İcra Hukukunda Rehin Açığı Belgesi

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: D. Nurdan KORKMAZ
ISBN: 978-605-7622-93-8
Stok Durumu: Stokta var
37,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar D. Nurdan KORKMAZ
Baskı Tarihi 2019/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İcra Hukukunda Rehin Açığı Belgesi

D. Nurdan KORKMAZ

2019/06 1. Baskı, 270 Sayfa

ISBN 978-605-7622-93-8

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu madde 152'de rehin açığı belgesi başlığı altında düzenlenen, uygulamada ve doktrinde, kesin rehin açığı belgesi olarak adlandırılan belge, rehnin veya ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibin sonunda, alacağın rehnin bedelinden karşılanamaması durumunda düzenlenir. Çalışmamızda kesin rehin açığı belgesinin düzenlenme koşulları, hüküm ve sonuçları gibi konular, kaynak kanun İsviçre İcra ve İflas Kanunu'nda da düzenlenen rehin açığı belgesinden benzerlikleri ve farklılıkları ile ortaya koyularak açıklanmıştır. Öte yandan, İcra ve İflas Kanunu'na 1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun'la getirilen ve Türk Hukuku'na özgü olan geçici rehin açığı belgesi, rehnin veya ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibin sona ermesinden önce, alacağın rehinden karşılanmayacağı anlaşılmakta ise, İcra ve İflas Kanunu madde 150/f'teki şartlar dahilinde, alacaklıya verilir. Alacaklı, bu belge ile borçlunun diğer mallarının haczini talep edebilme ve diğer alacaklıların haczine iştirak edebilme imkanına sahip olmaktadır. Geçici rehin açığı belgesinin düzenlenmesine ilişkin koşullar ve bu belgeye bağlanan sonuçlar hem teorik açıdan hem de uygulamadaki ortaya çıkan sorunlar açısından çalışmamızda ayrıca ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   Birinci Bölüm 
   REHİN HAKKI VE ÖNCE REHNE BAŞVURMA KURALI 
   §1. Rehin Hakkı Kavramı ve Temel Özellikleri
   I. Rehin Hakkı Kavramı
   II. Rehin Hakkının Temel Özellikleri
   §2. Rehin Hakkının Türleri
   I. Taşınmaz Rehni
   II. Taşınır Rehni
   §3. Önce Rehne Başvurma Kuralı 
   I. Genel Olarak
   II. Önce Rehne Başvurma Kuralının Amacı ve Hukuki Niteliği
   III. Önce Rehne Başvurma Kuralının İstisnaları ve Taraf Menfaatinin Korunması


    İkinci Bölüm 
    KESİN REHİN AÇIĞI BELGESİ 
    §4. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Amacı, İşlevi ve Tarihsel Gelişimi
    I. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Amacı ve İşlevi
    II. Kesin Rehin Açığı Belgesine İlişkin Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi
    §5. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Tanımı ve Hukuki Niteliği
    I. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Tanımı
    II. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Hukuki Niteliği
    §6. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Düzenlenme Şartları
    I. Genel Olarak
    II. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Olmalı 
    III. Rehnin Satılamaması veya Satılıp da Satış Bedelinin Alacağı Karşılamaması
    §7. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Düzenlenme Yeri, Zamanı ve Şekli
    I. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Lehtarı
    II. Düzenleme Yetkisi
    III. Düzenleme Zamanı ve Şekli
    IV. Kesin Rehin Açığı Belgesinin İçeriği
    §8. Kesin Rehin Açığı Belgesine Bağlanan Hüküm ve Sonuçlar
    I. Genel Olarak
    II. Haciz veya İflas Yoluyla Takip Yapılması
    III. Kesin Rehin Açığı Belgesinin İcra ve İflas Kanunu m.68 Anlamında Borç İkrarını İçeren Belge Olması
    IV. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Hacze İştirak İmkanı Vermesi
    V. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Borcun Yenilenmesi Sonucunu Doğurmaması
    VI. Kesin Rehin Açığı Belgesine Bağlı Alacağın Zamanaşımının İşlemeye Başlaması
    VII. Kefillere Müracaat Edilebilmesi
    §9. Kesin Rehin Açığı Belgesine Dayanarak Takip Yapılması
    I. Yetkili İcra Dairesi
    II. Takibin Şekli
    III. Takibin Başlatılması Aşamasına İlişkin Şikayetler


     Üçüncü Bölüm 
     GEÇİCİ REHİN AÇIĞI BELGESİ 
     §10. Geçici (Muvakkat) Rehin Açığı Belgesinin Amacı, İşlevi ve Tarihsel Gelişimi
     I. Geçici Rehin Açığı Belgesinin Amacı ve İşlevi
     II. Geçici Rehin Açığı Belgesine İlişkin Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi
     §11. Geçici (Muvakkat) Rehin Açığı Belgesinin Tanımı ve Hukuki Niteliği
     I. Geçici Rehin Açığı Belgesinin Tanımı
     II. Geçici Rehin Açığı Belgesinin Hukuki Niteliği
     §12. Geçici Rehin Açığı Belgesinin Düzenlenme Şartları
     I. Genel Olarak
     §13. Geçici Rehin Açığı Belgesinin Düzenlenme Yeri, Zamanı ve Şekli
     §14. Geçici Rehin Açığı Belgesine Bağlanan Hüküm ve Sonuçlar
     I. Genel Olarak
     II. Geçici Rehin Açığı Belgesine Sahip Alacaklı Borçlunun Diğer Mallarının Haczini Talep Edebilir
     III. Geçici Rehin Açığı Belgesine Sahip Alacaklı Bu Belgeye Dayanarak Hacze İştirak Edebilir
     IV. Geçici Rehin Açığı Belgesine Dayanan Haczin Hukuki Niteliği
     V. Rehinli Malın Satılmasına Bağlı Sonuçlar
     VI. Rehinli Malın Satılamamasına Bağlı Sonuçlar 
     SONUÇ


      KAYNAKÇA
      EKLER

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.