İcra ve İflas Hukuku El Kitabı

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Baki KURU
ISBN: 978-605-146-119-9
Stok Durumu: Tükendi
100,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Baki KURU
Baskı Niteliği Gözden Geçirilmiş
Baskı Tarihi 2013/04
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

İİ083
İcra ve İflas Hukuku El Kitabı
Prof. Dr. Baki KURU
2013/04 2. Baskı, 1678 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-146-119-9

İcra ve İflâs Hukukunun bütün konularını kapsayan bu El Kitabı, yazarın 1988-1997 yılları arasında yayımlamış olduğu dört ciltlik İcra ve İflâs Hukuku isimli Kitabımın yeni bir baskısı değildir. Yazarın 2004 yılında yayımlanan İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı isimdeki kitabının yeni yürürlüğe giren ana kanunların ( TBK, HMK ve TTK) ışığında yeniden gözden geçirilmiş ve kısmen genişletilmiş ikinci baskısıdır. 

Kitap özellikle hâkimler, avukatlar ve lisansüstü araştırma yapanlar için başvuru (müracaat) kitabı olarak düşünülmüş ve hazırlanmıştır. Yargıtay’ın İcra ve İflâs hukukuna ilişkin çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanmış olan kararlarına, kısmen de yayınlanmamış kararlarına kitapta geniş ölçüde yer verilmiştir. Bundan başka, İsviçre Federal Mahkemesi’nin (ve bazı İsviçre kantonlarının mahkemelerinin) hukukumuz bakımından faydalı olan kararlarına da, El Kitabı’nda yer verilmiştir.

İcra ve İflâs Hukuku El Kitabının bu ikinci baskısında, yeni yürürlüğe giren ana kanunların (TBK, HMK ve TTK), icra ve iflâs hukuku ile ilgili olan hükümlerine ve eski ana kanunların (BK, HUMK ve eTTK) hükümleriyle birlikte yer verilmiştir. Bunun nedeni İİK açısından yürürlükten kaldırılmış olan ana kanunlar ile yeni ana kanunlar arasındaki benzerliklerin ve farkların belirtilmesi, özellikle kitaptaki örneklerin bir çoğunun yürürlükten kaldırılmış olan ana kanunlara ilişkin olmasıdır.

El Kitabının sonunda, çok ayrıntılı (kanun isimlerine ve kavramlara göre) arama cetvelleri mevcuttur.

İcra ve İflâs Hukukunun bütün konularını kapsayan bu El Kitabı, yazarın 1988-1997 yılları arasında yayımlamış olduğu dört ciltlik İcra ve İflâs Hukuku isimli Kitabımın yeni bir baskısı değildir. Yazarın 2004 yılında yayımlanan İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı isimdeki kitabının (1466 sayfa Ciltli) yeni yürürlüğe giren ana kanunların ( TBK, HMK ve TTK) ışığında yeniden gözden geçirilmiş ve kısmen genişletilmiş ikincibaskısıdır.

Kitap özellikle hâkimler, avukatlar ve lisansüstü araştırma yapanlar için başvuru (müracaat) kitabı olarak düşünülmüş ve hazırlanmıştır. Yargıtay’ın İcra ve İflâs hukukuna ilişkin çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanmış olan kararlarına, kısmen de yayınlanmamış kararlarına kitapta geniş ölçüde yer verilmiştir. Bundan başka, İsviçre Federal Mahkemesi’nin (ve bazı İsviçre kantonlarının mahkemelerinin) hukukumuz bakımından faydalı olan kararlarına da, El Kitabı’nda yer verilmiştir.

İcra ve İflâs Hukuku El Kitabının bu ikinci baskısında, yeni yürürlüğe giren ana kanunların (TBK, HMK ve TTK), icra ve iflâs hukuku ile ilgili olan hükümlerine ve eski ana kanunların (BK, HUMK ve eTTK) hükümleriyle birlikte yer verilmiştir. Bunun nedeni İİK açısından yürürlükten kaldırılmış olan ana kanunlar ile yeni ana kanunlar arasındaki benzerliklerin ve farkların belirtilmesi, özellikle kitaptaki örneklerin bir çoğunun yürürlükten kaldırılmış olan ana kanunlara ilişkin olmasıdır.

El Kitabının sonunda, çok ayrıntılı (kanun isimlerine ve kavramlara göre) arama cetvelleri mevcuttur.

Kitabın konu başlıkları:

 1. Genel Hükümler
 2. İcra Dairelerinin Görevleri ve Yükümlülükleri
 3. İcra Müdürlerinin Sorumluluğu
 4. İcra Harç ve Giderleri
 5. İcra İşlerinde Tebligat
 6. İcra Takibinin Tarafları
 7. Her Borçluya Karşı İcra Takibi Yapılabilir
 8. İlamsız İcra
 9. Genel Haciz Yolu
 10. İcra Takibinin Başlaması
 11. Ödeme Emri ve Kesinleşmesi
 12. Borçtan Kurtulma Davası
 13. İcra Takibinin İptali, Geri Bırakılması ve Ertelenmesi
 14. Menfi Tespit Davası
 15. İstirdat Davası
 16. Paraya Çevirme
 17. Borcun Taksitle Ödenmesi
 18. Paraların Paylaştırılması(Ödenmesi) Safhası
 19. Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu
 20. Kiralar Hakkında Özel Hükümler
 21. İlam ve İlam Niteliğindeki Belgeler
 22. Para Alacakları Hakkındaki İlamların İcrası
 23. Konusu Paradan Başka Bir Şey Olan İlamların İcrası
 24. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip
 25. Rehnin Paraya Çevrilmesi İle İlgili Müşterek (Ortak) Hükümler
 26. İhtiyati Haciz
 27. İflas Hukukuna Giriş
 28. İflas Yolları
 29. İflasın Hukuki Sonuçları
 30. İflasın Müflisin Tasarruf Yetkisine Etkisi
 31. İflasın Tasfiyesi
 32. Paraya Çevirme (Satış)
 33. Basit Tasfiye
 34. Konkordato
 35. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması
 36. İflas ve Konkordatonun Ülke Dışı Etkileri
 37. Fevkalade Hallerde Mühlet ve Tatil

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar