İlamlı İcra Takibinde İcra Mahkemesi Tarafından İcranın Geri Bırakılması

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Mehmet KÖLE
ISBN: 9786257773225
Stok Durumu: Tükendi
189,00 TL 210,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet KÖLE
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Baskı Niteliği Güncellenmiş

İlamlı İcra Takibinde İcra Mahkemesi Tarafından İcranın Geri Bırakılması

Mehmet KÖLE

2020/09 1. Baskı, 362 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-625-7773-22-5

İcra ve İflas Kanunu'nda ve diğer kanunlarda, borçlunun ilamlı icra takibini durdurmasına imkan tanıyan çeşitli hukuki çareler bulunur. Eldeki çalışmanın konusunu, bu hukuki çareler arasında yer alan, İİK m. 33, 33a'da düzenlenen icranın geri bırakılması kurumu oluşturmaktadır. İlamlı icrada takibin tarafları arasındaki menfaat dengesinin sağlanmasında rol oynayan bu kurum, çalışmamızda üç bölümde incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde öncelikle icranın geri bırakılması ile ilamlı icra takibinin durdurulmasına imkan tanıyan diğer hukuki çareler karşılaştırılmıştır. Daha sonra, icranın geri bırakılması kurumuna ilişkin temel hususlarda tespitlerde bulunulmuş; icranın geri bırakılması talebinde bulunulabilmesi için gerekli şartlara yer verilmiş; icranın geri bırakılması talebinde bulunulmasının takibe etkisi değerlendirilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, icranın geri bırakılması sebepleri ayrı başlıklar altında incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde, icranın geri bırakılması taleplerine esas teşkil edemeyen sebeplere de yer verilmiştir. Böylelikle icranın geri bırakılması sebeplerinin kapsamının açık bir şekilde belirlenmesi amaçlanmıştır. Yine bu bölümde, icranın geri bırakılması sebeplerinin Kanun'da üç sebep ile sınırlandırılmış olması hususu da değerlendirilmiştir. Çalışmanın son bölümünü oluşturan üçüncü bölümünde ise icranın geri bırakılması usulü, icra mahkemesinin kararı, bu kararın doğurduğu sonuçlar ve karara karşı yapılacak kanun yolu başvurusu değerlendirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   A. KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ
   B. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE İNCELEME YÖNTEMİ


    BİRİNCİ BÖLÜM
    İLAMLI İCRA TAKİBİ VE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI KURUMU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
    1.1.İLAMLI İCRA TAKİBİ
    1.2.İLAMLI İCRA TAKİBİNİN DURDURULMASINA İMKAN TANIYAN HUKUKİ ÇARELER VE BU ÇARELERİN İCRANIN GERİ BIRAKILMASI KURUMU İLE KARŞILAŞTIRILMASI
    1.3.İCRANIN GERİ BIRAKILMASI KURUMUNA İLİŞKİN TEMEL HUSUSLAR
    1.4.İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİNDE BULUNULABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
    1.5.İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİNDE BULUNULMASI GEREKEN SÜRE
    1.6.İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİNDE BULUNULMASININ İLAMLI İCRA TAKİBİNE ETKİSİ


     İKİNCİ BÖLÜM
     İCRANIN GERİ BIRAKILMASI SEBEPLERİ
     2.1.İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİNE DAYANAK TEŞKİL EDEBİLEN SEBEPLER
     2.2.İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİNE DAYANAK TEŞKİL EDEMEYEN SEBEPLER
     2.3.İCRANIN GERİ BIRAKILMASI SEBEPLERİNİN İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 33'TE SAYILANLARLA SINIRLI OLMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ


      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
      İCRANIN GERİ BIRAKILMASI USULÜ,
      İCRA MAHKEMESİNİN KARARI VE BU KARARA KARŞI BAŞVURULABİLECEK KANUN YOLLARI
      3.1.UYGULANACAK YARGILAMA USULÜ
      3.2.TALEPTE BULUNMA AŞAMASI
      3.3.TALEBİN İNCELENME ŞEKLİ
      3.4.ÖN İNCELEME AŞAMASI
      3.5.TAHKİKAT AŞAMASI
      3.6.İSPAT VE DELİLLER
      3.7.KARAR AŞAMASI
      3.8.KARARA KARŞI BAŞVURULABİLECEK KANUN YOLLARI
      SONUÇ


       KAYNAKÇA

       Yorum Yap

       Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
       İlgili Yayınlar