Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Yayınevi: Beta Yayınları
Yazar: Sefa REİSOĞLU
ISBN: 9786053331728
Stok Durumu: Tükendi
43,20 TL 48,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Sefa REİSOĞLU
Baskı Tarihi 2014/09
Baskı Sayısı 25
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

BH122
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Prof. Dr. Sefa REİSOĞLU
2014/09 25. Baskı, 500 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-333-172-8

Yeni "Türk Borçlar Kanunu" ile, eski Borçlar Kanunu'nun "Genel Hükümler" bölümüne getirilen önemli yenilik, düzenleme ve değişiklikler belli ölçüdedir. Bunlar arasında, özellikle, "Genel İşlem Koşulları - md. 20-25", "Aşırı yararlanma halinde edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini istiyebilme - md. 28" "Birden çok kişinin haksız fiilden doğan ayni zarardan sorumluluğu - md. 61-62", "Tehlike Sorumluluğu - md. 71", "Haksız fiillerde ve sebepsiz zenginleşmede zamanaşımı sürelerinin değişmesi - md. 72 ve 82", "Sebepsiz zenginleşmede -zarar- unsurunun kalkması - md. 77" "İbra - md. 132", "Aşırı ifa güçlüğü - md. 138", "Borca katılma -md. 201", "Sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma - md. 205-206" sayılabilir.

1.7.2012 tarihinden önceki fiil ve işlemlere ve bunlara bağlı hukuki sonuçlara ilişkin olarak, Türk Borçlar Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle ortaya çıkacak uygulama sorunlarına yönelik yasal düzenlemeleri kapsayan "Türk Borçlar Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun" da kitabın sonuna eklenmiştir.

Kitabın hazırlanışında gözönünde bulundurulan temel unsur, doktrin ve uygulamayı birlikte yansıtan ve ilkelere ağırlık veren bir sistem içinde Türk Borçlar Hukuku'nun Genel Kurallarını incelemek olmuştur.

Kitapta, Yargıtay içtihatlarına, özellikle İçtihadı Birleştirme ve Hukuk Genel Kurulu kararlarına geniş ölçüde yer verilmiş; ayrıca, Federal Mahkemenin yayınlanmış bulunan kararlarında yer alan görüşler ilgili paragraflarda değerlendirilmiştir. (Önsöz’den)


Kitabın Konu Başlıkları

I - Borçlar Hukukuna Giriş
II - Borcun Kaynakları
     1 - Hukuki işlemlerden, özellikle sözleşmelerden doğan borçlar
     2 - Haksız fiilden doğan borçlar
     3 - Sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri
III - Borçların Sonuçları
     1 - Borçların ifası
     2 - Borçların ifa edilmemesinin sonuçları
     3 - Borçların üçüncü kişilere etkisi
IV - Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı
     1 - Sona erme halleri
     2 - Zaman aşımı
V - Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
     1 - Müteselsil borçlar
     2 - Koşullar, şarta bağlı borçlar
     3 - Bağlanma parası, Cayma parası, Ceza koşulu
VI - Borç İlişkilerinde Taraf Değişikliği
     1 - Alacağın devri
     2 - Borcun üslenilmesi
     3 - Sözleşmenin devri, Sözleşmeye katılma

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar