İlamat Torbası (İstinaf Mahkemesi Karar İncelemeleri)

Yayınevi: Filiz Kitabevi
Yazar: Ali Cem BUDAK - Varol KARAASLAN
ISBN: 9789753685863
Stok Durumu: Tükendi
175,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ali Cem BUDAK, Varol KARAASLAN
Baskı Tarihi 2020/10
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 216

MEDENΠUSUL HUKUKUNA İLİŞKİN KARAR İNCELEMELERİ

Taleple Bağlılık ve Hâkimin Hukuku Re’sen Uygulaması İlkelerinin Birlikte Uygulanışında Davayı Aydınlatma Ödevinin Önemi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek AYDEMİR 3

1879 Tarihli Eski Medeni Usul Kanunumuza Göre İstinaf Mahkemesinin Dosyayı İlk Derece Mahkemesine Göndermesi

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK 25

İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin İstinaf Kabiliyeti, Ceza Yargılamasının Hukuk Yargılaması Bakımından Bekletici Mesele Yapılması ve Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi Konularındaki Bir Kararının Değerlendirmesi

Doç. Dr. Varol KARAASLAN 39

Kesin Olarak Verilen İstinaf Kararı Temyiz Edilebilir mi?

Dr. Öğr. Üyesi E. Gökçe KARABEL 57

Bir Alacak İçin İcra Takibi Başlatıldıktan Sonra Aynı Alacak İçin Dava Açılmasında Hukukî Yarar Var Mıdır?

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Okan YAĞCI 73

İstinaf Mahkemesi Hukuk Dairelerinin İspat Faaliyetine Dair Bazı Güncel Kararlarının Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Taner Emre YARDIMCI 83

 

İCRA VE İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN KARAR İNCELEMELERİ

İlamsız İcra Takibinde Borca İtirazla Birlikte İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz Üzerine Açılan İtirazın İptali Davasında Yetkiye İlişkin İnceleme Hakkında Bir Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Değerlendirmesi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek AYDEMİR 117

Alacaklı Kendi Mallarının Haczedilmesi Halinde Şikâyet Yoluna Başvurabilir mi?

Dr. Öğr. Üyesi H. Afşın İLHAN 137

Konkordato Mühletinin Kaldırılması Kararı Verilirken Uygulanacak Usul

Dr. Öğr. Üyesi E. Gökçe KARABEL 151

Yabancılık Unsuru İçeren Uyuşmazlıklarda İhtiyatî Haciz

Dr. Öğr. Üyesi Tülay ÖZGÜL 169

İflas Davasına Karşı Tahkim İtirazında Bulunulabilir mi?

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Okan YAĞCI 187

Kavram İndeksi 197

Kanun Maddelerine Göre Arama Cetveli 201

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.