İdari Yargı İdari Yargıç ve Yargısal Emir

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Hasan Nuri YAŞAR
ISBN: 9786051520094
Stok Durumu: Tükendi
29,17 TL 32,41 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hasan Nuri YAŞAR
Baskı Tarihi 2013/06
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İD050
İdari Yargı Kararlarının Etkinleştirilmesi Arayışında
İdari Yargı İdari Yargıç ve Yargısal Emir
Prof. Dr. Hasan Nuri YAŞAR
2013/06 2. Baskı, XVIII+226 Sayfa
ISBN 978-605-152-009-4

Teorik bir yaklaşım içeren bu çalışmanın konusu olarak idari yargı kararlarının uygulanmasının, idari yargının, Fransa'da klasik kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı biçimde Yürütme içindeki "idare cihazı"nın yanı başında ve aynı zamanda kendine özgü biçimde karşısında konumlanışından kaynaklanan, dolayısıyla genel hükümlere tabi bir sorun oluşturan "yargı kararlarının uygulanması"ndan, ayrı bir anlamı, içeriği ve önemi vardır. Ülkemizde, Fransa ile benzer özelliklerine rağmen, uzun zamandan beri kuvvetler ayrılığı ilkesine göre düzenlenmiş idari yargının, daha az çetrefil sorunlar içerdiğini düşünmek yanıltıcı olur. Gerçi Türk doktrininde kuvvetler ayrılığına ilişkin incelemelerde, yargı ve yürütme ve dolayısıyla yargı ve idare ayrımı da teorik olarak bütün boyutlarıyla incelenmediği için bir adım öteye giderek, idari yargı İdare ilişkisini ortaya koymak, arkasından idari yargı kararlarının uygulanmasını sağlayacak çözümler üzerine çalışmak, hem uzun zamandır özel olarak incelenmemiş bir konuyu gündeme taşımak, hem de biraz da sanki "aşılmış"lık yanıltıcı görüntüsüyle göz ardı edilmiş bir konuyu ele almak gibi, birçok zorluğu göze almayı gerektiriyor. 
Belirtelim ki, bu çalışmanın konusu, idari yargı kararlarının sonuçları ve dava yoluyla uygulanmasına ilişkin sorunların ele alınması değil, idari yargı kararının uygulanmasına yarayacak yeni ve etkili araçların tespiti ve yeni bir kimliğe ihtiyaç duyan idari yargının hizmetine sunulmasıdır. Bu nedenle, idari yargı organı ve yargıcı, içinde bulunduğumuz yüzyılın gerçeklerine uygun olarak yeniden incelemiştir." 
(Giriş'ten) 

Birinci Bölüm
İDARİ YARGININ DOĞUŞU, AYRILIK İLKESİ VE İDARENİN BAĞIMSIZLIĞI

KISIM I - İdari yargının doğuşu ve idari yargı ile İdarenin ayrılığı ilkesi

§1 - İdari yargının doğuşu
§2 - İdari yargı teorisi

A.Fransa'da idari yargı
B.Türkiye'de idari yargı

KISIM II - Ayrılık ilkesi ve İdarenin bağımsızlığı

§1 - Ayrılık ilkesi
§2 - İdarenin bağımsızlığı ilkesi
§3 - İdari yargıç ve idareci ayrımı
§4 - İdari yargıcın idarenin bağımsızlığı ilkesine saygı gösterme zorunluluğu
§5 - İdari yargıcın idareci gibi davranma yasağı
§6 - Ayrılık ilkesinin içerdiği belirsizlikler

A.Yargıç ve idareci arasındaki tedahül
B.Tutuk yargı sorunu

§7 - Ayrılık ilkesi ve idari yargıcın bağımsızlığı

KISIM III - İdari yargıç ve İdarenin yargısal denetimi

§1 - İdari yargıç

A.Tek yargıç
B.Kurul yargılaması
C.İdari yargıcın kimlik krizi
D.İdari yargıç hâkim değildir

§2 - İdari yargı gerekli mi?
§3 - İdari yargının denetimin sınırları
§4 - Ayrılık ilkesinin idari yargı denetimin kapsamı üzerindeki etkisi

İkinci Bölüm
İDARENİN AYRICALIKLARI VE İDARİ YARGI KARARI

KISIM I- İdari kararın kesin karar niteliğinin geçiciliği

§1- Kanunilik karinesi
§2- İdarenin yargıya başvurma zorunluluğunun bulunmaması
§3- İdari kararın bağlayıcılığı
§4- İdari yargı denetiminin a posteriori olması
§5- İdari yargının yavaş işlemesi ve idari yargı denetimine etkisi

KISIM II-İdari kararın uygulamasının durdurulması

§1- İdari yargıya başvurunun yürürlüğü kendiliğinden durdurmaması

A.İdari yargıya özgü bir kural
B.Durdurucu etkinin oluşması: yürütmenin durdurulması

KISIM III-İdarenin yargı kontrolüne tabi olma gereği

§1- İdari yargı kararının (hükmün) İdare için mutlak nitelik taşıması

A.Yargı kararının gücü: idari yargıda kesin hüküm
B.İdari yargı kararının hukuksal gerçeği ifade etmesi

§2- İdarenin yargı kararlarını uygulama ödevi

A.Yargı kararının yasa koyucunun müdahalesi ile sonuçsuz kalması
B.Yargı kararına uyma zorunluluğunun kamu düzeni dolayısıyla zayıflaması

KISIM IV-İdari yargı kararının etkisinin spontane olması

§1- İdari yargı kararına uyma zorunluluğu idarenin bağımsızlığı ilkesinin üstündedir
§2- Yargı kararının uygulanması için İdarenin iyi niyetli olma gereği: kamu kurumlarına karşı cebri icra yasağı

KISIM V-İdarenin yargı kararı karşısındaki borçları

§1- İdarenin yargı kararının uygulanması anındaki borçları
§2- İdarenin yargı kararının uygulanmasına bağlı borçları
§3- İdari yargı kararının geriye yürürlüğü ve sınırları

Üçüncü Bölüm
İDARENİN YARGI KARARINI UYGULAMAMASI VE YARGISAL EMİR

KISIM I- İdarenin yargı kararını uygulamama eğilimi

§1- İdarenin yargı kararlarını uygulamama teknikleri
§2- İdarenin yargı kararlarını uygulamamasına karşı kullanılabilecek olağan yargısal araçlar: dava yolu

KISIM II- darenin yargı kararını uygulamamasına karşı yeni arayışlar

§1- İdarenin yargı kararını uygulamadığını dikkate alan bir yargılama anlayışı
§2- İdarenin bazı ayrıcalıklarının daraltılması

A.Kanunilik karinesinin sınırlandırılması
B.Genel hükümler İdareye de uygulanabilir mi?

§3- İdari yargıcın iktidarının genişlemesi

A.İdari yargıcın bağımsızlığı ilkesinin (yeniden) vurgulanması
B.İdari yargıcın kendi kendini sınırlamasının giderek tartışmalı hale gelmesi

KISIM III- İdari yargıca İdareye yargısal emir verme ve yaptırım uygulama yetkisi tanınması

§1- Yargısal emir kavramı

A.Yargısal emir yasağının dayandığı klasik gerekçeler
B.Yargısal emir yasağının aşılması gereği
C.Yargısal emir ve idari yargıç

§2- Yargısal emir ve idari işlem yapma yasağı
§3- Yargısal emir ve idareci yerine geçme yasağı
§4- Fransız idari yargılama hukukunda yargısal emir
§5- Türk idari yargılama hukukunda yargısal emir
§6- İdari yargının yaptırım uygulama yetkisi

KISIM IV- İdari yargı kararının uygulanmasını sağlamaya yönelik yargı dışı arayışlar

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar