Hukuksal Koruma Sigortası

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Tennur KOYUNCUOĞLU - Hikmet KOYUNCUOĞLU
ISBN: 9789750258206
72,00 TL 80,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tennur KOYUNCUOĞLU, Hikmet KOYUNCUOĞLU
Baskı Tarihi 2020/01
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

TH137
Hukuksal Koruma Sigortası ve Yargı Reformu Strateji Belgesi
Av. Dr. Tennur KOYUNCUOĞLU - Av. Dr. Hikmet KOYUNCUOĞLU
2020/01 2. Baskı, 336 Sayfa
ISBN 978-975-02-5820-6

Bireyin bir topluluğa ait olmasını sağlayan ortak payda adalettir. 82 Milyon için yapıldığı söylenen bir yargı reformu bunu hedeflemektedir. Adalet üretiminde devletin sorumluluğu kadar tüm demokratik kamusal, özel nitelikte mekanizmalarının da yardımcılık yükümlülüğü vardır. Yargıç, savcı avukat üçlüsüyle yargı tam bağımsız ve tarafsız olmalıdır. Adaletin gerçekleşmesinde İkili devlet birimlerine karşı halkın tek sivil gücü olan avukat halkın birinci güvencesidir.

İşte yeni projede yer alan "Hukuksal Koruma Sigortaları" halka avukat bulma sigortasıdır. Hepimiz yaşadığımız her tür hak ihlallerine karşı, ödeyeceğimiz küçük primlerle, uzman bir avukattan yardım alabilecek, ödeme zorluğu olanlara devlet destek verecektir. Herkese ilk adli yardım ve ücretsiz on line danışma hakkını sağlayacak, ülkemizdeki bu konudaki hukuk boşluğunu dolduracaktır. Ayrıca uzun Mahkeme süreçlerine katlanmadan avukat yardımıyla sulh ve arabuluculukla uyuşmazlıkları kısa yoldan sonlandırabileceğiz.

Kadına şiddet söz konusu olduğunda devlet desteği son derece önemlidir. Arendt' in sözleriyle; "kadının özgürlüğü için adalet aramak toplumu yeniden kurma politikasıdır". Bu noktada asıl destek, şiddet ortaya çıkmadan önlemektir. Olmadığında yargı ve mahkemeden önce şiddet gören kadının "bir avukatla ücretsiz danışma hakkı" pakette adalete giden ilk adım olmalıdır.

Belge uzun çalışmalar sonucu çıkarılmışsa da, beklentileri karşılamaktan uzaktır. Birbiri ardına yeni yasal düzenlemelerin yanında, tek amacı Hukuksal Koruma Sigortası yapan bir sigorta Şirketinin kurulması, Adalet ve Sanayi Ticaret Bakanlıkları işbirliğinde organizasyon birimleri ile bütçe hazırlaması ve Baroların bu özel iş alanında avukat eğitimini tamamlaması gerekecektir. Kitapta tüm bu hususlar tüm yönleri ile ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Konu Başlıkları

Hasar Tazminat Şirketleri ve Simsarlığı
Hukuksal Koruma Sigortası, Uzmanlık Dalı
Kadına Şiddet ve Hukuksal Koruma Sigortası
Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma
Sürücü Hukuksal Koruma
Taşınmaz Mala Bağlı Hukuksal Koruma
Kişi–Aile Hukuksal Koruma
Genel Şartlarının Açıklanması
Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

İçindekiler

2. Basıya Önsöz  9

1. Basıya Önsöz  13

Kısaltmalar  23

Giriş  25

I. Bölüm

HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI (HKS) VE

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ (YRSB)

A. YARGI STRATEJİSİ ÜZERİNE GENEL TARTIŞMALAR  29

B. YARGI STRATEJİ BELGESİ, ÖZELDE KADINA ŞİDDET  31

C. YRSB KAPSAMINDA HKS OLUŞTURMA ZORUNLULUĞU  35

C.1. “Savunma Hakkının Etkin Kullanılması Amacı” ve HKS  35

C.2. Adalete Erişimin Kolaylaştırılması ve Güçlendirilmesi Amacı ve HKS  37

C.3. Sulh Sözleşmesi, Arabuluculuk ve HKS  39

D. HKS, YRSB’DE AMAÇ 6/7 BÖLÜMÜNDE DÜZENLENMİŞTİR  42

II. Bölüm

UYGULAMA SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1. HASAR SİMSARLARI VE KOMİSYONCULARINA KARŞI ÇÖZÜM HUKUKSAL KORUMA SİGORTA ŞİRKETİ  47

A. Avukatın İsyanı  49

B. TBB Tarafından Açılan Bir Dava  51

C. TBB‘in “Simsarlıkla Mücadele Komisyonu Raporu” Üzerine Düşünceler  52

D. Yasa Dışı Uygulamalara Karşı HKS  54

2. HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI UZMANLIĞI  56

A. Sigorta Hukuku Özel Bir Uzmanlık Dalıdır  56

B. TTK’da Doğrudan Düzenlenmeyen “HKS”  57

C. Özel HKS ve Sosyal Hukuk Koruması  58

D. Avukatlara Uzmanlık Eğitimi ve Yeni Bir İş Alanı  59

3. ŞİDDET GÖREN KADINA ÜCRETSİZ DANIŞMA VE ADLİ YARDIM HAKKI  60

A. Temel Metinler  60

B. Kadına Özel, Ücretsiz Danışma Hakkı  62

C. Mağdur Hakları Kanun Tasarısı  63

D. “CMK” Gibi “Hak” Avukatlığı Listesi  64

E. Kadına Şiddetten Korunma “HKS Klozu”  66

F. Sigortalı Kadın, Sigorta Ettiren Devlet  66

G. Her Şiddet Başvurusunda Hukuksal Koruma Sigortası  67

III. Bölüm

ADALET BAKANLIĞI TASLAK ÇALIŞMASI

I. HUKUKİ HİMAYE SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI  69

A. Sigorta Koruması  71

A.1. Sigortanın Konusu  71

A.2. Sigorta Teminatının Kapsamı  72

A.3. Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Teminat ve Hususlar  74

A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Hususlar  75

A.5. Hukuki Himayenin Ortadan Kalkması  75

A.6. Bekleme Süresi ve Muafiyet  76

A.7. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu  76

B. Riziko ve Teminat  76

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi  76

B.2. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalıya Düşen Yükümlülükler  77

B.3. Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi  77

B.4. Başarı Şansının Değerlendirilmesi ve Sigorta Korumasının Reddi  78

B.5. Avukatın Seçimi  79

B.6. Sigortalının Ölümü  80

B.7. Sigorta Sözleşmesinin Son Bulması  80

B.8. Temlik ve Giderlerin Tazmini  80

C. Çeşitli Hükümler  81

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması  81

C.2. Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü  81

C.3. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü  82

C.4. Birden Çok Sigorta  83

C.5. Tebliğ ve İhbarlar  83

C.6. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması  84

C.7. Yetkili Mahkeme  84

C.8. Zamanaşımı  84

C.9. Klozlar ve Özel Şartlar  84

II. HUKUKİ HİMAYE TASLAK KLOZLAR  84

A. Araç ve Sürücüye Bağlı Hukuki Himaye  86

1.1. Teminat Kapsamına Giren Hususlar  86

1.2. Ek Sözleşme İle Teminat kapsamına alınabilecek Uyuşmazlıklar  86

1.3. Araç ve Sürücüye Bağlı Hukuksal Korumanın Kapsamı Dışındaki Hususlar  87

1.4. Poliçede Belirlenen Aracın Devri ve Bildirim  87

B. Ceza ve İdare Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar İçin Hukuki Himaye  87

1.1. Teminat Kapsamına Giren Hususlar  88

1.2. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Alınacak Hususlar  88

1.3. Ceza ve İdare Hukukunda Doğan Hukuki Himaye Kapsamı Dışındaki Hususlar  89

C. Özel Hukuktan Doğan Uyuşmazlıklar İçin Hukuksal Koruma  89

1.1. Teminat Kapsamına Giren Hususlar  90

1.2. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Alınabilecek Hususlar  91

1.3. Özel Hukuktan Doğan Hukuki Himaye Kapsamı Dışındaki Hususlar  91

1.4. Poliçede Belirtilen Taşınmaz Devredilir İse  92

1.5. Boşanma Davalarında Rizikonun Gerçekleşmesi  92

IV. Bölüm

HUKUKSAL KORUMA SİGORTASINDA ÖN AÇIKLAMALAR

1. HKS; TÜRKİYE'YE GELİŞİ VE SESSİZLİĞE BÜRÜNÜŞÜ  93

2. HKS VATANI AVRUPA  97

3. AVRUPA KONSEY YÖNERGELERİ  101

4. HKS YENİDEN YAPILANDIRILMASI  109

5. SİGORTACININ YAPTIĞI HUKUKSAL YARDIMIN ÖZETLENMESİ  115

6. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI  121

7. SİGORTACININ GÜVEN VERME YÜKÜMÜ  129

8. TRAFİK SİGORTALARININ TAMAMLAYICISI HKS  135

9. KOLAYLAŞTIRICI İLKELER  139

V. Bölüm

YÜRÜRLÜKTEKİ 1996 TARİHLİ HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI

GENEL ŞARTLARI

A. SİGORTA KORUMASI  155

A.1. Sigortanın Konusu  156

a. HKS’de Sigorta Koruması ve TTK'da Sigorta Sözleşmelerinin Tanımı  156

b. Sigorta Konusunun, HKS’nin Hukuksal Niteliği Açısından Değerlendirilmesi  163

A.2. Sigortanın Kapsamı  170

2.1. Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma  171

2.2. Sürücü Hukuksal Koruma  189

2.3. Taşınmaz Mala Bağlı Hukuksal Koruma  198

2.4. Kişi – Aile Hukuksal Koruması  200

A.3. Ek Sözleşme İle Teminat Kapsamına Dahil Dilebilecek Hususlar  209

A.4. Teminat Kapsamına Giren Giderler  210

A.5. Teminat Dışında Kalan Giderler  216

A.6. Teminat Dışında Kalan Genel Haller  219

A.7. Hukuksal Korumanın Kasıtla İşlenen Suçlarda Ortadan Kalkması  221

A.8. Sigortanın Coğrafi Sınırı  222

A.9. Muafiyetler  223

A.10. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu  223

B. RİZİKO VE TAZMİNAT  223

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi  225

B.2. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalıya Düşen Yükümlülükler  232

B.3. Başarı Şansının Değerlendirilmesi ve Sigorta Korumasının Reddi  237

B.4. Avukatın Seçimi  243

B.5. Yargılama Dışı İşlerde Sigortacının Yardımı  249

a. Yargılama Dışı ve Gerekli Yardım Kavramları (B.5)  250

b. HKSGŞ B.5. Maddesinin HKS A.1 ile Tamamlanması Görüşü  252

c. Avukatın Bağımsızlık Yükümü  254

d. HKS Çalışan Avukatların ve Hasarın Organizasyonu  260

e. TBB ve Baroların İtirazları  261

f. HKS, Alternatif Uzlaşmaya Açılmalıdır  268

B.6. Sigortalının Ölümü  270

B.7. Olağanüstü Fesih Bildirimi  271

B.8. Temlik ve Masrafların Tazmini  272

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  275

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü  275

C.2. Sigortalı veya Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü  279

C.3. Sigortalı veya Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü ve Sonuçları  280

C.4. Birden Çok Sigorta  282

C.5. Tebliğ ve İhbarlar  282

C.6. Sırların Saklı Tutulması  283

C.7. Yetkili Mahkeme  283

C.8. Zamanaşımı  284

C.9. Özel Şartlar  288

EKLER

Ek–1: Hukuksal Koruma Sigortası Genel Koşullarının Hazırlanmasında Önemli Tarihler  295

Ek–2: TBB Tarafından Danışmanlık Hizmetlerinin AK 35 Maddesine Aykırı Bulunmasına İlişkin Görüş’ü  297

Ek–3: Hukuksal Koruma Sigortasının Ayrı Bir Branş Olarak Tesisini Gösteren RG.  299

Ek–4: AB’nin 1987 Tarihli Konsey Yönergesi  301

Ek–5: Hukuksal Koruma Sigortasının Alman Sigorta Yasasında Düzenleyen Maddeler ve Çevirisi  307

Ek–7: Sigorta ve Reasürans Faaliyetlerinin Uygulanmasına İlişkin 2009/138/EG Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi  313

Kaynakça  329

Kavramlar Dizini  333

Yazarların Özgeçmişi  337

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar