Osmanlı Devleti'nde Hukukun Laikleşme Süreci

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Feyza ÖLÇEK
ISBN: 9786050507058
Stok Durumu: Stokta var
42,50 TL 50,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Feyza ÖLÇEK
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 182

Osmanlı Devleti'nde Hukukun Laikleşme Süreci


İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR v

İÇİNDEKİLER ix

KISALTMALAR xiii

GİRİŞ 1

I. BÖLÜM 

BATI VE İSLAM HUKUKUNDA LAİKLİĞİN GELİŞİMİ

1.  Laiklik Kavramı 5

2.  Laiklik ve Sekülerizm 10

3.  Batı’da Laiklik Düşüncesinin Gelişimi 12

3.1.  Antik Yunan’da Din ve Devlet İlişkileri 12

3.2.  Roma İmparatorluğu’nda Din ve Devlet İlişkileri 17

3.3.  Hristiyanlığın Gelişmesi ile Değişen Din ve Devlet İlişkileri 21

3.4.  Din-Devlet İlişkisinde Doğu Roma/Bizans Örneği 25

3.5.  Din-Devlet İlişkilerinde Batı Avrupa Örneği ve Hukukun 

Gelişimi 27

3.5.1.  Ortaçağ Batı Avrupası’nda Din-Devlet İlişkileri ve 

Hukuk 28

3.5.2. Rönesans Düşüncesi ve Sonrasında Din-Devlet 

İlişkileri ve Hukukun Gelişimi 32

3.5.3.  Fransız Laiklik Modeli 38

3.5.4.  İngiltere Modeli 45

4.  İslam’da Din-Devlet İlişkileri ve Laiklik 47


II. BÖLÜM 

TANZİMAT ÖNCESİ OSMANLI HUKUKU VE LAİKLİK

1. Osmanlı Devleti’nde Hukukun Genel Yapısı 55

1.1.  Şer’î Hukuk: İslam Hukuku 58

1.1.1.  İslam Hukukunun Kaynakları 60

1.1.1.1. Aslî Kaynaklar 61

1.1.1.1.1. Kitap: Kur’an 61

1.1.1.1.2. Sünnet 63

1.1.1.1.3. İcmâ 65

1.1.1.1.4. Kıyas 66

1.1.1.1.5. İçtihad 67

1.1.1.2. Talî Kaynaklar 68

1.1.1.2.1.  İstihsan 68

1.1.1.2.2.  Mesâlih-i Mürsele (Amme Maslahatı) 69

1.1.1.2.3.  İstishab 71

1.1.1.2.4.  Önceki Semavi Dinlerde Var 

Olan Hükümler 71

1.1.1.2.5.  Sahâbelerin Hukuki Görüşleri (Sahâbî Kavli) 72

1.1.1.2.6.  Sedd-i Zerâi 73

1.1.1.2.7.  Örf ve Adet Kuralları 73

2.  Osmanlı Devleti’nde Resmi Mezhep Uygulaması 75

3.  Osmanlı Hukuku’nda Örfî Hukukun Mahiyeti ve Şer’î 

Hukukla İlişkisi 76

4.  Örfi Hukuk Örnekleri 81

4.1.  Tazir Suç ve Cezaları 81

4.2.  Diğer Örfi Hukuk Örnekleri 88


III. BÖLÜM 

TANZİMAT SONRASI OSMANLI HUKUKU VE  HUKUKUN LAİKLEŞME SÜRECİ

1.  Tanzimat Dönemi ve Sonrası Osmanlı Devleti’ne 

Genel Bir Bakış 95

1.1. Kamu Hukuku Düzenlemeleri 99

1.1.1.  Sened-i İttifak (1808) 99

1.1.2.  Gülhane Hatt-ı Hümayunu/Tanzimat 

Fermanı (1839) 103

1.1.3.  Islahat Fermanı (1856) 109

1.1.4.  Kanun-u Esasi (1876) 113

1.1.5.  Arazi Kanunnamesi (1858) 121

1.1.6.  Ceza Hukuku Düzenlemeleri 124

1.1.6.1.  Kanun-ı Ceza (1840) 124

1.1.6.2.  Kanun-u Cedid (1851) 127

1.1.6.3.  1858 Ceza Kanunname-i Hümayunu 129

1.1.6.4  Usûl-i Muhâkemât-ı Cezâiyye 

Kanunu (1879) 137

1.2.  Özel Hukuk Düzenlemeleri 143

1.1.1.  1869 Tabiiyet-i Osmaniyye Kanunu 143

1.2.2.  1850 Kanunname-i Ticaret ve 1862 Usûl-ü 

Muhakeme-i Ticarete Dair Nizamname 148

1.2.3.  Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye (1868-1876) 153

1.2.4.  1879 Usul-i Muhakeme-i Hukukiyye 

Kanun-u Muvakkati 158

1.2.5.  1917 Hukuk-ı Aile Kararnamesi 160

SONUÇ 165

KAYNAKLAR 169


İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR v

İÇİNDEKİLER ix

KISALTMALAR xiii

GİRİŞ 1

I. BÖLÜM 

BATI VE İSLAM HUKUKUNDA LAİKLİĞİN GELİŞİMİ

1. Laiklik Kavramı 5

2. Laiklik ve Sekülerizm 10

3. Batı’da Laiklik Düşüncesinin Gelişimi 12

3.1. Antik Yunan’da Din ve Devlet İlişkileri 12

3.2. Roma İmparatorluğu’nda Din ve Devlet İlişkileri 17

3.3. Hristiyanlığın Gelişmesi ile Değişen Din ve Devlet İlişkileri 21

3.4. Din-Devlet İlişkisinde Doğu Roma/Bizans Örneği 25

3.5. Din-Devlet İlişkilerinde Batı Avrupa Örneği ve Hukukun 

Gelişimi 27

3.5.1. Ortaçağ Batı Avrupası’nda Din-Devlet İlişkileri ve 

Hukuk 28

3.5.2. Rönesans Düşüncesi ve Sonrasında Din-Devlet 

İlişkileri ve Hukukun Gelişimi 32

3.5.3. Fransız Laiklik Modeli 38

3.5.4. İngiltere Modeli 45

4. İslam’da Din-Devlet İlişkileri ve Laiklik 47


II. BÖLÜM 

TANZİMAT ÖNCESİ OSMANLI HUKUKU VE LAİKLİK

1. Osmanlı Devleti’nde Hukukun Genel Yapısı 55

1.1. Şer’î Hukuk: İslam Hukuku 58

1.1.1. İslam Hukukunun Kaynakları 60

1.1.1.1. Aslî Kaynaklar 61

1.1.1.1.1. Kitap: Kur’an 61

1.1.1.1.2. Sünnet 63

1.1.1.1.3. İcmâ 65

1.1.1.1.4. Kıyas 66

1.1.1.1.5. İçtihad 67

1.1.1.2. Talî Kaynaklar 68

1.1.1.2.1. İstihsan 68

1.1.1.2.2. Mesâlih-i Mürsele (Amme Maslahatı) 69

1.1.1.2.3. İstishab 71

1.1.1.2.4. Önceki Semavi Dinlerde Var 

Olan Hükümler 71

1.1.1.2.5. Sahâbelerin Hukuki Görüşleri (Sahâbî Kavli) 72

1.1.1.2.6. Sedd-i Zerâi 73

1.1.1.2.7. Örf ve Adet Kuralları 73

2. Osmanlı Devleti’nde Resmi Mezhep Uygulaması 75

3. Osmanlı Hukuku’nda Örfî Hukukun Mahiyeti ve Şer’î 

Hukukla İlişkisi 76

4. Örfi Hukuk Örnekleri 81

4.1. Tazir Suç ve Cezaları 81

4.2. Diğer Örfi Hukuk Örnekleri 88


III. BÖLÜM 

TANZİMAT SONRASI OSMANLI HUKUKU VE  HUKUKUN LAİKLEŞME SÜRECİ

1. Tanzimat Dönemi ve Sonrası Osmanlı Devleti’ne 

Genel Bir Bakış 95

1.1. Kamu Hukuku Düzenlemeleri 99

1.1.1. Sened-i İttifak (1808) 99

1.1.2. Gülhane Hatt-ı Hümayunu/Tanzimat 

Fermanı (1839) 103

1.1.3. Islahat Fermanı (1856) 109

1.1.4. Kanun-u Esasi (1876) 113

1.1.5. Arazi Kanunnamesi (1858) 121

1.1.6. Ceza Hukuku Düzenlemeleri 124

1.1.6.1. Kanun-ı Ceza (1840) 124

1.1.6.2. Kanun-u Cedid (1851) 127

1.1.6.3. 1858 Ceza Kanunname-i Hümayunu 129

1.1.6.4 Usûl-i Muhâkemât-ı Cezâiyye 

Kanunu (1879) 137

1.2. Özel Hukuk Düzenlemeleri 143

1.1.1. 1869 Tabiiyet-i Osmaniyye Kanunu 143

1.2.2. 1850 Kanunname-i Ticaret ve 1862 Usûl-ü 

Muhakeme-i Ticarete Dair Nizamname 148

1.2.3. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye (1868-1876) 153

1.2.4. 1879 Usul-i Muhakeme-i Hukukiyye 

Kanun-u Muvakkati 158

1.2.5. 1917 Hukuk-ı Aile Kararnamesi 160

SONUÇ 165

KAYNAKLAR 169


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.