Açıklamalı ve Cevaplı

Bireysel İş Hukuku Pratik Çalışmaları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Alp LİMONCUOĞLU
ISBN: 9789750281228
180,00 TL 200,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Alp LİMONCUOĞLU
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 216

Hukuk öğretiminin esası teorik bilgiye dayanmaktadır. Üniversitelerde ilgili alanda kullanılan ders kitaplarının içeriğinin çoğu teorik bilgiye ayrılmıştır. Öğrencilerin, profesyonel yaşama daha iyi hazırlanmaları ise salt teorik bilgiyle mümkün olmaz. Üniversite öğretimini tamamlamış olan ve meslek hayatına atılan kişiden, üniversitede almış olduğu teorik bilgiyi profesyonel hayattaki olaylara uygulaması beklenmektedir. Üniversite hayatında bu alışkanlığı kazanmamış olan kişilerin meslek yaşamlarında zorlanmamaları mümkün değildir. Bu sebeple, hukuk öğretiminde, teorik bilginin yanında, öğrenciye iş hayatında gerekli hukuk nosyonunu kazandırıcı pratik bilginin verilmesi de elzemdir.

İş Hukuku literatürü incelendiğinde, teorik bilgiyle donatılmış ders kitaplarını destekleyici pratik çalışma içeren kitapların halen sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu kitap, belirtilen eksikliğin kapatılmasında yardımcı olabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Kitap, bir ders kitabı değildir ve İş Hukuku öğretiminde asli kaynak niteliği taşımaz. Yukarıda da açıkladığımız sebeple, vazgeçilmez nitelikte olan pratik bilginin verilmesinde yardımcı / destekleyici kaynak olarak planlanmıştır.

Yardımcı kaynak olarak hazırlanan bu pratik kitabında, tüm bireysel İş Hukuku konularına yer verilmesi mümkün değildir. Olabildiğince geniş kapsamlı olarak hazırlanan kitapta, uygulama bakımından örnek teşkil edebilecek, daha sık rastlanan uyuşmazlıklar da dahil bir çok konuya yer verilmiş; ele alınmamış konular da, öğrencilerin mevcut derslerde öğrendikleri bilgiyi, bu kitap aracılığı ile de elde edeceklerine inanılan değerlendirme becerileri sayesinde çözüme kavuşturmaları arzulanmıştır.

İçindekiler
Önsöz  7
PRATİK I İş Sözleşmesi – İşveren – İşçi  17
AÇIKLAMA  17
CEVAP  20
PRATİK II İşveren Vekili  21
AÇIKLAMA  21
İşveren Vekili  21
CEVAP  23
PRATİK III Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi  25
AÇIKLAMA  25
Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi  25
CEVAP  31
PRATİK IV Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi  33
AÇIKLAMA  33
CEVAP  34
PRATİK V İş Kanunu Kapsamı  36
AÇIKLAMA  36
İş Hukukuna Dair Kanunların Kapsamı  36
CEVAP  39
PRATİK VI İş Kanunu Kapsamı – Yaş Küçüklüğü – İş Sözleşmesine Etkisi  40
AÇIKLAMA  41
İş Kanunu Kapsamı  41
Çıraklık  41
Esnaf ve Sanatkar Faaliyeti  42
Yaş Küçüklüğü  42
CEVAP  44
PRATİK VII İş Kanunu Kapsamı – Asıl işveren Alt İşveren İlişkisi  46
AÇIKLAMA  46
İş Kanunu Kapsamı  46
Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi  47
CEVAP  48
PRATİK VIII Belirli Süreli İş Sözleşmesi  50
AÇIKLAMA  50
İş Sözleşmesi Türleri – Belirli Süreli İş Sözleşmesi  50
CEVAP  54
PRATİK IX Kısmi Süreli İş Sözleşmesi – İş Kanunu Kapsamı  56
AÇIKLAMA  56
Kısmi Süreli İş Sözleşmesi  56
İş Kanunu Kapsamı  57
CEVAP  58
PRATİK X Mevsimlik İş Sözleşmesi – İşyerinin Devri – Zincirleme Belirli Süreli İş Sözleşmesi – Kıdem Tazminatı  59
AÇIKLAMA  60
Belirli Süreli İş Sözleşmesi  60
Mevsimlik İş Sözleşmesi  60
İşyeri Devri  63
Kıdem Tazminatı  64
CEVAP  65
PRATİK XI İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar – Eşitlik İlkesi – İşveren Vekili  68
AÇIKLAMA  68
İşveren Vekili  68
İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar  69
Eşit Davranma Borcu – Ayrımcılık Tazminatı  69
CEVAP  71
PRATİK XII İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar – İş Görme Borcu – Talimatlara Uyma Borcu – İş Sözleşmesinin Feshi – Haklı Nedenle Fesih  73
AÇIKLAMA  74
İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar  74
İş Görme Borcu – Talimatlara Uyma Borcu – Sadakat Borcu  74
İş Sözleşmesinin Feshi – Haklı Neden – Geçerli Sebep  76
CEVAP  77
PRATİK XIII İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar – Sadakat Borcu Haklı Nedenle Fesih – Geçerli Sebeple Fesih – Feshin Son Çare Olması (Ultima Ratio) İlkesi  79
AÇIKLAMA  79
Sadakat Borcu  79
İş Sözleşmesinin Feshi – Haklı Neden – Geçerli Sebep  81
İşçinin Davranışlarından Kaynaklı Geçerli Sebepli Fesih  82
Feshin Son Çare Olması (Ultima Ratio) İlkesi  83
CEVAP  84
PRATİK XIV Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi – İşçiyi Koruma Borcu – İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sözleşmesinin Feshi – Haklı Nedenle Fesih – İş Sözleşmesinde Esaslı Değişiklik – Ücret Ödeme Borcu  85
AÇIKLAMA  86
Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi  86
İşçiyi Koruma Borcu – Gözetme Borcu – İş Sağlığı ve Güvenliği  86
Ücret Ödeme Borcu  89
CEVAP  90
PRATİK XV İşçiyi Koruma Borcu – Psikolojik Taciz  93
AÇIKLAMA  94
İşçiyi Koruma Borcu  94
Psikolojik Taciz  95
CEVAP  96
PRATİK XVI Ücret Ödeme Borcu – Sadakat Borcu – Özen Gösterme Yükümlülüğü – Haklı Nedenle Fesih – Geçerli Sebeple Fesih Çalışmaktan Kaçınmak Hakkı – Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi  98
AÇIKLAMA  98
İş Görme Borcu – Özen Gösterme Yükümlülüğü  98
Sadakat Borcu  99
Ücret Ödeme Borcu  99
İş Sözleşmesinin Feshi  100
Çalışmaktan Kaçınmak Hakkı  101
Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi  101
CEVAP  102
PRATİK XVII Sadakat Borcu – Rekabet Etmeme Yükümlülüğü – Cezai Şart – Haklı Nedenle Fesih  104
AÇIKLAMA  104
Sadakat Borcu  104
Rekabet Etmeme Borcu  105
Cezai Şart  107
CEVAP  108
PRATİK XVIII Sadakat Borcu – Haklı Nedenle Fesih – Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi – Kıdem Tazminatı  111
AÇIKLAMA  111
Sadakat Borcu  111
Haklı Nedenle Fesih  112
Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi  112
Kıdem Tazminatı  113
CEVAP  113
PRATİK XIX Haklı Nedenle Fesih – Süreli Fesih – İhbar Tazminatı – Kıdem Tazminatı  116
AÇIKLAMA  116
Haklı Nedenle Fesih  116
Süreli Fesih – İhbar Tazminatı  118
Kıdem Tazminatı  119
CEVAP  120
PRATİK XX Haklı Nedenle Fesih – Kıdem Tazminatı – İhbar Tazminatı – Yarım Ücret – İş Sözleşmesinin Askıda Olma Hali  123
AÇIKLAMA  123
Haklı Nedenle Fesih  123
Kıdem Tazminatı – İhbar Tazminatı  124
Yarım Ücret  124
İş Sözleşmesinin Askıda Olma Hali  124
CEVAP  125
PRATİK XXI Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması – Organik Bağ – Birlikte İstihdam  127
AÇIKLAMA  127
Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması – Organik Bağ – Birlikte İstihdam  127
CEVAP  130
PRATİK XXII Haklı Nedenle Fesih – Geçerli Sebeple Fesih Ayrımı Fasılalı Çalışmalarda Kıdem Tazminatı  132
AÇIKLAMA  133
Haklı Nedenle Fesih – Geçerli Sebeple Fesih  133
Fasılalı Çalışmalarda Kıdem Tazminatı  134
CEVAP  136
PRATİK XXIII Geçerli Sebeple Fesih – İş Güvencesi – İşe İade Davası Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları – Çalışma Koşullarında Değişiklik – Kıdem Tazminatı – Yıllık Ücretli İzin – Yıllık İzin Ücreti  138
AÇIKLAMA  139
Geçerli Sebeple Fesih – İş Güvencesi  139
İşçinin Performansına Dayalı Geçerli Sebeple Fesihte İçtihat Hukuku Değerlendirme Kuralları  141
İşe İade Davası – Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları  143
Yıllık Ücretli İzin  145
Kıdem Tazminatı  146
CEVAP  147
PRATİK XXIV İş Güvencesinin Kapsamı – Geçerli Sebeple Fesih İşletmesel Karara Dayalı Geçerli Sebeple Fesihte İçtihat Hukuku Değerlendirme Kuralları – Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları – Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinin Geçersiz Sebeple Feshin Sonuçlarına Etkisi – Geçerli Sebebe Dayanan Fesihte Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Hakkı  151
AÇIKLAMA  152
İş Güvencesinin Kapsamı  152
İşletmesel Karara Dayalı Geçerli Sebeple Fesihte İçtihat Hukuku Değerlendirme Kuralları  152
Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları  156
Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinin Geçersiz Sebeple Feshin Sonuçlarına Etkisi  156
Geçerli Sebebe Dayanan Fesihte Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Hakkı  157
CEVAP  158
PRATİK XXV Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi – İş Güvencesinin Kapsamı – Sendikal Tazminat – Haklı Nedenle Fesih – Geçerli Sebeple Fesih – Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi – İşyeri Devri  161
AÇIKLAMA  162
Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi  162
İş Güvencesinin Kapsamı – Sendikal Tazminat  163
Haklı Nedenle Fesih – Geçerli Sebeple Fesih  164
Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi  166
İşyeri Devri  166
CEVAP  167
PRATİK XXVI İş Güvencesinin Kapsamı – Haklı Nedenle Fesih – Geçerli Sebeple Fesih – Süreli Fesih – İhbar Tazminatı – Giydirilmiş Ücret – Kötü Niyet Tazminatı  172
AÇIKLAMA  173
İş Güvencesinin Kapsamı  173
Haklı Nedenle Fesih – Geçerli Sebeple Fesih  173
Süreli Fesih – İhbar Tazminatı – Giydirilmiş Ücret  174
Kötü Niyet Tazminatı  175
CEVAP  176
PRATİK XXVII Haklı Nedenle Fesih – Geçerli Sebeple Fesih – Derhal Fesih Hakkının Kullanılma Süresi – İş Güvencesinin Kapsamı  179
AÇIKLAMA  179
Haklı Nedenle Fesih – Geçerli Sebeple Fesih  179
Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi  180
İş Güvencesinin Kapsamı  181
CEVAP  181
PRATİK XVIII Çalışma Koşullarında Değişiklik – Değişiklik Feshi  184
AÇIKLAMA  184
Çalışma Koşullarında Değişiklik – Değişiklik Feshi  184
CEVAP  187
PRATİK XXIX İkale  189
AÇIKLAMA  189
İkale  189
CEVAP  192
PRATİK XXX Çalışma Süresi – Denkleştirme Esasına Göre Çalışma Gece Çalışması – Ara Dinlenmesi – Fazla Çalışma – Fazla Süreli Çalışma – Hafta Tatili Çalışması – Genel Tatil Çalışması – Haklı Nedenle Fesih  194
AÇIKLAMA  195
Çalışma Süresi – Denkleştirme Esasına Göre Çalışma  195
Gece Çalışması  196
Ara Dinlenmesi  196
Fazla Çalışma – Fazla Süreli Çalışma  197
Hafta Tatili  199
Genel Tatil  200
Haklı Nedenle Fesih  200
CEVAP  201
PRATİK XXXI Zamanaşımı (Kıdem Tazminatı – İhbar Tazminatı – Yıllık Ücretli İzin – Çalışma Süreleri – Fazla Çalışma – Fazla Çalışma Ücreti (Primli Çalışmanın Etkisi) – Üst Düzey Yöneticilerin Fazla Çalışma Ücreti  208
AÇIKLAMA  209
Zamanaşımı (Kıdem Tazminatı – İhbar Tazminatı – Yıllık İzin Ücreti)  209
Yıllık Ücretli İzin  210
Çalışma Süreleri  210
Fazla Çalışma – Fazla Çalışma Ücreti (Primli Çalışmanın Etkisi)  210
Üst Düzey Yöneticilerin Fazla Çalışma Ücreti  212
CEVAP  212
Kavram Dizini  215

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar