Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Terekenin Tasfiyesi ve Sağ Kalan Eşin Talepleri

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Yelda YARDIMCI ÇINAR
ISBN: 9789750292811
288,00 TL 320,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yelda YARDIMCI ÇINAR
Baskı Tarihi 2024/06
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 211

İkinci Bası Önsöz ve Teşekkür 
5
Önsöz ve Teşekkür 
7
Kısaltmalar 
15
Giriş 
17
Birinci Bölüm
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ İLE İLGİLİ
GENEL BİLGİLER
I. GENEL OLARAK EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ 
21
II. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE MAL GRUPLARI 
27
A. Edinilmiş Mallar 
28
1. Çalışma Karşılığı Edinim 
29
2. Sosyal Güvenlik ya da Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşlarının veya Personele Yardım Amaçlı Kurulan Sandık ve Benzerlerinin Yaptığı Ödemeler 
31
3. Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar 
33
4. Kişisel Malların Gelirleri 
34
5. Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler 
36
6. Diğer Edinilmiş Mallar 
37
B. Kişisel Mallar 
38
1. Eşlerden Birinin Yalnız Kişisel Kullanımına Yarayan Eşya 
38
2. Mal Rejiminin Başlangıcında Eşlerden Birine Ait Bulunan Malvarlığı Değerleri 
40
3. Bir Eşin Sonradan Miras Yoluyla ya da Herhangi Bir Şekilde Karşılıksız Kazanma Yoluyla Elde Ettiği Malvarlığı Değerleri 
42
4. Manevi Tazminat Alacakları 
46
5. Kişisel Mallar Yerine Geçen Değerler 
46
İkinci Bölüm
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN ÖLÜMLE SONLANMASI HALİNDE SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI
I. GENEL OLARAK 
49
II. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN ÖLÜM VEYA BENZERİ DURUM İLE SONA ERMESİ 
51
A. Eşlerden Birinin Ölümü ile Sona Ermesi 
52
1. Genel Olarak 
52
2. Birlikte Ölüm Karinesi 
52
3. Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerden Birinin Ölümü 
53
B. Ölüm Benzeri Durumlar 
54
1. Ölüm Karinesi 
55
2. Gaiplik Kararı 
55
III. EŞİN YASAL MİRASÇILIĞININ ŞARTLARI 
56
A. Mirasbırakanın Ölümü Anında Evlenmiş ve Evliliğin Devam Ediyor Olması 
56
1. Genel Olarak Evliliğin Varlığı 
56
2. Boşanma Davası Devam Ederken Eşin Ölümü 
59
3. Evliliğin Butlanı Davası Devam Ederken Eşin Ölümü 
64
B. Mirasbırakanın Öldüğü Tarihte Eşin Sağ Olması 
68
IV. TMK UYARINCA EŞİN ZÜMRE SİSTEMİNDE YASAL MİRAS VE SAKLI PAYININ TESPİTİ 
68
A. Genel Olarak 
68
B. Sağ Kalan Eşin Birinci Zümre Mirasçıları ile Mirasçı Olması 
70
C. Sağ Kalan Eşin İkinci Zümre Mirasçıları ile Mirasçı Olması 
70
D. Sağ Kalan Eşin Üçüncü Zümre Mirasçıları ile Mirasçı Olması 
71
E. Birden Fazla Sağ Kalan Eşin Varlığı Halinde 
74
F. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığına İlişkin Özel Durumlar 
75
1. Zümre Mirasçılarının Mirasçılık Sıfatını Yitirmesi 
75
2. Altsoyun Tamamının Mirası Reddi 
77
3. Eşin Mirasçı Olarak Atanması 
78
V. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK AÇISINDAN SAĞ KALAN EŞİN YASAL MİRAS PAYININ BELİRLENMESİ 
79
Üçüncü Bölüm
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN ÖLÜMLE SONLANMASI HALİNDE TEREKENİN BELİRLENMESİ
I. TEREKENİN BELİRLENMESİNDE EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİNİN ÖNEMİ 
85
II. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ 
90
A. Evlilik Mallarının Nitelendirilmesi 
90
B. Evlilik Mallarının Değerinin Belirlenmesi 
91
C. Artık Değerin Hesaplanması 
93
1. Artık Değer Kavramı 
93
2. Aktif Değerler 
94
3. Pasif Değerler 
96
D. Katılma Alacağının Ödenmesi 
100
III. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN ÖLÜMLE SONLANMASI HALİNDE TASFİYEYE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR 
104
A. Sağ Kalan Eşin Katılma Alacaklısı ya da Borçlusu Olması 
104
B. Sağ Kalan Eşin İntikal Alacaklısı Olması 
111
VI. USULE İLİŞKİN KURALLAR 
112
A. Davanın Tarafları 
112
1. Sağ Kalan Eşin Mirasçılara Açtığı Mal Rejimi Davasında Taraf Durumu 
112
a. Sağ Kalan Eşin de Mirasçı Olduğu Davalarda 
113
b. Sağ Kalan Eşin Mirasçı Olmadığı Davalar 
114
2. Mirasçıların Sağ Kalan Eşe Açtığı Davada Taraf Durumu 
115
3. Mirasçıların Sağ Kalan Eşin Mirasçılarına Açtığı Davada Taraf Durumu 
117
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
117
1. Görevli Mahkeme 
117
2. Yetkili Mahkeme 
118
IV. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK AÇISINDAN TEREKENİN BELİRLENMESİ VE MAL REJİMİ TASFİYESİ 
118
Dördüncü Bölüm
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN ÖLÜMLE SONLANMASI HALİNDE SAĞ KALAN EŞİN AİLE KONUTU VE
EV EŞYASINA İLİŞKİN TALEP EDEBİLECEĞİ HAKLAR
I. AİLE KONUTU VE EV EŞYASI KAVRAMI 
123
A. Aile Konutu Kavramı 
123
B. Ev Eşyası Kavramı 
128
II. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ 
129
A. Mal Rejimine Bağlı Talep Hakkının Şartları 
130
1. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Varlığı 
130
2. Evliliğin Ölümle Sona Ermiş Olması 
131
3. Sağ Kalan Eşin Katılma Alacağının Bulunması 
132
4. Konut ve Ev Eşyasının Ölen Eşe Ait Olması 
135
5. Birlikte Yaşanılan Konut 
140
6. Özgüleme Talebi 
141
7. Sağ Kalan Eşin Eski Yaşantıyı Devam Ettirebilmesi 
143
B. Miras Hukukuna Bağlı Talep Hakkının Şartları 
144
1. Evliliğin Ölümle Son Bulması 
145
2. Sağ Kalan Eşin Miras Hakkı 
146
3. Konut ve Ev Eşyasının Ölen Eşe Ait Olması 
147
4. Birlikte Yaşanılan Konut 
148
5. Özgüleme Talebi 
149
C. Talep Edilebilecek Ayni Haklar 
151
III. SAĞ KALAN EŞİN AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ KENDİSİNE ÖZGÜLENMESİNİ İSTEYEMEYECEĞİ HALLER 
156
A. Altsoy Mirasçılarından Birinin Meslek veya Sanat İcra Etmesi 
156
B. Tarımsal Taşınmaza Dair Miras Hukuku Düzenlemeleri 
158
IV. USULE İLİŞKİN KURALLAR 
161
A. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
161
1. Katılma Rejimi Bakımından (TMK m. 240 uyarınca) 
161
2. Miras Hukuku Bakımından (TMK m. 652 uyarınca) 
162
B. Davanın Tarafları 
163
1. Katılma Rejimi Bakımından (TMK m. 240 uyarınca) 
163
2. Miras Hukuku Bakımından (TMK m. 652 uyarınca) 
164
C. Davanın Açılabileceği Süreler 
165
1. Katılma Rejimi Bakımından (TMK m. 240 uyarınca) 
165
2. Miras Hukuku Bakımından (TMK m. 652 uyarınca) 
166
V. YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN HALLERDE AİLE KONUTUNA İLİŞKİN SAĞ KALAN EŞİN AYNİ TALEPLERİNİN DURUMU 
167
SAĞ KALAN EŞE İLİŞKİN
YARGITAY KARARLARI UYARINCA SORULAR VE CEVAPLARI
SAĞ KALAN EŞ, KENDİ RIZASI ALINMADAN AİLE KONUTUNA İLİŞKİN YAPILAN TAPU DEVRİNE KARŞI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI (TESCİLE ZORLAMA DAVASI) AÇABİLİR Mİ? 
171
AİLE KONUTU ÜZERİNE KONULMUŞ İPOTEĞİ, DİĞER EŞİN VEFATINDAN SONRA DA SAĞ KALAN EŞ GEÇERSİZ KILABİLİR Mİ? 
176
AİLE KONUTU CEBRİ İCRA YOLUYLA SATILMASI HALİNDE TAPU İPTAL – TESCİL DAVASI AÇILABİLİR Mİ? 
178
KİRA SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLAN EŞ VEFAT ETMİŞSE, SAĞ KALAN EŞ KİRA SÖZLEŞMESİNE DEVAM EDEBİLİR Mİ? 
180
SAĞ KALAN EŞ, DİĞER EŞ VEFAT ETTİKTEN SONRA MİRASÇILARIN TALEPLERİNE KARŞI KORUMA TALEP ETMEK AMAÇLI TAŞINMAZA AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASINI TALEP EDEBİLİR Mİ? 
181
AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ DAVASI DEVAM EDERKEN SAĞ KALAN EŞİN DE VEFAT ETMESİ DURUMUNDA DAVANIN AKIBETİ NE OLACAKTIR? 
182
MALİK OLMAYAN EŞİN, SAĞKEN AİLE KONUTU OLAN TAŞINMAZA KONULAN İPOTEĞİN İPTALİNE İLİŞKİN DAVA AÇMASI VE DAVA DEVAM EDERKEN VEFAT ETMESİ HALİNDE BU DAVANIN AKIBETİ NASIL OLACAKTIR? 
183
MİRASÇILARIN AÇTIĞI ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA SAĞ KALAN EŞ TARAFINDAN KARŞI DAVA OLARAK AİLE KONUTU VE EV EŞYALARININ KENDİSİNE ÖZGÜLENMESİ DAVASI AÇILABİLİR Mİ? 
185
AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ DAVASINDA HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ NASIL BELİRLENİR? 
186
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
1. TMK m. 652 KAPSAMINDA AİLE KONUTU NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN ÖZGÜLENMESİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 
187
2. TMK m. 240 KAPSAMINDA AİLE KONUTU NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 
189
3. SAĞ KALAN EŞİN, VEFAT EDEN EŞİN MİRASÇILARINA KARŞI AÇACAĞI MAL REJİMİNDEN KAYNAKLI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 
191
4. VEFAT EDEN EŞİN MİRASÇILARININ, SAĞ KALAN EŞE KARŞI AÇACAĞI MAL REJİMİNDEN KAYNAKLI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 
193
4. VEFAT EDEN EŞİN MİRASÇILARININ, SAĞ KALAN EŞE KARŞI AÇACAĞI MAL REJİMİNDEN KAYNAKLI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 
195
Sonuç 
197
Kaynakça 
201
Kavramlar Dizini 
209
İçindekiler
Önsöz ve Teşekkür  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
I. GENEL OLARAK EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ  17
II. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE MAL GRUPLARI  23
A. Edinilmiş Mallar  24
1. Çalışma Karşılığı Edinim  25
2. Sosyal Güvenlik ya da Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşlarının veya Personele Yardım Amaçlı Kurulan Sandık ve Benzerlerinin Yaptığı Ödemeler  26
3. Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar  29
4. Kişisel Malların Gelirleri  30
5. Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler  31
6. Diğer Edinilmiş Mallar  32
B. Kişisel Mallar  33
1. Eşlerden Birinin Yalnız Kişisel Kullanımına Yarayan Eşya  34
2. Mal Rejiminin Başlangıcında Eşlerden Birine Ait Bulunan Malvarlığı Değerleri  36
3. Bir Eşin Sonradan Miras Yoluyla ya da Herhangi Bir Şekilde Karşılıksız Kazanma Yoluyla Elde Ettiği Malvarlığı Değerleri  37
4. Manevi Tazminat Alacakları  41
5. Kişisel Mallar Yerine Geçen Değerler  42
İkinci Bölüm
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN
ÖLÜMLE SONLANMASI HALİNDE SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI
I. GENEL OLARAK  43
II. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN ÖLÜM VEYA BENZERİ DURUM İLE SONA ERMESİ  45
A. Eşlerden Birinin Ölümü ile Sona Ermesi  46
1. Genel Olarak  46
2. Birlikte Ölüm Karinesi  46
3. Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerden Birinin Ölümü  47
B. Ölüm Benzeri Durumlar  48
1. Ölüm Karinesi  49
2. Gaiplik Kararı  49
III. EŞİN YASAL MİRASÇILIĞININ ŞARTLARI  50
A. Mirasbırakanın Ölümü Anında Evlenmiş ve Evliliğin Devam Ediyor Olması  50
1. Genel Olarak Evliliğin Varlığı  50
2. Boşanma Davası Devam Ederken Eşin Ölümü  53
3. Evliliğin Butlanı Davası Devam Ederken Eşin Ölümü  58
B. Mirasbırakanın Öldüğü Tarihte Eşin Sağ Olması  62
IV. TMK UYARINCA EŞİN ZÜMRE SİSTEMİNDE YASAL MİRAS VE SAKLI PAYININ TESPİTİ  62
A. Genel Olarak  62
B. Sağ Kalan Eşin Birinci Zümre Mirasçıları ile Mirasçı Olması  64
C. Sağ Kalan Eşin İkinci Zümre Mirasçıları ile Mirasçı Olması  64
D. Sağ Kalan Eşin Üçüncü Zümre Mirasçıları ile Mirasçı Olması  65
E. Birden Fazla Sağ Kalan Eşin Varlığı Halinde  68
F. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığına İlişkin Özel Durumlar  69
1. Zümre Mirasçılarının Mirasçılık Sıfatını Yitirmesi  69
2. Altsoyun Tamamının Mirası Reddi  71
3. Eşin Mirasçı Olarak Atanması  72
V. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK AÇISINDAN SAĞ KALAN EŞİN YASAL MİRAS PAYININ BELİRLENMESİ  73
Üçüncü Bölüm
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN
ÖLÜMLE SONLANMASI HALİNDE TEREKENİN BELİRLENMESİ
I. TEREKENİN BELİRLENMESİNDE EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİNİN ÖNEMİ  79
II. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ  83
A. Evlilik Mallarının Nitelendirilmesi  84
B. Evlilik Mallarının Değerinin Belirlenmesi  85
C. Artık Değerin Hesaplanması  87
1. Artık Değer Kavramı  87
2. Aktif Değerler  88
3. Pasif Değerler  90
D. Katılma Alacağının Ödenmesi  94
III. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN ÖLÜMLE SONLANMASI HALİNDE TASFİYEYE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR  98
A. Sağ Kalan Eşin Katılma Alacaklısı ya da Borçlusu Olması  98
B. Sağ Kalan Eşin İntikal Alacaklısı Olması  101
IV. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK AÇISINDAN TEREKENİN BELİRLENMESİ VE
MAL REJİMİ TASFİYESİ  103
Dördüncü Bölüm
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN
ÖLÜMLE SONLANMASI HALİNDE SAĞ KALAN EŞİN AİLE KONUTU VE
EV EŞYASINA İLİŞKİN TALEP EDEBİLECEĞİ HAKLAR
I. AİLE KONUTU VE EV EŞYASI KAVRAMI  107
A. Aile Konutu Kavramı  107
B. Ev Eşyası Kavramı  112
II. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ  113
A. Mal Rejimine Bağlı Talep Hakkının Şartları  114
1. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Varlığı  114
2. Evliliğin Ölümle Sona Ermiş Olması  115
3. Sağ Kalan Eşin Katılma Alacağının Bulunması  116
4. Konut ve Ev Eşyasının Ölen Eşe Ait Olması  119
5. Birlikte Yaşanılan Konut  122
6. Özgüleme Talebi  122
7. Sağ Kalan Eşin Eski Yaşantıyı Devam Ettirebilmesi  125
B. Miras Hukukuna Bağlı Talep Hakkının Şartları  126
1. Evliliğin Ölümle Son Bulması  126
2. Sağ Kalan Eşin Miras Hakkı  127
3. Konut ve Ev Eşyasının Ölen Eşe Ait Olması  128
4. Birlikte Yaşanılan Konut  129
5. Özgüleme Talebi  130
C. Talep Edilebilecek Ayni Haklar  132
III. SAĞ KALAN EŞİN AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ KENDİSİNE ÖZGÜLENMESİNİ İSTEYEMEYECEĞİ HALLER  137
A. Altsoy Mirasçılarından Birinin Meslek veya Sanat İcra Etmesi  137
B. Tarımsal Taşınmaza Dair Miras Hukuku Düzenlemeleri  139
IV. USULE İLİŞKİN KURALLAR  141
A. Görevli ve Yetkili Mahkeme  141
1. Katılma Rejimi Bakımından (TMK m. 240 uyarınca)  141
2. Miras Hukuku Bakımından (TMK m. 652 uyarınca)  142
B. Davanın Tarafları  143
1. Katılma Rejimi Bakımından (TMK m. 240 uyarınca)  143
2. Miras Hukuku Bakımından (TMK m. 652 uyarınca)  144
V. YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN HALLERDE AİLE KONUTUNA İLİŞKİN SAĞ KALAN EŞİN AYNİ TALEPLERİNİN DURUMU  145
Sonuç  149
Kaynakça  153
Kavramlar Dizini  161
Özgeçmiş  164

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.