Adli Sigortacılık

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Zeynep REVA
ISBN: 9789750259487
42,30 TL 47,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Zeynep REVA
Baskı Tarihi 2020/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

Adli Sigortacılık

Av. Zeynep REVA

2020/02 1. Baskı, 167 Sayfa

ISBN 978-975-02-5948-7

Sigorta sektörü özellikle gelişmekte olan ülkelerde gelişen ve büyüme potansiyeli olan bir pazar olup, bu büyümeyle doğru orantılı olarak sigortacılık konulu adli vakaların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Gittikçe daha çok adli vakaya dönüşen sigorta dosyalarında konuya adli bilimler şemsiyesi altında bakabilen, olaylara salt sigortacı gözüyle değil aynı zamanda hukuki ve kriminal gözle de bakabilen ve bu noktada mahkemelerin adil ve doğru karar verme süresinde gerekli teknik bilgiyi sağlayan yeni bir bilim dalı olarak "Adli Sigortacılık" karşımıza çıkmaktadır. Adli sigortacılık belirli bir disiplin altında olmamakla birlikte sigorta suistimalleri ile mücadele sürecinde sigortacılar tarafından kimi zaman kısmen kullanılan bir yöntem olsa da bunun bilimsel olarak ve belirli bir disiplin altında yapılması önemlidir. Bu kitap, büyüyen ve büyümeye daha da devam edecek olan sigortacılık sektörüne adli bakış açısı getirmeyi, adli tıp ile sigortacılığın yollarının kesiştiği noktalara değinmeyi, sigorta şirketi çalışanlarına ve sigorta konulu davaları takip eden avukatlara yol gösterip rehberlik etmeyi ve belki de ileride vazgeçilmez olacak bir gelişmenin tetikleyicisi olmayı hedeflemiştir.

Konu Başlıkları
Adli Sigortacılık Kavramı
Adli Sigortacılığın Başlıca Alanları
Sigorta Branşları Bazında Sigorta Suistimalleri
Nedensellik Bağı İncelemeleri
Maluliyet Hesaplamaları
Sigortalı Tedavi Giderleri
Adli Bilimlerin Sigortacılık Bakımından Önemi
Adli Tıp Bilirkişiliğinin Sigortacılık Bakımından Önemi

İçindekiler

Önsöz  7

Teşekkür  11

Kısaltmalar Listesi  15

Tablo Listesi  17

1. GİRİŞ  19

2. SİGORTACILIĞIN GENEL KAVRAMLARI VE KAPSAMI  21

2.1. Sigortanın Tanımı  21

2.2. Sigortacılığın Önemi  23

2.3. Sigorta Türleri  27

2.4. Dünyada Sigortacılık  53

2.4.1. Genel Olarak  53

2.4.2. Rakamsal Olarak  55

2.5. Türkiye’de Sigortacılık  64

2.5.1. Genel Olarak  64

2.5.2. Rakamsal Olarak  66

3. SİGORTACILIĞIN HUKUKİ BOYUTU  69

3.1. Sigorta Hukukunun Niteliği  69

3.2. İlgili Mevzuat  69

3.3. Sigorta Davalarına Dair İstatistikler  79

4. ADLİ SİGORTACILIK KAVRAMI  80

5. ADLİ SİGORTACILIĞIN BAŞLICA ALANLARI  81

5.1. Sigorta Suistimali  81

5.1.1. Genel Olarak  81

5.1.2. Sigorta Suistimali Tipleri  83

5.1.3. Sigorta Suistimallerinin Etkileri  86

5.1.4. Sigorta Suistimallerinin Sonuçları Nelerdir?  89

5.1.5. Sigorta Branşları Bazında Sigorta Suistimalleri  91

5.1.6. Sigorta Suistimali İstatistikleri  109

5.1.7. Sigorta Suistimalleri ile Mücadele  115

5.1.8. Sigorta Suistimallerinin Hukuki Boyutu  125

5.2. Nedensellik Bağı İncelemeleri  130

5.3. Maluliyet Hesaplamaları  134

5.4. Sigortalı Tedavi Giderleri  135

6. ADLİ BİLİMLERİN SİGORTACILIK BAKIMINDAN ÖNEMİ  136

7. ADLİ TIP BİLİRKİŞİLİĞİNİN SİGORTACILIK BAKIMINDAN ÖNEMİ  140

8. SONUÇ VE ÖNERİLER  151

KAYNAKLAR  153

 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar