................................................................. 1001

871. YARGILAMA GİDERİ / ZORUNLU ARABULUCULUK ZARURİ GİDERİNİN

YARGILAMA GİDERİ OLARAK DİKKATE ALINMASI.............................................. 1002

872. YARGILAMA GİDERLERİ / TAHKİMDE................................................................. 1002

873. YARGILAMA GİDERLERİ (ADLİ YARDIMDA)........................................................ 1002

874. YARGILAMA GİDERLERİ (FERAGAT, KABUL VE SULH HÂLİNDE)......................... 1004

875. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK .................................................... 1005

876. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK / DÜRÜSTLÜK KURALINA

AYKIRILIK SEBEBİYLE .......................................................................................... 1006

877. YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMEDİLMESİ ...................................................... 1007

878. YARGILAMA GİDERLERİNİN İADESİ.................................................................... 1008

879. YARGILAMA GİDERLERİNİN KAPSAMI................................................................ 1008

880. YARGILAMADA KULLANILACAK DİL ................................................................... 1009


46 İçindekiler

881. YARGILAMANIN ERTELENMESİ (KANUNİ TEMSİLCİ ATANMASI SEBEBİYLE) ...... 1010

882. YARGILAMANIN ERTELENMESİ (TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ)

NEDENİYLE ......................................................................................................... 1011

883. YARGILAMANIN İADESİ / TAHKİMDE ................................................................. 1012

884. YARGILAMANIN İADESİ / ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HÜKMÜN İPTALİNİ TALEP

ETMESİ ............................................................................................................... 1012

885. YARGILAMANIN İADESİ SEBEPLERİ .................................................................... 1012

886. YARGILAMANIN İADESİ TALEBİNDE TEMİNAT ................................................... 1014

887. YARGILAMANIN İADESİ TALEBİNİ İNCELEYECEK MAHKEME .............................. 1015

888. YARGILAMANIN İADESİ TALEBİNİN ÖN İNCELEMESİ.......................................... 1016

889. YARGILAMANIN İADESİ TALEBİNİN KONUSU..................................................... 1017

890. YARGILAMANIN İADESİ TALEBİNDE İCRANIN DURDURULMASI......................... 1018

891. YARGILAMANIN İADESİNDE SÜRE...................................................................... 1019

892. YARGILAMANIN İADESİNDE YENİDEN YARGILAMA VEYA HÜKMÜN İPTALİ....... 1021

893. YARGILAMANIN SEVK VE İDARESİ...................................................................... 1021

894. YARGILAMANIN YENİLENMESİ........................................................................... 1022

895. YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELER................................................................ 1022

896. YARGITAY ........................................................................................................... 1025

897. YAYIN VE KAYIT YASAĞI ..................................................................................... 1026

898. YAZI İŞLERİ / İLAM VE SURETLERİN VERİLMESİ, KESİNLEŞME KAYDI ................. 1026

899. YAZI İŞLERİ / İŞLEM SAATİ SONU........................................................................ 1027

900. YAZI İŞLERİ / YARGILAMA GİDERLERİNİN İADESİ ............................................... 1027

901. YAZI İŞLERİ GÖREVLİLERİ.................................................................................... 1028

902. YAZI İŞLERİ GÖREVLİLERİ / HİZMETLİNİN GÖREVLERİ........................................ 1028

903. YAZI İŞLERİ GÖREVLİLERİ / YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ ................... 1028

904. YAZI İŞLERİ GÖREVLİLERİ / ZABIT KÂTİBİNİN GÖREVLERİ................................... 1029

905. YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK.................... 1030

906. YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ .............................................................. 1031

907. YAZI İŞLERİ / ARA KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ ........................................ 1031

908. YAZI İŞLERİ / HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE AVUKAT STAJYERLERİNİN YAZI

İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ................................................................................ 1031

909. YAZI İŞLERİ / DİZİ LİSTESİ.................................................................................... 1031

910. YAZI İŞLERİ / DOSYANIN TARAFLAR VE İLGİLİLERCE İNCELENMESİ VE ÖRNEK

ALMA ................................................................................................................. 1031

911. YAZI İŞLERİ / HARÇ, GİDER AVANSI VE DELİL AVANSININ ÖDENMESİ................ 1033

912. YAZI İŞLERİ / HÜKMEDİLEN HARÇ VE PARA CEZALARININ TAHSİLİ .................... 1034

913. YAZI İŞLERİ / İŞ BÖLÜMÜ VE DENETİM .............................................................. 1034


İçindekiler 47

914. YAZI İŞLERİ / KANUN YOLUNA BAŞVURU İŞLEMLERİ ......................................... 1034

915. YAZI İŞLERİ / KIYMETLİ EVRAK VE BELGELERİN SAKLANMASI............................ 1036

916. YAZI İŞLERİ GÖREVLİLERİ / MÜBAŞİRİN GÖREVLERİ.......................................... 1036

917. YAZI İŞLERİ / MÜZEKKERELERİN GÖNDERİLME ŞEKLİ ........................................ 1037

918. YAZI İŞLERİ / RESMİ MÜHÜR VE BERATININ SAKLANMASI................................ 1037

919. YAZI İŞLERİ / SES VE GÖRÜNTÜ NAKLEDİLMESİ YOLUYLA DURUŞMA İCRASI

VE DİĞER USULÎ İŞLEMLER................................................................................. 1037

920. YAZI İŞLERİ / TANIK ÜCRET VE GİDERLERİNİN ÖDENMESİ................................. 1037

921. YAZI İŞLERİ / TANIKLARIN DAVETİYE İLE ÇAĞRILMASI, ...................................... 1037

922. YAZI İŞLERİ / TEBLİGAT İŞLEMLERİ..................................................................... 1038

923. YAZI İŞLERİ / TEMİNATLARIN İADESİ.................................................................. 1038

924. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / DEĞİŞİK İŞLER KAYDI.............................. 1038

925. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / DURUŞMA GÜNLERİ KAYDI.................... 1038

926. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / ESAS KAYDI ............................................ 1038

927. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / HAKEM KARARLARI SAKLAMA KAYDI .... 1039

928. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / HARÇ TAHSİL MÜZEKKERESİ ZİMMET

KAYDI................................................................................................................. 1039

929. YAZI İŞLERİ / İLK DERECE HUKUK MAHKEMELERİNDE TUTULACAK KAYITLAR .. 1039

930. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / İSTİNABE KAYDI...................................... 1040

931. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / İSTİNAF KAYDI........................................ 1041

932. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / KARAR KAYDI ......................................... 1041

933. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / KEŞİF GÜNLERİ KAYDI ............................ 1041

934. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / KIYMETLİ EVRAK VE EŞYA KAYDI............ 1041

935. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / MİRASI RET KAYDI.................................. 1042

936. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / MUHABERE KAYDI ................................. 1042

937. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ

PARALARININ KAYDINA MAHSUS KASA KAYDI.................................................. 1042

938. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / POSTA MUTEMET KAYDI........................ 1043

939. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / SATIŞ TALEP EDİLEN ORTAKLIĞIN

GİDERİLMESİ DOSYALARININ KAYDINA MAHSUS ESAS KAYDI .......................... 1043

940. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / SOSYAL İNCELEME-GÖRÜŞME KAYDI .... 1044

941. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / TAŞRA İSTİNAF VEYA TEMYİZ KAYDI ...... 1044

942. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / TEMYİZ KAYDI ........................................ 1044

943. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / TEREKE ESAS KAYDI ............................... 1044

944. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / TEREKE KARAR KAYDI ............................ 1045

945. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / TEREKE KASA KAYDI............................... 1045

946. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / TEVZİ KAYDI ........................................... 1045


48 İçindekiler

947. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / VAKIF TESCİL KAYDI................................ 1045

948. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / VESAYET AD KAYDI................................. 1046

949. YAZI İŞLERİ / TUTULACAK KAYITLAR / ZİMMET KAYDI ....................................... 1046

950. YAZI İŞLERİ / UYAP’IN KULLANILMASI................................................................ 1046

951. YEMİN DELİLİ / KONUSU .................................................................................... 1046

952. YEMİN DELİLİNİN ISLAH İLE GEÇERSİZ KILINAMAMASI...................................... 1047

953. YEMİN EDECEK KİMSENİN MAHKEMENİN YARGI ÇEVRESİ DIŞINDA OLMASI .... 1047

954. YEMİN EDECEK KİŞİNİN FİİL EHLİYETİNİN KAYBI ................................................ 1048

955. YEMİN EDECEK KİŞİNİN ÖLÜMÜ ........................................................................ 1048

956. YEMİN ETMEMENİN SONUÇLARI ....................................................................... 1049

957. YEMİN / HASTA VEYA ENGELLİLERİN MAHKEME DIŞINDA YEMİNİ.................... 1049

958. YEMİN KONUSUNUN AÇIKLATTIRILMASI ........................................................... 1050

959. YEMİN / SAĞIR VE DİLSİZLERİN YEMİNİ ............................................................. 1050

960. YEMİN TEKLİFİ.................................................................................................... 1051

961. YEMİN TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ.............................................................. 1052

962. YEMİN DELİLİ / NİTELİĞİ VE TEKLİF EDİLEBİLME ZAMANI.................................. 1053

963. YEMİNE DAVET................................................................................................... 1053

964. YEMİNE KONU OLAMAYACAK VAKIALAR........................................................... 1054

965. YEMİNİ YERİNE GETİRECEK KİMSELER................................................................ 1055

966. YEMİNİN İADE OLUNAMAYACAĞI HÂLLER......................................................... 1056

967. YEMİNİN ŞEKLİ ................................................................................................... 1056

968. YERLEŞİM YERİ ................................................................................................... 1056

969. YETKİ / BİR YERDE GEÇİCİ OLARAK OTURANLARA KARŞI AÇILACAK

DAVALARDA YETKİ ............................................................................................. 1058

970. YETKİ / ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE................................................................ 1059

971. YETKİ / DAVALININ BİRDEN FAZLA OLMASI HÂLİNDE YETKİ .............................. 1059

972. YETKİ / DELİL TESPİTİNDE................................................................................... 1062

973. YETKİ / DİĞER KANUNLARDA ............................................................................. 1064

974. YETKİ / GENEL OLARAK ...................................................................................... 1064

975. YETKİ / GENEL YETKİLİ MAHKEME ..................................................................... 1066

976. YETKİ / HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN DAVALARDA YETKİ.......................................... 1067

977. YETKİ / KARŞI DAVADA YETKİ............................................................................. 1068

978. YETKİ / KESİN YETKİ............................................................................................ 1068

979. YETKİ / KEŞFE YETKİLİ MAHKEME....................................................................... 1070

980. YETKİ / MİRASTAN DOĞAN DAVALARDA YETKİ ................................................. 1070

981. YETKİ / SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN DAVALARDA YETKİ .................. 1071


İçindekiler 49

982. YETKİ / SÖZLEŞMEDEN DOĞAN DAVALARDA YETKİ .......................................... 1073

983. YETKİ / ŞUBELER VE TÜZEL KİŞİLERLE İLGİLİ DAVALARDA YETKİ........................ 1075

984. YETKİ / TAHKİMDE YETKİLİ MAHKEME .............................................................. 1076

985. YETKİ/ TAŞINMAZIN AYNINDAN DOĞAN DAVALARDA YETKİ ............................ 1077

986. YETKİ / TMK’NDAKİ YETKİ KURALLARI ............................................................... 1079

987. YETKİ/ TÜRKİYE’DE YERLEŞİM YERİNİN BULUNMAMASI HÂLİNDE YETKİ .......... 1082

988. YETKİ İTİRAZININ İLERİ SÜRÜLMESİ ................................................................... 1084

989. YETKİLİ MAHKEME / İHTİYATİ TEDBİRDE ........................................................... 1086

990. YETKİLİ MAHKEME İÇİN YARGI YERİ BELİRLENMESİ .......................................... 1086

991. YETKİLİ MAHKEME/ İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİREN DAVALARDA .......... 1086

992. YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER.......................................... 1087

993. YETKİ SÖZLEŞMESİ ............................................................................................. 1088

994. YETKİ UYUŞMAZLIĞINDA YETKİLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ ...................... 1090

995. YETKİSİZLİK KARARI............................................................................................ 1091


Z


996. ZABIT KÂTİBİ BULUNDURULMASI ZORUNLULUĞU............................................ 1092

997. ZABIT KÂTİBİNİN GÖREVLERİ............................................................................. 1092

998. ZABIT KÂTİBİNİN YASAKLILIĞI VE REDDİ............................................................ 1092

999. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMA ................................................................. 1093

1000.ZAMANAŞIMI..................................................................................................... 1094

1001.ZORUNLU ARABULUCULUK ............................................................................... 1099

§2 HMK DEĞİŞİKLİKLERİNİN GETİRDİKLERİ (28 TEMMUZ 2020 DEĞİŞİKLİKLERİ) ... 1101

§3 EMSAL KARARLAR.............................................................................................. 1157

§4 ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ ............................................................... 1543

§5 KAMU YÖNETİMİ MALİ KONTROL KANUNUNA EK LİSTELER ............................. 1551

§6 HMK PARASAL SINIRLAR TABLOSU.................................................................... 1559

KAYNAKLAR................................................................................................................ 1561

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar