İlaç ve Korunması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mevci ERGÜN
ISBN: 9786050512564
467,50 TL 550,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mevci ERGÜN
Baskı Tarihi 2022/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1227

Jur. Dr. Mevci ERGÜN

İnsanlık için "sağlıklı yaşam" ve "yaşam süresi" nin uzaması birbirini

tamamlayan iki ayrı kavramdır. Bu kavramlarda geçen "yaşam"a bağlı ve

ayrılmaz diğer biri ise, "ilaç" kavramıdır.

Günümüzde devlet bütçelerinden, savunma sanayi. eğitim ve öğretimden sonra en fazla ilaç üretim ve tüketimine pay ayırdığı ileri sürülmektedir.

İlaç, doğrudan insan sağlığıyla ilgili olması yanında, ayrıca, Anayasa tarafından güvence altına alınan sağlık hakkı ile de ilgili bir üründür (Any. m.17

ve 56).

İnsan sağlığı ile ilişkisi olan ilaç, aynı zamanda patent, biyoteknolojik buluşlar, marka, tasarım, yeni bitki çeşitlerinde ıslahçı haklarına da konu olmaktadır.

Bu eserin; ilaçla ilgili meslek sahipleri, tüketici ve üretici çevresine, hem

öğreti hem de uygulama alanında katkı sağlayacağını umut etmekteyiz.

Eserin hazırlık çalışmalarında, yürürlükte olan ve yürürlükten kaldırılan

birincil düzenlemeler, ikincil düzenlemeler, bilimsel öğreti ve yargısal içtihatlardan da yararlanılmıştır.

Bu eserde işlenen konu başlıkları şöyledir:

- Temel Kavramlar.

- İlaç Adları, Vitaminler, Üretimi, Kaynakları Ve Sınıflandırılması.

- İlaçlarla İlgili Koruma Yöntemleri.

- Yeni İlaç Geliştirme Ve İlaç Müstahzarları İle Eşdeğerlikleri.

- Ruhsatlandırma.

- Ecza Ticarethaneleri.

- Tıbbi Ürün Ruhsat Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi Ve Belgeler

İle Diğer Ekler.

14 Mart 1827' de, II. Mahmut döneminde, ilk cerrahhane, Tıphane-i

Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla Türkiye'de modern tıp eğitimi okulu kurulmuş olup, bu kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" nın kutlandığı tarihte de bu eserin yayıma hazır hale gelmesi, büyük bir mutluluk vesilesi olmuştur. Bu sebeple, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı en içten duygulamla ve saygılarımla kutlarım.

8

Eserin hazırlanmasında gösterdiği yardım ve özenli katkıları nedeniyle,

sevgili eşim Sayın Şeyda Ergün' e esenlik ve şükranlarımı sunarım. Ayrıca,

ailemizin sağlık sorunlarında her zaman yardım ve engin mesleki bilgilerinden

yararlandığımız güzide şahsiyetler; Saygıdeğer Doktor Esin Taşbaş, Dentist

Gülşah Eren, Doktor Fatma Özpehlivan, Doktor Uğur Taşbaş, Eczacı Murat

Özyaman ve Doktor Metin Yurdakoş'a bu vesileyle teşekkürlerimizi, şüknanlarımızı ve saygılarımızı sunarız.

Ayrıca, bu eserin basım ve yayım çalışmalarını gerçekleştiren Yetkin Yayıncılık yönetici ve çalışanlarını içtenlikle tebrik eder, katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

En içten saygılarımızla, 29 Nisan 2022

Dr. Jur. Mevci ERGÜN

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..........................................................................................................7

KISALTMALAR ..........................................................................................9

YARARLANILAN ESERLER ..................................................................19

İÇİNDEKİLER ...........................................................................................69

İLAÇ VE KORUNMASI..........................................................................115

BAŞLANGIÇ TEMEL KAVRAMLAR..................................................115

I. İLAÇ...............................................................................................115

1. GENEL BİLGİ..........................................................................115

2. İLAÇ KAVRAMI ......................................................................116

II. FARMAKOLOJİ............................................................................119

III. İLAÇ FORMÜLASYONU.............................................................120

IV. TOKSİKOLOJİ ..............................................................................120

V. JENERİK İLAÇ..............................................................................121

VI. ETKİN MADDE.............................................................................123

VII. VİTAMİN.......................................................................................124

BİRİNCİ KISIM

İLAÇ ADLARI, VİTAMİNLER, ÜRETİMİ,

KAYNAKLARI VE SINIFLANDIRILMASI

BİRİNCİ BÖLÜM

İLAÇ ADLARI

1. GENEL AD (JENERİK AD)....................................................127

2. TİCARİ AD (MARKA, SAHİPLİ AD VEYA MÜSTAHZAR

ADI)..........................................................................................127

3. KİMYASAL AD ......................................................................128

İKİNCİ BÖLÜM

İLAÇ ÜRETİMİ, KAYNAKLARI, SINIFLANDIRILMASI

I. İLAÇ ÜRETİMİ .............................................................................129

II. İLAÇLARIN KAYNAKLARI.......................................................129

III. İLAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI...........................................130

1. GENEL OLARAK ...................................................................130

A. Farmakalojik Özellikler.....................................................130

B. Kimyasal Yapısı ................................................................131

C. Hedef Sistemler.................................................................131

D. Etki Ettiği Bölge................................................................132

70

2. İLAÇLARIN FİZYOLOJİK ETKİLERİNE GÖRE

SINIFLANDIRILMASI ...........................................................132

A. Sinir Sistemini Etkileyen İlaçlar........................................132

B. Kalp Ve Damar Sistemini Etkileyen İlaçlar......................133

C. Sindirim Sistemini Ve Barsakları Etkileyen İlaçlar ..........133

D. Solunum Sistemini Etkileyen İlaçlar.................................133

E. Kemoterapik Etki Gösteren İlaçlar....................................133

F. Vitaminler Ve Hormonlar .................................................133

G. Dezenfektan Ve Antiseptik Etki Gösteren İlaçlar. ............133

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İLAÇLARIN TESİRLERİNİ VERİLİŞ YOLUNA GÖRE GÖSTERME

ŞEKİLLLERİ, İLAÇLARIN REÇETELEME ŞEKİLLERİ,

İLAÇLARIN SAKLAMA KOŞULLARI VE SON KULLANMA

TARİHİ İLE İLAÇLARIN FARMASÖTİK ŞEKİLLERİ

I. İLAÇLARIN TESİRLERİNİ VERİLİŞ YOLUNA GÖRE

GÖSTERME ŞEKİLLLERİ...........................................................135

II. İLAÇLARIN REÇETELEME ŞEKİLLERİ...................................135

III. İLAÇLARIN SAKLAMA KOŞULLARI VE SON KULLANMA

TARİHİ...........................................................................................135

1. İLAÇLARIN SAKLAMA KOŞULLARI ................................135

2. İLAÇLARIN SON KULLANMA TARİHİ .............................136

IV. İLAÇLARIN FARMASÖTİK ŞEKİLLERİ...................................136

A. Tablet..................................................................................136

B. Efervesan Tablet.................................................................137

C. Kapsül ................................................................................137

Ç. Flakon.................................................................................137

D. Ampul.................................................................................137

E. Krem...................................................................................137

F. Merhem ..............................................................................137

G. Şampuan.............................................................................137

Ğ. Paket...................................................................................138

H. Toz .....................................................................................138

I. Transdermal Sistem............................................................138

İ. İmplant Sistem....................................................................138

K. İnhaler Sistem.....................................................................138

L. Süspansiyon........................................................................138

M. Şurup ..................................................................................138

N. Supozituar (fitil).................................................................138

O. Losyon................................................................................139

Ö. Damla .................................................................................139

71

P. Sprey ..................................................................................139

R. Ovül....................................................................................139

İKİNCİ KISIM

İLAÇLARLA İLGİLİ KORUMA YÖNTEMLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK İLAÇLARLA İLGİLİ KORUMA YÖNTEMLERİ

GİRİŞ .........................................................................................................139

I. İLAÇTA PATENT KORUMASI...................................................139

II. İLAÇLARDA TEST VERİLERİNİN KORUNMASI ...................141

III. İLAÇLARDA GERİYE DÖNÜK (PİPELİNE) KORUMA ..........143

VI. ROCHE - BOLAR İSTİSNASI......................................................143

A. Genel Kapsam ........................................................................143

B. Bolar İstisnası ve Veri İmtiyazı..............................................145

V. TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN EK KORUMA........................................148

VI. İLAÇLARDA AÇIKLANMAMIŞ BİLGİLERİN KORUNMASI 148

VII. İNHİSARİ VERİLER.....................................................................150

İKİNCİ BÖLÜM

İLAÇTA PATENT KORUMASI

I. İLAÇ - PATENT VE FAYDALI MODEL İLİŞKİSİ ....................155

1. İLAÇ - PATENT İLİŞKİSİ......................................................155

2. İLAÇ - FAYDALI MODEL İLİŞKİSİ.....................................157

II. İLAÇTA ULUSAL PATENT KORUMASININ TARİHİ

SÜRECİ..........................................................................................158

III. PATENT HAKKI...........................................................................160

1. BULUŞ KAVRAMI.................................................................160

2. AMAÇ......................................................................................160

3. KORUMADAN YARARLANACAK KİŞİLER VE

KARŞILIKLILIK İLKESİ .......................................................161

4. PATENTLENEBİLİRLİK ŞARTLARI (KRİTERLERİ)........161

4.1. YENİLİK...................................................................162

4.1.1. YENİLİK ŞARTI AÇISINDAN TEKNİĞİN

BİLİNEN DURUMU......................................162

4.1.2. TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMUNUN

KAPSAMI ......................................................164

72

4.1.3. TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMUNUN

TESPİTİNDE ARAŞTIRMA

YÖNTEMLERİ......................................................165

A. Patent Veri Tabanlarında Yapılan Araştırmalarda Kullanılan

Yöntemler...........................................................................165

a) USPTO Patent veri tabanında tarama.............................165

b) IBM Patent veri tabanında tarama .................................165

c) Derwent Patent veri tabanında tarama ...........................165

B. Patentli İlaçların Patent Başvuru Tarihleri İle Piyasaya İlk

Çıkışları Arasındaki Sürelerin Karşılaştırılmasında

Kullanılan Yöntem.............................................................165

C. 1961 - 95 Yılları Arasında Piyasaya Sunulan Yeni

Molekülleri Yıl, Orijin Ülke, Firma ve Farmakolojik

Gruplarına göre Araştırma Yöntemi...................................166

D. İlaç ve Eczacılıkla İlgili TPMK'na Yapılan Patent

Başvurularını İncelemede Kullanılan Yöntem...................166

4.2. BULUŞ BASAMAĞI .................................................166

4.3. SANAYİYE UYGULANABİLİR OLMA..................170

5. PATENT VERİLEMEYECEK KONULAR VE

BULUŞLAR.............................................................................171

A. Patent Verilemeyecek Konular..........................................171

aa) Keşifler.....................................................................171

bb) Bilimsel teoriler .......................................................172

cc) Matematiksel yöntemler...........................................172

a) Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan,

kural ve yöntemler...........................................................172

b) Bilgisayar programları.....................................................172

c) Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat

eserleri ile bilim eserleri..................................................173

d) Bilginin sunumu..............................................................173

B. Patent Verilemeyecek Buluşlar .........................................173

a) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar

(SMK m.82/3.a) ..............................................................173

b) Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde

edilen ürünler hariç olmak üzere, bitki çeşitleri veya

hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas

olarak biyolojik işlemler (SMK m.82/3.b)......................174

c) İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri

ile cerrahi yöntemler dahil tüm tedavi yöntemleri (SMK

m.82/3.c) .........................................................................175

73

d) Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan

bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dahil

olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece

keşfi (SMK m.82/3.ç)......................................................179

e) İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik

kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya

da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara

önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın, hayvanlara acı

çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu

işlemler sonucu elde edilen hayvanlar

(SMK m.82/3.d) ..............................................................180

IV. PATENT HAKKININ KAPSAMI.................................................180

1. HAKKIN İÇERİĞİ ............................................................180

2. HAKKIN KAPSAMI.........................................................181

A. Genel Olarak........................................................................181

B. Hakkın Sağladığı Yetkiler....................................................181

a) Ekonomik değerlendirme yetkisi..........................181

b) Önleme yetkisi.............................................................182

3. PATENTİN SAĞLADIĞI HAKKIN KAPSAMININ

SINIRLARI ..........................................................................182

A. Zaman İtibariyle Sınırlandırılma .......................................182

B. Ülkesellik İlkesi Gereği Sınırlama ....................................183

C. Eylemlerin Niteliği Yönünden Sınırlama...........................183

a) Sınai veya ticari bir amaç taşımayan ve özel maksatla

sınırlı kalan fiiller (kullanma ve uygulamalar) (SMK m.85

/ 3.a) ..............................................................................183

b) Patent konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller (SMK

m.85 / 3.b) .....................................................................185

c) İlaçların ruhsatlandırılması ve bunun için gerekli test

ve deneyler dedahil olmak üzere, patent konusu buluşu

içeren deneme amaçlı fiiller (SMK m. 85 / 3.c) ............186

d) Sadece bir reçetenin oluşturulması için eczanelerde

yapılan ilaçların seri üretim olmadan hazırlanarak

kullanılması ve bu şekilde hazırlanan ilaçlara ilişkin fiiller

(SMK m.85/3.ç) ............................................................190

e) Patent konusu buluşun Paris Sözleşmesine taraf

devletlerin gemi, uzay aracı, uçak veya kara nakil

araçlarının yapımında veya çalıştırılmasında veya bu

araçların ihtiyaçlarının karşılanmasında, söz konusu

araçların geçici veya tesadüfi olarak Türkiye Cumhuriyeti

74

sınırları içinde bulunması şartıyla kullanılması (SMK

m.85/3.d).......................................................................191

D. Patentle Verilen Haklardan Istisnalar.................................191

E. Kullanıma İlişkin Yasaklar Ve Sınırlamalar.......................192

F. Buluşun Dolaylı Kullanımının Önlenmesi.........................192

G. Patentten Doğan Hakkın Tüketilmesi .................................193

H. Ön Kullanım Hakkı ............................................................196

I. Önceki Tarihli Patent Hakkının Etkisi................................197

İ. Kanuni Tekel......................................................................198

J. Patent Konularının Bağımlılığı...........................................199

K. Usul Patentleriyle İlgili Haklar...........................................199

4. KORUMANIN KAPSAMI ......................................................200

A. Genel Olarak.......................................................................200

B. Yorum Kuralları .................................................................201

a) Genel olarak ....................................................................201

b) İstemlerin yorumlama usulü............................................201

V. HAK SAHİPLİĞİ VE GASP ................................................205

1. PATENT İSTEME HAKKI .............................................205

1.1. GERÇEK BULUŞ SAHİBİ İLKESİ......................205

1.2. ÖNCE BAŞVURANIN KORUNMASI

İLKESİ...................................................................206

1.3. BULUŞ YAPAN....................................................206

A. Tek Kişi Buluş Yapan .........................................................206

B. Müşterek (Paylı) Buluş Yapan ............................................206

C. Birden Çok Buluş Yapan ....................................................208

2. PATENT BAŞVURULARINDA HAK

SAHİPLİĞİNE İLİŞKİN İŞLEMLER..........................208

3. PATENTİN GASPI VE GASPIN SONA

ERDİRİLMESİNİNSONUÇLARI ...............................210

4. ORTAKLIK İLİŞKİSİ VE PATENTİN

BÖLÜNMEZLİĞİ..............................................................211

A. Ortaklık İlişkisi..................................................................211

B. Patentin Bölünmezliği .......................................................213

VI. ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI ...................................................213

1. TANIMLAR.............................................................................213

2. ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME VE ŞARTLARI.....................214

2.1. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ............................214

2.2. ŞARTLARI ...............................................................214

A. Buluşun İş İlişkisi Sırasında Gerçekleştirilmesi.................214

B. Çalışanın Kişisel Bağımlılık İçinde Borcunu Yerine

Getirmesi............................................................................216

75

a) Ekonomik bağımlılık .............................................218

b) Kişisel bağımlılık...................................................218

c) Teknik bağımlılık...................................................219

3. KAPSAM .................................................................................221

4. ÇALIŞAN BULUŞLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN

EMREDİCİ NİTELİĞİ VE HAKKANİYETE UYGUNLUK

ŞARTI ......................................................................................222

A. Genel Bilgi ........................................................................222

B. Çalışan Buluşlarına İlişkin Sözleşme Yapma Serbestliği

Sınırlamaları......................................................................222

a) Sözleşme yapma sürelerine ilişkin sınırlamalar............222

b) Sözleşme içeriğine ilişkin sınırlamalar .........................222

5. ÇALIŞANIN ÖNALIM HAKKI VE BEDEL ALACAĞININ

ÖNCELİĞİ...............................................................................224

A. Çalışanın Önalım Hakkı....................................................224

B. Çalışanın Bedel Alacağının Önceliği ................................224

6. ÇALIŞAN BULUŞLARINA İLİŞKİN BİLDİRİM

YÜKÜMLÜLÜĞÜ...................................................................224

6.1. ÇALIŞANIN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ......224

A. Hizmet Buluşlarına İlişkin Bildirim Yükümlülüğü............224

B. Serbest Buluşlara İlişkin Bildirim ve Teklifte Bulunma

Yükümlülüğü......................................................................228

a) Bildirim yükümlülüğü....................................................228

b) Teklifte bulunma yükümlülüğü......................................230

c) İşverenin bildirimin düzeltilmesi talebi..........................231

6.2. İŞVERENİN HİZMET BULUŞUNA İLİŞKİN HAK

TALEBİ .................................................................231

A. Genel Bilgi .........................................................................231

B. İşverenin Hak Seçimi Bildirimi.........................................233

a) Tam hak talebi................................................................233

b) Kısmi hak talebi .............................................................234

7. HİZMET BULUŞU İÇİN PATENT BAŞVURUSU

YAPILMASI VE TARAFLARIN HUKUKİ İLİŞKİSİ...........235

8. HAK TALEBİNDE BEDELİN BELİRLENMESİ VE TEŞVİK

ÖDÜLÜ....................................................................................237

8.1. HAK TALEBİNDE BEDELİN

BELİRLENMESİ...................................................237

A. Genel Esaslar......................................................................237

a) İşletme tarafından kullanılan buluşlardan elde edilen

kazanç ve bu kazancı belirleme yöntemleri ....................240

76

aa) Buluştan elde edilen kazancın kıyas yöntemi

kullanılarak belirlenmesi ...............................240

bb) Buluştan elde edilen kazancın işletmenin buluştan

sağladığı yarara göre belirlenmesi .................241

cc) Buluştan elde edilen kazancın tahmin yöntemiyle

belirlenmesi....................................................241

b) İşletme tarafından kullanılmayan buluşlarda buluştan elde

edilen kazanç.................................................................241

aa) Lisans sözleşmesi ....................................................241

bb) Satış sözleşmesi ......................................................242

cc) Takas sözleşmesi.....................................................242

c) Bir ürün veya yöntemde birden fazla buluşun

kullanılmasında buluştan elde edilen kazanç ..................242

B. Bedelin Taraflarca Belirlenmesi........................................242

8.2.BEDELİN ÖDENME ŞEKLİ VE SÜRESİ.......243

A. Bedelin Ödenme Şekli........................................................243

B. Bedelin Hesaplanmasında Esas Alınacak Süre ..................243

8.3. UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ ...........244

A. Tahkim ...............................................................................244

B. Arabuluculuk......................................................................245

8.4. TEŞVİK ÖDÜLÜ......................................................245

9. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA

GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞLAR .....................................246

A. Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşların

Niteliği...............................................................................246

B. Bildirim Yükümlülüğü ......................................................247

C. Buluşu Yapanın Başvuru Bildirimi ...................................248

D. Hak Sahipliği Talebi..........................................................249

E. Yükseköğretim Kurumunun Başvuru Yükümlülüğü ve

Kurum İşlemleri ................................................................249

F. Buluşu Yapının Hak Sahipliği Kararına İtirazı .................250

G. Hakkın Devri.....................................................................251

H. Buluştan Elde Edilen Gelirin Paylaşımı............................252

10. KAMU DESTEKLİ PROJELERDE ORTAYA ÇIKAN

BULUŞLAR.............................................................................253

A. Amaç ve Kapsam ...............................................................253

B. Kamu Destekli Proje Kavramı ...........................................254

C. Bildirim Yükümlülüğü .......................................................254

D. Hak Sahipliği Talebi...........................................................255

E. Başvuru Yükümlülüğü .......................................................256

77

F. Kamu Kurum veya Kuruluşu Hakkının Kapsamı ve

Kullanma Hakkı .................................................................256

G. Kamu Kurum ve Kuruluşları Desteğiyle Ortaya Çıkan Bazı

Buluşlar İçin SMK m. 122' nin Uygulanamaması..............257

11. FAYDALI MODEL İÇİN UYGULAMA................................258

12. PATENT BAŞVURUSU YAPMADAN ÖNCE YAPILMASI

GEREKENLER........................................................................258

13. TÜRKİYE’DEKİ PATENT BAŞVURULARININ SAYISININ

ÇOK AZ OLUŞUNUN NEDENLERİ.....................................258

VII. BAŞVURU VE RÜÇHAN HAKKI...................................261

1. PATENT BAŞVURUSU ..................................................261

1.1.ULUSAL BAŞVURU................................................261

A. Başvuru Kavramı................................................................261

B. Başvuruyu Yapmaya Yetkili Kişi.......................................261

C. Etkileri................................................................................261

D. Başvurunun Şekli ve Gerekli Belgeler...............................262

a) Başvuru formu................................................................262

b) Başvuru konusunu açıklayan tarifname .........................263

c) İstemler...........................................................................265

ç) Tarifnamede veya istemlerde atıf yapılan resimler........266

d) Özeti...............................................................................267

e) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi....................268

f) Rüçhan hakkı belgesi......................................................268

E. Terminoloji, İşaretler ve Yer Almaması Gereken

İfadeler ...............................................................................268

F. Gen Dizisi İçeren Buluşun Açıklanması ve Dizi Listelerinin

Sunulması...........................................................................269

G. Biyolojik Materyal İçeren Buluşun Açıklanması Ve Biyolojik

Materyalin Tevdi Edilmesi.................................................270

H. Buluşu Yapanın Başvuruda Belirtilmesi ............................271

I. Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi ve Etkileri.......................272

İ. Başvuru Unsurlarının Tamamlanması................................274

1.2. BULUŞUN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ.........................275

1.3. BÖLÜNMÜŞ BAŞVURULAR ................................276

2. RÜÇHAN HAKKI VE TALEP EDİLMESİ............................277

2. 1. RÜÇHAN HAKKI...................................................277

A. Tanımı ................................................................................277

B. Rüçhan Hakkı İlkesi...........................................................278

C. Rüçhan Doğuracak Başvurular...........................................278

Ç. Rüçhana Temel Alınan Başvuru ve Kriterleri....................278

D. Karşılıklılık İlkesi...............................................................279

78

E. Sergide Buluşun Tanıtım Serbestîsi ...................................279

F. Rüçhan Hakkının Etkisi .....................................................279

a) Başvuru tarihine göre tekniğin bilinen durumunun

belirlenmesinde ......................................................280

b) Hakkın kime ait olacağının tespitinde..........................280

2.2. RÜÇHAN HAKKININ TALEP EDİLMESİ VE

BELGESİNİN DÜZENLENMESİ ........................280

A. Rüçhan Hakkının Talep Edilmesi.........................................280

B. Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenlenmesi...................................282

3. PATENT İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI KAPSAMINDA

ULUSLARARASI BAŞVURU................................................282

3.1. GENEL BİLGİ..........................................................282

3.2. BİRLİĞİN KURULUŞU...........................................283

3.3. ULUSLARARASI BAŞVURU ................................283

3.4. PATENT İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI KAPSAMINDA

ULUSAL AŞAMAYA GİRECEK

BAŞVURULAR ....................................................285

3.5. DİLEKÇE..................................................................286

3.5.1. YENİLİK................................................................288

3.5.2. BULUŞ BASAMAĞI ............................................289

3.5.3. SANAYİYE UYGULANABİLİR OLMA.............290

3.6. RÜÇHAN TALEBİ...................................................290

3.7. BAŞVURU SAHİBİ .................................................291

3.8. BAŞVURU KURUMU.............................................291

3.9. ULUSLARARASI ARAŞTIRMA............................291

3.10. ULUSLARARASI ARAŞTIRMA RAPORU.........292

3.11. BELLİ KORUMA HAKLARININ İSTENMESİ...292

3.12. İKİ TÜRDE KORUMA HAKKININ

İSTENMESİ...........................................................292

3.13. BÖLGESEL PATENT ANTLAŞMALARI............293

3.14. ULUSLARARASI KURULUŞLAR NEZDİNE

ÇIKMA HAKKI ....................................................293

4. AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNE GÖRE BÖLGESEL

BAŞVURU...............................................................................293

4.1. GENEL OLARAK ....................................................293

A. Amaç.....................................................................................293

B. Avrupa Patent Organizasyonu ve Yasal Statüsü...................296

C. Avrupa Patent Ofisinin Dilleri..............................................296

4.2. MADDİ AVRUPA PATENTİ HUKUKU................298

4.2.1. PATENTLENEBİLİR BULUŞLAR...............298

79

4.2.2. PATENTLENEBİLİRLİK

İSTİSNALARI.................................................298

4.2.3. PATETLENEBİLİRLİK ŞARTLARI ...........298

A. Yenilik ve Zarar Verici Olmayan Açıklamalar İle Buluş

Faaliyeti..............................................................................298

a) Yenilik............................................................................298

b) Zarar verici olmayan açıklamalar ..................................299

B. Buluş Basamağı..................................................................300

C. Sanayiye Uygulanabilir Olma ............................................301

4.2.4. AVRUPA PATENTİ BAŞVURUSUNDA

BULUNMAYA VE AVRUPA PATENTİ EDİNMEYE

YETKİLİ KİŞİLER - BULUŞU YAPANIN

BELİRTİLMESİ .............................................................301

A. Bir Avrupa Patent Başvurusunda Bulunma Hakkı.............301

B. Birden Çok Başvuru Sahibi................................................301

C. Avrupa Patentine İlişkin Hak .............................................301

D. Hakkı Olmayan Kişiler Tarafından Yapılan Avrupa Patent

Başvuruları .........................................................................302

4.2.5.AVRUPA PATENTİ VE AVRUPA PATENT

BAŞVURUSUNUN HÜKÜMLERİ...............................302

A. Avrupa Patentinin Süresi....................................................302

B. Avrupa Patentinden Doğan Haklar.....................................303

C. Avrupa Patentinin Çevirisi.................................................303

D. Avrupa Başvurusu İle Ulusal Başvurunun

Eşdeğerliliği .......................................................................304

E. Avrupa Patent Başvurusunun Yayınından Sonra Doğan

Haklar.................................................................................304

F. Avrupa Patentinin Hükümsüzlüğünün veya Kısıtlanmasının

Etkisi ..................................................................................305

G. Korumanın Kapsamı ..........................................................306

H. Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin

Bağlayıcı Metni..................................................................306

4.3. MAL VARLIĞI KONUSU OLARAK AVRUPA

PATENT BAŞVURUSU.......................................308

4.3.1. HAKLARIN DEVRİ VE

OLUŞTURULMASI......................................308

4.3.2. DEVİR ...........................................................308

4.3.3. LİSANS SÖZLEŞMESİ ................................308

4.3.4. UYGULANACAK HUKUK .........................308

4.4. AVRUPA PATENTİ BAŞVURUSU........................308

80

4.4.1. BİR AVRUPA PATENT BAŞVURUSUNUN

YAPILMASI..................................................308

A. Genel Olarak ......................................................................308

B. Türkiye'de...........................................................................309

a) Uygulanacak iç hukuk.....................................................309

b) Avrupa Patenti başvurusunda başvuru yeri ve dili ile

başvuru hazırlama ...........................................................309

c) Avrupa Patenti fasikülünün Türkçe çevirisinin

sunulması.........................................................................310

4.4.2. BÖLÜNMÜŞ AVRUPA PATENT

BAŞVURULARI............................................311

4.4.3. AVRUPA PATENT BAŞVURULARININ

İLETİLMESİ ..................................................311

4.4.4. BİR AVRUPA PATENT BAŞVURUSUNUN

GEREKLERİ..................................................312

4.4.5. TARAF DEVLETLERİN BELİRLENMESİ .312

4.4.6. BAŞVURU TARİHİ.......................................312

4.4.7. BİR AVRUPA PATENT BAŞVURUSU İÇİN

YILLIK ÜCRETLER .....................................312

4.5. RÜÇHAN..................................................................313

4.5.1. RÜÇHAN HAKKI..........................................313

4.5.2. RÜÇHAN TALEBİNİN YAPILMASI...........314

4.6. PATENT VERİLMESİ USULÜ...............................315

4.6.1. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ VE ŞEKLİ

ŞARTLAR AÇISINDAN İNCELEME..........315

4.6.2. AVRUPA ARAŞTIRMA RAPORUNUN

HAZIRLANMASI..........................................315

4.6.3. AVRUPA PATENT BAŞVURUSUNUN

YAYINI..........................................................315

4.6.4. AVRUPA PATENT BAŞVURUSUNUN

İNCELENMESİ..............................................316

4.6.5. PATENTİN VERİLMESİ VEYA

REDDEDİLMESİ...........................................317

4.6.7. AVRUPA PATENT FASİKÜLÜNÜN

YAYINI..........................................................317

4.7. İTİRAZ VE KISITLAMA İŞLEMİ ...................................317

4.7.1. İTİRAZ.............................................................317

4.7.2. İTİRAZ SEBEPLERİ.......................................318

4.7.3. İTİRAZIN İNCELENMESİ - AVRUPA

PATENTİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VEYA

DEVAMI .........................................................318

81

4.7.4. AVRUPA PATENTİNİN YENİ BİR

FASİKÜLÜNÜN YAYINI..............................319

4.7.5. MASRAFLAR .................................................319

4.7.6. İHLAL EDENİN MÜDAHİLLİĞİ..................319

4.7.7. KISITLANDIRMA VEYA HÜKÜMSÜZLÜK

TALEBİ.........................................................320

4.7.8. AVRUPA PATENTİNİN

KISITLANDIRILMASI VEYA

HÜKÜMSÜZLÜĞÜ......................................320

4.7.9. DEĞİŞTİRİLMİŞ AVRUPA PATENTİ

FASİKÜLÜNÜN YAYINLANMASI...........320

4.8. TEMYİZ USULÜ...............................................................321

4.8.1. TEMYİZE KONU OLAN KARARLAR.......321

4.8.2. TEMYİZ ETMEYE VE TEMYİZ

İŞLEMLERİNDE TARAF OLMAYA HAKKI

OLAN KİŞİLER............................................321

4.8.3. TEMYİZİN SÜRESİ VE ŞEKLİ...................321

4.8.4. YENİDEN GÖZDEN GEÇİRME..................321

4.8.5. TEMYİZLERİN İNCELENMESİ .................322

4.8.6. TEMYİZLER AÇISINDAN KARAR...........322

4.8.7. GENİŞLETİLMİŞ TEMYİZ KURULUNUN

KARARI VEYA GÖRÜŞÜ ..........................322

4.8.8. GENİŞLETİLMİŞ TEMYİZ KURULU

TARAFINDAN GÖZDEN GEÇİRME İÇİN

TALEP...........................................................323

4.9. GENEL HÜKÜMLER .................................................324

4.9.1. USULE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER......324

A. Kararların Temeli .....................................................................324

B. Avrupa Patent Ofisi’nin Kendi İradesi ile Yaptığı

İnceleme ...................................................................................324

C. Üçüncü Kişilerin Görüşleri.......................................................324

D. Kanıtların Alınması Ve Yöntemleri .........................................324

E. Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin

Bütünlüğü .................................................................................325

F. Bildirim ....................................................................................325

G. Süreler ......................................................................................325

H. Avrupa Patent Başvurusu İle İlgili Sonraki İşlemler................325

I. Hakların Yeniden Tesisi...........................................................326

İ. Değişiklikler.............................................................................327

J. Önceki Tekniğe İlişkin Bilgi ....................................................327

K. Genel İlkelere Atıf....................................................................327

82

L. Avrupa Patent Sicili..................................................................328

M. Belgelerin İncelenmesi .............................................................328

N. Belirli Aralıklarla Yapılan Yayınlar.........................................328

O. Karşılıklı Bilgi Değişimi ..........................................................328

Ö. İdari ve Hukuki İşbirliği ...........................................................329

4.9.2. TEMSİLCİLİK................................................................329

A. Temsilin Genel İlkeleri.............................................................329

B. Avrupa Patent Ofisi Nezdinde Temsil......................................330

4.10. ULUSAL HUKUK ÜZERİNE ETKİ...............................331

4.10.1. ULUSAL PATENT BAŞVURUSUNA

DÖNÜŞÜM ...........................................................331

A. Dönüştürme ...............................................................................331

B. Ulusal Usulün Uygulanmasına İlişkin Talep ve Bu Talebin

Kabulü ......................................................................................331

a) Genel bilgi.......................................................................331

b) Ulusal patent veya faydalı model başvurusuna dönüştürme

talebinin kabulü...............................................................332

C. Dönüştürme İçin Şekli Gerekler................................................333

4.11. GEÇERSİZ KILMA VE RÜÇHAN HAKLARI.....333

4.11.2. ÖNCEKİ VEYA AYNI TARİHLİ

HAKLAR......................................................334

4.11.3. ÇİFTE KORUMA.......................................334

4.12. DİĞER ETKİLER...................................................334

4.12.1. ULUSAL FAYDALI MODELLER VE

FAYDALI SERTİFİKALAR ........................334

4.12.2. AVRUPA PATENTİ İÇİN YILLIK

ÜCRETLER...................................................335

4.13.PATENT İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI

KAPSAMINDAKİ ULUSLARASI BAŞVURULAR

- EURO-PCT BAŞVURULARI ............................336

4.13.1. PATENT İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASININ

UYGULANMASI..........................................336

4.13.2. KABUL OFİSİ OLARAK AVRUPA PATENT

OFİSİ .............................................................336

4.13.3.ULUSLARARASI ARAŞTIRMA

KURULUŞU VEYA ULUSLARARASI ÖN

İNCELEME KURULUŞU OLARAK AVRUPA

PATENT OFİSİ.............................................336

4.13.4. BELİRLENEN VEYA SEÇİLEN OFİS

OLARAK AVRUPA PATENT OFİSİ..........337

VIII. PATENTİN VERİLMESİ..............................................................337

83

1. BAŞVURUNUN ŞEKLİ ŞARTLARA UYGUNLUK

AÇISINDAN İNCELENMESİ ................................................337

1.1 GENEL BİLGİ...........................................................337

1.2. ÖN İNCELEME........................................................338

A. Belgeleri Tamam Olup Olmadığı Açısından İnceleme.........338

B. Şekli Şartlara Uygunluk Açısından İnceleme .......................340

2. ARAŞTIRMA TALEBİ VE ARAŞTIRMA RAPORUNUN

DÜZENLENMESİ ...................................................................341

A. Araştırma Talebi ve Süresi................................................341

B. Araştırma Raporunun Düzenlenememesi..........................341

C. Araştırma Raporunun Düzenlenmesi ................................341

a) Yenilik şartı açısından tekniğin bilinen durumu ............343

b) Başvurunun patent verilemeyecek konu veya buluş

içermesi ya da tarifname yahut istemlerin açık olmaması

durumu ...........................................................................343

c) Buluş bütünlüğü olmaması durumu ...............................344

3. BAŞVURUNUN VE ARAŞTIRMA RAPORUNUN

YAYIMLANMASI VE ETKİLERİ.........................................344

A. Başvurunun ve Araştırma Raporunun Yayımlanması........344

a) Erken yayım talep hakkı.................................................345

b) Sürenin dolmasından sonra yayım.................................346

c) Birlikte yayım.................................................................346

B. Başvuru ve Araştırma Raporunun Yayımlanmasının

Etkileri................................................................................346

a) Genel bilgi......................................................................346

b) Üçüncü kişilere yayımlanan başvuru ve araştırma

raporunun içeriğine ilişkin görüşlerini bildirme

hakkı...............................................................................347

4. İNCELEME TALEBİ, İNCELEME RAPORUNUN

DÜZENLENMESİ, PATENTİN YAYIMLANMASI VE

VERİLMESİ.............................................................................347

4.1. İNCELEME TALEBİ ...............................................347

4.2. İNCELEME RAPORU .............................................348

4.3. PATENTİN YAYIMLANMASI...............................349

4.4. PATENTİN VERİLMESİ.........................................350

IX. İTİRAZ VE İTİRAZIN İNCELENMESİ.......................................350

1. İTİRAZ USULÜ ........................................................................350

1.1. TPMK KARARLARINA İTİRAZ............................350

1.2. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN PATENTE İTİRAZI VE

İTİRAZIN İÇERİĞİ...............................................351

A. İtirazın Koşulları...................................................................351

84

B. İtirazın Dayanakları ..............................................................351

2. İTİRAZIN PATENT SAHİBİNE BİLDİRİLMESİ VE PATENT

SAHİBİNİN İTİRAZA KARŞI GÖRÜŞ BİLDİRMESİ İLE

PATENTTE DEĞİŞİKLİK YAPABİLME KOŞULLARI ......352

3. KURUMUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN PATENTE İTİRAZLA

İLGİLİ İNCELEMESİ VE NİHAİ KARARI...........................352

4. TPMK'NIN İTİRAZLA İLGİLİ NİHAİ KARARININ

YAYIMLANMASI ..................................................................354

X. KORUMA SÜRESİ VE ÜCRETLER...............................................354

1. KORUMA SÜRESİ..................................................................354

A. Koruma Süresince Sınırlı Koruma ve İlaç Patentleriyle İlgili

Özel Düzenlemeler.............................................................354

a) Koruma süresince sınırlı koruma ...................................354

b) Ek koruma uygulaması ..............................................355

c) Geriye dönük koruma.....................................................356

B. Yıllık Ücretlerin Süresinde Ödenmesi..................................356

2. ÜCRETLER, ÖDENME SÜRELERİ VE SONUÇLARI ........357

3. YILLIK ÜCRETLER...............................................................358

XI. PATENT SÜRECİNE İLİŞKİN İŞLEMLER ..................................358

1. PATENT BAŞVURUSU VE PATENTİN ÜÇÜNCÜ

KİŞİLERCE İNCELENMESİ..................................................358

1.1. YAYIMLANMAMIŞ PATENT BAŞVURULARINI

İNCELEME YASAĞI VE İSTİSNALARI ...........358

1.2. YAYIMLANMIŞ PATENT BAŞVURUSU VE

PATENTİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE

İNCELENMESİ.....................................................359

2. PATENT BAŞVURUSUNDA VE PATENTTE YAPILACAK

DEĞİŞİKLİKLER İLE DÜZELTMELER...............................359

2.1. PATENT BAŞVURUSUNDA VE PATENTTE

YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER .........................360

2.2. HATALARIN DÜZELTİLMESİ..............................360

3. PATENT BAŞVURUSUNUN FAYDALI MODEL

BAŞVURUSUNA VE FAYDALI MODEL BAŞVURUSUNUN

PATENT BAŞVURUSUNA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ..............361

3.1. PATENT BAŞVURUSUNUN FAYDALI MODEL

BAŞVURUSUNA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ............361

3.2. FAYDALI MODEL BAŞVURUSUNUN PATENT

BAŞVURUSUNA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ............363

4. PATENT BAŞVURUSUNUN GERİ ÇEKİLMESİ VEYA

PATENT HAKKINDAN VAZGEÇİLMESİ...........................364

5. SİCİLE KAYIT VE HÜKÜMLERİ.........................................365

85

6. İŞLEMLERİN DEVAM ETTİRİLMESİ VE HAKLARIN

YENİDEN TESİSİ ...................................................................367

6.1. İŞLEMLERİN DEVAM ETTİRİLMESİ..................368

6.2. HAKLARIN YENİDEN TESİSİ ..............................370

7. HATALI İŞLEMLER...............................................................371

7.1. TANIMI ....................................................................371

7.2. YANILMANIN ÇEŞİTLERİ....................................371

XII. PATENT TÜRLERİ VE KULLANMA ZORUNLULUĞU..........372

1. PATENT KAVRAMI ................................................................372

2. PATENT TÜRLERİ...................................................................373

2.1. ÜRÜN VE USUL PATENTİ....................................374

A. Ürün Patentleri ...................................................................374

B. Usul Patentleri....................................................................375

2.2. EK PATENT .............................................................377

A. Ek Patent Kavramı .............................................................377

B. Ek Patent Ba şvurusu..........................................................377

C. Ek Patentin Süresi ve Yıllık Ücret .....................................377

D. Ek Patent Başvurusunun Bağımsız Bir Patent Başvurusuna

Dönüştürülmesi ..................................................................378

E. Asıl Patente Bağlı Ortak Hükümler....................................379

2.3. GİZLİ PATENT........................................................379

A. Gizli Patent Kavramı..........................................................379

B. Gizli Patent Başvurusu, Gizliliği ve Yıllık Ücret...............379

C. Gizli Patent Başvuru Konusu Buluşun Kullanılması .........380

D. Başvuru Sahibinin Devletten Tazminat Talebi...................380

E. Gizli Patent Başvuru Konusu Buluşun Ülkesellik İlkesi....381

3. KULLANMA ZORUNLULUĞU..............................................381

A. Kullanmanın Zorunlu Olması.............................................381

B. Kullanımın İspatı................................................................381

a) Pazar şartları...................................................................381

b) Patent sahibinin kontrolü ve iradesi dışındaki şartlar ....382

C. Patentin Kullanıldığı ya da Kullanılmadığının Kurum'a

Bildirilmesi ve Patent Siciline Kayıt Edilmesi İle

Yayımı................................................................................382

XIII. PATENTİN VE BAŞVURUNUN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU

OLMASI.........................................................................................383

1. HUKUKİ İŞLEM KAVRAMI .................................................383

2. GENEL OLARAK ...................................................................383

3. ORTAK TEMSİLCİ VE VEKİL VEKALETNAMESİ...........385

A. Ortak Temsilci....................................................................385

B. Vekil Vekaletnamesi ..........................................................386

86

4. AYRILIK İLKESİ....................................................................387

5. HUKUKİ İLİŞKİNİN KONUSUNA GÖRE HUKUKİ

İŞLEMLER ..............................................................................388

5.1. MİRAS YOLU İLE İNTİKAL..................................388

5.2. DEVİR.......................................................................390

5.3. LİSANS.....................................................................393

5.3.1. TERİM ............................................................393

5.3.2. SÖZLEŞMEYE DAYALI LİSANS ...............394

A. Genel Olarak ......................................................................394

B. Lisans Sözleşmesinin Şekli ve İçeriği................................395

C. Bilgi Verme Yükümlülüğü.................................................397

D. Lisans Vermeden Doğan Sorumluluk ................................398

E. Lisans Verme Teklifi..........................................................398

F. Lisans Alanın Dava Açması Ve Şartları.............................399

a) Lisans alanın inhisari lisansa sahip olması halinde ........399

b) Lisans alanın inhisari olmayan lisansa sahip olması

halinde............................................................................399

c) Ciddi bir zarar tehlikesinin varlığı halinde.....................400

5.3.3. ZORUNLU LİSANS..............................................400

B. Kullanılmama Durumunda Zorunlu Lisans........................402

C. Patent Konularının Bağımlılığı Hâlinde Zorunlu Lisans....403

D. Kamu Yararı Nedeniyle Zorunlu Lisans............................403

E. Zorunlu Lisansın Hukuki Niteliği ve Güven İlişkisi ..........404

F. Ek Patentte Zorunlu Lisans Kapsamı .................................404

G. Zorunlu Lisansın Devri ......................................................405

H. Şartlarda Değişiklik Talebi ve Zorunlu Lisansın İptali ......405

I. Sözleşmeye Dayalı Lisans Hükümlerinin

Uygulanabilirliği ................................................................405

5.4. REHİN.......................................................................405

5.4.1. GENEL OLARAK..........................................405

5.4.2. TİCARİ İŞLEMLERDE PATENT

BAŞVURUSU VEYA PATENT HAKKI

REHNİ............................................................407

A. Amaç ve Kapsam ...............................................................407

B. Kısaltmalar ve Tanımlar.....................................................407

C. Taşınır Rehinde Taraflar ....................................................408

D. Taşınır Rehin Hakkının Kurulması ....................................409

E. Ek Patent Başvurusu veya Ek Patentin Rehin Kapsamına

Alınması .............................................................................410

F. Taşınır Rehnin Kapsamı.....................................................411

G. Rehinli Taşınır Sicili ..........................................................411

87

a) Sicil biriminin yönetimi .................................................411

b) Sicil verilerinin paylaşımı..............................................411

c) Yazışma ve belge dili.....................................................412

d) Sicil hizmetleri...............................................................412

aa) Hizmetler..................................................................412

bb) Tescil hizmetleri ......................................................412

cc) Sorgulama hizmetleri ...............................................413

e) Sicil işlemleri ve taşınır rehin sicil sistemi (TARES) .....413

f) Tabi olunan hükümler......................................................413

g) Ücretler ...........................................................................413

ğ) Tescil işlemleri................................................................413

h) Başvuruya yetkili kişiler .................................................414

ı) Tescil talebinde gerekli bilgiler .......................................415

H. Rehin Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı Hüküm İfade

Etmesi.................................................................................416

I. Derece Sistemi....................................................................416

İ. Öncelik Hakkı ....................................................................417

J. Taşınır Rehin Sözleşmesi Taraflarının Hak Ve

Yükümlülükleri ..................................................................417

K. Değer Tespiti......................................................................418

L. Temerrüt Sonrası Haklar....................................................419

M. Alacağın Son Bulması........................................................420

N. Yaptırımlar.........................................................................421

5.5. HACİZ.......................................................................421

5.5.1. GENEL BİLGİ................................................421

5.5.2. HACZİN KONUSU........................................422

5.5.3. PARAYA ÇEVİRME VE SATIŞ...................423

5.6. TEMİNAT OLARAK GÖSTERME.........................423

5.6.1. TEHLİKE YÜKLENME KAVRAMI ............423

5.6.2. TEMİNAT SÖZLEŞME TİPLERİ .................424

5.6.3. TEMİNAT GÖSTERME USULÜ..................424

5.7. İNTİFA......................................................................425

5.8. DİĞER HUKUKİ İŞLEMLER .................................426

5.8.1. HUKUKİ İŞLEM KAVRAMI.........................426

5.8.2. HUKUKİ İŞLEMLERİN ÇEŞİTLERİ ............426

5.8.3. SİCİLE KAYDEDİLECEK DİĞER HUKUKİ

İŞLEMLER......................................................426

A. Genel Olarak ......................................................................426

B. Unvan, Nev’i ve Adres Değişiklikleri................................427

C. Başvurunun Geri Çekilmesi veya Sınırlandırılması...........428

D. Devir ve Hak Sahipliğindeki Diğer Değişiklikler ..............428

88

E. Ücretler, Ödenme Süreleri, Tescil Belgesi Sureti, Sicil Sureti

ve Rüçhan...........................................................................429

a) Ücretler ve ödenme süreleri ...........................................429

b) Tescil belgesi sureti........................................................430

c) Sicil sureti ......................................................................430

d) Rüçhan ...........................................................................430

6. HUKUKİ İŞLEMLERİN BAŞVURULARA

UYGULANMASI ....................................................................433

XIV. HÜKÜMSÜZLÜK VE HAKKIN SONA ERMESİ......................434

1. HÜKÜMSÜZLÜK.....................................................................434

1.1. KAVRAM..............................................................434

1.2. PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASI VE

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İTİRAZI ÜZERİNE

KURULUN HÜKÜMSÜZLÜK KARARININ

ÖZELLİKLERİ......................................................435

A. Patentin Hükümsüzlüğü Davasının özellikleri...................435

B. Üçüncü Kişilerin İtirazı Üzerine Kurulun Hükümsüzlük

Kararının Özellikleri ..........................................................435

1.3. DAVANIN TARAFLARI.........................................436

1.4. DAVANIN AÇILABİLME SÜRESİ........................438

1.5. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME.....................438

1.6. HÜKÜMSÜZLÜK HÂLLERİ..................................439

A. Patent Konusu, Patent Verilebilirlik Şartlarını Taşımıyorsa

(SMK m.82 – 83) ...............................................................440

a) Yenilik............................................................................440

b) Buluş basamağı ..............................................................441

c) Sanayiye uygulanabilir olma..........................................442

B. Buluş, Yeteri Kadar Açıklanmamışsa (SMK m.92/1,2,3)..443

C. Patent Konusu, Başvurunun İlk Hâlinin Kapsamını Aşıyorsa

veya Patentin, SMK’nın 91 inci Maddeye Göre Yapılan

Bölünmüş Bir Başvuruya veya SMK’nın110 uncu Maddenin

Üçüncü Fıkrasının (b) Bendine Göre Yapılan Bir Başvuruya

Dayanması Durumunda En Önceki Başvurunun İlk Hâlinin

Kapsamını Aşıyorsa ...........................................................444

a) Patent konusu, başvurunun ilk halinin kapsamını

aşıyorsa...........................................................................444

b) Patentin, SMK’nın 91 inci maddeye göre yapılan

bölünmüş bir başvuruya dayanması durumunda en önceki

başvurunun ilk halinin kapsamını aşıyorsa ....................445

c) Patentin, SMK’nın110 uncu maddenin üçüncü fıkrasının

(b) bendine göre yapılan bir başvuruya dayanması

89

durumunda en önceki başvurunun ilk hâlinin kapsamını

aşıyorsa...........................................................................446

Ç. Patent Sahibinin, Patent İsteme Hakkına Sahip Olmadığı

İspatlanmışsa (SMK m.109)...............................................447

D. Patentin Sağladığı Korumanın Kapsamı Aşılmışsa............447

1.7. PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN ETKİSİ ......448

2. DİĞER SONA ERME HÂLLERİ VE SONUÇLARI..............449

A. Patent hakkının Diğer Sona Erme Halleri ..........................449

a) Koruma süresinin dolması...............................................449

b) Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi...............450

c) Yıllık ücretlerin SMK’nın 101 inci maddede öngörülen

sürelerde ödenmemesi.....................................................451

B. Sona Ermenin Hukuki Sonuçları ..........................................451

XV. PATENT BAŞVURU VEYA PATENT HAKKININ DAVA

YOLUYLA KORUNMASI............................................................452

1. KORUMANIN KONUSU........................................................452

2. İHLAL......................................................................................453

2.1. KAVRAM.................................................................453

2.2. BAŞVURU HALİNDE İHLALİN VARLIĞI ..........453

2.3. İHLAL HALLERİ.....................................................455

A. Patent Sahibinin İzni Olmaksızın Buluş Konusu Ürünü

Kısmen veya Tamamen Üretme Sonucu Taklit Etmek (SMK

M.141/1.a)..........................................................................455

B. Kısmen Veya Tamamen Taklit Suretiyle Meydana

Getirildiğini Bildiği ya da Bilmesi Gerektiği Hâlde Tecavüz

Yoluyla Üretilen Buluş Konusu Ürünleri Satmak, Dağıtmak

veya Başka Bir Şekilde Ticaret Alanına Çıkarmak ya da Bu

Amaçlar İçin İthal Etmek, Ticari Amaçla Elde Bulundurmak,

Uygulamaya Koymak Suretiyle Kullanmak veya Bu Ürünle

İlgili Sözleşme Yapmak İçin Öneride Bulunmak (SMK

m.141/1.b) ..........................................................................457

C. Patent Sahibinin İzni Olmaksızın Buluş Konusu Usulü

Kullanmak veya Bu Usulün İzinsiz Olarak Kullanıldığını

Bildiği ya da Bilmesi Gerektiği Hâlde Buluş Konusu Usulle

Doğrudan Doğruya Elde Edilen Ürünleri Satmak, Dağıtmak

veya Başka Bir Şekilde Ticaret Alanına Çıkarmak ya da Bu

Amaçlar İçin İthal Etmek, Ticari Amaçla Elde Bulundurmak,

Uygulamaya Koymak Suretiyle Kullanmak veya Bu

Ürünlerle İlgili Sözleşme Yapmak İçin Öneride Bulunmak

(SMK m.141/1.c)................................................................458

Ç. Patent Hakkını Gasp Etmek (SMK m.141/1.ç) ..................460

90

D. Patent veya Faydalı Model Sahibi Tarafından Sözleşmeye

Dayalı Lisans veya Zorunlu Lisans Yoluyla Verilmiş Hakları

İzinsiz Genişletmek veya Bu Hakları Üçüncü Kişilere

Devretmek (SMK M.141/1.d) ............................................461

a) Lisans hakkının izinsiz genişletilmesi............................461

b) Lisans hakkını izinsiz devretmek...................................461

3. PATENT HAKKI TECAVÜZE UĞRAYAN HAK SAHİBİNİN

İLERİ SÜREBİLECEĞİ TALEPLER......................................462

3.1. GENEL OLARAK ....................................................462

3.2. HUKUK DAVALARI VE DİĞER TALEPLER ......463

A. Delillerin Tespiti ................................................................463

B. Fiilin Tecavüz Olup Olmadığının Tespiti ..........................464

C. Muhtemel Tecavüzün Önlenmesi.......................................465

Ç. Tecavüz Fiillerinin Durdurulması ......................................465

D. Tecavüzün Kaldırılması Davası .........................................466

E. Tazminat Davaları..............................................................466

a) Maddi tazminat davası ....................................................466

b) Manevi tazminat davası ..................................................468

c) İtibar tazminatı davası .....................................................469

F. Elkolunma ..........................................................................470

G. Elkonulan Ürün, Cihaz ve Makineler Üzerinde Patent Hakkı

Sahibine Mülkiyet Hakkının tanınması..............................470

H. Tecavüzün Devamını Önlemek Üzere Tedbirlerin Alınması

ve İmha...............................................................................471

I. Mahkeme Kararının İlan Edilmesi veya İlgililere Tebliğ

Edilmesi..............................................................................472

İ. İhtiyati Tedbir Talebi .........................................................472

a) Genel bilgi.......................................................................472

b) İhtiyati tedbirin şartları....................................................473

c) İhtiyati tedbirin niteliği....................................................474

d) İhtiyati tedbirin kalkması ................................................476

J. Gümrükte Elkonulma.............................................................478

4. TECAVÜZ NEDENİYLE AÇILACAK DAVALARDA

TARAFLAR, ZAMANAŞIMI, GÖREVLİ VE YETKİLİ

MAHKEME .............................................................................479

A. Davacı Sıfatı.......................................................................479

a) Patent hakkı sahibi ..........................................................479

b) Lisans alan ......................................................................479

c) Rehin ve intifa hakkı sahibi.............................................480

B. Davalı Sıfatı ve Dava Açılamayacak Kişiler......................480

C. Zamanaşımı........................................................................481

91

D. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk, Görevli ve Yetkili

Mahkeme............................................................................483

a) Dava şartı olarak arabuluculuk........................................483

aa) Dava şartı ...........................................................483

bb) Dava şartı yokluğu.............................................484

cc) Dava şartı olarak arabuluculuğun sürelere

etkisi...............................................................484

çç) Başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna

başvurma zorunluluğunun bulunması............484

b) Görevli mahkeme............................................................484

c) Yetkili mahkeme .............................................................485

5. CEZA DAVALARI..................................................................488

A. Cezalandırılan Fiiller..........................................................488

B. Fail .....................................................................................491

a) Genel olarak ....................................................................491

b) Patent hakkına ilişkin ceza sorumluluğunda şahsilik

ilkesi................................................................................492

c) Tüzel kişi.........................................................................493

C. Şikayet................................................................................493

a) Genel bilgi.......................................................................493

b) Şikayetçi..........................................................................495

aa) Patent hakkı sahibi .............................................495

bb) Kurum................................................................495

cc) 507 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar ve tüketici

dernekler........................................................495

6. PATENT HAKKINA TECAVÜZÜN MEVCUT

OLMADIĞINA İLİŞKİN DAVA ............................................495

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BİYOTEKNOLOJİK BULUŞLAR

I. GİRİŞ..............................................................................................499

II. CANLILAR ALEMİ ......................................................................501

III. CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI..........501

1. SINIFLANDIRMANIN İLKELERİ ........................................501

A. İkili Adlandırma ...................................................................502

B. Sınıflandırmada Kullanılan Basamaklar...............................502

IV. HÜCRE TEORİSİ ............................................................................503

V. HÜCREDE MADDE ALIŞVERİŞİ ..................................................504

V.1. PASİF TAŞIMA .............................................................................505

A. Difüzyon...................................................................................505

B. Ozmos.......................................................................................505

92

V.2. AKTİF TAŞIMA ............................................................................505

VI. HÜCRE METABOLİZMASI...........................................................505

VI.1. ANABOLİK REAKSİYONLAR ..................................................506

VI.2. KATABOLİK REAKSİYONLAR................................................506

VII. KALITIM........................................................................................506

VII.1. GENETİK.....................................................................................506

A. Kavramlar..................................................................................506

B. Genetik Çeşitliliğin Kaynakları.................................................509

C. DNA Genetik Bilginin Depolanması.........................................509

D. Genetik Şifrenin Organize Olması ............................................509

E. Genetik Şifrenin İfade Şekli ......................................................510

F. Genetik Araştırmaları.................................................................510

G. DNA Molekülünün Yapısı ........................................................510

H. Enerjinin Temel Molekülü Adenozin Trifosfat (ATP)..............511

VII.2. MİTOZ VE MAYOZ ...................................................................511

VII.3. KROMOZOMLAR......................................................................512

A. Kromozomların Adlandırılma Sistemi .....................................512

B. Kromozom Düzensizlikleri ......................................................513

VIII. KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ .........................................514

VIII.1. GENETİK MATERYAL............................................................514

VIII.2. NÜKLEİK ASİTLER .................................................................515

IX. DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU.....................517

IX.1. DNA REPLİKASYONU...............................................................517

IX.2. DNA REKOMBİNASYONU........................................................518

X. GENETİK ŞİFRE ..............................................................................519

XI. PROTEİN SENTEZİ, DNA YAPISI VE ANALİZİ ........................520

1. TRANSKRİPSİYON (OKUMA).............................................520

2. TRANSLASYON (ÇEVİRİ)....................................................520

3. DNA YAPISI VE ANALİZİ....................................................523

XII. GENOMİK......................................................................................525

XII.1. DNA KLONLARININ OLUŞTURULMASI VE

İNCELENMESİ..............................................................................525

XII.2. KROMOZOM YAPISI VE DNA DİZİSİNİN

ORGANİZASYONU......................................................................526

XII.3. GENLERİN KROMOZOMLAR ÜZERİNDEKİ

ORGANİZASYONU......................................................................527

XIII. BİYOTEKNOLOJİK BULUŞLAR...............................................528

XII.1. BİYOTEKNOLOJİ VE DNA TEKNOLOJİSİ ............................528

XIII.2. BİYOLOJİK MATERYAL ........................................................529

XIII.3. BİTKİ ÇEŞİDİ............................................................................529

XIII.4. MİKROBİYOLOJİK İŞLEM .....................................................531

93

XIII.5. ETİK YAKLAŞIM .....................................................................531

XIII.6. KAMU DÜZENİ VE BİLİMSEL AHLAKA AYKIRI

BULUŞLAR...................................................................................532

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MARKA HUKUKU

I. GİRİŞ..............................................................................................535

II. MARKANIN TANIMI, UNSURLARI, TEŞEBBÜS KAVRAMI,

İŞLEVLERİ VE TÜRLERİ............................................................536

1. TANIM.....................................................................................536

2. Unsurları...................................................................................537

A. İşaret .....................................................................................537

B. Ayırt Edicilik ........................................................................540

C. Sicilde Gösterilebilir Olması ................................................547

3. TEŞEBBÜS KAVRAMI..........................................................548

4. İŞLEVLERİ..............................................................................549

5. TÜRLERİ.................................................................................550

A. Ticaret (Mal) Markası...........................................................550

B. Hizmet Markası.....................................................................550

C. Bireysel (Ferdi) Marka..........................................................551

D. Garanti Markası Ve Ortak Marka.........................................551

E. Tanınmış Marka ....................................................................553

F. Avrupa Birliği Markası .........................................................555

G. Ticari Vekil Veya Temsilci Markası ....................................556

Ğ. Pozisyon Markası .................................................................557

H. Seri Marka ............................................................................557

6. İLAÇTA MARKA İNCELEMESİ ............................................558

A. İlacın kendisi.........................................................................558

B. İlaç Ambalajı.........................................................................558

C. İlaç Prospektüsleri.................................................................558

D. Markanın aynı veya Ayırt Edileyecek Kadar Benzerinin

Kullanılması .......................................................................560

BEŞİNCİ BÖLÜM

TASARIM HUKUKU

I. GİRİŞ..............................................................................................561

II. KAVRAMLAR, TASARIM BELGESİ VERİLEBİLİRLİK

ŞARTLARI VE KORUMA ŞARTLARI İLE ÇEŞİTLERİ...........562

1. KAVRAMLAR ........................................................................562

A. Tasarım.................................................................................562

94

B. Ürün .....................................................................................564

C. Birleşik Ürün ........................................................................565

2. TASARIM BELGESİ VERİLEBİLİRLİK ŞARTLARI...............567

2.1. GENEL BİLGİ ...................................................................567

2.2. TASARIMIN KORUMA ŞARTLARI...............................568

A. Yenilik.......................................................................................568

B. Ayırt Edici Nitelik .....................................................................569

2.3. BİRLEŞİK ÜRÜN PARÇA ÖZELLİKLERİNİN TASARIM

KORUMA ŞARTLARINI KARŞILAMASI .....................571

2.4. KAMUYA SUNMA...........................................................572

3. TASARIM ÇEŞİTLERİ .....................................................................573

A. Tescilli ve Tescilsiz Tasarımlar.................................................573

a) Tescilli tasarımlar..................................................................573

b) Tescilsiz tasarımlar................................................................573

B. Estetik ve İşlevsel Tasarımlar....................................................573

a) Estetik tasarımlar...................................................................573

b) İşlevsel tasarımlar..................................................................574

C. İki ve Üç Boyutlu Tasarımlar....................................................574

II. TASARIM HAKKI VE KAPSAMI...................................................574

1. TASARIM HAKKI ..................................................................574

1.1. TASARIM HAKKI VE BU HAKKA İLİŞKİN

İLKELER ...........................................................................574

a) Tescil ilkesi .....................................................................575

b) Bölünmezlik ilkesi ..........................................................575

c) Ülkesellik ve kişisellik ilkeleri........................................575

d) Karşılıklılık ilkesi............................................................576

e) Öncelik ilkesi ..................................................................576

f) Önceki tarihli tasarım hakkının etkisiyle ilgili özel öncelik

ilkesi................................................................................577

g) Önceki kullanımdan doğan hak.......................................578

h) Hakkın tüketilmesi ilkesi ................................................579

ı) Kümülatif korunma ilkesi ................................................582

1.2. TASARIMIN KORUMA ŞARTLARI...............................583

A. Yenilik ..................................................................................583

B. Ayırt Edici Nitelik ...............................................................587

2. KORUMA KAPSAMI VE KORUMA DIŞI HALLER...........589

A. Koruma Kapsamı................................................................589

a) Özel koruma ....................................................................589

b) Genel koruma..................................................................590

B. Koruma Kapsamının Belirlenmesi .....................................593

3. KORUMA SÜRESİ VE YENİLEME........................................596

95

4. KORUMA DIŞI HALLER ........................................................598

A. Genel Olarak ......................................................................598

B. Koruma Dışı Haller............................................................599

a) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı tasarımlar (SMK

m.58/4..............................................................................599

b) Ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm

özellikleri (SMK m.58/4. ................................................600

c) Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün, başka bir

ürüne mekanik olarak monte edilmesi veya bağlanması için

belirli biçim ve boyutlarda üretilmesi zorunlu ürünlerin

görünüm özellikleri (SMK m.58/4..................................601

ç) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi

kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam

dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve

kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili

mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların,

nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımı içeren

tasarımlar (SMK m.58/4..................................................603

ALTINCI BÖLÜM

YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI

HAKLARI HUKUKU

I. GİRİŞ...................................................................................................605

II. GENEL BİLGİ...................................................................................606

III. ISLAHÇI HAKKI.............................................................................607

1. ISLAHÇI KAVRAMI ..............................................................607

2. AMAÇ......................................................................................607

3. KORUNACAK CİNSLER VE TÜRLER..................................609

ÜÇÜNCÜ KISIM

YENİ İLAÇ GELİŞTİRME VE İLAÇ MÜSTAHZARLARI İLE

EŞDEĞERLİKLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

YENİ İLAÇ GELİŞTİRME

I. YENİ İLAÇ GELİŞTİRME............................................................610

1. GENEL BİLGİ .........................................................................610

2. İLAÇ GELİŞTİRİLMESİ.........................................................610

A. Keşif...................................................................................610

a) Klinik öncesi deneyler.....................................................611

b) Klinik deneyler................................................................611

B. Pre - Klinik Faz.....................................................................612

96

C. Faz I .....................................................................................613

D. Faz II.....................................................................................614

E. Faz III....................................................................................614

a) Faz III..............................................................................614

b) Faz III b alt dönemi.........................................................615

F. Faz IV....................................................................................615

İKİNCİ BÖLÜM

İLAÇ MÜSTAHZARLARI VE EŞDEĞERLİKLERİ

I. MÜSTAHZAR KAVRAMI ...............................................................616

II. MÜSTAHZARLARIN EŞDEĞER OLUP OLMADIKLARI ...........617

III. ESAS OLARAK BENZEŞEN MÜSTAHZARLAR........................625

DÖRDÜNCÜ KISIM

RUHSATLANDIRMA

BİRİNCİ BÖLÜM

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN RUHSATLANDIRILMASI,

TANIMLAR VE RUHSAT BAŞVURUSUNA KONU ÜRÜNLER

I. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN RUHSATLANDIRILMASI..............626

II. TANIMLAR.......................................................................................629

III. RUHSAT BAŞVURUSUNA KONU ÜRÜNLER ...........................632

İKİNCİ BÖLÜM

RUHSAT BAŞVURUSU

I. RUHSAT.............................................................................................633

II. RUHSAT BAŞVURUSU...................................................................633

III. RUHSAT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLECEK KİŞİLER......634

IV. BAŞVURUDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE

BELGELER....................................................................................634

V. KISALTILMIŞ BAŞVURU ..............................................................637

VI. ÖZEL DURUMLARDA RUHSATLANDIRMA............................639

VII. ACİL KULLANIM ONAYI (AKO) ...............................................639

VIII. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ .............................................................639

IX. UZMAN RAPORLARI....................................................................640

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

RUHSAT BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE

RUHSATLANDIRMA

I. ÖN İNCELEME..................................................................................643

II. BAŞVURUNUN İADESİ..................................................................643

III. RUHSATLANDIRMA SÜRESİ ......................................................643

97

IV. RUHSATLANDIRMA KRİTERLERİ ............................................644

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ..................................645

VI. RUHSAT TALEBİNİN REDDİ.......................................................645

VII. BİLDİRİM VE İTİRAZ ..................................................................646

VIII. RUHSATIN VERİLMESİ.............................................................646

IX. RUHSATIN GEÇERLİLİK SÜRESİ...............................................646

X. RUHSATIN ASKIYA ALINMASI...................................................647

XI. RUHSATIN İPTALİ ........................................................................648

XII. RUHSAT SAHİBİNİN SORUMLULUĞU....................................648

XIII. RUHSAT SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ ................................................649

XIV. RUHSATA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER......................................650

XV. SATIŞ İZNİ ALINMASI................................................................651

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ECZA TİCARETHANELERİ

I. TEDARİK ZİNCİRİ.......................................................................655

1. TEDARİK ZİNCİRİNİN OLUŞUMU VE FAALİYETLERİ .655

2. ECZA TİCARETHANESİ.......................................................656

A. Genel Olarak ......................................................................656

B. Ecza Ticarethaneleri...........................................................657

a) Ecza deposu..................................................................657

b) Geçici depolama yeri ...................................................658

c) Gümrük antreposu........................................................660

d) Aktarma merkezi..........................................................661

aa) Kavram.....................................................................661

bb) Ürünler ve etkin maddeleri saklama koşulları .........661

cc) Sorumlu personel ve görevleri .................................662

dd) Mesul müdür............................................................662

e) Komisyoncu ....................................................................663

aa) Tanımı ................................................................663

bb) Unsurları ............................................................664

i. Kendi adına ve vekalet verenin hesabına işlem

yapmak...............................................................664

ii. Aracılık işlemi yapmak........................................664

iii. Ücret isteme hakkı ..............................................664

iv. Ecza komisyonculuk ilişkisinin bir sözleşmeye

dayanması-.........................................................665

cc) Ecza komisyoncunun sıfatı.........................................665

dd) Ecza komisyon sözleşmesi.........................................665

ee) Ecza komisyon sözleşmesinin hükümleri...................666

i. Genel olarak..........................................................666

98

ii. Ecza komisyon sözleşmesinin kapsamı ...............666

ff) Ecza komisyoncunun borçları ve hakları .......................666

i. Ecza komisyoncunun borçları...............................666

i.1. Bildirme ve sigortalama borcu...........................666

i.2. Özen borcu.........................................................667

i.3. Vekalet verenin belirlediği bedelden farklı bir

bedelle satış yapılmasından doğan borcu...........668

i.4. Veresiye satma ve teslim almadan ödemede zarara

katlanma.............................................................669

i.5. Ecza komisyoncunun garantisi...........................669

i.6. Hesap verme.......................................................670

ii. Ecza Komisyoncunun hakları ..............................670

ii.1. Ödediği paralar ve yaptığı giderleri isteme.......670

ii.2. Komisyon ücreti isteme ....................................670

ii.3. Hapis hakkı .......................................................671

iii. Ecza komisyoncunun kendisiyle iş yapması.......671

gg) Kapatma ........................................................................672

ğğ) Ecza komisyon sözleşmesinin sona ermesi...................672

i. Genel olarak..........................................................672

ii. Sona erme sebepleri.............................................673

ii.1. Olağan sona erme sebepleri ..............................673

ii.2.Olağanüstü sona erme sebepleri.........................673

ii.3. Diğer sona erme sebepleri.................................674

II. FAALİYET ALANLARI, BAŞVURU, BELGELENDİRME, NAKİL,

TADİLAT VE SINIRLARI İLE KAPATMA...............................674

1. FAALİYETLERLE İLGİLİ MEVZUAT.................................674

2. ECZA TİCARETHANELERİNİN FAALİYET ALANLARI.675

3. ECZA TİCARETHANELERİNİN FAALİYET ALAN

SINIRLARI ..............................................................................676

4. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME......................................676

A. Başvuru.................................................................................676

a) Genel olarak ecza ticarethanesi faaliyeti için başvuru .676

b) Aktarma merkezi faaliyeti için başvuru .......................677

c) Komisyoncu faaliyeti için başvuru...............................677

B. Başvurunun Değerlendirmesi ...............................................677

a) Bilgi ve belgelerde eksiklik olması halinde başvuruyu

değerlendirme ........................................................677

b) Bilgi ve belgelerin eksiksiz sunulması halinde başvuruyu

değerlendirme ........................................................678

5. BELGELENDİRME, KAYIT, BİLDİRİM VE

YAYIMLANMA......................................................................678

99

6. NAKİL VE TADİLAT İŞLEMLERİ.......................................679

7. KAPATMA İŞLEMLERİ ........................................................679

A. Genel Olarak.........................................................................679

B. Aktarma Merkezlerinin Kapatılma İşlemleri........................680

C. Komisyoncuların Kapatılma İşlemleri..................................680

III. MESUL MÜDÜR VE SORUMLU PERSONEL.............................680

1. MESUL MÜDÜR ......................................................................680

2. SORUMLU PERSONEL...........................................................680

IV. ZORUNLU HİZMETLER, SAKLAMA VE NAKLİYE, KAYITLAR,

HİZMET ALIMI.............................................................................681

1. SUNULMASI GEREKEN ZORUNLU HİZMETLER .............681

2. SAKLAMA VE NAKLİYE İLE İLGİLİ HUSUSLAR.............681

3. KAYITLAR ...............................................................................681

4. HİZMET ALIMI VE SÖZLEŞMELER.....................................682

V. DENETİM YETKİSİ VE DENETİMİN ŞEKLİ ...............................683

1. DENETİME YETKİLİ OLANLAR...........................................683

2. DENETİMİN ŞEKLİ .................................................................683

VI. YAPTIRIMLAR (MÜEYYİDELER) ..............................................684

1. DENETİMLERDE EKSİKLİKLERİN TESPİT EDİLMESİ....684

2. ETBÜHY HÜKÜMLERİNE AYKIRI FAALİYET

GÖSTERİLMESİ .....................................................................685

VII.TANITIM VE REKLAM.................................................................686

VIII. KILAVUZLAR VE DİĞER DÜZENLEMELER .........................686

BEŞİNCİ BÖLÜM

GİZLİLİK, HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK

I. GİZLİLİK............................................................................................687

II. İLAÇ KULLANIMINDAN DOĞAN ZARARLARDAN HUKUKİ

SORUMLULUK ............................................................................688

1. GENEL OLARAK SORUMLULUK.......................................688

1.1. SORUMLULUK KAVRAMI...................................688

1.2. GENEL SORUMLULUK SEBEPLERİ ...................689

A. Kusur ....................................................................................689

B. Sözleşme ...............................................................................690

C. Yasa .....................................................................................690

2. KAVRAMLAR ........................................................................690

A. İlaç Endikasyonu ..................................................................690

B. Endikasyon Dışı İlaç.............................................................691

C. Ruhsatsız İlaç (Ruhsatsız Kullanım - Unlicensed Use) ........692

D. Güvenli İlaç ..........................................................................693

E. Güvenli Olmayan (Hatalı) İlaç..............................................694

100

a) Genel olarak güvenli olmayan ilaç..................................694

b) Gelişim hatasına bağlı olarak ilacın güvenli olmaması...695

F. İnsani Amaçlı Kullanım (Compassinate Use).......................696

G. Çifte Kullanım (Dual use) ....................................................697

H. İlaç Kusuru (Farmakolojik Kusur)........................................697

3. İLAÇ KULLANIMINDAN DOĞAN ZARARLARDAN

SORUMLU OLANLAR ..........................................................699

3.1. KAVRAMLAR VE BAZI KAVRAMLAR ARASINDAKİ

AYIRIMLAR .....................................................................699

A. Kavramlar.............................................................................699

a) Ürün kavramı ..................................................................699

b) Ayıplı mal (hatalı ürün) kavramı.....................................699

B. Bazı Kavramların Ayırımı ....................................................701

a) Üretim ayıbı ve üretim riski ayrımı.................................701

b) Güvenli ürün ve güvenli olmayan (tehlikeli) ürün

ayırımı .............................................................................701

3.2. İLAÇ KULLANIMINDAN OĞAN ZARARLARDAN İLAÇ

ÜRETİCİSİNİN SORUMLULUĞU ..............................................703

A. Kavramlar...........................................................................703

a) Üretici kavramı................................................................703

aa) Doğrudan üreticiler................................................704

i. İmalatçı .................................................................704

ii. Yetkili temsilci.....................................................704

iii. İthalatçı ...............................................................705

iv. Dağıtıcı................................................................705

bb) Dolaylı üreticiler................................................705

i. Montajcı ve kurucu ...............................................705

ii.Kullanıcı ...............................................................705

iii. Satıcı ...................................................................706

b) İlaç üreticisi kavramı.......................................................706

B. İlaç Üreticisinin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği, ilgili diğer

düzenlemeler ve İleri Sürülen Görüşler..............................707

a) Hukuki Niteliği................................................................707

aa) Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen genel haksız

fiil sorumluluğu..................................................709

i. Genel tehlike sorumluluğu..............................710

ii. Adam çalıştıranın sorumluluğu......................714

cc) Borcun ifa edilmemesi .......................................715

b) İlgili diğer düzenlemeler.................................................716

aa) Ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve

uygulanmasına dair kanun .................................716

101

bb) Ayıplı malın neden olduğu zararlardan dolayı

sorumluluk hakkında yönetmelik.......................717

c) İleri sürülen görüşler .......................................................718

aa) Eczacının rücû istemi görüşü .............................720

bb) Üretici ile hasta arasındaki garanti sözleşmesi

görüşü ................................................................722

cc) Üreticinin güvene dayalı sorumluluğu görüşü ...722

dd) Üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme görüşü 722

ee) Üçüncü kişinin zararının giderilmesi görüşü ....723

ff) Sürüm zinciri içinde temlik edilen hak görüşü....723

gg) Üreticiyi son satıcının yardımcı kişisi olarak kabul

eden görüş..........................................................723

C. İlâç Üreticisinin Sorumluluğunun Özellikleri.......................724

D. İlaç Kullanımından Doğan Zarardan İlaç Üreticisinin Sorumlu

Olduğu Durumlar ...............................................................725

a) Kural olarak sorumlu olmama.........................................725

b) Uyarma ve gözlem yükümlülüğünü ihlal........................726

c) Endikasyon dışı kullanımı teşvik Etmek.........................727

4.2. İLAÇ KULLANIMINDAN DOĞAN ZARARLARDAN

ECZACININ HUKUKİ SORUMLULUĞU......................728

A. Tanımlar ...............................................................................728

a) Eczacı ..............................................................................728

b) Eczacının satıcı konumu .................................................729

c) Eczacılık..........................................................................731

d) Tüketici ...........................................................................731

e) Tüketici işlemi.................................................................735

B. Hukuki Sorumluluk...............................................................738

a) Eczacının sorumluluğunun hukukî niteliği......................738

b) Sorumluluk sebepleri ......................................................740

aa) Sözleşme ............................................................740

bb) Kusur .................................................................742

cc) Sebepsiz zenginleşme.........................................742

c) Hukuki sorumluluğun türleri...........................................742

aa) Kusur sorumluluğu.............................................742

bb) Sebep sorumluluğu ............................................747

cc) Hukuka uygun ilişkiden doğan sorumluluk .......751

4.3. HUKUK DALINA GÖRE İLAÇ KULLANIMINDAN

DOĞAN ZARARLARDAN HEKİMİN HUKUKİ

SORUMLULUĞU .............................................................791

A. Medeni Hukuktan Doğan Sorumluluk..................................791

B. Ceza Hukukundan Doğan Sorumluluk .................................792

102

C. Tıbbi Etik Hukukundan Doğan Sorumluluk.........................793

a) Yararlılık ilkesi...............................................................798

b) Zarar vermeme ilkesi ......................................................798

c) Özerkliğe saygı ilkesi......................................................799

d) Adalet İlkesi....................................................................801

D. İdare Hukukundan Doğan Sorumluluk.................................803

4.3.2. İLAÇ KULLANIMINDAN DOĞAN

ZARARLARDAN HEKİMİN

SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE

İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER............................804

A. Hekimin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği ..........................804

a) Genel olarak ....................................................................804

b) Sözleşme ilişkisinden doğan sorumluluğa ilişkin

görüşler............................................................................804

aa) Hizmet sözleşmesi..............................................805

bb) Eser sözleşmesi..................................................805

c) Vekâlet sözleşmesi..........................................................808

d) Vekâletsiz iş görmeden doğan sorumluluğa ilişkin

görüşler............................................................................810

e) Olağan sebep sorumluluğuna ilişkin görüşler .................811

aa) Genel Bilgi .........................................................811

bb) Memur Ve Diğer Kamu Görevlisi Hekimlerin İlaç

Kullanımından Doğan Üçüncü Kişilere Vermiş

Oldukları Zararlardan Devletin Sorumluluğu....812

i. Sorumluluğun sujesi..............................................813

ii. Zarar.....................................................................813

iii. Kusur ..................................................................813

iv. Hukuka aykırılık .................................................814

v. Zarar, memur veya diğer kamu görevlisinin

“yetkilerini kullanırken” veya “görevlerini yerine

getirirken” meydana gelmiş olmalıdır ...............814

B. Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Türleri............................815

a) Kusur sorumluluğu..........................................................815

b) Sebep sorumluluğu..........................................................821

4.3.4. HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN

SEBEPLERİ...........................................................833

A. Hasta Hakları Alanında Hekimin Hukuki Sorumluluğu.......833

a) Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı ........................833

aa) Adalet ve hakkaniyete uygun olarak faydalanma

hakkı ..................................................................834

bb) Bilgi isteme hakkı..............................................834

103

cc) Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı ...834

dd) Personeli tanıma, seçme ve değiştirme hakkı ....835

ee) Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı ...835

ff) Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım

hakkı ..................................................................835

gg) Tıbbi özen gösterilmesi hakkı............................836

hh) Tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı ve

ötenazi yasağı.....................................................836

4.3.5. HEKİM İLE HASTA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

HUKUKİ NİTELİĞİ VE ENDİKASYON DIŞI İLAÇ

KULLANIMINDAN HEKİMİN

SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ

DAYANAĞI..........................................................836

A. Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı........................837

a) Bilgilendirmenin kapsamı ...............................................837

b) Kayıtları inceleme...........................................................837

c) Kayıtların düzeltilmesini isteme......................................837

d) Bilgi vermenin usulü.......................................................837

e) Bilgi verilmesi caiz olmayan ve tedbir alınması gereken

haller................................................................................838

f) Bilgi verilmesini yasaklama ............................................838

B. Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası.......................................838

a) Hastanın Rızası ve İzin....................................................838

b) Tedaviyi reddetme ve durdurma .....................................839

c) Rıza formu.......................................................................840

d) Alışılmış olmayan tedavi usullerinin uygulanması.........840

e) Rızanın şekli ve geçerliliği..............................................841

f) Aile Planlanması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona

Erdirilmesi.......................................................................841

g) Rızanın Kapsamı ve Aranmayacağı Haller.....................841

h) Tıbbi Araştırmalar...........................................................841

aa) Tıbbi araştırmalarda rıza ....................................841

bb) Gönüllünün korunması ve bilgilendirilmesi ......842

cc) Rıza alınmasının usulü ve şekli..........................842

dd) Küçüklerin ve mümeyyiz olmayanların durumu842

ee) İlaç ve terkiplerin araştırma amacıyla kullanımı 842

C. Hasta Haklarının Korunması ................................................843

a) Mahremiyete saygı gösterilmesi......................................843

b) Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi

Tutulmama ......................................................................843

c) Bilgilerin Gizli Tutulması ...............................................844

104

4.3.6. TIPTA YANLIŞ UYGULAMA

(MAKPRAKTİS)...................................................844

4.3.7.TIBBİ UYGULAMA HATALARI İLE İLGİLİ

YARGITAY İÇTİHATLARININ

İNCELENMESİ.....................................................849

4.3.8. HEKİMİN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN

SORUMLULUĞU.................................................852

A. Bir Sözleşmenin Varlığı .......................................................853

B. Sözleşmenin İhlal Edilmiş Olması........................................854

a) Teşhis koyma ..................................................................855

b) Aydınlatılmış onam.........................................................856

c) Hastayı tedavi etme .........................................................861

d) Sadakat............................................................................865

e) Özen ................................................................................865

f) Tıbbi müdahalede yapılan işlemlerin kayda

geçirilmesi.......................................................................868

g) Sır saklama......................................................................869

C. Hekimin Kusurlu Olması......................................................870

D. Zarar ve zarar ile endikasyon dışı ilaç kullanımı arasında

nedensellik bağı olması ......................................................872

a) Zarar................................................................................872

b) Zarar ile endikasyon dışı ilaç kullanımı arasında

nedensellik bağı olması...................................................874

4.3.9. HEKİMİN HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN

SORUMLULUĞU.................................................875

A. Genel Bilgi............................................................................875

B. Haksız Fiilin Unsurları..........................................................875

a) Davranış ..........................................................................875

b) Zarar................................................................................876

aa) Genel bilgi.................................................................876

bb) Zararın ve kusurun ispatı ..........................................877

cc) Tazminat....................................................................879

dd) ) Maddi zarar.............................................................883

ee) Özel durumlar............................................................883

i. Ölüm .....................................................................883

i.1. Cenaze giderleri .................................................884

i.2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi

giderleri..............................................................884

i.3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu

sebeple uğradıkları kayıplar...............................885

ii. Bedensel zarar......................................................885

105

ii.1. Tedavi giderleri.................................................885

ii.2. Kazanç kaybı.....................................................885

ii.3. Çalışma gücünü azalmasından ya da

yitirilmesinden doğan kayıplar ..........................887

ii.3.1. Çalışma gücünü azalmasından doğan

kayıplar ..............................................................887

ii.3.2. Çalışma gücünün yitirilmesinden (kaybından)

doğan kayıplar....................................................887

ii.3.3. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan

kayıplar ..............................................................889

iii. Belirlenmesi........................................................890

iv. Zararın ispatı ve zarar miktarının saptanmasında

esas alınacak an..................................................890

ff) Manevi tazminat.................................................893

c) Uygun illiyet bağı............................................................898

d) Kusur...............................................................................899

e) Hukuka Aykırılık.............................................................900

4.3.10. HEKİMİN DENEYSEL TEDAVİLERDEN

DOĞAN SORUMLULUĞU..................................900

A. Genel Bilgi............................................................................900

B. Meslek Kusuru......................................................................901

C. Hastanın Rızası Alınmadan Yapılan Tedavi.........................901

D. Araştırma Çalışmalarından Dolayı hekimlerin

Sorumluluğu.......................................................................901

a) Genel olarak ....................................................................901

b) Tıbbi araştırmalar............................................................902

aa) Tıbbi araştırmalarda rıza ....................................902

bb) Gönüllünün korunması ve bilgilendirilmesi ......902

cc) Rıza alınmasının usülü ve şekli..........................902

dd) Küçüklerin ve mümeyyiz olmayanların durumu903

E. Yeni İlaçlardan Sorumluluk ..................................................903

a) Hekimin hastaya özen gösterme yükümlülüğü ...............903

b) Hastaya verilecek bilgiler................................................904

c) Hekimin sorumluluğu ile ilaç üreticilerinin sorumluluğu

arasındaki ilişki ...............................................................904

4.3.11. ANESTEZİ UZMANININ SORUMLULUĞU .................905

A. Genel Bilgi............................................................................905

B. Anestezi Uzmanının Hukuki Sorumluluğu...........................906

4.3.12. TIBBİ MÜDAHALENİN UYGULANDIĞI YER

İTİBARİYLE HEKİMİN HUKUKİ

SORUMLULUĞU.................................................908

106

A. Bağımsız Çalışan Hekim Yönünden ..................................908

a) Sözleşme ilişkisi..............................................................908

b) Vekaletsiz iş görme.........................................................911

c) Haksız fiil ilişkisi ............................................................912

B. Özel Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Hekim

Yönünden ...........................................................................912

a) Kavramlar........................................................................912

aa) Hasta kavramı.....................................................912

bb) Özel hastane kavramı.........................................912

cc) Hastane bakımı kavramları.................................913

b) Özel hastane ile hasta arasındaki ilişkinin hukuki

nedeni..............................................................................914

c) Hastaneye kabul sözleşmesi............................................915

aa) Tam hastane sözleşmesi .....................................919

bb) Bölünmüş Hastane Kabul Sözleşmesi ...............919

d) Hekim ve özel hastane işleteninin özen borcu ................920

aa) Hekimin vekillik sözleşmesine dayalı özen

borcu ..................................................................920

bb) Vekalet verenin veya vekaletsiz işgörenin özen

borcui. Vekalet verenin borcu............................922

e) Özel hastanenin kusur ve ihmalinin bulunup

bulunmadığının tespiti.....................................................925

C. Kamu Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin

Sorumluluğu.......................................................................926

a) Genel bilgi.......................................................................926

b) Tazminat sorumluluğu ....................................................926

aa) Hizmet kusuru ve devletin tazminat

sorumluluğu .......................................................926

bb) Kişisel kusur ve memurun tazminat

sorumluluğu .......................................................928

D. Kamu Hastanelerine Bağlı Hekimlerin Özel

Muayenehanelerinde Çalışmasından Doğan Sorumluluk ..929

4.3.13. HEKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU .......930

A. Genel Olarak ......................................................................930

B. Hekimin Tazminat Sorumluluğunun Unsurları..................931

a) Hukuka aykırılık..............................................................931

b) Kusur...............................................................................934

aa) Kusur Kavramı...................................................934

bb) Kusurun çeşitleri................................................935

cc) Meslek kusuru ....................................................935

c) Zarar................................................................................939

107

aa) Maddi zarar ........................................................939

bb) Manevi zarar......................................................940

d) İlliyet bağı .......................................................................941

4.3.13. YARGI KOLLARINA GÖRE ENDİKASYON DIŞI

İLAÇ KULLANIMINDAN ZARAR GÖRENLERİN

AÇACAKLARI TAZMİNAT DAVALARI..........942

A. Genel Bilgi............................................................................942

a) Tüketici mahkemesinin görevli olması ...........................944

b) Genel mahkemenin görevli olması..................................945

B. Zarar Görenlerin Adli Yargıda Açacakları Tazminat

Davası.................................................................................947

B.1. Tazminat Davasının Tarafları...........................947

a) Davacı .............................................................................947

aa) Hasta...................................................................947

bb) Mirasçılar...........................................................947

cc) Yakınları.............................................................948

b) Davalı..............................................................................949

B.2. Davanın Konusu...............................................950

a) Ölüm................................................................................950

b) Bedensel zarar.................................................................952

aa) Tedavi giderleri ..................................................952

bb) Kazanç kaybı .....................................................952

cc) Çalışma gücünün azalmasından ya da

yitirilmesinden doğan zararlar ...........................952

dd) Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan

kayıplar ..............................................................953

B.3. Sebeplerin Yarışması........................................954

B.4. Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Ve Azaltan

Haller .............................................................956

a) Sorumsuzluk anlaşması...................................................956

b) Hastanın rızası.................................................................957

c) Zaruret hali......................................................................959

d) Tıbbi müdahaleden doğan zararlar için sorumluluk

sigortası ...........................................................................961

B.5. Tazminatın Belirlenmesi Ve İndirim Sebepleri...........962

B.5. Bilirkişi İncelemesi......................................................965

C. Zarar Görenlerin İdari Yargıda Açacakları Tam Yargı

Davası.................................................................................967

a) Kapsam ve niteliği...........................................................967

b) İdari makamlara başvuru, tam yargı davalarının

açılması ...........................................................................968

108

c) Dava açma süresi, idari makamların sükutu ve üst

makamlara başvurma ......................................................969

d) Tam yargı davalarında görev ..........................................969

aa) İptal ve tam yargı davaları..................................969

bb) Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması....970

cc) Yargı yolu itirazı ................................................971

dd) Taraflar ..............................................................973

ee) Tam yargı davasına konu olacak kesin ve

yürütülmesi gereken bir işlem ve/veya eylemin

varlığı.................................................................976

i. Genel olarak..........................................................976

D. Dava Açılmasının Maddi Hukuka Dayanan Savunma

Vasıtaları Ve Usul Hukuku Bakımından Bazı Sonuçları ...983

a) Maddi hukuka dayanan savunma vasıtaları ....................983

aa) Zamanaşımı kavramı..........................................983

bb) Zamanaşımının def’i niteliği..............................984

cc) Zamanaşımı süreleri...........................................984

b) Dava açılmasının maddi hukuk ve idari usul hukuku

bakımından bazı sonuçları...............................................991

aa) Zamanaşımının kesilmesi...................................991

bb) Hak düşürücü sürenin korunması ......................991

cc) Bazı şahısvarlığı haklarının malvarlığı hakkına

dönüşmesi ..........................................................993

dd) İyiniyetin kötüniyete dönüşmesi........................994

ee) Davalının mütemerrit olması..............................994

E. Davada Özel Durumlar .........................................................994

a) Ön sorun..........................................................................994

b) Bekletici sorun ................................................................994

aa) Zorunlu bekletici sorun......................................995

i. Anayasa Mahkemesinin kararının beklenmesi......995

bb) İhtiyari bekletici sorun.......................................997

c) Ceza ve Hukuk Mahkemesi Kararlarının Birbirine

Etkisi ...............................................................................999

aa) Hukuk mahkemesi kararının ceza mahkemesine

etkisi.................................................................1000

i. Hukuk mahkemesi kararının ceza mahkemesinde

kesin hüküm teşkil etmesi...............................1000

bb) Ceza mahkemesi kararlarının hukuk mahkemesine

etkisi.................................................................1000

II. CEZAİ SORUMLULUK .................................................................1001

1. GENEL OLARAK...................................................................1001

109

2. İLAÇLA İLGİLİ SUÇLAR VE KABAHATLER ...................1002

A. Genel Bilgi..........................................................................1002

B. Kamunun Sağlığına Karşı İlaçla İlgili Hapis ve Adli Para

Cezası ile Güvenlik Tedbirlerini Gerektiren Suçlar.........1003

a) Zehirli madde katma......................................................1003

b) Bozulmuş veya değiştirilmiş ilaçların ticareti...............1005

aa) Genel olarak .....................................................1005

bb) Suçun konusu...................................................1006

cc) Fail ...................................................................1007

dd) Maddi unsur.....................................................1008

ee) Manevi Unsur...................................................1017

ff) Hukuka aykırılık unsuru....................................1018

gg) Nitelikli haller..................................................1019

hh) Dava zamanaşımı ve bu sürenin durması veya

kesilmesi ..........................................................1020

c) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde

ilaç yapma veya satma...................................................1022

aa) Genel olarak .....................................................1022

bb) Suçun konusu...................................................1022

cc) Fail ...................................................................1024

dd) Maddi unsur.....................................................1024

ee) Manevi Unsur...................................................1027

ff) Hukuka aykırılık unsuru....................................1028

gg) Nitelikli haller..................................................1028

hh) Zamanaşımı......................................................1029

d) BTÜRY hükümlerine uymama .....................................1029

C. Ruhsatsız Müstahzar - İlaç - Üretme, Bilerek Satma Veya

Sattırma, İthal Etme, Pazarlamasını Ya Da Reklamını Yapma

Suçlarıyla İlgili Hapis Ve Adli Para Cezası İle Güvenlik

Tedbirlerini Gerektiren Suçlar..........................................1031

a) İspençiyari ve Tıbbi müstahzarlar Kanunu

düzleminde ....................................................................1032

b) Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

düzleminde ....................................................................1032

c) Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun

düzleminde ....................................................................1033

d) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

düzleminde ....................................................................1033

E. Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar İle Ruhsatsız Müstahzar -

İlaç - Üretme, Bilerek Satma Veya Sattırma, İthal Etme,

Pazarlamasını Ya Da Reklamını Yapmaya İlişkin İlaçla İlgili

110

İdari Para Cezası Ve Güvenlik Tedbirlerini Gerektiren

Kabahatler ........................................................................1034

a) Kamunun sağlığına karşı suçlar ile ruhsatsız müstahzar -

ilaç - üretme, bilerek satma veya sattırma, ithal etme,

pazarlamasını ya da reklamını yapma suçlarına ilişkin ilaçla

ilgili idari para cezası gerektiren kabahatler..................1034

aa) İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununda

öngörülen ilaçla ilgili idari para cezası gerektiren

kabahatler.........................................................1034

bb) Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler

Kanunu'nda öngörülen ilaçla ilgili idari para cezası

gerektiren kabahatler........................................1034

cc) Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanununda

öngörülen ilaçla ilgili idari para cezası gerektiren

kabahatler.........................................................1035

3. CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI...........................1036

A. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast Ve Taksir ...............1036

a) Ceza sorumluluğunun şahsiliği .....................................1036

b) Kast ...............................................................................1036

c) Taksir.............................................................................1037

d) Netice sebebiyle ağırlaşmış suç ....................................1039

B. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Veya Azaltan Nedenler...1040

a) Kanunun hükmü ve amirin emri....................................1040

b) Meşru savunma ve zorunluluk hali ...............................1041

aa) Meşru savunma .....................................................1041

bb) Zorunluluk hali .....................................................1042

c) Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası ..........................1042

d) Sınırın aşılması..............................................................1043

e) Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit ..............................1044

f) Haksız tahrik..................................................................1044

g) Hata ...............................................................................1045

aa) Şahısta hata..........................................................1045

bb) Hedefte sapma.....................................................1046

h) Yaş küçüklüğü ..............................................................1046

aa) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan

kişiler ...............................................................1047

bb) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da

onbeş yaşını doldurmamış olan kişiler.............1047

cc) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da

onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler..........1048

j) Sağır ve dilsizlik ............................................................1049

111

k) Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde

olma...............................................................................1050

C. Suça Teşebbüs.....................................................................1051

a) Suça teşebbüs................................................................1051

aa) Genel bilgi........................................................1051

bb) Teşebbüsün unsurları.......................................1052

cc) Teşebbüsün çeşitleri.........................................1054

dd) Teşebbüs hükümlerinin uygulanması ..............1054

b) Gönüllü vazgeçme.........................................................1059

D. Suça İştirak .........................................................................1059

a) Genel bilgi.....................................................................1059

aa) Çok failli suçlar kavramı..................................1060

bb) İştirakte nedensellik anlayışı............................1060

cc) TCK'nın sistemi................................................1060

b) İştirakin genel şartları....................................................1061

aa) Manevi unsur....................................................1062

bb) Maddi unsur.....................................................1064

cc) Bir suçun işlenmiş olması ................................1064

c) Dolaylı faillik ................................................................1064

d) İştirak şekilleri ..............................................................1066

aa) Faillik ...............................................................1066

bb) Azmettirme ......................................................1067

cc) Yardım etme (fer'i iştirak)................................1068

e) Cezaya müessir sirayetin şeriklere sirayeti ...................1069

f) İştirak halinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme........1075

E. Suçların İçtimaı...................................................................1076

a) Genel bilgi.....................................................................1076

b) Fiil tekliği - fiil çokluğu ayırımı ...................................1077

aa) Sonuç ölçüsü ....................................................1077

bb) Fiil ölçüsü ........................................................1077

c) Suçların içtimaı türleri...................................................1080

aa) Bileşik suç ........................................................1080

bb) Zincirleme suç .................................................1081

cc) Fikri içtima.......................................................1083

d) İstisnaları.......................................................................1092

ALTINCI BÖLÜM

YAPAY ZEKA VE ROBOT

I. YAPAY ZEKA VE UNSURLARI İLE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

OFİSİ............................................................................................1095

1. YAPAY ZEKA KAVRAMI...................................................1095

112

2. YAPAY ZEKANIN UNSURLARI........................................1096

A. Doğrulama (Verification) ...................................................1096

B. Geçerlilik (Validity)............................................................1096

C. Güvenlik (Security).............................................................1097

D. Denetim (Control)...............................................................1097

3. YAPAY ZEKA KOORDİNASYONUNDA "DİJİTAL

DÖNÜŞÜM OFİSİ" ...............................................................1098

II. ROBOT KAVRAMI VE ROBOTLARDA OTONOMİ..................1098

A. Robot Kavramı ...................................................................1098

B. Robotlarda Otonomi ...........................................................1101

III. KİŞİ KAVRAMI İLE YAPAY ZEKA VE ROBOTUN KİŞİSEL

DURUMU ....................................................................................1102

1. KİŞİ KAVRAMI......................................................................1102

2. YAPAY ZEKA VE ROBOTUN KİŞİSEL DURUMU ...........1102

A. İç Hukuk Bakımından.........................................................1102

B. Mukayaseli Hukuk Bakımından .........................................1103

C. Doktrin Görüşleri................................................................1104

IV. YAPAY ZEKA VE OTONOM ROBOT KULLANIMININ İNSAN

SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN KORUMA SAĞLAMA

DÜZEYİ .......................................................................................1106

1. GENEL BİLGİ .......................................................................1106

2. GÜVENLİVE GÜVENLİ OLMAYAN (HATALI) YAPAY

ZEKA VE OTONOM ROBOT..............................................1109

A. Güvenli Yapay Zeka Ve Otonom Robot ..........................1109

B. Güvenli Olmayan (Hatalı) Yapay Zeka Ve Otonom

Robot................................................................................1110

C. Gelişim Hatasına Bağlı Olarak Yapay Zeka Ve Otonom

Robotun Güvenli Olmaması.............................................1113

V. YAPAY ZEKA VE OTONOM ROBOTLARIN SAĞLIK

ALANINDA UYGULANMASI ..................................................1114

1. SAĞLIK ALANINDA YAPAY ZEKA...................................1114

2. SAĞLIK ALANINDA YAPAY ZEKA UYGULAMALARI.1114

A. IBM Watson .......................................................................1114

B. Kanser Tespiti Uygulamaları..............................................1115

a) Cilt kanseri tespiti..........................................................1115

b) Mezotelyoma (Akciğer zarı kanseri).............................1115

c) Meme kanseri................................................................1116

C. Göz Sağlığı Uygulaması .....................................................1116

D. Yapay Zeka İle Olumsuz Sonuçların Önlenmesi................1117

E. İlaç Geliştirme Uygulamaları..............................................1117

113

F. Komadaki Bir Hastanın Ne Zaman Uyanacağını Bilen

Bilgisayar ............................................................................1118

G. Tıbbi Görüntüleme .............................................................1118

a) CT taramaları IBM........................................................1118

b) Enlitic............................................................................1118

c) Butterfly network iQ tıbbi görüntüleme aygıtı..............1119

H. Depresyon ve Akıl Sağlığı Bozukluklarının Tahmin

Edilmesi............................................................................1119

I. Xiaoyi Akıllı Doktor Yardımcısı Ve Tıbbi Lisans

Sınavı................................................................................1119

j) Otizmli Çocukların Eğitimi İçin: OTSIMO................1119

VI. YAPAY ZEKA VE OTONOM ROBOTLA İLGİLİ HUKUKİ

SORUMLULUK ..........................................................................1120

1. GENEL SORUMLULUK SEBEPLERİ ................................1120

A. Haksız Fiil (Kusur).............................................................1120

B. Sözleşme .............................................................................1120

C. Yasa ...................................................................................1121

2. YAPAY ZEKA VE OTONOM ROBOT ÜRETİCİSİNİN

SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE İLERİ

SÜRÜLEN GÖRÜŞLER........................................................1121

2.1. İÇ HUKUKA DAYALI HUKUKİ

SORUMLULUK..................................................1121

A. Sözleşme İlişkisinden Doğan Sorumluluk..........................1121

B. Haksız Fiil Sorumluluğu.....................................................1122

a) Haksız fiil......................................................................1122

b) Yapay zekanın haksız fiil sorumluluğu.........................1123

c) Robotların haksız fiil sorumluluğu................................1123

C. Kusursuz Sorumluluk Halleri .............................................1130

a) Adam çalıştıranın sorumluluğu .....................................1130

b) Yapı mâlikinin sorumluluğu .........................................1132

c) Ev başkanının sorumluluğu...........................................1132

d) Hayvan idare edenin sorumluluğu ................................1133

D. Tehlike Sorumluluğu ..........................................................1134

E. Borcun İfa Edilmemesi .......................................................1136

F. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme...........................1137

G. Üçüncü Kişinin Zararının Giderilmesi ...............................1137

H. Üreticinin Son Satıcının Yardımcı Kişisi Olarak Kabul

Edilmesi............................................................................1137

2.2. MUKAYESELİ HUKUKA DAYALI HUKUKİ

SORUMLULUK..................................................1138

114

VII. YAPAY ZEKA VE OTONOM ROBOTUN VERDİĞİ

ZARARLARDAN SORUMLU OLANALAR.............................1140

1. YAPAY ZEKA VE OTONOM ROBOT ÜRETİCİSİNİN

SORUMLULUĞU .................................................................1140

A. Kavramlar............................................................................1140

a) Üretici kavramı...............................................................1140

aa) Doğrudan üreticiler...................................................1141

bb) Dolaylı üreticiler......................................................1142

B. Genel Olarak.......................................................................1142

C. Yapay Zeka Ve Otonom Robot Üreticisinin Sorumluluğunun

Özellikleri.........................................................................1144

2. YAPAY ZEKA VE OTONOM ROBOT İŞLETENİN

SORUMLULUĞU .................................................................1144

3. YAPAY ZEKA VE OTONOM ROBOT KULLANAN İLAÇ

ÜRETİCİSİNİN SORUMLULUĞU ......................................1146

4. YAPAY ZEKA VE OTONOM ROBOT KULLANAN

HEKİMİN SORUMLULUĞU ...............................................1147

5. YAPAY ZEKA VE OTONOM ROBOT KULLANAN

ECZACININ SORUMLULUĞU...........................................1147

EKLER ....................................................................................................1149

Ek I. Tıbbi Ürün Ruhsat Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi

Ve Belgeler .....................................................................................1149

Ek II. Ecza Ticarethaneleri Ve Ecza Ticarethanelerinde

Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik Ekleri ...............1181

Bölüm III Belirli Tıbbi Ürünler ...................................................1185

Ek 1 - Ecza Ticarethanesi Açılış Ve Nakilleri ............................1185

Ek 2 - Mesul Müdürlük Belgesi Çin İstenen Belgeler ...............1225

Ek 3 -Aktarma Merkezlerinin Açılış Ve Nakilleribelgeler........1226

Ek 4 -Sorumlu Personel İzin Belgesi İçin İstenen Belgeler ......1226

Ek 5 - Komisyoncunun Kayıt Altına Alınması Belgeler ........... 1227

Ek 6 -Tadilat Başvuruları İçtn İstenen Belgeler ........................1227


YARARLANILAN ESERLER

Aaronson, Susal Ariel) : “What Are We Talking about When We Talk

about Digital

Protectionism?”, Cambridge University Press 18 (4), 2019, p. 41-577

Abels, Peter: Die “Klarstellungsfunktion” der Idealkonkurrenz, N.G.

Elwert Verlag, Marburg, 1991

Abik, Y.: “Promosyonlu Satım Sözleşmesi”, Seçkin Yayınevi, Ankara,

2002

Acar, A./Yeğenoğlu, S. :Türkiye’de İlaçta Patent, Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, 2004, 33 (4)

Adam Thierer/Andrea Castillo O’Sullivan/Raymond Russell : “Artificial Intelligence and Public Policy.” Mercatus Research, Mercatus Center at

George Mason University, Arlington, VA, 2017

Ağabeyoğlu, İ.: Antibiyotiklerde Biyoyararlanım, ANKEM Dergisi, 6

No.2, 1992, s.359 - 363

Akçaal, M.: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde İlâç Üreticisinin Hukukî Sorumluluğu, Ankara Barosu Dergisi, S.2, 2012, s.253 vd.

Akçura Karaman, T.: Üreticinin Ayıplı Ürünün Sebep Olduğu Zararlar

Nedeniyle Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu, B.1, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008

Akçura K.T.: Üreticinin Ayıplı Ürünün Sebep Olduğu Zararlar Nedeniyle Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu, İstanbul 2008

Akıllıoğlu, T.: İnsan Haklarının Korunması Alanında Uluslararası Belgeler, Bilgi Yayınları, Ankara 1995

Akipek, Ş.: Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi, Ankara, 1999

Akipek, Ş.: “Bedensel Zararların Tazmini Kapsamında Tüketici Hukuku

Yönünden Ürün Sorumluluğu”, Yeni Gelişmeler Işığında Bedensel Zararların

Tazmini Uluslararası Kongre C.2, Türkiye Barolar Birliği, B.1, Ankara 2016,

s. 23-38

Akkanat, H.: İlaç Kullanımından Kaynaklanan Zararlardan Sorumluluk

Açısından Hasta – Hekim – Üretici İlişkileri, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, 08-09 Mayıs 2009 Kayseri, s. 75 vd.

20

Akkan, A.G.: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu, 14 Ocak 1999, İstanbul, s.45-57

(www.etf.edu.tr : Erişim tarihi:2.01.2021)

Akkanat, H. : “İlaç Kullanımından Kaynaklanan Zararlardan Sorumluluk

Açısından Hasta-Hekim-Üretici İlişkileri”, in Şen, Murat/ Başözen, Ahmet

(ed.), İlaç Hukuku: Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, I. Sağlık Hukuku

Sempozyumu, 8-9 Mayıs 2009, İstanbul 2009, s.75-85

Akkanat, H.: Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Görünüm Tarzları ve Sorumluluk Düzeni, Prof. Dr.Özer Seliçi'ye Armağan, Seçkin Yayınevi, Ankara

2006

Akın, E.B.: Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Marka Tescil Süreçlerine İlişkin

Düzenlemeler ve Yenilikler :6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 9 – 10 Mart 2017, BATHİAE Yayın No.523 (Bildiri)

Akman, Elvettin : “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Kamu Politikası Aktörleri”, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 15 (1),

2019, s.35-54

Akman, Elvettin/Çetin, Melahat: “Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının

Bir Yansıması Olarak Dijital Dönüşüm Ofisi”, IV. Uluslararası Stratejik ve

Sosyal Araştırmalar Sempozyumu Kitabı, Burdur, 2019, s.223-231

Aksoy, S:T.: Marka Değerlemesi, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı - Bildiri, Ocak 2000, s.3 vd.

Aktaran; H.E./Gültezer: Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve

Hasta Hakları, Seçkin Yayınevi, B.2, Ankara 2009

Aktaş, Y.: “Veri İmtiyazı Koruması ve Bolar İstisnasının Bu Koruma

Üzerindeki Etkisi”, FSHD, C. 13, S. 49, 2009

Aktay, G./ Hancı, İ.H./ Balseven, A.: “İlaç Etkileşimleri ve Hekim Sorumluluğu”, sted, 2003, C.12, S.7, s.261-264

Akünal, T.: Haksız Fiillerden Doğan Zararlarda Denkleştirme Sorunu, İstanbul 1977

Akyıldız, S.: “Hekimin Cezai Sorumluluğu Bakımından Uygulamada Sorunlar”, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, V. Türk – Alman Tıp Hukuku

Sempozyumu, 28 Şubat – 1 Mart 2008, TBB Yayınları, Ankara 2008, s.974-

1007

Alacakaptan, U.: Suçun Unsurları, Ankara 1975

Albayrak, M.: Ceza Muhakemesi Kanunu, B.2, Ankara 2010

21

Albayrak, M.: Notlu - Atıflı - Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, B.5, Ankara 2009

Albayrak, M.: Bilimsel Görüşler, Yargıtay CGK ve Ceza Daireleri Kararları Işığında Notlu - Atıflı - Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, B.5, Ankara

2009

Alıca, T.: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Önceki Tarihli Hakların Etkisi: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, 9 – 10 Mart

2017, BATİHAE Yayın No.523, Ankara 2017 (Bildiri)

Alkış, N.: Anestezi Tarihi, Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetlei Meslek Yüksek Okulu Yıllığı, C.1, S.1, 2000

Alpan, S.: Türkiye’de Klinik İlaç Araştırmaları ve Yasal Alt Yapısı, T.C.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Tıp Fakültesi - Eczacılık Fakültesi,

İlaç ve Tıp Alanında Ceza Hukuku, Etik ve Tıbbi Sorunlar Sempozyumu, 8

Ekim 2008

Altenhain, Karsten: “Die Verwirklichung mehrerer Tatbestandsalternativen: Einzelverbrechen oder Idealkonkurrenz”, ZStW 1995/107

Altun, M.: Tahlilhane’den İlaç Sanayii’ne Bir Asırlık Birliktelik İ. E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. 100 Yaşında, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal

Tarih Vakfı, İstanbul 2003

Altundiş, M.: İdari Yargıda Dava Açma Ehliyeti, TBB Dergisi, S.69,

2007

Altunkaş, A.: Kişilerin Hayatını Ve Sağlığını Tehlikeyesokacak Biçimde

İlaç Yapma Veya Satma Suçu (TCK m.187), s.840 - 846 (dergipark.org.tr)

Altunkaş, A.: İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları (TCK m. 90),

Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora Programı, 2012, Yayımlanmamış Doktora Tezi

Altunkaya. M.: “Sözleşmenin Kuruluşundan Önce Tüketicinin Korunması”, GÜHFD, C.VIII, S.1-2, (Haziran - Aralık) 2004, s.11 vd.

Anneler, T. : Otsimo’dan otizm sendromlu çocuklara teknolojik oyunlar.

Nisan 2, 2019 tarihinde Teknolojik Anneler: http://teknolojikanneler.com/otsimo-otizm-oyunlar/ adresinden alındı

Antalya, O.G.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, B.2, İstanbul 2013

Antalya, O. G.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II, İstanbul 2015

Antolisei, Francesco : Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Milano

1989

22

APS: 5/10/1973 tarihinde Münih'te imzalanan, 1 Şubat 2000 tarih ve 100

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "4504 sayılı Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

Aral, F.: Kötü İfa (Kısaltılmışı: Aral, İfa), Ankara 2011

Aral, F.: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (Kısaltılmışı: Aral, Özel),

B.7, Ankara 2007

Arda, B./Pelin, S.S.: Tıbbi Etik, Tanımı, İçeriği, Yöntemi ve Başlıca Konuları, Ankara Tıp Mecmuası (The of Journal of The Faculty of Medicine),

Volume 48, s.323 – 336, Ankara 1995, s.323

Arıcı, M. F.: Ticari İşletmenin Aktif ve Pasifi İle Devri, İstanbul 2008

Arın, N.: Hastanın İlaç Kullanma Kararına Etki Eden Sorunlu Araçlar:

Sağlık Portalleri ve İlaç Prospektüsleri – Etik Bakışın Düşündürdükleri, TC

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Tıp Fakültesi-Eczacılık Fakültesi, İlaç

ve Tıp Alanında Ceza Hukuku, Etik ve Tıbbi Sorunlar Sempozyumu, 8 Ekim

2008

Arkan, S.:Marka Hakkına Tecavüz - İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu, BATİDER 2000, C.XX, S.3 (Tecavüz)

Arkan, S.: Marka Hukuku, Ankara 1998 (Marka)

Arıkan, A.: Fikri ve Sınai Haklar Kapsamındaki Taklit ve Korsan Malların Gümrüklerde Geçici Olarak Durdurulması, Avrupa Araştırmaları Dergisi,

C.IV., s.1-2, 1995 – 1996, s.143 vd.

Arıkan, S.: Fikri – Sınai Mülkiyet Hakları ve Hakkın Tükenmesi : 6769

Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, 9 – 10 Mart 2017,BATİHAE

Yayın No.523, Ankara 2017, s.641 (Bildiri)

Arıkan, M. : Mediaclick. 28 Mart 2017, 2019 tarihinde Mediaclick Web

Sitesi: https://www.mediaclick.com.tr/blog/yapay-zeka-nedir adresinden

alındı

Arpacı, A.: Kişiler Hukuku (Gerçek Kişiler), İstanbul 1993

Arslan, İ.Y./Ergün, M.:Ticaret Hukuku, Ankara 2005(Ticaret)

Artuk, M.E./ Gökcen, A./ Yenidünya, C.: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, B.5, Ankara 2011

Artuk, Mehmet E./Gökcen, A./Yenidünya, A. C.: Ceza Hukuku, Genel

Hükümler, B.3, Turhan Kitabevi, Ankara, 2007

Aslan, Y.: Tüketici Hukuku Dersleri, İstanbul 2013

23

Aşçıoğlu, Ç.: Tıbbi Yardım ve El Atmalardan Doğan Sorumluluklar, Ankara 1993

Atamer, Y.: “Tüketici Hukukunun Gelişiminin Dünü, Bugünü, Yarını”,

Tüketicinin Korunması Semineri, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Anakara, 2007, s.21 vd.

Atamer, Y.: Haksız Fiillerden Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması,

Özellikle Uygun Nedensellik bağı ve Normun Koruma Amacı Kuramları, B.1,

Beta Yayınevi, İstanbul 1996

Atamer, Y.: “İfa Engelleri Hukukunu Yeniden Sistematize Etmeyi Düşünmek: Borca Aykırılık Türleri Yerine Yaptırımları Esas Alan Bir Sistematik”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, C. I, XII Levha Yayınları, Eylül

2010, (s. 217-260)

Atamer, Y./ Baş, E.: “Avrupa Birliği Hukuku İle Karşılaştırmalı Olarak

6502

Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Satım Sözleşmesinde Ayıptan Doğan Sorumluluk”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 88, Yıl:

2014, Özel Sayı:1, (s. 19-60)

Aslan, İ. Y.: Tüketici Hukuku, B.3, Bursa 2006

Avaner, Tekin/Recep Fedai: “Türk Kamu Yönetiminde Ofis Sistemi: EDevlet

Uygulamalarından Dijital Dönüşüm Ofisine”, Amme İdaresi Dergisi, 52

(2), 2019, s.149-172

Ayan, M.: Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara,

1991

Ayan, M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B.9, Mimoza, Konya 2015

Aycan, M.: İlaç Nedir? İlaç, Gıda ve Kozmetik Farkı, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, İlaç Hukuku 2009

Aydın, E.: Tıp Etiğinde Temel İlkeler, Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi

Kitabı, 12-13 Kasım 2001 ODTÜ Ankara, (www.deontoloji.hacettepe.edu.tr)

Aydın, F. : Kalp ritim bozukluğu olan hastaların tedavi süreçlerini desteklemek amaçlı makine öğrenmesine dayalı bir sistemin geliştirilmesi.

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017

Aydoğdu, M. : Tüketici Hukuku Dersleri, B.1, Adalet Yayınevi, Ankara

2015

Aydoğdu M.: “4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna

Göre Kapıdan Satışlar”, İzmir, 1998

24

Aydoğdu, M.: Tüketici Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2015

Aydos, O.S.: Ürün Sorumluluğu, Ankara 2009

Ayiter, N.: İhtira Hukuku, Ankara 1968

Baınbrıdge, David: Intellectual Property, United Kingtom 2002

Bak, B.: İlaçta Zorunlu Patent Lisansı, Ankara Barosu Dergisi, S.3, 2011,

s.111 vd.

Bak, B.: Medeni Hukuk Açısından Yapay Zekânın Hukuki Statüsü ve Yapay Zekâ Kullanımından Doğan Hukuki Sorumluluk, TAAD, Yıl.9, S.35,

Temmuz 2018, s.212 vd.

Bakır, C./Ertan, G.: Policy Analysis in Turkey (Bristol: University of

Bristol, Policy Press, 69- 86

Balık, İ.: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Bağlamında Marka Kötüniyetli Tescili : BATİDER, C.XXXIV, S.2, 2018

Barlas, N: Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar. İstanbul 1992

Barth, Thomas J./Eddy Arnold: “Artificial Intelligence and Administrative Discretion: Implications for Public Administration”, American Review

of Public Administration, 29 (4), 1999, s.332-35187

Barton, John : TRIP's and The Global Pharmaceutical Market, Health

Affairs, S.3, 2004

Baş, M.: Teknik Bilgi (Know - How) Lisans Sözleşmesi, Ankara 2000

Başaran, N:Tıbbi Genetik Ders Kitabı, B.8, İstanbul 2019

Başbuğ, A.: Diş Hekiminin Hukuki Sorumluluğu. I. Diş hekimliği Hukuku Sempozyumunda yapılan sunum, Ankara 2014, s. 22 vd.

Başbuğ, A.: Hekimin Yükümlülükleri ve Hukuki Sorumluluğu. Lefke

Avrupa Üniversitesi, II. Sağlık Hukuku Sempozyumu, Lefke 2010

Başözen, A. : “İlaç Kullanımı Dolayısıyla Ortaya Çıkan Zararlarda İspat

Sorunu”, in Şen, Murat/ Başözen, Ahmet (ed.), İlaç Hukuku: Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, 8-9 Mayıs 2009,

s.181-191

Başpınar, V. : Vekilin (Avukatın, Hekimin, Mimarın, Bankanın) Özen

Borcundan Doğan Sorumluluğu, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2004

Başpınar, V.: İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu, Erciyes Üniversitesi

Hukuk Fakültesi, I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, 08-09 Mayıs 2009 Kayseri,

s. 85 vd.

25

Başpınar, V. : “İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu”, in Şen, Murat/

Başözen, Ahmet (ed.), İlaç Hukuku: Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, I.

Sağlık Hukuku Sempozyumu, 8-9 Mayıs 2009, s.85-110

Bathaee, Yavar : “The Artificial Intelligence Black Box and The Failure

of Intent and Causation”, Harvard Journal of Law&Technology, 31 (2), 2018,

s.890-938

Baumann, Jürgen/Weber, Ulrich/Mitsch, Wolfgang: Strafrecht, Allgemeiner Teil, Lehrbuch, 11. Auflage, Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld, 2003, § 36 kn. 2, 14

Baumgarten, Arthur: Die Lehre von der Idealkonkurrenz und Gesetzeskonkurrenz, Schletter’sche Buchhandlung, Breslau, 1909

Baykan, R.: “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Eksik ve Aksak

Yönleri İle Tadiline İlişkin Çözüm Önerileri”, İstanbul, 2008

Baykara, T./Çaylı, H./Çelik, H./Tokat, M./Ünalan, T.: Türkiye’de

İlaçta Veri Koruması ve Uygulanmasının Mali Etkileri, Ankara, 2003

Bayle M.: Professional Ethics. Wadsworth Publishing C., Belmont 1981

Bayraktar, K.: Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu, İstanbul

Bayramoğlu, S. : “Düzenleyici Devlet Düzenlenirken: OECD Türkiye

Raporu Üzerine

Eleştirel Bir Çözümleme”, Praksis, S:9, 2003, s.143-162

Bayamlıoğlu, E.: “Akıllı Yazılımlar ve Hukuki Statüsü: Yapay Zekâ ve

Kişilik Üzerine Bir Deneme”, Uğur Alacakaptan’a Armağan, B.1, İstanbul

2008

Beling, Ernst von: Die Lehre vom Verbrechen, Verlag von J. C. B. Mohr,

Tübingen, 1906

Beauchamp TL.: Philosophical Ethics. 2nd ed. McGraw-Hill, Inc. New

York 1991

Beauchamp TL, Childress JF.: Principles of Biomedical Ethics. 4th ed,

New York: Oxford Uni. Press, 1994

Beauchamp TL, Walters L.: Contemporary Issues in Bioethics. 3th ed,

Belmont California: Wadsworth Inc, 1989

Bernaert, A./Akpakwu, E. : Four ways AI can make healthcare more

efficient and affordable. Şubat 27, 2019 tarihinde Worl Economic Forum Web

sitesi: https://www.weforum.org/agenda/2018/05/four-ways-ai-is-bringingdown-the-cost-of-healthcare adresinden alındı

26

Bernd W. Wirtz/Jan C. Weyerer/Carolin Geyer : Artificial Intelligence

and the Public Sector - Applications and Challenges, International Journal of

Public Administration, DOI:10.1080/01900692.2018.1498103

Bertenbach/Volz: GRUR 1982, s.170

Bettiol : Ceza Hukukunun İnsanileştirilmesi (Çeviren; Erem, F.: Ad.

Derg., 1949)

BI, Kathryn: “What is ‘False or Misleading’ Off-Label Promotion?”, The

University of Chicago Law Review, Vol. 82, No. 2, Spring 2015, s.975-1021

Bilge, M. E.: Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi, BATİDER, Haziran 2005, C.XXIII, S.1

Bilge, U. : Tıpta Yapay Zeka ve Uzman Sistemler. Türkiye Bilişim Derneği Kongresi, (s. 113-118). Antalya 2007

Bilgen, M.: İflas Davaları, Ankara 2008

Bilgili, F.: Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, Ankara 2006

Birsel, M. : Ticari İşletme Hukuku, C.I, İzmir 1970, s.9

Blakey, Alison: Supplementary Protection Cerfiticates (SPCs) National Decions/ Comparisions, Tebliğ, Patent in Pharmaceutical Industry, 26-

27 Mart 2009, Ankara, s.35

Bockelmann, Paul/Volk, Klaus: Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4. Auflage, C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, 1987

Bordes, O.A.: “The Learned Intermediary Doctrine and Direct-to-Consumer

Advertising: Should the Pharmaceutical Manufacturer Be Shielded From

Liability?”, University of Detroit Mercy Law Review, Vol.81, 2003-2004, (s.

267-287)

Bozbel, S.: “Türk Hukukunda Mesafeli Sözleşmeler- 97/7 Sayılı AB Yönergesi Düzenlemeleri Işığında Bir Karşılaştırma”, AÜEHFD, C. VII, S. 3-4,

2003, s.783

Bozeman, Barry : “Technology Transfer and Public Policy: A Review of

Research and Theory”, ResearchPolicy, 29 , 2000), s.627-655

Bozüyük, T./Gökçe, İ./ Yağcı, C./Akar, G. : Yapay Zeka Teknolojilerinin Endüstrideki Uygulamaları. Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Elektrik Programı, 1-67, 2005

Börü, S.: Biyoloji I, İstanbul 2004 (Börü)

Börü, S./Öztürk, E./Cavak, S.:Biyoloji II, İstanbul 2004 (Börü ve ark.)

27

Braun, C.A.: Haksız Fiilde Bedensel Zararın İspatına ve Bedensel Zarardan Sorumluluğa İlişkin Bir Yargıtay Kararının Oeğerlendirilmesi, AÜHFD,

64 (1), 2015, s.53 – 64

Brehm, Hans: Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbbuchs, 8.A.,

Köln 1984

Broadbridge, Adelina: Retail insights:papers from 8th international conference of the european association for education and research in consumer

distribution, July 2004

Brehm, Roland: Berner Kommentar, Bd VI, Obligationenrecht, I. Abteilung, Lieferung I. Kommentar zu Art. 41 – 44 OR, Bern 1986, Art.41, N.71

Brito, Jerry/Houman Shadab/Andrea Castillo : “Bitcoin Financial Regulation: Securities, Derivatives, Prediction Markets, and Gambling”, The

Columbia Science&Technology Law Review, XVI (Fall 2014), 2014, s.144-

221

Bruchhausen, Karl: Patent – Sortenschutz – und Gebrauchsmusterrecht,

Heidelberg 1985

Buchanan, B. G : A (Very) Brief History of Artificial Intelligence. AI

Magazine, 26(4), 53.

https://doi.org/10.1609/aimag.v26i4.1848, 2005

Bucher, Eugen: Schweizerisches Obligationnenrecht, Besonderer Teil, 2.

Auf. Zürich, 1988

Buğdaycı, A. : Küreselleşme ve Rasyonel İlaç Kullanımı Bağlamında

İlaca Erişim Patent ve Veri Koruması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Anabilim Dalı 2006

Buhur, O.: “Tüketici Kredisi Açısından Kredi Kartı Uygulaması”, Seçkin

Yayınları, Ankara, 2004

Bulut, P.: İlaç Endüstrisinde Patent Uygulamaları İle Türkiye'deki Mevcut Durum Üzerinde Araştırmalar, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimlyeri

Enstitüsü Yönetmeliğinin Farmasötik Teknoloji Proğramı İçin Öngördüğü

Doktora Tezi, Ankara 1998

Burcu G. Ö.B/ Karaosmanoğlu, D.O.: Endikasyon Dışı (Off-Label) İlaç

Kullanımından Doğan Zararlardan İlaç Üreticisinin Ve Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Inönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.8, S.1, 2017, s.153

vd.

Burcuoğlu, H. : “Seminer: Borçlar Kanunu’na Getirilen Yenilikler”, İzmir Barosu Dergisi Borçlar Kanunu Özel Sayısı, Yıl: 77, S.2, 2012

28

Busse, Rudolf: Patentgesetz, Berlin 1999, & 3 Rdnr 78

Büyükaslan, A./Tiryakioğlu, M. : “Girişimci Devlet, Yenilikçi Finansman: Türkiye İçin

Bir Politika Arayışı”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 2016, s.592-

618

Büyükay, Y.: “İlaçların İnternet Üzerinden Satışına İlişkin Avrupa Mahkemesinin Kararı (11 Aralık 2003)”, İlaç Hukuku, Editörler: Murat Şen / Ahmet Başözen, Erciyes Üniversitesi I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, 08-09 Mayıs 2009, Kayseri, s.237-271

Büyükbingöl, E.: “İlacın Tanımı (İlaç-Gıda Desteği ve Kozmetik Farkı)”,

II. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7-8 Kasım 2008 Ankara, Ankara Barosu Yayınları, 2009, s.281-298

Büyüktanır, BGÖ.: Türk Hukukunda İlaç Patentine Genel Bakış, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 2 (2), 2012, s.76 - 88

Büyüktanır, B.G.Ö/ Birinci, G./ Ömürgönülşen, U.: “Trips Sözleşmesi

ve İlaç Firmalarının Sağlık Hakkına İlişkin Etik Sorumlulukları”, Hacettepe

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.30, S.2, 2012, s.1-

26

Büyüktanır, B.G.Ö./Karaosmanoğlu, D.O.: Eczacının 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Ayıplı İfadan Sorumluluğu, Ankara Barosu Dergisi, S.4, 2016

Büyüktanır, Ö./Gülseren, B.: “İlaç Patenti Hak Sahipliği ve Patent

Hakkı Sahibinin İlacın Neden Olduğu Zararlardan Dolayı Sorumluluğu”, Gazi

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2011

Can, İ.Ö./Özkara, ECan, M.: Yargıtayda Karara Bağlanan Tıbbi Uygulama Hatası , dergipark.org.tr

Canbolat, F.: Kamu Hastanesinde Yapılan Tıbbi Müdahalede Hekimin

Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğunun Dayanağı,Türkiye Barolar Birliği

Dergisi, S.80, Ocak-Şubat 2009

Canbolat, F.: “Yargıtay Kararları Işığında Üniversite’de Çalışan Hekimlerin Hukuki Sorumluluğu”, Uluslararası Türk-Amerikan Tıp Hukuku ve Etiği

Sempozyumu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014, s. 285-291

Canpolat, Ö.: Üretici ve Sorumluluğu, Ankara Barosu Dergisi, S.2, 2013,

s.370 vd.

Castells, Manuel: Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Binyılın

Sonu, C:3, (İstanbul:

29

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları) (Çev. Ebru Kılıç), 2006

Cengiz, D.: Türk Hukukunda İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz

Centel, N./ Zafer, H./ Çakmut, Ö.: Türk Ceza Hukukuna Giriş, Beta Basım, B.7, İstanbul 2011

Cevdet, Y.: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler,B. 6, İstanbul 2002

Ceylan, A. : Yapay zeka ve sağlık. Mart 27, 2019 tarihinde Yeşil science:

http://www.yesilscience.com/tr/yapayzeka/yapay-zeka-ve-saglik/ adresinden

alındı

Chen, S.: (2018, Eylül 8). Mart 15, 2019 tarihinde

https://www.scmp.com/news/china/science/article/2163298/doctors-saidcoma-patients-would-never-wake-ai-said-they-would adresinden alındı

Childress JF.: Respect for Person. In: Who Should Decide. Paternalism

in Health Care. New York: Oxford University Press, 1982

Chısum/ Nard/ Schwartz: Principles of Patent Law, New York, 2nd Edition

Christopher Garrison: Exceptions to Patent Rights in Developing Countries, UNCTAD-ICTSD Project on IPRS and Sustainable Development,

Geneva, 2006

Cornish, W. R.: Intellectual Property, Patents, Copyright, Trade Mark

and Allied Rights, London 1996

Correa, Carlos : Protection and Promotion of Traditional Medicine Implications For Public Health In Developing Countries, University of Buenos

Aires 2002

Crespi, R.S.: "What's - new - in patent law", Trends Biotechnol, 10, 108

- 10, 1992

Çağlayan, R.: “Kamu Görevlisinin Yükümlülükleri ve Sağlık Hizmetlerinde İdari Sorumluluk”, Roche Sağlık Hukuku Günleri 1 Tebliğler, 1. Baskı,

Temmuz 2007, s.32-53

Çakmut, Ö.Y.: “Taklit – Sahte İlaç Kavramı ve Türk Ceza Yasası’nda

İlaç Sektörünü İlgilendiren Suçlar (TCK m. 186-187)”, İlaç Hukuku ve Etik

Anlayışı, Sempozyum No: 2, Marmara Üniversitesi, 01.06.2007, s.126-150

Çataklar, E.: Sınai Mülkiyet Kanunu İle Çalışanların Tasarımları ve Buluşları Üzerindeki Hak Sahipliği Sisteminde Yapılan Değişiklikler, Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, 9 – 10 Mart 2017, BATİHAE, Yayın No.523,

Ankara 2017

Çelik, F.H.Ş.: Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Tasarım Hukukuna Getirdiği

Temel Yenilikler :6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, 9 – 10

Mart 017, BATİHAE Yayın No.523 (Bildiri)

30

Çelik, F.H.Ş.: Sınai Mülkiyet Hakkı Tescilinin Anlamı Üzerine – SMK

m.155 Vesilesiyle Bir İnceleme :BATİHAE, Haziran 2018, C.XXXIV, S.2

(Makale)

Çelikel, A./Nomer, E. : Devletler Hususi Hukuku, İstanbul 1982

Çelikel, A./Şanlı, C.: Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı, B.2, İstanbul 1986

Çetin, H.: Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin Gümrük Tedbirleri İle Hakların Esasına İlişkin Hükümlerin İlişkisi: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 9 – 10 Marat 2017, BATİHAE Yayın No.523,

(Bildiri)

Çetin G.: Tıbbi Malpraktis. Yeni yasalar cercevesinde hekimlerin hukuki

ve cezai sorumlulugu, tıbbi malpraktis ve adli raporlarin duzenlenmesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Egitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi,

No:48, kitabı içinde Ed: Cetin G, Yorulmaz C, Cerrahpaşa Yayınları, İstanbul

2006, s.31-42

Çınar, Ö.: Tüketici Hukukunda Haksız Şartlar, 2009

Çınar, Ö.: "Avrupa Konseyinin 25.07.1985 Tarihli Ve 85/374 Sayılı Yönergesi” Ve “Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında

Yönetmelik” Hükümlerine Göre Ayıp Kavramı, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 9, S.18, Güz 2010 s.135 - 151

Çınarlı, S./Çelik, S.S./Teyin, A.: “İdarenin Tıbbi Uygulama Hatalarında

Sorumluluğuna Etkisi Bakımından Hastanın Kusuru”, Terazi Aylık Hukuk

Dergisi, Tıp Hukuku Özel Sayı C.11, S.119, Temmuz 2016, s. 14-33

Çolak, U.: Kısaltılmış Ruhsat Başvurusundan Kaynaklanan Hukuki

Uyuşmazlıklar ve Veri İmtiyazı Uygulaması, Fikri Mülkiyet Yıllığı, 2009

Dalcı, N.: “TBK md. 71 Bağlamında ilaç Üreticisinin Tehlike Sorumluluğu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Dönem: 2014, S.114, Ankara, s.49 -

78

David, L.: Markenschutzgesetz, Muster - und Modellgesetz (Kommentar

zum Schweizerischen Privatrecht, Herausgeber: Honsell/Vogt/David), 2.

Aufl., Basel - Genf - München 1999, Art. 16,Nr.5

Dayınlarlı, K.: Milli ve Milletlerarası Kamu Düzeni ve Tahkime Etkileri,

Ankara 1994

DeepMind. : Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust 2018. Şubat

26, 2019 tarihinde DeepMind Web sitesi: https://deepmind.com/applied/deepmind-health/working-partners/health-research-tomorrow/moorfields-eyehospital-nhs-foundation-trust/ adresinden alındı

31

Demir, M.: Genel Ürün Güvenliğine ilişkin 2001/95 sayılı Avrupa Birliği

Yönergesi ve Ülkemizdeki Pozitif Hukuk Düzenlemeleri, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 263 vd.

Demir, M.: İlaç Kullanımı Sonucunda Doğan Zararlardan İlaç Üreticisinin, Eczacının Ve Hekimin Sorumluluğu, TBB Dergisi 2010 s.89 vd.

Demir, M.: Tıbbi Organizasyon Kusuru Açısından Hastaneleirn Hukuksal Sorumluluğu, Ankara 2010

Demir, M.: Hekimin Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu, AÜHFD, C.57,

S.3, Ankara 2008, s.231 – 232 (redgipark.org.tr)

Demir, M.: Hekimin Hukuksal Sorumluluğunun Kaynakları ve Özel Hastane-Kamu Hastanesi Ayrımı, Prof.Dr.Ali Naim İnan'a Armağan, Seçkin Ankara 2009

Demir, M. : “İlaç Kullanımı Sonucunda Doğan Zararlardan İlaç Üreticisinin, Eczacının ve Hekimin Sorumluluğu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi,

Yıl.23, S.89, 2010, s 96-128

Demir, M.: “İlaç Zararlarından Yapımcının, Eczacı ve Hekimin Sorumluluğu”,

Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurultayı-2, 7-8 Kasım 2008, (s.329-354).

Demir, M.: “Kapıdan İşlemlerde Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı”,

Turhan Kitabevi, Ankara, 2003

Demir, M.: “Mesafeli Sözleşmelerin İnternet Üzerinden Kurulması”,

Turhan Kitabevi, Ankara, 2004

Demir, M.: “4822 Sayılı Kanun İle Tüketici Sözleşmeleri Alanında Getirilen Yenilikler”, BATİDER, C.12, S.1, 2003, s.203- 236

Demir, M.: “Mesafeli Sözleşmelerle İlgili AB Yönergesine Göre Tüketicinin Geri Alma Hakkı”, GÜHFD, C. 7, S. 1-2, 2003, s.61- 90

Demir, M.: “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Tüketim Sözleşmeleri İle İlgili Hükümlerinin Eleştirisi ve Çözüm Önerileri”, Prof.Dr. Fikret

Eren’e Armağan, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2006, s.397- 420

Demir, M.: “İlaç Kullanımı Sonucunda Doğan Zararlardan İlaç Üreticisinin, Eczanenin ve Hekimin Sorumluluğu”, II. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7-8

Kasım 2008 Ankara, Ankara Barosu Yayınları, 2009, s.329-354

Demirbaş, T.: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 8.

Baskı, Ankara 2012

Demircioğlu, H.R.: “Güven Esası Uyarınca Sözleşme Görüşmelerindeki

Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk”, Ankara, 2009

32

Derhem, B./Ungan, M.: Hekimin Hak ve Sorumlulukları, ailehekimi.mecidine.ankara.edu.tr

Dericioğlu, K. / Doygun, S. / Deutsch, Erwin: Arzneimittel im qewerbilchenRechtschutz, s. Grur, 1983, S.6 - 7

Deryal, Y.: “Tüketici Hukuku”, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2004

Deryal, Y.: “Eczanelerde Satılan İlaç ve İlaç Dışı Ürünlerin Ayıplı Olmasından

Kaynaklanan Tüketici Hakları”, Zirve Üniversitesi Sağlık Hukuku ve Politikası

Dergisi, S.1, 2014, (s.105-117)

Deschanaux / Tercier : Sorumluluk Hukuku, (Çev. Salim Özdemir), Ankara 1983

Dettlıng, Heinz-Uwe/ Koppe-Zagouras: Christina Antiinfektiva und Desinfgektiva: Arzneimittel, Medizinprodukte, Biomedizin oder Kozmetika?-

Beispiel Chlorexidin-Produkte-, Pharmarecht 2010, S. 4. (s. 152-162)

Deutsch, Erwin/ Spıckhoff, Andreas: Medizinrecht, Arztrecht, Arneimittelrecht, Medizinprodukterecht und Transfusionsrecht, Springer Verlag,

Berlin 2003

Deutsch, Erwin/ Lıppert, Hans-Dieter: Kommentar zum Arzneimittelgesetz (AMG), Dritte Auflage, Springer, Heidelberg 2010

Dıeners, Peter/ Heıl, Maria: “§1 Grundlagen und Systematik des deutschen und europäischen Arzneimittelrechts”, in Dieners, Peter/Reese,

Ulrich (ed.), Handbuch des Pharmarechts, Grundlagen und Praxis, 1. Auflage,

München 2010

Dieter Giesen: Yeni ve Deneysel Tedavilerden Dolayı Doktorların Hukuki Sorumluluğu, (Çev.: Salim Özdemir), Y.D., C.III, S.3, Ankara 1977

Dirikkan, H.: Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003

Ding, Jeffrey : “Deciphering China’s AI Dream”, Future of Humatiny

Institute University ofOxford , March 2018

Doğan M.: Türkiye ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu, Ankara 2015

Doğan, M.: Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Tıbbi Müdahalelerden Doğan

Hukuki Sorumluluk Sempozyumu, 16-17 Ocak 2009, Mersin, (s.41-60)

33

Doğan, C.: Klinik İlaç Araştırmalarının Hukuki Temelleri I, Hastane ve

Yaşam, Akademik ve Aktüel Tıp Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 35, Ankara 2008, s. 59-

63

Doğan, C.: “İlaç Kullanımı Dolayısıyla Ortaya Çıkan Zararlardan Cezai

Sorumluluk”, II. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7-8 Kasım 2008 Ankara, Ankara

Barosu Yayınları, 2009, s.411-454

Donatsch, Andreas/Tag, Brigitte: Strafrecht I, Verbrechenslehre, 8.

Auflage, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 2006

Donay, S.: Doktorun Hukuki Sorumluluğu, İktisadi ve Ticari İlimler Dergisi, 1968, S.10, s. 44,45

Döner, İ.: “İlaç Sahtekarlığı Suçları (TCK m. 186 – TCK m. 187)”, İlaç

Hukuku, Editörler: Murat Şen / Ahmet Başözen, Erciyes Üniversitesi Hukuk

Fakültesi I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, 08-09 Mayıs 2009, Kayseri, s.361-

389

Dönmez, Ü.: “Türk ve Alman İlaç Hukukunda Hatalı Üretilen İlaçtan

Doğan Sorumluluk ve Özel Sorumluluk Halleri”, İnönü Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi, C.7, S.1, 2016, s.381-406

Dönmez, Ü. : “Off-Label Use in Deutschem Recht (Alman Hukukunda

Ruhsat Dışı İlaç Kullanımı) (Off-Label Use in German Law)”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, C.I, Özel Sayı, C.22, Sayı:3, İstanbul 2016, s. 929-952

Dönmez, İ.: Markalar ve Haksız Rekabet Davaları, B.2, İstanbul

Dönmezer, S./Erman, S. : Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C. I, B.14,

Beta Yayınevi, İstanbul, 1997

Dural, M./ Öğüz, T.: Türk Özel Hukuku C. II: Kişiler Hukuku, B.14, Filiz Kitabevi, İstanbul 2013

Duru, N.: Mesleki Sorumluluk Sigortalarından Hekim Mesleki Sorumluluğunun Türkiye’deki ve AB’deki Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, İstanbul 2006 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)

Duysak, M.: Hekimin Tıbbi Uygulama Hatalarından Doğan Cezai Sorumluluğu, Ankara Barosu Hukuk Gündemi Dergisi, S.3(5), Ankara 2009

Düğer, S.: Non-Patent Protection of Pharmaceuticals in Turkey, Aachen,

2012

Dwork, Cynthia/Aaron Roth : The Algorithmic Foundations of Differential Privacy (now the esence of knowledge). DOI: 10.1561/0400000042,

2014

34

Dye, T. : Understanding Public Policy (NJ Englewood Cliffs: Printice

Hall).

Euroasian Group, 2017

Ebert, Udo: Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3. Auflage, C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2001

Ekşi, N.: Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, İstanbul 1996

Engin, E. M.: Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşveren, Basısen

Yayınları:25, 1993

Engin, M.: İşveren Kavramı, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm

Önerileri 1997 Yılı Toplantısı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşçi ve İşveren Kavramları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, İstanbul Barosu ve

Galatasaray Üniversitesinin 6 - 7 Haziran 1997 tarihinde Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü, İstanbul (Basılmamış Tebliğ), s.8

Engel, Pierre: Traie des obligations en droit suisse, Dispositions generales du CO, 2. Edition, Berne 1997

Er, Ü.: Sağlık Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara 2008 Er, O./Tanrıkulu,

A. Ç./Abakay, A. : Use of artificial intelligence techniques for diagnosis of

malignant pleural. Dicle Tıp Dergisi, 2015, 5-11

Ercan, C.: Robotların Fiillerinden Doğan Hukuki Sorumluluk Sözleşme

Dışı Sorumluluk Hallerinde Çözüm Önerileri, TAAD, Yıl 11, S.40, Ekim

2019

Erdem, B.: Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmeler Uygulanacak Hukuk, 2002, s. 727

Erdem, A.: Tıp Etiği, Ankara 2006, s.146-15

Erdem, M.R. : Yeni TCK’da Faillik ve Suç Ortaklığı, HPD Dergisi, S.5,

Aralık 2005

Erdem, M.R. : Yeni TCK’da Faillik ve Suç Ortaklığı, HPD Dergisi, S.5,

Aralık 2005

Erden, B.F.: İlaçlarda Ruhsatlandırma Süreci, Kocaeli Üniversitesi Tıp

Fakültesi Farmakoloji AD, http://tip.kocaeli.edu.tr/docs/farmakoloji/ruhsatlandırma-süreci.ppt

Erdoğan, İ.: Tüketicinin Ayıplı Mal ve Hizmet İfalarına Karşı Korunması, GÜHFD., Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu’na Armağan, 1997 /II

Erem, F.: Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku, C.I, B.11, Ankara 1976

35

Eren, F.: “Borçlar Hukuku Genel Hükümler”, Yetkin Yayınları, B.18,

Ankara, 2015

Eren, F.: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara 2015

Eren, F.: “İsimsiz Sözleşmelere İlişkin Bazı Sorunlar”, Turgut Akıntürk’e

Armağan, Beta Yayınları, Ankara 2008, (s. 85-111)

Eren, F.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B.18, İstanbul 2015

Eren, H.: “İlaçların Onaylanması ve Piyasaya Sürülmesinden Dolayı

Devletin Sorumluluğu”, İlaç Hukuku, Editörler: Murat Şen / Ahmet Başözen,

Erciyes Üniversitesi I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, 08-09 Mayıs 2009, Kayseri, s.283-294

Eren, F.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B.20, Yetkin Yayınları, Ankara 2016

Erenmemişoğlu, A.: İlacın Yan Etkileri ve Kabul Edilebilir Yan Etki, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, Kayseri

08-09 Mayıs 2009

Erem, F.: Türk Ceza Kanunu Şerhi Özel Hükümler, C.2, Ankara 1993

Ergüzel, T. T.: Tedx-Yapay Zeka ve Sağlık Bilişimi Uygulamaları 2018.

Şubat 25, 2019 tarihinde Youtube Web sitesi: https://www.youtube.com/watch?v=78Lp1wqOn7U adresinden alındı

Erman, S./ Özek, Ç.: Kamunun Selametine Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul

1995

Erman/Özek: Ceza Hukuku Özel Bölüm, Kamunun Selametine Karşı İşlenen

Suçlar, İstanbul 1995

Erer, S.: “Sağlık Hizmetlerinde Sorumluluğun Paylaşılması”. Uludağ

Üniversitesi Tıp

Fakültesi Dergisi, Bursa 2010, s. 35- 36

Ergün, M. / Aslan, Y. /Şenyüz, D.: İşletme Hukuku, Bursa 2002 (İşletme)

Ergün, M.: Tanınmış Markalar, Bursa 2000 (Marka)

Ergün, M.: Ticari İşletme Hukuku, BTSO Yayın No.01, Bursa 2015 (Ergün İşletme)

Ergün, M.: Sınai Mülkiyet Hakları Konusunda Açılacak Hukuk Davalarında Mahkeme Yetkisinin Niteliği ve Tenfiz, BATİDER, Haziran

2000,C.XX, S.3, s.107 vd.

36

Ergün, M.: Markanın Değeri, Bursa Hakimiyet Gazetesi, 20 Aralık 2000,

s.3

Ergün, M.: Marka Dünyası, MODEF 2000 Fuarı - Bildiri, İnegöl 2000,

s.3

Ergün, M.: Fikri Mülkiyet Hukuku, C.2, Ankara 2020 (FMH)

Ergün, M.: İlaçta Kurumsallaşma, Ekohaber Gazetesi, 4 - 10 Mart 2003,

S.358

Ergün, M.: Doktor ve Özel Hastane İşleteninin Özen Sorumluluğu, Ekohaber Gazetesi - Makale, S.1260, 22/07/2020

Ergün, Ö.: Borçlar Kanunu Kapsamında Haksız Fiile Maruz Kalan Hekim Ve Hekim

Yardımcılarının Tazminat Hakkı (Vaka Örnekli), I. Uluslararası Katılımlı

Ulusal Tıp Hukuku

Kongresi (Vaka Tartışmalı), Bodrum 2015

Erlüle, F.: Türk Borçlar Kanunu’na Göre Bedensel Bütünlüğün İhlalinde

Manevi Tazminat, Ankara 2015

Erman: BGB, Band I, 11. neubearbeitete Auflage, Köln 2004

Erten, A.: Sorumsuzluk Anlaşması, İstanbul 1976

Erlüle, F.: Avrupa Topluluğu Konsey Yönergesi Çerçevesinde Yapımcının Sorumluluğu (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 2002

Eymirlioğlu, Z.: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun’unda Tecavüzün

Mevcut Olmadığına İlişkin Davalar ve Dava Açılamayacak Kişiler: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, 9 – 10 Mart 2017, BATİHAE Yayın No.523, Ankara 2017, (Bildiri)

Feyzioğlu, N.F.: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C.I, B.2, İstanbul

1976

Fidan N.: Hekimin Tıbbî Müdahaleleri Nedeniyle Sorumluluğu, TAAD,

Cilt:1, Yıl:1,

Sayı:3, Ankara 2010

Fitzpatrick, K. K./Darcy, A./Vierhile, M. : Delivering Cognitive Behavior Therapy to Young Adults With Symptoms of Depression and Anxiety

Using a Fully Automated 2017

Forsthoff, Ernst: Lehrbuch des Verwaltungsrechts, Band I, Allgemeiner

Teill, München 1973

37

Francesco Antolisei: Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Milano

1989

Freund, Georg: Strafrecht, Allgemeiner Teil, Springer Verlag, BerlinHeidelberg, 1998, § 11 kn. 50 Heinrich, AT II kn. 1393

Gaßner, Maximilian /Reıch-Malter, Miriam: “Die Haftung bei fehlerhaften Medizinprodukten und Arzneimitteln-Recht und Rechtsprechung”,

MedR 2006, Heft 3, s.147-152

Gardner, Howard E.: Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for

the 21st Century, Cambridge 1999

Gartner, Howard E.: Gartner'ın Yeni Gelişen Teknolojilerinin 2013 Yılı

Yükseliş Döngüsü İnsanlarla Makineler Arasındaki İlişkinin Evriminin Yol

Haritasını Veriyor 2013. Mart 18, 2019 tarihinde Gartner Web sitesi:

http://www.gartner.com/newsroom/id/2575515 adresinden alındı

Gençcan, Ö. U.: 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, C.I-II, Ankara 2004

Geppert, Klaus: “Grundzüge der Konkurrenzlehre (§§ 52 bis 55 StGB)”,

Jura 1982/7

Gerke, Jürgen: Strafrecht, 2. umfassend neubearbeitete Auflage, Verlag

W. Kohlhammer, Köln, 1998

Giger, Hans : Kommentar zum gepalanten Konsumkreditsgesetz, Zürich,

1980

Gillon B.: Autonomy and the principle of respect for autonomy. BMJ

1985; 290:1806-8

Girsberger, Daniel/ Stecher- Weber, Urs: “E- Banking und Internationals Privatrecht”, E- Banking Rechtliche Grundlagen, Bern, 2002

Goolsbee, Austan : “Public Policy in an AI Economy,” 2018,

http://www.nber.org/papers/w24653 (Erişim Tarihi:15.12.2019)

Gordon, V. Smith: Trademark Valuation, USA 1997

Göben, Jens: Der “Off-Label-Use” von Fertigarzneimitteln: Offene Fragen an der Schnittstelle von Standart, Humanität und Wirtschaftlichkeitsgebot, Medizin und Haftung: Festschrift für Erwin Deutsch zum 80. Geburtstag, Springer 2009, s.179-196

Göçener, F.: “Dünya Sağlık Örgütü, Sahte İlaçlar ve İnternet”, http://

www.havanhaber.org/index.php?option=com_content&view=article&id=

182:duenya-salk-oerguetue-sahte-ilaclar-ve-internet&catid=38:eczaciningundemi&Itemid=97 , (Erişim Tarihi: 10.12.2012)

38

Göçmen, E./Göçmen, Ş. A. : “İlaç Kullanımından Doğan Zararlardan Hekimin, Eczacının ve İlaç Üreticisinin Sorumluluğu”, İstanbul Barosu Dergisi,

C.77, S.3, 2003 s.640-645

Göçoğlu, V.: “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Dijital Dönüşüm: Nesnelerin İnterneti

Üzerine Bir İnceleme”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (1), 2020,

s.615.628

Göktürk, N.: Türk Hukuku’nda Suçların İçtimaı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku CHKD, C.2, S.1-2, 2014

Gönen, Y.: Hak Arama Özgürlüğü Bağlamında Tam Yargı Davasındaki

Usul Ve Sürelerin Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davası İle Karşılaştırılması, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, S.1, Yıl 2016, s.46

- 458

Gözübüyük, Ş./Dinçer, G.: İdari Yargılama Usulü, Kanun – Açıklama –

İçtihat, B.2, Ankara 1999

Grace, Katia, John Salvatier: Allan Defoe, Baobao Zhang ve Owain

Evans, 2018

Gray, A.: Word Economic Forum 2018. Mart 22, 2019 tarihinde Word

Economic Forum Web sitesi: https://www.weforum.org/agenda/2018/09/7-

amazing-ways-artificial-intelligence-is-used-in-healthcare adresinden alındı

Greene, Stephanie: “False Claims Act Liability for Off-Label Promotion

of Pharmaceutical Products”, Penn State Law Review, Vol.110-:1, s. 41- 68

Griffits, S. : This AI software can tell if you're at risk from cancer before

symptoms appear 2016, Şubat 23, 2019 tarihinde WİRED:

https://www.wired.co.uk/article/cancer-risk-ai-mammograms adresinden

alındı

Gül, H.: “Dijitalleşmenin Kamu Yönetimi ve Politikaları ile Bu Alanlardaki Araştırmalara Etkileri”, Yasama Dergisi, 36, 2018, s.5-26

Gülgün, S.: Hekimlerin Hukuki (Tazminat) Sorumluluğunun Kaynakları

ve Mesleki Sorumluluk Sigortası, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi ), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011

Gürpınar, B.: “Sigortacı ve Sigorta Aracısının Bilgilendirme Yükümlülüğünün Tüketicinin

Korunması Hakkında Kanun Açsından Değerlendirilmesi”, 2. Tüketici

Hukuku Sempozyumu, Ankara, 2013

Göçmen, E./Göçmen, Ş. A.: “İlaç Kullanımından Doğan Zararlardan

39

Hekimin, Eczacının ve İlaç Üreticisinin Sorumluluğu”, İstanbul Barosu

Dergisi,

C.77, S.3, Yıl.2003, (s.640-645)

Gümüş, M.A.: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C.1, İstanbul 2013

Gümüş, M.A.: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Şerhi (C.1: Madde 1-46) (Tüketici), B.1, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014

Gümüş, M.A.: Borçlar Hukuku Özel Hükümler C: II, B.2, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012

Günay, H.Ö.: Türkiye'de İlaç Sektöründe Fiyatlandırma ve İlaç Sektöründe Veri İmtiyazı Uygulaması, Vergi Dünyası, S.279, Kasım 2004

Günay, C.İ.: İş Kanunu Şerhi, C.1 - 2, Ankara 2006

Günerli, A.: Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Yıl

37, S.6, 2009

Güneş, İ.: Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Delil Tespiti, İhtiyati Tedbirler ve Hızlı İmha Süreci :6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu

9 – 10 Mart 2017, BATİHAE Yayın No.523, Ankara 2017(Bildiri)

Güneş, İ.: Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Patent ve Faydalı

Model Hukuku, Ankara 2017

Güney, N./ Özdemir, K./ Balo, Y.S.: Yeni Türk Ceza Kanunu, Adil Yayınevi, Ankara 2004

Gürzumar, O.B.: Franchise Sözleşmeleri, İstanbul 1995

Güzel, A.: Fabrikadan İnternete işçi Kavramı ve Özellikle Hizmet Sözleşmesinin Bağımlılık Unsuru Üzerine Bir Deneme, Prof. Dr. Kemal Oğuzman'a

Armağan, Ankara 1997

Güzeldemir, M.E.: “Hasta Bilgilendirmenin Önemi” Aydınlatılmış

Onam, Editör: Faik Çelik, Konya-Karaman tabip odası yayını, Konya 2006

Hakeri H.: Tıbbi Müdahaleden Dolayı Hukuksal Sorumluluk ve Malpraktis, Tıp Hukuku kitabı içinde Ed: Hakeri H, Seçkin Yayıncılık, Ankara 20

Hakeri, H.: Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları, Tıp Hukuku Dergisi, C.3, S.6, 2014, (s.17-44)

Hakeri, H.: Tıp Hukuku, Ankara-2007

Hakeri, H.: Hastane Yönetiminin Sorumluluğu, Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara Barosu Yayınları, B.2, 2009

Hakeri, H. : İlaç Hukuku, Ankara 2015

40

Hakeri, H.: İlaç Üretimi ve Uygulaması Sırasındaki Hatalardan Ötürü

İlaç Üreticisinin, Hekimin ve Eczacının Sorumluluğu, TC Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Tıp Fakültesi-Eczacılık Fakültesi, İlaç ve Tıp Alanında

Ceza Hukuku, Etik ve Tıbbi Sorunlar Sempozyumu, 8 Ekim 2008, İstanbul,

2008, s. 143-144

Hakeri, H.: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, B.10, Ankara 2011

Hakeri, H.: Ceza Hukuku, Ankara 2007

Halaweh, Mohanad : “Viewpoint: Artificial Intelligence Government

(GOV 3.0): The UAE

Leading Model”, Journal of Artificial Intelligence Research, 62, 2018,

s.269-272

Hall Ralph F./Braun Tracy A.: “Leaving No Child Behind? Abigail Alliance, Pediatric Products and Off-Label Use”, Houston Journal of Health Law

& Policy, V.8, 2007-2008, s.271-313

Hale, D.: "Patterns of Innovation in Phamaceutical Research" Scrip

Magazine 54 - 6 July - August 1996

Haleblian, J./McCrone W.: Pharmaceuticial applications of polymorphism, J Pharm Sci 58;911, 1969

Halit U.: Türk İdare Hukukunda Zımni Red ve Zımni Kabul Müesseseleri

Üzerine Değerlendirmeler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası,

C. LXXII, S. 1, 2014

Hamamcıoğlu, V.G.: “Paket Tur Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması”,

İÜHFM C. LXVIII, S.1-2, 2010, (s. 275–304)

Hancı, İ.H.: Malpraktis – Tıbbi Girişimler Nedeniyle Hekimin Ceza ve

Tazminat Sorumluluğu, B.2, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005

Hanisch, Jochen: Zivilrechtliche Haftungskonzepte für Robotik, (Hrsg.)

Eric Hilgendorf, Robotik im Kontext von Recht und Moral, Robotik und

Recht Band 3, Baden-Baden 2014 (27– 61)

Hansen, Bernd / Hirsch: Fritijoff, Proctecting Inventions in Chemistry,1997

Hancı, İ. H.: Malpraktis, Tıbbi Girişimler Nedeniyle Hekimin Ceza ve

Tazminat Sorumluluğu, Ankara 2006

Hasan P. : İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu, Ankara 2008

41

Hatırnaz E. G.: Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları, Seçkin Yayınevi, B.2, Ankara 2009

Hatipoğlu, C.A.: İlaç Sektöründeki Rekabet Hukuku Uygulamalarında

AR-GE/ İzin Sürecindeki İlaçlar, Rekabet Kurumu, Uzmanlık Tezleri Serisi

No: 92, Ankara 2008

Havutçu, A. : Türk Hukukunda Örtülü Bir Boşluk: Üreticinin Sorumluluğu, B.1, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2005

Havutçu, A. : “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un

Konu Bakımından Uygulama Alanı: Özellikle Tüketici İşlemleri Bakımından

Kanun’un Kapsamı”, Terazi aylık Hukuk Dergisi, C.9, Özel Sayı, Seçkin Yayıncılık, Kasım 2014, s. 8-19

Havutçu, A.: Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, 2003

Heierli, Christian/Schnyder, Anton K.: Basler Kommentar zum

Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht, I, Art. 46, Nr.9 OR (5. Auflage). Basel 2011

Heinrich, Bernd : Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 2005, kn. 1384

Heinemann, Hugo: Die Lehre von der Idealkonkurrenz, Berlin, Verlag

von Otto Liebmann, 1893

Hıxson, Timothy J.: “Anti-Depressants and Children: Suicidality, OffLabel Use, and Trial Publication”, Indiana Health Law Review, Vol: 3 No.1,

2006, s.201-230

Hicham Pharaon: La responsabilite de medecein en droit français, Geneve 1961

Honsell, Heinrich/ Vogt, Nedim Peter/ Geiser, Thomas: “Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I”, Helbing & Lichenhahn Verlag, 2. Auflage, Basel,

Genf, München, 2002

Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter: “Basler Kommentar Obligationenrecht I, Helbing& Lichtenhahn Verlag, 3. Auflage, Basel, Genf, München,

2003, Art. 2, Nr. 3.

Huguenin, Claire,/ Hermann, Mathias/ Benhamou, Yaniv, Çev. Gönen,

Doruk, “Tüketici Sözleşmeleri Hukukunun Modern Mevzuattaki Yeri”,

Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu, On İki Levha, İstanbul,

2010, s. 19 vd.

42

Höpfner, Wilhelm: Einheit und Mehrheit der Verbrechen, Band: 2, Eine

strafrechtliche Untersuchung, Der Grundsatz “quot crimina tot poenae” im deutschen Reichsrecht, Verlag von Franz Vahlen, Berlin, 1908

Hubmann, Heinrich/Götting,Horst – Peter/Forkel, Hans: Gewerblicher Rechtsschutz, München 1998

Hubmann/Götting/Furkel: Gewerblicher Rechtsschutz, Bern 2008

Huysal, A.S.: İlaç Patenti, İstanbul 2010

Ian R. Campbell and John D. Taylor: Valuation of Elusive Intangibles,

Canadian Hartered Accountant, May 1972

Ilıcalı, G.: Coğrafi İşaretlere İlişkin Temel Yenilikler ve Geleneksel Ürün

Adları :6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 9 – 10 Mart 2017,

BATİHAE, Yayın No.523 (Bildiri)

Işıklı, H.: Ilaçlarda Test ve Deney Verilerinin Korunması: Avrupa

Birlği’nde Yeni Sistem, Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, ISBN 975 – 19 – 3750-7 /basılı nüsha, Ankara

2005

Işıklı, H.: İlaçlarda Test ve Deney Verilerinin Korunması: Avrupa Birliği’nde Yeni Sistem, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi, Ankara, 2005

İçel, K./Sokullu, A.F./Özgenç, İ./Sözüer, A./Mahmutoğlu, F.S./Ünver,

Y.: Suç Teorisi, 2. Kitap, B.2, Beta Yayınevi, İstanbul, 2000, s. 423; İçel/Evik,

age., s.293

İçel, K.: Suçların İçtimaı, İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 1762, Sermet Matbaası, İstanbul, 1972

İçel, K./Evik, A. H.: Ceza Hukuku, Genel Hükümler, 2. Kitap, B.4, İstanbul, 2007

İlhan, C.: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Şerh), Ankara 2006

İlter, D.: “İlaçların Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Sürülmesi Usulü”, in

Şen, Murat/ Başözen, Ahmet (ed.), İlaç Hukuku: Erciyes Üniversitesi Hukuk

Fakültesi, I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, 8-9 Mayıs 2009, İstanbul 2009, s.

273-281

İmre, Z. : Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Halleri, İstanbul 1949

İnal, E.: “E- Ticaret Hukukundaki Gelişmeler ve İnternette Sözleşmelerin

Kurulması”, Vedat Yayınevi, İstanbul, 2005

İnan, A.N./Yücel, Ö.: “Borçlar Hukuku Genel Hükümler”, Ankara, 2014

43

İnan, A.N.: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, B.3, Ankara 1984

İpekyüz, F.Y.: Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, İstanbul 2006

İpekyüz, F.Y.: Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, B.1, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006

İpekyüz, F.Y.: Hekimin Tazminat Sorumluluğu, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 33, 2015

İşgüzar, H.: “Banka Kredi Kartı Sözleşmeleri”, Yetkin Yayınevi, Ankara,

2003

İzgü, E.: İlaç ve Patent, Ankara 1992

Jakobs, Günther: Strafrecht, Allgemeiner Teil, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1983, 32/19

Jacobs, Wilhelm: Die Idealkonkurrenz, Erlangen, Univ., Diss., 1897, s.

11

Jenke, Nina: Haftung für fehlerhafte Arzneimittel und Medizinprodukte,

Springer Verlag Berlin, 2004

Jescheck, Hans-Heinrich: “Die Konkurrenz”, ZStW, 1955/67

Jescheck, Hans-Heinrich/Weigend, Thomas: Lehrbuch des Strafrechts,

Allgemeiner Teil, 5. Auflage, Duncker & Humblot, Berlin, 1996

Joecks, Wolfgang: Strafgesetzbuch, Studienkommentar, 7. Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 2007, § 52 kn. 1

Jörg, Florian : “Informationspflichten im E- Commerce”, Internet, Recht

und Electronic Commerce Law, Florian S. Jörg/ Oliver Arter (Hrgb) 2. Tagungsband, Staempfli Verlag, Bern, 2003

Kabaş, E.: “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunla İş

Yeri Dışında Kurulan

Sözleşmelere İlişkin Olarak Getirilen Değişiklikler”, GÜHFD, CXIX., Y.

2015, S.3, s.73 vd.

Kaneti, S.: “Hekimin Hukuksal Sorumluluğunda Kusur ve İspat Yükü”,

Makaleler, İstanbul 2011

Kanzık, İ.: Türkiye'de İlaçta Patent ve Veri Koruması'nın Bugünü ve Yarını,Toplum ve Hekim, Eylül - Ekim 2004, C.19, S.5

Kanzık, Y.İ./Hıncal, A.A.: Hastaların Yenilikçi İlaçlara Erişimi: Türkiye'deki Yeni Etkin Madde İçerenİlaçlarda Ruhsatlandırma Süreçlerinin ABD

ve AB Ülkelere İle Karşılaştırılması, İDE Farmasötik Danışmanlık Limited

Şirketi, İstanbul 2011

44

Kaplan, İ. : “Türk ve İsviçre Hukukunda İmalatçının Sorumluluğu”, Adalet Dergisi, S.1-2. 1977, s.78-110

Kaplan, G.: İdari Yargıda Dava Açma Süreleri, Ankara 2011

Kaplan, İ.: “İmalatçının Sorumluluğu Üzerine Düşünceler”, BATİDER,

1985, C.XIII, S.1, 2010/2, s.151 vd.

Kaplan, A./Haenleın, M.,: “Siri, Siri in my Hand, who’s the Fairest in

the Land? On the Interpretations, Illustrations and Implications of Artificial

Intelligence”, Business Horizons, Vol. 62, Issue 1, 2018, pp.15 – 25

Kara, İ.: “Tüketici Hukuku”, Ankara, 2012

Kara, İ.: Yeni Kanuna Göre Tüketici Hukuku, B.1, Engin Yayınevi, Ankara 2015

Karahasan, M.R.: Sorumluluk Hukuku, B.6, C. I-II, İstanbul 2003

Karahan, F.: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Tasarım

Tesciliyle İlgili Getirilen Temel Yenilikler: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, 9 – 10 Mart 2017, BATİHAE Yayın No.523, Ankara

2017, (Bildiri)

Karahan, S.: Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002

Karahan, S. : Tescilsiz Markanın Korunmasında Muafiyet (Bilinirlik)

Şartı, ABFMRHD, Yıl 4, C.4, S.2, s.16 - 17

Karasu, R.: Spekülasyon ve Engelleme Markaları, FMR 2008, C.8, S.3,

s.11 - 44

Karin Timmermans: “Monopolizing Clinical Trial Data: Implications

and Trends”, PLOS Medicine, https://journals.plos.org, (Son Erişim Tarihi:10.09.2018), Volume 4, Issue 2, 2007, s. 206

Kaya, A.: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Getirilen Zorunlu Lisans Sistemi, İHFM, CLV 1996

Kaya, A.: Türk Hukukunda Patentten Doğan Haklar : Prof. Dr. Reha Poroy’a Saygı Semineri - 8/05/1996,Tebliğ, s.3

Kaya, A.: Türk Hukukunda Patentten Doğan Haklar, İÜHFM, C.LV,

S.4,1997

Kaya, B: Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 85/3 Hükmü Kapsamında Bolar

İstisnasının Uygulanması, İstanbul Hukuk Mecmuası, 76 (2), s.417 - 442

Kayaalp, O.: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, B.9, C.I,

Ankara 2000

45

Kaymaz, S.: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanuna Göre İştirak Halinde İşlenen

Suçlarda Nitelikli Hallerin Diğer Suç Ortaklarına Geçişi Sorunu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVI, 2012, S.2, s.117 vd.

Keskin, S.: Fikri (Düşünsel) Mülkiyet Haklarında Patent ve Markanın

Ceza Normları İle Korunması, Seçkin Yayınevi, Ankara 2003

Kıcalıoğlu, M.:“Yargı Kararları Işığında Doktorun (Hekimin) Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki Sorumluluğu”, Terazi, S.4, Aralık 2006

Kılıçarslan, S.K.: Tüketici Sözleşmelerinde Bilgilendirme Yükümlülüğü, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 5 (2), 2015, s.183–222

Kılıçoğlu, A.M.: Şeref Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Yapılan

Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, Ankara 1982

Kılıçoğlu, A. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B.19, Turhan Kitabevi,

Ankara 2015

Kılıçoğlu, A.M.: Medeni Hukuk Temel Bilgiler, B.4, Ankara 2014, s.129

Kırca, Ç. : Ürün Sorumluluğu, B.1, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma

Enstitüsü, Ankara 2007

Kırca, Ç.: “Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Sorumluluk”,

Ankara, 2004

Kırca, İ.: Tescilli Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması, BATİDER,

Aralık 2003, C.XXII, S.2

Kırca, İ./ Aydın, R.: “İnkişaf Riski - İmalâtçının/Üreticinin Sorumluluğu”, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006

Kırca, Ç.: Ürün Sorumluluğu, Ankara 2007

Kindhäuser, Urs : “Normverstoβ und natürliche Handlungseinheit-BGH,

NJW 1984, 1568”, JuS 1985/2

Kirn/Müller-Hengstenberg: Rechtliche Risiken autonomer und vernetzter Systeme, Oldenbourg 2016

Klumpe, Gerhard : Probleme der Serienstraftat, Verlag-Lang, Frankfurt

am Main-Berlin-Bern-Wien, 1998

Koca, M.: “İlaç Kullanımından Doğan Zararlardan Cezai Sorumluluk”,

İlaç Hukuku, Editörler: Murat Şen / Ahmet Başözen, Erciyes Üniversitesi I.

Sağlık Hukuku Sempozyumu, 08-09 Mayıs 2009, Kayseri, 321-359

Koca, M. : “Fikri İçtima”, Ceza Hukuku Dergisi (CHD)2007/4, s.197;

TBMM Adalet Komisyonu’nun Türk Ceza Kanunu Tasarısı’na İlişkin

46

3.8.2004 tarih ve E.1/593, K. 60 sayılı Raporu, TBMM, Dönem: 22, Yasama

Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664

Kocayusufpaşaoğlu, N./Hatemi, H./Serozan, R./Arpacı, A.: Borçlar

Hukuku Genel Bölüm, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu Borçlar Hukukuna

Giriş- Hukuki İşlem –Sözleşme, Filiz Kitabevi İstanbul 2010

Kocayusufpaşaoğlu, N./ Hatemi, H./ Arpacı, A./ Serozan, R.: “Borçlar

Hukuku

Hacettepe HFD, 5 (2) 2015, 183 – 222 Genel Hükümler, Borçlar Hukukuna Giriş”, Filiz Yayınevi, İstanbul, 2008

Koller- Tumler, Marlis,: “E- Banking und Konsumentenschutz”, EBanking Rechtliche Grundlagen, Herausgeber: Wolfgang Wiegand, Stampfli

Verlag, Bern, 2002, s. 143 vd..

Korkmaz, Y.: “Türk Hukukunda Eczacıların Hukuki Statüsü ve Sorumluluğu”, Zirve Üniversitesi Sağlık Hukuku ve Politikası Dergisi, Sayı 1, Mart

2014, s.25-52

Kortland, Hermann: “Vorbemerkung zu §21”, in Kügel, Wilfried/ Müller, Rolf-Georg/ Hofmann, Hans-Peter (ed.), Arzneimittelgesetz, 2. Auflage,

München 2016

Krotov, V.: “The Internet of Things and New Business Opportunities”,

Business Horizons, Vol. 60, Issue 6, 2017

Kouziokas, Georgios : “The application of artificial intelligence in public

administration for

forecasting high crime risk transportation areas in urban environment”,

Transportation Research Procedia, 24, 2017, p.467 - 473

Koziol, Helmut: Österreichisches Haftpflichtrecht, Bd.I, Allgemeiner

Teil, Wien 1973

Koziol, Helmut/Bydlinski, Peter/ Bollenberger, Raimund: “ABGB

Allgemeines Bürgerliches Gezetsbuch Kommentar”, Springer, Wien,

Newyork, 2005

Kramer, Ernst A.: Berner Kommentar, Bd. VI, I. Abt., I, Teilband, Liefrung I, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Art 1 – 2 OR, Bern

1980; Art. 18 OR, Bern 1985; Art.19 – 20 OR, Bern 1990; Art. 21 – 22 OR,

Bern 1991, Art31, N.121 – 122

Kramer, Ernst: “Obligationenrecht Algemeiner Teil”, Basel, 2009

47

Krausse/Kathlun/Lindenmaier: Das Patentgesetz, (neu, Herausgegeben

von Ulrich Weiss, Bearbeitet von Ulrich Weiss, Gerhard Zeunert, Helmuth

Rohl),München 1970, & 2 Rdnr 11

Kraml, M./Dubue, J./Duornik, D.: Gastrointestinal absorbtion of griseofulvin, Arch Dermatol 87, 179, 1963

Kulaklı, E.: Ürün Sorumluluğu ve Ayıp Kavramı, İstanbul 2009

Kummer, Matthıas: “Integrierte Konsumentenpolitik”, Schriftenreihe

Zum Konsumentenschutzrecht, Herausgegeben von Hans Giger/ Schluep,

Walter, Zürich, 1983, s. 110 vd.

Kupzok, A.: Enforcement of Patents on Geograraphhically Divisible Inventions, 2015

K. Suresh Kumar/Aruna Tejswi/Shikha Tejswi : “Patent Laws and Research Exemption imperatives – do scientists have enough freedom to operate?”, Current Science, Vol. 99, No. 11, 2010

Kunter, N.: Suçun Maddi Unsurları Nazariyesi, İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 609, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1954

Kuru, B./Arslan, R. /Yılmaz,E.: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2002 (Usul)

Kühl, Kristian: “das leidige Thema der Konkurrenzen”, JA 1978, s. 478

Kürşat, Z. : “Eser ve Vekalet Sözleşmelerinin Nitelendirilmesi Sorunu ve

Nitelendirmenin Hükmü”, İÜHFM, C. LXVII, S.1-2, 2009, s.143-166

Lackner, Karl/Kühl, Kristian: Strafgesetzbuch Kommentar, 26. Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 2007, Vor § 52 kn. 2

Lackner/Kühl, in: StGB Vor § 52 kn. 9; v. Heintschel-Heinegg, in: MKStGB § 52 kn. 22

Lange, Hermann : Handbuch des Schuldrechts, Bd. I: Schadensersatz.

Tübingen1979

Larenz, Karl: “Lehrbuch Des Schuldrechts”, C. H. Beck’sche Verlag,

München, 1987

Lehr, C./Engels, G.: Taking a Position, JIPLY 2014, Vol.9, No:7, s.607

- 614

Loukis, Euripidis : “An Ontology for G2G Colloboration in Public Policy Making, Implementation and Evaluation”, Artificial Intelligence and

Law, 15, 2017, s.19-48

48

Löwenstein, Alfred: Die Verbrechenskonkurrenz nach dem Reichsstrafgesetzbuch mit besonderer Berücksichtigung der Konkurrenz zwischen

Münzfälschung einerseits, Betrug und Urkundenfälschung andererseits/von

Alfred Löwenstein, Tübingen, 1883

Luce JM. : Ethical principles in critical care. JAMA 1990;263(5):696-

700

Lyszczarz, Barbara: “Avrupa Tüketici Yasasında Sözleşme Öncesi Yükümlülükler”, http://www.laweuropa.com/134-Avrupa-Tüketici-YasasindaSözlesme-Öncesi—Yükümlülükler, (12. 10. 2010)

Mahmutoğlu, F.S.: İlaçların Tıbbi Müdahalede Kullanılmasından, Üretilmesinden, Satılmasından Kaynaklanan Suçlar Çerçevesinde Hekim, İlaç

Üreticisi ve Eczacının Ceza Sorumluluğu, Tellenbach’a Armağan, Ankara

2018

Maiwald, Manfred : “Die Feststellung tatmehrheitlicher Deliktsbegehung”, NJW 1978/7, s. 301

Maiwald, Manfred: Die natürliche Handlungseinheit, Carl Winter Universitaetsverlag, Heidelberg, 1964

Malkoç, İ.: Açıklamalı – İçtihatlı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (Madde

1-187), I, Ankara 2007

Mar, V. J., & Soyer, H. P. : Artificial intelligence for melanoma diagnosis: How can we deliver on the promise? Annals of Oncology 2018

Mario, Devermann: Organisationsverschulden im klinischen Bereich,

Dissertation Osnabrück 2003

Marvel, J.R./Schlichting, D.A./Denton, C./Levy, E.J./Cahn, M..M.:

The effect of a surfactant and of particle size on griseofulvin plasma levels, J

Invest Dermatol 43:197, 1963

Maurach, Reinhart/Gössel, Karl-Heinz/Zipf, Heinz: Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilband 2, 7. Auflage, C. F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg, 1989, § 54 I kn. 6

McGourty, C.: "Generic Drug Manufacturers Lose Patent Protection

Battle" Nature 335, 756, 27 October 1988

Mccarthy, J./Mınsky, M. L./ Rochester, N./Shannon, C. E.: “A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence,

1955

49

Mehr, Hila : “Artificial Intelligence for Citizen Services and Government”, Harvard Ash Center Technology&Democracy Fellow (Cambridge:

Harvard Kennedy School), August 2017, p.1-16.

Memiş, T. : İlaçların Patentlenmesi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi

I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, İlaç Hukuku 2009

Memiş, T.: Jenerik İlaçların Hukuki Konumu, Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, 2008, s.7-8

Merdivan, F.: Tescilli Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davasında Kullanmama Def’i: 6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 9 – 10

Mart 2017, BATİHAE Yayın No.523, Ankara 2017 ( Bildiri)

Meredith, Broussard : Artificial Intelligence for Investigative Reporting,

Digital Journalism, DOI:10.1080/21670811.2014.985497

Merz, Hans: “ ZGB Einleitung Artikel 1- 10”, Stämpfli& CIE Verlag,

Bern, 1966, Art. 2, Nr. 297- 299

Mesko, B. : Yapay Zekayla Tıbbi Karar Almak 2017. B. Mesko içinde,

Tıbbın Geleceğine Yolculuk (s. 174-183). İstanbul: Optimist Yayın Grubu

Mess, Peter: Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, München 1997

Metz, Rainer: “Verbraucherkreditgesetz” Kommentar, Nomos Verlag,

Baden, 1999.

Oğuzman, Ö.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, İstanbul, 2015

Meyer, Florian/ Grunert, Gordon: “Off-Label-Use: Haftungs- und Regressrisiken für Ärzte, Apotheker und Pharmaunternehmen”, PharmR 2005,

Heft 5, s.205-208

Mezger, Edmund: Strafrecht, I. Allgemeiner Teil, Ein Studienbuch, 9.

Auflage, C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München-Berlin, 1960

Mezger, Edmund/Blei, Hermann: Strafrecht, I. Allgemeiner Teil, Ein

Studienbuch, 15. Auflage, C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München,

1973

Mezger/Blei: AT § 93, s.322; Puppe, in: NK-StGB § 52 kn. 22

Mınsky, M.L.: Semantic Information Processing, Cambridge 1968

Mok, K. : Thenewstack 2017. Mart 7, 2019 tarihinde Thenewstack Web

sitesi: https://thenewstack.io/robot-passes-medical-licensing-exam-first-timeever/ adresinden alındı Net, E. (2017, Aralık 27). Yapay zeka nedir alt dalları

nelerdir? Nisan 1, 2019 tarihinde Emre Net Web sitesi:

https://www.emre.net/yapay-zeka-nedir-alt-dallari-nelerdir/ adresinden alındı

50

Momsen, Carsten : “Die konkurrenzrechtliche Tat bei sukzessiver Tatausführung unter Verletzung höchstpersönlicher Rechtsgüter”, NJW 1999/1

Moynıhan, R./ Cassels, A.: Satılık Hastalıklar, Hayykitap, B.2, İstanbul

2006

Mueller, J.M.: An Introduction to Patent Law, 2nd Ed., 2006, s.286

Mustafa Tiftik: “Medeni Kanunumuzun 3444 Sayılı Kanunla Değişik M.

24 F. II. Hükmü Karşısında Haksız Fiillerden Doğan Tazminatta Bir İndirim

Sebebi Olarak Zarar Görenin Rızası”, DÜHFD 1993

Mürbe, Manfred: Strafrecht, Allgemeiner Teil, Verlag Franz Vahlen,

München,1989

Nart, S.: Hekimin İlaç Tedavisinden Doğan Sorumluluğu, Ankara 2014

Nazlı, Ş.: Eczacının İlaç Üzerindeki So rumluluk ve Zorunlulukları, İlaç

ve Tıp Alanında Ceza Hukuku, Etik ve Tıbbi Sorunlar Sempozyumu, TC Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi -Tıp Fakültesi-Eczacılık Fakültesi, Cumhuriyetimizin 85. Kuruluş Yılına Onur, İstanbul 8 Ekim 2008

Nelson, D.L./Cox, M. M.: Lehninger Biyokimyanın İlkeleri ( Çev. Kılıç,

N.), B. 3, Ankara 2005

Nigtingale, F. : Türkiye'de Meme Kanseri Sıklığını Biliyor muydunuz?

Nisan 1, 2019 tarihinde Florence Nigtingale 2018: https://www.florence.com.tr/saglikli-yasam/Detay/turkiyede-meme-kanseri-sıklığını biliyormusunuz adresinden alındı

Niyazi, S.: Book of Biopharmaceutics and Clinical Pharmacokinetics,

Appleton - Century - Crofts, New York, 1979

Nomer, H.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 1. Baskı, Beta Yayınları,

İstanbul 2013

Nowotny, O.H.: "Innovation and Imitation" Drugs made in Germany 32,

56 - 7, 1989

Oftinger, Karl: Schwizerisches Haftpflichtrecht, Bd. I, Allg. Teil, 4.A.,

Zürich 1975; Bd.II/I: Besonderer Teil, 2. A., Zürich 1960; Bd, II/2, 3.A, Zürich 1972

Oftinger, Karl: Schweizerisches Haftpflichtrecht –Band I: Allgemeiner

Teil (4. Auflage). Zürich, 1975

Oftinger, Karl/Stark, Emil W.: Schweizerisches Haftpflichtrecht –Band

I: Allgemeiner Teil (5. Auflage). Zürich 1995

Oftinger, Karl/Stark, Emil W.: Schweizerisches Haftpflichtrecht –Band

I: Allgemeiner Teil (5. Auflage). Zürich 1995

51

Oğuz, Y.N./ Tepe, H./ Büken, N.Ö./ Kırımsoy , D.K.: Biyoetik Terimleri Sözlüğü, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2005

Oğuzman, K./Öz, T.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.2, B.10, Vedat

Kitapçılık, İstanbul 2013

Oğuzman, M.K./Öz, T.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler , B.11, C.2,

İstanbul 2014

Oğuzman, M.K. / Seliçi, S. / Oktay, S.: Kişiler Hukuku, (Gerçek ve Tüzel Kişiler) B.7, Filiz Kitabevi, İstanbul 2002

Oğuzman, K./Öz, T.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt.1, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012

Oğuzman, K./Öz, T.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt.2, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013

Oğuzman, M.K./ Seliçi, Ö./ Oktay-Özdemir, S.: Eşya Hukuku, İstanbul

2009

Öztan, B.: İmalatçının Sorumluluğu, Ankara, 1982

Olgaç, S.: Kazai ve İlmi İçtihatlarla Borçlar Kanunu Şerhi, C.2, Ankara

1976, s.555

Ortan, A.N.: İşçi Buluşları Hukuku, İzmir 1987

Ortan, A.N.: Avrupa Patent Sistemi, C.I, Avrupa Patenti Anlaşması, BATİHAE Yayın No.249Ankara 1991

Otacı, C.: Suçun Kanuni Sonucu Olarak Belli Hakları Kullanmaktan

Yoksun Bırakılma, TAAD, C.2, Yıl: 2, S.4 (20 Ocak 2011)

Otter, Klaus: Funktionen des Handlungsbegriffs im Verbrechensaufbau,

Ludwig Röhrscheid Verlag, Bonn, 1973, s.186

Ozanoğlu, H.S.: “Yargıtay Uygulamasında TKHK’nun Uygulama Alanı

Bakımından İsimsiz Sözleşmeler”, Ankara Barosu Dergisi, 2000/36, (s. 53

vd.)

Ozanoğlu, H.S.: “Tüketicinin Korunması Açısından Taksitle Satım Sözleşmesi”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü”, Ankara, 1999

Ozanoğlu, H.S.: Tüketici Sözleşmeleri Kavramı Tüketicinin Korunması

Hakkında Kanunun

Maddi Anlamda Uygulanma Alanı, AUHFD, C.50, S.1, 2001

Ozanoğlu, H.S.: Mukayeseli Hukuk ve Tüketicinin korunması hakkında

kanun açısından

tüketiciyi Koruyan düzenlemelerin kişi bakımından uygulama alanı,

Prof.Dr. Oğuzman’a Armağan, 2000

Ozanoğlu, H.S.: Tüketicinin Korunması Açısından Taksitle Satım Sözleşmesi, Ankara, 1999

52

Öcal, A.: Türk Hukukunda Markaların Himayesi - İsviçre ve Fransız Hukuku İle Mukayeseli Olarak, Ankara 1967

Öktem, M. Kemal/Mutdoğan, S. : Yeşil Kampüs – Kapsam, Uygulama,

Yönetim, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, s.179-197

Övgün, B./Kantaş, Ö.: “Kamu Yönetimi Reformunun Psikolojik Süreci

ve İnsan Unsuru”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dergisi, 26 (1), 2017, s.313-326

Öz, T.: Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Başlıca Değişiklikler ve Yenilikler, B.1, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012

Özdamar, M.: “Sigortacının Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğü”, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2009

Özel, Ç.: “Mukayeseli Hukuk Işığında Tüketiciyi Koruyan Geri Alma

Hakkı”, Ankara, 1998 (Anılış:Geri Alma)

Özel, Ç.: “Tüketicinin Korunması Hukuku”, Ankara, 2014.

Pınar Hamdi, “Reklam ve Satış Yöntemlerine Karşı Haksız Rekabet Halleri”, MÜHFHAD, C.18, S.2, 2012, s.14 vd.

Özaslan, A.: “Aydınlatılmış Onam”, Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve

Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi,

İstanbul 2006

Özbek, V.Ö.: Zehirli Madde Katma Ve Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıdaların Ticareti Suçları (TCK m.185 ve m.186), D.E.Ü., Hukuk Fakültesi

Dergisi, Prof. Dr. Durmuş Tezcan'a Armağan, C.21, Özel Sayı, 2019, s.95 -

119

Özbek, V.Ö.: Yeni Türk Ceza Kanunun Anlamı, C.I, Ankara 2005

Özbudun, E.: Türk Anayasa Hukuku, B.6, Ankara 2000

Özdamar, M.: “Sigortacının Sorumluluğu İle İlgili Gelişmeler (Sigortacının

Aydınlatma Yükümlülüğünden Doğan Sorumluluğu)”, Gazi Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu, Ankara

2009, s.409 vd.

Özdemir, Ç: “İlaç Zararlarının Adli Tıp Boyutu”, İlaç Hukuku, Editörler:

Murat Şen / Ahmet Başözen, Erciyes Üniversitesi I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, 08-09 Mayıs 2009, Kayseri, s.391- 394

Özdemir, H.: Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi, Ankara, 2004

Özdemir, H.: Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi, Ankara, 2004

Özel, Ç.: Marka Lisansı Sözleşmesi, Ankara 2002

53

Özel, Ç.: Tüketicinin Korunması Hukuku, Gazi Kitabevi, Ankara 2005

Özel, Ç.: Tüketicinin Korunması Hukuku, B.2, Seçkin Yayıncılık, Ankara

2014

Özel, Ç.: “Tüketicinin Korunması Açısından Ayıplı Maldan Doğan Sorumluluk Kapsamında Yapımcının Sorumluluğu, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s.771-819

Özel, Ç./ Büyüktanır, B.Ö.: “Akılcı İlaç Kullanımında Hekimin ve Eczacının Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü", İÜHFM, Cilt. LXVI, Sayı: 2,

2008, s.327-345

Özel, Ç.: “Üçüncü Kişinin Uğradığı Zararlar Çerçevesinde Tüketici Kavramı”, Yeni Gelişmeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Uluslararası

Kongre, Türkiye Barolar Birliği, Ankara 2016, s. 13-20

Özen, M.: “Ceza Hukukunda Fikri İçtima”, TBB Dergisi, 2007/73

Özen, M.: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İştirak Kurumuna Bakışı,

TBB Dergisi, Sayı 70, 2007

Özgenç, İ.: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, B.6,

Ankara 2011

Özen, M.: Kamu Sağlığına Karşı İşlenen Suçlar (TCK m.185, 186, 187),

İÜHFM, 2008, C. LXVI, S.2

Özgenç, İ.: Suça İştirakın Hukuki Esası ve Faillik, İstanbul, 1996

Özgenç, İ.: Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, Genel Hükümler, Ankara 2005

Özgenç, İ.: Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler, B.2, Seçkin Yayınevi,Ankara, 2007

Özgenç, İ.: Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, Genel Hükümler, Ankara 2005

Özsunay, E.: “İlaçların Neden Olduğu Zararlardan Dolayı İlaç Üreticisinin Sorumluluğu, AB Yönergesi ve Bazı Yabancı Düzenlemeler Işığında Türk

Hukukuna İlişkin Düşünceler”, in Şen, Murat/ Başözen, Ahmet (ed.), İlaç Hukuku: Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, I. Sağlık Hukuku Sempozyumu,

8-9 Mayıs 2009, İstanbul 2009, s. 37-73

Özsunay, E.: Türk Hukukunda Gerçek Bir Boşluk: Yapımcının Sorumluluğu (Kısaltılmışı: Özsunay, Yapımcının Sorumluluğu), BATİDER, 1979,

S.1. s. 105-158

Öztan, B.: İmalâtçının Sorumluluğu, Ankara 1982

Özsunay, E.: Hekim ve Hastanenin Sorumluluğu, A'dan Z'ye Sağlık Hukuku Sempozyum Notları, İstanbul Barosu Yayınları 2007

Özpınar, B.: Tıbbi Müdahalede Kötü Uygulamanın Hukuki Sonuçları,

Ankara Barosu Yayınları, Ankara 2007

Öztan, B.: İmalatçının Sorumluluğu, B.1, Turhan Kitabevi, Ankara 1982

54

Öztürk, Ö.: Sınai Mülkiyet Kanun’unda Patent ve Faydalı Modellere İlişkin Düzenlemeler ve Yenilikler: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 9 – 10 Mart 2017, BATİHAE Yayın No.523, Ankara 2017(Bildiri)

Öztürk, Ö.: Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları, İstanbul

2008

Öztürkler, C.: Hukuk Uygulamasında Tıbbi Sorumluluk, Teşhis, Tedavi

ve Tıbbi Müdahaleden Doğan Tazminat Davaları, B.2, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006

Page, Edward C. : Localism and Centralism in Europe: The Political and

Legal Bases of Local Self-Govenment (Oxford: Oxford University Press),

1991

Paksoy, M.S./Demir, G.A.: “Üreticinin TBK 71 Kapsamında Sorumlu

Tutulması”, İÜHFM, C.71, S.2, 2013, s. 299-316

Parlar, A./Hatipoğlu, M.: Türk Ceza Kanunu Yorumu, C. 1, B.2, Seçkin

Yayınevi, Ankara, 2008

Parlar, A./Hatipoğlu, M.: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu, C.2,

Ankara 2007

P.C. Champe - R.A. Harvey: Biyokimya, B.2, İstanbul 1997

Pechsteın, Christoph: Schuldrecht BT 2. Darlehen, Reise, Bürgschaft,

atypische

Verträge, Verbraucherschutz, V.2, Münster (Alpmann und Schmidt Juristische

Lehrgänge) 2008

Pedrazzını, Mario / Hıltı, Christian: Europäisches und schweizerisches Patent-und Patent prozessrecht, Bern 2008

Pekiner, C.: Tarapötik Eşdeğerlik, Meslek İçi Sürekli Eğitim Dergisi,

s.64- 66

Petek, H.: İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu, B.1, Yetkin Yayınları,

Ankara 2009

Petek, H.: İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009

Philips, J./Firth, A.: Introduction to Intellectual Property Law, London

1995

Polat, O.: Tıbbi Uygulama Hataları, Ankara 2005

Presman, David: Patent It Yourself, California 1992

Puppe, Ingeborg: Idealkonkurrenz und Einzelverbrechen: logische Studien zum Verhaeltnis von Tatbestand u. Handlung, Duncker & Humblot, Berlin, 1979

55

Puppe, Ingeborg: “Funktion und Konstitution der ungleichartigen Idealkonkurrenz”, GA 1982

Rehberg, Jörg: Strafrecht I, Verbrechenslehre, 5. Auflage, Schulthess

Polygraphischer Verlag, Zürich, 1993

Rehmann, Wolfgang: Arzneimittelgesetz (AMG) Kommentar, 4. Auflage, München

Reich, Norbert / Micklitz, Hans W.: Europäisches Verbraucherrecht,

Ba-den – Baden 2003

Reid, C. Brain: A Practical Guide to Patent Law, UK 1993

Reid, Brian : Pratical Guide to Patent Law, Sweet& Maxwell, 1993

Reisoğlu, S.: Hizmet Akdi, Ankara 19

Reisoğlu,S.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, B.22, İstanbul 2011

Reisoğlu, S.: “Hekimlerin Hukuki Sorumluluğu” Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu, İstanbul 1983

Reymann Christopher: “Das Sonderprivatrecht Handels und Verbrauchervertrage, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen, 2009

Riccio, S.: L'autore Mediato, Napoli 1939

Rissing-van Saan: Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, Zweiter Band,

12. neubearbeitete Auflage, De Gruyter Recht, Berlin, 2006, Vor § 52 kn. 2

Ronalt W. Scott : Health Care Malpractice, B.2, Pennsylvania 1999

Rothwell, Roy ve Hans Wissema : “Technology, Culture and Public Policy”, Technovation, 4, 1991, 1986, s.91-115

Russell, Stuart/Daniel Dewey/Max Tegmark : “Research Priorities for

Robust and

Beneficial Artificial Intelligence”, AI Magazine, Winter 2015, p.105-114

Russell, Stuart J./Norvıg, Peter: Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd ed., New Jersey 2009

Russel, Stuart : “Ethics of artificial intelligence”, Nature, Vol. 521, 28

May 2015, s.415-416

Saarıkko, T./Westergren, U.H./Blomquıst T.: “The Internet of Things:

Are you ready for What’s Coming?”, Business Horizons, Vol. 60, Issue 5,

2017

Sadioğlu, U.: “Chapter 5: Policy Analysis in Turkey’s Central Government: Current

Practices and Future Challenges”, 2018

Sadioğlu, U./Dinç, B.: “Yaşam Boyu Öğrenme ve Akıllı Kentler”, Kamu

Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, 1(1), 2019. s.43-61

56

Sadioğlu, U./Dinç, B. : “Akıllı Kent, Akıllı İnsan ve Yaşam Boyu Öğrenme İlişkisi Üzerine Bir Bakış”, 2020

Salmo, R.: "Market Forces Usher in a (Golden Age) of Generic Drugs"

Pharmacy Times 48 - 50, 1994

Samson/Günther: Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch,

Band. I, Allgemeiner Teil (§§1-79b), 6. Auflage, Hermann Luchterhand Verlag, Neuwied-Kriftel- Berlin, 1995

Saraç, T.: Sınai Hakların Korunmasında Yenilik Şartı Açısından “Tekniğin Bilinen Durumu” Kavramı ve Kapsamı(BATİDER, C.XXII, S.2, Aralık

2003(Makale)

Saraç, T.: Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hakkın Korunması, Ankara 2003 (Eser)

Savaş H.: Yargıtayda karara bağlanan tıbbi uygulama hatası dosyalarının

değerlendirilmesi B.2, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009

Savaş, V./Mollamahmutoğlu, S.: Türk Ceza Kanununun Yorumu, C.1,

Seçkin Yayınevi, Ankara, 1999

Saymen, F.H. / Elbir, H.K.: Borçlar Hukuku Umumi Hükümler, C.I/I,

İstanbul 1958

Serap Helvacı: Türk ve İsviçre Hukuklarında Kişilik Hakkını Koruyan

Davalar, İstanbul 2001

Servon, Lisa J. : Bridging the Digital Divide Technology, Community,

and Public Policy (USA: Blackwell Publishing), 2002

Schönke/Schröder, in: StGB Vorbem §§ 52 kn. 103; Puppe, Idealkonkurrenz, s.313-314; Schmitt, ZStW 1963/75

Schulte, F.: Patentgesetz, München 1987, & 3 Rdnr.46

Schönenberger/Jaggi : Zürcher Kommentar, Bd.V.:Obligationenrech

Teilbandla, (Allgemeine Einleitung, Art. 1-17 OR), 3.A., Zürich 1973, N.24

Schwartz, Herbert F.: Patent Law and Practice, USA 1995, s.53

Schwenzer, Ingeborg: Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner

Teil, Sechste Auflage, Stämpfli Verlag, Bern 2009

Scheer, Stefan: Deutsches Patent -, Gebrauchmuster -, Geschmacckmuster-, Marken -, Kennzeichen -, und Arbeitnehmererfindungs – Recht, Köln

1995

Schönke, Adolf/Schröder, Horst: Strafgesetzbuch, Kommentar, 27.

Auflage, Verlag C. H. Beck, München 2006, Vorbem §§ 52 ff. kn. 4

Schmidt, Rolf : Strafrecht, Allgemeiner Teil, 6. Auflage, Verlag Rolf

Schmidt GmbH,

Bremen, 2007, kn. 1158, 1160

57

Seher, Gerhard Jena: “Zur strafrechtlichen Konkurrenzlehre-Dogmatische Strukturen und Grundfälle”, JuS 2004/5, s. 392

Schmitt, Rudolf : “Die Konkurrenz im geltenden und künftigen

Strafrecht”, ZStW 1963/75

Schramm, Carl: Der Patent-verletzungsprozess, Patent und Prozessrecht, 4.Auflage, 1999

Schwenzer, Ingeborg: “Schweizerisches Obligationsrecht- Algemeiner

Teil”, Bern, 2006.

Science, Y.: Yapay zeka ai nedir 2018. mart 30, 2019 tarihinde yeşil science web sitesi: http://www.yesilscience.com/tr/yapayzeka/yapay-zeka-ai-nedir/ adresinden alındı 92 İzmir K âtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2020; 3(1):80 -

Serozan, R.: Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Filiz Kitabevi, İstanbul 2006

Serozan, R.: “’Culpa in Contrehando’, ‘Akdin Müspet İhlali’ ve ‘Üçüncü

Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme’ Kurumlarının Ortak Temeli: Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi”, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi

(MHAD), C.2, S.3, 1968, s.108-120

Serozan, R.: “Parça Borcu–Çeşit Borcu, Aşılması Gereken Bir Ayırım”,

Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi (MHAD) 1969, Yıl 3, Sayı 5, s. 211-

222

Sesso, R.: Saggio in tema di reato plurisoggettivo, Milano 1955

Sezgin Huysal, A.: İlaç Patenti, İstanbul 2010

Siciliano/Khatib: Springer Handbook of Robotics, 2008

Simons, Johann Wilhelm: Das Strafurteil in den Fällen der Konkurrenz,

Greifswald, Univ., Diss., 1919

Somer P.: Türkiye ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu, Ankara 2015

Sowada, Christoph: “Probleme der natürliche Handlungseinheit”, Jura

1995/5

Spiro, Karl: Die Haftung für Erfüllungsgehilfen, Bern 1984

Stanford-Clark, Andy/Erwin Frank-Schulz/Martin Harris : “What

are digital twins?”, 2019, https://developer.ibm.com/articles/what-are-digitaltwins/ (Erişim Tarihi: 09.01.2020)

Starck: Markenmaessiger Gebrauch - Besondere Voraussetzung für die

Annahme einer Markenverletzung, GRUR, 1996

Steininger, Herbert/Leukauf, Otto: Kommentar zum Strafgesetzbuch,

3. Auflage, Verlag Prugg, Eisenstadt, 1992

Stratenwerth, Günter: Tatschuld und Strafzumessung, Verlag von J. C.

B. Mohr,

58

Tübingen, 1972

Stratenwerth, Günter : “Zur Relevanz des Erfolgunwertes im

Strafrecht”, Festschrift für Friedrich Schaffstein zum 70. Geburtstag am 28.

Juli 1975

Stoffelmayr, Kaspar J.: Products Liability and Off-label Uses of Prescription Drugs, The University of Chicago Law Review, 1996, S. 69, s.275-306

Stoll, Hans: Kausalzusammenhang und Normzweck im Deliktsrecht, Tübingen 1968 Suarez, A. : Digital Science. Mart 15.2018, 2019 tarihinde Digital Science Web sitesi: https://www.digital-science.com/blog/guest/the-impact-of-artificial-intelligence-on-cancer-research-and-detection/ adresinden

alındı

Sulu, M.: Ölüm ve Bedensel Bütünlüğün İhlali Halinde Manevi Tazminat, s.2746 vd. (dergipark.org.tr)

Sulu, M.: Ötanazi Üzerine, MÜHF-HAD, C.22, S.1, İstanbul 2016

Suluk, C.: “Türkiye’de İlaçların Patent ve Diğer Fikri Mülkiyet Hakları

ile Korunması”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 9, S.100, 2014

Suluk, C./Karasu, R./Nal, T.: Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara 2018

Sütlaş M.: Tıbbi Yanlış Uygulama ve Mesleki Mesuliyet Sigortası Üzerine Bazı Saptamalar, http://www.hastahaklari.org/kotuyg-sig.htm

Süzek, S.: İş Hukuku, 12. Bası, İstanbul

Süzer, Ö.: “Biyoeşdeğerlik ve Jenerik İlaçlar”,

http://www.ctf.edu.tr/farma/onersuzer/pdf/biyoesdegerlik_seminer.pdf , (Erişim Tarihi: 10.12.2012)

Şahin, A.: Vücut Bütünlüğünün İhlalinden Doğan Zarar ve Tazmini,

GÜHFD C. XV, S. 2, Ankara 2011

Şanlı, C.: Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların

Çözüm Yolları, İstanbul 1996

Şehirali, F.H.: Patent Hakkının Korunması, Ankara 1998

Şeker, T.: “6502 Sayılı Kanun Kapsamında Tüketici İşleminin Temel

Özellikleri ve Temel İlkeleri Tüketici Mahkemeleri ve Hakem Heyetlerinin

Görev Alanı Hakem Heyetlerine İlişkin Tüketici Hukuku ve Usul Uygulamaları”, s. 2, (http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberTop10Img/haberpimages/tuketici-20150318/tuketici-20150318.pdf.)

Şenay, U. /Filiz, A.: İlaç Uygulama Hataları, Türkiye Klinikleri, JMed

Sci 2008

Şencan, N.: Eczacının İlaç Üzerindeki Sorumluluk ve Zorunlulukları, İlaç

ve Tıp Alanında Ceza Hukuku, Etik ve Tıbbi Sorunlar Sempozyumu, T.C.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Tıp Fakültesi-Eczacılık Fakültesi,

Cumhuriyetimizin 85. Kuruluş Yılına Onurla, İstanbul 8 Ekim 2008

59

Şenoğlu, M. / Çiçek, C.: Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 2000

Şentürk, İ.H.: Eczacının Hukuki Açıdan Sorumluluğu, TC İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

1997

Şenocak, Z.: Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu, B.1, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No:529, Ankara 1998

Şenocak, Z.: “Küçüğün Tıbbi Müdahaleye Rızası”, AÜHFD, 2001/4,

s.65-80 (Küçüğün

Rızası)

Şenocak, Z.: Borçlunun ifa yardımcılarından Dolayı Sorumluluğu, Ankara 1995

Şenocak, Z.: “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a

Göre Ayıplı Mal Teslimi Halinde Tüketicinin Hakları”, Terazi Aylık Hukuk

Dergisi, Özel Sayı, C.9, Kasım 2014, s.30 - 37

Tamer, H.Y./Övgün, B.: Yapay Zeka Bağlamında Dijital Dönüşüm

Ofisi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C.75, S.2, 2020, s.775 - 803

Tamer, H.Y. : “Kamu Yönetiminde Dijitalleşme”, KAYFOR 17 Bildiriler Kitabı Karaman, 2019, s.520-539

Tandoğan, H. : Türk Mes’uliyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdi Mes’uliyet),

B.1, Turhan Kitabevi, Ankara 1961

Tandoğan, H. : Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku,

1. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 1981

Tandoğan, H.: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C.II, B.4, İstanbul

1989

Tandoğan, H.: Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri),(Tıpkı Basım),

C.I/1, İstanbul 2008

Tandoğan, H.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B.7, İstanbul 2001

Tandoğan, H. : Türk Mes’uliyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdi Mes’uliyet),

B.1, Turhan Kitabevi, Ankara 1961

Tandoğan, H.: Türk Mes’uliyet Hukuku, İstanbul 2010

Taylan, E.Ç.: Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi,

Ankara 2001

Tekinalp, Ü.: Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Öne Çıkan Yenilikleri :6769

Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 9 – 10 Mart 2017, BATİHAE

Yayın No.523 (Bildiri)

Tekinalp, Ü. ve ark.: Fikri Mülkiyet Hukuku, B.2, Kırklareli 2004 (Eser)

60

Tekinay, S.S.; Ölüm Sebebiyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, İstanbul 1963

Tekinay, S.S.: Borçlar Hukuku, B.5, C.I – II, İstanbul 1985

Tekinay, S.S./Akman, S./Burcuoğlu, H./Altop, A: Borçlar Hukuku Genel Hükümler , B.7, İstanbul 1993

Temel, E.: “Alman Hukukunda Hekimin İlaç Tavsiyesinden Kaynaklanan

Aydınlatma Yükümlülüğü”, in Şen, Murat/ Başözen, Ahmet (ed.), İlaç Hukuku: Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, I. Sağlık Hukuku Sempozyumu,

8-9 Mayıs 2009, İstanbul 2009, s.121-123

Temel, E.: Alman Hukukunda Hekimin İlaç Tavsiyesinden Kaynaklanan

Aydınlatma Yükümlülüğü, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, I. Sağlık

Hukuku Sempozyumu, 08-09 Mayıs 2009, İlaç Hukuku, (Editörler: Şen, M.

/Başözen, A.), s. 111 vd.

Tessensohn, J. A.: Expanding the Realm of the Senses :Non - Traditional

Trade Marks in Japan, JIPLR 2014, Vol. 9, No:11, s.909 - 914

Thomas, John : Pharmaceutal Patent Law, Washington 2005

Thomas, John R.: Scientific Research and the Experimental Use Privilege in Patent Law, CRS Report for Congress, CRS Web Order Code

RL32651, 28.02.2004, s.14 - 15, https://fas.org/sgp/crs/RL32651.pdf, (Son

Erişim Tarihi: 12.09.2018)

Tiftik, M.: Akit Dışı Sorumlulukta Maddi Tazminatın Kapsamı, Ankara

1994

Tiftik, M.: Türk Hukukunda Tehlike Sorumluluklarının Genel Kural ile

Düzenlenmesi Sorunu, B.2, Yetkin Yayınları, Ankara 200

Tiryaki, B.: “Avrupa Konseyi’nin 25.7.1985 Tarihli Direktifi’ne Göre

Üreticinin Sorumluluğunun Şartları ve Tüketicinin Korunması Mevzuatı İle

Mukayesesi”, AÜHFD, Ankara 2006, s.229-248

Tokaç, M.: Türk İlaç Mevzuatı ve Sağlık Bakanlığının Vizyonu, Sempozyum No:2, İlaç Hukuku ve Etik Anlayışı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Haydarpaşa Kampusu 01/06/07, İstanbul Eylül 2007

Tokalak, İ.: Dünyada Gıda ve İlaç Terörü, Gülerboy Ltd. Yayıncılık, 1.

Basım, İstanbul 2010

Topsoy, F.: “Eczacının Tüketiciyi Bilgilendirme ve Aydınlatma Yükümlülüğü”, Zirve Üniversitesi Sağlık Hukuku ve Politikası Dergisi, Sayı.1, Mart

2014, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014, s.53-73

Toroslu, N.: Ceza Hukuku, Genel Kısım, B.8, Savaş Yayınevi, Ankara,

2005

Triffterer, Otto: Österreichisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Auflage, Springer-Verlag, Wien, 1994

61

Troller, Kamen : Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts,

Helbing & Lichtenhahn Verlag 2005

Tröndle, Herbert/Fischer, Thomas: Beck’sche kurz Kommentare,

Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 54. Auflage, Verlag C. H. Beck,

München, 2007, Vor § 52 kn. 2

Tröndle/Fischer, in: StGB Vor § 52 kn. 22; Kindhäuser, Urs, Strafgesetzbuch, Lehr- und Praxiskommentar, 3. Auflage, NomosVerlagsgesellschaft, Baden- Baden, 2006, Vor § 52 kn.1

Tucker, J.B.: Innovation, Dual Use, and Security: Managing the Risks of

Emerging Biological and Chemical Technologies, Cambridge 2012

Tuğcu H./Yorulmaz, C./Koç S. : Hekim Sorumluluğu ve Tıbbi Malpraktis, Birinci Basamakta Adli Tıp kitabı içinde (Ed: Koç, S.)

Tumler- Koller, Marlis: “E- Banking und Konsumentenschutz”, E- Banking Rechtliche Grundlagen, Bern, 2002, Türkiye Ticaret Sanayi Odaları ve

Borsalar Birliği. Tüketici Sorunları Semineri, Ulmer, Peter, Zur Anpassung

des AGB-Gesetsez

Tunçoğlu, H. : Yapay Zekâ İnsan Doktorların Yerine Geçebilir mi? 2019,

Nisan 8, 2019 tarihinde TRAI: https://turkiye.ai/yapay-zeka-insan-doktorlarin-yerine-gecebilir-mi/ adresinden alındı

Tunçomağ, K.: Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler , C.I, B.6, İstanbul, 1976

Tunçomağ, K.: Türk Borçlar Hukuku, C.I, B.6, İstanbul 1948

Turgaz, G.: Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk. (Yayınlanmamış

Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane

ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalı, İstanbul 2007

Turner, Sean/Longworth, Alexandra/ Nunn, Anthony J./ Choonara,

Imti: “Unlicensed and off Label Drug Use in Paediatric Wards: Prospective

Study”, British Medical Journal, Vol. 316, No.7128, 31 Ocak 1998, s. 343-

345

Türk, H.S.: “Eczacılık ve Adi Ortaklık” Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu: bildiriler-tartışmalar, 8-9 Mayıs 1992, Ankara, s.159-

213

Türkmen, A.: “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Organizasyon

Sorumluluğu (TBK m.66/III), İÜHFM, C.LXX, S.2, 2012, s.257-284

Uğurluoğlu, Ö.: "İlaç Sektöründe Fikri Mülkiyet Koruması", Hacettepe

Sağlık İdaresi Dergisi, C.17, S.I, 2014

Ulaş, İ.: Uygulamalı Sigorta Hukuku, Mal ve Sorumluluk Sigortaları, Ankara 1998

62

Uyar, Y.: Ruhsatlama Süreçlerinde Sağlık Bakanlığı Ve İlaç Sanayi İlişkileri, 29. ANKEM Antibiyotik Ve Kemoterapi Kongresi, Bodrum, 28-31 Mayıs 2014, ANKEM Dergisi, 2014, 28 (Ek 2), s.2 - 6

Uygur, T.: Açıklamalı – İçtihatlı Borçlar Kanunu, Genel Hükümler, C.I,

II, Ankara 1990

Uzun, T.: Yapay Zekâ Ve Sağlık Uygulamaları, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve

İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 3(1), 2020, s.80 - 92

Ünlütepe, M.: Organizasyon Sorumluluğu (TBK m.66/III), B.1, Legal

Yayıncılık, İstanbul 2016

Ünver, Y.: “Sahte, Taklit İlaç İle Kullanım Süresi Dolmuş İlaçların Satışı

ve Kullandırılması”, II. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7-8 Kasım 2008 Ankara,

Ankara Barosu Yayınları, 2009, 387- 410

Van Dijk, Jan A.G.M.: “Digital Divide Research, Achievements and

Shortcomings”, Poetics, 34, 2006, p,221-235

V. Heintschel-Heinegg: Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch,

Band 2/1, §§ 52-79b StGB, Verlag C. H. Beck, München, 2005, Vor §§ 52 ff.

kn. 14

Voıt, Wolfgang/ Moelle, Hennings: “§13 Arzneimittelhaftung”, in Dieners, Peter/Reese, Ulrich (ed.), Handbuch des Pharmarechts, Grundlagen und

Praxis, 1. Auflage, München 2010

Vincent, JC.: History of Anesthesiology. In Principles of Anesthesiology,

Philadelphia; Lea & Fibeger, 1993

Volkmar Tetzner : “Patentverletzung durch Forschung”, GRUR, Heft

11, 1966

Von Hippel : “Verbraucherschutz”, Mohr (Paul Siebeck) Verlag, Tübingen, 1974

Von Tuhr, Andreas/Escher, Arnold: Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, Bd. II (3. Auflage). Zürich 1974

Vural, S./Mollamahmutoğlu, S. : Türk Ceza Kanunu Yorumu, C.I, Ankara 1999

Wagner, Gerhard: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch,Band 5,

Schuldrecht, Besonderer Teil III, 5. Auflage, München 2009

Wagner, J.G.: Fundamentals of Clinical Pharmacokinetics, Drug İntelligence Pub Inc, Hamilton 1979

Warda, Günter : “Grundfragen der strafrechtlichen Konkurrenzlehre”,

JuS 1964/3

63

Weatherıll, Stehen: “EU Consumer Law and Policy”, Cheltenham, 2005

Wechsler, J.: "The DRug Wars Generics and Prices" Pharmaceutical

Technology 1Europe &, 13 - 6, June 1996

W.E. Ott : Voraussetzungen der Zivilrechtlichen Haftung des Arztes, Zürich1978

Wedekind, Rudolf: Die Türkische Verfassung 1982, Hannover 1984,

Art.40

Wendy H. Schacht, John R. Thomas: Patent Law and Its Application to

the Pharmaceutical Industry: An Examination of the Drug Price Competition

and Patent Term, Restoration Act of 1984, CRS Report for Congress, CRS

Web Order Code RL30756, 2005, s. 24, https://fas.org, (Son Erişim Tarihi:

12.09.2018)

Werle, Gerhard: Die Konkurrenz bei Dauerdelikt, Fortsetzungstat und

zeitlich gestreckter Gesetzesverletzung, Duncker & Humblot, Berlin, 1981

Wessels, Johannes/Beulke, Werner : Strafrecht, Allgemeiner Teil, 36.

Auflage, C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2006, kn. 752

Wiegand, Wolfgang : “Der Geschäftverbindung im E- Banking”, E- Banking, Rechliche Grundlagen, Stampfli Verläg, Bern, 2002

Wiegand, Wolfgang: “Die Zentralen Elemente Des Konsumkreditgesetzes”, http://www.wolfgangwiegand.ch/publikationen/_50_BBT%20Band%201%20Die%20zentralen%20Elemente%20des%20 Konsumkreditgesetzes/37_insgesamt.pdf, (10. 12. 2010).

Wiegand, Wolfgang: (Geschaftsverbindung)“Die Geschaftsverbindung

im E Banking”, Wiegand, Wolfgang (Hrgb), Berner Bankrechtstag, BBT

Band 8, E- Banking, Rechtliche Grundlagen, Bern, 2002, s. 93

William, S.K./Michael, R. C.:Genetik Kavramlar (Çev. Öner, C.),B.6,

Ankara 2002 (William)

Williamson, John : “What Should The World Bank Think About The

Washington Consensus?”, The World Bank Resarch Observer, Vol:15, No:2,

2000, s.251-264

Wood, Ellen Meiksins: “Küreselleşme ve Devlet: Sermayenin İktidarı

Nerede”, Conatus Çeviri Dergisi, S:2, 2004, s.43-52

Yalçın, H./Şahin, A/Çelik, A.: Hekimlerin ve Hastanelerin Sorumluluğu,

http://www.tazminathukuku.com/arastirma-yazilari/hekimlerin-ve-hastanelerinsorumlulugu.html (erişim tarihi:15.07.2018)

64

Yalçın, H.: Sağlık Alanında Sorumluluk Hukuku ve Sigorta İlişkisi, Gazi

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sigortacılık Anabilim Dalı, Ankara

2017, s.7, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi); Turgaz, s.38 vd.

Yalçıntepe, N.: Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk

Programı, İzmir 2011, s.7 vd.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)

Yalçıner, U.G.: Sınai Mülkiyet Mevzuatında Neden KHK’lar? KHK’lar

Nasıl Doğdu? Türkiye’de Patent ve Marka Vekilliğinin Geçmişi, Bu Günü ve

Geleceği:6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 9 – 10 Mart 2017,

BATİHAE Yayın No.523 (Bildiri)

Yalçıner, U.G.: İlaçta Patent Ve Türk Sanayinin Hazırlıkları, makale, 7

Eylül 1998

Yalçıner, U: Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Otel Dedeman Ankara 2002

Yan, A. : How a robot passed China’s medical licensing exam 2017. Mart

6, 2019 tarihinde South China Morning Post: https://www. scmp.

com/news/china/society/article/2120724/how-robot-passed-chinas-medicallicensing-exam adresinden alındı

Yasaman, H.: Marka Hukukuna İlişkin Temel Yenilikler: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 9 – 10 Mart 2017, BATİHAE Yayın

No.523 (Bildiri)

Yasaman, H. ve ark. : Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, İstanbul

2004(Eser)

Yaşar, İ.: Türk Sınai Mülkiyet Sistemindeki Temel Yenilikler ve Kurumsal Kapasite :6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 9 – 10

Mart 2017, BATİHAE Yayın No.523 (Bildiri)

Yaşar, O./Gökcan, H.T./Artuç : Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, C.IV, Ankara 2010

Yavuz , C.: Türk Medeni Hukuku ve Türk Borçlar Hukuku Mevzuatı,

Beta, İstanbul 2014

Yavuz, C.: Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), B.13, Beta Yayıncılık, İstanbul 2012

Yavuz, N.: “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi”

Yavuz, C.: “Türk Borçlar Kanunu Tasarısına Göre “Kusursuz Sorumluluk” Halleri Ve İlkeleri”. Marmara Üniversitesi e-dergi, 2008, s. 29-30

Yavuz, C.: Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul 2014

Yavuz, C.: Satıcının Satılan Malın Ayıbından Sorumluluğu, İstanbul

1989

65

Yavuz, C.: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, (Hazırlayanlar: Yavuz,

Cevdet/ Özen, Burak/ Acar, Faruk) B.7, İstanbul 2007

Yavuz, L.: “Birleşik Krallık 1987 Tarihli Tüketicinin Korunması Yasası’nın Kısa Açıklaması”, ABD., 1992, S.4

Yavuz, L.: “Tüketicinin Korunması Bakımından İmalatçının Sorumluluğu”, Ankara Barosu Dergisi, S.2, 1992

Yazıcı, S.: “İnovasyon, Rekabet ve Devlet”, Turkish Studies, 13 (13),

2018, s.67-86

Yenerer, Ç.Ö.: Taklit – Sahte İlaç Kavramı ve Türk Ceza Yasası’nda İlaç

Sektörünü İlgilendiren Suçlar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sağlık

Hukuku Sempozyumu, Özel Sayı – 2, 1 Haziran 2007, İstanbul, s. 126 vd.

Yerer, A./Mükerrem, B.: “İlaç Nedir? İlaç, Gıda ve Kozmetik Farkı”,

İlaç Hukuku, Editörler: Murat Şen / Ahmet Başözen, Erciyes Üniversitesi I.

Sağlık Hukuku Sempozyumu, 08-09 Mayıs 2009, Kayseri, 1-17

Yılmaz, B.: Hekimin Hukuki Sorumluluğu, B.3, Ankara 2017

Yıldırım, M.F.: “Türk Hukukunda İlaç Üreticisinin Ayıptan Sorumluluğu”, İlaç Hukuku, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, I. Sağlık Hukuku

Sempozyumu, 8-9 Mayıs 2009, s. 19-36

Yıldız, B.:Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Pozisyon Markaları: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Eylül 2018, C.XXXIV, S.3, s.63

vd. (Yıldız)

Yıldırım, M.F.: “Türk Hukukunda İlaç Üreticisinin İlacın Ayıplarından Sorumluluğu”, İlaç Hukuku, Editörler: Murat Şen / Ahmet Başözen, Erciyes Üniversitesi I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, 08-09 Mayıs 2009, Kayseri, 19- 36

Yıldırım, M.F.: Türk Hukukunda İlâç Üreticisinin İlâcın Ayıplarından

Sorumluluğu, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, 08-09 Mayıs 2009 Kayseri

Yıldırım, A.: “Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması” 2009.

Yıldırım, A.: “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağının Bazı Maddelerine İlişkin Değerlendirmeler”, GÜHFD, C. XVII, Y. 2013,

S. 1-2, s. 1015. (Makale)

Yıldırım, M.F.: “Borçlar Hukukuna Göre Sözleşmenin Kurulmasında

Hile”, Nobel Yayınevi,

Ankara, 2002

Yıldız, B.: Mükerrer Markanın Seri Markasının Tescili - SMK m.5.1.ç ve

m.6.1 Hükümlerine Yargıtay Kararları İle Getirilen İstisna : BATİDER, Aralık 2018, C.XXXIV, S.4 (Yıldız 1)

Yıldız, A.K.: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, İstanbul Barosu Yayınları,

İstanbul, 2007

66

Yılmaz, İ.: Hukuk Sözlüğü, B.6, Ankara 2001

Yılmaz, İ.: Avrupa Topluluğunda Fikri ve Sınai Haklar, Avrupa Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, C.4, S.1 - 2, 1995/1996

Yılmaz,E.: İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, B.26, Ankara 2012 (İcra)

Yördem, Y.: Hekimin Hatalı Tıbbi Uygulamaya Bağlı Hukuki Sorumluluğu , TAAD, Yıl: 11, S.39, Temmuz 2019, s.131 - 132

Yusufoğlu, F.: “Jenerik İlaç ve Jenerik İlaç Ruhsat Başvurusunun Patente

Tecavüz Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, GSHFD, C.2, S. 2, 2014

Yüce, M.B.: “Satış Sözleşmesinde Ayıptan Dolayı Sorumluluğun Şartları ve

Alıcının Seçimlik Hakları”, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu (3-4 Haziran 2011), Sempozyum No.III, Prof. Dr.

Cevdet Yavuz’a Armağan, Legal Yayıncılık, İstanbul 2012, s.377-413

Yücel, İ.H.: Bilim – Teknoloji Politikaları ve 21. Yüzyılın Toplumu, T.C.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ankara 1997

Yüksel, B.: Armağan Ebru, Robot Hukuku, TAAD (Sayı 29), Yıl 7, 2017

(85–112)

Zafer, H. : Webrazzi 2015. Nisan 5, 2019 tarihinde Webrazzi Web sitesi:

https://www

Zafer, H.: Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m. 1-75, Ders Kitabı, Beta

Basım, B.2. İstanbul 2011

Zafer, H.: “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu (TCK

m. 188)”, İlaç Hukuku ve Etik Anlayışı, Sempozyum No: 2, Marmara Üniversitesi, 01.06.2007, s.94-125

Zengin, M.A.: Hekimin Hukuk Rehberi, Adalet Yayınevi, Ankara 2016

Zevkliler, A.: Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2001

Zevkliler, A./Aydoğdu, M.: Tüketicinin Korunması Hukuku, B.3, Seçkin

Yayıncılık, Ankara 2004

Zevkliler, A./Gökyayla, E.: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Turhan

Kitapevi, Ankara 2015

Zevkliler, A./ Aydoğdu, M.: “Tüketicinin Korunması Hukuku”, Seçkin

Yayınları, 3. Bası, Ankara, 2004

Zevkliler, A.: “Türkiye’de Tüketici Sorunlarının Özel Bir Yasa İle Düzenlenmesi”, Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu”, Oniki

Levha Yayınları, İstanbul, 2010

Zimmermann, Reınhard”: “The New German Law Of Obligations”,

Oxford University Press, 2005

67

Zeytin, Z.: “Tedavi İlişkisinde Hekimin Türk Hukukuna Göre Hukuki

(Tazminat) Sorumluluğu”, Roche Sağlık Hukuku Günleri, İstanbul 2007,

s.96-117

Zeytin, Z.: İfa Yardımcısının Sağlık Çalışanlarının-Fiillerinden Sorumluluk, Tıp Hukuku

Dergisi, 2016, S.10

Zielinski, Diethart : Handlungs- und Erfolgsunwert im Unrechtsbegriff,

Dunckner & Humblot, Berlin, 1973

Zollinger, E. H.: Die Angesttelltenerfindung im schweizerischen und deutschen Recht, Diss., Basel 1959, s.170

TPE Raporu: Türk Patent Enstitüsü 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve

Beklentiler Raporu, Temmuz 2013, s.6-7

Avrupa Patenti - Fasikül (Ulusal Aşamaya Giriş) Başvurusu Nasıl Hazırlanır? : TPMK, Ocak 2012

İlaç Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara 2001

Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu, http://www.iegm.gov.tr/Default. aspx?sayfa=iegm_mevzuat&thelawtype=6&thelawId=142

“DSÖ: Yoksul Ülkelerdeki İlaçların % 20’i Sahte”, http://www.medikalaka demi.com.tr/index.php/medyadan/2243-dso-sahte-ilac

http://www.turkcebilgi.org/kimya/biyokimya/ilac-nedir_51224.html

http://www.doktorumonline.net/mid/articles/id/280/Doktor_nedir_doktor_nedemektir. htm , (Erişim Tarihi: 03.05.2012). 870 Prof. Dr. Nur Centel’e

Armağan / Aysun Altunkaş "Plasebo nedir ve nasıl işe yarar?" http://www.sadecebilim.com/index.php/plasebo-nedir-ve-nasil-ise-yarar/

http://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/?page=komisyon&cat=10, (Erişim

Tarihi: 20.02.2013).

http://www.ieis.org.tr/BILGINOTLARI/21_03_2008_AB.pdf

The Merck Index, Ed. S, Budavari, Merck& Co, Inc., 12.Ed., 1996 Special

Report: Top 100 Drugs Pharma Busiiness, 12 - 45, July /August 1995

Pharmacceutical Research and Manufacturing of America (PhRMA) Internet http.www.pharma.org.Survey 1996

Anonim, "A Keen Interest in Generics" Pharma Business 4, 46 - 7, July -

August 1995

International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations,

s. 16

International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations,

Encouragement of New Clinical Drug Development: The Role of Data Exclusivity, Geneva, 2000

68

Roche Products, Inc. Appellant, v. Bolar Pharmaceutical Co., Inc., Appellee, 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984) https://law.justia.com

Toksikoloji, tr.wikipedia.org

Özçubukçu, S.: İlaçların Sınıflandırılması, www.kimyasanal.com (Erişim

tarihi:01.01.2021)

“Encouragement of New Clinical Drug Development: The Role of Data

Exclusivity”, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations, s:2, 2000, Switzerland

Gen Tedavisi Nedir? (molekulerbiyolojivegenetik.org)

www.ttck.gov.tr^ilac - ruhsatlandırma

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C4%B1p_eti%C4%9Fi (07.10.2007)

Ankara Barosu Başkanlığı Tüketici Haklarını Koruma ve Rekabet Hukuku Komisyonu, Tüketici Hukuku

WHO. (2018, Mart 22). Depression. Nisan 1, 2019 tarihinde World Health

Organizations Web sitesi: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression adresinden alındı

Woebot. (tarih yok). The science behind Woebot. Mart 4, 2019 tarihinde

Woebot: https://woebot.io/the-science/ adresinden alındı

Enlitic. (tarih yok). Enlitic uses deep learning to make doctors faster and

more accurate. Mart 133, 2019 tarihinde Enlitic Web sitesi: https://www.enlitic.com/index.html adresinden alındı 91 İzmir K âtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2020; 3(1):80 - 92

Butterfly Network : Whole body ultrasound. Nisan 19, 2019 tarihinde

Butterfly: https://www.butterflynetwork.com/ adresinden alındı

Cbinsights. (2018). The AI Industry Series: Top Healthcare AI Trends To

Watch. Cbinsights.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar