Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hakkı Mert Doğu
ISBN: 9786050507515
Stok Durumu: Stokta var
59,50 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hakkı Mert Doğu
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 265

Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesi isimli bu çalışma, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Doktora programı kapsamında hazırlanmış ve 08.06.2020 tarihinde Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM, Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT, Doç. Dr. İpek YÜCER, Doç. Dr. Huriye Reyhan DEMİRCİOĞLU ve Doç. Dr. A. Dilşad KESKİN’den oluşan jüri tarafından oybirliği ile başarılı bulunarak kabul edilmiştir. Çalışma, jürideki değerli hocaların tavsiye ettikleri birtakım değişikliklerin ve eklemelerin yapılmasıyla büyük ölçüde savunulduğu hâliyle yayıma sunulmuştur.

Tez danışmanım Prof. Dr. Mustafa Fadıl Yıldırım başta olmak üzere diğer jüri üyelerine katkı ve eleştirilerinden dolayı en içten teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca bu süreçte, Doç. Dr. Seçkin Topuz, Doç. Dr. Turan Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Kizir ve Arş. Gör. Bedia Güleş’e yardımlarından dolayı teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Tez çalışmalarım sırasında, yurtiçindeki kaynaklara ulaşmamda büyük yardımları olan ve KTO Karatay Üniversitesi Kütüphane ve Müze Yönetim Koordinatörlüğü Kadrosu’nda uzman olarak çalışan Şaban Dayıoğlu’na, Almanya’da bulunduğum süre zarfında yardımlarını esirgemeyen kıymetli dostum Ahmet Gök’e ve Saarland Üniversitesi (Universität des Saarlandes) Hukuk Fakültesi Kütüphanesi (Deutsch Europäisches Juridicum-DEJ) çalışanlarına güler yüzlü ve dostane tavırları için teşekkür ederim.

Çalışmanın yayımlanmasında emeği geçen başta Muharrem BAŞER olmak üzere Yetkin Yayıncılığın tüm değerli çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.

ÖNSÖZ vii

İÇİNDEKİLER ix

KISALTMALAR xxi

GİRİŞ 

KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ

I. KONUNUN TAKDİMİ 1

II. KONUNUN ÖNEMİ 2

BİRİNCİ BÖLÜM 

ARDI ARDINA TESLİMLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ, ÖZELLİKLERİ VE BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI

I. ARDI ARDINA TESLİMLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

KAVRAMI 5

A. Ardı Ardına Teslimli Sözleşme Kavramı 5

1. Genel Olarak 5

2. Ardı Ardına Teslimli Sözleşmenin Temelleri 6

a. Hukuki Temelleri 6

b. Ekonomik Temelleri 8

c. Sosyal Temelleri 10

B. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesi 10

1. Genel Olarak 10

2. Terim Sorunu ve Tanım 12

a. Terim Sorunu 12

b. Tanım 13

C. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinin Tarihi Gelişimi 16

1. Roma Hukuku ve Mecelle’de Ardı Ardına Teslimli 

Satış Sözleşmesi 16

a. Roma Hukuku’nda 17

b. Mecelle’de 17

2. Modern Hukuklarda Ardı Ardına Teslimli Satış 

Sözleşmesi 18

a. Alman Hukuku’nda 18

c. Viyana Satım Antlaşması’nın Ardı Ardına Teslimli 

Satış Sözleşmesine İlişkin Düzenlemesi 20

II. ARDI ARDINA TESLİMLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 21

A. Satış Konusu Şeyin Belirli ya da Belirlenebilir Olması 22

1. Satış Konusu Şeyin Miktarının Belirlenmesi 24

a. Toplu Miktarın Sözleşmenin Kurulması Sırasında Belirlenmesi 24

b. Satış Konusunun Miktarının Alıcının İhtiyacına 

Göre Belirlenmesi 25

aa. Alıcının İhtiyaç Miktarının Önceden Tahmin Edildiği Durumlar 26

bb. Alıcının İhtiyaç Miktarının Önceden Tahmin Edilemediği Durumlar: İhtiyaca Bağlı Ardı

Ardına Teslimli Satış Sözleşmesi 26

c. Toplu Miktarın Önceden Belli Olup Alıcının 

İhtiyacına Göre Teslimin Gerçekleşmesi 27

2. Her Bir Teslime Ait Satış Konusunun Miktarının Belirlenmesi 27

a. Teslim Adedi ile Her Bir Teslim Miktarının 

Belli Olması 28

b. Teslim Adedi ile Toplu Miktarın Belli Olması 28

3. Her Bir Teslim Miktarının Kim Tarafından 

Belirleneceği 29

a. Her Bir Teslim Miktarının Alıcı Tarafından Belirlenmesi: Talebe Bağlı Ardı Ardına Teslimli 

Satış Sözleşmesi 29

b. Her Bir Teslim Miktarının Satıcı Tarafından Belirlenmesi 31

c. Talep Süresi 31

B. Satış Konusunun Ardı Ardına Tesliminin Kararlaştırılması 31

C. Bedelin Ödenmesi Taahhüdü 34


III. ARDI ARDINA TESLİMLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN

 HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ 35

A. Hukuki Niteliği 35

1. Rızai Bir Sözleşme Olması 35

2. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olması 37

3. Sürekli Borç İlişkisi Olması 38

4. İsimsiz Bir Sözleşme Olması 41

5. Çerçeve Sözleşme Olmaması 46

B. Özellikleri 47

1. Satıcının Ediminin Dönemli Edim Olması 47

2. Ardı Ardına İfaya Rağmen Tek Bir Satış 

Sözleşmesinin Varlığı 48

a. Her Bir İfayı Ayrı Sözleşme Olarak Kabul 

Eden Görüş 49

b. Ön Sözleşme Görüşü 49

c. Hâkim Görüş 50

3. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde İfanın 

Kısmi İfa Olmaması 51

4. Her Bir Edimin Kural Olarak Bağımsız Olması 55

IV. ARDI ARDINA TESLİMLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE SINIRLANDIRMA SORUNU VE BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI 55

A. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde Sınırlandırma 

Sorunu 56

B. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinin Benzer 

Sözleşmelerle Karşılaştırılması 57

1. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinin Benzer Sözleşmeler ile İlişkisi ve Farkları 57

a. Örnek Üzerine Satış Sözleşmesi ile Ardı Ardına 

Teslimli Satış Sözleşmesi 58

b. Taksitle Satış Sözleşmesi ile Ardı Ardına 

Teslimli Satış Sözleşmesi 59

c. Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesi ile 

Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesi 63

d. Tek Satıcılık Sözleşmesi ile Ardı Ardına 

Teslimli Satış Sözleşmesi 65

2. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesi Niteliği 

Gösteren veya Unsurlarını Taşıyan Sözleşmeler 67

a. Abonelik Sözleşmesi ile Ardı Ardına Teslimli 

Satış Sözleşmesi 67

b. Hastaneye Kabul Sözleşmesi ile Ardı Ardına 

Teslimli Satış Sözleşmesi 73

c. Otelcilik (Pansiyon) Sözleşmesi ile Ardı Ardına 

Teslimli Satış Sözleşmesi 76

d. Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satış Sözleşmesi 

ile Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesi 78

e. Tam Zamanında Tedarik Sözleşmesi ile Ardı 

Ardına Teslimli Satış Sözleşmesi 80

f. Kamu İhale Sözleşmeleri ve Ardı Ardına 

Teslimli Satış Sözleşmesi 82

İKİNCİ BÖLÜM 

ARDI ARDINA TESLİMLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU, HÜKÜM VE SONUÇLARI

I. ARDI ARDINA TESLİMLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU 85

A. Sözleşmelerin Kurulması 85

1. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde 

Sözleşmenin Kurulması 88

2. Ardı Ardına Teslimli Standart Satış Sözleşmesi 

ve Genel İşlem Koşulları 90

3. Sözleşmenin Şekli 92

B. Satış Bedeli 94

C. Sözleşmenin Süresi 95

D. Sözleşmenin Yorumlanması ve Tamamlanması 95

1. Sözleşmenin Yorumlanması 96

2. Sözleşmenin Tamamlanması 96

II. ARDI ARDINA TESLİMLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 97

A. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde Tarafların 

Hak ve Yükümlülükleri 97

1. Satıcının Hak ve Yükümlülükleri 97

a. Malı Teslim ve Mülkiyeti Devir Yükümlülüğü 97

b. Ayıp ve Zapttan Sorumluluk 100

aa. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde 

Satıcının Ayıptan Sorumluluğu 101

bb. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde 

Satıcının Zapttan Sorumluluğu 101

aaa. Zapt Kavramı 101

bbb. Zapttan Sorumluluğun Şartları 102

aaaa. Maddi Şartlar 102

bbbb. Şekli Şartlar 104

ccc. Alıcının Zapttan Doğan Hakları 104

aaaa. Tam Zapt Hâlinde 105

bbbb. Kısmi Zapt Hâlinde 105

ddd. Zamanaşımı 106

c. Satıcının Diğer Borçları 106

aa. Devir Giderlerini Ödeme Borcu 106

bb. Satılanı Saklama ve Koruma Borcu 107

cc. Bilgi Verme Borcu 108

dd. Teslim Yerine Gönderme Borcu 109

ee. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a 

Göre Satıcının Borçları 109

2. Alıcının Hak ve Yükümlülükleri 110

a. Satılanı Devralma Yükümlülüğü 110

b. Bedel Ödeme Yükümlülüğü 111

aa. Genel Olarak 111

bb. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde 

Bedel Ödeme Yükümlülüğü 112

aaa. Bedelin Peşin Olarak Ödenmesi 112

bbb. Bedelin Her Bir Teslimi Takiben 

Ödenmesi 113

ccc. Bedelin Ödenmesine İlişkin Diğer 

Durumlar 113

aaaa. Bedelin Önceden Taraflarca Kararlaştırılmamış Olması 113

bbbb. Malın Ağırlığına Göre Bedelin Hesaplanması ve Ödenmesi 114

ddd. Ödemenin Hangi Para Birimiyle 

Yapılacağı Sorunu 115

c. Alıcının Diğer Borçları 115

B. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde İfa 117

1. Genel Olarak 117

2. İfanın Konusu 118

a. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde 

İfanın Konusu 119

aa. İfanın Konusunun Parça ya da Cins Mal Olması 119

bb. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde 

İfa İkamelerinin Uygulanabilirliği 121

b. Seçimlik Borç, Seçimlik Yetki ve Yanlış İfa 122

aa. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde 

Seçimlik Borç 122

bb. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde 

Seçimlik Yetki 123

cc. Yanlış İfa (Aliud İfa) 124

3. İfanın Tarafları 124

a. Satıcı (Borçlu, Tedarikçi, Üretici) 125

b. Alıcı (Alacaklı, Müşteri) 126

4. İfa Yeri 127

5. İfa Zamanı 129

a. Satıcının Borcunda İfa Zamanı 130

b. Alıcının Borcunda İfa Zamanı 130

c. Erken İfa 132

6. İfada Sıra 133

a. Genel Olarak 133

b. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde 

İfada Sıra 133

aa. Alıcının Borcunu Tek Seferde ve 

Peşin Ödemesi 134

bb. Alıcının Borcunun Ani, Satıcının 

Borcunun Dönemli Olması 134

cc. Her İki Tarafın Borcunun Dönemli Olması 135

c. Ödemezlik Def’inin İleri Sürülmesi 136

7. İfa Güçsüzlüğü 137

8. Aşırı İfa Güçlüğü 139

C. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde Borca 

Aykırılık ve Sonuçları 142

1. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde 

Gereği Gibi İfa Etmeme 143

a. Genel Olarak 143

aa. Kötü İfa 144

bb. Yan Yükümlülüklerin İhlâli 145

aaa. Satış Konusu Malın Ambalaj veya Paketlenmesi 145

bbb. Bilgi Verme Yükümlülüğünün İhlâli 145

cc. Gereği Gibi İfa Etmeme Hâlinde Zarar ve 

Zararın Hesaplanması 146

b. Satış Sözleşmesinde Gereği Gibi İfa Etmemeye 

İlişkin Özel Düzenleme: Ayıplı İfa ve Ayıptan 

Doğan Sorumluluk (TBK m. 291 vd.) 148

aa. Ayıp Kavramı 148

bb. Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şartları 150

aaa. Maddi Şartlar 150

aaaa. Maldaki Ayıp 150

bbbb. Alıcının Maldaki Ayıpları 

Bilmemesi 151

bbb. Şekli Şartlar 152

aaaa. Malı Gözden Geçirme ve 

Ayıp İhbarı 152

bbbb. Mesafe Satışındaki Durum 154

cc. Ayıp Hâlinde Alıcının Seçimlik Hakları 155

aaa. Ayıp Oranında Bedelden İndirim 

İsteme Hakkı 155

bbb. Malın Ücretsiz Onarımını İsteme Hakkı 157

ccc. Malın Ayıpsız Benzeri ile Değiştirilmesini İsteme Hakkı 157

ddd. Sözleşmeden Dönme 158

aaaa. Genel Olarak 158

bbbb. Teslim Edilen Kısım Açısından 

Dönme 159

cccc. Henüz Teslimi Gerçekleşmeyen Kısım/Kısımların Durumu 159

dddd. Dönme Hakkının Etkilenmediği Durumlar 159

eee. Tazminat 160

dd. Ayıp Hâlinde Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinin Önemli Sebeplerle Feshi 160

ee. Zamanaşımı 161

2. Viyana Satım Antlaşması Kapsamında Ardı Ardına 

Teslimli Satış Sözleşmesi ve Borca Aykırılık 161

a. Tek Teslim Dönemine İlişkin Yükümlülüklerin 

Yerine Getirilmemesi (Madde 73/1) 162

aa. Sözleşmenin Esaslı İhlâli 162

bb. Sözleşmenin Ortadan Kaldırılmasına 

İlişkin Şekil ve Süre 163

cc. Sözleşmenin Ortadan Kaldırılmasının Etkisi 164

b. Gelecekteki Teslimlere İlişkin Olarak Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması (Madde 73/2) 164

aa. Sözleşmedeki Yükümlülüklerin İhlâli 164

bb. Gelecekteki Teslimlerin Esaslı Şekilde İhlâl Edilebileceğine Yönelik Ciddi Gerekçeler 165

cc. Gelecekte Sözleşmenin Esaslı Şekilde İhlâl Edilebileceğinin Öngörülmesi 166

aaa. Viyana Satım Antlaşması’nda Esaslı 

İhlâle İlişkin Olasılıklar 166

bbb. Viyana Satım Antlaşması’nın 

73. Maddesinin İkinci Fıkrasının, 

72. Maddeden Farkları 167

dd. Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması 167

aaa. Sözleşmenin Geleceğe Etkili Olarak 

Ortadan Kaldırılması 168

bbb. Önceden Bildirimde Bulunma Külfetinin 

Var Olup Olmadığı 168

ccc. Sözleşmenin Ortadan Kaldırılmasında 

Şekil ve Süre 168

ddd. Etkileri 169

c. Gerçekleşmiş ve Gerçekleşecek Teslimlere 

İlişkin Olarak Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması (Madde 73/3) 169

aa. Teslimler Arasındaki Bağımlılık İlişkisinin 

Önemi 170

bb. Şekil ve Süre 170

cc. Etkileri 170

d. Viyana Satım Antlaşması’nın 73. Maddesi 

Kapsamında İspat Yükü 171

3. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde Götürü  

Tazminat ve Ceza Koşulunun Uygulanabilirliği 171

a. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde 

Götürü Tazminat 171

b. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde 

Ceza Koşulu 172

aa. Ceza Koşulu 173

bb. Ceza Miktarının Tespiti Sorunu 174

D. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde Hasar ve 

Yararın Geçişi 174

1. Genel Olarak 175

2. Hasar ve Yararın Geçişine İlişkin Şartlar 176

a. Taşınır Mallarda Hasar ve Yararın Geçişinde 

Genel Kural 176

b. Alıcının Zilyetliği Devralmada Temerrüde Düşmesi 177

c. Mesafe Satışında Hasar ve Yararın Geçişi 178

3. Hasar ve Yararın Geçişinin İstisnaları 179

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ARDI ARDINA TESLİMLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE SONA ERMENİN SONUÇLARI

I. ARDI ARDINA TESLİMLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN İMKÂNSIZLIK VE TEMERRÜT SEBEBİYLE SONA 

ERMESİ 181

A. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde İmkânsızlık 182

1. İmkânsızlık Kavramı ve Türleri 182

2. Başlangıçtaki (Önceki) İmkânsızlık 183

3. Sonraki İmkânsızlık 184

a. Sonraki Kusurlu İmkânsızlık 185

aa. Her Bir Teslim İçin Sonraki Kusurlu 

İmkânsızlık 186

bb. Henüz Yerine Getirilmeyen Teslimlere 

Sonraki Kusurlu İmkânsızlığın Etkisi 187

b. Sonraki Kusursuz İmkânsızlık 187

4. Tam-Kısmi İmkânsızlık 188

a. Her Bir Teslim İçin Kısmi İmkânsızlık 188

b. Henüz Yerine Getirilmeyen Kısım/Kısımlar 

İçin Kısmi veya Tam İmkânsızlık 189

aa. Tam İmkânsızlık Hâli 189

bb. Kısmi İmkânsızlık Hâli ve Sözleşmenin 

Önemli Sebeple Feshi 189

5. Hukuki İmkânsızlık 190

6. İmkânsızlık Hâlinde Zarar ve Zararın Hesaplanması 190

a. Başlangıçtaki (Önceki) İmkânsızlık Hâlinde 191

b. Sonraki İmkânsızlık Hâlinde 192

aa. Sonraki Kusurlu İmkânsızlık 192

bb. Sonraki Kusursuz İmkânsızlık 193

c. Tam-Kısmi İmkânsızlık Hâlinde 194

B. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde Temerrüt 194

1. Temerrüt Kavramı 195

2. Satıcının Temerrüdü 195

a. Genel Olarak 196

b. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde 

Satıcının Temerrüdü 197

aa. Adi Satışlarda 198

bb. Ticari Satışlarda 200

3. Alıcının Temerrüdü 201

a. Genel Olarak 201

b. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde 

Alıcının Temerrüdü 203

4. Temerrüdün Sonuçları 204

a. Alıcının Temerrüdünün Sonuçları 205

aa. Türk Borçlar Kanunu’nun 107-110. Maddeleri Arasında Düzenlenen Özel Sonuçların Ardı 

Ardına Teslimli Satış Sözleşmesine Uygulanabilirliği 205

bb. Tazminat 206

cc. Temerrüt Faizi 208

b. Satıcının Temerrüdünün Sonuçları 208

aa. Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı 209

bb. Müspet Zararın Tazmini 210

cc. Menfi Zararın Tazmini 213

5. Temerrüt Hâlinde Ardı Ardına Teslimli Satış 

Sözleşmesinin Önemli Sebeple Feshi 213

II. ARDI ARDINA TESLİMLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE 

BORÇ İLİŞKİSİNİ SONA ERDİREN SEBEPLER 214

A. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi 214

B. Bozma Sözleşmesiyle Sona Erme 215

C. Dönme ve Fesih Yoluyla Sona Ermenin Ardı 

Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde Uygulanabilirliği 216

1. Sürekli Sözleşme İlişkisi Niteliği Taşıyan 

Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde

Dönme ve Fesih 217

2. Sürekli Sözleşme İlişkisi Niteliği Taşımayan 

Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde 

Dönme ve Fesih 218

3. Türk Ticaret Kanunu Açısından Ardı Ardına 

Teslimli Satış Sözleşmesinde Dönme ve Fesih 219

4. Viyana Satım Antlaşması’nda Ardı Ardına 

Teslimli Satış Sözleşmesinde Dönme ve Fesih 219

5. Olağanüstü Fesih 220

a. Genel Olarak Olağanüstü Fesih 220

b. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinin 

Olağanüstü Feshi 220

III. ARDI ARDINA TESLİMLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE BORCU SONA ERDİREN SEBEPLER 221

A. İfa Suretiyle Sona Erme 221

B. Borcun Yenilenmesiyle Sona Erme 222

C. İbra Yoluyla Sona Erme 224

D. Alacaklı ile Borçlu Sıfatının Birleşmesiyle Sona Erme 225

E. Zamanaşımı 226

IV. SONA ERMENİN SONUÇLARI 227

SONUÇ 229

KAYNAKÇA 233


ABDURAHMANOV, Qafgaz; Tûsî ve Serahsî’nin Mebsût’ları Örneğinde Ca‘Ferî ve Hanefî Mezheplerine Göre Selem Akdi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2012.

ABİK, Yıldız; Promosyonlu Satım Sözleşmesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2002.

AKDOĞAN, Muzaffer; Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türk İhale Rejiminin Şeffaflık Açısından Değerlendirilmesi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2010.

AKİPEK, Şebnem; Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 1999.

AKINCI, Şahin; Ayıplı Mal ve Hizmetlere Karşı Tüketicinin Korunması, Cemre Yayınları, Konya 1998, (Ayıplı Mal ve Hizmet).

AKINCI, Şahin; Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Sayram Yayınları, Konya 2004, (Vekâlet).

AKINCI, Şahin; Borçlar Hukuku Bilgisi (Genel Hükümler), Sayram Yayınları, B.9, Konya 2016, (Borçlar).

AKINCI, Şahin; Roma Borçlar Hukuku, Sayram Yayınları, B.5, Konya 2016, (Roma).

AKINCI, Şahin; “Kötü İfa-Eksik İfa-Ayıplı İfa Ayrımı ve Bu Ayrımın Hukuki Sonuçları”, Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu-1926’dan Günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku II. Cild, 17-18-19-20 Şubat 2016, Yetkin Yayınları, Ankara 2017, s. 1391-1421, (Sempozyum).

AKINCI, Şahin; Borçlar Hukuku Uygulamaları Olaylar ve Yorumlar, Sayram Yayınları, Konya 2016, (Olaylar ve Yorumlar).

AKINTÜRK, Turgut; Satım Akdinde Hasarın İntikali, Sevinç Matbaası, Ankara 1966, (Hasar). 

AKINTÜRK, Turgut; Eşya Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2009, (Eşya).

AKKANAT, Halil; “Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Görünüm Tarzları ve Sorumluluk Düzeni”, Özer Seliçi’ye Armağan, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006, s. 25-40.

AKSOY DURSUN, Sanem; Borçlar Hukukunda Hâkimin Sözleşmeyi Tamamlaması, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2008, (Tamamlama).

AKSOY DURSUN, Sanem; Eşya Kavramı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012, (Eşya).

AKSU, Mustafa; “Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Yeniliklerden İbra”, Aydın Zevkliler’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Dergisi (Özel Sayı), C.8, Y.2014, s. 97-130.

AKYOL, Şener; Banka Sözleşmeleri-Kemaleddin Birsen’e Armağan (Borçlar Hukuku: Özel Borç İlişkileri, III. Fasikül), Afa Matbaacılık, İstanbul 2001, (Armağan).

AKYOL, Şener; Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006, (Dürüstlük Kuralı).

AKYOL, Şener; Borçlar Hukuku Genel Hükümler I, Filiz Kitabevi, İstanbul 1995, (Borçlar).

AKYOL, Şener; Sözleşmenin Yorumlanması, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2010, (Yorum).

ALCALAY, Micha; Le Contrat de Vente par Livraisons Successives, Thése, Neuchâtel 1924. 

ALPMANN, Josef/

RADDATZ, Günter; Schuldrecht BT, Band 2, Verlag: Alpmann & Schmidt, 8. Aufl., Münster 1995. 

ALTAŞ, Hüseyin; Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık (BK. m. 117), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1991, (İmkânsızlık).

ALTAŞ, Hüseyin; Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 1998, (Şekil).

ALTAŞ, Hüseyin; “Telekomünikasyon Alanındaki Abonelik Sözleşmeleri”, Ali Naim İnan’a Armağan, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009, s. 157-167, (Abonelik). 

ALTAY, Sabah; Satım Sözleşmesinde Hasarın Geçişi, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008, (Hasar).

ALTAY, Sabah; “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Hasarın Alıcıya Geçişi”, GAÜHFD, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın (CISG) Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi Sempozyumu Özel Sayısı, 2013/1, s. 183-224, (CISG).

ALTINOK ORMANCI, Pınar; Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011, (Sürekli Borç İlişkisi).

ALTINOK ORMANCI, Pınar; Zararı Azaltma Külfeti, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016, (Zararı Azaltma).

ALTUNKAYA, Mehmet; Edimin Başlangıçtaki İmkânsızlığı, Yetkin Yayınları, Ankara 2005.

ANSAY, Tuğrul; Taksitle Satışlar ve Satıcı, İstiklal Matbaacılık, Ankara 1954.

ANTALYA, O. Gökhan; Medeni Hukuk, Legal Yayıncılık, İstanbul 2015, (Medeni). 

ANTALYA, O. Gökhan; Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I, Legal Yayıncılık, İstanbul 2015, (Cilt I).

ANTALYA, O. Gökhan; Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt III, Legal Yayıncılık, İstanbul 2017, (Cilt III).

ANTALYA, O. Gökhan; Manevi Zararın Belirlenmesi ve Manevi Tazminatın Hesaplanması (Türk Hukukunda Manevi Tazminatın İki Aşamalı Olarak Belirlenmesine İlişkin Model Önerisi), Legal Yayıncılık, İstanbul 2017, (Manevi Tazminat).

ANTALYA, O. Gökhan; Eşya Hukuku Cilt I, Legal Yayıncılık, İstanbul 2017, (Eşya-Cilt I).  

ANTALYA, O. Gökhan; Eşya Hukuku Cilt II, Legal Yayıncılık, İstanbul 2017, (Eşya-Cilt II).

APATHY, Peter/

RIEDLER, Andreas; Bürgerliches Recht III-Schuldrecht Besonderer Teil, Springer Verlag, 3. Aufl., Wien 2008.

ARAL, Vecdi; Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, On İki Levha Yayıncılık, B.7, İstanbul 2010, (Yorum).

ARAL, Fahrettin; “Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satılan Bir Malın Alıcının Alacaklıları Tarafından Haczi”, AÜHFD, C.30, S.1, 1973, s. 197-229, (Mülkiyeti Muhafaza).

ARAL, Fahrettin; Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa, Yetkin Yayınları, Ankara 2011, (Kötü İfa). 

ARAL, Fahrettin/

AYRANCI, Hasan; Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Yetkin Yayınları, B.11, Ankara 2015.

ARAT, Ayşe; “İsimsiz Sözleşmelerin Tamamlanması”, EÜHFD, C.1, S.2, 2006, s. 239-249, (İsimsiz).

ARAT, Ayşe; Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006, (Uyarlanma).

ARBEK, Ömer; Satım Konusu Ayıplı Malın Tamir Edilmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2005.

ARSEBÜK, Esat; Borçlar Hukuku (Birinci ve İkinci Cilt), Güney Matbaacılık ve Gazetecilik, B.3, Ankara 1950, (Birinci Cilt).

ARSEBÜK, Esat; Borçlar Hukuku (Birinci ve İkinci Cilt), Güney Matbaacılık ve Gazetecilik, B.3, Ankara 1950, (İkinci Cilt).

ARSLANLI, Halil; Ticarî Bey’, Sermet Matbaası, B.3, İstanbul 1952.

ASLAN, İ. Yılmaz; “Taksitli Satışlarda Tüketicinin Korunması”, BATİDER, C.19, S.1, 1997, s. 143-153, (Taksitli Satış).

ASLAN, İ. Yılmaz; 6502 Sayılı Kanuna Göre Tüketici Hukuku, Ekin Basın Yayın Dağıtım, B.5, Bursa 2015, (Tüketici).

ATAAY, Aytekin; Borçlar Hukukunun Genel Teorisi, Fakülteler Matbaası, B.2, İstanbul 1975.

ATAMER, Yeşim M.; “Taşınır Satımı Sözleşmesi”, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu Makaleler-Tebliğler, Der: M. Murat İnceoğlu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012, s. 187-221, (Taşınır Satımı). 

ATAMER, Yeşim M.; Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016, (Kredi).

ATAMULU, İsmail/

KÖROĞLU, Emre; “Türk Borçlar Hukukunda Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi Sebebiyle Borcun Sona Ermesi (TBK M. 135)”, EÜHFD, C.XIII, S.1, 2018, s. 149-181.

ATAY, Ender Ethem; İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, B.5, Ankara 2016.

ATEŞ, Derya; “Sözleşme Özgürlüğü Yönünden Dürüstlük Kuralları”, TBBD, S.72, 2007, s. 75-93.

ATLAN, Hülya; Manevi Zararı Tazmin Yolları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015.

AYAN, Mehmet; Tıbbî Müdahalelerden Doğan Hukukî Sorumluluk, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul 1991, (Tıbbî Müdahale). 

AYAN, Serkan; “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. Maddesi Gereğince Borçlunun Temerrüdü”, DEÜHFD, Özel Sayı, C.12, 2010, s. 717-793, (Temerrüt). 

AYBAY, Aydın; Borçlar Hukuku Dersleri-Genel Bölüm, Filiz Kitabevi, B.14, İstanbul 2016, (Borçlar).

AYBAY, Aydın/

HATEMİ, Hüseyin; Eşya Hukuku, Vedat Kitapçılık, B.3, İstanbul 2012.

AYBAY, Memet Erdem; Bir Tazminat Türü Olarak Boşuna Yapılmış Masrafların Tazmini, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013, (Boşuna Yapılmış Masraf).

AYBAY, Memet Erdem; “Sözleşmenin Değişen Koşullara Göre Uyarlanması (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı İncelemesi)”, MÜHF-HAD-Cevdet Yavuz’a Armağan, Beta Basım Yayım Dağıtım, I. Cilt, Özel Sayı, İstanbul 2017, s. 321-347, (Uyarlanma).

AYDIN, Ramazan; “Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar (TKHK M. 5)”, EÜHFD, C.11, S.1, 2016, s. 83-123.

AYDINCIK, Şirin; “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Borçların İfası (TBK m. 83-111) Hükümlerine İlişkin Olarak Getirilen Değişiklikler”, Şener Akyol’a Armağan, Filiz Kitabevi, İstanbul 2011, s. 147-165.

AYDOĞDU, Murat; Türk Borçlar Hukuku’nda Genel İşlem Koşullarının ve Tüketici Hukuku’nda Haksız Şartların Denetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014, (Denetim).

AYDOĞDU, Murat; Tüketici Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2015, (Tüketici).

AYDOĞDU, Murat/

KAHVECİ, Nalan; Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri-Sözleşmeler Hukuku, Adalet Yayınevi, B.3, Ankara 2017.

AYHAN, Fatma; İdarenin Taraf Olduğu Kira Sözleşmelerinin Hukuki Rejimi (Kamu Hukuku ile Özel Hukukun Bir Karşılaşma Noktasına İlişkin İnceleme), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013, (İnceleme).

AYRANCI, Hasan; Ön Sözleşme, Yetkin Yayınları, Ankara 2006, (Ön Sözleşme).

AYRANCI, Hasan; Türk Borçlar Hukukunda Munzam Zarar (BK. m. 105), Yetkin Yayınları, Ankara 2006, (Munzam Zarar). 

AYRANCI, Hasan; Enerji Sözleşmeleri, Yetkin Yayınları, Ankara 2010, (Enerji).

AYRANCI, Hasan; “Hatta Bağlı Enerji Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği”, Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu-1926’dan Günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku II. Cild, 17-18-19-20 Şubat 2016, Yetkin Yayınları, Ankara 2017, s. 1071-1097, (Sempozyum).

AYTÜRE, Selma/

AYDOĞDU BAĞCI, Semra/ 

BERKİ, Ömer; “Hansa Birliği (Avrupa Birliği’nin Sonu da Hansa Birliği Gibi mi Olacak?)”, The Journal of Academic Social Science Studies, S.58, 2017, s. 523-541.

BARLAS, Nami; Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul 1992, (Temerrüt).

BARLAS, Nami; “Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Çerçeve Sözleşmelerin Özellikleri”, Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, Beta Basım Yayım Dağıtım, B.2, İstanbul 2001, s. 807-828, (Çerçeve Sözleşme). 

BAŞOĞLU, Başak; Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Aynen İfa Talebi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012.

BAYRAM, Aziz Erman; Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım Sözleşmesine (CISG) Göre Satış Sözleşmesinde Hasarın Geçişi, Yetkin Yayınları, Ankara 2017. 

BAYSAL, Başak; Sözleşmenin Uyarlanması (BK m. 138 Aşırı İfa Güçlüğü), On İki Levha Yayıncılık, B.2, İstanbul 2017.

BECKER, Herman; Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen (Art. 1-183), Verlag von Stämpfli & Cie, Bern 1941, (Allgemeine Bestimmungen). 

BECKER, Herman; Obligationenrecht, II. Abteilung Die einzelnen Vertragsverhältnisse, Art. 184-551, Verlag von Stämpfli & Cie, Bern 1934, (Obligationenrecht).

BECKER, Herman; İsviçre Medenî Kanunu Şerhi, VI. Cilt Borçlar Kanunu, I. Kısım-Genel Hükümler (Fasikül IV-İsviçre BK. 104-150, Türk BK. 103-148), Çev: Saim Özkök, Ankara Yarı Açık Cezaevi Matbaası, Ankara 1972, (Şerh).

BELEN, Herdem; 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Genel Hükümler (Kısa Şerh), Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2014.

BERGERFURTH, Bruno/

MENARD, Lutz; Das Kaufrecht (Kaufvertrag, Haftung bei Rechts und Sachmãngeln, Besondere Arten des Kaufs), Rudolf Haufe Verlag, 3. Aufl., Freiburg 1984.

BERKİ, Şakir; “Borçların Sukutu”, AÜHFD, C.12, S.1, 1955, s. 216-267, (Sukut). 

BERKİ, Şakir; Borçlar Hukuku Umumî ve Hususî Hükümler, Akıncı Matbaacılık, Ankara 1956, (Borçlar). 

BERKİ, Şakir; Aynî Haklar, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara 1965, (Aynî Haklar).

BERNHARD-ECKEL, Stefan; Der Just-in-Time-Vertrag, Nomos Verlag, Baden 1997.

BETTOJA, Luca; Der Gastaufnahmevertrag, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2000.

BLANK, Boris; Die Rechtsbeziehungen zwischen Anbietern und Endkundenim Sprachtelefondienst nach der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes, Diss., Schwerte 2002.

BLOMEYER, Arwed; Allgemeines Schuldrecht, Franz Vahlen GmbH Verlag, 4. Aufl., Berlin und Frankfurt 1969.

BITTNER, Claudia; J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse §§ 255-304, (Kommentierung zu: Abschnitt 1-Inhalt der Schuldverhältnisse, Titel 1-Verpflichtung zur Leistung, § 270), Neubearbeitung, Berlin 2009, (STAUDINGER/BITTNER 2009, Rn.).

BİLGE, Necip; Borçlar Hukuku Dersleri Hususî Borç Münasebetleri, Yeni Desen Matbaası, Ankara 1958. 

BİLGİLİ, İsmail; “İslam Hukukunda Ma’dûm'un Satışı”, İHAD, S.8, 2006, s. 211-238. 

BİLGİN YÜCE, Melek; Alacaklı ve Borçlu Açısından İfa Zamanı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2015.

BİRİNCİ UZUN, Tuba; Götürü Tazminat, Yetkin Yayınları, Ankara 2015.

BOECKEN, Winfried; BGB-Allgemeneir Teil, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2007.

BOEMKE, Burkhard/

ULRICI, Bernhard; BGB Allgemeiner Teil, Springer Verlag, 2. Aufl., Berlin 2014.

BRIDGE, Michael G.; “Issues Arısıng Under Artıcles 64, 72 And 73 Of The United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods”, Journal Of Law And Commerce, C.25, 2005-2006, s. 405-421.

BROX, Hans; Besonderes Schuldrecht, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 9. Aufl., München 1982.

BROX, Hans/

WALKER, Wolf-Dietrich; Allgemeines Schuldrecht, C.H. Beck, 41. Aufl., München 2017.

BUCHER, Eugen; Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Schulthess Polygraphischer Verlag, 2. Aufl., Zürich 1988, (Allgemeiner Teil).

BUCHER, Eugen; Obligationenrecht Besonderer Teil, Schulthess Polygraphischer Verlag, 3. Aufl., Zürich 1988, (Besonderer Teil).

BUZ, Vedat; Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Yetkin Yayınları, Ankara 1998, (Dönme).

BUZ, Vedat; Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Yetkin Yayınları, Ankara 2005, (Yenilik Doğuran Haklar).

BUZ, Vedat; Kamu İhale Sözleşmelerinin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları, Yetkin Yayınları, Ankara 2007, (Kamu İhale Sözleşmeleri).

CANBOLAT, Ferhat; “Kamu Hastanesinde Yapılan Tıbbi Müdahalede Hekimin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğunun Dayanağı”, TBBD, S.80, 2009, s. 156-181, (Tıbbi Müdahale).

CANBOLAT, Ferhat; Sözleşmelerde Amacın Gerçekleşmesi Çökmesi ve Boşa Çıkması, Yetkin Yayınları, Ankara 2012, (Sözleşmelerde Amaç).

CANSEL, Erol/

ÖZEL, Çağlar; “Türk Borçlar Hukukunda Ceza Koşulu”, Aydın Zevkliler’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Dergisi (Özel Sayı), C.8, Y.2014, s. 713-714, (Ceza Koşulu).

CANSEL, Erol/

ÖZEL, Çağlar; Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt-1, Seçkin Yayıncılık, B.2, Ankara 2017, (Borçlar).

CEYLAN, Ebru; “Abonelik Sözleşmeleri”, Milli Şerh-6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi (Madde 52/CEYLAN Şerhi), Aristo Yayınları, İstanbul 2016, s. 849-891, (Şerh).

CİHAN, A. Hulki; Kullandırma Sözleşmelerinde Hasar, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2015. 

CUMALIOĞLU, Emre; Yayım Sözleşmesi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018, (Yayım).

CUMALIOĞLU, Emre; TBK, CISG ve Karşılaştırmalı Hukukta Öngörülebilen İhlal, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019, (Öngörülebilen İhlal).

ÇABRİ, Sezer; “Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa Güçsüzlüğü ve Buna Bağlanan Sonuçlar”, Mustafa Dural’a Armağan, Filiz Kitabevi, İstanbul 2013, s. 414-439.

ÇAĞLAYAN, Ramazan; İdare Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, B.5, Ankara 2017.

ÇAKIRCA, S. İrem; “Satımda Edim ve Karşı Edim Hasarının Alıcıya Geçmesi”, İÜHFM, C.LXV, S.1, 2007, s. 177-205.

ÇEKER, Orhan; “İslam Hukukunda Siparişler”, SÜİFD, S.3, Y.1990, s. 373-385.

ÇINAR, Ömer; Tüketici Hukukunda Haksız Şartlar, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2009.

ÇUKADAR, Neslihan; Borç İlişkilerinde Def’i Hakkı ve İtirazlar, Yetkin Yayınları, Ankara 2014.

DALKA OKUMUŞ, Şüheda; Elektrik-Doğal Gaz Piyasaları Abonelik Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerde Yer Alan Genel İşlem Koşullarının Denetimi, Yetkin Yayınları, Ankara 2018.

DEMİR, Remzi; Türk Borçlar Kanunu Açısından Taksitle Satış Sözleşmeleri, Adalet Yayınevi, B.2, Ankara 2017, (Taksitle Satış Sözleşmeleri).

DEMİR, Mehmet; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda Taşınır Mülkiyeti (TMK. M. 762-778 Şerhi), Adalet Yayınevi, Ankara 2017, (Taşınır Mülkiyeti).

DEMİRBAŞ, Feride; Kısmî İfa, Yetkin Yayınları, Ankara 2018.

DEMİRCİOĞLU, Huriye Reyhan; Güven Esası Uyarınca Sözleşme Görüşmelerindeki KusurluDavranıştan Doğan Sorumluluk (Culpa In Contrahendo Sorumluluğu), Yetkin Yayınları, Ankara 2009.

DIMATTEO, Larry A./ 

DHOOGE, Lucien/ 

GREENE, Stephanie/ 

MAURER, Virginia; “The Interpretive Turn in International Sales Law: An Analysis of Fiften Years of CISG Jurisprudence”, Northwestern Journal of International Law & Business, C.24, S.2, 2004, s. 299-440.

DITTRICH, Robert/

TADES, Helmuth; Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, Manzsche Verlag- und Universitätsbuchhandlung, 33. Aufl., Wien 1989.

DİNAR, Cem; “Nümune Üzerine Satım”, YÜHFD, C.IV, S.2, 2007, s. 11-29, (Nümune). 

DİNAR, Cem; “Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Çerçevesinde Taksitle Satış Sözleşmesi”, YÜHFD, C.XII, S.2, 2015, s. 87-126, (Taksitle Satış). 

DOĞAN, Gül; “Otelcilik Sözleşmesi”, YÜHFD, C.I, S.2, 2005, s. 229-251, (Otelcilik).

DOĞAN, Gül; Ön Sözleşme (Sözleme Yapma Vaadi), Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2006, (Ön Sözleşme).

DOĞAN, Cahit; “Hekimlik Sözleşmesi Katkılı Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi (Hastaneye Tam Kabul Sözleşmesi ve Hekimlik Sözleşmesi) ile Bölünmüş-Kısmî Hastaneye Kabul Sözleşmesi (Kısmi Hastaneye Kabul Sözleşmesi ve Hekimlik Sözleşmesi, Dar Anlamda Hastaneye Kabul Sözleşmesi)”, Tıp Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu-Tıp Hukuku Dergisi, Legal Yayıncılık, S.6, 2014, s. 177-196, (Hastaneye Kabul Sözleşmesi).

DOĞAN, Murat; “Özel Hastanelerin Tazminat Sorumluluğu”, Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu, Ed: Hakan Hakeri/Cahid Doğan, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2015, s. 21-62, (Özel Hastaneler).

DOĞAN, Nazlı; Tacirler Arası Ticari Satım Sözleşmelerinde Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017, (Ticari Satım). 

DOĞANAY, İsmail; Ticarî Alım-Satım Akdi ve Nevileri, Adalet Matbaacılık, Ankara 1993, (Ticari).

DORALT, Walter; Langzeitvertäge, Mohr Siebeck, Tübingen 2018.

DURAK, Yasemin; “Hastaneye Tam Kabul Sözleşmesi”, Tıp Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu-Tıp Hukuku Dergisi, Legal Yayıncılık, S.6, 2014, s. 147-175, (Hastaneye Tam Kabul).

DURAL, Mustafa; “İmkânsızlık Kavramı ve Türleri”, BATİDER, C.7, S.1, 1973, s. 11-58, (İmkânsızlık).

DURAL, Mustafa; Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık (BK 117), Fakülteler Matbaası, İstanbul 1976, (Sonraki İmkânsızlık).

ECKERT, Hans-Werner/

MAIFELD, Jan/

MATTHIESSEN, Michael; Handbuch des Kaufrechts (Der Kaufvertrag nach Bürgerlichem Recht, Handelsrecht und UN-Kaufrecht), C.H. Beck, 2. Aufl., München 2014. 

EDİS, Seyfullah; Türk Borçlar Hukukuna Göre Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1963.

EMMERICH, Volker; Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2, Schuldrecht-Allgemeiner Teil I (§§241-432), (Kommentierung zu §320 BGB), C.H. Beck, 5. Aufl., München 2007, (MüKoBGB/EMMERICH, Rn.).

ENGELKE, Hans; Das Rücktrittsrecht des Gläubigers bei dem Sukzessivlieferungsvertrage, Druck von Julius Abel, Greifswald 1913.

ERCOŞKUN ŞENOL, Kübra; “Sözleşmenin İçeriğini Belirleme Özgürlüğü ve Bunun Genel Sınırı: TBK M. 27”, İÜHFM, C.74, S.2, 2016, s. 709-737, (TBK 27).

ERCOŞKUN ŞENOL, H. Kübra; Borçlar Hukukunda Kısmi İmkânsızlık, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016, (Kısmi İmkânsızlık).

ERDEM, Ercüment; “Viyana Satım Antlaşması’na Genel Bakış ve Maddi Uygulama Alanı”, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’e Göre Satış Sözleşmeleri, Ed: Şükran Şıpka/Ahmet Cemal Yıldırım, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012, s. 117-156.

EREL, Şafak N.; “Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satılan Malın Satıcı ve Satıcının Alacaklıları Tarafından Haczi”, AÜSBFD, C.32, S.1, 1977, s. 147-188. 

EREN, Fikret; “İsimsiz Sözleşmelere İlişkin Bazı Sorunlar”, Turgut Akıntürk’e Armağan, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2008, s. 85-111, (İsimsiz).

EREN, Fikret; “İsimsiz Bazı Sözleşme Türleri”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.1, 2015, s. 67-129, (Türler).

EREN, Fikret; Mülkiyet Hukuku, Yetkin Yayınları, B.4, Ankara 2016, (Mülkiyet).

EREN, Fikret; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, B.22, Ankara 2017, (Genel).

EREN, Fikret; Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, B.5, Ankara 2017, (Özel).

ERGÜNE, Mehmet Serkan; Olumsuz Zarar, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2008, (Olumsuz Zarar).

ERGÜNE, Mehmet Serkan; “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Yer Alan Taksitle Satışa İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanının Belirlenmesi”, Mustafa Dural’a Armağan, Filiz Kitabevi, İstanbul 2013, s. 515-539, (Taksitle Satış).

ERGÜNE, Mehmet Serkan; Taşınır Mülkiyeti, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017, (Taşınır).

ERNST, Wolfgang; Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2, Schuldrecht-Allgemeiner Teil I (§§241-432), (Kommentierung zu §326 BGB), C.H. Beck, 5. Aufl., München 2007, (MüKoBGB/ERNST, Rn.).

ERTAŞ, Şeref; “Borçların İfası ile İlgili Yeni Borçlar Kanununun Değerlendirilmesi”, MÜHF-HAD-Cevdet Yavuz’a Armağan, Legal Yayıncılık, İstanbul 2012, s. 309-317, (Değerlendirme).

ERTAŞ, Şeref; “Yeni Tüketiciyi Koruma Kanununda Abonman Sözleşmeleri”, THD, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. Tüketici Hukuku Sempozyumu, C.9, Özel Sayı, 2014, s. 104-106, (Abonman).

ERTAŞ, Şeref; “Sürekli Borç İlişkilerinde (Dauerschuldverhaeltnisse) Zamanaşımı”, Hakan Pekcanıtez’e Armağan, DEÜHFD, C. 16, Özel Sayı, 2014, s. 3093-3104, (Zamanaşımı).

ERTAŞ, Şeref; Eşya Hukuku, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, B.12, İzmir 2015, (Eşya).


ERZURUMLUOĞLU, Erzan; Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Sistemine Göre Borçluya Yüklenemeyen Nedenlerden Dolayı Edimin Yerine Getirilememesi, Ankara İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi Yayınları, Ankara 1970, (Edimin Yerine Getirilememesi).

ERZURUMLUOĞLU, Erzan; Borçların Genel Kuralları, Gazi Üniversitesi Basımevi, Ankara 1983, (Genel Kural).

ERZURUMLUOĞLU, Erzan; Sözleşmeler Hukuku (Özel Borç İlişkileri), Yetkin Yayınları, B.5, Ankara 2015, (Özel Borç İlişkileri).

ESENER, Turhan/

GÜVEN, Kudret; Eşya Hukuku, Yetkin Yayınları, B.7, Ankara 2017.

ESENER, Turhan/

GÜNDOĞDU, Fatih; Borçlar Hukuku I Sözleşmelerin Kuruluşu ve Geçerliliği (TBK m. 1-48), Vedat Kitapçılık, İstanbul 2017.

ESSER, Josef; Schuldrecht Besonderer Teil (Bd. II), Verlag C. F. Müller, 4. Aufl., Karlsruhe 1971.

ESSER, Josef/

SCHMIDT, Eike; Schuldrecht (Allgemeiner Teil), C.F. Müller Jurıstischer Verlag, 5. Aufl., Karlsruhe 1975.

FEYZİOĞLU, Feyzi Necmeddin; Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I, Fakülteler Matbaası, B.2, İstanbul 1975, (Cilt I).

FEYZİOĞLU, Feyzi Necmeddin; Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt II, Fakülteler Matbaası, B.2, İstanbul 1977, (Cilt II).

FEYZİOĞLU, Feyzi Necmeddin; Borçlar Hukuku Hususî Kısım Akdin Muhtelif Nevileri Cilt I, Fakülteler Matbaası, B.4, İstanbul 1980, (Özel).

FIKENTSCHER, Wolfgang/ 

HEINEMANN, Andreas; Schuldrecht De Gruyter Rechtwissenschaften Verlags, 11. Aufl., Berlin 2017.

FORSTMOSER, Peter; “Gesetzgebung und Gerichtspraxis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der Schweiz- Eine Standorthestimmung”, Allgemeinegeschäftsbedıngungen in Doktrin und Praxis, C.5, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1982, s. 23-58. 

FOUNTOULAKIS, Christiana; “Bölüm V. Satıcının ve Alıcının Yükümlülüklerine ilişkin Ortak Hükümler-Ayrım I. Öne Alınmış Sözleşmeye Aykırılıklar ve Art Arda Teslimli Sözleşmeler Md. 71-73”, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi, Ed: Ingeborg Schwenzer/Pınar Çağlayan Aksoy, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015, s. 1161-1177, (Satış).

FOUNTOULAKIS, Christiana; Kommentar zum UN-Kaufrecht (CISG), (Kommentierung zu Art. 73 CISG), H.v.: Ingeborg Schwenzer/Ulrich G. Schroeter, C.H. Beck, 7. Aufl., München 2019, (FOUNTOULAKIS/ KOMMENTAR).

FÖRSTER, Christian; Schuldrecht Besonderer Teil Eine Einführung mit Fällen), C.F. Müller, Heidelberg 2012, (Besonderer Teil).

FREISING, Jochen Reiter; “Die Neuregelung des Widerrufsrechts bei Sukzessivlieferungsverträgen unter besonderer Berücksichtigung des Bierlieferungsvertrages”, BB, s. 2322-2324.

FUCHS-WISSEMANN, Georg; “Ist § 17 KO auf den Stromlieferungsvertrag anwendbar?”, Neue Juristische Wochenschrift, S.1-2, 1984, s. 27-28, (Stromlieferungsvertrag).

FUCHS-WISSEMANN, Georg; Die Abgrenzung des Rahmenvertrages vom Sukzessivlieferungsvertrag, Diss., Marburg 1980, (SLV). 

FUNK, Fritz; Borçlar Kanunu Şerhi I Umumî Hükümler, Çev: Hıfzı Veldet/Cemal Hakkı Selek, Üniversite Kitabevi, İstanbul 1938.

GAUCH, Peter; System Der Beendigung Von Dauerverträgen, Freiburg 1968.

GAUCH, Peter/

SCHUEP, Walter R./

JÄGGI, Peter; Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Bd. II, Schulthess Polygraphischer Verlag, 5. Aufl., Zürich 1991.

GAIER, Reinhard; Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2, Schuldrecht-Allgemeiner Teil, (Kommentierung zu §313-§314), BGB, C.H. Beck, 7. Aufl., München 2016, 1878 ff., (MüKoBGB/GAIER, Rn.). 

GEZDER, Ümit; Türk/İsviçre Hukukunda Culpa In Contrahendo Sorumluluğu, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2009, (CİC). 

GEZDER, Ümit; “Yeni Türk Borçlar Kanunu’nda Sözleşmenin Kuruluşuna Dair Bazı Değişiklikler ve Yenilikler (YTBK m.4; m.7; m.8)”, MÜHF-HAD, Legal Yayıncılık, İstanbul 2012, s. 33-65, (Sözleşmenin Kurulması). 

GITTER, Wolfgang; Gebrauchsüberlassungsverträge, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1988.

GIERKE, Otto von; Dauernde Schuldverhältnisse, Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des Bürgerlichen Rechts, C.64, 1914, s. 355-411.

GOLLUB, Frank; Verzug und Zurückbehaltungsrecht Beim Sukzessivlieferungsvertrag, Diss., Hamm 1989. 

GÖKTÜRK, Hüseyin Avni; Borçlar Hukuku İkinci Kısım-Aktin Muhtelif Nevileri, Ankara 1951.

GÖZLER, Kemal; İdare Hukuku (Cilt II), Ekin Basım Yayın Dağıtım, B.2, Bursa 2009. 

GÖZLER, Kemal/

KAPLAN, Gürsel; İdare Hukuku Dersleri, Ekin Basım Yayın Dağıtım, B.19, Bursa 2017. 

GÖZPINAR KARAN, Gülşah; Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015. 

GRUNEWALD, Barbara; Kaufrecht, Handbuch des Schuldrechts-Band 6, Mohr Siebeck, Leinen 2006.

GRUPEN, Martin; Der Schuldnerverzug des Lieferanten bei den Sukzessivlieferungsgeschäften, Druck von Julius Abel, Greifswald 1912.

GUHL, Theo/

KOLLER, Alfred/

SCHNYDER, Anton K./

DRUEY, Jean Nicolas; Das Schweizerische Obligationenrecht (mit Einschluss des Handels- und Wertpapierrechts), Schulthess Verlag, 9. Aufl., Zürich 2000.

GÜLTEKİN, Galip; “Mülkiyetin Muhafazası Mukavelesi”, İÜHFM, C.1, S.4, 1935, s. 445-457.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper; “Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmesi”, İKÜHFD, C.7, S.2, 2008, s. 25-59, (Birleşme).

GÜMÜŞ, Mustafa Alper; Borçlar Hukuku Özel Hükümler Cilt I, Vedat Kitapçılık, B.3, İstanbul 2013, (Cilt I).

GÜMÜŞ, Mustafa Alper; Türk ve İsviçre Hukukunda İbra Sözleşmesi, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2015, (İbra). 

GÜNDOĞDU, Fatih; Borca Aykırılık Hallerinden Kusurlu İfa İmkânsızlığı ve Hukuki Sonuçları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2014.

GÜNAY, Cevdet İlhan; Cezai Şart (BK m. 158-161), Turhan Kitabevi, Ankara 2002.

GÜRPINAR, Damla; Sözleşme Dışı Yanlış Tavsiyede Bulunma, Öğüt veya Bilgi Vermeden Doğan Hukuki Sorumluluk, Güncel Yayınevi, İzmir 2006.

GÜRSOY, Kemal Tahir; “Manevi Zarar ve Tazmini”, AÜHFD, C.30, S.1, 1973, s. 7-56. 

GÜRSOY, Kemal T./

EREN, Fikret/

CANSEL, Erol; Türk Eşya Hukuku, Sevinç Matbaası, Ankara 1978.

GÜVEN, Kudret; Enerji Sağlama Sözleşmeleri, Hüküm ve Sonuçları, Ankara 1994, (Enerji). 

GÜVEN, Kudret; “Eksik Borçlar, Temel Özellikleri ile Hüküm ve Sonuçları Üzerine Bir İnceleme”, BÜHFD, C.2, S.2, 2016, s. 37-72, (Eksik Borç).

GÜVEN, Kudret/

ÖZDEMİR, Atalay; “Enerji Sağlama Sözleşmelerinde Yan Yükümlülükler ve İşlevi”, BÜHFD, C.3, S.1, 2017, s. 11-46.

HANSU, Esra; Satım Sözleşmesinde Hasarın Geçişi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.

HARKE, Jan Dirk; Mora debitoris und mora creditoris im Klassischen Römischen Recht, Duncker&Humblot GmbH, Berlin 2005. 

HATEMİ, Hüseyin/

SEROZAN, Rona/

ARPACI, Abdülkadir; Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Filiz Kitabevi, İstanbul 1992.

HOFFBAUER, Christiane; Der Rahmenvertrag in der Lieferbeziehung, Logus Verlag, Berlin 2010.

HONSELL, Heinrich/

VOGT, Nedim Peter/

WIEGAND, Woflgang; Obligationenrecht I (Art. 1-529 OR), Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn Verlag, 6. Aufl., Basel 2015.

HAVUTÇU, Ayşe; Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt ve Müsbet Zararın Tazmini, Adalet Matbaacılık, İzmir 1995, (Temerrüt).

HAVUTÇU, Ayşe; Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, Güncel Yayınevi, İzmir 2003, (Açık İçerik Denetimi).

HAVUTÇU, Ayşe; “İfa Engelleri ve İfa Engellerine Bağlanan Hukuki Sonuçlar”, MÜHF-HAD-Cevdet Yavuz’a Armağan, Legal Yayıncılık, İstanbul 2012, s. 319-339, (İfa Engelleri).

HAYOZ, A. Meier; “Bilgi İletim Sözleşmesinin Hukuki Mahiyeti Modern Bilgi Aktarma Şekillerinin Hukuki Önemi”, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, Çev: Cahit Davran, C.14, S.7, 1988, s. 41-50.

HEINRICH, Dieter; Vorvertrag, Optionsvertrag, Vorrechtsvertrag, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Berlin/Tübingen 1965. 

HEINZ-BOMMER, Cornelia; Die Annahmepflicht des Käufers, Verlag Stämpfli & Cie AG, Bern 1970. 

HERRESTHAL, Carsten; “Leistungsstörungen bei Sukzessivlieferungsverträgen”, Zeitschrift für das Juristische Studium, 2008/1, s. 1-12.

HERZOG, Nicolas R.; Der Vorvertrag im schweizewrischen und deutschen Schuldrecht, Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zürich 1999.

HIRSCH, Salli; Schuldnerverzug beim Sukzessivlieferungsvertrag, Druckvon L. Wechselman, Berlin 1909, (SLV).

HIRSCH, Christoph; Schuldrecht Allgemeiner Teil, Nomos Verlagsgesellschaft, 10. Aufl., Baden 2017, (Schuldrecht).

HIRSE, Thomas; Vertragsrecht Kommentar, H.v.: Klaus Tonner/Armin Willingmann/Marina Tamm, (Kommentierung zu §314 BGB), Luchterhand Verlag, Köln 2010.

HOFER, Sibylle; Historisch-Kritischer Kommentar zum BGB- Allgemeiner Teil §§ 1-240, Band I, (Kommentierung zu vor §145 BGB), Mohr Siebeck, Hamburg 2003, s. 818-836.

HOMBERGER, Arthur; Aynî Haklar-Zilyetlik ve Tapu Sicili (Üçüncü Kısım) (İsviçre Medeni Kanun Şerhi, Çıkaranlar: A. Egger/Robert Haab/H. Oser/Arnold Escher/A. Homberger/W. Schönenberger, Zürich 1938), Çev: Suat Bertan, Ankara 1950. 

HONSEL, Heinrich; Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, Stämpfli Verlag AG, 9. Aufl., Bern 2010. 

HORSTEMEIER, Gerrit; Der Sukzessivlieferungsvertrag in Praxis und Rechtsprechung, Dissertation zur Erlangung des Akademischen Grades Doctor iuris, 2016.

HRUBESCH-MILLAUER, Stephane; Besondere Arten des Kaufs (Art. 184), Handkommer zum Schweizer Privatrecht (Vertragsverhältnisse Teil 1: Innominatkontrakte, Kauf, Tausch, Schenkung, Miete, Leihe), (Herausgeber: Markus Müller-Chen, Claire Huguenin, Daniel Girsberger), Schulthess Verlag, 2. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2012, (HANDKOMMER/HRUBESCH-MILLAUER).

HUBER, Ulrich; Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Band 3, Schuldrecht II (§§433-515), (Kommentierung zu Vor §433), Verlag W. Kohlhammer, Köln 1991, (BGB/HUBER). 

HUBER, Peter; Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 4, (Kommentierung zu Art. 73 CISG), C.H. Beck, 8. Aufl., München 2019, (CISG/HUBER).

HUBER, Michael; Besonderheiten einzelner Vertragstypen (§36), Gottwald Insolvenzrechts-Handbuch, C.H. Beck, 5. Aufl., München 2015, (GOTTWALD/HUBER). 

HUBER, Peter/

MULLIS, Alastair; The CISG (A new textbook for students and practitioners), European Law Publishers, Mainz and Norwich 2007.

HUGUENIN, Claire; Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Schulthess Juristische Medien AG, 3. Aufl., Zürich 2008, (Allgemeiner Teil). 

HUGUENIN, Claire; Obligationenrecht Besonderer Teil, Schulthess Juristische Medien AG, 3. Aufl., Zürich 2008, (Besonderer Teil).

HUGUENIN, Claire; Obligationenrecht (Allgemeiner und Besonderer Teil), Schulthess Verlag, Zürich 2012, (Allgemeiner und Besonderer Teil).

HURLIMANN, Hans; Der Sukzessivlieferungs Kaufvertrag, Stämpfli & Cie, Bern 1940.

HUTH, Tobias; Die Fristsetzung zur Erfüllung und Nacherfüllung und ihre Entbehrlichkeit (§§ 281, 323, 637 BGB), Diss., Hamburg 2006. 

İLHAN, Cengiz; Günümüz Türkçe’siyle Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye), Yetkin Yayınları, B.2, Ankara 2014.

İNAL, H. Tamer; Ticari İşletme Hukuku, Seçkin Yayıncılık, B.2, Ankara 2015.

İNCEOĞLU, M. Murat; Taksitle Satımlarda Tüketicinin Korunması, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 1998, (Taksitle Satım).

İNCEOĞLU, Murat; “Telekomünikasyon Sektöründe Abonelik Sözleşmeleri”, Tüketici Hukuku Kongresi-Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları 2015-2016, Ed: Hakan Tokbaş/Fehim Üçışık, Bilge Yayınevi, 2016, s. 202-221, (Abonelik).

İPEK, Eyüp; Edime Uygun İfa Kuralı ve Bu Kuralın İhlâline Bağlanan Hukukî Sonuçlar, Filiz Kitabevi, İstanbul 2016.

İŞGÜZAR, Hasan; Tek Satıcılık Sözleşmesi, Dayınlarlı Hukuk Yayınları, Ankara 1989.

JACOBS, Reto; Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, (Kommentierung zu Vorb. Art. 184 ff. OR), Schulthess Juristische Medien AG, Genf 2007, (JACOBS/ Art. 184 ff.).

JICKELI, Joachim; Der langfristige Vertrag, Nomos Verlagsgesellschaft, Tübingen 1996.

KAHYA, Hatice Kübra; İslam Borçlar Hukukunda Selem Akdi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2012.

KAHVECİ, Nalan; Taşınır Satımında Ayıplı Mal Nedeniyle Tüketicinin Sözleşmeden Dönmesi, Adalet Kitabevi, Ankara 2014. 

KALKOFEN, Roland; Der Vorvertrag im geltenden Deutschen Recht, GRIN Verlag, Norderstedt 2006.

KALPSÜZ, Turgut; Ticari Satışta İfa Mahalli, Ajans-Türk Matbaası, Ankara 1960.

KANİTİ, Salamon; Akdin İfa Edilmediği Def’i, Ahmed Said Matbaası, İstanbul 1962.

KAPANCI, Kadir Berk; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Açısından Satış Hukukunda Ayıptan Doğan Sorumluluk ve Sözleşmesel Garanti Taahhütleri, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012, (Garanti Taahhütleri).

KAPANCI, Kadir Berk; “Art Arda Teslimli Satış Sözleşmelerinde Satıcının (Borçlu) Temerrüdüne Bağlı Olarak Doğabilecek Sonuçlar”, LHD, C.14, S.161, 2016, s. 2363-2391, (Art Arda Teslimli Satış Sözleşmesi). 

KAPLAN, İbrahim; Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi, Yetkin Yayınları, B.3, Ankara 2013, (Müdahale).

KAPLAN, İbrahim; İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Endüstri Yatırım Sözleşmeleri, Yetkin Yayınları, Ankara 2013, (Yatırım). 

KARA, İlhan; Tüketici Hukuku, Engin Yayınevi, Ankara 2015.

KARAKOCALI, Ahmet; “Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu”, Milli Şerh-6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi (Madde 55/KARAKOCALI Şerhi), Aristo Yayınları, İstanbul 2016, s. 903-913.

KARAKOCALI, Ahmet/

KURŞUN, Ali Suphi; Tüketici Hukuku (6502 Sayılı Kanun ve İlgili Yönetmeliklere Göre), Aristo Yayınları, İstanbul 2015. 

KAUMANNS, Artur; Beiträge zum Problem des Elektrizitätslieferungsvertrags und Untersuchung der Rechtsstellung des Elektrizitätsunternehmers im Konkurs des Abnehmers, Verlag Konrad Triltsch, Würzburg 1935.

KAVAK, Yalçın; Borçlar Hukukunda Yazılı Şekil, Kayhan Matbaacılık, İstanbul 2015.

KELLER, Max/

SCHOBI, Christian; Allgemeine Lehren des Vertragsrecht Band I, Helbing & Lichtenhahn Verlag AG, 3. Aufl., Basel 1988. 

KELLER, Max/

SIEHR, Kurt; Kaufrecht, Schulthess Polygraphischer Verlag, 3. Aufl., Zürich 1995. 

KESKİN, A. Dilşad; Objektif Manevi Zarar Teorisi Açısından Manevi Tazminat, Yetkin Yayınları, Ankara 2016.

KILIÇ ÖZTÜRK, Gizem; Borçlar Hukukunda Borçlunun Temerrüdü, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016. 

KILIÇOĞLU, Ahmet M.; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, B.21, Ankara 2017.

KIRCA, Çiğdem; Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Sorumluluk, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2004, (Bilgi Verme).

KİSBET, Mustafa; “İslam Borçlar Hukukunda Kabzın Akitlere Etkisi”, İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, C.1, S.2, Y.2015, s. 1-21.

KİZİR, Mahmut; “Yargıtay Kararları Işığında Basiretli İş adamı Gibi Hareket Etme Yükümlülüğünün Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanmasına Etkisi”, SÜHFD, C.19, S.2, Y.2011, s. 245-282, (Basiretli İş Adamı). 

KİZİR, Mahmut; Borçlu Temerrüdünün Sona Ermesi, Adalet Yayınevi, Ankara 2012, (Temerrüt). 

KLUNZINGER, Eugen; BGB-Schuldrecht, Th. Gabler Gmblt Verlag, Wiesbaden 1977.

KOCAAĞA, Köksal; Türk Özel Hukukunda Cezai Şart (BK m. 158-161), Yetkin Yayınları, Ankara 2003, (Cezai Şart).

KOCAAĞA, Köksal; “Borçlanılan Edimin İfası Kuralının Bir İstisnası Olarak İfa Amacıyla Edim”, BATİDER, C.24, S.1, 2007, s. 139-159, (İfa Amacıyla Edim). 

KOCAAĞA, Köksal; “Sözleşmenin Kurulabilmesi İçin Tarafların İrade Beyanları Arasındaki Uygunluğun Kapsamında Yer Alması Gereken Noktalar”, TBBD, S.79, 2008, s. 73-102, (Noktalar).

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, 

Necip/HATEMİ, Hüseyin/

SEROZAN, Rona/

ARPACI, Abdülkadir; Borçlar Hukuku Genel Bölüm, (Borçlar Hukukuna Giriş-Hukukî İşlem-Sözleşme), Birinci Cilt, Filiz Kitabevi, B.7, İstanbul 2017.

KOÇ, Nevzat; İsviçre-Türk Hukukunda Alacaklının Temerrüdü, Ankara Üniversitesi Matbaası, Ankara 1992.

KOLLER, Pius; “Rechtliche Aspekte von Milchliefermengen”, BlAR, 2010/1, s. 3-12, (Milchliefermengen). 

KOLLER, Alfred; Basler Kommentar, Obligationenrecht I (Art. 1-529 OR), (Kommentierung zu Art. 184 OR), Helbing Lichtenhahn Verlag, 6. Aufl., Basel 2015, (BaslerKomm/KOLLER, Rn.).

KORKMAZ, Yakup; Tam Zamanında Tedarik Sözleşmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2011, (Tedarik).KORKMAZ, Yakup; “Tam Zamanında Tedarik Sözleşmesi ve Benzer Sözleşmelerle Karşılaştırılması”, MÜHF-HAD, Cevdet Yavuz’a Armağan, Beta Basım Yayım Dağıtım, II. Cilt, Özel Sayı, İstanbul 2017, s. 1843-1888, (Karşılaştırma).

KOSCHAKER, Paul/

AYİTER, Kudret; Modern Hususî Hukuka Giriş Olarak Roma Hususî Hukukunun Ana Hatları, Sevinç Matbaası, Ankara 1975.

KOZIOL, Helmut/

WELSER, Rudolf; Grundriß des bürgerlichen Rechts, Band I Allgemeiner Teil und Schuldrecht, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchandlung, 8. Aufl., Wien 1987, (Band I).

KOZIOL, Helmut/

WELSER, Rudolf; Grundriss des bürgerlichen Rechts, Band II Schuldrecht Allgemeiner Teil, Schuldrecht Besonderer Teil, Erbrecht, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchandlung, 11. Aufl., Wien 2000, (Band II).

KÖBLER, Gerhard; Schuldrecht (Allgemeiner Teil und Besonderer Teil), Verlag Franz Vahlen GmbH, 2. Aufl., München 1995.

KUNTALP, Erden; Ard Arda Teslimli Satım Akdi, Sevinç Matbaası, Ankara 1968, (Ard Arda Teslimli Satış).

KUNTALP, Erden; Karışık Muhtevalı Akit (Karma Sözleşmeler), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, B.2, Ankara 2013, (Karışık).

KURNIK, Karl; Die Sukzessivlieferung, Druck von Julius Abel, Greifswald 1910.

KURT, L. Müjde; Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık (TBK m. 136), Yetkin Yayınları, Ankara 2016, (Sonraki İmkânsızlık).

KÜÇÜKYALÇIN, Arzu; “Karşılaştırmalı Hukukta Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması”, AÜHFD, C.53, S.4, 2004, s. 101-124.

KÜNSTLER, Leopold; Der Bierlieferungsvertragund die weiteren Verträge zur Sicherung des Absatzes im Braugewerbe, Verlag Hans Carl, 3. Aufl., Nürnberg 1957.

LAMMICH, Klaus; Gläubiger und Schuldnerverzug-Systematische Darstellung der Anspruchgrundlagen, Erick Schmidt Verlag GmbH, Berlin 2003.

LANGE, Heinrich; BGB Allgemeiner Teil, C.H. Beck’sche Verlagsbuchandlung, 9. Aufl., Berlin 1967.

LARENZ, Karl; Lehrbuch Des Schuldrechts, Bd. 2-Besonderer Teil, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 11. Aufl., München 1977. 

LIMBACH, Francis; Der Leistungsabruf im Bezugsvertrag, Mohr Siebeck, Rottenberg 2014. 

LORENZ, Stephan; Übersicht Schuldnerverzug, (nach Lorenz/Riehm, JuS-LernCD ZivilR I), http://lorenz.userweb.mwn.de/skripten/verzug.pdf, Erişim Tarihi: 29.08.2017.

LOHMANN, Helmut; Vertragsrecht, 2. Buch-Verpflichtungsverträge, Verlag W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart 1978.

LÖWİSCH, Manfred; Vertragliche Schuldverhältnisse, C.H. Beck, 2. Aufl., München 1988.

MAGNUS, Ulrich; Wiener UN-Kaufrecht (CISG), J. Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Sellier-de Gruyter, Berlin 2013.

MAKARACI, Aslı; Taşınır Mallara İlişkin Kampanyalı Satım Sözleşmesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2007.

MARTINEK, Michael; Moderne Vertragstypen, Bd. III, C.H. Beck, München 1993.

MATTHIAß, Berhard; Lehrbuch des Bürgerlichen Rechtes: mit Berücksichtigung des gesamten Reichsrecht, Springer Verlag, Heidelberg 1914. 

MEDICUS, Dieter/

LORENZ, Stephan; Schuldrecht Besonderer Teil, Verlag C.H. Beck, 16. Aufl., München 2012.

MERZ, Hans; Vertrag und Vertragsschluss, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2. Aufl., Freiburg 1992.

MICHALSKI, Lutz; “Zur Rechtsnatur des Dauerschuldverhältnisses”, JA, 1979, s. 401-409.

MICHEL, Rudolf; Der Gastaufnahmevertrag nach britischem, deutschem, französischem, italienischem und schweizerischem Recht, Diss., Juris Verlag, Zürich 1957.

MOLITOR, Erich; Schuldrecht I Allgemeiner Teil, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 8. Aufl., München und Berlin 1965, (Allgemeiner).

MOLITOR, Erich; Schuldrecht II Besonderer Teil, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 7. Aufl., München und Berlin 1965, (Besonderer).

MUGLICH, Andreas; “Vertragstypologie der Leistungen in den neuen EVB-IT Pflege S-Kritische Anmerkungen zu den Festlegungen des jeweiligen Vertragstyps”, CR, 2003, s. 633-640.

MÜLLER, E.; “Der Sukzessivlieferungsvertrag”, dans Gruchots Beiträge, Digitale Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte, Jg. 50, 1906, s. 508-541.

MÜLLER-CHEN, Markus/

GIRSBERGER, Daniel/

FURRER, Andreas; Obligationenrecht Besondere Teil, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2011.

MÜLLER-CHEN, Markus; “Ayrım III. Sözleşmenin Satıcı Tarafından İhlâli Halinde Alıcının Sahip Olduğu Hukukî İmkânlar Md. 45-52”, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi, Ed: Ingeborg Schwenzer/Pınar Çağlayan Aksoy, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015, s. 836-942.

MÜLLER, Markus/

MATTHES, Dirk; “Notwendigkeit einer richtlinienkonforrmen Bestimmung der Leistung in § 323 V BGB bei Teilschlechtleistung und Teilleistung”, AcP, Bd. 204, 2004, s. 732-756.

NOMER, Haluk Nami/

ENGİN, Baki İlkay; Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Cilt I: Satış Sözleşmesi, I.  Fasikül, Seçkin Yayıncılık, B.2, Ankara 2015.

NOMER, Halûk Nami/

ERGÜNE, Mehmet Serkan; Eşya Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, B.5, İstanbul 2017. 

OECHSLER, Jürgen; Schuldrect Besonderer Teil Vertragsrecht, Franz Vahlen Verlag, München 2003.

OĞUZMAN, M. Kemal/

ÖZ, M. Turgut; Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt-1, Vedat Kitapçılık, B.15, İstanbul 2017, (Cilt I). 

OĞUZMAN, M. Kemal/

ÖZ, M. Turgut; Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt-2, Vedat Kitapçılık, B.13, İstanbul 2017, (Cilt II).

OĞUZMAN, M. Kemal/

SELİÇİ, Özer/

OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe; Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, B.20, İstanbul 2017. 

OKTAY, Saibe; “İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşluklarının Tamamlanması”, İÜHFM, C.55, S.1-2, Y.1996, s. 263-296.

OLGAÇ, Senai; Hukuk Davalarında Satış Trampa Bağışlama, Olgaç Matbaası, Ankara 1977.

ORUÇ, Murat; Satış Sözleşmesinde Riskin Geçişi, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2015. 


OSER, Hugo/

SCHÖNENBERGER, Wilhem; İsviçre Medenî Kanunu Şerhi Borçlar Hukuku, Birinci Kısım Madde 1-40 (TBK 1-40), Çev: Recai Seçkin, Yeni Cezaevi Basımevi, B.2, Ankara 1950, (Birinci Kısım).

OSER, Hugo/

SCHÖNENBERGER, Wilhem; İsviçre Medenî Kanunu Şerhi Borçlar Hukuku, İkinci Kısım Madde 41-108 (TBK 41-108), Çev: Recai Seçkin, Yeni Cezaevi Basımevi, B.2, Ankara 1950, (İkinci Kısım).

OSER, Hugo/

SCHÖNENBERGER, Wilhem; İsviçre Medenî Kanunu Şerhi Borçlar Hukuku, Üçüncü Kısım Madde 110-183 (TBK 109-181), Çev: Ferid Ayiter, Yeni Cezaevi Basımevi, B.2, Ankara 1950, (Üçüncü Kısım).

OETKER, Hartmut; Das Dauerschuldverhältnis und seine Beendigung, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1994.

OZANOĞLU, Hasan; Tüketicinin Korunması Açısından Taksitle Satış Sözleşmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Sözkesen Matbaacılık, Ankara 1999.

OLZEN, Dirk; J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Staudinger BGB -Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse §§ 362-396 (Erfüllung, Hinterlegung, Aufrechnung)- (Kommentierung zu: Abschnitt 4-Erlöschen der Schuldverhältnisse, Titel 1-Erfüllung, § 362), Neubearbeitung, Berlin 2006, (STAUDINGER/OLZEN 2006), Rn.).

ÖKTEM ÇEVİK, Seda; Mobil Telefon Abonelik Sözleşmesi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2008, (Mobil Telefon). 

ÖKTEM ÇEVİK, Seda; “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Abonelik Sözleşmesi”, Yeni Tüketici Hukuku Konferansı (Makaleler-Tartışmalar), Der: M. Murat İnceoğlu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015, s. 343-368, (Abonelik).

ÖNAY, Işık; Yenileme, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016.

ÖZ, Turgut; İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul 1989, (Eser).

ÖZ, Turgut; “6502 Sayılı Kanunda İnşaat Sektörü Bakımından Getirilen Yenilikler ve Değişiklikler”, 6502 Sayılı Kanuna Göre Bankacılık ve İnşaat Sektörlerinde Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, Ed: Hakan Tokbaş/İsa Döner, Bilge Yayınevi, B.3, İstanbul 2015, s. 83-114, (Değişiklikler). 

ÖZBİLEN, Arif Barış; Sözleşmelerin Şekli ve Şekil Yönünden Hükümsüzlüğü, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016. 

ÖZDEMİR, Hayrunnisa; Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2004, (Teşhis ve Tedavi).

ÖZDEMİR, Hayrunnisa; “Satış Sözleşmesinde Yarar ve Hasarın İntikali”, MÜHF-HAD-Cevdet Yavuz’a Armağan, Legal Yayıncılık, İstanbul 2012, s. 361-381, (Yarar ve Hasar).

ÖZDEMİR, Hayrunnisa; Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım Sözleşmesine (CISG) Göre Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şartları, Yetkin Yayınları, Ankara 2013, (Ayıp).

ÖZDEMİR, Hayrunnisa; Sağlık Hukuku Alanında Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2017, (Sağlık Hukuku).

ÖZDEMİR, Hayrunnisa; “Türk Borçlar Kanunu’na ve Milletlerarası Satım Sözleşmesine Göre Ayıbın İhbar Edilmesi”, MÜHF-HAD, Cevdet Yavuz’a Armağan, Beta Basım Yayım Dağıtım, II. Cilt, Özel Sayı, İstanbul 2017, s. 2305-2348, (Ayıp İhbarı).  

ÖZDEMİR, Hayrunnisa/

KORKMAZ Yakup; “Taksitle Satış Sözleşmeleri”, Milli Şerh-6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi (Madde 17/ÖZDEMİR & KORKMAZ Şerhi), Aristo Yayınları, İstanbul 2016, s. 383-443.

ÖZEL, Çağlar; “Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Kavramı”, Tüketici Hukuku Konferansı, Ed: Hüseyin Can Aksoy, Yetkin Hukuk Yayınları, Ankara 2016, s. 51-73.

ÖZEL, Çağlar/

ÖZCAN BÜYÜKTANIR, Burcu G./

ÖZEL, Fatma; “Elektrik Piyasalarında Elektrik Sağlama Amaçlı Sözleşmeler”, Aydın Zevkliler’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Dergisi (Özel Sayı), C.8, Y.2014, s. 2075-2125.

ÖZEL, Çağlar/

KELEŞ, Âdem; “Elektrik Abonelik Sözleşmesinde Tüketicinin Korunması”, 6. Tüketici Hukuku Kongresi-Sektörel Bazda Tüketici Hukuku Uygulamaları 2016-2017, Aristo Yayınları, İstanbul 2017, s. 560-611, (Elektrik).

ÖZMEN, Etem Sabâ/

VARDAR HAMAMCIOĞLU, Gülşah; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016.

ÖZTAŞ, İlker; “Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Taşınır Satışında Alıcının Ayıplı Satılanın Değiştirilmesini Talep Hakkı”, MÜHF-HAD, C.22, S.2, 2016, s. 331-364.

ÖZTOPRAK, Sezin; Kömür Ocaklarının Özel Hukuk Kişileri Tarafından İşletilmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2015. 

PALANDT, Otto; Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, C.H. Beck, 76. Aufl., München 2017.

PARLAK BÖRÜ, Şafak; “Götürü Tazminat Kavramına Bir Bakış”, TBBD, S.129, 2017, s. 195-228. 

PEKMEZ, Cüneyt; Borcun İfa Edilmediği Defi (Ödemezlik Defi), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019.

POROY, Reha/

YASAMAN, Hamdi; Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, B.16, İstanbul 2017. 

RAMM, Thilo; Einführung in das Privatrecht/Allgemeiner Teil des BGB Band II, C.H. Beck, München 1970. 

RAMPINI, Corrada; Die nachträgliche Leistungserschwerung, Diss., Der Universität St. Gallen, St. Gallen 2002. 

REPGEN, Tilman; Historisch-Kritischer Kommentar zum BGB-Schuldrecht: Allgemeiner Teil §§ 241-432, Band II (2. Teilband §§305-432), (Kommentierung zu §§362-371 BGB), Mohr Siebeck, Hamburg 2007.

RUßMANN, Helmut; Bürgerliches Vermögensrecht, 2002-2003, http://ruessmann.jura.uni-sb.de, Erişim Tarihi: 29.08.2017. 

SACHSENHAUSER, Rupert; “Zulaessigkeit von Take-or-Pay Klauseln in Gasliefervertraegen mit Sondervertragskunden”, CuR, S.3, 2009, s. 96-101. 

SAĞLAM, İpek; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması (CISG m. 14-24), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013. 

SANLI, Kerem Cem; Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden Sözleşme Hukuku ve Sözleşme Yaptırımlarının Ekonomik Analizi, On İki Levha Yayıncılık, B.2, İstanbul 2017.

SARI, Suat; Vekâlet Sözleşmesinin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi, Beşir Kitabevi, İstanbul 2004.

SARIAL, M. Enis; Sağlararası Organ Nakillerinden Doğan Hukuksal İlişkiler, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul 1986.

SAUTER, Daniel; Ausgewählte Probleme des Sukzessivlieferungsvertrages, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1982.

SAVAŞ, Abdurrahman; “Türk Borçlar Hukukunda İkale Sözleşmesi”, TAAD, Y.7, S.26, 2016, s. 105-141.

SAYMEN, Ferit H.; Borçlar Hukuku Dersleri Umumî Hükümler-Cilt I, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1950. 

SCHELLHAMMER, Kurt; Schuldrecht (nach Anspruchsgrundlagen samt BGB Allgemeiner Teil), C.F. Müller, 9. Aufl., Hamburg 2014.

SCHLECHTRIEM, Peter; Internationales UN-Kaufrecht, Mohr Siebeck, 4. Aufl., Tübingen 2007.

SCHLECHTRIEM, Peter/

BUTLER, Petra; Un Law on International Sale, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 2009.

SCHLUEP, Walter R.; Innominatverträge, Bd. VII/1, Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basel und Stuttgart 1979.

SCHMIDT, Rolf; Bürgerliches Gesetzbuch-Allgemeiner Teil, Springer-Verlag GmbH, 3. Aufl., Bremen 2006, (Bürgerliches Gesetzbuch).

SCHMIDT, Rolf; Schuldrecht Allgemeiner Teil, Springer-Verlag GmbH, 13. Aufl., Bremen 2019, (Schuldrecht).

SCHNEIDER, Jochen; Handbuch des EDV-Rechts IT-Vertragsrecht (Rechtsprechung, AGB-Recht, Vertragsgestaltung), Datenschutz, Rechtsschutz, C.H. Beck, 4. Aufl., Köln 2009. 

SCHNYDER, Anton K./

STRAUB, Ralf Michael; Kommentar zum UN-Kaufrecht, (Kommentierung zu Art. 73 CISG), Hrsg.: Heinrich Honsell, Springer Verlag, Heidelberg 1997.

SCHONE, Malve; Leistungs -und Zahlungsverzögerung im deutschen und englischen Privatrecht, Diss., Universität zu Jena, Berlin 2005, Juristische Reine Tenea Verlag, www.jurawelt.com, Bd. 93. 

SCHULZE, Götze; Nomos Kommentar BGB Allgemeiner Teil/EGBGB, Bd. 1, Nomos Verlagsgesellschaft, (Kommentierung zu §§145-157 BGB), 3. Aufl., Baden 2016, (NK-BGB/SCHULZE, §§ 145-157, Rn.).

SCHULZE, Reiner; Nomos Kommentar-Bürgerliches Gesetzbuch/ Handkommentar, (Kommentierung zu Vor §§311-319 BGB), 10. Aufl., Baden 2019, (Hk-BGB/SCHULZE, §§311-319, Rn.).

SCHÜRNBRAND, Jan; Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, Schuldrecht-Besonderer Teil I (§§433-534), (Kommentierung zu §510 BGB), C.H. Beck, 7. Aufl., München 2016, (MüKoBGB/SCHÜRNBRAND, Rn.).

SCHÜRNBRAND, Jan; Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB Band 3a: Schuldrecht-Besonderer Teil (§§ 491-515 nF), (Kommentierung zu §510 BGB), C.H. Beck, 7. Aufl., München 2017, (MüKoBGB/SCHÜRNBRAND 2017, Rn.).

SCHWARZ, Andreas B.; “Satış Akdinde Hasarın İntikali”, AÜHFD, Çev: Kudret Ayiter, C.4, S.1, 1947, s. 159-167.

SCHWARZE, Roland; J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Staudinger BGB-Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse §§ 315-326 (Leistungsstörungsrecht 2), (Kommentierung zu §315-326 BGB de Gruyter, Neubearbeitung, Berlin 2015, (STAUDINGER-SCHWARZE 2015, Rn.).

SCHWARZE, Roland; Das recht der Leistungsstörungen, Walter de Gruyter GmbH, 2. Aufl., Berlin 2017.

SEÇER, Öz; “Hekimin Hukuki Sorumluluğu”, MÜHFD, 2013/1, s. 107-148, (Sorumluluk).

SELİÇİ, Özer; “Seçimlik Borçların İfası”, İÜHFM, C.34, S.1-4, 1968, s. 375-399, (Seçimlik).

SELİÇİ, Özer; Borçlar Kanunu’na Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1976, (Sürekli Borç İlişkisi).

SEROZAN, Rona; “Mülkiyeti Saklı Tutma Anlaşması ve Teminaten Temlik (Pratik Gereksinimlere Uygun Biçimde Uygulanamayan İki İlginç Ayni Teminat)”, Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, Beta Basım Yayım Dağıtım, B.2, İstanbul 2001, s. 987-1038, (Mülkiyeti Muhafaza).

SEROZAN, Rona; “Sözleşme İlişkisinin Çözülmesi: Sözleşme Gereğince Elde Edilmiş Edimi Geri Verme Yükümü”, Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2004, s. 195-207, (Çözülme).

SEROZAN, Rona; Sözleşmeden Dönme, Vedat Kitapçılık, B.2, İstanbul 2007, (Dönme). 

SEROZAN, Rona; Eşya Hukuku I, Filiz Kitabevi, B.3, İstanbul 2014, (Eşya).

SEROZAN, Rona/

(KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip/

HATEMİ, Hüseyin/

SEROZAN, Rona/

ARPACI, Abdülkadir); Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Üçüncü Cilt, İfa-İfa Engelleri-Haksız Zenginleşme, Filiz Kitabevi, B.7, İstanbul 2016, (İfa).

SEROZAN, Rona/ 

BAYSAL, Başak/

SANLI, Kerem Cem; Borçlar Hukuku Özel Bölüm, On İki Levha Yayıncılık, B.3, İstanbul 2018.

SERT, Selin; Viyana Satım Sözleşmesinde (CISG) İfa Engelleri ve Sonuçları, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013.

SEZGİNER, Murat; “İdarenin Müdahale Ettiği Özel Hukuk Sözleşmeleri (Bileşik İradeli “Birleşme” Sözleşmeler)”, GÜHFD, C.XVII, S.1-2, 2013, s. 1589-1621, (İdare).

SEZGİNER, Murat; İdarenin Sözleşmeleri ve Kamu İhalelerine İlişkin Uyuşmazlıklar, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013, (İdarenin Sözleşmeleri).

SİRMEN, Lale; Eşya Hukuku, Yetkin Yayınları, B.4, Ankara 2016, (Eşya). 

SPÄTH, Günther; Kaufvertrag und Werkvertrag, Richard Boorberg Verlag, 4. Aufl., Stuttgart-München-Hannover 1965.

SPITZNAS, Heinz; Der Einfluß des Konkurses eines Stromabnehmers auf den Stromversorgungsvertrag, Triltsch & Hutber, Berlin 1936.

STADLER, Astrid; Jauernig Bürgerliches Gesetzbuch-Kommentar, H.v.: Rolf Stürner, (Kommentierung zu §281, §311 BGB), C.H. Beck, 17. Aufl., München 2018, (Jauernig/Stadler BGB, §, Rn.).

STECKLER, Brunhilde; “Das Produkthaftungsrisiko im Rahmen von Just-in-time-Lieferbeziehungen”, BB, 1993, s. 1225-1231, (Just-in-Time).

STECKLER, Brunhilde; “Zum Umfang der Schadensersatzansprüche infolge verspäteter oder mangelhafter Lieferungen und zur Vertragsgestaltung im Einkauf”, BB, 1995, s. 469-477, (Einkauf).

STILLNER, Walter; Der Kaufvertrag, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1987.

STOCKLI, Hubert; Das Synallagma im Vertragsrecht, (Begründung/Abwicklung/Storungen), Schulthess Juristische Medien AG, Zürich-Basel-Genf 2008.

STRICKER, Lina; Der Energielieferungsvertrag, Stämpfli & Cie., Bern 1926.

SUTSCHET, Holger; Bürgerliches Gesetzbuch-Kommentar §§1-480, Band 1, (Kommentierung zu §311 BGB), H.v.: Heinz Georg Bamberger/Herbert Roth/Wolfgang Hau/Roman Poseck, C.H. Beck, 4. Aufl., München 2019.

ŞAHİN, Turan; “İnşaat Sektöründe Taksitle Satış Sözleşmesi”, Konut Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları (2. Cilt), Ed: Hakan Tokbaş/Ali Suphi Kurşun, Aristo Yayınevi, İstanbul 2016, s. 231-267.

ŞEN, Elif; Kısmi İfa, Yetkin Yayınları, Ankara 2018.

ŞENER, Oruç Hami; Ticari İşletme Hukuku (Ders Kitabı), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016.

ŞENOCAK, Zarife; Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1998.

TAN, Turgut; İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, B.6, Ankara 2017. 

TANDOĞAN, Hâluk; “Tek Satıcılık Sözleşmesi”, BATİDER, C.11, S.4, 1982, s. 1-36, (Tek Satıcılık).

TANDOĞAN, Halûk; Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri Cilt I/1, Vedat Kitapçılık, B.6, İstanbul 2008, (Cilt I/1).

TANDOĞAN, Halûk; Türk Mes’uliyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdi Mes’uliyet), Vedat Kitapçılık, B.2, İstanbul 2010, (Mes’uliyet).

TAŞKIN, Zeynep Damla; “İfasına Başlanmış Sürekli Edimli Sözleşmelerde Borçlu Temerrüdü ve Sonuçları”, GAÜHFD, 2018/2, s. 429-482.

TEK, Gülen Sinem; “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Bağlamında Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesi”, LHD, C.10, S.118, 2012, s. 41-86.

TEKİNAY, Selâhattin Sulhi/ 

AKMAN, Sermet/ 

BURCUOĞLU, Hâluk/

ALTOP, Atillâ; Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Filiz Kitabevi, B.7, İstanbul 1993.

TEKİNAY, Selâhattin Sulhi; Menkul Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Haklar (Eşya Hukuku II/3), Filiz Kitabevi, İstanbul 1994.

TENGELMANN, Curt; Das Recht des Einkaufs, Verlag Dr. Th. Gabler, Wiesbaden 1964.

TERCIER, Pierre/

PICHONNAZ, Pascal/

DEVELİOĞLU, H. Murat; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016.

TEZCAN, Bülent; Turizm Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2003.

THIES, Christian; Die “positive Vertragsverletzung” im Sukzessivlieferungsvertrag, Diss., Göttingen 1925.

TIMME, Michael; “Schadensersatzanspruch des nichtbelieferten Käufers bei einem Sukzessivlieferungsvertrag –BGH”, Juristische Schulung, S.11, 2001, s. 1060-1063.

TİFTİK, Mustafa/

ÖZCAN, Zeynep; “Türk Borçlar Kanunu’na Göre Standart Sözleşmelerde İçerik Denetimi”, BATİDER, C.31, S.1, 2015, s. 23-57.

TOKER, Ali Gümrah; “Viyana Satım Sözleşmesi (Cısg) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlâli”, İÜHFM, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, C.33, S.1, s. 213-250.

TOPRAK, Eren; Türkiye’de Hizmet Alımı İhaleleri (Kavram ve Yapı Üzerine Değerlendirme), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2012. 

TOPUZ, Murat; İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2011, (Maddî Zarar).

TOPUZ, Seçkin/

CANBOLAT, Ferhat; “Türk-İsviçre ve Alman Borçlar Hukukunda İmkânsızlığın Düzenlenmesi”, AÜHFD, C.57, S.3, 2008, s. 673-718.

TOPUZ, Seçkin; Türk-İsviçre ve Alman Borçlar Hukukunda Denge Bozulması ve İfa Güçlüğü Durumlarında Sözleşmeye Müdahale, Yetkin Yayınları, Ankara 2009, (Denge Bozulması).

TUĞ, Adnan; Türk Özel Hukukunda Şekil, Mimoza Yayınları, B.2, Konya 1994.

TUNÇ, Ramazan; “İfa İmkansızlığı”, Yargıtay Dergisi, C.28, S.1-2, 2002, s. 104-122.

TUNÇOMAĞ, Kenan; Türk Borçlar Hukuku I. Cilt Genel Hükümler, Sermet Matbaası, B.6, İstanbul 1976, (Genel).

TUNÇOMAĞ, Kenan; Türk Borçlar Hukuku II. Cilt Özel Borç İlişkileri, Sermet Matbaası, B.3, İstanbul 1977, (Özel).

TURANBOY, K. Nuri; İbra Sözleşmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 1998.

TÜMERDEM, Murat; Sürekli Borç İlişkilerinde Borçlunun Temerrüdü ve Sonuçları, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.

UYAN, Göktürk; İsviçre-Türk Hukukunda Mimari Proje Düzenleme Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2006.

UZ, Abdullah; İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmelerin Hukuksal Rejimi Bakımından Kamu İhale Sözleşmeleri, Turhan Kitabevi, Ankara 2010.

ÜÇER, Mehmet; Roma Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Alacaklının Temerrüdü, Turhan Kitabevi, Ankara 2007.

ÜNLÜTEPE, Mustafa; Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Taksitle Satım Sözleşmesi, Legal Yayıncılık, İstanbul 2013, (Taksitle Satış).

ÜNLÜTEPE, Mustafa; “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Taksitle Satış Sözleşmesi”, ABD, 2014/2, s. 291-358, (Taksitle Satış Sözleşmesi).

VENTURI-ZEN-RUFFINEN, Marie-Noëlle; La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, Schulthess Medias Juridiques SA, Zurich-Bâle-Genève 2007.

VETSCH, Gottlieb; Der Sukzessivlieferungsvertrag, Langensalza, Zürich 1924.

VON BUREN, Bruno; Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Schultheß & Co. AG, Zürich 1964, (Allgemeiner Teil). 

VON BUREN, Bruno; Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil (Art. 184-551), Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1972, (Besonderer Teil).

VOSER, Fritz; Der Schuldnerverzug im schweizerische Obligatioenrecht, H.R. Sauerländer & Co., Aarau 1914.

VON SCHEVEN, Michael; Der Sukzessivlieferungsvertrag (Eine rechtvergleichende Untersuchung zum deutschen Recht, zum Haager Einheitlichen Kaufrecht und zum UN-Kaufrecht), Peter Lang, Main 1984. 

VON TUHR, Andreas/

ESCHER, Arnold; Allgemeines des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. II, Schulthess Polygraphischer Verlag AG, 3. Aufl., Zürich 1974. 

VON TUHR, Andreas; Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı Cilt 1-2, Çev: Cevat Edege, Olgaç Matbaası, Ankara 1983.

WEILER, Frank; Schuldrecht Allgemeiner Teil, Nomos Verlagsgesellschaft, 4. Aufl., Baden 2017.

WELTERSBACH, Ferdinand; Rücktritt vom Sukzessivlieferungsvertrag bei mangelhafter Leistung des Verkäufers, Buchdruckerei und Verlag, Zeulenroda 1935.

WENTLAND, Holger; “Das neue deutsche Schuldrecht”, Ergun Özsunay’a Armağan, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2004, s. 339-352.

WESTERMANN, Harm Peter; Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, Schuldrecht-Besonderer Teil I (§§433-534), (Kommentierung zu §433 BGB), C.H. Beck, 7. Aufl., München 2016, Rn. 32-34, (MüKoBGB/WESTERMANN, Rn.).

WETH, Stephan; Juris Praxis Kommentar BGB-Schuldrecht (Teil 1: §§241 bis 432), Bd. 2.1, H.v.: Markus Junker, (Kommentierung zu §311 BGB), Juris GmbH, 6. Aufl., Saarbrücken 2013, (Weth in: jurisPK-BGB, 6. Aufl. 2013, §314, Rn.).

WIELAND, C.; Kanunu Medenîde Aynî Haklar, Ter: İ. Hakkı Karafakı, Yeni Cezaevi Basımevi, Ankara 1946.

WIEGAND Wolfgang/

HODEL Annette; Die bargeldlose Zahlung im schweizerischen Recht, in: Wolfgang Wiegand (Hrsg.), Rechtliche Probleme des Zahlungsverkehrs, Berner Bankrechtstag, Bern 2000, s. 179-211. 

WIEGAND, Wolfgang; Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts in den Jahren 2001 und 2002, Stämpfli Verlag AG, Band 138, Hell II, 2003, s. 829-830. 

WORATZ, Gerhard; Verzug, Unmöglichkeit und positive Vertragsverletzung als Ursachen des Rücktrittsrechts beim Sukzessivlieferungsvertrag, Tageblatt-Haus Coburg, Königsberg 1936.

WÖRLEN, Rainer/

METZLER-MÜLLER, Karin; Schuldrecht BT, Verlag Franz Vahlen GmbH, 13. Aufl., München 2018.

WÜTHRICH, Max; Der Bierlieferungsvertrag nach schweizerischem Recht, Graphische Werkstätten H.R. Sauerländer & Co., Aarau, Zürich 1929.

YAĞCIOĞLU, Burcu; “Bağlanma Parası, Cayma Parası, Bunların Ceza Koşuluyla Benzerlikleri ve Farklılıkları”, Şeref Ertaş’a Armağan, DEÜHFD, C. 19, Özel Sayı-2017, s. 1207-1270, (Farklar).

YAĞCIOĞLU, Burcu; Türk ve İsviçre Hukuku’nda Ceza Koşulu (Cezai Şart), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019, (Ceza Koşulu).

YAVUZ, Cevdet; Satıcının Satılanın (Malın) Ayıplarından Sorumluluğu, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 1989, (Ayıp).

YAVUZ, Cevdet; Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Beta Basım Yayım Dağıtım, B.10, İstanbul 2014, (Özel).

YAVUZ, Cevdet; Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), Beta Basım Yayım Dağıtım, B.14, İstanbul 2016, (Özel Hükümler).

YAVUZ, Mustafa; Elektrik Piyasası Kanunu’nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2011, (Elektrik).

YAZMAN, İrfan; “Mecelle Hukukunda Selem Akdi”, AÜHFD, C.21, S.1, 1964, s. 281-307.

YELKENCİ, Işıl; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının Sözleşmeden Dönmesi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2014.

YENİCE, A. Özge; Türk Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Konvansiyonu (CISG) Hükümleri Işığında Gönderme Satımı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015.

YEŞİLTEPE, Salih Önder; “Tek Satıcılık Sözleşmesinin Öğretide Benzer Olarak Belirtilen Sözleşmelerden Ayırt Edilmesi”, MÜHF-HAD, C.14, S.3, 2008, s. 147-169.

YILDIRIM, Mustafa Fadıl; “Doğalgaz Tedarik Sözleşmelerinde Asgari Alım Yükümlülüğü ve “Al Ya Da Öde” Kaydının Hukuki Niteliği”, İnÜHFD, C.2, S.2, 2011, s. 29-43, (Doğal Gaz Tedarik Sözleşmesi).

YILDIRIM, Mustafa Fadıl; “Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu Bakımından 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 216. Maddesi Nasıl Okunmalıdır?”, GÜHFD, C.XVII, S.1-2, 2013, s. 1049-1059, (Zapt).

YILMAZ, Süleyman; “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Çerçevesinde Hasarın İntikali”, THD, 100. Özel Sayısı, 2014, s. 135-145.

YÜCER, İpek; “Yenileme (Tecdit)”, DEÜHFD, C.9, S.1, 2007, s. 233-259, (Yenileme).

YÜCER AKTÜRK, İpek; Satım ve Eser Sözleşmelerinde Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetleri, Yetkin Yayınları, Ankara 2012, (Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetleri). 

YÜCER AKTÜRK, İpek; İsimsiz Sözleşme Genel Teorisi ve Uzaktan Öğretim Sözleşmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2016, (İsimsiz Sözleşme). 

ZEVKLİLER, Aydın/ 

GÖKYAYLA, K. Emre; Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Turhan Kitabevi, B.16, Ankara 2016.

ZEVKLİLER, Aydın/

ÖZEL, Çağlar; Tüketicinin Korunması Hukuku (Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016.

ZEYTİN, Zafer; Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku-CISG, Seçkin Yayıncılık, B.2, Ankara 2015. 

ZIEGLER, Anjte; “Die Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichtes auf dem Gebiete des gesamten Zivilrechtes und der Zwangsvollstreckung im Jahre 1933”, Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, Mohr Siebeck GmbH & Co. KG, Jahrg. 8, 1934, s. 752-802, (Sukzessivlieferungsvertrag auf Abruf).

ZIEGLER, Antje; Die anfängliche Unmöglichkeit der Leistung in der schweizerischen Lehre, Verlag Paul Haupt, Diss., Bern 1992, (Unmöglichkeit).


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.