İdarenin Sivil Havacılık Alanında Hava Taşımacılığına İlişkin Faaliyetleri

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Ömer Faruk Erol
ISBN: 9786051527093
171,00 TL 190,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Faruk Erol
Baskı Tarihi 2018/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

İdarenin Sivil Havacılık Alanında Hava Taşımacılığına İlişkin Faaliyetleri

Dr.Ömer Faruk EROL

2018/03 1.Baskı,376 Sayfa,Ciltli

ISBN 978-605-152-709-3

İÇİNDEKİLER

  GİRİŞ

   BİRİNCİ BÖLÜM 
   TÜRKİYE'DE SİVİL HAVACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİ KONUSUNDAKİ MEVCUT DURUM 
   BİRİNCİ KISIM 
   SİVİL HAVACILIK VE HAVA HUKUKU 
   I. Sivil Havacılık Kavramı
   A. Devlet-Sivil Hava Aracı
   B. Sivil Havacılık Faaliyetlerinin Sınıflandırılması
   II. Hava Hukukunun Tanımı, Özellikleri ve Kapsamı
   A. Hava Hukukunun Tanımı
   B. Hava Hukukunun Özellikleri
   C. Hava Hukukunun Kapsamı 
   III. Türk Hava Hukukunun Tarihsel Gelişimi
   İKİNCİ KISIM 
   SİVİL HAVACILIK İŞLETMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE HAVA TAŞIMA FAALİYETİNİN HUKUKİ REJİMİ 
   I. Sivil Havacılık İşletmeleri
   A. Hava Taşıma İşletmeleri
   B. Havaalanı ve Terminal İşletmeleri
   C. Bakım-Eğitim-Sağlık Kuruluşları
   II. Hava Taşıma Faaliyetinin Hukuki Niteliği
   A. Kamu Hizmeti Açısından Hava Taşıma Faaliyeti
   B. Kolluk Faaliyeti Açısından Hava Taşıma Faaliyeti
   C. Ticari Hava İşletmelerinin Unsurları Bakımından Hava Taşıma Faaliyeti
   ÜÇÜNCÜ KISIM 
   SİVİL HAVACILIK FAALİYETLERİNDEKİ GÖREVLİ VE YETKİLİ İDARELER 
   I. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
   A. Bakanlığın Sivil Havacılığa İlişkin Görev ve Yetkileri
   B. Bakanlığın Sivil Havacılığa İlişkin Hizmet Birimleri
   C. Bakanlığın Sivil Havacılığa İlişkin Kurulları
   II. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
   A. SHGM'nin Görev ve Yetkileri
   III. Devlet Hava Meydanları İşletmesi
   DÖRDÜNCÜ KISIM 
   SİVİL HAVACILIKTA ULUSLARARASI KURULUŞ VE DÜZENLEMELERİN TÜRK SİVİL HAVACILIK FAALİYETLERİNE ETKİSİ 
   I. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı-ICAO 
   A. ICAO'nun Görev ve Yetkileri
   II. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı-EASA 
   A. EASA'nın Görev ve Yetkileri
   B. EASA-SHGM İlişkisi
   C. AB Üyelik Müzakerelerinin Etkileri
   III. Şikago Konvansiyonu'nun Sivil Havacılık Rejimine Etkisi
   A. Şikago Konvansiyonu'nda Düzenlenen Temel Havacılık Rejimi
   B. İkili Hava Ulaştırma Anlaşmalarının Kapsam ve Sonuçları
   C. Şikago Konvansiyonu'nun Ekleri ve Hukuki Niteliği

    İKİNCİ BÖLÜM 
    TİCARİ HAVA İŞLETMELERİNİN TABİ OLDUĞU HUKUKİ REJİM 
    BİRİNCİ KISIM 
    TİCARİ HAVA İŞLETMECİLİĞİNDE REGÜLASYON 
    I. Genel Olarak Regülasyon Kavramı ve Kapsamı
    A. Regülasyon Kavram ve Tanımı
    B. Sivil Havacılıkta Regülasyon
    II. Ticari Hava İşletmeciliğinde Regülasyona Konu Hususlar
    A. Emniyet ve Güvenlik
    B. Ekonomik Müdahale
    İKİNCİ KISIM 
    TİCARİ HAVA İŞLETMECİLİĞİNDE DEREGÜLASYON 
    I. Genel Olarak Deregülasyon Kavram ve Tanımı
    II. Ticari Hava İşletmeciliğinde Deregülasyon Uygulamaları 
    A. Türkiye ve ABD'de Deregülasyon Uygulamaları
    B. Deregülasyon Uygulamalarının Sonuçları
    C. Regülasyon ve Deregülasyon Arasında Dengeye İlişkin Değerlendirme
    ÜÇÜNCÜ KISIM 
    TİCARİ HAVA İŞLETMECİLİĞİNDE ÖZENDİRME VE DESTEKLEME FAALİYETLERİ 
    I. Özendirme ve Destekleme Faaliyetinin Hukuki Niteliği
    II. Hava Taşıma Faaliyetine İlişkin Özendirme ve Destekleme Faaliyetleri

     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
     TÜRKİYE'DE TİCARİ HAVA İŞLETMELERİNİN HUKUKİ REJİMİNE YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ 
     I. Hukuki Düzenlemelere İlişkin Genel Esaslar
     II. Sivil Havacılıkta İdari Teşkilat Yapısı
     A. ABD'de Sivil Havacılıkta İdari Teşkilatlanma
     B. MCASA Düzenlemesi
     C. Türk Sivil Havacılık Teşkilat Yapılanmasına İlişkin Model Önerisi
     III. Sivil Havacılıkta İdarenin İşleyişi, Görev ve Yetkileri
     A. FAA'nin İşleyişi, Görev ve Yetkileri
     B. MCASA Düzenlemesi
     C. SHGM İşleyişi, Görev ve Yetkilerine İlişkin Model Önerisi
     IV. Sivil Havacılıkta Regülasyona Konu Hususlar
     A. MCASA Düzenlemesi
     B. Havacılık İşletmelerinin Regülasyonuna İlişkin Değerlendirme
     SONUÇ

     Yorum Yap

     Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.