Apartman Yönetimi ve Kapıcılar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Arif TEMİR
ISBN: 9786050509243
102,00 TL 120,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Arif TEMİR
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 309

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE ANAYAPIDA YENİ İLAVE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI VE REKLAM AMAÇLI ANAYAPININ KULLANILMASI

I-      KAT MALİKLERİNİN HAKLARI 5

A- BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜZERİNDE 5

B- ORTAK YERLER ÜZERİNDE 5

II-    KAT MALİKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6

A- GENEL OLARAK KAT MALİKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6

B- ANAGAYRİMENKULÜN BAKIMI, KORUNMASI VE ZARARDAN SORUMLULUK 6

C- ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA 7

D- ANAGAYRIMENKULÜN SİGORTA YAPILMASI 7

E- ORTAK GİDERLERİN TEMİNATI 8

F- MÜŞTEREK MASRAFLARDAN KAT MALİKLERİNİN SORUMLULUĞU 8

G- İZİN MECBURİYETİ 8

H- YASAK İŞLER 9

1- Tapu Kütüğünde Mesken İş ve Ticaret Olarak Gösterilen Bağımsız bir Bölümde Hastane ve Poliklinik Açılabilir mi? 9

2- Tapu Kütüğünde Mesken Olarak Gösterilen Bağımsız bir Bölümde Sinema, Tiyatro ve Kahvehane Açılabilir mi? 9

III-   KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ MECBURİYETİ 10

IV- ANAYAPIDA YENİ İLAVE DEĞİŞİKLİK VE YAPILAR YAPILMASI, REKLAM AMAÇLI ANAYAPININ     KULLANILMASI 11

A- FAYDALI OLANLAR 11

1- Anagayrimenkulün Ortak Yerlerinde Değişiklik 11

2- Anagayrimenkulde Özürlüler İçin Değişiklik Yapılması 11

3- Yakıt ve Isıtma Sisteminin Değiştirilmesi 11

B- ÇOK MASRAFLI VE LÜKS OLANLAR 12

C- BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ 12

D- ANAYAPININ BİR KISMININ DEVROLUNMASI VEYA REKLAM AMAÇLI KİRALANMASI 13

İKİNCİ BÖLÜM

ANAGAYRIMENKULÜN YÖNETİMİ, YÖNETİCİNİN ATANMASI, GÖREVLERİ, SORUMLULUKLARI, HAKLARI VE DENETLENMESİ

I- ANAGAYRIMENKULÜN YÖNETİMİ 15

A- GENEL KURULCA YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI 15

B- KAT MALİKLERİ KURULUNUN TOPLANTISI VE   KARARLARI 16

1- Toplantı Zamanı 16

2- Toplantı Yeter Sayısı 17

3- Oya Katılma 17

4- Kararlar 17

5- Kat Maliklerince Alınan Kararlara Karşı Dava Açılması 18

6- Hâkimin Kararlarını Yerine Getirmeyenlere Uygulanacak Ceza 18

II- YÖNETİCİNİN ATANMASI, GÖREVLERİ, SORUMLULUKLARI, HAKLARI VE DENETLENMESİ 19

A- YÖNETİCİNİN ATANMASI 19

1- Yöneticinin Seçilmesi 19

2- Mahkeme Tarafından Yönetici Atanması 19

3- Yönetici Bilgilerinin İlan Edilmesi 19

4- Yönetici Bilgilerinin İlan Edilmemesinin Cezası 19

5- Yönetici İle İlgili Diğer Hususlar 20

B- YÖNETİCİNİN GÖREVLERİ 20

1- Genel Yönetim İşlerinin Görülmesi 20

2- Yöneticinin Çalışma Mevzuatı Yönünden Görev ve Yetkileri 21

3- Defter Tutulması ve Belgelerin Saklanması 22

4- İşletme Projesinin Yapılması 22

C- KİRACILAR ORTAK GİDERLERE KATILMAK ZORUNDA MIDIR? 23

D- APARTMANIN ORTAK HİZMETLERİNDEN YARARLANMAYANLAR YARARLANMADIKLARI HİZ- METLERİN GİDERLERİNE KATILMALARI GEREKİR Mİ? 24

E- ORTAK GİDERLERDEN DOLAYI BORCUNU ÖDEMEYEN KAT MALİKİNİN BORCU NASIL TAHSİL EDİLİR? 24

F- YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU 24

1- Genel Olarak Yöneticinin Sorumluluğu 24

2- Yöneticinin Hesap Verme Yükümlülüğü 25

G- YÖNETİCİNİN HAKLARI 25

H- APARTMAN YÖNETİMİNİN DENETLENMESİ 26

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TOPLU YAPI YÖNETİMİ

I-         TOPLU YAPI 27

II-       ORTAK YERLER 27

III-      VAZİYET PLÂN VE PROJELERİ 28

IV-      TOPLU YAPI YÖNETİMİ 28

V-       YÖNETİM PLÂNI VE DEĞİŞTİRİLMESİ 29

VI-      YÖNETİCİ VE DENETÇİ ATAMA 29

VII-    ORTAK GİDERLERE KATILMA 29

VIII-   GEÇİCİ YÖNETİM 30

IX- TOPLU YAPILARLA İLGİLİ UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER 30
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

APARTMANLARLA İLGİLİ BAZI ÖZELLİKLİ DURUMLAR

I-          APARTMANLARDA BALKON KAPATMA 31

II- KAT MALİKİ YÖNETİCİYE GENEL GİDERLERDE İNDİRİM YAPILMASI 32

III- APARTMANA AİT ORTAK YERLERİN KİRAYA VERİLMESİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ 33

IV- KAT MALİKLERİ ARASINDAN SEÇİLEN YÖNETİCİ VE DENETÇİLERE ÖDENEN ÜCRETLERDEN VERGİ                KESİLİR Mİ? 33

V- APARTMAN YÖNETİMİ ADINA AÇILAN HESAPLARA YÜRÜTÜLEN MEVDUAT FAİZLERİNDE TEVKİFAT 34

VI-      OYBİRLİĞİ İLE KARAR ALINMASI GEREKEN DURUMLAR 34

VII- NİTELİKLİ ÇOĞUNLUKLA KARAR ALINMASI GEREKEN DURUMLAR 35

VIII-   KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ VE BİLDİRİM 35

A- Anagayrimenkulün Kamulaştırılması 35

B- Anayapının Harap Olması 35

C- Harap Olan Anayapının Tapu İdaresine Bildirilmesi 36

BEŞİNCİ BÖLÜM

APARTMANLARLA İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR

I- ORTAK GİDERLERDEN DOLAYI BORCUNU ÖDEMEYEN     KAT MALİKİNİN BORCU NASIL TAHSİL EDİLİR? 37

II-       AİDAT ÖDEMEME 37

III-  APARTMAN AİDAT BORCUNA EKLENECEK GECİKME FAİZİNDEN (TAZMİNATINDAN) HANGİ TARİHTEN   İTİBAREN SORUMLU OLUNUR? 37

IV-     OTOPARKLA İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR 38

V-       APARTMANA YÖNETİCİ BULUNAMAMASI 38


VI- APARTMANIN BAĞIMSIZ BİR BÖLÜMÜNDE VEYA ORTAK YERLERİNDE HAYVAN BESLENMESİ 39

VII- KAPICILARIN HAKLARININ ÖDENMEMESİ DURUMUNDA BAŞVURU YAPILACAK YERLER 39

A-   İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDEN KAPICILAR YÖNÜNDEN 39

1-  Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine Başvurulması 39

2-  Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) veya ALO 170 Aracılığıyla Başvuru Yapılması 39

B-    İŞ SÖZLEŞMESİ SONE EREN KAPICILAR YÖNÜNDEN 39

VIII-   KAPICININ SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILMASI 40

A-   Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Başvurulması 40

B-   İş Mahkemesine Dava Açılması 40

C- Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) veya ALO 1 70 Aracılığıyla Başvuru Yapılması 41

IX- KOMŞULARI RAHATSIZ EDİCİ HAREKETLERE UYGULANACAK CEZALAR 41

A-   Sarhoş Olarak Huzur ve Sükûnu Bozmak 41

B-   Gürültü Yapmak 41

C-   Çevreyi Kirletme 41

D-   Apartmanın Kaldırımını İşgal Etme 42

ALTINCI BÖLÜM

APARTMANIN İLGİLİ KURUMLARA TESCİL ETTİRİLMESİ VE KAPICI İÇİN BİLDİRİMDE BULUNULMASI

I- APARTMANIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA TESCİL ETTİRİLMESİ 43

A- KOLAY İŞVERENLİK OLARAK TESCİL ETTİRİLMESİ 43

B- APARTMANIN ESKİ USULDE TESCİL ETTİRİLMESİ 44

II- KAPICI İÇİN BİLDİRGE VERİLMESİ GEREKEN KURUMLAR VE BİLDİRİMLER 45

A-   SGK’YA YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER 45

1- İşe Giriş Bildirgesi Verilmesi 45

2- Kapıcıların Kendilerini Bildirmesi 45

3- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 45

4- Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Verilmesi 46

5- e-Bildirgeye Tabi Apartmanlar 46

6- İş Kazasının Bildirilmesi 46

7- Meslek Hastalığının Bildirilmesi 47

B- MAHALLİ KOLLUK GÜCÜNE BİLDİRİMDE    BULUNULMASI 48

YEDİNCİ BÖLÜM

KONUT KAPICILARININ İŞ KANUNU KAPSAMINA ALINMASI, 

İŞ SÖZLEŞMESİ, ÖZÜRLÜ, EMEKLİ VE GEÇİCİ KAPICI ÇALIŞTIRILMASI

I-      KAPICILARIN İŞ KANUNU KAPSAMINA ALINMASI 49

II-    KAPICI İLE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI 50

A-   İŞ SÖZLEŞMESİ 50

B-    DENEME SÜRESİ 50

C-    KISMİ SÜRELİ(PARTTİME) KAPICI ÇALIŞTIRILMASI 51

D-   İŞ SÖZLEŞMESİ YAPABİLME EHLİYETİ 52

E-    İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İPTALİ 53

III-   İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 53

A- İŞ SÖZLEŞMESİNİN KAPICI TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESH EDİLMESİ 53

1- Sağlık Sebepleri 54

2- Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 54

3- Zorlayıcı Sebepler 54

B- İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESH EDİLMESİ 55

1- Sağlık Sebepleri 55

2- Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 55

3- Zorlayıcı Sebepler 56


C- ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ 57

D-      İŞ SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ 57

E-      İŞ SÖZLEŞMENİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİNDE USUL 58

F- İŞVEREN VEYA KAPICININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ 58

G-      İŞ SÖZLEŞMESİ FESH EDİLEN KAPICININ İŞE İADESİ 59

IV-     GEÇİCİ KAPICI ÇALIŞTIRMA 59

V-       ENGELLİ KAPICI ÇALIŞTIRILMASI 61

VI-      EMEKLİLERİN KAPICI OLARAK ÇALIŞTIRILMASI 61

VII-    KAPICI KOCAYA YARDIM EDEN EŞİN SİGORTALILIĞI 62

VIII- KAPICI OLARAK İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILAN KOCANIN   BAŞKA BİR YERDE ÇALIŞMASI VE KAPICILIK HİZMETLERİNİ EŞİN YAPMASI 62

IX-      KAPICI KİRA ÜCRETİ KARŞILIĞINDA             ÇALIŞTIRILABİLİR   Mİ? 63

SEKİZİNCİ BÖLÜM

KAPICI KONUTLARININ NİTELİKLERİ, KAPICILARA KONUT VERİLMESİ, KAPICININ ELEKTRİK, SU VE CEP TELEFONU GİDERLERİ, KAPICI KONUTUNUN TAHLİYESİ

I-      KAPICI KONUTLARININ ASGARİ NİTELİKLERİ 65

II-    KAPICILARA KONUT VERİLMESİ 65

III-   KAPICI KONUTLARI KİRAYA VERİLİR Mİ? 66

IV- KAPICI KONUTLARININ ELEKTRİK VE SU GİDERLERİNİ       KİM ÖDER 66

V-    KAPICININ CEP/EV TELEFONU FATURASINI KİM ÖDER? 67

VI-   KAPICI KONUTLARININ TAHLİYESİ 67

DOKUZUNCU BÖLÜM

KAPICILARIN ÇALIŞMA SÜRESİ

I-      GENEL OLARAK ÇALIŞMA SÜRESİ 69

II-    ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILMAYAN HALLER 69

III-   HAFTALIK NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ 70

IV-   DENKLEŞTİRME ESASINA GÖRE ÇALIŞMA 70

V-    TELAFİ ÇALIŞMASI 71

VI-   FAZLA ÇALIŞMA 72

A-   FAZLA ÇALIŞMA NEDİR 72

B-    FAZLA ÇALIŞMA TÜRLERİ 73

C-    FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 73

D- FAZLA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN SERBEST ZAMAN OLARAK KULLANILMASI 74

E-    FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILMAYACAK KAPICILAR 74

F-    FAZLA ÇALIŞMADA UYULACAK BAZI ESASLAR 74

1- Fazla Çalışma Yaptırılacak Kapıcının Onayı 74

2- Fazla Çalışmanın Belgelenmesi 75

3- Fazla Çalışmanın Süresi 75

G- FAZLA ÇALIŞMA İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARA UYULMAMASININ YAPTIRIMI 75

VII- FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA 75

A-    FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA NEDİR 75

B-    FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMANIN ÜCRETİ 75

C- FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA SÜRELERİNİN SERBEST ZAMAN OLARAK KULLANILMASI 76

D- FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YAPTIRILMAYACAK İŞÇİLER 76

E- FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMADA UYULACAK BAZI ESASLAR 77

1- Fazla Sürelerle Çalışma Yaptırılacak Kapıcının Onayı 77

2- Fazla Sürelerle Çalışmanın Belgelenmesi 77

3- Fazla Sürelerle Çalışmanın Hesaplanması 77

F- FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARA UYULMAMASININ YAPTIRIMI 77

VIII-  POSTALAR HALİNDE KAPICI ÇALIŞTIRILMASI 78

A- KAPICIYA SAĞLIK RAPORU ALINMASI VE İLGİLİ KURUMA BİLDİRİM 78

B- POSTALARDA ÇALIŞAN KAPICILARIN İŞYERİNDE İLAN EDİLMESİ 78

C- GECE ÇALIŞMA SÜRESİ VE GECE POSTALARINDA ÇALIŞMA YASAĞI 79

1- Gece Çalışma Süresi 79

2- Gece Postalarında Çalıştırılamayacak Kapıcılar 79

D- POSTALARIN DEĞİŞME, DİNLENME VE ARA DİNLENMESİ SÜRESİ 79

1- Postaların Değişmesi 79

2- Postaların Değişiminde Dinlenme Süresi 79

3- Postaların Ara Dinlenmesi 80

E-  HAFTA TATİLİ 80

F- POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN USUL VE ESASLARINA UYULMAMASININ YAPTIRIMI 80

ONUNCU BÖLÜM

KAPICILARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN UYGULAMASI

I-         TAM ZAMANLI ÇALIŞAN KAPICILARIN YILLIK İZİN DURUMU 81

A- YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA 81

B- KAPICILARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ 82

C- YILLIK İZİN BAKIMINDAN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLER 82

D- YILLIK ÜCRETLİ İZNİN UYGULANMASI 83

E-  ÜCRETSİZ YOL İZNİ 84

F- YILLIK İZİN ÜCRETİ 84

G- İZİNDE ÇALIŞMA YASAĞI 84

H- İŞ SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNDE İZİN ÜCRETİ 84

I-     YILLIK İZİN KAYDI 85

II- KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE ÇALIŞAN KAPICILARIN YILLIK İZİN DURUMU 86

A- YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA 86

B- BİRDEN ÇOK İŞYERİNDE ÇALIŞAN KAPICILARIN İZİN DURUMLARI 88

C- YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ 88

D- ÜCRETSİZ YOL İZNİ 88

E- YILLIK İZİN ÜCRETİ 89

F-  İZİNDE ÇALIŞMA YASAĞI 89

G- İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNDE İZİN ÜCRETİ 89

III- KADIN KAPICININ GEBELİK VE SONRASINDA ÇALIŞMA DURUMU 90

A- DOĞUM İZNİ 90

B- GEBELİK DÖNEMİNDE ÇALIŞMA 90

C- DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI İZİN SÜRELERİNDE      ÜCRET 91

D- SÜT İZNİ 91

E-  DOĞUM SONRASI ÜCRETSİZ İZİN 92

IV- KAPICILARIN İZİN DURUMLARIYLA İLGİLİ DİĞER    HUSUSLAR 92

A- ÜCRETSİZ İZİN 92

B- MAZERET İZNİ 92

C- KAPICIYA REFAKAT İZNİ 93


ONBİRİNCİ BÖLÜM

KAPICILARA ÜCRET ÖDENMESİ, ÜCRETLE İLGİLİ HUSUSLAR VE SİGORTA PRİMLERİ

I-      ÜCRET VE ÜCRETİN ÖDENME ŞEKLİ 95

A- ÜCRET 95

B- ÜCRET BORDROSU DÜZENLENMESİ 96

C- ÜCRET HESAP PUSULASI DÜZENLENMESİ 97

D- BANKA YOLU İLE ÜCRETİN ÖDENMESİ 97

E- KAPICI ÜCRETİNDEN YAPILAN KESİNTİLER 98

II-     HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 99

A- TAM ZAMANLI ÇALIŞMALARDA HAFTA TATİLİ       ÜCRETİ 99

1-  Hafta Tatili Ücreti 99

2-  Hafta Tatili Ücretinin Hesabında Çalışılmış Gibi Sayılan       Haller 100

3-  Ücret Şekillerine Göre Hafta Tatili Ücreti 100

4-  Hafta Tatili Ücretinin Hesaplanmasına Dâhil Edilmeyen Kazançlar 101

B- ESNEK ÇALIŞMALARDA HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 101

III-   ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ ÜCRETLERİ 102

A- TAM SÜRELİ ÇALIŞMALARDA ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNİN ÜCRETLERİ 102

1- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri 102

2- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma 102

3- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Ücreti 103

B- ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİNDE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNİN ÜCRETLERİ 103

IV-   ÜCRETLERLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 104

A- ÜCRETİN ÖDENMEYECEĞİ YERLER 104

B- ÜCRET ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI 104

C- ÜCRETİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ 105

D- ÜCRET KESME CEZASI 105

E- KAPICI ÜCRETİNDEN İCRA KESİNTİSİ 106

V- KAPICININ SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCI PRİM ORANLARI, GÜNLÜK KAZANÇ VE PRİMLERİN ÖDENME ZAMANI 107

A- KAPICILARIN SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇLARI 107

B- KAPICININ SİGORTA PRİMİNE ESAS GÜNLÜK KAZANCININ HESAPLANMASI 108

C- KAPICININ BİRDEN ÇOK APARTMANDA ÇALIŞMASI DURUMUNDA SİGORTA PRİMLERİ NASIL ÖDENECEK 108

D- PRİM ORANLARI 109

E- SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME SÜRESİ 110

ONİKİNCİ BÖLÜM

KAPICIYA İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ, KAPICININ İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA KOŞULLARI

I- KAPICIYA İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİ VE YENİ İŞ ARAMA İZNİ VERİLMESİ 111

A- İHBAR TAZMİNATI, BİLDİRİM SÜRELERİ VE KÖTİ NİYET TAZMİNATI 111

B- YENİ İŞ ARAMA İZNİ 113

II-      KAPICIYA KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ 113

A- KIDEM TAZMİNATI 113

B- KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMANIN KOŞULLARI 113

C- KIDEM HESAPLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK      HUSUSLAR 114

D- KIDEM TAZMİNATININ HESABINDA KAPICI KONUTUNUN RAYİÇ KİRA BEDELİ, DİKKATE ALINIR MI? 116

E- KIDEM TAZMİNATININ HESABINDA KAPICI KONUTUNUN ELEKTRİK, SU VE ISITMA GİDERLERİ DİKKATE            ALINIR MI? 116

F- EV SATIN ALAN KAT MALİKİ, KAPICININ ÖNCEKİ ÇALIŞMALARININ KIDEM TAZMİNATINI ÖDER Mİ? 117

G- KIDEM TAZMİNATININ TAVANI 118

H- KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI 119

I- KAMUYA AİT KONUTLARDA ÇALIŞAN KAPICILARA   KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNDE SORUMLULUK 122

İ- KAPICININ HER YILSONUNDA KIDEM TAZMİNATI ÖDENİP GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPILARAK ÇALIŞTIRILMASI 123

K- KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNDE SORUMLULUK 123

L- KIDEM TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI VE GECİKME      FAİZİ 124

III- KAPICININ İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA    KOŞULLARI 124

ONUNÜÇÜNCÜ BÖLÜM

APARTMAN YÖNETİMİNİN KAPICIYLA İLGİLİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE KAPICILARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

I-      ÖZLÜK DOSYASI DÜZENLENMESİ 127

II-     GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DUYURULMASI 127

III-   GECE DÖNEMİNDE ÇALIŞMA 128

IV-   KAPICIYA ÇALIŞMA BELGESİ VERİLMESİ 128

V-    KAPICININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 128

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI, İDARİ PARA CEZALARINA VE PRİM BORCUNA KARŞI İTİRAZ VE DAVA AÇILMASI

I-      APARTMANA/SİTEYE UYGULANACAK CEZALAR 131

II-  İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İTİRAZ VE DAVA    AÇILMASI 131

A- İDARİ MAKAMLARA İTİRAZ EDİLEBİLEN VE DAVA AÇILABİLECEK PARA CEZALARI 132


B-  DOĞRUDAN MAHKEMEYE İTİRAZ EDİLEN PARA CEZALARI 132

III- KABAHATLER KANUNUNUN İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERİ 132

A. İDARÎ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ 132

B. İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİ 132

C. KANUN YOLUNA BAŞVURMADAN İDARİ PARA CEZASININ ÖDENMESİNDE İNDİRİM 133

D. İDARİ PARA CEZALARININ ARTIŞI 133

E. İDARİ PARA CEZALARI HESABINDA DİKKATE ALINMAYACAK MİKTAR 133

F.  KABAHATLERDE SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI 133

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

KAPICILARIN EMEKLİLİĞİ

I- FARKLI STATÜDE ÇALIŞAN KAPICILARIN HİZMET BİRLEŞTİRMELERİ 135

II-    KAPICILARIN BORÇLANMASININ EMEKLİLİĞE 136

A- ETKİLERİ BORÇLANILACAK HİZMETLER 136

B- BORÇLANMALAR HANGİ STATÜDE DEĞERLENDİRİLİR? 137

III- KAPICILARIN EMEKLİLİKLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLARI 137

A- YAŞ BÜYÜTEN KAPICI ERKEN EMEKLİ OLABİLİR Mİ? 137

B- ÇIRAKLIK SİGORTASININ EMEKLİLİĞE ETKİSİ VAR MI? 137

C- KAPICILAR İÇİN 18 YAŞINDAN ÖNCE ÖDENEN PRİMLERİN EMEKLİLİĞE ETKİSİ VAR MI? 137

D- EMEKLİLİK YAŞINI BEKLEYENE KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENİYOR? 137

E- YAŞI BEKLEYEN KAPICILAR KIDEM TAZMİNATINI NASIL ALACAKLAR? 138

F- KAPICILAR NASIL ERKEN EMEKLİ OLUR? 138

VI-  KAPICILARIN EMEKLİLİĞİ 139

A- 8 EYLÜL 1999 ÖNCESİNDE SİGORTALI OLAN KAPICI ERKEKLERİN EMEKLİLİKLERİ 139

B- 8 EYLÜL 1999 ÖNCESİNDE SİGORTALI OLAN KAPICI KADINLARIN EMEKLİLİKLERİ 141

C- 8 EYLÜL 1999 İLE 30 NİSAN 2008 ARASINDA SİGORTALI OLAN KAPICILARIN EMEKLİLİK DURUMLARI 143

D- 30 NİSAN 2008 SONRASINDA SİGORTALI OLAN KAPICILARIN EMEKLİLİK DURUMLARI 144

E-    YAŞTAN AYLIĞA HAK KAZANMA 144

ONALTINCI BÖLÜM

APARTMANLARDA İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

I-      RİSK DEĞERLENDİRMESİ 145

A- APARTMANLAR/SİTELER RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPACAK 145

B-   KAT MALİKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 145

C-   RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ 146

D-   UYGULANACAK CEZA 147

II-    ACİL DURUM PLANI 147

A-   ACİL DURUM PLANI NASIL HAZIRLANACAK? 147

B-   ACİL DURUM PLANLARININ YENİLENMESİ 148

C-    ACİL DURUMLARIN BELİRLENMESİ 148

D- ACİL DURUM PLANI HAZIRLANMA EKİBİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNACAK MI? 148

E-    TATBİKAT 149

III-   KAPICIYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLMESİ 149

A- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN VERİLECEĞİ KONULAR 149

1- Genel Konular 149

2- Sağlık Konuları 149

3- Teknik Konular 150

B-   EĞİTİMİ VERECEK KİŞİ KURUM VE KURULUŞLAR 150

C-   EĞİTİMİN SÜRESİ VE TEKRARLANMASI 151

IV- APARTMAN VE SİTELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN YÖNETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASININ ŞARTLARI 151

A-   GENEL BİLGİ 151

B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN APARTMAN/SİTE YÖNETİCİLERİNCE YÜRÜTÜLMESİ 151

C-    SAĞLIK GÖZETİMİ 152

V- KAPICI VE DİĞER ÇALIŞANLARA KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VERİLMESİ 153

ONYEDİNCİ BÖLÜM

KAPICIYA YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDENMESİ VE DOĞUMA BAĞLI KISMİ SÜRELİ(PARTTİME) ÇALIŞMA UYGULAMASI

I-      KAPICIYA YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDENMESİ 155

II- ÇOCUĞU OLAN KAPICININ KISMİ SÜRELİ/PART TİME ÇALIŞMA İSTEĞİ 156

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM

KAPICILARININ DOĞUM VE SÜT İZNİ İLE GEBELİK DÖNEMİNDE VE SONRASINDA ÇALIŞMALARI

I-      DOĞUM İZNİ 157

II-    GEBELİK DÖNEMİNDE ÇALIŞMA 157

III- DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI İZİN SÜRELERİNDE ÜCRET NASIL ÖDENİR? 158

IV-  KAPICIYA SÜT İZNİ NASIL VERİLİR? 158

V-    DOĞUM YAPAN KAPICIYA ÜCRETSİZ İZİN VERİLİR Mİ? 158

EKLER 153

İLGİLİ MEVZUAT 153

İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 251

İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ 255

KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ 258

KAT MÜLKİYETİ KANUNU 263

KAYNAKÇA 303


İnsanların, belirli yerleri birlikte kullandığı ve bu yerlerin giderlerinin de yine birlikte karşılandığı yerlere, en güzel örneklerinden biride apartmanlardır. İnsanlar apartman/site gibi yerlerde aynı ortamları kullanmaktadırlar. Ortak kullanımın bir sonucu olarak yapılan giderlerinde birlikte karşılanması gündeme gelmektedir. Bu nedenle birlikte yaşamdan doğan sorunların; ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde, belirli bir plan ve program yapılarak çözülmesi gerekmektedir.

Bu kitapta apartman yönetimini ve kapıcıları ilgilendiren konular açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca apartman yönetimi ile kat malikleri arasında apartman yönetimi ile kapıcı arasında, apartman yönetimi ile kiracılar arasında çıkabilecek sorunların nasıl çözümlenmesi gerektiğine de yer verilmiştir.

Apartman yönetimi ve kapıcılarla ilgili olarak mevzuattaki son değişiklikler kitabın üçüncü baskısına işlenmiştir. Ayrıca okuyucularımızdan gelen sorular doğrultusunda kitabın üçüncü baskısına yeni bölümler ilave edilmiştir. Özellikle kapıcıların çalıştıkları yerde ikamet etmeleri bunların çalışma koşullarını olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilmektedir.

Her kitapta olduğu gibi bu kitapta da çeşitli eksikliklerin olacağı kuşkusuzdur. Uyarı, eleştiri ve önerileriyle katkıda bulunacak olan okurlara, kitabın sonraki baskısının daha iyi olmasına katkı sağlayacaklarından, kendilerine şimdiden teşekkür ederim.

Yararlı olması dileğiyle...

Saygılarımla...


KİTAPLAR

AYGAR Murat,

Ücretin Zamanında Ödenmemesinin Doğurdu- ğu Hukuki Sonuçlar, Yaklaşım Dergisi, Kasım 2015, sayı:275.

CENTEL Tankut,

 

Kısmi Çalışma, Kazancı Kitap Ticaret A.Ş. İstanbul 1992

ÇELİK Nuri,

İş Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul 1992

ÇENBERCİ Mustafa,

ÇOLAK Mahmut, ÖZTÜRK Ercüment,

İş Kanunu Şerhi, Seçkin Kitapevi, Ankara 1986

Hizmet Tespit Yöntemleri ve Çözüm Yolları, Yaklaşım Yayınları, Haziran 2006.

EYRENCİ Öner,

Uygulama ve İş Hukuku Açısından Kısmi Süreli Çalışma, Mozaik Basım ve Yayıncılık, İstanbul 1989

GÜLLE Aysel

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Oyuncu, İstanbul 2021, Yayınlanmamış Doktora Tezi,  s.155

GÖZÜBÜYÜK A. Şeref,,

Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi  Yayınları, 20. Baskı, Ankara 2004.

KARAKAŞ İsa

Genel Sağlık Sigortası Uygulama Rehberi, Adalet Yayınevi, Ankara 2008.

KILIÇ Cem

İşte Hafta Tatili Hakkında Her Şey, Milliyet Gazetesi, 21.06.2021.

KIZILOT Şükrü, KIZILOT Zuhal SARISU Ekrem, ÖZCAN Sezgin,

Gayrimenkul Rehberi, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara 2004.

KURT Resul

İşçinin İhbar Tazminatı Var, Star Gazetesi, 19.09.2019.

 

ŞAKAR Müjdat

 

Gerekçeli ve İçtihatlı İş Kanunu Yorumu, Yaklaşım Yayınları 4.Baskı, Ankara 2009.

ŞAHLANAN Fevzi,

 

ŞİMŞEK Akın

Soru ve Cevaplarla Çalışma Hayatı Ve İlgili Kanunlar, Bank-Si-Sen Eğitim Ve Kültür Yayınları, No:1, İstanbul 2000

. Sosyal Güvenlik, Yaklaşım Yayınları, 2008.

TEMİR Arif

İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Yetkin Yayınları 2.Baskı, Ankara 2021

TEMİR Arif

İş Sözleşmesi, Yaklaşım Yayınları, 2.Baskı, Ankara 2007.

TEMİR Arif

Tüm Yönleriyle İş Hukukunda İzinler ve Uygulaması, Yaklaşım Yayınları, 2008.

TEMİR Arif

İş Hukukunda Para Cezaları, İtiraz ve Dava Yolları, Yaklaşım Yayınları 2. Baskı, Ankara 2007.

––––––––––––––––

4857 Sayılı İş Kanunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara, 2007.

YILMAZ Kazım,

Ücretlerin Vergilendirilmesi, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara 1998

––––––––––––––––

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, İşsizlik Sigortasını Tanıyalım, Ankara 2000

KANUNLAR

––––––––––––––––––

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu (06.01.1961 tarih ve 10700 sayılı RG.)

––––––––––––––––––

3194 Sayılı İmar Kanunu (09.05.1985 tarih ve 18749  sayılı RG.)

––––––––––––––––––

1475 Sayılı (Eski) İş Kanunu (01.09.1971 tarih ve 13943 sayılı RG.)

––––––––––––––––––

4857 Sayılı İş Kanunu (10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı RG.)

––––––––––––––––––

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (08.09.1999 tarih ve 23810 sayılı RG.)

 

––––––––––––––––––

 

634 Sayılı Kat Malikleri Kanunu (02.07.1965 tarih ve 12038 sayılı RG.)

––––––––––––––––––

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu (11.07.1973 tarih ve 14591 sayılı RG.)

––––––––––––––––––

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu(16.06.2006 tarih ve 26200 sayılı RG)

YÖNETMELİKLER

––––––––––––––––––

Asgari Ücret Yönetmeliği (01.08.2004 tarih ve 25540 sayılı RG.)

––––––––––––––––––

Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği (06.04.2004 tarih ve 25425 sayılı RG.)

––––––––––––––––––

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk, Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik (16.08.2013 tarih ve 28737 sayılı RG.)

––––––––––––––––––

İş Süreleri Yönetmeliği (06.04..2004 tarih ve 25425 sayılı RG.)

––––––––––––––––––

Konut Kapıcıları Yönetmeliği (03.03.2004 tarih ve 25391 sayılı RG.)

––––––––––––––––––

Postalar Halinde Çalışılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (07.04.2004 tarihli 25426 sayılı RG.)

––––––––––––––––––

Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği (28.08.2008 tarih ve 26981 sayılı RG.)

––––––––––––––––––

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği (03.03.2004 tarih ve 25391 sayılı RG.)

Genel Sağlık Sigortası Yönetmeliği (28.08.2008 tarih ve 26981 sayılı RG.)

 

 

 

MAKALELER

AĞAR Serkan

Kat Mülkiyeti Kanunu Uygulamasında Aidat Borcuna Eklenecek Gecikme Tazminatından Kimin, Hangi Tarihten İtibaren Sorumlu Olacağı Meselesi, Yaklaşım Dergisi, Aralık 2006, Sayı: 168.

BİYAN Özgür

Apartman Ve Sitelerde Ortak Yerlerin Kiraya Verilmesi Karşılığında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi, E-Yaklaşım Ekim 2006 sayı:39

CENK Ramazan

Site, İş Hanı, Apartman Yöneticileri Ve Burada Çalışanlar İle Site Yönetim Gelirlerinin Vergi Mevzuatı, İş ve SSK Kanunları Karşısındaki Durumu, E-Yaklaşım, Aralık 2007, Sayı: 53.

CİVELEK Süleyman

Kolay İşverenlik, Yayınlanmamış Ders Notları, Ankara 2021.

DEMİRHAN Elif

Apartmanlarda Balkon Kapatma Olayı ve Danıştay'ın Görüşü, Yaklaşım Dergisi, Haziran 2005, Sayı: 150.

KIZILOT Şükrü,

Tatil Dönemi Başlıyor, Hürriyet Gazetesi, 5 Haziran 2004

KIZILOT Şükrü

Balkon Kapatmak Yasal Mı Değil Mi, 04.05.2005.Hürriyet Gazetesi,

KIZILOT Şükrü,

Asgari Ücret ve İşçiler İle İşverenin Fotoğrafı, Hürriyet Gazetesi, 26 Haziran 2004

KOÇ Muzaffer

İş Kanunu’ndaki İdari Para Cezalarına İtiraz, Yaklaşım, Ocak 2008, Sayı: 181.

Kurt Resul,

İşçinin İhbar Tazminatı Var, Star Gazetesi, 19.09.2019.

ÖZCAN Sezgin,

 

SARISU Ekrem,

Kıdem Tazminatı Tavanı 1.5 Milyarı Aştı, Posta Gazetesi, 7 Temmuz 2004

SARISU Ekrem,

SSK Kanunları Kime Ne Getiriyor, Ekonomist Dergisi Eki, 7 Eylül 2003

 

 

SONGÖR Ayla

Kat Mülkiyeti Kanunu Uygulamaları ve Komşuluk Hukuku-I, Yaklaşım Dergisi, Mayıs 2007, Sayı: 173.

TEMİR Arif,

Çalışma Süresinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 139, Temmuz 2004

TEMİR Arif,

Güvenliğimizden de Kapıcılar Sorumlu, Hürses Gazetesi, 6 Haziran 2004

TEMİR Arif,

Hafta Tatili Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 117, Eylül 2002

TEMİR Arif,

İş Sözleşmesi, Yaklaşım Dergisi, Sayı:124, Nisan 2003

TEMİR Arif,

Kapıcı Konutları, Yöneticiler ve Kapıcılar, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 120, Aralık 2002

TEMİR Arif,

Ödünç İş İlişkisi, Çelik-İş Dergisi, Sayı: 12, Haziran 2003

TEMİR Arif,

Özürlü Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İşçi Çalıştır, Primin Yarısını Ödeme, Hürses Gazetesi, 21.06.2004

TEMİR Arif,

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılması, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı: 14 Eylül 2004

TEMİR Arif,

Tam Zamanlı ve Esnek Çalışma Şekillerine Göre Hafta Tatili, Genel Tatil ve Ulusal Bayram Günlerinde Ücrete Hak Kazanma, Yaklaşım Dergisi, Sayı:134 Şubat 2004

TEMİR Arif,

Ücret, Ücret Çeşitleri, Ücretin Ödenmesi ve Ücretin Ödenmemesinin Sonuçları, Yakla- şım Dergisi, Sayı: 131,  Kasım 2003

TEMİR Arif,

Yıllık Ücretli İzin Defteri ve Tutulmamasının Sonuçları, Yaklaşım Dergisi, Sayı:116,  Ağustos 2002

TEMİR Arif,

4857 sayılı İş Yasasına Göre Fazla Çalışma Uygulaması, Belediye Dünyası Dergisi, Sayı: 4 Nisan 2004

 

TEMİR Arif,

4857 sayılı İş Yasasına Göre Fazla Sürelerle Çalışma Uygulaması, Yaklaşım Dergisi,  Sayı:138, Haziran 2004

TEMİR Arif,

4857 sayılı İş Yasasına Göre Kadın ve Çocukların İstihdamı, Yaklaşım Dergisi, Sayı:133, Ocak 2004

TEMİR Arif,

 

4857 sayılı İş Yasasına Göre, Kısmi Zamanlı Çalışan İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Uygulaması, Yaklaşım Dergisi, Sayı:137, Mayıs 2004

TEMİR Arif,

Kimler Ne Zaman Nasıl Emekli Olur? Güneş Gazetesi, 24.04.2014.

TEMİR Arif

Yıllık İzin Hakları ve Uygulaması, 11.08.2007, Radikal Gazetesi.

TEMİR Arif

Gebe ve Emziren Anneler Nasıl Çalıştırılır? 23.05.2007, Radikal Gazetesi.

TEMİR Arif

İşçi Ücretlerinin Bankalar Aracılığı İle Ödenmesi, Yaklaşım Dergisi, sayı:192, Aralık 2008.

TEMİR Arif

İş Mevzuatında Para Cezalarına İtirazın En Son Durumu, Yaklaşım, Nisan 2007.

TEMİR Arif

İşçiye Günde İki Saat İş Arama Hakkı, 01.01.2009 Radikal Gazetesi,.

TEMİR Arif

Ev Satın Alan Kat Maliki, Kapıcının Önceki Çalışmalarının Kıdem Tazminatını Öder Mi? Yaklaşım Dergisi, sayı:191, Kasım 2008.

TEZEL Ali

Kurt Resul, Sosyal Güvenlik Reformu 2.Baskı, Yaklaşım Yayınları 2008.

TİRYAKİ Hamit

Malul Çocuğu Olan Annelere Erken Emeklilik, Yazar Gazetesi, 08.01.2021

 

İşçi Ücretlerinden Haciz Kesintisi, Maliye Postası, Sayı: 911-912, Ağustos-Eylül 2018.

 

 

TOPCUK Yılmaz,

Kanunen Ücret Alındığı Halde Fiilen Çalışılmayan Sürelerde Sigortalılık Durumu, Yaklaşım Dergisi, Sayı:131, Kasım 2003.

TOZAN Celal

Kapıcılık Sözleşmesinin Koca İle Yapılmış Olduğu Hallerde Kadın Eşin Sigortalılığı Yaklaşım Dergisi, Temmuz 2007, Sayı: 175.

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

www.çalısma.gov.tr

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

www.sgk.gov.tr

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

www.iskur.gov.tr

Adalet Bakanlığı

www.adalet.gov.tr

Türkiye Büyük Millet Meclisi

www.tbmm.gov.tr

Türkiye İşveren Sendikaları

www.tisk.org.tr  

 

www.ariftemir.com

 

www.yaklasim.com

 

www.apartmanyöneticisi com.

www.resulkurt.com

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.