Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Yapı Malikinin Sorumluluğu (TBK m. 69)

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Simge SARAÇOĞLU
ISBN: 978-605-7622-35-8
Stok Durumu: Stokta var
50,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Simge SARAÇOĞLU
Baskı Tarihi 2019/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Yapı Malikinin Sorumluluğu (TBK m. 69)

Simge SARAÇOĞLU

2019/03 1. Baskı, 230 Sayfa

ISBN 978-605-7622-35-8

Türk Borçlar Kanunu'nun 69. maddesi, bir kusursuz sorumluluk hali olarak yapı malikinin sorumluluğunu düzenlemektedir. Bu çalışmanın konusunu da söz konusu maddede düzenlenen kusursuz sorumluluk halinin incelenmesi oluşturmaktadır. Yapı malikinin sorumluluğunun hukuki niteliği ve düzenlenme amacı, sorumluluğun unsurları ile bu sorumluluğa bağlanan sonuçlar, çalışmada üç ana bölüm halinde ele alınmıştır. Her bir bölümde Yargıtay içtihatları ve doktrindeki görüşler ışığında açıklamalara yer verilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM 
   YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR, SORUMLULUĞUN TARİHSEL GELİŞİMİ, EKONOMİK ANALİZ ve SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ ile BENZER SORUMLULUK DÜZENLERİNDEN 
   FARKLARI 
   I. GENEL OLARAK
   II. YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ
   III. YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN TBK m. 69 HÜKMÜNÜN EKONOMİK ANALİZİ
   IV. YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ
   A. Sorumluluğun Haksız Fiil Sorumluluğu İçindeki Yeri
   B. Bir Kusursuz Sorumluluk Hali Olarak Yapı Malikinin Sorumluluğunun Dayandığı Esaslar
   C. Yapı Malikinin Sorumluluğunun Türk Borçlar Kanunu'nda Düzenlenen Kusursuz Sorumluluk Türleri Arasındaki Yeri 
   D. Sorumluluğun Benzer Sorumluluk Düzenlerinden Ayırt Edilmesi

    İKİNCİ BÖLÜM 
    YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞUNUN DOĞABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 
    I. BİNA VEYA YAPI ESERİNİN VARLIĞI
    A. Genel Olarak
    B. Bina
    C. Diğer Yapı Eseri 
    D. Tamamlanmamış Bina ve Diğer Yapı Eserleri
    E. Bütünleyici Parça ve Eklentiler
    F. Yapı Eseri Niteliği Taşıyıp Taşımadıkları Hususunda Özellik Arz Eden Başlıca Nesneler 
    II. YAPILIŞTAKİ BOZUKLUK VEYA BAKIMDAKİ EKSİKLİK
    A. Genel Olarak
    B. Yapılıştaki Bozukluk 
    C. Bakımdaki Eksiklik
    D. Yapılıştaki Bozukluk - Bakımdaki Eksiklik Ayrımının Önemi
    E. Yapılıştaki Bozukluk veya Bakımdaki Eksiklik Olgularının Tespitinde Dikkate Alınacak Kriterler
    III. ZARAR 
    IV. YAPILIŞTAKİ BOZUKLUK VE BAKIM EKSİKLİĞİ İLE ZARAR ARASINDA UYGUN NEDENSELLİK BAĞI 
    A. Genel Olarak
    B. Nedensellik Bağını Kesen Haller

     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
     YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞUNUN SONUÇLARI 
     I. TAZMİNAT DAVASI 
     A. Genel Olarak 
     B. Davacı
     C. Sorumlu Kimse Olarak Davalı
     D. İspat Yükü
     E. Davalının Sorumluluktan Kurtulması Bakımından Özel Bir Yol Olarak Sorumsuzluk Anlaşması
     F. Zamanaşımı 
     G. Sorumlulukların Yarışması
     H. Rücu 
     II. ZARAR TEHLİKESİNİ ÖNLEME (TBK m. 70) 
     A. Genel Olarak
     B. İntifa ve Oturma Hakkı Sahiplerinin Alması Gereken Önlemler Bakımından 
     SONUÇ

      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar