İş Hukukunda İkale

Yayınevi: Turhan Kitabevi
Yazar: Muhittin ASTARLI
ISBN: 9786055593780
405,00 TL 450,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Muhittin ASTARLI
Baskı Tarihi 2016/09
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İS446
İş Hukukunda İkale (Bozma Sözleşmesi)
Doç. Dr. Muhittin ASTARLI
2016/09 2. Baskı, XXII+614 Sayfa,
ISBN 978-605-5593-78-0 

Sözleşme özgürlüğünün bir gereği olarak iş sözleşmesini kurmakta ve içeriğini kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla belirlemekte özgür olan işçi ve işveren, aynı özgürlük dahilin de aralarındaki iş sözleşmesini karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla kurdukları bir ikale ile de sona erdirmekte de özgürdürler. Ancak iş sözleşmesinin sona ermesi bakımından özellikle işçi aleyhine ortaya çıkardığı sonuçlar ikalenin İş Hukukunun işçiyi koruma amacı da göz önünde bulundurularak ele alınmasını gerekli kılmaktadır.

İş Hukukumuz bakımından bilinen ancak uygulamasının yok denecek kadar azlığı nedeniyle şimdiye kadar üzerine kapsamlı bilimsel çalışmalar yapılmamış olan, ancak giderek yaygınlaşmasıyla hukukumuzun en problemli alanlarından biri haline gelen ikale suretiyle iş sözleşmesinin sona ermesini konu alan bu çalışma elbette ki, bu husustaki tüm problemleri çözmüş olma iddiasında değildir. Amaç bu tür bir sona erme nedenini mümkün olduğu ölçüde tüm yönleriyle ele almak ve mevcut ve çıkması muhtemel problemleri ortaya koyarak en azından doktrin tarafından tartışılmaya ve geliştirilmeye elverişli önerilerde bulunmaktır. Dolayısıyla yöneltilecek eleştiriler konunun İş Hukukumuzda olgunlaşarak, daha adil çözümler bulunmasına yardımcı olacaktır. (Önsöz’den)

Kitabın Bölüm Başlıkları

İkalenin Tanımı, Hukuki Niteliği Ve Benzer Hukuki İşlemlerden Ayrılması
İş Sözleşmesinin İkale İle Sona Erdirilmesinin Taraflar Bakımından Avantaj Ve Dezavantajları
İkalenin Hukuki Dayanağı: Sözleşme Özgürlüğü İlkesi
İkalede İşçinin Korunması Gereği
İkalenin Hukuki Niteliği
İkalenin Hukuksal Etkisi Benzer İşlemlerden Ayrılması
İkalenin Kuruluşu ve Geçerliliği
İkalenin Kurulması
İkalenin Kuruluşunda Ehliyet Ve Şekil
İkale Kurulurken İşverenin Bilgilendirme Yükümlülüğü
Sulh Niteliğindeki İkale
İkalenin Geçerliliğinin Denetimi
İkalenin Hukuka Uygunluğu 156
İkalenin İrade Bozuklukları Bakımından Denetlenmesi
İkalenin Kanuna Karşı Hile Nedeniyle Geçersizliği
İkale Ve İşlem Temelinin Çökmesi
İkale Ve Sözleşmeden Dönme Hakkı
Yargı Kararlarında İkalenin Geçerliliği Bakımından Başvurulan Muhtelif Ölçütler
İkalenin Geçersizliğinin Dava Edilmesi Ve Geçersizliğin Sonuçları
İkalenin İş İlişkisine Etkisi Ve Sonuçları
İkalenin İş Sözleşmesini Sona Erdirmesi
İkalenin İş Sözleşmesinin Sona Erme Zamanı Bakımından Etkisi
Genel Olarak İkalede Yer Alan Hükümler
İşverenin Fesih Hakkını Sınırlayıcı Nitelikteki İş Hukuku Düzenlemeleri Bağlamında İkale Ve Sonuçları

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar