İş Hukuku Toplu İlişkiler

Yayınevi: Turhan Kitabevi
Yazar: Melda SUR
ISBN: 9786057368041
382,50 TL 425,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Melda SUR
Baskı Tarihi 2022/02
Baskı Sayısı 10
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 561

İş Hukuku Toplu İlişkiler
Prof. Dr. Melda SUR

 Toplu iş ilişkilerini düzenleyen 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, kabul edildikleri 1983 yılından bu yana uğradıkları muhtelif değişikliklerle, hâlen yürürlüktedir. Son yıllarda bu kanunları yeniden düzenleyen değişik taslaklar hazırlanmış, ancak hiçbiri yasalaşamamıştır. Buna karşılık 2010 yılında Anayasamızın sendikal haklara, özellikle grev hakkına ilişkin maddelerinde uğradığı değişiklikler ilerideki yasama faaliyetini de muhtemelen etkileyecektir.

Öğrencilerin yararlanacağı bir araç olarak hazırlanan bu kitabın aynı zamanda araştırmacı ve uygulamacılar için de bir kaynak olabilmesi için, tarihî gelişmelere ve yargı kararlarına da yer verilmekte, bazı tartışmalı konular irdelenmeye çalışılmaktadır.( Önsöz’den).


Kitabın Konu Başlıkları:


Birinci Bölüm:


İş Hukuku ve Toplu İlişkilerin Önemi

Tarihsel Gelişme

Türk Hukukunda Sendika Kavramı

Sendika Hakkı

Sendika Özgürlüğünün Güvenceleri

Sendikaların Kuruluşu

Sendikaların Teşkilatı

Sendika Üyeliği

Sendikaların Faaliyetleri

Sendikaların Denetimi, Faaliyetinin Durdurulması ve Sona Ermesi

Kamu Görevlileri Sendikaları


İkinci Bölüm:


Toplu İş Sözleşmeleri

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması

Toplu İş Sözleşmesinin Hükümleri

Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu, İfası ve Hükümsüzlüğü


Üçüncü Bölüm:

Toplu Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

Barışçı Çözüm Yolları

Arabuluculuk

Grev ve Lokavt

Grevin Yasaya Uygunluk Şartları ve Zorunlu Tahkim

Yasal Grevin Uygulanmasını Engelleyen Hâller

Grev Sırasında Uyulacak Esaslar

Grevin Hukukî Sonuçları

Lokavt

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar