Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimleri Sempozyumu

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İzzet ÖZGENÇ
ISBN: 9789750278778
Stok Durumu: Tükendi
693,00 TL 770,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İzzet ÖZGENÇ
Baskı Tarihi 2022/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 666

Oturumlar ve Sunulan Tebliğler

Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimlerinin Hukukî Çerçevesi

Olağanüstü Hâl Kararnamelerinin Yargısal Denetimi: Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı Perspektifinden Değerlendirmeler, Doç. Dr. Ali Ersoy KONTACI

Olağanüstü Yönetimlerin Anayasalarda Düzenlenmesi Gerekli mi? Dr. Volkan ASLAN

Fransa'da İstisna Rejimleri: İdarî Yargı Denetimine Dair Gözlemler, Dr. Halim Alperen ÇITAK

Norm Denetimi Kapsamında Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması

Anayasa Mahkemesi Norm Denetimi Kararları Çerçevesinde Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimleri, Dr. Hamit YELKEN

Cumhurbaşkanlığı ve Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle Suç İhdas Edilmesi ve Ceza Kanunlarında Değişiklik Yapılmasının Mümkün Olup Olmadığı Sorunu, Doç. Dr. Seydi KAYMAZ

Anayasa Mahkemesi'nin OHAL KHK'lerinin ile Kamu Görevinden İhraç Bağlamındaki Hükümleriyle İlgili Olarak Verdiği İptal Kararlarının Hukuki Sonuçları, Dr. Gökhan ÖLMEZ

Bireysel Başvuru Kapsamında Olağanüstü Hal Tedbirleri

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları Çerçevesinde Anayasa'nın 15. Maddesi Uygulaması, Dr. Abdullah ÇELİK

Olağanüstü Hallerde Kişi Özgürlüğüne Yapılan Müdahalelerde Bir Sınır Olarak "Durumun (Kesinlikle) Gerektirdiği Ölçü" Dr. Zeynep HAZAR

Olağanüstü Yönetim Usullerinde Mülkiyet Hakkının Sınırlanmasına Yönelik Koruma Tedbirleri , Dr. Serdar TALAS

OHAL Sürecinde "Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini" Tedbirinin Uygulanması, Doç. Dr. Hasan SINAR

Kamu Görevinin Üstlenilmesine Genel Güvenlik Gerekçesiyle Getirilebilecek Sınırlamalar – Almanya Örneği

Geçiş Dönemi Adaleti Uygulaması Olarak Alman Toplumunun Nazizm'den Arındırılması Uygulamaları ve Bunun Hukuki Çerçevesi, Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU

Alman "Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı"nın (Bundesamt Für Verfassungsschutz) Kuruluş, Görev ve Yetkileri, Aldığı Kararların Uygulamaya Yansımaları, Doç. Dr. Selman DURSUN

Alman Hukukunda Kamu Görevi Üstlenilmesi Bağlamında Güvenlik İncelemesi, Prof. Dr. Osman İSFEN

Türk Hukukunda Kamu Görevinin Üstlenilmesine Genel Güvenlik Gerekçesiyle Getirilen Sınırlamalar

Olağanüstü Hâl Nedeniyle Tesis Edilen Tedbirlerin Anayasa Mahkemesinin Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkı Kapsamındaki Kararlarına Yansımaları, Ali KOZAN

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Mahmut KOCA

Olağanüstü Halde KHK'lar Kapsamında Gerçekleştirilen İhraçlar ve Bu Bağlamda Ceza Mahkemelerinin Beraat Kararlarının İhraç Uygulamasına Etkileri, Prof. Dr. Adem SÖZÜER

OHAL Döneminde Görevlerine Sona Verilen Kamu Görevlilerinin Avukatlık Mesleğine Kabulü: Anayasa Mahkemesi'nin Bireysel Başvuru Kararları Çerçevesinde Yapılan Bir Değerlendirme, Dr. Osman Gazi ÜNAL

Olağanüstü Hallerde Ceza Hukuku Uygulamaları–I

Olağanüstü Hallerde Özgürlük ve Güvenlik Hakkının Sınırlandırılması, Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM

Olağanüstü Hallere Özgü Suç Soruşturması Hükümlerinin ve Bunların Uygulamasının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Vahit BIÇAK

Olağanüstü Hallerde Askıya Alınamayacak Yükümlülüklerden Biri Olarak "İşkence Yasağı" Dr. Burcu DEĞİRMENCİOĞLU

Olağanüstü Hallerde Ceza Hukuku Uygulamaları–II

Düşman Ceza Hukuku Perspektifinden Olağanüstü Hâl Dönemi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna Genel Bakış, Dr. Reşit KARAASLAN

Olağanüstü Hâl Uygulamaları Kapsamında Ceza Muhakemesinde Adil Yargılanma Hakkı Güvenceleri, Dr. Akif YILDIRIM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Özel İletişim Araçlarının Kullanılmasının Ceza Sorumluluğu Üzerindeki Etkisi, Dr. Burcu BAYTEMİR KONTACI

Olağanüstü Hallerde Ceza Hukuku Uygulamaları–III

Olağanüstü Hal Yönetim Süreçlerinde Kamu Görevlilerinin Yaptıkları İşlemler, Gerçekleştirdikleri Uygulamalar Nedeniyle Ceza Hukuku Bakımından Sorumlu Tutulamayacaklarına İlişkin Kanun Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Berrin AKBULUT

Ceza Hukuku Alanında Sorumsuzluk Öngören Kanuni Düzenlemelerin Ceza Hukuku Dogmatiği Ekseninde Değerlendirilmesi, Dr. Ali Şahin KILIÇ

15 Temmuz 2016 Tarihli "Darbe Teşebbüsü" Suçunun Akabinde İlan Edilen Olağanüstü Hal Sürecinde Çıkarılan KHK Düzenlemeleri ile Uygulamanın Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Değerlendirilmesi, Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar