İş Hukuku Uygulamaları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Haluk Hadi SÜMER
ISBN: 9789750257094
535,50 TL 595,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Haluk Hadi SÜMER
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 7
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İS070
İş Hukuku Uygulamaları
Prof. Dr. Halûk Hâdi SÜMER
2019/09 7. Baskı, 822 Sayfa,   
ISBN 978-975-02-5709-4

Öğrenim metotlarından birisi de, teorik bilgilerin olay çözümlerinde kullanılmasıdır. Öğrencilerin edindikleri bilgileri olay çözümünde kullanmaları ve konuya ilişkin Yargıtay kararları hakkında bilgi sahibi olabilmeleri bu çalışmanın temel hedefidir.

Bu çalışmada İş Hukukuna ilişkin elli olay, çözümleri ile birlikte yer almaktadır. Olayların çözümünde mümkün olduğu kadar öğretideki tartışmalara ve konuyla ilgili Yargıtay kararlarına yer verilmeye gayret gösterilmiştir. Okuyucunun konuya ilişkin Yargıtay görüşü ve ilke kararları hakkında bilgi sahibi olabilmesi için dipnotlarda Yargıtay kararlarına atıf yapılmakla yetinilmemiş ve karar metnine geniş biçimde yer verilmiştir.

Kitabın son baskısı 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. Aradan geçen bu süre içerisinde İş Hukuku Mevzuatında yapılan değişiklikler kitaba işlenmiş ve Yargıtay kararları gözden geçirilmiştir.

Konu Başlıkları

İşveren Vekili
İş Sözleşmesi Türleri
Parça Başına Ücret
Ziincirleme İş Sözleşmeleri

İÇİNDEKİLER

KISALTAMALAR CETVELİ  XI

OLAY 1 : İşçi ve İşveren Kavramları/İş Kanununun Uygulama Alanı  1

OLAY 2 : İşveren Vekili  19

OLAY 3 : Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisi  23

OLAY 4 : İş Sözleşmesi Türleri/Şekil  43

OLAY 5 : Ödünç (Geçici) İş İlişkisi  69

OLAY 6 : İşyerinin Devri/İş Sözleşmesinin Devri  83

OLAY 7 : Eşit İşlem Yapma Borcu/Sadakat Borcu/İşyeri Uygulamaları/İşyeri İç Yönetmeliği  99

OLAY 8 : Ücret/Çalışma Koşullarında Değişiklik  137

OLAY 9 : Parça Başına Ücret  165

OLAY 10 : Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Sona Ermesi  171

OLAY 11 : Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma Ödevi Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Ermesi.  183

OLAY 12 : İş Sözleşmesi Yapma Yasakları/İş Sözleşmesinin Geçersizliği/İş Sözleşmesinin Askıya Alınması  191

OLAY 13 : İş Güvencesi  201

OLAY 14 : İş Sözleşmesinin Feshi  275

OLAY 15 : İş Sözleşmesinin Haksız Feshi  297

OLAY 16 : Toplu İşçi Çıkarma  317

OLAY 17 : Cinsel Taciz/Psikolojik (Manevi) Taciz  327

OLAY 18 : Kıdem Tazminatı I  339

OLAY 19 : Kıdem Tazminatı II  363

OLAY 20 : Mevsimlik İşlerde Çalışma/İbraname  377

OLAY 21 : Kadın İşçileri Koruyucu Düzenlemeler  387

OLAY 22 : Çalışma Süresi/Fazla Çalışma/Fazla Sürelerle Çalışma  407

OLAY 23 : Hafta Tatili/Ara Dinlenmesi/Ulusal Bayram ve Genel Tatil  423

OLAY 24 : Kısa Çalışma/Telafi Çalışması  435

OLAY 25 : Yıllık Ücretli İzin  441

OLAY 26 : İş Sağlığı ve Güvenliği  457

OLAY 27 : Asıl İşyeri/İşyerine Bağlı Yerler/İşyerinin Girdiği İşkolunun Tespiti  483

OLAY 28 : Sendika Üyeliği  495

OLAY 29 : Sendika Kurucusu Olabilme/Sendika Kuruluşundaki Eksiklikler  523

OLAY 30 : İşyeri Sendika Temsilciliği  529

OLAY 31 : Sendika Yöneticiliği  541

OLAY 32 : Sendika Genel Kurulu  551

OLAY 33 : İşletme Toplu İş Sözleşmeleri  567

OLAY 34 : Grup Toplu İş Sözleşmeleri  577

OLAY 35 : Yetki/Yetki İtirazı/Toplu İş Sözleşmesinin İptali  581

OLAY 36 : Yetki Belgesinin İptali  609

OLAY 37 : Çağrı/Toplu Görüşme/Toplu İş Sözleşmelerinde Değişiklik  613

OLAY 38 : Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma  625

OLAY 39 : Toplu İş Sözleşmesinin Teşmili  645

OLAY 40 : Toplu İş Sözleşmelerine Konulamayacak Hükümler/ Kazanılmış Hak/Özel Hakem/Yararlılık İlkesi  651

OLAY 41 : Hak Uyuşmazlığı–Çıkar Uyuşmazlığı  675

OLAY 42 : Arabuluculuk  681

OLAY 43 : Grev Kararı Alma ve Uygulama/Grev Hakkının Kötüye Kullanılması  687

OLAY 44 : Kanuni Grevin Sonuçları/Lokavt Hakkının Kötüye Kullanılması  695

OLAY 45 : Geçici Grev ve Lokavt Yasakları  703

OLAY 46 : Grev Oylaması  707

OLAY 47 : Grevin Ertelenmesi  715

OLAY 48 : Greve Katılma/Grevin Sona Ermesi ve Sonuçları  721

OLAY 49 : Kanundışı Grev ve Lokavt  733

OLAY 50 : İş Yargısında Görev ve Yetki/Kanun Yolları/İdari Para Cezalarına İtiraz  757

YARARLANILAN KAYNAKLAR  773

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar