Ceza Hukukunda Actiones Liberae in Causa Kuramı

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Ayşe Özge ATALAY
ISBN: 9786057622174
136,80 TL 152,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ayşe Özge ATALAY
Baskı Tarihi 2019/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Ceza Hukukunda Actiones Liberae in Causa Kuramı

Av. Dr. Ayşe Özge ATALAY

2019/03 1. Baskı, 404 Sayfa

ISBN 978-605-7622-17-4

Ceza hukukunda sorumluluğun temelini oluşturan en önemli ilkelerden biri, suç teşkil eden hareketin gerçekleştirildiği esnada, failin kusur yeteneğine sahip olmasını gerekli kılan eş zamanlılık ilkesi olmaktadır. Ancak kimi zaman, kusur yeteneğinin iradi şekilde ortadan kaldırılıp bir suç işlenmesi ihtimali gerçekleşmekte ve cezalandırılması gereken bir durum oluşmaktadır. Özellikle Alman ceza hukukunda ve genel olarak Kıta Avrupası hukuk sistemine dâhil olan ülkelerde kendisine yer edinen bir hukuk kuramı olarak actiones liberae in causa (aslı itibarıyla özgür hareketler), bu durum karşısında cezalandırmayı sağlamaktadır. Çalışmamız, bu kapsamda ceza sorumluluğuna ilişkin çetrefilli konulardan birini teşkil eden alic kuramını, tüm yönleri ve bağlantılı olduğu konular açısından incelemektedir. Bu uğurda, TCK md. 34/2 düzenlemesi esas alınmakla birlikte, bu kuramın çok detaylı şekilde incelendiği Alman ceza hukuku sistemine geniş bir yer verilecek ve ayrıca kuramın, Anglo-Sakson hukuk sistemindeki yansıması olan voluntary intoxication kavramı da incelenecektir.(ARKA KAPAKTAN)

  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ
   Birinci Bölüm 
   ACTIONES LIBERAE IN CAUSA KURAMININ TANIMI, TARİHİ GELİŞİMİ VE SUÇ GENEL TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ 
   I. ACTIONES LIBERAE IN CAUSA
   A. GENEL AÇIKLAMALAR VE TANIM
   B. TERMİNOLOJİK FARKLILIKLAR VE TÜRKÇE KARŞILIK
   II. ACTIONES LIBERAE IN CAUSA'NIN CEZA HUKUKUNA GİRİŞİ VE MEVZUATTAKİ YERİ
   A. ACTIONES LIBERAE IN CAUSA'NIN TARİHÇESİ
   B. İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN İNCELENMESİ
   III. SUÇUN UNSURLARINDAN FİİL VE KUSURLULUK AÇISINDAN ACTIONES LIBERAE IN CAUSA'NIN İNCELENMESİ
   A. FİİL UNSURU AÇISINDAN ACTIONES LIBERAE IN CAUSA 
   B. KUSURLULUK UNSURU AÇISINDAN ACTIONES LIBERAE IN CAUSA

    İkinci Bölüm 
    ACTIONES LIBERAE IN CAUSA'NIN HUKUKİ ESASINA İLİŞKİN TEORİLER, ACTIONES LIBERAE IN CAUSA TÜRLERİ VE BENZER HUKUKİ YAPILARIN FARKLARI 
    I. ACTIONES LIBERAE IN CAUSA'NIN HUKUKİ ESASINA İLİŞKİN TEORİLER
    A. GENEL OLARAK TEORİLERİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ
    B. ACTIONES LIBERAE IN CAUSA KURAMINI HUKUKLA BAĞDAŞTIRMAYA YÖNELİK TEORİLER
    C. ACTIONES LIBERAE IN CAUSA KURAMINI HUKUKEN REDDEDEN TEORİ
    II. ACTIONES LIBERAE IN CAUSA TÜRLERİNE İLİŞKİN AYRIM
    A. AYRIM YAPILIRKEN ESAS ALINAN HUSUSLAR 
    B. KASTİ ACTIONES LIBERAE IN CAUSA
    C. TAKSİRLİ ACTIONES LIBERAE IN CAUSA
    D. BİYOTEKNOLOJİ KAYNAKLI YENİ İHTİMALLER
    III. ACTIONES LIBERAE IN CAUSA'YA BENZER HUKUKİ YAPILAR VE ARALARINDAKİ FARKLAR
    A. GENEL OLARAK
    B. OMISSIO LIBERA IN CAUSA
    C. ACTIO ILLICITA IN CAUSA
    D. ANGLO-SAKSON HUKUK SİSTEMİ'NDE İRADİ SARHOŞLUK (VOLUNTARY INTOXICATION)
    SONUÇ

     KAYNAKÇA
     KAVRAM DİZİNİ

     Yorum Yap

     Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
     İlgili Yayınlar