Ceza Hukukunda Önemsizlik

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Salih ÖZKAN
ISBN: 9786057542595
97,20 TL 108,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Salih ÖZKAN
Baskı Tarihi 2018/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Ceza Hukukunda Önemsizlik

Salih ÖZKAN

2018/11 1.Baskı,288 Sayfa

ISBN 978-605-7542-59-5

Bu kitap "Bir fiilin salt suç tipinin lafzına uyması onun suç tipini gerçekleştirdiği anlamına gelir mi?" sorusunun cevabını aramaya çalışmaktadır. Yani beş kuruşu yağmalamak kastıyla hareket eden fail ağır bir cezası olan yağma suçundan sorumlu olacak mıdır? Bu soruya ceza hukukundaki haksızlık kavramından yola çıkarak cevap aranmıştır. Somut olayda gerçekleşen fiilin, yorum faaliyeti ile haksızlık içeriğinin tespiti yapılarak gerçek anlamda suç tipinin sınırları tespit edilebilecektir yani önemsizlik ortaya çıkarılabilecektir. Önemsizlik kavramı, ceza hukukunun günden güne kaybettiği son çare olma (ultima ratio) karakterine dönüşünde önemli bir adım olacaktır.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   I. ÖNEMSİZLİĞİN DOGMATİK TEMELLERİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ
   A. KAVRAM
   1. Suç Kavramı
   2. Haksızlık Kavramı
   3. Önemsizlik Kavramı
   B. TARİHSEL GELİŞİM
   1. Birinci Dönem
   2. İkinci Dönem
   3. Ceza Hukukunu Sınırlandırma Çabaları
   4. Değerlendirme
   C. ÖNEMSİZLİĞİN DOGMATİK TEMELİ
   1. Haksızlık İçeriği
   2. Hareketin Haksızlığı
   3. Neticenin Haksızlığı
   4. Neticenin ve Hareketin Haksızlığının Önemsizliği


    II. CEZA NORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
    A. CEZA HUKUKU İLKELERİ
    1. Ultima ratio İlkesi
    B. SUÇ POLİTİKASI İLİŞKİSİ
    1. Cezaya Muhtaçlık
    2. Cezaya Liyakat 
    C. TİPİKLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YORUM
    1. Tipiklik
    2. Ceza Normlarının Yorumu
    3. Ceza Hukukunda Yorumun Sınırı


     III. ÖNEMSİZLİĞE YÖNELİK ÖLÇÜTLER VE GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ
     A. ÖLÇÜTLER
     1. Hukuki Değer Öğretisi ve Hukuki Değerin İhlali
     2. Sosyallik Öğretileri
     B. ÖNEMSİZLİĞİN GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ
     1. Hareket Objesinin İhlalinin Önemsizliği
     2. Hukuki İhtilaf ve Suç İkilemi
     3. Bireyüstü Hukuki Değerleri Koruyan Suç Tipleri
     SONUÇ


      YARARLANILAN KAYNAKLAR

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar