HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Fihristli)

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Hakan PEKCANITEZ - Hülya TAŞ KORKMAZ - Nedim MERİÇ
ISBN: 978-605-7820-53-2
Stok Durumu: Stokta var
57,50 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hakan PEKCANITEZ, Hülya TAŞ KORKMAZ, Nedim MERİÇ
Baskı Tarihi 2019/10
Baskı Sayısı 9
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

UH075-1
HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ - Doç. Dr. Nedim ERİÇ
2019/10 9. Baskı, 672 Sayfa, Cilti
ISBN 978-605-7820-53-2

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun gerekçesiz sekizinci basısı tükendiğinden ve bu arada ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerin de çalışmaya eklenmesi gerektiğinden dokuzuncu basıyı hazırlamış bulunuyoruz. Diğer basılarda olduğu gibi bu basıda da, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun doğru ve eksiksiz kanun metnine, ilgili mevzuat, geçerliliğini sürdüren içtihadı birleştirme kararları ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonraki içtihadı birleştirme kararları ve Anayasa Mahkemesi kararlarına yer verilmiştir.(ÖNSÖZDEN)


  İçindekiler

   Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuatta Değişiklik
   Yapan Mevzuata İlişkin Tablolar

    6100 Sayılı HMK ile 1086 Sayılı HUMK Maddelerini Karşılaştırma Tablosu

     Parasal Sınırlar Tabloları

      HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

       BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler

        BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi
        BİRİNCİ AYIRIM: Görev
        İKİNCİ AYIRIM: Yetki
        ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi

         İKİNCİ BÖLÜM: Yargılamaya Hakim Olan İlkeler

          ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hakimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu
          BİRİNCİ AYIRIM: Hakimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi
          İKİNCİ AYIRIM: Hakimin Hukuki Sorumluluğu

           DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler
           BİRİNCİ AYIRIM: Tarafların Ehliyetleri
           İKİNCİ AYIRIM: Dava Arkadaşlığı
           ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale
           DÖRDÜNCÜ AYIRIM: Davaya Vekalet

            BEŞİNCİ BÖLÜM: Teminat

             ALTINCI BÖLÜM: Süreler, Eski Hale Getirme ve Adli Tatil
             BİRİNCİ AYIRIM: Süreler
             İKİNCİ AYIRIM: Eski Hale Getirme
             ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Adli Tatil

              İKİNCİ KISIM: Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar

               BİRİNCİ BÖLÜM: Dava Çeşitleri

                İKİNCİ BÖLÜM: Dava Şartları ve İlk İtirazlar
                BİRİNCİ AYIRIM: Dava Şartları
                İKİNCİ AYIRIM : İlk İtirazlar

                 ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı Yargılama Usulü

                  BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın Açılması

                   İKİNCİ BÖLÜM: Cevap Dilekçesi

                    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi

                     DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön İnceleme

                      BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar
                      BİRİNCİ AYIRIM: Tahkikat
                      İKİNCİ AYIRIM: Duruşma
                      ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Ön Sorun ve Bekletici Sorun
                      DÖRDÜNCÜ AYIRIM: Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
                      BEŞİNCİ AYIRIM: İsticvap
                      ALTINCI AYIRIM: Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi

                       ALTINCI BÖLÜM: Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama

                        DÖRDÜNCÜ KISIM: İspat ve Deliller

                         BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

                          İKİNCİ BÖLÜM: Belge ve Senet

                           ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yemin

                            DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Tanık

                             BEŞİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi İncelemesi

                              ALTINCI BÖLÜM: Keşif

                               YEDİNCİ BÖLÜM: Uzman Görüşü

                                BEŞİNCİ KISIM: Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri

                                 BİRİNCİ BÖLÜM: Hüküm

                                  İKİNCİ BÖLÜM: Hükmün Tashihi ve Tavzihi

                                   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Davaya Son Veren Taraf İşlemleri

                                    ALTINCI KISIM: Basit Yargılama Usulü

                                     YEDİNCİ KISIM: Yargılama Giderleri ve Adli Yardım

                                      BİRİNCİ BÖLÜM: Yargılama Giderleri

                                       İKİNCİ BÖLÜM: Adli Yardım

                                        SEKİZİNCİ KISIM: Kanun Yolları

                                         BİRİNCİ BÖLÜM: İstinaf

                                          İKİNCİ BÖLÜM: Temyiz

                                           ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın İadesi

                                            DOKUZUNCU KISIM: Çekişmesiz Yargı

                                             ONUNCU KISIM: Geçici Hukuki Korumalar

                                              BİRİNCİ BÖLÜM: İhtiyati Tedbir

                                               İKİNCİ BÖLÜM: Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar

                                                ONBİRİNCİ KISIM: Tahkim

                                                 ONİKİNCİ KISIM: Son Hükümler

                                                  İLGİLİ MEVZUAT
                                                  Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
                                                  Anayasa (İlgili Maddeler)
                                                  Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
                                                  Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
                                                  Avukatlık Kanunu
                                                  Bilirkişilik Kanunu
                                                  Harçlar Kanunu
                                                  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
                                                  İş Mahkemeleri Kanunu
                                                  Tebligat Kanunu
                                                  Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
                                                  Elektronik Tebligat Yönetmeliği
                                                  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (1) Sayılı Tarife
                                                  Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle İlgili Tarifeler

                                                  Yorum Yap

                                                  Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
                                                  İlgili Yayınlar