Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Melek BİLGİN YÜCE
ISBN: 9789750280979
486,00 TL 540,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Melek BİLGİN YÜCE
Baskı Tarihi 2022/10
Baskı Sayısı 9
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton Kapak
Baskı Niteliği Genişletilmiş

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları
Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE
2022/10 9. Baskı, 766 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-975-368-581-8

Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 1: Sözleşmenin Kurulması, Öneri, Kabûl, Red, Öneriye Davet, Hâzırlar Arası Öneri, Hâzır Olmayanlar Arası Öneri, Önerinin Unsurları, Kabûlün ve
Reddin Sonuçları3
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 1: Sözleşmenin Kurulması, Öneri, Kabûl, Red, Öneriye Davet, Hâzırlar Arası Öneri, Hâzır Olmayanlar Arası Öneri, Önerinin Unsurları, Kabûlün ve
Reddin Sonuçları6
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 2: Hâzırlar Arası ve Hâzır Olmayanlar Arası Öneriler, Süreli ve Süresiz Öneriler, Önerilerin Bağlayıcılık Süresi, Kabûl ve Sözleşmenin Kurulması .15
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 2: Hâzırlar Arası ve Hâzır Olmayanlar Arası Öneriler, Süreli ve Süresiz Öneriler, Önerilerin Bağlayıcılık Süresi, Kabûl ve Sözleşmenin Kurulması .18
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 3: Geçersizlik Hâlleri, Yokluk, Kesin Hükümsüzlük, İptal Edilebilirlik, Noksanlık  28
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 3: Geçersizlik Hâlleri, Yokluk, Kesin Hükümsüzlük, İptal Edilebilirlik, Noksanlık  30
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 4: Geçerlilik Şekli, İspat Şekli, Şeklin Kapsamı, Şekle Tabi Akitte Değişiklik . 36
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 4: Geçerlilik Şekli, İspat Şekli, Şeklin Kapsamı, Şekle Tabi Akitte Değişiklik . 39
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 5: İrade Sakatlıkları, Zihni Kayıt, Şaka (Latife) Beyanı, Beyanda Yanılma (Hata), Saikte Yanılma (Hata), İptal Hakkı ve Kullanılması .46
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 5: İrade Sakatlıkları, Zihni Kayıt, Şaka (Latife) Beyanı, Beyanda Yanılma (Hata), Saikte Yanılma (Hata), İptal Hakkı ve Kullanılması .49
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 6: İrade Sakatlıkları, Aldatma (Hile), Üçüncü Kişinin Aldatması, Korkutma (İkrah), Üçüncü Kişinin Korkutması, Aşırı Yararlanma (Gabin).55
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 6: İrade Sakatlıkları, Aldatma (Hile), Üçüncü Kişinin Aldatması, Korkutma (İkrah), Üçüncü Kişinin Korkutması, Aşırı Yararlanma (Gabin).58
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 7: Muvazaa, İnançlı İşlem, Mutlak Muvazaa, Nisbi Muvazaa, Muvazaanın Sonuçları, Sebebe Bağlı Borç Tanınması (İkrarı), Soyut Borç Tanınması (İkrarı), Borç Tanınmasında İspat .63
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 7: Muvazaa, İnançlı İşlem, Mutlak Muvazaa, Nisbi Muvazaa, Muvazaanın Sonuçları, Sebebe Bağlı Borç Tanınması (İkrarı), Soyut Borç Tanınması (İkrarı), Borç Tanınmasında İspat .65
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 8: İrade Serbestîsi, Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, Genel İşlem Koşulları, Yürürlük Denetimi, İçerik Denetimi, Yorum Denetimi, Edimi Belirleme Yetkisi .70
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 8: İrade Serbestîsi, Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, Genel İşlem Koşulları, Yürürlük Denetimi, İçerik Denetimi, Yorum Denetimi, Edimi Belirleme Yetkisi .72
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 9: Temsil Yetkisi, Tek Taraflı Hukukî İşlem Olması, Soyutluğu, Temsil Yet-kisinin Verilmesinde Şekil, Genel Temsil Yetkisi, Özel Temsil Yetkisi, Temsil Yetkisinin Ehliyet Sınıflarıyla İlgisi 84
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 9: Temsil Yetkisi, Tek Taraflı Hukukî İşlem Olması, Soyutluğu, Temsil Yet-kisinin Verilmesinde Şekil, Genel Temsil Yetkisi, Özel Temsil Yetkisi, Temsil Yetkisinin Ehliyet Sınıflarıyla İlgisi 87
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 10: Temsil Yetkisi, Yetkinin Aşılması, Geri Alınması, Sona Ermesi, Yetkisiz Temsil, Temsil Yetkisi Olmamasına Rağmen Kanunun İyiniyete Sonuç Bağladığı Özel Hâller .95
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 10: Temsil Yetkisi, Yetkinin Aşılması, Geri Alınması, Sona Ermesi, Yetkisiz Temsil, Temsil Yetkisi Olmamasına Rağmen Kanunun İyiniyete Sonuç Bağladığı Özel Hâller97
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 11: Haksız Fiil, Hukuka Aykırılık, Kusur, Birlikte Kusur, Uygun İlliyet Bağı, Birden Fazla Fiilde İlliyet Bağının Durumu, İlliyet Bağının Kesilmesi, Zarar, Maddi Zarar, Manevi Zarar, Fiilî Zarar, Yoksun Kalınan Kâr, Adam Çalıştıranın Kusursuz Sorumluluğu, Çalışanın Kusursuzluğunun Sonuca Etkisi  101
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 11: Haksız Fiil, Hukuka Aykırılık, Kusur, Birlikte Kusur, Uygun İlliyet Bağı, Birden Fazla Fiilde İlliyet Bağının Durumu, İlliyet Bağının Kesilmesi, Zarar, Maddi Zarar, Manevi Zarar, Fiilî Zarar, Yoksun Kalınan Kâr . 103
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 12: Adam Çalıştıranın Kusursuz Sorumluluğu, Çalışanın Kusursuzluğunun Sonuca Etkisi, Birden Fazla Sorumluluğun Varlığı, Yapı Malikinin Kusursuz
Sorumluluğu, İrtifak Hakkı Sahiplerinin Kusursuz Sorumluluğu, Rücu İlişkisi  107
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 12: Adam Çalıştıranın Kusursuz Sorumluluğu, Çalışanın Kusursuzluğunun Sonuca Etkisi, Birden Fazla Sorumluluğun Varlığı, Yapı Malikinin Kusursuz
Sorumluluğu, İrtifak Hakkı Sahiplerinin Kusursuz Sorumluluğu, Rücu İlişkisi  109
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 13: Araç İşleten, Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca Araç İşletenin Kusursuz Sorumluluğu, Umulmayan Hâl, Motorlu Taşıtın Çalınması Hâlinde Sorumluluk, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki Zarar Ayrımları . 116
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 13: Karayolları Trafik Kanunu (KTK) Uyarınca Araç İşletenin Kusursuz Sorumluluğu, Araç İşleten Kavramı, Umulmayan Hâlin Etkisi, Motorlu Taşıtın Çalınması Hâlinde Sorumluluk, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki Zarar Ayrımları . 118
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 14: Sebepsiz Zenginleşme, İfa Dışı Sebepsiz Zenginleşme, İfa Yoluyla Sebepsiz Zenginleşme, Sebepsiz Zenginleşmede İade, İyiniyetli ve Kötüniyetli
Sebepsiz Zenginleşmede İade . 128
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 14: Sebepsiz Zenginleşme, İfa Dışı Sebepsiz Zenginleşme, İfa Yoluyla Sebepsiz Zenginleşme, Sebepsiz Zenginleşmede İade, İyiniyetli ve Kötüniyetli
Sebepsiz Zenginleşmede İade . 131


BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I SINAV SORULARI
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 06.11.2005  143
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 06.11.2005  145
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 15.11.2006  150
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 15.11.2006  152
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 07.11.2007  147
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 07.11.2007  159
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 05.11.2008  164
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 05.11.2008  166
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 04.11.2009  171
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 04.11.2009  173
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 28.03.2010  178
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 28.03.2010  180
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 24.11.2010  185
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 24.11.2010  187
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 29.03.2012  192
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 29.03.2012  194
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Yaz Okulu Vize Sınavı 12.07.2012 . 198
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Yaz Okulu Vize Sınavı Cevap Anahtarı 12.07.2012. 200
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 28.03.2013  205
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 28.03.2013  207
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 20.03.2014  212
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 20.03.2014  214
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 26.03.2015  218
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 26.03.2015  220
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 24.03.2016  223
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 24.03.2016  225
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku
Genel Hükümler I Vize Sınavı 14.11.2019  230
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku
Genel Hükümler I Vize Sınavı Cevap Anahtarı 14.11.2019  232
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 06.01.2006 . 237
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 06.01.2006. 239
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 10.01.2007 . 244
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 10.01.2007. 246
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 09.01.2008 . 252
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 09.01.2008. 254
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 07.01.2009 . 259
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 07.01.2009. 262
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 21.12.2009 . 267
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 21.12.2009. 269
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 20.05.2010 . 274
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 20.05.2010. 276
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 29.12.2010 . 281
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 29.12.2010. 283
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Yaz Okulu Final Sınavı 26.07.2012 289
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Yaz Okulu Final Sınavı Cevap Anahtarı 26.07.2012 . 291
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 29.08.2012 296
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 29.08.2012 . 298
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 21.05.2013 . 303
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 21.05.2013. 305
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 21.05.2014 . 310
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 21.05.2014. 312
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Bütünleme Sınavı 20.06.2014 . 317
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 20.06.2014 . 319
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 21.05.2015 . 323
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 21.05.2015. 325
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Bütünleme Sınavı 10.06.2015 . 330
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 10.06.2015 . 332
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 17.05.2016 . 336
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 17.05.2016. 338
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Bütünleme Sınavı 05.06.2016 . 343
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 05.06.2016 . 345
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 23.12.2019 . 351
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 23.12.2019. 353


BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II UYGULAMA ÇALIŞMALARI
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 1: İfanın Unsurları, İfada Borçlunun Rolü, İfada Alacaklının Rolü, İfa Yeri, İfa Zamanı, İfanın Konusu, Gereği Gibi İfa Teklifi, Alacaklı Temerrüdü  359
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 1: İfanın Unsurları, İfada Borçlunun Rolü, İfada Alacaklının Rolü, İfa Yeri, İfa Zamanı, İfanın Konusu, Gereği Gibi İfa Teklifi, Alacaklı Temerrüdü  362
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 2: İfa, Gereği Gibi İfa, İfada Ehliyet, Fiilî Sözleşme İlişkisi, Hukukî İşlem Ni-teliğindeki İfa, Maddi Fiil Niteliğindeki İfa . 385
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 2: İfa, Gereği Gibi İfa, İfada Ehliyet, İfa Amacı, Fiilî Sözleşme İlişkisi, Hukukî İşlem Niteliğindeki İfa, Maddi Fiil Niteliğindeki İfa . 387
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 3: Gereği Gibi İfa Teklifi, İfayı Kabulden Kaçınma, İfayı Kabulden Kaçınmada Haklı Sebep, Hazırlık Fiilleri, Alacaklı Temerrüdü, Tevdi, Satış, Sözleşmeden Dönme. 394
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 3: Gereği Gibi İfa Teklifi, İfayı Kabulden Kaçınma, İfayı Kabulden Kaçınmada Haklı Sebep, Hazırlık Fiilleri, Alacaklı Temerrüdü, Tevdi, Satış, Sözleşmeden Dönme. 395
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 4: İfa Zamanı, Muacceliyet, Vâdeler, Kesin Vâde, Objektif Kesin Vâde, Be-lirli Vâde, Belirlenebilir Vâde, Belirsiz Vâde, Muacceliyet Bildirimi, Koşula Bağlı Borçlarda Muacceliyet, Muacceliyet Sonrası Temerrüdün Gerçekleşmesi. 401
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 4: İfa Zamanı, Muacceliyet, Vâdeler, Kesin Vâde, Objektif Kesin Vâde, Be-lirli Vâde, Belirlenebilir Vâde, Belirsiz Vâde, Muacceliyet Bildirimi, Koşula Bağlı Borçlarda Muacceliyet, Muacceliyet Sonrası Temerrüdün Gerçekleşmesi. 403
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 5: Borçlu Temerrüdü, İki Tarafa Borç Yükleyen Akitte Temerrüt, İhtar, Uygun Süre, Temerrüde Dayalı Haklar, Olumlu ve Olumsuz Zarar . 418
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 5: Borçlu Temerrüdü, İki Tarafa Borç Yükleyen Akitte Temerrüt, İhtar, Uygun Süre, Temerrüde Dayalı Haklar, Olumlu ve Olumsuz Zarar . 420
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 6: Karşılıklı Akitte Borçlu Temerrüdü, Yapma Borcunda Temerrüt, Üçüncü Kişinin İfası, İfa Yardımcısı, İfa Yardımcısının Fiillerinden Dolayı Borçlunun
Kusursuz Sorumluluğu, Sorumsuzluk Anlaşması, Türk Lirası ve Yabancı Para Borcunun İfasında Temerrüt  437
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 6: Karşılıklı Akitte Borçlu Temerrüdü, Yapma Borcunda Temerrüt, Üçüncü Kişinin İfası, İfa Yardımcısı, İfa Yardımcısının Fiillerinden Dolayı Borçlunun
Kusursuz Sorumluluğu, Sorumsuzluk Anlaşması, Türk Lirası ve Yabancı Para Borcunun İfasında Temerrüt  439
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 7: Karşılıklı Akitte Temerrüt, Seçimlik Hakların Kullanılması, Olumlu Olum-suz Zarar Hesabı . 451
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 7: Karşılıklı Akitte Temerrüt, Seçimlik Hakların Kullanılması, Olumlu Olumsuz Zarar Hesabı  454
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 8: Borç İlişkisinin Sona Ermesi, Borçların Sona Ermesi, İbra, Geciktirici ve Bozucu Koşul, Bozucu Yenilik Doğuran Hakların Kullanılması (Dönme ve Fesih), Taraflardan Birinin Vefatı, Süreye Bağlılık, Zamanaşımı, İkale, Alacaklı Borçlu Sıfatının Birleşmesi. 461
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 8: Borç İlişkisinin Sona Ermesi, Borçların Sona Ermesi, İbra, Geciktirici ve Bozucu Koşul, Bozucu Yenilik Doğuran Hakların Kullanılması (Dönme ve
Fesih), Taraflardan Birinin Vefatı, Süreye Bağlılık, Zamanaşımı, İkale, Alacaklı Borçlu Sıfatının Birleşmesi. 463
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 9: Üçüncü Kişi Lehine Akit, Tam Üçüncü Kişi Lehine Akit, Eksik Üçüncü Kişi Lehine Akit, Üçüncü Kişinin Talep Hakkı, Üçüncü Kişi Lehine Akitte Temerrüde, Ayıba Dayalı Hakların Kullanılmasındaki Özellik, Üçüncü Kişi Lehine Akitte Alacaklının Tasarruf Yetkisi ve Sınırları . 467
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 9: Üçüncü Kişi Lehine Akit, Tam Üçüncü Kişi Lehine Akit, Eksik Üçüncü Kişi Lehine Akit, Üçüncü Kişinin Talep Hakkı, Üçüncü Kişi Lehine Akitte Temerrüde, Ayıba Dayalı Hakların Kullanılmasındaki Özellik, Üçüncü Kişi Lehine Akitte Alacaklının Tasarruf Yetkisi ve Sınırları . 469
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 10: Koşul, Koşulun Çeşitleri, Geciktirici Koşul, Bozucu Koşul, Hukukî İşlemin Koşula Bağlanması, Borcun Koşula Bağlanması, Koşula Bağlanamayan İşlemler, Geçersiz Koşullar, Koşulun Gerçekleşmesinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Engellenmesi . 474
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 10: Koşul, Koşulun Çeşitleri, Geciktirici Koşul, Bozucu Koşul, Hukukî İşlemin Koşula Bağlanması, Borcun Koşula Bağlanması, Koşula Bağlanamayan İşlemler, Geçersiz Koşullar, Koşulun Gerçekleşmesinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Engellenmesi . 476
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 11: Alacağın Devri (Temliki), Alacağın Devrinde Fer’ilerin Geçişi, Alacağın Devrinde Savunmalar, Asıl Alacağa İlişkin Savunmalar, Alacağın Devrine İlişkin Savunmalar, Alacağın Devrine Konu Alacağın Muvazaalı Olması, Alacağın Dev-rinde Borcun Önceki Alacaklıya İfa Edilmesinin Sonuçları, Alacağın Devrinde Alacaklının Kim Olduğunda Tereddüt Edilmesi, Taşınmaza İlişkin Yapılan Alaca-ğın Devri, İfa Uğruna Devir, İfa Yerine Devir . 484
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 11: Alacağın Devri (Temliki), Alacağın Devrinde Fer’ilerin Geçişi, Alacağın Devrinde Savunmalar, Asıl Alacağa İlişkin Savunmalar, Alacağın Devrine İlişkin Savunmalar, Alacağın Devrine Konu Alacağın Muvazaalı Olması, Alacağın Dev-rinde Borcun Önceki Alacaklıya İfa Edilmesinin Sonuçları, Alacağın Devrinde Alacaklının Kim Olduğunda Tereddüt Edilmesi, Taşınmaza İlişkin Yapılan Alaca-ğın Devri, İfa Uğruna Devir, İfa Yerine Devir . 487
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 12: Ceza Koşulu (Cezaî Şart), Türleri, Seçimlik Ceza Koşulu, İfaya Eklenen Ceza Koşulu, Dönme Cezası, Ceza Koşuluna İlişkin Kanundaki Karineler, Ceza Koşulunun Türlerine Bağlı Sonuçlar, Ceza Koşullarının Temerrüdden Doğan Haklarla Bağlantısı, Ceza Koşulunun Fer’iliği, Ceza Koşulunun Saklı Tutulabildiği Hâller, Ceza Koşulunun Kusurla Bağlantısı, Ceza Koşulunun Zararla Bağlantısı  496
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 12: Ceza Koşulu (Cezaî Şart), Türleri, Seçimlik Ceza Koşulu, İfaya Eklenen Ceza Koşulu, Dönme Cezası, Ceza Koşuluna İlişkin Kanundaki Karineler, Ceza Koşulunun Türlerine Bağlı Sonuçlar, Ceza Koşullarının Temerrüdden Doğan Haklarla Bağlantısı, Ceza Koşulunun Fer’iliği, Ceza Koşulunun Saklı Tutulabildiği Hâller, Ceza Koşulunun Kusurla Bağlantısı, Ceza Koşulunun Zararla Bağlantısı  499

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II SINAV SORULARI
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 11.04.2007 . 511
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 11.04.2007  513
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Ara Sınavı (Yaz Okulu) 17.07.2007 . 518
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II (Yaz Dönemi) Vize Sınavı Cevap Anahtarı 17.07.2007 520
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 16.04.2008 . 526
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 16.04.2008  528
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 16.07.2008 533
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 16.07.2008 535
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 08.04.2009 . 541
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 08.04.2009  543
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 08.07.2009 548
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 08.07.2009 550
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 31.03.2010 . 556
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 31.03.2010  558
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 08.07.2010 564
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 08.07.2010 566
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 06.04.2011 . 571
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 06.04.2011  573
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 23.10.2011 . 578
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 23.10.2011  580
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 30.10.2012 . 585
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 30.10.2012  587
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 25.10.2013 . 593
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 25.10.2013  595
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 01.11.2014 . 598
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 01.11.2014  600
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 07.11.2015 . 605
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 07.11.2015  607
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 06.06.2007  612
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 06.06.2007. 615
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Yaz Okulu Final Sınavı 06.08.2007 621
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Yaz Okulu Final Sınavı Cevap Anahtarı 06.08.2007 . 623
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 22.05.2008  628
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 22.05.2008. 631
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 06.08.2008  637
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 06.08.2008  640
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 20.05.2009  645
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 20.05.2009. 647
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 29.07.2009  654
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 29.07.2009  656
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 15.05.2010  661
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 15.05.2010. 663
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Yaz Okulu Final Sınavı 23.07.2010 669
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Yaz Okulu Final Sınavı Cevap Anahtarı 23.07.2010 . 671
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 14.05.2011  676
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 14.05.2011. 678
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Tek Ders Sınavı 30.06.2011 . 683
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Tek Ders Sınavı Cevap Anahtarı 30.06.2011  685
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 03.01.2013  689
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 03.01.2013. 691
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı 25.01.2013  698
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 25.01.2013 . 700
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 02.01.2014  704
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 02.01.2014. 706
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı 24.01.2014  711
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 24.01.2014 . 713
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 28.12.2014 .. 717
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 28.12.2014. 719
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı 16.01.2015  725
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 16.01.2015 . 727
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 29.12.2015  732
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 29.12.2015. 734
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı 16.01.2016  739
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 16.01.2016 . 741

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar