Mal Rejimleri Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ISBN: 9786050511192
467,50 TL 550,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Uğur GENÇCAN
Baskı Tarihi 2022/03
Baskı Sayısı 8
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1558
Baskı Niteliği Güncellenmiş ve Genişletilmiş

Eşler arasında mal rejimlerinden kaynaklanan (TMK m. 202-281) davalar bilindiği üzere 2009 yılına kadar Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin görev kapsamında idi. Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin büyük katkıları sonrasında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 02.07.2021 tarihli ve 211 sayılı kararı ile hazırlanan, 09.07.2021 tarihli ve 31536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Dairelerine ilişkin iş bölümü uyarınca bu davaların temyiz itirazlarının incelenmesi YENİDEN Yargıtay (2.) Hu-kuk Dairesinin görevi kapsamına alınmıştır.

Bu baskıda özellikle 2021 yılına ait Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin son kararlarının yanı sıra Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 9 Temmuz 2021 sonrasında verilen emsal kararlarını da bilimsel açıklama içinde sistematik bir şekilde kitap dostlarımın istifadesine sunmuş bulunmanın huzuru içindeyim. Böylece mal rejimleriyle ilgili uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlamak için Yargıtay'ın ilke kararlarını son hali ile kapsayan "özgün bir eser" sunulması amacı ile 8. baskıyı da yapmış bulunuyorum. Umarım, faydalı olur.


ÖN SÖZ YERİNE 5

İÇİNDEKİLER 9

KAYNAKÇA 93

KISALTMALAR 99

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER (TMK. m. 202-217) 

& 1. MAL REJİMİ KAVRAMI 107

I. MAL REJİMİNİN TANIMI 108

II. MAL REJİMİNİN DÜZENLENME BİÇİMİ 109

III. MAL REJİMİNİN BELİRLENME BİÇİMİ 111

A- YÜRÜRLÜK TARİHİNDE BOŞANMA/İPTAL DAVASI OLMAYANLAR 112

1- Bir Yıllık Sözleşme Süresi Vardı 112

a. Yeni Mal Rejimi Belirlenebilirdi 112

b. Rejimin Başlangıcı Evlenme Tarihine Çekilebilirdi 112

2- Bir Yıl İçinde Sözleşme Yapılması 115

a. Seçilen Rejimin Başlangıcı Yürürlük Tarihi 

Olabilir 115

b. Seçilen Rejimin Başlangıcı Yürürlük Tarihi Sonrası Olabilir 115

c. Bir Yıl İçinde Eş Ölürse Kural Rejim Uygulanır 116

3- Bir Yıl İçinde Sözleşme Yapılmaması 116

a. Önceki Rejimin Yasal Mal Rejimi Olması 116

b. Önceki Rejimin Seçilebilir Mal Rejimi Olması 118

B- YÜRÜRLÜK TARİHİNDE BOŞANMA/İPTAL DAVASI OLANLAR 119

1- Boşanma/İptal Davası Kabul Edilenler 119

2- Boşanma/İptal Davası Kabul Edilmeyenler 120

a. Bir Yıllık Sözleşme Süresi Uygulanır 120

aa. Yeni Mal Rejimini Belirleme 120

bb. Rejimin Başlangıcını Evlenme Tarihine 

Çekebilme 120

b. Bir Yıl İçinde Sözleşme Yapılması 121

aa. Seçilen Rejimin Başlangıcı Yürürlük Tarihi Olabilir 121

bb. Seçilen Rejimin Başlangıcı Yürürlük Tarihi Sonrası Olabilir 121

cc. Bir Yıl İçinde Eş Ölürse Kural Rejim 

Uygulanır 122

c. Bir Yıl İçinde Sözleşme Yapılmaması 122

aa. Önceki Rejimin Yasal Mal Rejimi Olması 122

bb. Önceki Rejimin Seçilebilir Mal Rejimi Olması 122

3- Boşanma Davası Sürerken Ölenler 123

IV. MAL REJİMİNİN UYGULAMA ALANI 123

A- UYGULANACAK STATÜLER 124

1- Evlilik Hukuken Kurulmuşsa Uygulanır 124

2- Batıl Evliliklerde Uygulanır 124

3- Gaiplik Kararı Olsa da Uygulanır 124

4- Ayrılık Kararı Olsa da Uygulanır 124

5- Ayrı Konut Edinme Kararı Olsa da Uygulanır 125

6- Ayrı Yaşama Hakkı Bulunsa da Uygulanır 125

7- Evlilik Tescil Edilmese de Uygulanır 125

8- Ayrı Evde Yaşamalı Aile Modelinde Uygulanır 125

9- Boşanma Davası Devam Ederken de Uygulanır 126

B- UYGULANMAYACAK STATÜLER 126

1- Yok Evliliklerde Uygulanmaz 126

2- Nişanlılıkta Uygulanmaz 126

3- Evlilik Benzeri Yaşam Modellerinde Uygulanmaz 127

a. Common Law Evlilik 127

b. Kayıtsız Hayat Ortaklığı 127

aa. Özellikleri 128

aaa. Herhangi Bir Şekil Şartına Bağlı Olmadan Kurulur 128

bbb. Evlenme Niyetine Gerek Yoktur 128

ccc. Evliliğin Tüm Yükümlülükleri Yerine 

Getirilir 128

ddd. Belirli Şekilde Süreklilik Taşır 129

eee. Herhangi Bir Şekil Şartına Bağlı Olmadan Sona Erer 129

bb. Çeşitleri 129

aaa. Aynı Cinsiyettekilerin Kayıtsız Hayat 

Ortaklığı 129

bbb. Farklı Cinsiyettekilerin Kayıtsız Hayat 

Ortaklığı 129

c. Kayıtlı Hayat Ortaklığı 129

aa. Özellikleri 130

aaa. Resmi Sicile Kayıt veya Tescille Kurulur 130

bbb. Kanun Tarafından Düzenlenen Hak ve Yükümlülükler Doğurur 130

ccc. Boşanma Söz konusu Değildir 130

bb. Çeşitleri 130

aaa. Aynı Cinsiyettekilerin Kayıtlı Hayat 

Ortaklığı 131

bbb. Farklı Cinsiyettekilerin Kayıtlı Hayat Ortaklığı 131

d. Homoparental Aile 131

e. Tek Ebeveynli Aile 131

f. Boşanma Sonrası Hayat Arkadaşlığı 132

g. Eş Cinsel Evlilik 132

4- Dini Nikahlı İlişkide Uygulanmaz 132

5- Evlilik Sonrası İlişkide Uygulanmaz 133

6- Duygusal İlişkilerde (Flört) Uygulanmaz 133


& 2. MAL REJİMİNDE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ 134

I. MAL REJİMİNDE SÖZLEŞMENİN ÖZELLİĞİ 134

A- ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞME 134

B- MUVAZAALI SÖZLEŞME 134

C- KADEMELİ SÖZLEŞME 134

D- GEÇMİŞE ETKİLİ SÖZLEŞME 135

II. MAL REJİMİNDE SÖZLEŞMENİN TİPİNDE SINIRLAMA (TMK. m. 203) 139

A- SEÇİLEBİLİR ÜÇ MAL REJİMİ VARDIR (KAPALI SAYI İLKESİ) 139

B- SEÇİLEBİLİR MAL REJİMİNİN SINIRLARI DEĞİŞTİRİLEMEZ (TİPE BAĞLILIK İLKESİ) 140

C- YENİ BİR MAL REJİMİ YARATILAMAZ (ÖZEL REJİM YARATAMAMA İLKESİ) 140

III. MAL REJİMİNDE SÖZLEŞMENİN BİÇİMİNDE 

SINIRLAMA (TMK. m. 205) 141

A- MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 141

1- Düzenleme Şeklinde Yapılabilir 142

2- Onaylama Şeklinde Yapılabilir 143

3- Evlenme Başvurusu Sırasında Bildirim 143

a. Yazılı Olarak Yapılmalıdır 146

b. Evlendirme Memurunun Beyana Davet Zorunluluğu Yoktur 146

c. Bildirimin Yapılmaması Evlendirme İşlemine Engel Teşkil Etmez 147

d. Evlendirme Memuru Bildirimi Reddetme Hakkından Yoksundur 147

e. Bildirim Evlenme Kütüğüne Yazılır 148

f. Bildirim Evlenme Dosyasında Saklanır 148

B- MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN TESCİLİ VE İLANINA GEREK YOKTUR 148

IV. MAL REJİMİNDE SÖZLEŞME EHLİYETİ  (TMK. m. 204) 149

A- GENEL OLARAK 149

B- TAM EHLİYETLİLERİN SÖZLEŞME EHLİYETİ  

(TMK m. 10) 150

C- SINIRLI EHLİYETLİLERİN SÖZLEŞME EHLİYETİ 

(TMK m. 429) 150

D- TAM EHLİYETSİZLERİN SÖZLEŞME EHLİYETİ 

(TMK m. 14) 151

E- SINIRLI EHLİYETSİZLERİN SÖZLEŞME EHLİYETİ (TMK m. 16) 151

1- Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçüklerin Sözleşme 

Ehliyeti 152

a. Ana ve Baba Velâyeti Birlikte Kullanılıyorsa Sözleşme Ehliyeti 153

b. Velâyet, Ana ve Babadan Birinde İse Sözleşme Ehliyeti 153

2- Ayırt Etme Gücüne Sahip Kısıtlıların Sözleşme 

Ehliyeti 153

a. Mal Rejimi Sözleşmesini Yapacak Olan Kısıtlı Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmalıdır 154

b. Mal Rejimi Sözleşmesini Kendisi İmzalamalıdır 154

c. Yasal Temsilcinin İzni Olmalıdır 154

d. Yasal Temsilcisi Mal Rejimi Sözleşmesini İmzalamalıdır 155

e. Vesayet Makamından Mal Rejimi Sözleşmeleri Yapılması İçin İzin Alınmış Olmalıdır 155

V. MAL REJİMİNDE SÖZLEŞMENİN ZAMANI  

(TMK. m.203) 156

A- NİŞANLILIK DÖNEMİNDE 156

B- EVLENME SIRASINDA 157

C- EVLENMEDEN SONRA 157

VI. MAL REJİMİNDE SÖZLEŞMENİN İPTALİ 157

A- İRADEYİ SAKATLAYAN SEBEPLERLE MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ 158

B- MUVAZAA SEBEBİYLE MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ 159

C- ŞEKİL ŞARTI YOKLUĞU SEBEBİYLE MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ 159

D- TİPE AYKIRILIK SEBEBİYLE MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ 160

VII. MAL REJİMİNDE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 160

VIII. MAL REJİMİNDE SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ 160

A- SÖZLEŞMEDE YER ALABİLECEK DÜZENLEMELER 160

1- Paylı Mülkiyet Konusu Maldaki Pay Üzerinde Tasarruf (TMK m. 223, f. II) 161

2- Kişisel Mal Statüsü Yaratma (TMK m. 221) 161

a. Bir Mesleğin İcrası veya İşletmenin Faaliyeti Sebebiyle Doğan Edinilmiş Mallarda (TMK m. 221, f. I) 161

b. Kişisel Malların Gelirlerinde (TMK m. 221, f. II) 162

3- Değer Artışından Pay Alımı (TMK m. 227, f. III) 162

4- Aile Konutunun Kullanımı 162

5- Birliğin Giderlerine Katılım 163

6- Artık Değere Katılım (TMK m. 237, f. I) 163

a. Katılım Türü 163

aa. Pozitif Artık Değere Katılım 164

bb. Negatif Artık Değere Katılım 164

b. Katılım Şekli 164

7- Katılma Alacağına Mahsuben Aile Konutu Üzerinde Düzenleme (TMK m. 240) 164

8- Seçilebilir Rejimlerde Düzenleme 165

9- Faiz ve Güvence Düzenlenebilir (TMK m. 239, f. III) 165

B- SÖZLEŞMEDE YER ALAMAYACAK 

DÜZENLEMELER 166

1- Boşanmanın Fer'î Sonuçları 166

2- Edinilmiş Mal Statüsü Yaratma 167


& 3. MAL REJİMİ TÜRLERİ 168

I. KURAL MAL REJİMİ (YASAL MAL REJİMİ) 

(TMK. m. 202 f.I, 218-241) 170

II. SEÇİLEBİLİR MAL REJİMLERİ (SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ) (TMK. m.202 f.II, 242-281) 171

A- GENEL OLARAK 171

B- UYGULAMA AZLIĞI NEDENLERİ 172

1. Mal Rejiminin Zahmetli ve Gereksiz Görülmesi 172

2. Mal Rejimi Konusunda Bilgilenmemiş Olmak 172

3. Evlilik Birliğini Örseleme Kaygısı 173

III. OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ (TMK. m.206-212) 173

A- GENEL OLARAK 173

1- Üç Mal Rejiminde Uygulanır 174

2- Mevcut Mal Rejimini Tasfiye Sonucu Doğar 174

3- Haktan Önce Vazgeçilemez 174

4- Diğer Önlemler Yeterli Olmamalıdır 174

B- OLUŞUMU 176

1- Olağanüstü Mal Rejimine Geçilebilecek Haller 176

a. Eşlerin Dönüştürmesi Davası (TMK. m. 206) 176

b. Alacaklının Dönüştürme Davası (TMK. m. 210 f.I) 177

c. Kendiliğinden Dönüşüm (TMK. m. 209) 177

2- Olağanüstü Mal Rejimine Geçilemeyecek Haller 177

a. Eşlerin Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi Davasında (TMK m. 197 f. II) 177

b. Boşanma Davasında Geçici Önlem Olarak 

(TMK m. 169) 181

C- SONA ERMESİ 182

1- Eşlerin Dönüştürmesi Halinde (TMK m. 208) 182

2- Alacaklının Dönüştürmesi Halinde (TMK. m. 211) 183

3- Kendiliğinden Dönüşüm Halinde (TMK. m. 211) 183


& 4. EŞLERİN DÖNÜŞTÜRME DAVASI  (TMK. m. 206) 184

I. KOŞULLARI 185

A- EŞLER ARASINDA ÇEKİŞME BULUNMALIDIR 185

B- EŞLERDEN BİRİNİN İSTEMİ BULUNMALIDIR 185

1- İstem Usulüne Uygun Dava İle Gerçekleşmelidir 185

2- İstem Sahibi Eşin Kusurlu Olması Etkili Değildir 186

3- İstem Boşanma Davası Olmadan Yapılabilir 187

C- HAKLI SEBEP BULUNMALIDIR 187

1- Diğer Eşe Ait Malvarlığının Borca Batık Olması  

(TMK m. 206, f. II/b. 1) 188

2- Diğer Eşin Ortaklıktaki Payının Haczedilmiş Olması  (TMK m. 206, f. II/b. 1) 189

3- Diğer Eşin Menfaatleri Tehlikeye Düşürmüş Olması  (TMK m. 206, f. II/b. 2) 189

a. İstemde Bulunanın Menfaatlerini Tehlikeye 

Düşürme 189

b. Ortaklığın Menfaatlerini Tehlikeye Düşürme 190

4- Diğer Eşin, Gereken Rızasını Haklı Bir Sebep Olmadan Esirgemesi (TMK m. 206, f. II/b. 3) 192

5- Diğer Eşin, İstemde Bulunan Eşe Bilgi Vermekten Kaçınması (TMK m. 206, f. II/b. 4) 193

a. Malvarlığı Hakkında 194

b. Geliri Hakkında 194

c. Borçları Hakkında 194

d. Ortaklık Malları Hakkında 194

6- Diğer Eşin Sürekli Olarak Ayırt Etme Gücünden Yoksun Olması (TMK m. 206, f. II/b. 5) 195

a. Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Sürekli 

Olmalıdır 195

b. Dönüştürme İstenmelidir 196

aa. Eşin İstemi 196

bb. Yasal Temsilcinin İstemi 197

7- Diğer Sebepler 197

8- Haklı Sebep Sayılmayan Haller 198

II. USUL HÜKÜMLERİ 199

A- GÖREVLİ MAHKEME 199

1- Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesinden Sonra İncelenir (HMK m. 137, f. I, c. 1) 201

2- Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkı ve Yargı Yolundan Sonra İncelenir 201

3- Duruşmasız Ön İncelemede Karara Bağlanır  

(HMK m. 138, c. 1) 201

4- Görev Konusunda Tarafları Ön İnceleme Duruşmasında Dinleyebilir (HMK m. 138, c. 2, 140 f. I) 201

5- Yetki İtirazından Önce İncelenir (HMK m. 117 f. II) 202

B- YETKİLİ MAHKEME (TMK. m. 207) 202

C- DAVACI 203

1- Kural Olarak 203

2- Yasal Temsilci 203

D- DAVALI 204

E- HARÇ 204

F- KABUL 204

G- BİRLİKTE AÇILAN TASFİYE DAVASI TEFRİK EDİLMELİDİR 205

H- BASİT YARGILAMA USULÜ UYGULANMALIDIR 

(HMK m. 316-322) 206

III. SONUÇLARI (TMK. m.212, 225 f.II) 207


& 5. EŞLERİN DÖNÜŞTÜRME DAVASI İLE OLUŞAN MAL AYRILIĞI REJİMİNİN SONA ERMESİ  (TMK m. 208) 209

I. YENİ MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİYLE DÖNÜŞÜMDEN DÖNME (TMK. m. 208 f.I) 209

II. DÖNÜŞTÜRMENİN KALDIRILMASI DAVASI  

(TMK. m. 208 f.II) 210

A- KOŞULLARI 210

B- USUL HÜKÜMLERİ 210

1- Görevli Mahkeme 210

2- Yetkili Mahkeme (TMK. m.207) 211

3- Davacı 212

a. Kural Olarak 212

b. Yasal Temsilci 212

4- Davalı 212

5- Basit Yargılama Usulü Uygulanmalıdır 

(HMK m. 316-322) 213


& 6. ALACAKLININ DÖNÜŞTÜRME DAVASI (TMK. m. 210 f. I) 215

I. KOŞULLARI 215

A- EŞLER ARASINDA MAL ORTAKLIĞI REJİMİ BULUNMALIDIR 216

B- EŞLERDEN BİRİNE KARŞI İCRA TAKİBİNDE BULUNULMALIDIR 216

C- ALACAKLI HACZİN UYGULANMASINDAN ZARAR GÖRMELİDİR 216

II. USUL HÜKÜMLERİ 217

A- GÖREVLİ MAHKEME 217

B- YETKİLİ MAHKEME (TMK. m. 210 f.III) 217

C- DAVACI 218

1- Kural Olarak 218

2- Yasal Temsilci 218

D- DAVALI (TMK. m. 210 f.II) 218

E- BASİT YARGILAMA USULÜ UYGULANMALIDIR 

(HMK m. 316-322) 218

III. SONUÇLARI (TMK. m. 212, 225 f.II) 219


& 7. ALACAKLININ DÖNÜŞTÜRME DAVASI İLE OLUŞAN MAL AYRILIĞI REJİMİNİN SONA ERMESİ (TMK. m. 211) 220

I. YENİ MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİYLE ALACAKLININ DAVASI İLE OLUŞAN DÖNÜŞÜMDEN DÖNME 

(TMK. m.211 f.II) 220

II. DÖNÜŞTÜRMENİN KALDIRILMASI DAVASI  

(TMK. m. 211 f.I) 221

A- KOŞULLARI 221

B- USUL HÜKÜMLERİ 221

1- Görevli Mahkeme 222

2- Yetkili Mahkeme 222

3- Davacı 223

a. Kural Olarak 223

b. Yasal Temsilci 223

4- Davalı 223

5- Basit Yargılama Usulü Uygulanmalıdır 

(HMK m. 316-322) 223


& 8. KENDİLİĞİNDEN DÖNÜŞÜM  (TMK. m. 209) 225

I. GENEL OLARAK 225

II. KOŞULLARI 225

A- MAL ORTAKLIĞI REJİMİ BULUNMALIDIR 225

B- EŞLERDEN BİRİNİN İFLÂSINA KARAR VERİLMİŞ OLMALIDIR 226

C- MAHKEME KARARINA GEREK YOKTUR 226

III. SONUÇLARI 226

A- İFLÂS EDENİN EŞİ VE ALACAKLILARI KORUNMAKTADIR 226

B- TASFİYE ÖNCEKİ REJİME GÖRE YAPILACAKTIR 227


& 9. KENDİLİĞİNDEN DÖNÜŞÜM İLE OLUŞAN MAL AYRILIĞI REJİMİNİN SONA ERMESİ  (TMK. m. 211) 228

I. YENİ MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİYLE KENDİLİĞİNDEN DÖNÜŞÜM İLE OLUŞAN DÖNÜŞÜMDEN DÖNME 

(TMK. m .211 f.II) 228

II. DÖNÜŞTÜRMENİN KALDIRILMASI DAVASI  

(TMK. m. 211 f.I) 229

A- KOŞULLARI 229

B- USUL HÜKÜMLERİ 229

1- Görevli Mahkeme 230

2- Yetkili Mahkeme 230

3- Davacı 231

a. Kural Olarak 231

b. Yasal Temsilci 231

4- Davalı 231

5- Basit Yargılama Usulü Uygulanmalıdır 

(HMK m. 316-322) 231


& 10. ALACAKLILARIN KORUNMASI  (TMK. m.213) 233

I. GENEL OLARAK 233

II. UYGULANMASI 233

A- MAL ORTAKLIĞI REJİMİNDE 234

B- KATILMA REJİMİNDE 235


& 11. MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME 236

I. GÖREVİN BELİRLENMESİ VE NİTELİĞİ (HMK m. 1) 236

A- MAHKEMELERİN GÖREVİ ANCAK KANUNLA DÜZENLENİR 236

B- GÖREVE İLİŞKİN KURALLAR KAMU DÜZENİNDENDİR 237

C- YETKİ İTİRAZINDAN ÖNCE GÖREV İNCELENİR 

(HMK m. 117 f. II) 237

D- GÖREVSİZLİK KARARINDA GÖREVLİ MAHKEME AÇIKLANMALIDIR 237

II. DAVA AİLE MAHKEMESİ FAALİYETE GEÇMEDEN ÖNCE AÇILMIŞSA 238

A- AİLE MAHKEMESİ DAVADAN SONRA KARARDAN ÖNCE FAALİYETE GEÇMİŞSE 238

1- Devir Kararı Yerine Görevsizlik Kararı Verilemez 238

2- Devir Kararı Temyiz Edilemez 239

3- Devredilen Aile Mahkemesi Tarafından Yargılama Sürdürülür 239

B- AİLE MAHKEMESİ KARARDAN SONRA HÜKÜM KESİNLEŞMEDEN ÖNCE FAALİYETE GEÇMİŞSE 239

1- Devir Kararı Verilmelidir 239

2- Devir Kararı Temyiz Edilemez 240

3- Devredilen Aile Mahkemesi Tarafından İşlemler Sürdürülür 240

III. DAVA AİLE MAHKEMESİ FAALİYETE GEÇTİKTEN SONRA AÇILMIŞSA 240

IV. AİLE MAHKEMESİ KURULMAYAN YERLERDE 

GÖREVLİ MAHKEME (4787 sayılı Kanun m. 4/1) 242

A- ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GÖREVLİDİR 242

B- AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA İNCELENECEKTİR 242

V. GÖREVSİZLİK KARARININ SONUÇLARI  (HMK m. 20) 243

A- KARARI VEREN MAHKEMEYE BAŞVURARAK GÖNDERİLME TALEP EDİLMELİDİR (HMK m. 20 f. I) 244

1- Taraflardan Biri Başvurabilir 244

2- Karar Kesinleşmiş Olmalıdır 245

3- İki Hafta İçinde Başvurulmalıdır 245

a. Kanun Yoluna Başvurulmayarak Kesinleşmiş İse Kesinleştiği Tarihten Süre Başlar 245

b. Kanun Yoluna Başvurulmuşsa Bu Başvurunun Reddi Kararının Tebliğ Tarihten Süre Başlar 245

4- Kararı Veren Mahkemeye Başvurulmalıdır 245

B- GÖNDERME BAŞVURUSU YOKSA DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLİR  

(HMK m. 20 f. I) 246

C- DOSYA KENDİSİNE GÖNDERİLEN MAHKEMECE KENDİLİĞİNDEN TARAFLARA DAVETİYE GÖNDERİLİR (HMK m. 20 f. II) 247

D- VERİLEN BOZMA KARARI İLE HÜKÜM TAMAMEN ORTADAN KALKMIŞ SAYILIR 247

E- BOZMAYA UYULDUĞUNDA BOŞANMA 

KONUSUNDA YENİDEN HÜKÜM KURULMALIDIR 248

F- YARGI YERİ BELİRLENMESİ KARARI 

BAĞLAYICIDIR (HMK m. 21-23) 248

1- Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler  

(HMK m. 21) 248

2- Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Yeri (HMK m. 22) 249

3- Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Usulü ve Sonucu  (HMK m. 23) 249

G- YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMEDİLİR  

(HMK m. 331 f. II) 249

1- Gönderme Başvurusu Varsa Yargılama Giderleri 249

2- Gönderme Başvurusu Yoksa Yargılama Giderleri 249

VI. AİLE MAHKEMESİNİN GÖREV KAPSAMI DIŞINDA KALAN TASFİYE KONUSU OLMAYAN TALEPLER 250

A- GENEL OLARAK 250

1- Dava Dilekçesinde Yer Alan Tasfiyesi Dışı İstekler 

Harca Bağlıdır 250

2- Dava Dilekçesinde Yer Alan Tasfiyesi Dışı İstekler 

Hakkında Harcın Tamamlanması İçin Süre Verilmelidir 250

3- Usulüne Uygun Dava Yoksa Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmelidir 251

B- AİLE MAHKEMESİNİN GÖREV KAPSAMI DIŞINDA KALAN TASFİYE KONUSU OLMAYAN TALEPLER 251

1- Düğün Gideri İstemi 251

2- Vekil Eliyle Satışa İlişkin İstem 253

3- İşten Ayrılma Sebebiyle Oluşan Zarar İstemi 255

4- İnanç Sözleşmesine İlişkin İstem 257

5- İrade Fesadına Dayalı Tapu Kaydının İptali İle Tescil İstemi 257

6- Konut Kredisinin Boşanma Dava Tarihinden Sonra Ödediği Kısım Nedeniyle Alacak 258

7- Mirasbırakan Adına Kayıtlı Araca İlişkin Mülkiyet 

Tespiti 259

8- Evlilik Öncesi Alacak İstemi 259

9- Bağkur Prim Borcunu Ödemekten Kaynaklanan Alacak 260

10- Eşin Borcunu Ödemekten Kaynaklanan Alacak 261

11- Bağıştan Rücu Sebebine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Olmadığı Takdirde Mal Rejiminin Tasfiyesi 261

12- Muvazaa Sebebiyle Tapu İptali ve Tescil 262

13- Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil 263

14- Eşe Ait Payın Kullanılmasından Kaynaklanan Ecrimisil Alacağı 263

15- Karz Sözleşmesine İlişkin İstem 264

16- Mal Rejiminin Sona Ermesinden Sonra Edinilen Malvarlığından Doğan Uyuşmazlık 264

17- Hile ve Aldatma Hukuksal Sebeplerine Dayalı Olarak Açılan Temliki Tasarrufun İptali 266

18- Çocuğun Mezarı İçin Harcamadan Kaynaklanan 

Alacak 267

19- İcra Takibine Dayalı Borca İlişkin Menfi Tespit 

Davası 268

20- Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Alacak İstemi 268

VII. AİLE MAHKEMESİNİN GÖREV KAPSAMINDA KALAN TASFİYE KONUSU TALEPLER 268

A- GENEL OLARAK 268

B- AİLE MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU 

TALEPLER 268

1- Evlilik Sürerken Satılan Taşınmazın Tapu İptali ve 

Tescili 269

2- Ölüm Sebebiyle Rejimin Tasfiyesi 269

3- Bina Yapımına Katkı 271

4- Aile Konutunda Katılma Alacağına Dayalı Özgüleme 271

5- Evlilik Sırasında Oturulan Evin Kirasına Dayalı 

Alacak 272

6- Düğünde Takılan Altınlara Dayalı Alacak 273

7- Davalının Davacının Banka Hesabından Kendi Hesabına Havalesine Dayalı Alacak 274

8- Evlilik İçinde Elde Edilen Kira Geliri 275


& 12. MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME (TMK. m. 214) 277

I. GENEL OLARAK 277

A- REJİMİN ÖLÜMLE SONA ERMESİ DURUMUNDA 

(TMK. m. 214 b.1) 277

B- BOŞANMA DURUMUNDA 279

1- TKM Dönemi (TKM m. 146) 279

2- TMK Dönemi (TMK. m. 179, 214 b.2) 280

a. Boşanma Kararı Veren Mahkeme Yetkilidir 280

b. Boşanma Davası Sonuçlanmadan Yetkisizlik Kararı Verilemez 283

C- EVLİLİĞİN İPTALİ DURUMUNDA  (TMK. m. 156, 

160, 214 b.2) 284

D- MAL AYRILIĞINA KARAR VERİLMESİ DURUMUNDA (TMK. m. 214 b.2) 284

E- DİĞER DURUMLARDA 284

II. YETKİ KURALININ NİTELİĞİ 285

A- İLK İTİRAZ NİTELİĞİNDEDİR (HMK m. 116 f. I/a) 285

B- KESİN YETKİ KURALI ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR  

(TMK m. 168) 285

C- KENDİLİĞİNDEN YETKİSİZLİK KARARI VERİLEMEZ (HMK m. 19 f. II, IV) 286

D- YETKİ HAKKINDA GÖREVLİ MAHKEMECE KARAR VERMELİDİR 287

E- YABANCI MAHKEMENİN KARARI TANIMA YA DA TENFİZ EDİLMİŞSE DAVALININ YERLEŞİM YERİ YETKİLİDİR 287

III. REJİMİN ÖLÜM DIŞINDAKİ SEBEPLE SONLANMASI HALİNDE YETKİ İTİRAZININ İLERİ SÜRÜLMESİ 

(HMK m. 19 f. II, 117 f. I, 131) 289

A- YETKİ İTİRAZININ İLERİ SÜRÜLMESİ 289

1- Süresi 289

a. Cevap Dilekçesinde İleri Sürülmesi Gerekir  

(HMK m. 19 f. II, 117 f. I, 127) 289

b. Cevap Dilekçesi Verilmişse Cevap Süresi Dolmamış Olsa Bile İleri Sürülemez (HMK m. 131) 291

c. Yetki İtirazı Süresi Hak Düşürücü Süredir 292

aa. Karşı Tarafın Muvafakatiyle İleri Sürülemez 292

bb. Islahla İleri Sürülemez 292

d. Dava Dilekçesinin Tebliğinden Önce Yapılan İtiraz Sonuç Doğurmaz 293

e. Kanun Yolu Aşamasında İleri Sürülemez 293

aa. İstinaf Aşamasında İleri Sürülemez 293

bb. Temyiz Aşamasında İleri Sürülemez 293

2- Şekli 294

a. Yetki İtirazında Bulunan Taraf Seçtiği Mahkemeyi Bildirmelidir 294

b. Yetkili Mahkeme Tek ve Doğru Olarak Gösterilmelidir 294

c. Sözlü Olarak Yapılamaz 295

3- Tarafı 296

B- YETKİ İTİRAZININ İLERİ SÜRÜLMEMESİ  

(HMK m. 19 f. IV) 296

IV. REJİMİN ÖLÜM DIŞINDAKİ SEBEPLE SONLANMASI HALİNDE YETKİ İTİRAZININ İNCELENMESİ 296

A- ÖN İNCELEMEDE KARARA BAĞLANIR  

(HMK m. 137 f. I) 297

B- DAVA ŞARTLARINDAN SONRA İNCELENİR  

(HMK m. 117 f. II) 297

C- ÖN SORUNLAR GİBİ İNCELENEREK KARARA BAĞLANIR (HMK m. 117 f. III, 131, 137 f I, 138, 

140 f. I, 163) 297

1- Cevabını Bildirmesi İçin Diğer Tarafa Tefhim veya 

Tebliğ Eder (HMK m. 164 f. I) 298

2- Yetki Konusunda Deliller Toplanmalıdır 298

3- Uyuşmazlık Varsa Hâkim Gerekirse Tarafları Davet Edip Dinledikten Sonra Kararını Verir (HMK m. 164 f. II) 300

4- Ön Sorun Hakkındaki Karar Taraflara Tefhim veya 

Tebliğ Edilir (HMK m. 164 f. III) 300

D- MAHKEME YETKİSİZLİK KARARINDA YETKİLİ MAHKEMEYİ GÖSTERİR (HMK m. 19 f. III) 301

1- Yetkili Mahkeme Açıklanmalıdır (HMK m. 19 f. III) 301

2- İtirazda Gösterilmeyen Mahkeme Yetkili Kabul Edilmemelidir 302

3- Yabancı Mahkeme Yetkili Kabul Edilmemelidir 303

V. REJİMİN ÖLÜM DIŞINDAKİ SEBEPLE SONLANMASI HALİNDE YETKİSİZLİK KARARININ SONUÇLARI 

(HMK m. 20) 303

A- KARARI VEREN MAHKEMEYE BAŞVURARAK GÖNDERİLME TALEP EDİLMELİDİR (HMK m. 20 f. I) 303

1- Taraflardan Biri Başvurabilir 303

2- Karar Kesinleşmiş Olmalıdır 304

3- İki Hafta İçinde Başvurulmalıdır 304

a. Kanun Yoluna Başvurulmayarak Kesinleşmiş İse Kesinleştiği Tarihten Süre Başlar 304

b. Kanun Yoluna Başvurulmuşsa Bu Başvurunun Reddi Kararının Tebliğ Tarihten Süre Başlar 305

4- Kararı Veren Mahkemeye Başvurulmalıdır 305

B- GÖNDERME BAŞVURUSU YOKSA DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLİR  

(HMK m. 20 f. I) 305

C- DOSYA KENDİSİNE GÖNDERİLEN MAHKEMECE KENDİLİĞİNDEN TARAFLARA DAVETİYE GÖNDERİLİR (HMK m. 20 f. II) 306

D- YETKİ İLE İLGİLİ KARAR KESİNLEŞTİKTEN SONRA DAVA DOSYASI KENDİSİNE GÖNDERİLEN 

MAHKEME YETKİSİZLİK KARARI İLE BAĞLIDIR 306

E- YARGILAMA GİDERLERINE HÜKMEDİLİR  

(HMK m. 331 f. II) 306

1- Gönderme Başvurusu Varsa Yargılama Giderleri 306

2- Gönderme Başvurusu Yoksa Yargılama Giderleri 307

F- YARGI YERİ BELİRLENMESİ KARARI 

BAĞLAYICIDIR (HMK m. 21-23) 307

1- Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler  

(HMK m. 21) 307

2- Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Yeri (HMK m. 22) 308

3- Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Usulü ve Sonucu  (HMK m. 23) 308


& 13. MALLARIN YÖNETİMİNİN DİĞER EŞE BIRAKILMASI (TMK. m. 215) 309

I. GENEL OLARAK MALLARIN YÖNETİMİNİN DEVRİ 309

II. MALLARIN YÖNETİMİNİN DİĞER EŞE BIRAKILMASI 310

A- MALLARIN YÖNETİMİNİN AÇIK OLARAK DİĞER 

EŞE BIRAKILMASI 311

1. Mal Rejimi Sözleşmesi İle Malların Yönetiminin Diğer Eşe Bırakılması 311

2. Bir İş veya Şirket Sözleşmesiyle Malların Yönetiminin Diğer Eşe Bırakılması 311

B. MALLARIN YÖNETİMİNİN ÖRTÜLÜ OLARAK DİĞER EŞE BIRAKILMASI 311

III. MALLARIN YÖNETİMİNİN KENDİLİĞİNDEN DİĞER EŞE GEÇMESİ (TMK m. 185 f. III) 312

IV. MALLARIN YÖNETİMİNİN DİĞER EŞE BIRAKILMASININ SONUÇLARI 312


& 14. ENVANTER YAPILMASI İSTEMİ  (TMK. m.216) 314

I. ENVANTER KAVRAMI 314

II. ENVANTER İSTEMİ 315

A- EŞLERDEN BİRİ İSTEYEBİLİR 315

B- HER MAL REJİMİNDE İSTENEBİLİR 315

C- EVLİLİK SIRASINDA HER ZAMAN İSTENEBİLİR 315

D- İSTENEMEYECEĞİ KARARLAŞTIRILAMAZ 316

E- BELİRLİ MALLARA YÖNELİK DE İSTENEBİLİR 316

F- HEM KENDİNE HEM DİĞER EŞE YÖNELİK İSTENEBİLİR 316

III. ENVANTERİN KAPSAMI 317

IV. ENVANTERİN YAPILMASI 317

A. ENVANTER YAPILMASINA KATILMA 

ZORUNLULUĞU 318

B. ENVANTER YAPILMASINDA RESMİ SENET DÜZENLENMELİDİR 319

V. ENVANTERİN İSPAT GÜCÜ 322


& 15. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR  (TMK. m.217) 323

I. KURAL OLARAK EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR 324

II. BORÇLU EŞİN ÖDEME İÇİN SÜRE İSTEMESİ 324

A- BORÇ MUACCEL OLMALIDIR 325

B- BORCUN YERİNE GETİRİLMESİ EVLİLİK BİRLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMELİDİR 325

C- ÖDEME İÇİN BORÇLU SÜRE İSTEMELİDİR 326

III. GÜVENCE VERİLMESİ KARARLAŞTIRILABİLİR 326

İKİNCİ BÖLÜM 

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ  

(TMK. m.218-241) 

& 16. GENEL OLARAK 327

I. İSVİÇRE UYGULAMASINDA EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ 329

A. ZGB ÖNCESİ EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA 

REJİMİ 329

B. ZGB SONRASI EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ 329

1. İsviçre Medenî Kanununda 1907 Tarihli Yasa İle Kabul Edilen Mal Rejimi 330

2. İsviçre Medenî Kanununda 1 Ocak 1988’de Yürürlüğe Giren Değişiklik 330

II. TÜRKİYE UYGULAMASINDA MAL REJİMLERİ 331

A- TKM’DE MAL REJİMLERİ 331

B- TMK.’DA MAL REJİMLERİ 331


& 17. KATILMA REJİMİNDE YER ALAN MAL GRUPLARI 333

I. GENEL OLARAK 333

II. MAL GRUPLARININ DEĞİŞMEZLİĞİ İLKESİ 334

A- KURAL OLARAK 334

B- KİŞİSEL MAL STATÜSÜ YARATILABİLİR 335

C- EDİNİLMİŞ MAL STATÜSÜ YARATILAMAZ 335

III. MAL GRUBUNA BÜTÜN OLARAK ÖZGÜLEME İLKESİ 336

A- ÖZGÜLEME BÜTÜN OLARAK YAPILIR 336

B- EŞİT ORAN VARSA TERCİH İLKESİ UYGULANIR 336

C- FARKLI ORAN VARSA BASKINI TERCİH İLKESİ UYGULANIR 336

IV. MAL GRUPLARI 336

A- EDİNİLMİŞ MALLAR (TMK. m. 219) 337

B- KİŞİSEL MALLAR (TMK. m. 220-221) 338


& 18. EDİNİLMİŞ MALLAR  (TMK. m. 219) 341

I. GENEL OLARAK 341

A- KARŞILIĞINI VERİLEREK ELDE EDİLEN 

MALVARLIĞI DEĞERLERİDİR 341

B- REJİMİN DEVAMI SIRASINDA ELDE EDİLEN MALVARLIĞI DEĞERLERİDİR 342

C- PARA İLE ÖLÇÜLEBİLEN MALVARLIĞI DEĞERLERİDİR 342

D- KANUNDA ÖRNEKLEYİCİ SAYIM YAPILMIŞTIR 

(TMK. m. 219) 342

E- BOŞANMANIN EKİ TAZMİNAT VE NAFAKALAR EDİNİLMİŞ MAL SAYILAMAZ 343

F- MAL REJİMİNE İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER BELİRLEMEDE DİKKATE ALINMALIDIR 344

II. EDİNİLMİŞ MALLAR 345

A- ÇALIŞMA KARŞILIĞI EDİNİM (TMK. m. 219 f. II b.1) 345

1- Genel Olarak 346

2- Mesleki Faaliyet 347

a. Çeşitleri 348

aa. Bağımsız Faaliyet 348

aaa. Şirketteki Ortaklık Hisse Payları 348

bbb. Şirket Tasfiye Kararı Almışsa 351

ccc. Şirket Payının Devri Varsa 352

ddd. Kâr Payı Ödemesi Yapılmışsa 352

eee. Kâr Şirkete Yatırım Olarak Kullanılmışsa 354

fff. Mizana Dayalı Bilanço Varsa 355

ggg. Endüstriyel Değer Artışı Varsa 356

hhh. Gelir Ortak İse 357

ııı. Taşınmaz Şirket Adına Kayıtlı İse 359

iii. Şirket Kapatılmışsa 359

bb. Yarı Bağımsız Faaliyet 359

cc. Bağımlı Faaliyet 359

b. Şekli 359

aa. Bedensel Faaliyet 359

bb. Düşünsel Faaliyet 360

c. Edinimleri 362

aa. Maaş 362

bb. Ücret 362

cc. Kâr Payı 363

aaa. Ticari Kâr (Dönem Kârı) 365

bbb. Net Dönem Kârı (Safi Kâr) 365

ccc. Dağıtılabilir Kâr 365

aaaa. Geçmiş Yıl Zararı Arındırılmalıdır 366

bbbb. Vergi ve Benzeri Mali Yükümlülükler Arındırılmalıdır 366

cccc. Yedek Akçeler Arındırılmalıdır 366

ddd. Mali Kâr (Vergiye Tabi Kâr) 366

dd. İkramiye 366

ee. Kıdem Tazminatı 366

aaa. Niteliği 367

aaaa. TKM Dönemi Alınan Kişisel Mal Sayılır 367

bbbb. TMK Dönemi Alınan Edinilmiş Mal Sayılır 368

cccc. Yayılma Varsa Oranlama Yapılır 369

bbb. Belirlenmesi 369

aaa. Rejim Sonlandığında Var Olmalıdır 369

bbb. Belgeler Getirilmelidir 369

ccc. Gerekirse Bilirkişi İncelemesi 

Yapılmalıdır 369

ff. Kazanç 369

gg. Zirai Kazanç 370

hh. Vizite Ücreti 370

ıı. Prim 370

ii. Vekâlet Ücreti 370

jj. Bahşiş 370

kk. Ölünceye Kadar Bakma Karşılığı 370

ll. Aylık, Haftalık ve Gündelik 372

mm. Telif Ücreti 372

nn. Transfer Ücreti 373

oo. Diğerleri 373

3- Meslek Dışı Faaliyet 373

a. Olağan Faaliyet 373

aa. Bilgi Yarışması 373

bb. Ödüllü Yarışmalar 373

cc. Diğer Olağan Faaliyetler 374

b. Olağan Dışı Faaliyet 374

aa. Emek Gerektiren Faaliyet 374

bb. Beceri Gerektiren Faaliyet 375

cc. Yetenek Gerektiren Faaliyet 375

B- SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM ÖDEMELERİ  

(TMK. m. 219 f. II b.2) 375

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Yapılan Sosyal Güvenlik ve Yardım Ödemeleri 375

a. Çeşitleri 376

aa. Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemesi 376

bb. Personel Yardım Sandığı Ödemesi 376

b. Kaynağı 377

c. Ödeme Türleri 378

d. Ödeme Zamanı 378

aa. Rejim Öncesi Ödeme 378

bb. Rejim Sırasında Ödeme 379

cc. Rejim Sonrası Ödeme 379

2- Özel Kurum ve Kuruluşlardan Yapılan Sosyal Güvenlik 

ve Yardım Ödemeleri 382

a. Çeşitleri 382

aa. Bireysel Emeklilik 382

aaa. Ödenen Primlerin Ait Olduğu Mal Grubuna Göre Belirlenir 382

aaaa. Kişisel Mal Grubundan Ödenmişse 384

bbbb. Edinilmiş Mal Grubundan 

Ödenmişse 384

bbb. İspat Edilemiyorsa 384

aaaa. Hangi Eşin Ödediği İspat 

Edilemiyorsa 384

bbbb. Hangi Mal Grubundan Ödediği İspat Edilemiyorsa 384

ccc. İspat Şekli 384

aaaa. Prim ve Emeklilik Ödeme Belgeleri Getirtilmelidir 384

bbbb. Gerekiyorsa Bilirkişi İncelemesi Yapılmalıdır 385

bb. İsteğe Bağlı Sigortalılık 386

cc. Yaşam Sigortaları 386

dd. Diğerleri 386

b. Kaynağı 386

aa. Edinilmiş Mal Grubu 386

bb. Kişisel Mal Grubu 386

cc. Baskın Karşılama 386

dd. Eşit Karşılama 387

C- ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBI NEDENİYLE ÖDENEN TAZMİNATLAR (TMK. m. 219 f. II b.3) 387

D- KİŞİSEL MALLARIN GELİRLERİ  (TMK. m. 219 

f. II b.4) 388

1- Her Türlü Ürün Dahildir 391

a. Doğal Ürün 392

aa. Kavram 392

bb. Asıl Şeyden Ayrıldığı Tarih Esas Alınır 393

cc. Rejim Sırasında Elde Edilmelidir 393

dd. Malvarlığının Devamı İçin Kullanılmamalıdır 393

b. Hukuki Ürün 393

aa. Kavram 393

aaa. Faiz 394

bbb. Kira 394

ccc. Maddi Nitelikte Olmayan Hakların Geliri 394

ddd. Ecrimisil 394

eee. Şirket Paylarından Elde Edilen Kâr Payı/Temettü 394

fff. Fikri Haklardan Elde Edilen Kazanç 395

ggg. Diğerleri 395

bb. Muacceliyet Tarihi Esas Alınır 395

cc. Rejim Sırasında Elde Edilmelidir 396

2- Net Miktar Esas Alınmalıdır 396

3- Edinilmiş Mallara Dahil Olmayacağı Kararlaştırılabilir (TMK m. 221 f. II) 396

4- Tasarruf Edildiği İspatlanmalıdır 397

E- EDİNİLMİŞ MALLARIN YERİNE GEÇEN/İKAME DEĞERLER (TMK. m. 219 f. II b.5) 397

1- Değer Kayması Yoksa 398

2- Değer Kayması Varsa 398

a. Edinilmiş Maldan Karşılanmışsa 399

b. Kişisel Maldan Karşılanmışsa 399

aa. Yarıdan Az İse 399

bb. Yarıdan Çok İse 399

cc. Yarı Yarıya İse 400

F- EŞLERİN AHLAKİ GÖREVİ YERİNE GETİRMESİ, AİLENİN HUZURU, UYUMU, KARŞILIKLI GÜVENE DAYANARAK YAPTIĞI İŞLEMLE EDİNİLENLER 400

G- DİĞERLERİ 403


& 19. KANUN GEREĞİ KİŞİSEL MALLAR (TMK. m. 220) 405

I. GENEL OLARAK 405

A- TASFİYEYE KONU EDİLEMEZ 405

B- TESPİTİ AİLE MAHKEMESİNDE YAPILIR 407

C- MAL AYRILIĞI DÖNEMİNDE ALINANLAR KİŞİSEL MAL SAYILIR 407

II. KANUN GEREĞİ KİŞİSEL MALLAR 408

A- KİŞİSEL KULLANIMA YARAYAN EŞYA  

(TMK. m. 220 b. 1) 408

B- BAŞLANGIÇTA GELEN MALVARLIĞI  

(TMK. m. 220 b. 2) 412

1- Evlilik Öncesi Edinilen Mallar 412

2- Fiili Birliktelikte Edinilen Mallar 416

3- Nişanlılıkta Edinilen Mallar 417

4- Ödemesi Evlilik Öncesi Yapılan Mallar 417

C- MİRAS YOLUYLA GELEN MALVARLIĞI  

(TMK. m. 220 b. 2) 418

1- Mirasçılığın Doğuş Şekli Etkili Değildir 419

2- Kazanım Karşılıksız Olmalıdır 420

D- KARŞILIKSIZ KAZANMAYLA GELEN MALVARLIĞI (TMK. m. 220 b. 2) 423

1- Genel Olarak 424

2- Talih Oyunlarından Gelen 424

a. Yargıtay Uygulaması 424

aa. İvazın Ait Olduğu Mal Grubuna Göre Belirlenir 425

aaa. Kişisel Mal Grubundan Ödenmişse 425

bbb. Edinilmiş Mal Grubundan Ödenmişse 425

bb. İvazı Ödeyen ve Kaynağı İspat Edilemiyorsa 425

aaa. Hangi Eşin Ödediği İspat Edilemiyorsa 425

bbb. Hangi Mal Grubundan Ödediği İspat Edilemiyorsa 425

cc. İvaz Ödenmemişse 430

b. Düşüncemiz 432

3- Şans Yarışmalarından Gelen 433

4- Bağışlama İle Gelen 433

a. Üçüncü Kişilerden Gelen 434

b. Ana ve/veya Babadan Gelen 435

aa. Satış Şeklinde Gelen 435

bb. Bedel Ödeme Şeklinde Gelen 440

cc. Ölünceye Kadar Bakma Akti Şeklinde Gelen 441

c. Eşinden Gelen 441

aa. Genel Olarak 442

bb. Özel Günlerde Gelen 442

cc. Paylı Olarak Gelen 442

5- Yardım İle Gelen 442

6- Diğer Karşılıksız Kazanımlar 442

a. Sahipsiz Taşınırı Sahiplenme (TMK m. 767) 443

b. Bulunulan Şeyin Mülkiyetinin Kazanılması 

(TMK m. 771, f. I) 443

c. Karışma veya Birleşme İle Mülkiyetin Kazanılması  (TMK m. 776, f. I-II) 444

d. Kazandırıcı Zamanaşımı İle Mülkiyetin Kazanılması  (TMK m. 777, f. I) 444

e. Definenin Mülkiyetinin Kazanılması 

(TMK m. 772, f. II) 445

f. Nafaka 445

g. Sebepsiz Zenginleşme 446

h. Üçüncü Kişi Lehine Yapılan Sözleşmeler 446

ı. Çeyiz Yardımı Ödemesi 446

E- MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞI 

(TMK. m. 220 b. 3) 446

1- Genel Olarak 446

2- Kaynağı Önemli Değildir 446

3- Yükümlüsü Önemli Değildir 447

F- KİŞİSEL MAL YERİNE GEÇEN/İKAME DEĞERLER (TMK. m. 220 b. 4) 447

1- Genel Olarak 447

2- Değer Kayması Yoksa 450

3- Değer Kayması Varsa 450

a. Kişisel Maldan Karşılanmışsa 450

b. Edinilmiş Maldan Karşılanmışsa 451

aa. Yarıdan Az İse 451

bb. Yarıdan Çok İse 451

cc. Yarı Yarıya İse 451

G- TAZMİNAT VEYA TOPTAN ÖDEMEDEN KALAN YAŞAM SÜRESİNİ KARŞILAYACAK DEĞER  

(TMK. m. 228 f. II) 452

1- Kalan Yaşam Süresini Karşılayan Bölüm Kişisel Mal Sayılır 452

2- Kalan Yaşam Süresini Karşılayan Bölüm Dışı Edinilmiş Mal Sayılır 454

3- Kişisel Mal Edinilmiş Mal Bölümlemesine Örnek 455


& 20. SÖZLEŞME GEREĞİ KİŞİSEL MALLAR (TMK. m. 221) 458

I. GENEL OLARAK 458

II. SÖZLEŞME GEREĞİ KİŞİSEL MALLAR 458

A- BİR MESLEĞİN İCRASI VEYA İŞLETMENİN 

FAALİYETİ SEBEBİYLE DOĞAN MALVARLIĞI DEĞERLERİ (TMK. m. 221 f. I) 459

B- KİŞİSEL MALLARIN GELİRLERİ (TMK. m. 221 f. II) 463


& 21. KATILMA REJİMİNDE YER ALAN ÖLÇÜ DEĞERLERİ 465

I. GENEL OLARAK 465

II. ÖLÇÜ DEĞERLERİ 465

A- SÜRÜM DEĞERİ (TMK. m. 232) 465

1- Tasfiye Anındaki Sürüm Değeri Esas Alınır 466

2- Sürüm Değeri Bozmadan Önce Belirlenmişse 

Güncelliğini Yitirir 468

B- GELİR DEĞERİ (TMK. m. 233) 469

1- Tarımsal İşletme Bulunmalıdır (TMK. m. 233 f I) 469

2- Özgülenme İsteme Hakkına Sahip Olunmalıdır  

(TMK. m. 233 f I) 470

3- Değer Artış Payı Alacağı Ya Da Katılma Alacağı Bulunmalıdır (TMK. m. 233 f I, II) 470

C- ÖZEL DURUM DEĞERİ (TMK. m. 234) 470

1- Sağ Kalan Eşin Geçim Koşulları 471

2- Tarımsal İşletmenin Alım Değeri 471

3- Tarımsal İşletme Kendisine Ait Olan Eşin Yaptığı Yatırımlar veya Malî Durumu 471

4- Diğerleri 471


& 22. KATILMA REJİMİNDE YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF (TMK. m. 223 f. I) 472

I. KURAL OLARAK 472

A- MALVARLIĞINI YÖNETME HAKKI 472

1- Yönetim Eşe Bırakılabilir (TMK m. 215) 473

a. Kural Mal Rejiminde 473

b. Mal Ayrılığı Rejiminde 473

c. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminde 473

d. Mal Ortaklığı Rejiminde 473

2- Yönetim Üçüncü Kişiye Bırakılabilir 473

B- MALVARLIĞINDAN YARARLANMA HAKKI 473

C- MALVARLIĞINDA TASARRUF HAKKI 474

II. İSTİSNALAR 474

A- AİLE KONUTU SINIRLAMASI (TMK. m. 194) 474

B- TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASI  

(TMK m. 199) 476

C- OLAĞANÜSTÜ REJİM UYGULAMASI  

(TMK. m. 206-212) 476

D- ENVANTER İSTEMİ (TMK m. 216) 477

E- PAYLI MÜLKİYETTE TASARRUF SINIRLAMASI 

(TMK m. 223 f. II) 479

F- KATILMA ALACAĞINI ZORA DÜŞÜREN KAZANDIRMA SINIRLAMASI (TMK m. 229) 479

1- Karşılıksız Kazandırmalar (TMK. m. 229 b.1) 479

2- Danışıklı Kazandırmalar (TMK. m. 229 b.2) 481


& 23. KATILMA REJİMİNDE PAYLI MÜLKİYET KONUSU MALLAR (TMK. m. 223 f.II) 486

I. PAYLI MÜLKİYET KONUSU MALLAR KAVRAMI 

(TMK. m. 688) 486

II. PAYDA TASARRUF (TMK. m. 223 f.II) 487

A- KURAL OLARAK PAYDA TASARRUF 487

B- PAYDA TASARRUFTA AKSİ KARARLAŞTIRILABİLİR 488

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KATILMA REJİMİNİN İLKELERİ

& 24. GENEL OLARAK 489

I. REJİME GİRİŞE İLİŞKİN İLKELER 489

II. REJİMİN TASFİYESİNE İLİŞKİN İLKELER 489


& 25. REJİM SEÇEBİLME İLKESİ  (TMK. m. 202 f. II) 490

I. GENEL OLARAK 490

II. REJİM SEÇEBİLME İLKESİNİN SONUÇLARI 490

A- SEÇİM YAPILMAMIŞSA KURAL REJİM UYGULANIR 490

B- SEÇİM YAPILMIŞSA SEÇİLEN REJİM UYGULANIR 491

1- Her Zaman Seçim Yapılabilir 491

2- Eski Rejim Tasfiye Edilir 491


& 26.REJİMİ DEĞİŞTİREBİLME İLKESİ  

(TMK. m. 221, 227 f. III, 237 f. I) 493

I. GENEL OLARAK 493

II. ARTIK DEĞERE KATILMA PAYININ DEĞİŞTİRİLMESİ (TMK. m. 237 f.I) 493

III. DEĞER ARTIŞINDAN PAY ALMAKLA İLGİLİ DEĞİŞİM (TMK. m. 227 f.III) 494

IV. EDİNİLMİŞ MALLARIN KAPSAMINI DARALTMA 

(TMK. m. 221) 494

A- KİŞİSEL MALLARIN GELİRLERİNE İLİŞKİN DARALTMA (TMK. m. 221 f.II) 495

B- MESLEK İCRASI VE İŞLETME FAALİYETİ İÇİN GEREKLİ MALVARLIĞI DEĞERLERİNE İLİŞKİN DARALTMA (TMK. m. 221 f.I) 496

1- Malvarlığı Kavramı 496

a. Malvarlığının Tanımı 496

b. Malvarlığının Unsurları 496

aa. Malvarlığı Akçalı Değer Taşımalıdır 496

bb. Malvarlığı Hukuksal Bir Bütün Olmalıdır 497

cc. Her Kişinin Bir Malvarlığı Vardır 497

2- Malvarlığı Değerlerine İlişkin Daraltma 497

V- PAYLI MÜLK KONUSU MAL ÜZERİNDEKİ PAYDA TASARRUF (TMK. m. 223 f.II) 498

VI. BORÇLARLA İLGİLİ DÜZENLEME YAPILABİLİR 

(TMK m. 226 f. III) 498

A- KURAL OLARAK (TMK m. 226 f. III) 498

B- ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK  

(TMK m. 224) 500

VII. AİLE KONUTU VE EV EŞYASINI ÖZGÜLEME İLE 

İLGİLİ DÜZENLEME (TMK m. 240 f. I) 500


& 27. REJİM SÜRESİNCE EDİNİLENİ PAYLAŞMA İLKESİ 

(TMK. m. 219 f. I, 236 f. I) 502

I. GENEL OLARAK 502

II. REJİM SÜRESİNCE EDİNİLENİN PAYLAŞIMI 503

A- REJİM SÜRESİ İÇİNDE EDİNİLEN PAYLAŞILIR 504

1- Edinilmiş Mallar Paylaşılır 505

2- Kişisel Mallar Paylaşılmaz 505

B- REJİM SÜRESİ DIŞINDA EDİNİLEN PAYLAŞILMAZ 506

1- Rejim Öncesi Edinilen Paylaşılmaz 506

2- Rejim Sonrası Edinilen Paylaşılmaz 507


& 28. KARŞILIĞI VERİLENİ PAYLAŞMA İLKESİ  

(TMK. m. 219 f. I) 508

I. GENEL OLARAK 508

II. KARŞILIĞI VERİLEREK EDİNİLENİN PAYLAŞIMI 508

A- KARŞILIĞI VERİLEN PAYLAŞILIR 508

B- KARŞILIĞI VERİLMEYEN PAYLAŞILMAZ 509


& 29. İSPAT KOLAYLIĞI İLKESİ  (TMK. m. 222) 510

I. MALIN AİDİYETİNDE İSPAT YÜKÜ VE KARİNE 510

A- MALIN AİDİYETİNDE İSPAT YÜKÜ 

(TMK. m. 222 f.I) 510

1- İddia Eden Kişi İspat Yükü Altındadır 511

2- Üçüncü Kişi İddia ve İspat Edebilir 511

B- MALIN AİDİYETİNDE PAYLI MÜLKİYET KARİNESİ (TMK. m. 222 f.II) 511

C- MALIN AİDİYETİNDE İSPAT ARAÇLARI 514

II. MALIN TÜRÜNDE İSPAT YÜKÜ VE KARİNE 515

A- MALIN TÜRÜNDE İSPAT YÜKÜ 515

B- MALIN TÜRÜNDE EDİNİLMİŞ MAL KARİNESİ  

(TMK. m. 222 f.III) 515

1- Rejim Süresince Edinilen Malları Kapsar 516

2- Karinenin Aksi İspatlanabilir (Kişisel Mal Savunması) 516

a. İspat Yükü Karinenin Aksini İddia Edene Aittir 516

b. Yeterli Araştırma Yapılmalıdır 518

c. Karinenin Aksi İspat Edilememişse Edinilmiş Mal Sayılır 521

d. Kişisel Mal İddiası Yoksa Karine Geçerlidir 523


& 30. KURAL OLARAK ALACAK HAKKI TANIMASI İLKESİ 524

I. GENEL OLARAK 524

A- AİLE KONUTU VE EV EŞYASI DIŞINDAKİ 

MALLARDA UYGULANIR 524

B- REJİM SÜRESİNCE EDİNİLEN MALLARDA EŞLER AYNÎ HAK SAHİBİ DEĞİLDİR 525

C- REJİM SÜRESİNCE EDİNİLEN MALLARDA EŞLERİN ALACAK HAKKI VARDIR 527

D- TALEP DIŞINA ÇIKILARAK TAPU İPTAL VE TESCİL KARARI VERİLEMEZ 528

II. AYNİ TALEP 529

A- PAYLI MÜLKİYETTE AYNİ TALEP (TMK m. 226 f. II) 529

B- SAĞ EŞİN AİLE KONUTUYLA İLGİLİ AYNİ TALEBİ (TMK m. 240) 529

C- TARIMSAL İŞLETME İLE İLGİLİ AYNİ TALEP  

(TMK. m. 233 f I) 530

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

AİLE KONUTU VE EV EŞYASINA BAĞLI HAKLAR

& 31. AİLE KONUTU VE EV EŞYASI ÜZERİNDE KATILMA ALACAĞINA BAĞLI HAKLAR  (TMK. m. 240) 531

I. GENEL OLARAK 531

II. KOŞULLARI 532

A- OLUMLU KOŞULLAR 532

1- Katılma Rejimi Bulunmalıdır 533

2- Evlilik Ölüm İle Son Bulmalıdır 534

a. Evlilik Sürüyorsa Uygulanmaz 534

b. Evlilik Ölümle Sonlanmışsa Uygulanır 535

c. Evlilik Ölüm Dışında Sonlanmışsa Uygulanmaz 536

3- Sağ Eşin Katılma Alacağı Bulunmalıdır 537

a. Katılma Alacağı Davası Sonucu Beklenmelidir 537

b. Katılma Alacağının Miktarı Önemsizdir 538

c. Mahsup İşlemi Yapılır 538

aa. Katılma Alacağı Mahsup Edilebilir 538

bb. Yetmezse Değer Artış Payı Alacağı Mahsup Edilebilir 539

cc. Yetmezse Miras Hakkı Mahsup Edilebilir 539

d. Katılma Alacağı Yetmezse Bedel Eklenebilir 540

e. Takas Yapılması Zorunlu Değildir 

(TMK m. 236 f. I) 540

f. Katılma Alacağı Kaldırılmamış Olmalıdır  

(TMK m. 236 f. II) 541

g. Değer Artış Payı Alacağı İçin Açık Düzenleme Bulunmalıdır (TMK m. 240 f. I) 541

h. Ayni Hakkın Değerinin Belirlenmesi 543

aa. Değerin Belirlenmesi Anı 543

bb. Esasa Alınacak Değer 543

cc. Değerin Belirlenme Şekli 543

ı. Değerin Karşılanması 543

4- Ölen Eşe Ait Konut ve Ev Eşyası Bulunmalıdır 543

a. Paylı Mülkiyet Konusu Olmamalıdır 543

b. Üçüncü Kişinin Payı Bulunmamalıdır 544

c. Terekede Bulunmalıdır 544

d. Birlikte Yaşanılan Konut Olmalıdır 544

e. Eski Yaşantıda Kullanılan Eşya Olmalıdır 544

f. Mal Grubunun Önemi Yoktur 545

5- İstem Bulunmalıdır 545

a. Ölüm Tarihinden İtibaren İstenebilir 546

b. Katılma Alacağı Ödenene Kadar İstenebilir 546

6- İhtiyaç Bulunmalıdır 547

a. İhtiyaç İstem Tarihine Göre Belirlenmelidir 547

b. İhtiyaç Konusunda Deliller Toplanmalıdır 547

c. İhtiyaç Sonlanmamış Olmalıdır 547

B- OLUMSUZ KOŞULLAR (TMK. m. 240, f.IV) 548

1- Ölen Eşin Meslek ve Sanatını Yürütecek Altsoyu Bulunmamalıdır 548

2- Tarımsal Taşınmazlara İlişkin Miras Hukuku Hükümleri Engellememeli İdi 548

III. KATILMA ALACAĞINA BAĞLI HAKLAR 548

A- AİLE KONUTU ÜZERİNDE 549

1- Kural Olarak (İntifa veya Oturma Hakkı Tanınması)  (TMK. m. 240 f.I) 549

a. Hakkın Konusu 549

aa. İntifa Hakkı 549

bb. Oturma Hakkı 550

b. Hakkın Süresi 550

aa. Hakkın Ömür Boyu Tanınması 550

bb. Hakkın Süreli Tanınması 550

2- İstisna/Haklı Neden Varsa (Mülkiyet Hakkı Tanınması) (TMK. m. 240 f.III) 550

a. Haklı Sebepler Bulunmalıdır 550

b. İstem Bulunmalıdır 551

aa. Sağ Kalan Eşin İstemi 551

bb. Diğer Yasal Mirasçılarından Birinin İstemi 551

B- EV EŞYASI ÜZERİNDE (TMK. m. 240 f.II) 551

IV. USUL HÜKÜMLERİ 552

A- GÖREVLİ MAHKEME 552

B- YETKİLİ MAHKEME 552

C- DAVACI 553

1- Kural Olarak 553

2- Yasal Temsilci 553

D- DAVALI 553

V. BAŞKA DÜZENLEME YAPILABİLİR 553

A- SINIRLANDIRILABİLİR 554

B- KALDIRILABİLİR 554

C- GENİŞLETİLEBİLİR 554


& 32. AİLE KONUTU VE EV EŞYASI ÜZERİNDE MİRAS HAKKINA BAĞLI HAKLAR  (TMK. m. 652) 555

I. GENEL OLARAK 555

II. KOŞULLARI 556

A- OLUMLU KOŞULLAR 556

1- Evlilik Ölüm İle Son Bulmalıdır 556

a. Ölüm 1.1.2002 Öncesi İse 556

b. Ölüm 1.1.2002 Sonrası İse 556

2- Sağ Eşin Miras Hakkı Bulunmalıdır 557

a. Mirasçılık Sıfatı Bulunmalıdır 557

b. Miras Hakkı Belirlenmelidir 558

c. Miras Hakkının Miktarı Önemsizdir 559

d. Miras Hakkı Yetmezse Bedel Eklenebilir 559

e. Ayni Hakkın Değerinin Belirlenmesi 561

aa. Değerin Belirlenmesi Anı 561

bb. Esasa Alınacak Değer 561

cc. Değerin Belirlenme Şekli 561

f. Değerin Karşılanması 561

3- Konut veya Ev Eşyası Bulunmalıdır 561

a. Konut ve Ev Eşyası Ölene Ait Olmalıdır 561

b. Aile Konutu Niteliğinde Çekişme Bulunmamalıdır 562

aa. Tespit Davası Varsa Sonucu Beklenir 562

bb. Tespit Davası Yoksa Açılması İçin Mehil Verilmelidir 563

4- İstem Bulunmalıdır 563

B- OLUMSUZ KOŞULLAR (TMK. m.652 f.III) 563

1- Ölen Eşin Meslek ve Sanatını Yürütecek Altsoyu Bulunmamalıdır 563

2- Tarımsal Taşınmazlara İlişkin Miras Hukuku Hükümleri Engellememeli İdi 563

III. MİRAS HAKKINA BAĞLI HAKLAR 564

A- KURAL OLARAK (MÜLKİYET HAKKI TANINMASI) (TMK. m.652 f.I) 564

B- İSTİSNA/HAKLI NEDEN VARSA (İNTİFA VEYA OTURMA HAKKI TANINMASI) (TMK. m.652 f.II) 565

1- Haklı Sebepler Bulunmalıdır 565

2- İstem Bulunmalıdır 565

a. Sağ Kalan Eşin İstemi 566

b. Diğer Yasal Mirasçılarından Birinin İstemi 566

3- İntifa Hakkı Tanınabilir 566

4- Oturma Hakkı Tanınabilir 566

C- MİRAS HAKLARI BAKIMINDAN AYNİ HAK TALEP EDİLEMEYECEK DURUMLAR (TMK. m.652 f.III) 567

1- Mirasbırakan Bir Meslek veya Sanat İcra Ediyor 

Olmalıdır 567

2- Altsoyundan Biri Aynı Meslek ve Sanatı İcra Etmelidir 567

3- Gerekli Olan Bölüm Bulunmalıdır 568

4- Tarımsal Taşınmazlara İlişkin Miras Hukuku Hükümleri Saklı İdi 568

IV. USUL HÜKÜMLERİ 568

A- GÖREVLİ MAHKEME 568

B- YETKİLİ MAHKEME 572

C- DAVACI 572

1- Kural Olarak 572

2- Yasal Temsilci 572

D- DAVALI 573

E- ISLAH 573

BEŞİNCİ BÖLÜM 

KATILMA REJİMİNİN BAŞLANGICI

& 33. KATILMA REJİMİNİN EVLENMEYLE BAŞLAMASI 576

I. TMK. ÖNCESİ EVLİLİKLERDE BAŞLANGIÇ 576

A- BOŞANMA VEYA İPTAL DAVASI BULUNMAYAN EŞLER YÖNÜNDEN 576

1- Kural Olarak 576

a. 1.1.2002 Tarihine Kadar Mal Rejimi 576

b. 1.1.2002 Tarihinden Sonra Mal Rejimi 577

aa. Mal Rejimi Sözleşmesi Yapmışlarsa 577

bb. Mal Rejimi Sözleşmesi Yapmamışlarsa 578

2- Katılma Rejimi Evlenme Tarihinden 

Başlatılabilir(di) 579

3- Mal Birliği veya Mal Ortaklığı Rejimi Katılma Rejimine Dönüşürse 579

B- BOŞANMA VEYA İPTAL DAVASI BULUNAN EŞLER YÖNÜNDEN 579

1- Dava Kabul Kararı İle Sonuçlanırsa 580

2- Dava Retle Sonuçlanırsa 580

a. Kural Olarak 580

aa. Eşler Başka Bir Mal Rejimi Seçerlerse 580

bb. Eşler Başka Bir Mal Rejimi Seçmezlerse 581

b. Eşler Kural Mal Rejimini Evlenme Tarihinden Başlatabilir 581

c. Mal Birliği veya Mal Ortaklığı Rejimi Katılma Rejimine Dönüşürse 581

3- Dava Sonuçlanmadan Eşlerden Birisi Ölmüş İse 582

II. TMK. SONRASI EVLİLİKLERDE BAŞLANGIÇ 582


& 34. KATILMA REJİMİNİN  MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİYLE BAŞLAMASI 583

I. GENEL OLARAK 583

II. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİYLE BAŞLAMA 583

A- YENİ BİR SEÇİLEBİLİR REJİM KABUL EDİLMİŞSE O MAL REJİMİ BAŞLAR 583

B- YENİ BİR SEÇİLEBİLİR REJİM KABUL EDİLMEMİŞSE KURAL MAL REJİMİ BAŞLAR 583


& 35. KATILMA REJİMİNİN DÖNÜŞTÜRMENİN KALDIRILMASI DAVASI İLE BAŞLAMASI 584

I. GENEL OLARAK 584

II. DÖNÜŞTÜRMENİN KALDIRILMASI DAVASI İLE BAŞLAMA (TMK. m. 208 f. II) 584

ALTINCI BÖLÜM 

KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ  

(TMK m. 225) 

& 36. KATILMA REJİMİNİN EVLİLİK SÜRERKEN SONA 

ERMESİ 588

I. YENİ BİR MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİYLE  

(TMK. m. 208 f. I) 589

II. OLAĞANÜSTÜ REJİME DÖNÜŞÜM İLE  

(TMK. m. 206-212) 589

A- HÂKİM KARARIYLA DÖNÜŞÜM (DÖNÜŞTÜRME DAVASI) (TMK. m. 206, 210 f.I, 212, 225 f. II) 589

1- Mevcut Mal Rejiminde Dönüştürme Davası  

(TMK. m. 206, 212, 225 f. II) 590

2- Mal Ortaklığında Dönüştürme Davası  

(TMK. m. 210 f. I, 212, 225 f. II) 590

B- KENDİLİĞİNDEN DÖNÜŞÜM (TMK. m. 209) 591

III. AYRILIK KARARI İLE (TMK. m. 180) 591

A- SÖZLEŞMEYLE KABUL EDİLMİŞ OLAN MAL REJİMİ KALDIRILABİLİR 591

B- AYRILIK KARARININ ETKİSİ HÜKMÜN KESİNLEŞMESİYLE DOĞAR 592

C- AYRILIK SÜRESİ DOLDUĞUNDA ÖNCEKİ REJİMİN UYGULANMASINA DEVAM OLUNUR 593

& 37. KATILMA REJİMİNİN EVLİLİK SONLANDIĞINDA SONA ERMESİ 594

I. GENEL OLARAK 594

II. EVLİLİK SONLANDIĞINDA SONA ERME 595

A- ÖLÜM DURUMUNDA (TMK. m. 225 f.I) 595

1- Genel Olarak 595

a. Boşanma Davası Olmayan Eşin Ölümü 

Durumunda 595

b. Boşanma Davası Olan Eşin Ölümü Durumunda 596

2- Aynı Anda Ölüm Durumunda (TMK m. 29 f. II) 604

B- ÖLÜM BENZERİ DURUMLARDA 605

1- Ölümüne Kesin Gözüyle Bakılıyorsa/Ölüm Karinesi  (TMK. m.31, 44 f.I) 605

2- Ölümü Olası İse/Kayıplık (Gaiplik) Kararı 

(TMK. m.32 f.I) 606

C- BOŞANMA (TMK. m. 225 f. II) 607

1- Türk Mahkemesinden Verilen Boşanma Kararı 608

2- Yabancı Mahkemeden Verilen Boşanma Kararı 612

D- EVLENMENİN İPTALİ (TMK. m. 145-160, 225 f. II ) 614

YEDİNCİ BÖLÜM 

KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ

& 38. KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ  (TMK. m. 225-241) 617

I. TASFİYE UYGULAMASI 617

A- GENEL OLARAK 617

1- Eşlerin Bağlı Olduğu Rejime İlişkin Hükümler Uygulanır (TMK m. 179) 618

2- Sözleşmeyle Seçilen Rejim Varsa  

(TMK. m.202 f.II, 242-281) 618

3- Sözleşmeyle Seçilen Rejim Yoksa 619

a. Evlilik Tarihinden 01.01.2002 Tarihine Kadar Mal Ayrılığı Rejimi Kuralları Uygulanır 619

b. 01.01.2002 Tarihinden Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihe Kadar Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Kuralları Uygulanır 619

B- 743 SAYILI TÜRK KANUNU MEDENÎSİNE GÖRE TASFİYE UYGULAMASI 620

1- TKM Döneminde Tasfiye Uygulaması 620

a. Kural Rejiminin Özellikleri 620

aa. Kendi Malında Tasarruf Yetkisinin Bulunması  (TKM m. 186 f. I) 620

bb. Kendi Malında İntifa Hakkı Sahipliğinin Bulunması  (TKM m. 186 f. I) 620

cc. Kendi Malını İdare Hakkının Bulunması 

(TKM m. 186 f. I) 620

dd. Kendi Malı, Geliri ve Kazancının Kişisel Mal Sayılması (TKM m. 189) 620

b. Mal Rejiminin Tasfiyesine İlişkin Düzenleme 

Yoktur 621

c. Mal Rejiminin Tasfiyesinde Borçlar Kanunu Genel Hükümleri Uygulanır (TMK m. 5, TBK m. 646) 623

2- TMK Dönemine Sarkma Varsa Tasfiye Uygulaması 623

C- 4721 SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNUNA GÖRE TASFİYE UYGULAMASI 625

II. TASFİYE ŞEKLİ 626

A- SÖZLEŞME İLE 626

1- Tasfiye Sözleşmesi Yapılabilir 626

2- Tasfiye Sözleşmesi Konusunda Borçlar Kanunundaki Genel Hükümler Uygulanır 626

3- Tasfiye Sözleşmesi Emredici Hükümlere Aykırı Yapılamaz 627

B- PROTOKOL İLE 627

1- Kural Olarak 629

2- Protokol Tasfiyeyi İçerebilir 630

a. Katılma Alacağını İçerebilir 633

b. Değer Artış Payı Alacağını İçerebilir 633

c. Eşya Alacağını İçerebilir 636

d. Ziynet Alacağını İçerebilir 636

3- Mahkeme İçi İkrar Dikkate Alınmalıdır 637

C- DAVA İLE 638

1- Dava Usulüne Uygun Şekilde Açılmalıdır 638

a. Dava ya da Karşı Dava İle İstenebilir 638

b. Boşanma Davasından Tefrik Edilmelidir 640

c. Dava Aile Mahkemesine Açılmalıdır 640

d. Usulüne Uygun Şekilde İstem Yoksa Kesin Hüküm Oluşturacak Şekilde Ret Kararı Verilemez 641

e. Kural Olarak Alacak Davası Açılır 641

aa. Nakdi Alacak Yerine Ayın Talep Edilmişse 641

bb. Nakdi Alacak Terditli Talep Edilmişse 

(HMK m. 111) 643

f. Hukuki Nitelendirme Hakime Aittir (HMK m. 33) 644

2- Külli/İki Taraflı Tasfiye 644

a. Kendiliğinden Yapılamaz 644

b. Karşı Dava Açılması Gerekir 644

3- Tereke Tasfiyesi Ayrı Yapılır 646

a. Tasfiye Sonucunda Belirlenecek Alacak Terekenin Borcu Sayılır 646

b. Tasfiye Alacağı Miras Paylaşımından Önce Ödenmelidir 647

c. Tasfiye Alacağı Ödendikten Sonra Kalan Miktar, Mirasçılar Arasında Miras Payları Oranında Paylaşılır 648

d. Tasfiye Alacağından Bu Sıfatını Kaybetmemiş Tüm Mirasçılar Üçüncü Kişilere Karşı Sorumludur 648

aa. Kişisel Olarak Sorumludur (TMK m. 599 f. II) 648

bb. Müteselsilen Sorumludur (TMK m..641) 649

e. Tasfiye Alacağından Davacının Da Miras Payı Oranında Sorumlu Olduğu Gözetilerek Mirasçı Davalılardan Tahsiline Karar Verilecek Miktar 

Hüküm Fıkrasında Gösterilmelidir 650

4- Mal Rejiminin Sonra Ermesi Anındaki  Durumlarına 

Göre Tasfiye Edilir (TMK. m. 228 f I) 651

a. Malvarlığı Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihteki Niteliğine Göre Tasfiye Edilir 651

b. Malvarlığı Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihteki Seviyesine Göre Tasfiye Edilir 651

c. Malvarlığı Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihteki Aşamasına Göre Tasfiye Edilir 652

III. TASFİYE KONUSU 652

A- TASFİYE KONUSU OLAN MALVARLIĞI 652

1- Rejim Süresince Edinilen Malvarlığı 652

2- Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihte Var Olan Edinilmiş Mallar (TMK m. 235 f. I) 653

3- Ayni Taksime Konu Olan Malvarlığı 653

4- Miras Paylaşım Sözleşmesine Konu Olan Malvarlığı 653

B- TASFİYE KONUSU OLMAYAN MALVARLIĞI 654

1- Evlilik Öncesi Edinilen Malvarlığı 655

a. Tamamı Evlilik Öncesi Edinilmişse 655

b. Bir Kısmı Evlilik Öncesi Edinilmişse 657

2- Mal Rejimi Sonlandıktan Sonra Edinilen Malvarlığı 658

a. Mal Rejimi Sonlandıktan Sonra Edinilen Malvarlığı Tasfiye Konusu Yapılamaz 658

b. Mal Rejimi Sonlandıktan Sonra Edinilen Malvarlığı Uyuşmazlığı Aile Mahkemesinde İncelenemez 659

c. Mal Rejiminin Sona Ermesinden Sonra Yapılan Ödemelerden Doğan  Uyuşmazlıklarda Genel Mahkemeler Görevlidir 660

d. Mal Rejimi Sonlandığında Ödenmemiş Kredi Borcu Varsa Oranlama Yapılır 660

C- TASFİYE KONUSU ALACAKLAR 661

1- Ayni Nitelikte Olanlar 661

a. Diğer Eşte Olan Malların Geri Alınması 

(TMK m. 226 f. I) 661

b. Paylı Mülkiyete İlişkin Talep (TMK m. 226 f. II) 661

c. Tarımsal İşletmeye İlişkin Talep (TMK m. 233) 661

d. Aile Konutuna İlişkin Talep (TMK m. 240) 662

2- Nakdi Nitelikte Olanlar 662

a. Katkı Payı Alacağı 662

b. Değer Artış Payı Alacağı (TMK m. 227) 663

c. Katılma Alacağı (TMK m. 231) 664

IV. TASFİYE ZAMANI 664

A- MAL REJİMİ SONA ERMELİDİR 664

1- Evlilik Sürerken Rejim Sonlanabilir 664

a. Yeni Bir Mal Rejimi Sözleşmesiyle 665

b. Olağanüstü Rejime Dönüşüm İle 666

c. Ayrılık Kararı İle 666

2- Evlilik Sonlanmakla Rejim Sonlanabilir 666

a. Ölüm Durumunda 667

b. Ölüm Benzeri Durumlarda 668

c. Boşanma 668

aa. Türk Mahkemesinden Verilince Tasfiye 668

bb. Yabancı Mahkemeden Verilince Tasfiye 670

aaa. Tanıma ya da Tenfiz İstenmelidir 670

bbb. Tanıma Tenfiz Kararı Kesinleştiğinde Sonuç Doğurur 675

d. Evlenmenin İptali 676

B- İŞBİRLİĞİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VARDIR 677

C- TEREKENİN TASFİYESİ DAHA SONRA 

YAPILMALIDIR 677

1- Önce Mal Rejiminin Tasfiyesi Yapılır 677

2- Sonra Terekenin Tasfiyesi Yapılır 678

3- Hak Sahibi Olma 680

a. Sağ Eşin Alacağının Fazla Olması 680

b. Ölen Eşin Alacağının Fazla Olması 680

V. TASFİYE TALEBİ 681

A- TASFİYE TALEBİ AÇIK OLMALIDIR 681

1- Alacak Miktarı Gösterilmelidir (HMK m. 119 f. I/d) 681

2- Duraksama Varsa Açıklama Yaptırılmalıdır 

(HMK m. 31) 681

3- Her Bir Malvarlığı İçin Talep Ayrı Gösterilmelidir 682

a. Her Mal İçin Ayrı Talep Miktarı Gösterilmelidir 682

b. Gösterilen Miktara Göre Karar Verilir 683

c. Miktar Gösterilmemişse Eşit Talep Var Kabul 

Edilir 684

B- TASFİYE TALEBİNDE DAVA YIĞILMASI 

YAPILABİLİR (HMK m. 110) 684

1- Katılma Alacağı Talep Edilebilir 685

2- Değer Artış Payı Talep Edilebilir 685

3- Katkı Payı Talep Edilebilir 685

4- Eşya Talep Edilebilir 686

5- Ziynet Talep Edilebilir 687

C- TASFİYE TALEBİNE AYKIRI KARAR VERİLEMEZ (HMK m. 26) 688

VI. TASFİYE AŞAMALARI 689

A- MALLARIN GERİ ALINMASI (TMK. M. 226 f. I) 689

1- Her Eş Diğer Eşte Bulunan Mallarını Her Zaman Geri Alabilir 689

a. Mal Rejimi Sonlanmadan Geri Alabilir 689

b. Mal Rejimi Sonlandıktan Sonra Geri Alabilir 690

2- Her Türlü Malını Geri Alabilir 691

a. Mal Grubunun Önemi Yoktur 691

b. Mal Çeşidinin Önemi Yoktur 691

3- Hukuki İlişkiye Göre Geri Alabilir 691

4- Mal İade Edilmezse Dava İle Geri Alınabilir 691

a. Ziynet Alacağı Davası 692

b. Eşya Alacağı Davası 693

c- Diğer Davalar 694

B- ARTIK DEĞERİN BULUNMASI 694

C- KATILMA ALACAĞININ BELİRLENMESİ 694

1- Katılma Alacağı (KA) Davası (TMK. m.231) 694

2- Değer Artış Payı Alacağı (DAPA) Davası 

(TMK. m. 227) 695

D- KATILMA ALACAĞININ İFASI 695

VII. PAYLI MÜLKİYETİN TASFİYESİ (TMK. m. 226 f.II) 695

A- PAYLI MÜLKÜN EŞLERDEN BİRİNE VERİLMESİ 696

B- PAYLI MÜLKİYETTE YASAL ALIM HAKKI KOŞULLARI 697

1- Paylı Mülkiyette Yasal Alım Hakkına İlişkin İstek Bulunmalıdır 697

2- Kural Mal Rejimi Sona Ermelidir 698

3- Paylı Mülkiyet Konusu Bir Mal Bulunmalıdır 699

4- Üstün Yarar Kanıtlanmalıdır 699

5- Pay Bedeli Ödenmelidir 701


& 39. KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI 703

I. GENEL OLARAK 703

A- 1.1.2002 ÖNCESİ YAPILAN KATKI İSTENEBİLİR 705

B- BORÇLAR KANUNU'NUN GENEL HÜKÜMLERİ UYGULANIR 706

C- BELİRSİZ ALACAK DAVASIDIR 707

II. KOŞULLARI 709

A- EVLİLİK İLİŞKİSİ BULUNMALIDIR 709

a. Nişanlılar Arasında Uygulanmaz 709

b. Evlilik Dışı Birliktelikte Uygulanmaz 709

c. Evli Olmayanlar Arasında Uygulanmaz 710

B- KATKI EŞE YÖNELİK OLMALIDIR 710

C- KATKI YAPILMIŞ OLMALIDIR 710

1- Akçalı Değerle Katkıda Bulunulmalıdır 710

a. Para İle Katkıda Bulunulmalıdır 710

b. Para İle Ölçülebilen Değerle Katkıda 

Bulunulmalıdır 712

2- Malların Her Biri İçin Aynı Yöntem Uygulanır 713

3- Niteleme Doğru Olarak Yapılmalıdır 714

4- Katkının Yapıldığını Kabule İlişkin İlkeler 714

a. Gelirini Başka Yerde Değerlendirmeyen Eşin Gelirini Katkı Olarak Kullandığı Karine Olarak Kabul 

Edilir 714

b. Çalışarak, Düzenli ve Sürekli Gelire Sahip Eşin, Yapabileceği Tasarruf Oranında Katkıda Bulunduğu Karine Olarak Kabul Edilir 715

c. Alışkanlıklar ve Statüler Harcama Göstergesidir 717

aa. Eşin Alışkanlıkları Harcama Göstergesidir 717

bb. Eşin Ekonomik Statüsü Harcama Göstergesidir 717

cc. Eşin Sosyal Statüleri Harcama Göstergesidir 717

d. El Değiştirme Yakın Tarihli İse Katkıda Bulunulduğuna Karine Olarak Kabul Edilir 717

5- Katkının Yapılmadığını Kabule İlişkin İlkeler 719

a. Katkı Tarihinde Çalıştığını, Gelir Elde Ettiğini İspatlayamayanın Katkı Yapmadığı Kabul Edilir 719

b. Fiilen Ayrı Yaşayan Eşin Katkı Yapmadığı Karine Olarak Kabul Edilir 719

c. İşin Geçici Olması ve Fazla Getirisi Bulunmaması Katkı Yapılmadığına Karine Olarak Kabul Edilir 720

III. DEĞER BELİRLEMESİ 721

A- HESAPLAMA MALVARLIĞININ DAVA TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERİ ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR 721

B- HESAPLAMAYA ESAS DELİLLER TOPLANMALIDIR 721

1- Belgeler Getirtilmelidir 721

a. Çalışma Sürelerine İlişkin Belgeler 721

b. Gelirlerine İlişkin Belgeler 722

2- Belgeler Bulunamıyorsa Yaklaşık Gelir Durumu Belirlenmelidir 722

a. Meslek Kuruluşlarından Sorulmalıdır 722

b. Bilirkişilerden Sorulmalıdır 723

c. Tanıklardan Sorulmalıdır 723

3- Tarafların Gelirleri Araştırılmalıdır 723

C- ALACAĞIN DÖNEME GÖRE BELİRLENMESİ 724

D- İKİLİ DEĞER BELİRLENMESİ 724

1- Aynı Taşınmaza 1.1.2002 Öncesi ve Sonrası Yapılan 

Katkı 724

2- Bir Taşınmaza 1.1.2002 Öncesi, Başka Taşınmaza 

Sonrası Katkı 725

E- VARSAYIMSAL OLARAK KATKI ORANI BELİRLENEMEZ 726

IV. HESAPLAMA 728

A- GENEL OLARAK 728

B- TOPLU ÖDEME HALİNDE KATKI PAYI ALACAĞININ HESAPLANMASI 728

1- Katkı Oranı Belirlenmelidir 728

a. Yapılan Katkının Katkı Tarihindeki Parasal Değeri Belirlenir 728

b. Katkı Yapılan Malın Katkı Tarihindeki Sürüm (Rayiç/Piyasa) Değeri Belirlenir 729

c. Oranlama İle Katkı Oranı Bulunur 730

2- Katkı Yapılan Malın Dava Tarihindeki Değeri Belirlenir 730

3- Dava Tarihi Değerinin Katkı Oranıyla Çarpımı Katkı 

Payı Alacağını Gösterir 731

4- Örnek Hesaplama 733

C- DÜZENLİ GELİRLE ÖDEME HALİNDE KATKI PAYI ALACAĞININ HESAPLANMASI 733

1- Eşlerin Gelirleri Ayrı Olarak Belirlenmelidir 734

2- Eşlerin Gerçekleştirebilecekleri Tasarruf Miktarları Belirlenir 736

a. Kadın ve Erkek Eşin Kişisel Harcamaları Düşürülür 736

b. Erkek Eşin Bakım Yükümlülüğü Sebebiyle Yapabileceği Harcama Düşürülür 738

3- Eşlerin Katkı Payı Oranları (KPO) Belirlenir 743

4- Katkı Yapılan Malın Dava Tarihindeki Değeri 

Belirlenir 745

5- Dava Tarihi Değerinin Davacı Eşin Katkı Oranıyla Çarpımı Davacı Eşin Katkı Payını Gösterir 746

6- Örnek Hesaplama 746

D- KARMA GELİRLE ÖDEME (TOPLU ÖDEME VE DÜZENLİ GELİRLE ÖDEME) HALİNDE KATKI PAYI ALACAĞININ HESAPLANMASI 747

1- Davacı Eşin Toplu Ödeme Değeri Belirlenir 748

2- Yapılan Toplu Katkının Katkı Tarihindeki Parasal Değeri Belirlenir 748

3- Davacı Eşin Toplu Katkı Sebebiyle Katkı Oranı 

Belirlenir 748

4- Toplu Katkı Dışında Kalan Miktar İçin Düzenli Katkı Hesaplama Yöntemi Uygulanır 748

a. Eşlerin Gelirleri Ayrı Olarak Belirlenmelidir 749

b. Eşlerin Gerçekleştirebilecekleri Tasarruf Miktarları Belirlenir 749

aa. Kadın ve Erkek Eşin Kişisel Harcamaları Düşürülür 749

bb. Erkek Eşin Bakım Yükümlülüğü Sebebiyle Yapabileceği Harcama Düşürülür 749

c. Eşlerin Katkı Payı Oranları (KPO) Belirlenir 750

d. Katkı Yapılan Malın Dava Tarihindeki Değeri Belirlenir 750

5- Davacı Eşin Toplu Katkı Sebebiyle Gerçekleşen Katkı Payı Oranı İle Toplu Katkı Dışında Kalan Miktar İçin Yaptığı Katkı Payı Oranı Toplamı Katkı Payı Oranı 

Olarak Kabul Edilir 750

6- Toplam Katkı Payı Oranı İle Katkı Yapılan Malın Dava Tarihindeki Değerin Çarpımı Sonucu Bulunan Miktar Davacı Eşin Katkı Payı Alacağı Kabul Edilir 751

7- Örnek Hesaplama 751

V. USUL HÜKÜMLERİ 752

A- GÖREVLİ MAHKEME 752

B- YETKİLİ MAHKEME 754

C- TMK m. 236 F. II HÜKMÜ UYGULANAMAZ 754

D- FAİZ 755

1- Dava Boşanma Davasından Sonra Açılmışsa 755

a. Kural Olarak 756

b. Islah Varsa 756

2- Dava Boşanma Davasından Önce Açılmışsa 757

3- Talep Olmadan Verilemez (HMK m. 26 f. I) 757

4- Ek Karar İstenebilir (HMK m. 305/A) 757

5- Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Gösterilmelidir 758

E- HÜKÜM 758

1- Gerekçe Sorunlu İse (TCA m. 141 f. III, HMK m. 27 f. II/c, 297 f. I/c) 758

a. Anlaşılamaz Nitelikte İse 758

b. Çelişkili İse 758

c. Denetlenmez Nitelikte İse 758

2- Hüküm Çelişkili İse 759

3- Taleplerin Her Biri Hakkında Karar Verilmemişse  

(HMK m. 26, 297 f. II) 760

4- Talep Sonucuna Aykırılık Varsa (HMK m. 26 f. I) 761

a. Talepten Fazlasına Karar Verilemez 761

b. Talepten Başka Bir Şeye Karar Verilemez 761

5- İlamın İcraya Konulması 761

F- FERAGAT 761

G- KABUL 762

H- ISLAH 762

1- Dava Konusunun Arttırılması 762

2- Kısmen Islah 762

3- Dava Islaha Göre Değerlendirilir 763

4- Tahkikat Bitene Kadar Yapılabilir 763

5- Asıl Dava Süresinde Açılmışsa Zamanaşımı İleri Sürülemez 763

6- Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutulmuşsa 763

7- Re'sen Mehil Verme Yükümlülüğü Yoktur 763

8- Birden Fazla Islah Yapılamaz 763

9- Bölge Adliye Mahkemesinin Kaldırma Kararından 

Sonra Islah 763

10- Yargıtay'ın Bozma Kararından Sonra Islah 763

I- HÜKMÜN TAMAMLANMASI (HMK m. 305/A, 306) 765

İ- SORUMLULUK 765

& 40. DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI (DAPA) DAVASI 

(TMK. m. 227) 767

I. GENEL OLARAK 768

A- TANIMI 769

B- ÖZELLİKLERİ 769

1- Katılma Rejimine Özgü Değildir 770

2- Ayni Hak Niteliğinde Değildir 770

3- Kendi Malları Arasındaki Değer Kaymasının Karşılığı Değildir 772

4- Boşanmanın Eki Değildir 773

5- Kendiliğinden Araştırma İlkesi Geçerli Değildir 776

a. Taraflarca Gösterilen Deliller Toplanır 776

b. Duraksama Varsa Açıklama İstenir (HMK m. 31) 777

6- Evlilik Dışı Katkıyı Kapsamaz 777

a. Nişanlılar Arasında Uygulanmaz 778

b. Evlilik Dışı Birliktelikte Uygulanmaz 778

c. Evli Olmayanlar Arasında Uygulanmaz 780

7- Katkı Yapılan Mal Grubunun Katkıyı İstemeye Etkisi Yoktur 780

a. Diğer Eşin Kişisel Malına Katkı Yapılabilir 780

b. Diğer Eşin Edinilmiş Malına Katkı Yapılabilir 780

8- Katkı Yapan Mal Grubunun Katkıyı İstemeye Etkisi Yoktur 781

a. Davacının Kişisel Malından Diğer Eşin Malına 

Katkı Yapılabilir 781

b. Davacının Edinilmiş Malından Diğer Eşin Malına Katkı Yapılabilir 781

9- Rejim Süresince Edinilen Bütün Malların Tasfiyesini İçermez 781

10- Belirsiz Alacak Davasıdır 783

11- Üçüncü Kişiden İstenemez 785

12- Paylı Mülkiyete veya Tek Başına Mülkiyete Katkı Yapılabilir 785

13- Katkının Miktarı O Malvarlığının Mal Grubunu/Niteliğini Değiştirmez 786

14- Fiilen Ayrı Yaşayan Eşin Katkı Yapmadığı Karine 

Olarak Kabul Edilmelidir 786

15- Dayanılmayan Vakıa Katkı Olarak Kabul Edilemez  (HMK m. 25 f. I) 788

16- Katkı Yapılan Malvarlığının Niteliğinin Önemi Yoktur 788

a. Yıkılacak Nitelikteki Yapıya Katkı Yapılabilir 788

b. Ruhsatsız Yapıya Katkı Yapılabilir 789

c. Kaçak Yapıya Katkı Yapılabilir 789

17- Taşınmazın Üçüncü Kişi Adına Kayıtlı Olması Tasfiyesinden Kaynaklanan Alacak  Talebine Engel Değildir 790

18- TMK m. 236 f. II Hükmü Uygulanamaz 791

II. KOŞULLARI 792

A- İSTEK BULUNMALIDIR 792

1- İstek Bulunmuyorsa 792

a. Kesin Hüküm Oluşturacak Şekilde Ret Kararı Verilemez 793

b. Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar 

Verilmelidir 793

c. Sadece Nisbi Harç Ödenmesi Geçerli İsteği 

Göstermez 794

d. Aşamalarda Verilen Dilekçe İle İstenilemez 795

2- Bağımsız Dava İle İstenilmişse 795

a. İstek Müphem İse Açıklama İstenilmelidir 

(HMK m. 31) 796

b. Katkı Miktarı İsteği Müphem Olamamalıdır 797

c. Kısıtlı İçin İzin Verilmiş Olmalıdır 797

d. Birleşen Dava İçin Karar Verilmelidir 798

e. Borçlu Eşin Alacaklısı Tespit Davası Açabilir 798

3- Karşı Dava İle İstenilmişse 799

a. Süresinde Açılmışsa 799

b. Süresinde Açılmamışsa 799

4- Boşanma Davası İle Birlikte İstenilmişse 799

a. Nisbi Harcın Tamamlanması İçin Mehil 

Verilmelidir 799

aa. Harç Tamamlanırsa İşin Esası İncelenir 800

bb. Harç Tamamlanmazsa Dava Dosyası İşlemden Kaldırılır 801

aaa. Harç Yatırılıp Yenilenirse 801

bbb. Harç Yatırılıp Yenilenmezse 801

b. Boşanma Davasından Tefrik Edilmelidir 801

c. Boşanma Davasının Sonucu Beklenmelidir  

(HMK m. 30, 165 f. I) 803

aa. Mal Rejimi Sonlanırsa 804

bb. Mal Rejimi Sonlanmazsa 805

5- Boşanma Davasından Önce İstenilmişse 805

6- Boşanma Davasından Sonra İstenilmişse 806

7- Boşanmanın Tenfizi Davasından Önce İstenilmişse 806

8- Boşanmanın Tenfizi Davasından Sonra İstenilmişse 808

9- Boşanmanın Tenfizi Davası Açılmadığı Anlaşılmışsa 809

B- MAL REJİMİ SONA ERMİŞ OLMALIDIR 809

1- Sona Erme Sebebi 810

2- Sona Erme Zamanı 810

a. Mal Rejimi Dava Tarihinden Önce Sonlanmış 

Olabilir 810

b. Mal Rejimi Dava Tarihinden Sonra Sonlanmış 

Olabilir 811

c. Mal Rejimi Dava Tarihinden Sonra Sonlanmamış Olabilir 812

C- DİĞER EŞİN MALVARLIĞINA KATKI YAPILMALIDIR 814

1- Katkının Niteliği 815

a. Para İle Katkı 815

aa. Paranın Kaynağı Belirlenmelidir 815

bb. Para Konusunda Bilirkişi Raporu Alınmalıdır 817

cc. Paranın Nominal Değeri Esas Alınmalıdır 817

dd. Parayı Üçüncü Kişinin Vermesi 817

aaa. Davacı Adına Verilmesi 817

bbb. Davacı Adına Verilmemesi 818

ccc. Bağışlanmış Olması 818

b. Çalışma İle Katkı 819

aa. Çalışma Gerçekleşmiş Olmalıdır 819

aaa. Evlere Temizliğe Gitmek 819

bbb. Çocuk Bakıcılığı Yapmak 819

ccc. El İşi Örüp Satmak 820

ddd. Vitrin Düzenlemesi Yapmak 821

eee. Giyim Eşyası Satmak 822

fff. Bahçe İşlerine Gitmek 822

ggg. Tarım İşlerine Gitmek 823

hhh. Fabrika İşlerine Gitmek 824

ııı. Pasta ve Dondurma İmal Etmek 825

iii. Bedenen Çalışmak 825

jjj. Kurbanlık Hayvan Besleyerek Satmak 825

kkk. Biçki ve Dikiş Yapmak 827

bb. Çalışma Yükümlülüğü Aşar Nitelikte Olmalıdır 827

aaa. Ev İşinde Çalışma Katkı Değildir 827

bbb. Eşinin İşine Ara Sıra Yardım Katkı 

Değildir 832

ccc. Eşinin İşinde Sürekli Çalışma Katkı 

Sayılır 834

ddd. Ev İşi Dışında Çalışma Katkı Sayılır 835

cc. Ücret Almama Vazgeçme Anlamına Gelmez 837

dd. Çalışma İspat Edilmiş Olmalıdır 838

aaa. Belgeler Getirtilmelidir 838

aaaa. Çalışma Sürelerine İlişkin Belgeler 838

bbbb. Gelirlerine İlişkin Belgeler 839

bbb. Belgeler Bulunamıyorsa Yaklaşık Gelir Durumu Belirlenmelidir 839

aaaa. Meslek Kuruluşlarından 

Sorulmalıdır 839

bbbb. Bilirkişilerden Sorulmalıdır 839

c. Borcun Üstlenilmesi İle Katkı 840

d. Hizmet Sözleşmesi Yoluyla Katkı 840

2- Katkının Şekli 840

a. Mal Edinmeye Katkı 841

b. Malın İyileştirilmesine Katkı 842

c. Malın Korunmasına Katkı 844

3- Katkının Zamanı 845

D- KATKI HİÇ YA DA UYGUN BİR KARŞILIK ALMAKSIZIN YAPILMALIDIR 846

1- Kural Olarak 846

2- Uygun Karşılık Alınmışsa 847

3- Katkı Bağışlama İle Yapılmışsa 847

a. Bağışlama İradesi Bulunmalıdır 847

aa. Bağışlama İradesi Açık Olmalıdır 847

aaa. Kural Olarak 847

bbb. Eşler Arasında Yapılması Halinde İşlem Doğrudan Bağış Olarak Değerlendirilmemelidir 851

aaaa. Eşlerin Barışması İçin Devir 851

bbbb. Eşin Eve Dönmesi İçin Devir 852

cccc. Boşanma Davasından Vazgeçmesi 

İçin Devir 852

dddd. İşlerin Daha Kolay Yürümesi İçin Devir 853

eeee. Ayrı Şehirlerde Yaşanılması 

Sebebiyle Devir 853

ffff. Ticari Kaygılar Sebebiyle Devir 853

gggg. İş Yoğunluğu Sebebiyle Devir 853

bb. Tarafların İrade Beyanı Kendini Bağlar 853

aaa. Davacının İrade Beyanı Kendini Bağlar (HMK m. 25) 854

bbb. Davalının İrade Beyanı Kendini Bağlar (HMK m. 25) 855

cc. Taraf Muvazaası İddiasının Belge İle İspatı Zorunludur 856

b. Bağışlama Tamamına ya da Paya İlişkin Olabilir 856

c. Bağışlama Konusunun Bedelini Bağışlayan Ödemiş Olmalıdır 856

d. Bağışlanan Mal Kişisel Mal Sayılır 857

e. Bağışlanan Mala Katkı İstenilemez 857

f. Bağışlanan Malda Koşulları Varsa Bağıştan Dönülebilir 858

4- Katkı Miras Malı İle Yapılmışsa 858

a. Tapu Kayıtları Getirilmelidir 859

aa. Miras Malı Taşınmazın 859

bb. Dava Konusu Taşınmazın 859

b. Miras İlişkisi Kayıtları Getirilmelidir 859

aa. Mirasçılık Belgesi 859

bb. Nüfus Kayıt Tablosu 860

c. Değerlendirme Yapılmalıdır 860

aa. Alım Satım Değerleri 860

bb. Tarih Aralığı 860

d. Katkı Oranı Belirlenmelidir 860

e. Katkı Oranı, Dava Konusu Taşınmazın Tasfiye Tarihindeki Sürüm Değeri İle Çarpılarak Alacak Belirlenmelidir 860

5- İşlemin Muvazaalı Yapılması 860

E- KATKI YAPILAN MALDA TASFİYE SIRASINDA 

DEĞER ARTIŞI ORTAYA ÇIKMALIDIR 861

1- Değer Artışının Türü 861

a. Konjonktürel Değer Artışı 861

b. Endüstriyel Değer Artışı 862

2- Değer Artışının Kaynağının Sonuçları 862

a. Edinilmiş Maldan Diğer Eşin Malına Katkı 862

b. Kişisel Maldan Diğer Eşin Edinilmiş Malına Katkı 862

c. Kişisel Maldan Diğer Eşin Kişisel Malına Katkı 863

F- DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞINDAN 

VAZGEÇİLMEMİŞ OLUNMALIDIR 863

III. DEĞERİN BELİRLENMESİ 863

A- GENEL OLARAK 864

1- Alacağın Döneme Göre Belirlenmesi 864

2- İkili Değer Belirlenmesi 865

a. Aynı Taşınmaza 1.1.2002 Öncesi ve Sonrası 

Yapılan Katkı 865

b. Bir Taşınmaza 1.1.2002 Öncesi Başka Taşınmaza Sonrası Katkı 866

3- Varsayımsal Olarak Katkı Oranı Belirlenemez 867

4- Katkının Somut Olarak Kanıtlanması 868

B- KATKI 1.1.2002 SONRASI YAPILMIŞSA (= DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI DAVASINDA) DEĞER BELİRLEMESİ 868

1- Önce Katkı Oranı Belirlenmelidir 869

a. Yapılan Katkı Değeri Belirlenir 869

b. Katkı Yapılan Malın Katkı Tarihindeki Değeri Belirlenir 870

c. Oranlama İle Katkı Oranı Bulunur 871

d. Bilimsel Olarak Belirlenemezse Takdir Hakkı Kullanılarak Hakkaniyete Uygun Katkı Oranı Belirlenir 871

e. İstek Aşılarak Katkı Oranı Belirlenemez 871

2- Katkı Yapılan Malın Tasfiye Anı Değeri Belirlenir 871

3- Tasfiye Anı Değerinin Katkı Oranıyla Çarpımı Alacak (DAPA) Miktarını Gösterir 873

4- Değer Artış Payı Alacağı Hesaplamasına Örnek 873

a. Değer Artış Payı Alacağı (DAPA) Hesabı 873

b. Bakiye Kısım İçin Katılma Alacağı (KA) Hesabı 874

C- DEĞER BELİRLEMESİNDE İSPAT ARAÇLARI 875

1- Genel Olarak 875

a. Her Türlü Delil 875

b. Davalının Kabulü 876

2- Belgelere İlişkin İspat Araçları 876

a. Eşin Taşınmazının Tapu Kaydı İncelenmelidir 877

b. Eşler Arasındaki Belgeler İncelenmelidir 877

aa. Dilekçe 877

bb. Sözleşme 878

cc. Diğer Belgeler 878

c. Eşler Arasındaki Dava Dosyaları İncelenmelidir 879

d. Eşler Yurt Dışında Çalışıyorsa Yurt Dışı Kayıtları İncelenmelidir 879

e. Eşlerin Banka Kayıtları İncelenmelidir 881

aa. Banka Kredisi Araştırılmalıdır 881

aaa. Kredi Alınması Araştırılmalıdır 881

bbb. Kredi Ödemesi Araştırılmalıdır 882

bb. Banka Hesap Hareketleri Araştırılmalıdır 884

aaa. Gönderilen Para 885

bbb. Çekilen Para 886

ccc. Ödenen Para 886

ddd. Yatırılan Para 887

cc. Banka Hesap Türü Araştırılmalıdır 888

aaa. Döviz Hesabı 888

bbb Ortak Hesap 889

ccc. Yatırım Hesabı 891

dd. Bankaya Verilen Talimatlar İncelenmelidir 891

f. Eşlerin Kooperatif Kayıtları İncelenmelidir 892

aa. Üye Olma Tarihi İncelenmelidir 892

bb. Aidat Ödeme Makbuzları İncelenmelidir 893

cc. Peşinat Ödeme Makbuzları İncelenmelidir 894

dd. Payın Satış Tarihi İncelenmelidir 895

ee. Boşanma Davası Varken Ödeme Düşünülemez 896

g. Eşin Aracının Trafik Kaydı İncelenmelidir 896

h. Eşin İşyerinin Vergi Kaydı İncelenmelidir 897

ı. Eşin İşyerinin Belediye Kaydı İncelenmelidir 898

i. Eşin Şirket Kayıtları İncelenmelidir 898

j. Eşin Meslek Odası Kayıtları İncelenmelidir 899

3- Tespite İlişkin İspat Araçları 899

a. Katkı Tarihindeki Ekonomik Koşullar 

Belirlenmelidir 899

aa. Tarafların Gelirleri Belirlenmelidir 899

bb. Tarafların Çalıştıkları Süre Belirlenmelidir 900

cc. Tarafların Çalışmadıkları Süre Belirlenmelidir 901

dd. Tarafların Yapabileceği Tasarruf Miktarı Belirlenmelidir 901

aaa. Kişisel Özellikleri Belirlenmelidir (Maddi Unsur) 902

bbb. Yaşam Tarzları Belirlenmelidir (Manevi Unsur) 902

ee. Tarafların Ödeme Yükümlülükleri 

Belirlenmelidir 903

b. Katkı Konusunun Niteliği, Miktarı ve Değeri Belirlenmelidir 903

c. Katkı Oranı Uzman Bilirkişi Raporuyla Belirlenmelidir 904

aa. Bilirkişi Uzman Olmalıdır 905

bb. Gerekirse Bilirkişi Kurulu Oluşturulmalıdır 905

cc. Rapor Denetime Elverişli Olmalıdır 906

dd. Rapor Bilimsel Esaslara Dayalı Olmalıdır 906

ee. Katkının Dayanakları Gösterilmelidir 907

ff. Değerlendirme Tarihi Açıklanmalıdır 908

gg. Gerekirse Uzlaştırıcı Rapor Alınmalıdır 908

d. Katkının Emek Karşılığı Belirlenmelidir 909

aa. Emek Karşılığını Bilirkişi Belirlemelidir 909

bb. Emsal İşlerde Verilen Ücret Esas Alınmalıdır 909

e. Katkı Konusunda Tanık Bilgisi Yeterli Olmalıdır 910

aa. Ayrıntılı Olmalıdır 910

aaa. Şekli Açıklanmalıdır 910

bbb. Niteliği Açıklanmalıdır 911

ccc. Süresi Açıklanmalıdır 912

ddd. Sayısı Açıklanmalıdır 912

eee. Verilişi Açıklanmalıdır 913

bb. Soyut Olmamalıdır 913

cc. İnandırıcı Olmalıdır 914

D- DEĞER KAYBI VARSA/VERDİĞİNİ ALMA 

GARANTİSİ 914

E- MAL ELDEN ÇIKARILMIŞSA (TMK m. 227 f. II) 916

F- BİRDEN FAZLA MALA KATKI VARSA/GLOBAL HESAPLAMA 918

G- AYNI MALA BİRDEN FAZLA KATKI VARSA 920

IV. YAPILABİLECEK DÜZENLEMELER  (= TMK. m. 227 f.III) 924

A- DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞINDAN 

VAZGEÇİLEBİLİR 924

B- PAY ORANI DEĞİŞTİRİLEBİLİR 925

V. ÖZGÜLENMESİ 925

A- KATKIYI YAPANA GÖRE ÖZGÜLEME 925

B- KATKIYI ALANA GÖRE ÖZGÜLEME 926

VI. USUL HÜKÜMLERİ 926

A- GÖREVLİ MAHKEME 927

1- 1.1.2002 Sonrasında Açılmış Değer Artış Payı Alacağı Davasında 927

a. Aile Mahkemesi Görevlidir 927

b. Katkı 1.1.2002 Öncesi de Olsa Aile Mahkemesi Görevlidir 927

c. Aile Mahkemesi Yoksa 929

d. Aile Mahkemesi Sonra Kurulmuşsa 929

2- Merci Tayini Kararı Varsa 930

3- Kesin Hüküm Etkisi 930

a. Yargıtay Denetiminden Geçmişse 930

b. Yargıtay Denetiminden Geçmemişse 931

4- Faiz Alacağında 931

5- Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır 931

B- YETKİLİ MAHKEME (TMK. M. 214) 932

1- Genel Olarak 932

2- Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır 933

C- DAVACI 933

1- Davacı Eş 933

2- Davacı Mirasçılar 934

D- DAVALI 935

1- Davalı Eş 935

2- Davalı Mirasçılar 936

3- Üçüncü Kişiden Değer Artış Payı İstenilemez 937

E- ISLAH 939

1- Dava Konusunun Arttırılması 940

2- Kısmen Islah 941

3- Dava Islaha Göre Değerlendirilir 941

4- Tahkikat Bitene Kadar Yapılabilir 942

5- Asıl Dava Süresinde Açılmışsa Zamanaşımı İleri Sürülemez 942

6- Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutulmuşsa 942

7- Re'sen Mehil Verme Yükümlülüğü Yoktur 943

8- Birden Fazla Islah Yapılamaz 944

9- Bölge Adliye Mahkemesinin Kaldırma Kararından 

Sonra Islah 944

10- Yargıtayın Bozma Kararından Sonra Islah 945

F- FAİZ 946

1- Kural Olarak Karar Tarihinden İtibaren Verilir 946

2- Islah Varsa 947

3- Faiz Hakkında Çelişki Yaratılmışsa 948

4- Asıl Alacağa Bağlıdır 949

5- Ek Davadaki Faiz 949

6- Aile Mahkemesi Görevlidir 949

7- Faiz Alacağının Kısmen Kabul Edilmesi 949

8- Bozma Kararı Sonrası Faiz 950

9- Erteleme Kararı Sonrası Faiz 951

10- Usuli Kazanılmış Hak Varsa 951

11- Faiz Hakkında Karar Verilmemişse 

(HMK m. 26, 297 f. II) 952

12- Talep Olmadan Verilemez (HMK m. 26 f. I) 952

13- Ek Karar İstenebilir (HMK m. 305/A) 953

G- VEKÂLET ÜCRETİ 953

1- Kural Olarak 953

2- Reddedilen Bölüm 954

3- Feragat 955

4- Dava Ön Şartı Yoksa 957

5- İstenmediğinin Açıklanması 958

H- KESİN HÜKÜM 959

I- BİRLEŞTİRME 960

İ- ZAMANAŞIMI 961

1- Zamanaşımı Süresi 963

a. Eşler Arasında Bir Mal Rejimi Sözleşmesi Varsa 963

b. Eşler Arasında Bir Mal Rejimi Sözleşmesi Yoksa 964

aa. Bir Yıllık Süre 964

bb. On Yıllık Süre 966

2- Doğrudan On Yıllık Süre Kanunun Sistematiğine Aykırıdır 966

3- Delillerin Eksilmesi Gerçeği 967

4- Son Uygulama 968

5- 1.1.2002 Öncesi Sonlanan Mal Rejimlerinde 

Zamanaşımı 969

6- Evlilik Devam Ediyorsa Zamanaşımı İşlemez 970

7- İkinci Kez Evlenmişlerse Evli Kaldıkları Dönemde Zamanaşımı İşlemez 971

8- Zamanaşımı Süresi Tanıma Tenfiz Kararının Kesinleştiği Tarihte Başlar 972

J- HARÇ 973

1- Nisbi Harç Verilmelidir 973

2- Nisbi Harç Eksik İse Tamamlanması İçin Mehil Verilmelidir 974

a. Harç Tamamlanırsa İşin Esası İncelenir 974

b. Harç Tamamlanmazsa Dava Dosyası İşlemden Kaldırılır 974

aa. Harç Yatırılıp Yenilenirse 974

bb. Harç Yatırılıp Yenilenmezse 974

K- FERAGAT 975

1- Değer Artış Payı Alacağı Davasında Feragat 975

2- Anlaşmalı Boşanma Davasında Feragat 976

L- İKRAR 978

M- HÜKÜM 979

1- Dava Tahmini Bedelle Açılmışsa 980

2- İstek Sınırlandırılmışsa (HMK m. 26) 980

3- Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutulmuşsa 980

4- Mirası Reddedenler Varsa 981

5- Taleplerin Her Biri Hakkında Karar Verilmemişse  

(HMK m. 26, 297 f. II) 982

6- Gerekçeden Sorunlu İse (TCA m. 141 f. III, 

HMK m. 27  f. II/c, 297 f. I/c) 983

a. Anlaşılamaz Nitelikte İse 983

b. Çelişkili İse 984

c. Denetlenmez Nitelikte İse 986

7- Talep Sonucuna Aykırılık Varsa (HMK m. 26 f. I) 986

a. Talepten Fazlasına Karar Verilemez 986

b. Talepten Başka Bir Şeye Karar Verilemez 987

N- YEMİN 987

O- KABUL 987

Ö- YABANCI MAHKEMEDEN VERİLEN KARARIN TENFİZİ 988

P- İHTİYATİ TEDBİR 989

R- YAZILI YARGILAMA USULÜ UYGULANIR 992

1- Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesi Tamamlanmalıdır 992

2- Dava Konusu Taşınmazların Tapu Kayıt Bilgileri 

Dosyaya Sunulmalıdır 993

3- Keşif Gideri Gider Avansından Karşılanmalıdır 994

4- Delillerin İkamesi İçin Alınacak Avans Gider Avansı İçinde Yer Almamalıdır 995

5- Bilirkişi Raporu Hüküm Kurmaya Yeterli Olmalıdır 995

6- Kesin Süreler Usulüne Uygun Verilmelidir 996

7- Kazanılmış Haklar Dikkate Alınmalıdır 997

8- Taraflarca Getirilme İlkesi Uygulanır (HMK m. 25) 997

S- ALACAĞIN İCRA TAKİBİNE KONULMASI 998

T- MADDİ HATA 999

U- YARGILAMA GİDERLERİ 1000

1- Kural Olarak 1000

2- Talep Edilmemişse 1000

3- Dava Mirasçılar Arasında Görülüyorsa 1001

Ü- HÜKMÜN TAMAMLANMASI (HMK m. 305/A, 306) 1002


& 41. KATILMA ALACAĞI (KA) DAVASI  (TMK. m.231) 1003

I. GENEL OLARAK 1003

A- TANIMI 1003

B- ÖZELLİKLERİ 1008

1- Katılma Rejimine Özgüdür 1008

2- Ayni Hak Niteliğinde Değildir 1009

a. Şahsi Alacak Hakkı Vardır 1009

b. Borçlu Eşin, Borcu Ayın Olarak Ödeme Hakkı 

Vardır 1009

c. İstisna Hükümler Vardır 1009

aa. Paylı Mülkiyette Ayni Talep (TMK m. 226 f. II) 1009

bb. Sağ Eşin Aile Konutuyla İlgili Ayni Talebi 

(TMK m. 240) 1010

cc. Tarımsal İşletme İle İlgili Ayni Talep 

(TMK. m. 233 f I) 1010

3- Boşanmanın Eki Değildir 1010

4- Kendiliğinden Uygulama Yapılamaz 1011

a. Kendiliğinden Araştırma Yapılamaz 1011

b. Kendiliğinden Tasfiye Yapılamaz 1011

5- Edinilmiş Malların Toplamına Özgüdür 1011

6- Nispi Hak Niteliğindedir 1016

7- Mirasçılara Geçebilir 1016

8- Alacağın Temliki Yolu İle Üçüncü Kişilere 

Devredilebilir 1016

9- Mal Rejimi Sonlanmadan Sadece Bir Beklenen Hak Sayılır 1016

a. Hacze Konu Olamaz 1017

b. İflas Masasına Aktif Değer Olarak Kaydedilemez 1017

c. Alacak Olarak Devredilemez 1017

10- Birden Fazla Olabilir 1017

11- Beklenen Hakları İçermez 1018

12- Belirli Malların Özgülenmesi Hakkını Kural Olarak Kapsamaz 1019

13- Paylaşılan Edinilmiş Mal Değil Artık Değerdir 1019

14- Rejim Süresinin Önemi Yoktur 1021

15- Eşlerin Birlikte Yaşamış Olmaları Zorunlu Değildir 1021

16- Eşlerin Çalışması ya da Katkısı Zorunlu Değildir 1022

17- Belirsiz Alacak Davasıdır 1023

II. KOŞULLARI 1023

A- İSTEK BULUNMALIDIR 1023

1- İstek Bulunmuyorsa 1024

a. Kesin Hüküm Oluşturacak Şekilde Ret Kararı Verilemez 1024

b. Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar 

Verilmelidir 1024

c. Sadece Nisbi Harç Ödenmesi Geçerli İsteği 

Göstermez 1024

2- Bağımsız Dava İle İstenilmişse 1025

a. İstek Müphem İse Açıklama İstenilmelidir 

(HMK m. 31) 1025

b. Katılma Alacağı Miktarı İsteği Müphem 

Olamamalıdır 1026

c. Kısıtlı İçin İzin Verilmiş Olmalıdır 1028

3- Karşı Dava İle İstenilmişse 1029

a. Süresinde Açılmışsa 1029

b. Süresinde Açılmamışsa 1029

4- Boşanma Davası İle İstenilmişse 1030

a. Nisbi Harcın Tamamlanması İçin Mehil 

Verilmelidir 1030

aa. Harç Tamamlanırsa İşin Esası İncelenir 1030

bb. Harç Tamamlanmazsa Dava Dosyası İşlemden Kaldırılır 1031

aaa. Harç Yatırılıp Yenilenirse 1031

bbb. Harç Yatırılıp Yenilenmezse 1031

b. Boşanma Davasından Tefrik Edilmelidir 1031

c. Boşanma Davasının Sonucu Beklenmelidir  

(HMK m. 30, 165 f. I) 1033

aa. Mal Rejimi Sonlanırsa 1036

bb. Mal Rejimi Sonlanmazsa 1037

5- Boşanma Davasından Önce İstenilmişse 1038

B- MAL REJİMİ SONA ERMİŞ OLMALIDIR 1040

1- Sona Erme Sebebi 1041

2- Sona Erme Zamanı 1041

a. Mal Rejimi Dava Tarihinden Önce Sonlanmış 

Olabilir 1042

b. Mal Rejimi Dava Tarihinden Sonra Sonlanmış 

Olabilir 1042

c. Mal Rejimi Dava Tarihinden Sonra Sonlanmamış Olabilir 1042

III. USUL HÜKÜMLERİ 1043

A- GÖREVLİ MAHKEME 1043

1- Aile Mahkemesi Görevlidir 1043

2- Aile Mahkemesi Yoksa 1047

3- Aile Mahkemesi Sonra Kurulmuşsa 1048

4- Merci Tayini Kararı Varsa 1048

5- Kesin Hüküm Etkisi 1048

a. Yargıtay Denetiminden Geçmişse 1048

b. Yargıtay Denetiminden Geçmemişse 1049

6- Faiz Alacağında 1049

7- Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır 1049

B- YETKİLİ MAHKEME (TMK. M. 214) 1049

1- Genel Olarak 1050

2- Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır 1051

C- DAVACI 1051

1- Davacı Eş 1051

2- Davacı Mirasçılar 1051

D- DAVALI 1055

1- Davalı Eş 1055

2- Davalı Mirasçılar 1056

3- Üçüncü Kişiler 1058

E- ISLAH 1059

F- FAİZ 1061

1- Talep Olmadan Verilemez (HMK m. 26 f. I) 1061

2- Kural Olarak Karar Tarihinden İtibaren Verilir 1061

3- Asıl Alacağa Bağlıdır 1062

4- Ek Davadaki Faiz 1062

5- Aile Mahkemesi Görevlidir 1063

6- Faiz Alacağının Kısmen Kabul Edilmesi 1063

7- Bozma Kararı Sonrası Faiz 1063

8- Erteleme Kararı Sonrası Faiz 1064

9- Faiz Hakkında Çelişki Yaratılmışsa 1065

10- Usuli Kazanılmış Hak Varsa 1065

11- Ek Karar İstenebilir (HMK m. 305/A) 1066

G- VEKÂLET ÜCRETİ 1066

1- Kural Olarak 1066

2- Reddedilen Bölüm 1067

3- Dava Ön Şartının Gerçekleşmemesi 1067

4- İstenmediğinin Açıklanması 1067

5- Feragat 1068

H- KESİN HÜKÜM 1068

I- BİRLEŞTİRME 1069

İ- ZAMANAŞIMI 1069

1- Zamanaşımı Süresi 1070

a. Eşler Arasında Bir Mal Rejimi Sözleşmesi Varsa 1071

b. Eşler Arasında Bir Mal Rejimi Sözleşmesi Yoksa 1072

aa. Bir Yıllık Süre 1072

aaa. Başlangıcı 1072

bbb. Kapsamı 1075

bb. On Yıllık Süre 1076

2- Doğrudan On Yıllık Süre Kanunun Sistematiğine Aykırıdır 1077

a. Boşanma Sebebiyle Açılacak Davalara Yönelik Düzenlemeye Aykırılık 1077

b. Eksik Katılma Alacağına İlişkin Düzenlemeye Aykırılık 1078

3- Delillerin Eksilmesi Gerçeği 1078

4- Son Uygulama 1079

5- Evlilik Devam Ediyorsa Zamanaşımı İşlemez 1083

6- İkinci Kez Evlenmişlerse Evli Kaldıkları Dönemde Zamanaşımı İşlemez 1084

7- Zamanaşımı Süresi Tanıma Tenfiz Kararının 

Kesinleştiği Tarihte Başlar 1085

J- HARÇ 1085

1- Nisbi Harç Verilmelidir 1087

2- Nisbi Harç Eksik İse Tamamlanması İçin Mehil Verilmelidir 1087

a. Harç Tamamlanırsa İşin Esası İncelenir 1088

b. Harç Tamamlanmazsa Dava Dosyası İşlemden Kaldırılır 1089

aa. Harç Yatırılıp Yenilenirse 1089

bb. Harç Yatırılıp Yenilenmezse 1089

K- FERAGAT 1091

1- Katılma Alacağı Davasında Feragat 1091

a. Hüküm Kesinleşinceye Kadar Yapılabilir 1091

b. Davacının Mirasçıları Feragat Edebilir 1092

c. Harç Doğru Alınmalıdır 1092

d. Doğmamış Haktan Feragat Edilemez 1093

e. Hak Tamamen Düşer 1094

f. Açık, Anlaşılır ve Tereddütsüz Olmalıdır 1094

g. Tapu İptal Davasından Feragat Tasfiye Talebine 

Engel Değildir 1095

h. Yargılamanın İadesi İstenebilir 1095

2- Anlaşmalı Boşanma Davasında Feragat 1096

a. Boşanmanın Eki Niteliğindeki İstemlere İlişkin Açıklama Katılma Alacağını Kapsamaz 1097

b. “Tarafların Mal Talepleri Yoktur” Şeklindeki İfade Katılma Alacağından Feragati Kapsar 1098

c. Anlaşmalı Boşanma Davalarında  Katılma Alacağından Feragat İçin Açık Bir Beyan Bulunmalıdır 1099

d. Tasdik Edilmeyen Protokolde Yer Alan Feragat 

Yok Hükmündedir 1100

L- HÜKÜM 1102

1- Dava Tahmini Bedelle Açılmışsa 1102

2- İstek Sınırlandırılmışsa (HMK m. 26) 1103

3- Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutulmuşsa 1104

4- Gerekçe Sorunlu İse (TCA m. 141 f. III, HMK m. 27 

f. II/ c, 297 f. I/c) 1105

a. Anlaşılamaz Nitelikte İse 1105

b. Çelişkili İse 1106

c. Denetlenmez Nitelikte İse 1106

5- Hüküm Çelişkili İse 1107

6- Taleplerin Her Biri Hakkında Karar Verilmemişse  

(HMK m. 26, 297 f. II) 1108

7- Mirasçı Davalılardan Tahsiline Karar Verilecek Miktar Hüküm Fıkrasında Gösterilmemişse 1109

8- Talep Sonucuna Aykırılık Varsa (HMK m. 26 f. I) 1110

a. Talepten Fazlasına Karar Verilemez 1110

b. Talepten Başka Bir Şeye Karar Verilemez 1110

M- BİLİRKİŞİ 1110

N- İHTİYATİ TEDBİR 1111

O- YAZILI YARGILAMA USULÜ UYGULANIR 1116

1- Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesi Tamamlanmalıdır 1116

2- Dava Konusu Taşınmazların Tapu Kayıt Bilgileri 

Dosyaya Sunulmalıdır 1117

3- Keşif Gideri Gider Avansından Karşılanmalıdır 1118

4- Delillerin İkamesi İçin Alınacak Avans Gider Avansı İçinde Yer Almamalıdır 1118

5- Kesin Süreler Usulüne Uygun Verilmelidir 1119

6- Kazanılmış Haklar Dikkate Alınmalıdır 1121

7- Taraflarca Getirilme İlkesi Uygulanır (HMK m. 25) 1121

P- ALACAĞIN İCRA TAKİBİNE KONULMASI 1121

R- MADDİ HATA 1123

S- YARGILAMA GİDERLERİ 1124

1- Kural Olarak 1124

2- Talep Edilmemişse 1124

3- Dava Mirasçılar Arasında Görülüyorsa 1125

T- DERDESTLİK 1126

U- KABUL 1127

Ü- HÜKMÜN TAMAMLANMASI (HMK m. 305/A, 306) 1127

V- KANUN YOLU 1127


& 42. EKSİK KATILMA ALACAĞI (EKA) DAVASI  

(TMK. m. 241) 1131

I. GENEL OLARAK 1131

A- TANIMI 1131

B- ÖZELLİKLERİ 1131

1- Düzenleme Emredici Niteliktedir 1131

2- Kazandırma Geçerliliğini Yitirmez 1132

3- Tenkis Hükümlerine Önceliği Vardır 1132

4- Alacağın Nispiliğine İstisna Oluşturur 1132

II. KOŞULLARI 1133

A- KARŞILIKSIZ BİR KAZANIM OLMALIDIR 1133

1- Eklenecek Değerler Bağlamında Kazandırma Bulunmalıdır 1133

2- Kazandırma Rejim Sonlanmadan Önce Yapılmış 

Olmalıdır 1134

3- Kazandırma Edinilmiş Mal Grubundan Yapılmış 

Olmalıdır 1134

B- KATILMA ALACAĞI KARŞILANAMAMIŞ 

OLMALIDIR 1134

1- Eksik Ödeme Bulunmalıdır 1135

2- Süre Verilmişse Beklenmelidir 1136

C- EKSİK MİKTAR İSTENMİŞ OLMALIDIR 1137

1- Üçüncü Kişinin Sorumluluğu Sınırlıdır 1137

2- Üçüncü Kişi İşlem Tarafı Olmalıdır 1137

3- Üçüncü Kişi Malı Vermek Zorunda Değildir 1137

III. USUL HÜKÜMLERİ 1137

A- GÖREVLİ MAHKEME 1137

1- Aile Mahkemesi Görevlidir 1138

2- Aile Mahkemesi Yoksa 1138

3- Aile Mahkemesi Sonra Kurulmuşsa 1139

4- Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır 1139

B- YETKİLİ MAHKEME (TMK. m. 214) 1140

1- Genel Olarak 1140

2- Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır 1141

C- DAVACI 1141

1- Alacaklı Eş 1141

2- Mirasçılar 1141

D- DAVALI 1142

E- ISLAH 1142

F- FAİZ 1143

G- VEKÂLET ÜCRETİ 1143

H- KESİN HÜKÜM 1144

I- BİRLEŞTİRME 1144

İ- HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (TMK. m. 241  f.II) 1144

1- Bir Yıllık Süre 1144

2- Beş Yıllık Süre 1144

J- HARÇ 1145

1- Nisbi Harç Verilmelidir 1145

2- Nisbi Harç Eksik İse Tamamlanması İçin Mehil Verilmelidir 1145

a. Harç Tamamlanırsa İşin Esası İncelenir 1146

b. Harç Tamamlanmazsa Dava Dosyası İşlemden Kaldırılır 1146

aa. Harç Yatırılıp Yenilenirse 1146

bb. Harç Yatırılıp Yenilenmezse 1146

K- FERAGAT 1147

1- Eksik Katılma Alacağı Davasında Feragat 1148

2- Anlaşmalı Boşanma Davasında Feragat 1148

L- UYGULANACAK HÜKÜMLER (TMK. m. 241 f.III) 1148

M- YARGILAMA USULÜ 1149

N- KABUL 1149

O- HÜKMÜN TAMAMLANMASI (HMK m. 305/A, 306) 1149


& 43. KATILMA ALACAĞINDA YER ALAN  TEMEL KAVRAMLAR 1151

I. ARTIK DEĞER KAVRAMI (TMK. m. 231) 1151

A- GENEL OLARAK 1151

B- ARTIK DEĞERİN ÖZELLİKLERİ 1152

1- İki Artık Değer Vardır 1152

2- İki Ayrı Hesaplama Yapılacaktır 1152

3- Artık Değere Katılma Olmayabilir 1152

4- Terekeden Dar Kapsamlıdır 1152

5- Yaratma Yükümlülüğü Yoktur 1153

6- Değer Eksilmesi Göz Önüne Alınmaz 

(TMK. m. 231 f II) 1153

II. DENKLEŞTİRME KAVRAMI (TMK. m. 230) 1155

A- GENEL OLARAK 1156

1- Değer Kaymasıyla Oluşan Haksızlığa Engeldir 1156

2- Hukuki Anlamda Borç Değildir 1157

3- Hukuki Anlamda Alacak Değildir 1157

4- Tasfiyeden Önce İstenilemez 1157

5- Borç, İlişkin Bulunduğu Mal Kesimini Yükümlülük 

Altına Sokar (TMK. m. 230 f II) 1158

6- Açıkça Anlaşıyorsa Re'sen Dikkate Alınmalıdır 1158

7- Düzenleme Emredici Niteliktedir 1158

B- DENKLEŞTİRME TÜRLERİ 1158

1- Kişisel Malda Denkleştirme (KMD) (TMK. m.230) 1158

a. Kişisel Malda Sabit Denkleştirme (KMSD) 

(TMK. m. 230 f I) 1161

b. Kişisel Malda Değişken Denkleştirme (KMDD)  (TMK. m. 230 f III) 1161

2- Edinilmiş Malda Denkleştirme (EMD) (TMK. m. 230) 1163

a. Edinilmiş Malda Sabit Denkleştirme (EMSD) 

(TMK. m. 230 f I) 1165

b. Edinilmiş Malda Değişken Denkleştirme (EMDD)  (TMK. m. 230 f III) 1165

III. DEĞERLENDİRME ANI KAVRAMI 1167

A- EDİNİLMİŞ MALLARI (EM) DEĞERLENDİRME ANI (TMK. m. 235 f. I) 1168

1- Rejim Sonlandığında Mevcut Edinilmiş Mallar  

(TMK. m. 235 f. I) 1169

a. Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihte Mevcut Olan 

Mal Esas Alınır 1169

b. Mal Rejiminin Sonra Ermesi Anındaki Niteliğine 

Göre Esas Alınır 1171

c. Tasfiye Anı Değerlerine Göre Esas Alınır 

(TMK m. 228 f. I, 235 f. I) 1173

d. Tasfiye Anı Karar Tarihidir 1176

e. Değerlendirme Anı Değiştirilemez 1181

f. Değerlendirme Uzman Bilirkişiler Tarafından Yapılmalıdır 1181

2- Rejim Sonlandıktan Sonra Elden Çıkan Edinilmiş 

Mallar 1181

a. Edinilmiş Mal Yerine Geçen Bir Değer Varsa 1183

b. Edinilmiş Mal İvazlı Elden Çıkarılmışsa 1183

c. Edinilmiş Mal İvazsız Elden Çıkarılmışsa 1183

B- EKLENECEK DEĞERLERİ (ED) DEĞERLENDİRME 

ANI (TMK. m. 235 f. II) 1184

C- DENKLEŞTİRME DEĞERİNİ (EMD/KMD) DEĞERLENDİRME ANI (TMK m. 230 f III) 1185

1- Tasfiye Zamanındaki Değerine Göre Yapılır 1186

2- Elden Çıkmışsa Hakkaniyete Göre Yapılır 1186

D- PARA DIŞI BORÇLARI DEĞERLENDİRME ANI  

(TMK m. 224, 235 f. I) 1186

E- DEĞER ARTIŞ PAYINDA (DAP) DEĞERLENDİRME 

ANI (TMK m. 227, f. I) 1186


& 44. ARTIK DEĞERİN HESAPLANMASI (TMK. m. 231) 1188

I. ARTIK DEĞER HESABINDA AKTİF 1189

A- EDİNİLMİŞ MALLAR (EM) (TMK. m. 219) 1189

1- Hesaba Katılacak Mallar 1190

a. Türü Belirlenmeyen Mallar (Edinilmiş Mal 

Karinesi) 1190

b. Mal Rejimi Sona Erdiği Anda Var Olan Edinilmiş Mallar (TMK. m. 228 f. I, 235 f. I) 1190

c. Kredi İle Alınan Mallar 1193

aa. Kredi Sözleşmesi ve Kredi Borcu Ödeme 

Tablosu Getirtilmelidir 1194

bb. Kredide Yapılandırma Olup Olmadığı Belirlenmelidir 1195

cc. Geri Ödemelerin İsabet Ettiği Dönem, Miktarı 

ve Taksit Sayısı Esas Alınmalıdır 1196

dd. Kredinin Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihten Önce Ödenen Taksitleri Edinilmiş Mal, Bu Tarihten Sonra Ödenen Taksitleri Kişisel Mal Sayılmalıdır 1196


ee. Ödenmemiş Kredi Borç Miktarının, Toplam Kredi Borcuna Oranına Göre Belirlenen Kredi Borç Oranının, Toplam Satın Alım Bedeli Karşısındaki Oranına Dönüşümü Yapılmalıdır 1197

ff. Kredi Borcunun Denkleştirmesi Hem Katılma Alacağı Hem De Kalan Kredi Borcu Nedeni İle Yapılamaz 1199

gg. Kredinin Tamamı Rejim İçerisinde Ödenmişse 1201

hh. Kredi Borcunun Mal Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemin Sonrasına Sarkan Ödemeleri Varsa 1201

ıı. Konut Kredisinin Boşanma Dava Tarihinden Sonra Ödenen Kısmının Tahsili İstemi Varsa 1204

d. Kooperatif Yoluyla Alınan Mallar 1205

aa. Kooperatife Üye Kaydı ve Ödeme Evrakları İncelenmelidir 1205

bb. Kooperatif Ödemeleri İçin Bilirkişilerinden Denetime Açık Rapor Alınmalıdır 1206

cc. Evlilik Öncesi ve Sonrası Yapılan Ödemeler Belirlenmelidir 1207

aaa. Evlilik Öncesi Ödeme 1208

bbb. Evlilik Sonrası Ödeme 1208

dd. Kooperatif Ödemelerini Yapanlar 

Belirlenmelidir 1209

ee. Evlilik Öncesi ve Sonrası Yapılan Ödemeler İle Toplam Ödemeye Göre Oranları Tespit Edilerek Karar Verilmesi Gerekir 1209

ff. Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklanan Kooperatif Kaydının İptal ve Tescili İsteğine İlişkin Davalarda Aile Mahkemesi Görevlidir 1210

gg. Örnek Hesaplama 1211

e. Şirket Değerlemesi Konusu Mallar 1212

aa. Şirket Değerlemesinde Yer Alan Değer 

Kavramları 1212

aaa. Piyasa Değeri (Makul Piyasa Değeri/Nakit Değer) 1212

bbb. Tasfiye Değeri (Elden Çıkarma Değeri) 1212

ccc. Defter Değeri (Muhasebe Değeri/Özvarlık Değeri) 1213

ddd. Net Aktif Değeri (Uyarlanmış Defter Değeri/Net Varlık Değeri) 1213

eee. Şerefiye Değeri 1213

fff. İşleyen Teşebbüs Değeri 1213

ggg. Hurda Değer 1213

bb. Şirket Değerlemesi İçin Bilirkişi Heyeti Oluşturulmalıdır 1214

cc. Şirketin Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihteki Bilanço, Bilgi, Belge ve Verileri İncelenmelidir 1215

dd. Şirketin Serbest Piyasadaki Uygun ve Makul Sürüm Değerleri Tespit Edilmelidir 1217

aaa. İçinde Bulunduğu Sektörün Durumu 1218

bbb. Sermaye Durumu 1219

ccc. Varlık Yapısı 1221

ddd. Likitide Durumu 1223

eee. Gelecekte Yaratacağı Kâr Potansiyeli 1223

fff. Geleceğe Yönelik Yapılan Planlamalar 1225

ggg. Kullandığı Teknoloji, Makine Tesisat Durumu 1226

hhh. Üretim Kapasitesi 1226

ııı. Aldığı Sipariş Durumu 1227

iii. Marka Değeri 1227

jjj. Mevcut ve Gelecekteki Tahmini Performansları 1228

kkk. Büyüme Potansiyeli 1231

lll. O Tarihteki Ekonominin Genel Gidişatı 1231

mmm. Pazarlama İle Rekabet Gücü 1232

nnn. Müşteri Portföyü 1232

ooo. Organizasyonu İle Yönetim Kadrosu 1232

ööö. Kar Dağıtım Politikası 1232

ppp. Ekonominin Genel Arz ve Talep Kuralları 1232

ee. Değer Artışının Niteliği Belirlenmelidir 1233

aaa. Konjonktürel Artış Varsa 1233

bbb. Endüstriyel Artış Varsa 1233

ff. Şirketin Tasfiye Tarihindeki Değerinin Esas Alınması Gerekir 1235

f. İnşaat Konusu Mallar 1237

aa. İnşaat 1.1.2002 Öncesi Başlanıp 

Tamamlanmışsa 1237

bb. İnşaat 1.1.2002 Öncesi Başlanıp Sonrası Sürmüşse/Tamamlanmışsa 1237

aaa. İnşaatın Bir Kısmı 01.01.2002 Tarihi Öncesi İnşa Edilmişse 1237

bbb. İnşaat 01.01.2002 Tarihi Sonrası 

Sürmüşse 1238

cc. İnşaat 1.1.2002 Sonrası Başlanıp 

Tamamlanmışsa 1239

2- Hesaba Katılamayacak Mallar 1239

a. Rejim Sonlandıktan Sonra Edinilen Mallar 1240

b. Rejim Sonlandığında Kişisel Mala Dönüşmüş 

Mallar 1241

c. Rejim Sonlandığında Üçüncü Kişiye Ait Olan 

Mallar 1241

B- DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI (DAPA) 

(TMK. m. 227) 1245

C- EKLENECEK DEĞERLER (ED) (TMK. m. 229) 1245

1- Kavram 1245

a. Eklenecek Değerlerin Amacı 1245

b. Eklenecek Değerlerin Konusu 1246

c. Eklenecek Değerlerin İleri Sürülmesi 1247

2- Eklenecek Değerleri Eşe Karşı İleri Sürme  

(TMK. m. 229 f I) 1247

a. Eşin Rızası Olmadan Yapılan Karşılıksız Kazandırmalar (TMK. m. 229 f. I, b.1) 1248

aa. Kazandırma Rejiminin Sona Ermesinden 

Önceki Bir Yıl İçinde Yapılmalıdır 1248

bb. Kazandırma Karşılıksız Olarak Yapılmalıdır 1249

cc. Kazandırma Diğer Eşin Rızası Olmadan Yapılmalıdır 1249

dd. Kazandırma Edinilmiş Mal Grubundan Yapılmalıdır 1251

ee. Kazandırma Olağan Hediye Dışında 

Yapılmalıdır 1251

b. Eşin Katılma Alacağını Azaltmak Kastıyla Yapılan Devirler (TMK. m. 229 f. I, b.2) 1252

aa. Devir, Mal Rejiminin Devamı Süresince Yapılmalıdır 1253

bb. Devir, Diğer Eşin Katılma Alacağını Azaltmak Kastıyla Yapılmalıdır 1254

cc. Devir, Edinilmiş Mal Grubundan Yapılmalıdır 1256

3- Eklenecek Değerleri Üçüncü Kişiye Karşı İleri Sürme (TMK. m. 229 f II) 1257

a. İhbar Yapılmalıdır 1257

aa. Katılma Alacaklısı İhbar Edebilir 1257

bb. Ölmüşse Mirasçılara İhbar Yapılır 1259

cc. Devretmiş Olsa da İhbar Yapılır 1259

b. İhbarın Sonuçları 1259

aa. İhbar Yapmanın Sonuçları 1259

bb. İhbar Yapmamanın Sonuçları 1262

c. Üçüncü Kişinin Sorumluluğu 1262

d. İhbar Sonucu Kurulacak Hüküm 1262

aa. İşlemin İptaline Karar Verilemez 1262

bb. İhbar Edilen Sorumlu Tutulamaz 1263

cc. İhbar Edilenle İlgili Tespitle Yetinilmelidir 1264

4- Eklenecek Değerlerin Uygulama Özellikleri 1264

a. İşlemin Geçerliliğini Etkilemez 1264

b. Taraflarca İleri Sürülmelidir 1265

c. Açıkça Anlaşılanlar Dikkate Alınır 1265

d. Dürüstlük Kuralına Aykırı İstekler Dikkate 

Alınamaz 1266

e. Tasfiye Sırasında İleri Sürülebilir 1267

D- KİŞİSEL MALDA DENKLEŞTİRME (KMD)  

(TMK. m.230) 1267

1- Kişisel Malda Sabit Denkleştirme (KMSD) 

(TMK. m. 230 f I) 1268

2- Kişisel Malda Değişken Denkleştirme (KMDD)  

(TMK. m. 30 f III) 1272

II. ARTIK DEĞER HESABINDA PASİF 1274

A- DEĞER ARTIŞ PAYI BORCU (DAPB) (TMK.  m. 227) 1274

B- EDİNİLMİŞ MALDA DENKLEŞTİRME (EMD)  

(TMK. m. 230) 1275

1- Edinilmiş Malda Sabit Denkleştirme (EMSD) 

(TMK. m. 230 f I) 1276

2- Edinilmiş Malda Değişken Denkleştirme (EMDD)  

(TMK. m. 230 f III) 1276

C- BORÇLAR (TMK. m.231) 1279

1- Borçların Dökümü Yapılır 1279

2- Borçların İlişkin Olduğu Mal Grubu Belirlenir 1284

a. Borcun Özellikleri Dikkate Alınır 1284

aa. Borcun Sebebi 1284

bb. Borcun Zamanı 1284

cc. Borcun İşlevi 1285

dd. Borcun Konusu 1285

b. Borç İlişkin Olduğu Mal Kesimini Yükümlülük 

Altına Sokar 1290

c. Borcun Aidiyeti Anlaşılamazsa Borcu Denkleştirme Karinesi (TMK. m. 230 f II) Uygulanır 1290

3- Borçların Çıkarılması İşlemi Yapılır 1291

a. Kişisel Mallara İlişkin Borçlar Dikkate Alınmaz 1291

b. Edinilmiş Mallara İlişkin Borçlar Dikkate Alınır 1291

III. VARSA ARTIK DEĞER 1294


& 45. ARTIK DEĞERE KATILMA 1295

I. ARTIK DEĞERE KATILMANIN ÖZELLİKLERİ 1295

A- KADER BİRLİĞİ VE HAYAT ORTAKLIĞI ESASINA DAYALIDIR 1295

B- PAYLAŞMA DEĞİL KATILMA SÖZ KONUSUDUR 1296

C- AYNİ PAYLAŞIM YOKTUR 1296

II. ARTIK DEĞERE KATILMA TÜRLERİ 1297

A- KANUNA GÖRE KATILMA 1297

1- Eşit Katılma Kuralı (TMK. m. 236 f.I) 1297

2- Zina veya Hayata Kast Nedeniyle Boşanmada Katılma (TMK. m. 236 f.II) 1299

a. Kavram 1299

b. Usul 1301

aa. Boşanma Kararı Bulunmalıdır 

(TMK. m. 161, 162) 1301

aaa. Zina Sebebiyle Boşanma Kararında 

Uygulanır 1301

bbb. Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Kararında Uygulanır 1301

ccc. Diğer Boşanma Kararlarında Uygulanmaz 1302

bb. Boşanma Davası Sürmekte İse 1302

cc. Boşanma Davası Sırasında Eşlerden Biri 

Ölmüşse  (TMK. m. 181 f.II) 1303

dd. Boşanma Davası Açılmamışsa 1303

c. Pay Oranının Azaltılması ya da Kaldırılması 1304

d. TKM Dönemi Tasfiyesinde Uygulanmaz 1306

B- SÖZLEŞMEYE GÖRE KATILMA (TMK. m. 237) 1306

1- Genel Olarak 1307

a. Paylaşım Şeklinin Değiştirilmesi 1307

aa. Pozitif Aktif Değere Katılım 1307

bb. Negatif Aktif Değere Katılım 1307

b. Paylaşım Oranının Değiştirilmesi 

(TMK. m. 237 f.I) 1307

c. Saklı Payın Zedelenmesi (TMK. m. 237 f.II) 1308

2- İptal, Boşanma veya Mahkeme Kararıyla Mal Ayrılığında (TMK. m. 238) Artık Değere Katılma 1309


& 46. ALACAKLARIN TAKAS EDİLMESİ  VE ÖDENMESİ 1311

I. ALACAKLARIN TAKAS EDİLMESİ (TMK. m. 236 f.I) 1311

A- KARŞILIKLI ALACAKLAR TAKAS EDİLİR 1311

B- HER TÜRLÜ ALACAK TAKAS EDİLİR 1311

1- Alacağın Aynı Neviden Olması Zorunlu Değildir 1313

2- Başka Bir Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasının Konusu Olması Takas Def'inin Yapılmasına Engel Değildir 1313

3- Tasfiye Konusu Olmayan Alacaklar Takas Edilebilir 1313

C- TAKAS USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE İLERİ SÜRÜLMELİDİR 1314

1- Def'i Olarak İleri Sürülebilir 1314

a. Aynı Dava İçerisinde Def'i Olarak İleri Sürülebilir 1314

b. Harca Tabi Olmadan Def'i Olarak İleri 

Sürülebilir 1314

2- Kendiliğinden Dikkate Alınamaz 1314

3- Dava Açarak İleri Sürülebilir 1315

a. Karşı Dava Açarak 1315

b. Ayrı Dava Açarak 1316

4- Davalı Tarafından İleri Sürülebilir 1316

a. Açıkça İleri Sürülmelidir 1316

b. Dilekçelerin Karşılıklı Verilme Süresi İçinde İleri Sürülmelidir 1316

c. Dilekçelerin Karşılıklı Verilme Süresinden Sonra 

İleri Sürülebilir 1317

aa. Davacının Rızasıyla İleri Sürülebilir 1317

aaa. Davacının Açık Rızasıyla İleri 

Sürülebilir 1317

bbb. Davacının Örtülü Rızasıyla İleri 

Sürülebilir 1317

bb. Islah İle İleri Sürülebilir 1317

cc. Ön İnceleme Duruşmasına Davacı Mazeretsiz Gelmezse İleri Sürülebilir 1317

5- Alacaklardan Biri Çekişmeli Olsa Bile Takas İleri Sürülebilir 1317

6- Karşı Alacak Miktarının Takas Talep Tarihinde Belirlenmemiş Olması Kabul Edilmesine Engel Değildir 1318

D- DAVACININ ALACAĞI ESAS ALINARAK KARAR VERİLİR 1318

1- Davacının Alacağından Fazlasına Karar Verilemez 1318

2- Davacının Alacağından Fazlası Alacak Miktarı İçin Karşı Dava ya da Ayrı Dava Açılmışsa Fazla Alacak Miktarı Hakkında Hüküm Kurulabilir 1318

II. ALACAKLARIN ÖDENMESİ (TMK. m. 239) 1318

A- NAKİT VEYA AYIN OLARAK YAPILABİLİR  

(TMK. m. 239 f.I) 1319

1- Ödeme Şeklini Borçlu Belirleyebilir 1319

2- Ödeme Şekline Kural Olarak İtiraz Edilemez 1320

a. Ayni Ödeme Konusu Malın Değeri Az İse 1320

b. Ayni Ödeme Konusu Malın Değeri Fazla İse 1320

3- Ödeme Şekli Ayın ya da Para Olabilir 1320

a. Para Olabilir 1321

b. Ayın Olabilir 1321

4- Ödeme Şekli Dava Sonuçlanıncaya Kadar İleri 

Sürülebilir 1322

B- EKONOMİK BÜTÜNLÜK KORUNMALIDIR.  

(TMK. m. 239 f.I) 1322

C- ÖDEMELERİN ERTELENMESİ İSTENEBİLİR  

(TMK. m. 239 f.II) 1323

1- Ciddi Güçlük Doğmalıdır 1323

2- İstek Bulunmalıdır 1324

3- Uygun Süre Ertelenme Yapılmalıdır 1324

D. FAİZ (TMK. m. 239 f III) 1324

1- Faizin Başlangıcı 1324

a. Katkı Payı Alacağında Faiz 1324

b. Değer Artış Payı Alacağında Faiz 1325

c. Katılma Alacağında Faiz 1326

2- Faizin Aksi Kararlaştırılabilir 1328

E. GÜVENCE (TMK. m. 239 f III) 1329

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

SEÇİLEBİLİR MAL REJİMLERİ  

(TMK. m. 242-281) 

& 47. MAL AYRILIĞI REJİMİ (TMK. m. 242-243) 1332

I. MAL AYRILIĞI REJİMİNİN ÖZELLİKLERİ 1332

A- EŞLERİN KENDİ MALVARLIĞI ÜZERİNDEKİ 

HAKLARI KORUNUR 1332

B- BEKLENEN HAK DOĞURMAZ 1333

C- FİİLEN TASFİYE YAPILIR 1333

II. MAL AYRILIĞI REJİMİNİN SEÇİLMESİ  

(TMK. m. 203-205) 1333

III. MAL AYRILIĞI REJİMİNİN OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ OLARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ  (TMK. m. 206-212) 1334

IV. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF  

(TMK. m. 242) 1334

V. DİĞER HÜKÜMLER (TMK. m. 243) 1337

A- KANITLAMA 1338

B- BORÇLARDAN SORUMLULUK 1338

C. PAYLI MÜLKÜN ÖZGÜLENMESİ 1339


& 48. PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİ 

(TMK. m. 244-255) 1341

I. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF  

(TMK. m. 244-245) 1342

A- GENEL OLARAK (TMK. m. 244) 1343

B- İSPAT (TMK. m. 245) 1344

II. BORÇLARDAN SORUMLULUK (TMK. m. 246) 1345

III. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE 

(TMK. m. 247-255) 1345

A- SONA ERME ANI (TMK. m. 247) 1345

B- MALLARIN GERİ ALINMASI VE PAYLI MALIN VERİLMESİ (TMK. m. 248-249) 1346

1- Genel Olarak (TMK. m. 248) 1346

2- Katkıdan Doğan Hak (TMK. m. 249) 1347

C- AİLEYE ÖZGÜLENEN MALLAR (TMK. m. 250-253) 1349

1- Kural (TMK. m. 250) 1350

a. Paylaşma Konusu Mallar (TMK. m. 250 f. I) 1350

aa. Ailenin Ortak Kullanım ve Yararlanmasına Özgülenmiş Mallar (Veya Yerine Geçen 

Değerler) 1351

bb. Ailenin Ekonomik Geleceğini Güvence Altına Almaya Yönelik Yatırımlar (Veya Yerine Geçen Değerler) 1351

b. Paylaşma Dışı Mallar (TMK. m. 250 f. II) 1352

aa. Manevî Tazminat Alacakları 1352

bb. Miras Yoluyla Edinilen Mallar 1352

cc. Sağlararası veya Ölüme Bağlı Tasarruflarla Edinilen Mallar (Karşılıksız Kazandırmada Bulunanın Açık İradesinden Aksi 

Anlaşılmadıkça) 1353

2- Paylaşmaya Aykırı Davranışlar (TMK. m. 251) 1353

3- Paylaştırma İsteminin Reddi (TMK. m. 252) 1354

4- Paylaştırma Yöntemi (TMK. m. 253) 1356

D- AİLE KONUTU VE EV EŞYASI (TMK. m. 254-255) 1357

1- İptal veya Boşanma Hâlinde (TMK. m. 254) 1358

2- Ölüm Hâlinde (TMK. m. 255) 1359

a. Kural Olarak (Mülkiyet Hakkı Tanınması)  

(TMK. m. 255 f.I) 1359

b. İstisna/Haklı Neden Varsa (İntifa veya Oturma 

Hakkı Tanınması) (TMK. m.255 f.II) 1360

c. Ayni Hak Talep Edilemeyecek Durumlar  (TMK.m.255  f.III) 1360


& 49. MAL ORTAKLIĞI REJİMİ  (TMK. m. 256-281) 1362

I. MÜLKİYET (TMK. m. 256-261) 1368

A- KAPSAMI (TMK. m. 256) 1368

B- ORTAKLIK MALLARI (TMK. m. 257-259) 1369

1- Genel Mal Ortaklığı (TMK. m. 257) 1373

2- Sınırlı Mal Ortaklığı (TMK. m. 258-259) 1374

a. Edinilmiş Mallarda Ortaklık (TMK. m. 258) 1374

b. Diğer Mal Ortaklıkları (TMK. m. 259) 1374

C- KİŞİSEL MALLAR (TMK. m. 260) 1375

D- İSPAT (TMK. m. 261) 1375

II. YÖNETİM VE TASARRUF (TMK. m. 262-267) 1375

A- ORTAKLIK MALLARINDA (TMK. m. 262-266) 1376

1- Olağan Yönetim (TMK. m. 262) 1376

2- Olağanüstü Yönetim (TMK. m. 263) 1376

3- Ortaklık Malları İle Meslek Veya Sanat İcrası  

(TMK. m. 264) 1377

4- Mirasın Kabulü Veya Reddi (TMK. m. 265) 1377

5- Sorumluluk ve Yönetim Giderleri (TMK. m. 266) 1377

B- KİŞİSEL MALLAR (TMK. m. 267) 1378

III. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK  

(TMK. m. 268-269) 1378

A. ORTAKLIK BORÇLARI (TMK. m. 268) 1378

B- KİŞİSEL BORÇLAR (TMK. m. 269) 1379

IV. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR (TMK. m. 270) 1379

V. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE  

(TMK. m. 271-281) 1380

A- SONA ERME ANI (TMK. m. 271) 1380

B- KİŞİSEL MALA EKLEME (TMK. m. 272) 1381

C- KİŞİSEL MAL İLE ORTAKLIK MALI ARASINDAKİ DENKLEŞTİRME (TMK. m. 273) 1381

D- DEĞER ARTIŞ PAYI (DAP) (TMK. m. 274) 1382

E- DEĞER BELİRLENMESİ (TMK. m. 275) 1383

F- PAYLAŞMA (TMK. m. 276-277) 1383

1- Ölüm veya Diğer Bir Mal Rejiminin Kabulü Hâlinde (TMK. m. 276) 1383

2- Diğer Hâllerde (TMK. m. 277) 1384

G- PAYLAŞMA USULÜ (TMK. m. 278-281) 1384

1- Kişisel Mallar (TMK. m. 278) 1384

2- Aile Konutu ve Ev Eşyası (TMK. m. 279) 1385

a. Kural Olarak (Mülkiyet Hakkı Tanınması)  

(TMK. m. 279 f.I) 1385

b. İstisna/Haklı Neden Varsa (İntifa veya Oturma 

Hakkı Tanınması) (TMK. m.279 f.II) 1386

c. Rejim Ölüm Dışındaki Nedenle Son Bulmuşsa  

(TMK. m. 279 f.III) 1386

3- Diğer Malvarlığı Değerleri (TMK. m. 280) 1386

4- Diğer Paylaşma Kuralları (TMK. m. 281) 1387

DOKUZUNCU BÖLÜM 

MAL REJİMLERİNDE MİLLETLERARASI UYUŞMAZLIKLAR

& 50. MAL REJİMİNDE BAĞLAMA KURALI, UYGULANACAK STATÜ VE VASIFLANDIRMA 1389

I. BAĞLAMA KAVRAMI 1389

A- BAĞLAMA KONUSU 1389

B- BAĞLAMA NOKTASI 1389

1- Vatandaşlık/Milli Hukuk (lex patriae) 1390

2- Yerleşim Yeri/İkametgahın Bulunduğu Ülke Hukuku 

(lex domicilii) 1390

3- Mutad Mesken/Mutad Meskenin Bulunduğu Ülke 

Hukuku (lex residentiae) 1391

a. Mutad Meskenin Tanımı 1391

b. Mutad Meskenin Bağlama Noktası Olarak 

Özellikleri 1391

aa. Gerçek Durumu Göstermesi 1391

bb. Fiili Durumu Göstermesi 1392

cc. Düzenli ve Devamlı Oturulan Yeri Göstermesi 1392

dd. Hayat İlişkisinin Merkezini Göstermesi 1392

ee. Sosyal Çevreyi Göstermesi 1392

c. Mutad Meskenin Bağlama Noktası Olarak Uygulandığı İlişkiler 1392

4- Davaya Bakan Hakimin Hukuku (lex fori) 1393

5- İşlemin Yapıldığı Yer Hukuku (locus regit actum) 1393

6- Seçilen Hukuk 1393

C- BAĞLAMA ŞEKLİ 1394

1- Tek Basamaklı Bağlama 1394

2- Çok Basamaklı Bağlama 1394

3- Seçenekli Bağlama 1394

II. MAL REJİMİNDE BAĞLAMA KURALI 1395

A- EŞLER YETKİLİ HUKUKU BELİRLEMİŞSE  

(MÖHUK m. 15, f. I) 1395

1- Belirlemenin Zamanı 1395

2- Belirlemenin Şekli 1395

3- Belirlemenin Sınırları 1395

4- Belirlemenin Sonuçları 1396

B- EŞLER YETKİLİ HUKUKU BELİRLEMEMİŞSE 

(MÖHUK m. 15, f. I) 1396

C- EŞLER EVLENMEDEN SONRA YENİ BİR MÜŞTEREK HUKUKA SAHİP OLMUŞSA (MÖHUK m. 15, f. III) 1396

D- EŞLERİN TAŞINMAZ MALLARI TASFİYE 

EDİLECEKSE (MÖHUK m. 15, f. II) 1397

III. VASIFLANDIRMA KAVRAMI 1397

A- GENEL OLARAK 1398

B- BAĞLAMA KONUSUNDA VASIF İHTİLAFI 1398

1- Vasıf İhtilafının Sebepleri 1398

a. Sistem Farklılığı 1398

aa. İç ve Yabancı Maddi Hukuk Farklılığı 1399

bb. Milletlerarası Özel Hukuk Kuralı ile İç Maddi Hukuk Farklılığı 1399

b. Bağlama Kuralının Yokluğu 1399

2- Vasıf İhtilafının Çözümü 1399

a. Lex Fori'ye Göre Çözüm 1399

b. Lex Causae'ya Göre Çözüm 1401

c. Milletlerarası Özel Hukuk Adaletine Göre Çözüm 1401

d. Karma Çözüm 1401

C- BAĞLAMA NOKTASINDA VASIF İHTİLAFI 1401

1- Genel Olarak 1401

2- Vasıf İhtilafının Çözümü 1401

3- Lex Fori Çözümün İstisnaları 1402

a. Vatandaşlığın Vasıflandırılması 1402

b. Atıf Halinde Vasıflandırma 1402

IV. MAL REJİMİNDE UYGULANACAK STATÜ VE VASIFLANDIRMA 1402

A- MAL REJİMİNİN GEÇERLİLİĞİ 1402

B- MAL REJİMİNİN SEÇİLMESİ 1402

C- MAL REJİMİNİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 1403

D- MAL REJİMİNDE YÖNETME, YARARLANMA VE TASARRUF 1403

E- DİĞER HALLERDE STATÜNÜN 

UYGULANABİLİRLİĞİ 1403

1- Evlilik Dışı Birliktelik 1403

a. Kayıtlı Olmayan Hayat Ortaklığı 1403

b. Kayıtlı Hayat Ortaklığı 1404

2- Farklılıkları Olanların Evlenmeleri 1404

a. Farklı Dinde Olanların Evlenmeleri 1404

b. Farklı Mezhepte Olanların Evlenmeleri 1404

c. Farklı Irkta Olanların Evlenmeleri 1405

d. Farklı Dilde Olanların Evlenmeleri 1405

e. Farklı Renkte Olanların Evlenmeleri 1405

3- Aynı Cinsten Olanların Evlenmeleri 1405

4- Cinsiyet Değiştirmiş Olanların Evlenmeleri 1406

5- Çocuk Yaşta Olanların Evlenmeleri 1407

6- Birden Çok Kadın veya Erkekle Evlenme 1407

7- Muvazaalı Evlenme 1408


& 51. MAL REJİMLERİNE İLİŞKİN DAVALARDA MİLLETLERARASI YETKİ 1409

I. GENEL OLARAK 1409

A- KAVRAM 1410

1- Ülke İçi Yetki/İç Yetki 1411

2- Milletlerarası Yetki 1411

B- İÇ HUKUK KURALIDIR 1411

C- DAVA ŞARTI DEĞİLDİR 1412

D- KANUNLA DÜZENLENİR 1412

E- KARMA NİTELİKTEDİR 1412

F- TÜRK HUKUKUNUN UYGULANMASI ŞARTINA BAĞLIDEĞİLDİR 1413

II. MİLLETLERARASI GENEL YETKİ KURALI  

(MÖHUK m. 40) 1413

A- İÇ HUKUKUN YETKİ KURALLARI GEÇERLİDİR 1413

1- İç Hukukta Genel Yetkili Mahkeme  

(MÖHUK m. 40, HMK m. 6) 1414

a. Genel Olarak (HMK m. 6) 1414

aa. Vasıflandırma 1414

bb. Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer 1414

cc. Muhtarlık belgesi 1415

dd. Varsayılan Yerleşim Yeri 1415

ee. Kurumlarda Bulunulan Yer 1415

ff. Adres Beyan Formu 1415

gg. İkamet Tezkeresi 1415

hh. Geçici İkamet İzni 1417

ıı. Yabancılar Kütüğü 1417

b. Davalının Birden Fazla Olması Hâlinde Yetki 

(HMK m. 7) 1417

aa. Davalılardan Birinin Yerleşim Yeri 

Mahkemesinde Dava Açılabilir 1417

bb. Kanunda, Ortak Yetkiyi Taşıyan Bir Mahkeme Belirtilmişse Davaya O Yer Mahkemesinde 

Bakılır 1417

cc. Davalılardan Birini Sırf Kendi Yerleşim Yeri Mahkemesinden Başka Bir Mahkemeye 

Getirmek Amacı Bulunmamalıdır 1418

c. Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Açılacak Davalarda Yetki (HMK m. 8) 1418

aa. Geçici Olarak Oturana Karşı Açılacak Alacak 

veya Taşınır Mal Davası Bulunmalıdır 1418

bb. Geçici Olarak Oturanların Orada Bulunmaları Uzunca Bir Süre Devam Edebilecek Olmalıdır 1418

d. Türkiye’de Yerleşim Yerinin Bulunmaması Hâlinde Yetki (HMK m. 9) 1418

aa. Genel Yetkili Mahkeme, Davalının Türkiye’deki Mutad Meskeninin Bulunduğu Yer 

Mahkemesidir 1419

bb. Özel Yetki Hâlleri Saklı Olarak Malvarlığı Haklarına İlişkin Dava, Uyuşmazlık Konusu Malvarlığı Unsurunun Bulunduğu Yerde de Açılabilir 1419

2- İç Hukukta Özel Yetkili Mahkemeler 1419

a. Genel Olarak 1419

b. Mal Ayrılığına Dönüştürme Davasında Yetkili Mahkeme (TMK m. 207) 1419

c. Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasında Yetkili 

Mahkeme (TMK m. 214) 1420

aa. Rejimin Ölümle Sona Ermesi Durumunda  

(TMK. m. 214 b.1) 1421

bb. Boşanma Durumunda 1422

aaa. TKM Dönemi (TKM m. 146) 1422

bbb. TMK Dönemi (TMK. m. 179, 214 b.2) 1424

aaaa. Boşanma Kararı Veren Mahkeme Yetkilidir 1424

bbbb. Boşanma Davası Sonuçlanmadan Yetkisizlik Kararı Verilemez 1425

cc. Evliliğin İptali Durumunda (TMK. m. 156, 160, 214 b.2) 1426

dd. Mal Ayrılığına Karar Verilmesi Durumunda  (TMK. m. 214 b.2) 1427

ee. Diğer Durumlarda 1427

B- GENEL YETKİ KURALINA KONU DAVALAR 1427

III. MİLLETLERARASI ÖZEL YETKİ KURALLARI 

(MÖHUK m. 41-46) 1428


KAVRAM DİZİNİ 1429


ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN YAŞAM ÖYKÜSÜ 1491


ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN ÇALIŞMALARINDAN “BİR KISMI” 1493

A) KİTAPLARI 1493

B) MAKALELERİ 1500

C) TEBLİĞLERİ 1509

D) MODERATÖR OLARAK YARGITAY ADINA KATILIM 1553

E) YASAMA FAALİYETİNE YARGITAY TEMSİLCİSİ 

OLARAK KATILIM 1554

F) BİLİMSEL TOPLANTILARA YARGITAY ADINA 

KATILIM 1555

G) SÖYLEŞİLER 1557

H) AÇIK OTURUMLAR 1558

I) TEZİ 1558


 


KAYNAKÇA

ACABEY, M.Beşir : Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimi, 

İzmir-1998

ACABEY, M.Beşir :“Medeni Kanun Tasarısının Evlilik 

Birliğinde Yasal Mal Rejimine İlişkin 

Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, 

Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş 

Günü Armağanı, İstanbul-2001, Cilt:2, 

s. 777-798. (Kısaltma: ACABEYArmağan)

ACABEY, M.Beşir : “Yasal Mal Rejimi”, 4721 sayılı Türk 

Medenî Kanunu’nun Hukuk 

Yapısındaki Yenilikleri, Konferans 

Bildiriler ve Tartışmalar, Muğla-2002. 

(Kısaltma: ACABEY-Bildiri)

ACABEY, M.Beşir : “Edinilmiş Mallara Katılma 

Rejiminde Mülkiyet Türleri, İspat 

Kuralları ile Karineler”, Uygulamalı 

Aile Hukuku Sertifika Programı III, 

(17 – 18 Kasım 2006), İstanbul Ticaret 

Üniversitesi Yayınları, İstanbul-2007 

(Kısaltma: ACABEY-Karineler)

ACABEY, M.Beşir : “Edinilmiş Mallara Katılma 

Rejiminde Mal Grupları-İspat 

Kuralları ve Eşlerin Paylı Mülkiyeti 

Altındaki Mallara İlişkin 

Düzenlemeler, Dokuz Eylül Hukuk 

Fakültesi Dergisi, Cilt:9 Özel Sayı 2007 

s. 491-534 (Kısaltma: ACABEYGruplar)

ACABEY, M.Beşir : “Edinilmiş Mallara Katılma 

Rejiminde Bazı Konular Hakkında 

Düşünceler”, İzmir Barosu Dergisi, 

Nisan-2009, s. 169-213 (Kısaltma: 

ACABEY-Düşünce)

ACAR, Faruk : “Sağ Kalan Eşin Katılma Alacağı ve 

Miras Hakkı” Uygulamalı Aile 

Hukuku Sertifika Programı III, (17 –

18 Kasım 2006), İstanbul Ticaret 

Üniversitesi Yayınları, İstanbul-2007 

(Kısaltma: ACAR –Sağ Kalan)

ACAR, Faruk : Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve 

Eşin Yasal Miras Payı, Ankara-2007. 

(Kısaltma: ACAR –Mal Rejimi) 

AKSOY, Muammer : Mukayeseli Hukuk Açısından Karı 

Koca Mal Rejimi ve Miras Hukuku İle 

Bağı, Ankara-1964.

ALDEMİR, İpek Betül : Edinilmiş Mallara Katılma 

Rejiminde Taraf İradelerinin Etkisi, 

İstanbul-2018.

BARLAS, Nami : “Yeni Türk Medeni Kanunu 

Hükümleri Çerçevesinde Eşler Arası 

Hukuki İşlem Özgürlüğü ve Sınırları” 

Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu 

İçin Armağan, Ankara-2004, s. 115-

125.

CANÖZÜ, Salih : Anonim Şirketlerde Kâr Payının 

Tespiti ve Dağıtılması, Ankara-2016

CEYLAN, Ebru : “4721 sayılı Türk Medenî 

Kanunu’nun Mal Rejimleri İle İlgili 

Getirdiği Yeni Düzenlemeler”, Prof. 

Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü 

Armağanı, İstanbul-2002, C:2, s. 1019-

1053. (Kısaltma: CEYLAN-Armağan)

CHAMBERS, Nurgül : Firma Değerlemesi, İstanbul 2009

ÇİFÇİ, Afet Gülen BÜBERCİ; 

DEMİREL, Derya İçöz : Anonim ve Limited Şirketlerde Pay, 

Kar Payı ve Yedek Akçelerin 

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 

Kapsamında Tasfiyesi, Ankara-2019.

DEMİR, Mehmet : “Türk Medeni Kanununa Göre 

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde 

Değer Artı Payı ve Denkleştirme 

Alacağı”, TBB Dergisi, Sayı:61, 2005, 

s. 292-303.

DOĞAN, Murat : “Mal Rejiminin Tasfiyesinde ve 

Miras Paylaşımında Aile Konutu ve Ev 

Eşyası” AÜEHFD. 2003, C. VII, S:3-4, 

s. 651-696. (Kısaltma: DOĞANTasfiye)

DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan;

GÜMÜŞ, Alper : Türk Özel Hukuku, Cilt III, Aile 

Hukuku, İstanbul-2005

GÜNARSLAN, Banu Fatma : Edinilmiş Mallara Katılma 

Rejiminde Değer Artış Payı Alacağı, 

Ankara-2017

GÜRBÜZ, A. Osman; ERGİNCAN, 

Yakup : Şirket Değerlemesi, Klasik ve 

Modern Yaklaşımlar, İstanbul-2008

KARAKİMSELİ, Ayşe : Eşler Arasındaki Yasal Mal Rejimine 

Karşı Alacaklıları Koruyucu 

Düzenlemeler, Ankara-2017

KARAMERCAN, Fatih : Katkı-Değer Artış Payı & Katılma 

Alacağı Davaları, Ankara-2019

KILIÇOĞLU, Ahmet : Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, 

Ankara-2002. (Kısaltma: 

KILIÇOĞLU-Mal Rejimi)

ODENDAHL, Hanswerner : “Türk Medeni Kanunu’nun Yeni 

“Mal Rejimi” Hükümleri, Eksiklikleri 

ve Sorunları Üzerine Bir 

Karşılaştırma”, Ankara-2005.

ODENDAHL, Hanswerner : “Edinilmiş Mallara Katılma 

Rejiminin Alman Yasal Mal Rejimi ile 

Karşılaştırılması” Uygulamalı Aile 

Hukuku Sertifika Programı III, (17 –

18 Kasım 2006), İstanbul Ticaret 

Üniversitesi Yayınları, İstanbul-2007, 

(Kısaltma: ODENDAHL -Edinilmiş)

ÖZDEMİR, Saibe Oktay : “Mal Ayrılığı Rejiminde Eşlerin Mali 

Yükümlülükleri ve Evlilik Sona 

Erdikten Sonra Diğer Eşin 

Malvarlığında Bulunan Katkıların 

İadesi”, Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve 

Rayegan Kender’e Armağan, 2007, s. 

980-993, (Kısaltma: ArmağanÖZDEMİR)

ÖZTAN, Bilge : “Evlilikte Mal Rejimleri”, Türk 

Hukuku ve Toplumu Üzerine 

İncelemeler, Türkiye Kalkınma Vakfı 

Yayınları, Ankara-1974., (Kısaltma: 

ÖZTAN-Evlilik)

PERÇİN, Gizem Ersen : Milletlerarası Özel Hukuk 

Bakımından Mal Rejimleri, İstanbul2014.

SARI, Suat : Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimi 

Olarak Edinilmiş Mallara Katılma 

Rejimi, İstanbul-2007.

SONSUZOĞLU, Elif : Medeni Kanun’da Mal Rejimi 

Düzenlemeleri ve Vergi Hukukundaki 

Etkileri, İstanbul-2006.

ŞEKER, Muzaffer :”Edinilmiş Mallara Katılma 

Rejiminin İsviçre ile Karşılaştırması” 

Uygulamalı Aile Hukuku Sertifika 

Programı III, (17 – 18 Kasım 2006) , 

İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Yayınları, İstanbul-2007. (Kısaltma: 

ŞEKER-Karşılaştırma)

ŞENOCAK, Zarife : “Edinilmiş Mallara Katılma 

Rejiminde Artık Değere Katılma İle 

İlgili Mal Rejimi Sözleşmeleri ve 

Tenkisi” AÜHFD, C:58 s. 377-411.

ŞENSÖZ, Ebru : Milletlerarası Özel Hukukta Mal 

Rejimine Uygulanacak Hukuk 

Uygulamalı Aile Hukuku Sertifika 

Programı III, (17 – 18 Kasım 2006), 

İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Yayınları, İstanbul-2007.

ŞIPKA, Şükran : “Edinilmiş Mallara Katılma 

Rejiminin Yasalaşma Süreci ile 

Yürürlüğe İlişkin Sorunlar”

Uygulamalı Aile Hukuku Sertifika 

Programı III, (17 – 18 Kasım 2006),

İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Yayınları, İstanbul-2007, (Kısaltma: 

ŞIPKA-Sorunlar)

T.C. ADALET BAKANLIĞI : Tutanaklarla Türk Medenî Kanunu, 

Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü 

ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 

Ankara-2002

YAĞCIOĞLU, Ali Haydar : Edinilmiş Mallara Katılma 

Rejiminde Eşlerin Yasal Alım Hakkı, 

İzmir-2007.

YALÇIN, Hasan : Şirket Değerlemesi (Teori ve 

Uygulama), İstanbul-2014

ZEYTİN, Zafer : Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve 

Tasfiyesi, Ankara-2005

ZEYTİN, Zafer : “Değer Artış Payı, Eklenecek 

Değerler ve Denkleştirme Alacağı” 

Uygulamalı Aile Hukuku Sertifika 

Programı III, (17 – 18 Kasım 2006),

İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Yayınları, İstanbul-2007, (Kısaltma: 

ZEYTİN -Değer)

ZEYTİN, Zafer : “Edinilmiş Mallara Katılma 

Rejimindeki Artık Değere Katılma 

Alacağı (veya Değer Artış Payı 

Alacağı) Haczedilebilir mi?, THD, 

Nisan-2007, s. 13-20. (Kısaltma: 

ZEYTİN -Faiz)

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: mal rejimleri
İlgili Yayınlar