İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları 2013 - 2014

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Şahin ÇİL
ISBN: 9789754649086
Stok Durumu: Tükendi
425,00 TL 500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Şahin ÇİL
Baskı Tarihi 2015/03
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Baskı Niteliği Gözden Geçirilmiş

İS414
İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları 2013 - 2014
Şahin ÇİL
2015/03 6. Baskı, 1574 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-975-464-908-6

Yargıtay’ın İş Hukukuyla ilgili 2011-2012 yıllarına ait ilke kararlarının ele alındığı çalışmamızın 5. baskısı uzun süre önce tükenmiştir. Yargıtay’da iş davalarının incelendiği Daire sayısının artması ve farklı uygulamalarının gelişmesi sebebiyle 2013 ve 2014 yıllarına ait kararların ele alındığı yeni bir baskı yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Yargıtay ilke kararları formatı da zaman içinde değişikliğe uğramış, değişen yasa hükümlerine ve yeni içtihatlara göre güncellemeler yapılmıştır.Yargıtay İş Dairelerinin bazı kararlarında ise bir önceki baskıda yer alan görüşlerden uzaklaşılmıştır.

Gelen talepler üzerine bu baskıda, bazı ilke kararları için açıklamalara yer verilmiştir. Yargıtay’ın İş Daireleri kararlarının farklı ve benzer yönleri açıklanmaya çalışılmış ve yapılan içtihat değişikliklerinin nedenlerine değinilmiştir. Bu arada güncel tartışmalara dair kişisel görüşlerimize yer verilmiştir. Anayasa Mahkemesinin iptal kararları ile son yasal değişikliklerin uygulamaya yansımasının ne şekilde olabileceğine dair açıklamalarda bulunulmuştur.

Önceki baskıda olduğu gibi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun madde sistematiği ile uyumlu şekilde başlıklar halinde kararların tasnifi yapılmıştır. Ardından 1475 sayılı Yasa, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Basın İş Kanunu, Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu, Deniz İş Kanunu ve diğer konularda ilke kararları sistematik olarak eklenmiştir.

İlke kararlarının gruplandırıldığı başlık sayısı artırılmış, Eser Sözleşmesi, Genel Olarak Rücu, Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Rücu, Asgari ve Azami Süreli İş Sözleşmeleri, Sendikanın Kapatılması, Tüzük İptali, Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi, Grev, Hakkın Kötüye Kullanılması ve İşveren Zararının Tazmini şeklinde yeni başlıklar altında Yargıtay’ın yeni kararlarına yer verilmiş, bu yönlerden gerekli açıklamalarla, uygulama sorunlarına değinilmiştir.

Çalışmamıza alınan ilke kararlarının her birinin az bir uygulamaya veya araştırmaya ışık tutması hedeflenmiş bu nedenle temel tartışmaları esas alan kararların seçimine özen gösterilmiştir. Kararlar, tarih sırasına göre yeniden eskiye doğru dizilmiş ve her birinde belirleyici olan bir veya birkaç cümleden oluşan başlığa yer verilmiştir. (Önsöz'den)

1-.İŞ KANUNU’NUN KAPSAMIYLA İLGİLİİLKE KARARLARI... 19

A-. Sözleşmeli Personel........... 19

a-. Açıklama............. 19

b-. Kararlar............. 20

B-. Kapsamdışı Personel........... 37

a-. Açıklama............. 37

b-. Kararlar............. 37

C-. Geçici Personel – İdari Sözleşmeli Personel..... 41

a-. Açıklama............. 41

b-. Kararlar............. 41

D-. İş Sözleşmesi – Vekalet Sözleşmesi Ayrımı..... 47

a-. Açıklama............. 47

b-. Kararlar............. 48

E-. Çıraklar.............. 59

a-. Açıklama............. 59

b-. Kararlar............. 59

F-. Esnaf Faaliyeti............ 63

a-. Açıklama............. 63

b-. Kararlar............. 63

G-. Deniz ve Hava Taşıma İşleri......... 73

a-. Açıklama............. 73

b-. Kararlar............. 73

H-. Ev Hizmetleri............ 79

a-. Açıklama............. 79

b-. Kararlar............. 79

İ-. Sporcu, Antrenör, Teknik Direktör....... 86

a-. Açıklama............. 86

b-. Kararlar............. 86

J-. Tarım İşleri............. 94

a-. Açıklama............. 94

b-. Kararlar............. 95

K-. Yönetim Kurulu Üyesi.......... 105

a-. Açıklama............ 105

b-. Kararlar............. 105

L-. Eser Sözleşmesi............ 119

M- Rücu............... 129

a-. Açıklama............ 129

b-. Kararlar............. 129

2-ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNE DAİR İLKE KARARLARI.. 142

A-. Alt İşverenlerin Değişmesinin İşyeri Devri Sayılması.. 142

a-. Açıklama............ 142

b-. Kararlar............. 143

B-. Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa.... 147

a-. Açıklama............ 147

b-. Kararlar............. 148

C-. Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Sorumluluk... 163

a-. Açıklama............ 163

b-. Kararlar............. 164

D-. Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Rücu Hakkı... 181

a-. Açıklama............ 181

b-. Kararlar............. 182

3-EŞİT DAVRANMA BORCUYLA İLGİLİİLKE KARARLARI.. 198

a-. Açıklama............ 198

b-. Kararlar............. 198

4- İŞYERİ DEVRİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI... 224

a-. Açıklama............ 224

b-. Kararlar............. 224

5- GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI. 254

a-. Açıklama............ 254

b-. Kararlar............. 254

6-.BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI........... 261

A-. Belirli Süreli İş İlişkisinin Unsurları....... 261

a-. Açıklama............ 261

b-. Kararlar............. 262

B-. Bakiye Süre Ücreti........... 296

a-. Açıklama............ 296

b-. Kararlar............. 296

C-. Asgari /Azami Süreli Sözleşmeler....... 305

a-. Açıklama............ 305

b-. Kararlar............. 305

7- KISMİ SÜRELİ İŞ İLİŞKİSİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI... 317

a-. Açıklama............ 317

b-. Kararlar............. 317

8- DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI.. 333

a- Açıklama............ 333

b-. Kararlar............. 333

9-. İHBAR TAZMİNATIYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI.. 345

a-. Açıklama............ 345

b-. Kararlar............. 346

10-. KÖTÜNİYET TAZMİNATIYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI........... 370

a-. Açıklama............ 370

b-. Kararlar............. 371

11-. İŞ GÜVENCESİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI... 378

A-. İş Güvencesinden Yararlanmada Ön Koşullar.... 378

a-. 30 İşçi Sayısı........... 378

b-. Altı Aylık Kıdem.......... 382

c-. Belirli Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışmama.... 388

d-. İşveren Vekili Olmama......... 395

e-. Dava Açma Süresi.......... 404

f-. Yazılı Fesih Bildirimi Yapılmaması veya Sebep Bildirilmemesi......... 413

g-. İşçinin Savunmasının Alınmaması...... 421

B-. İşçinin Yeterliliğine (Performans) Dayanan Fesihlerde İş Güvencesi......... 424

C-. İşçinin Verimine Dayanan Fesihlerde İş Güvencesi.. 432

D-. İşçinin Davranışına Dayanan Fesihlerde İş Güvencesi.. 438

a-. Alkol Alma............ 438

b-. Görevi Eksik Yapma......... 444

c-. Görevi Yapmama........... 451

d-. Sadakat............. 455

e-. Sataşma............. 460

f-. İşverene Zarar Verme.......... 467

E-. İşletme Gerekleriyle Feshe Dair İlke Kararları.... 476

a-. Ekonomik Krize Bağlı İşletmesel Karar Alınması... 476

b-. Değişiklik Feshi........... 490

c-. 5620 sayılı Yasa ve İş Güvencesi....... 494

d-. İşletme Gerekleriyle Alt İşveren Uygulaması... 497

F-. Geçerli Nedenle Fesihte İspat Yükü...... 505

G-. İşe Başlatmama Tazminatı......... 521

H-. Boşta Geçen Süre Ücreti.......... 528

12-. İŞE İADE SONRASI İSTEKLERLE İLGİLİ İLKE KARARLARI........... 535

a-. Açıklama............ 535

b-. Kararlar............. 537

13-. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ İLKE KARARLARI........... 555

14-. İŞÇİNİN HAKLI FESHİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI 582

A-. Ücret ve Diğer Hakların Ödenmemesi...... 582

a-. Açıklama............ 582

b-. Kararlar............. 583

B-. Şeref ve Namusa Dokunan Sözler Söylenmesi.... 591

C-. İşçiye Cinsel Tacizde Bulunulması....... 594

a-. Açıklama............ 594

b-. Kararlar............. 595

D-. Çalışma Koşullarının Uygulanmaması...... 602

E-. Mobbing............. 605

a-. Açıklama............ 605

b-. Kararlar............. 606

F-. Sağlık Nedenleri........... 628

15-. İŞVERENİN HAKLI FESHİ İLE İLGİLİ İLKE KARARLARI........... 632

A-. Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışlar.... 632

a-. Açıklama............ 632

b-. Kararlar............. 632

B-. Hatırlatıldığı Halde Görevleri Yapmama...... 647

C-. İşin Güvenliğinin Tehlikeye Düşürülmesi..... 652

D-. İşe Devamsızlık............ 655

a-. Açıklama............ 655

b-. Kararlar............. 656

E-. İşyerine Zarar Verme.......... 670

a-. Açıklama............ 670

b-. Kararlar............. 670

F-. Sağlık Sebepleri............ 674

G-. Zorlayıcı Nedenler........... 678

H-. İşçinin Göz Altına Alınması ya da Tutuklanması... 685

I-. Şeref ve Namusa Dokunan Söz veya Davranışlar... 689

16-. FESİHTE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI........... 697

a-. Açıklama............ 697

b-. Kararlar............. 698

17-. İŞ ARAMA İZNİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI... 705

a-. Açıklama............ 705

b-. Kararlar............. 705

18-. ÜCRETLE İLGİLİ İLKE KARARLARI..... 714

A-. Ücretin İspatı............. 714

a-. Açıklama............ 714

b-. Kararlar............. 715

B-. Ücretin Ödenmesi........... 728

a-. Açıklama............ 728

b-. Kararlar............. 729

C-. Ücret Alacağında Faiz.......... 739

D-. Ücretin Ekleri............ 742

a-. İkramiye............. 742

b-. Prim.............. 755

c-. Jestiyon............. 761

d-. Transfer Ücreti........... 765

e-. Tasarrufu Teşvik ve Nema........ 768

f-. İlave Tediye............ 770

g-. Emek Zammı........... 781

h-. Yol Ücreti............. 783

ı-. İş Göremezlik Ödeneği......... 786

j-. Harcırah............. 789

k-. Promosyon............ 798

E-. İhale Makamının Ücretten Sorumluluğu..... 802

19-. FAZLA ÇALIŞMAYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI.. 810

A-. Fazla Çalışmaların İspatı.......... 810

a-. Açıklama............ 810

b-. Kararlar............. 815

B-. Fazla Çalışmada Hesap Yöntemi........ 866

a-. Açıklama............ 866

b-. Kararlar............. 868

C-. Fazla Çalışma Alacağında Faiz........ 889

a-. Açıklama............ 889

b-. Kararlar............. 890

D-. Fazla Çalışma Ücretlerinden İndirim....... 894

a-. Açıklama............ 894

b-. Kararlar............. 895

E-. Fazla Çalışmaların Denkleştirilmesi....... 909

F-. Fazla Çalışma Alacağında Zamanaşımı...... 913

a-. Açıklama............ 913

b-. Kararlar............. 914

20-. HAFTA TATİLİ ÜCRETİYLE İLGİLİ İLKE KARARI. 920

a-. Açıklama............ 920

b-. Kararlar............. 921

21-. BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞMAYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI......... 942

a-. Açıklama............ 942

b-. Kararlar............. 942

22-. MEVSİMLİK İŞLE İLGİLİ İLKE KARARLARI... 955

a-. Açıklama............ 955

b-. Kararlar............. 957

23-. YILLIK İZİN ÜCRETİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI. 986

a-. Açıklama............ 986

b-. Kararlar............. 989

24-. ARA DİNLENMESİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI.. 1009

25-. İŞYERİ HEKİMİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI.. 1012

26-. KONUT KAPICILARIYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI 1018

a-. Açıklama............ 1018

b-. Kararlar............ 1018

27-. KIDEM TAZMİNATIYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI. 1027

A-. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma ve Hesapta Süre.. 1027

a-. Açıklama............ 1027

b-. Kararlar............ 1029

B-. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma – İşçinin Emekliliği. 1041

a-. Açıklama............ 1041

b-. Kararlar............ 1044

C-. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma – Kadın İşçinin Evliliği 1057

a-. Açıklama............ 1057

b-. Kararlar............ 1058

D-. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma – İşçinin Ölümü.. 1063

a-. Açıklama............ 1063

b-. Kararlar............ 1064

E-. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma – Muvazzaf Askerlik. 1066

a-. Açıklama............ 1066

b-. Kararlar............ 1067

F-. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma – Statü Değişikliği. 1072

G-. Kıdem Tazminatı Hesabında Ücret...... 1079

a-. Açıklama............ 1079

b-. Kararlar............ 1081

H-. Kıdem Tazminatı Faizi......... 1091

a-. Açıklama............ 1091

b-. Kararlar............ 1092

I-. Kıdem Tazminatı Tavanı......... 1100

a-. Açıklama............ 1100

b-. Kararlar............ 1101

28-. SENDİKALAR KANUNU’YLA İLGİLİ İLKE KARARLARI........... 1113

A-. Genel Kurul/Yönetim Kurulu/Delege Seçimi İptali.. 1113

B-. Yetki Tespiti/İptali........... 1124

C-. Sendikal Tazminat........... 1128

a-. Açıklama............ 1128

b-. Kararlar............ 1130

D-. Sendika Aidatı............ 1151

E-. İşkolu Tespiti............ 1160

F-. Yönetici Ücretleri........... 1169

G-. Sendikanın Kapatılması.......... 1173

H-. Tüzük İptali............. 1183

I-. Üyeliğin Kazanılması/Sona Ermesi...... 1186

29-. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNU İLE İLGİLİ İLKE KARARLARI....... 1197

A-. Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma...... 1197

B-. Toplu İş Sözleşmesinin Değiştirilmesi...... 1210

C-. Toplu İş Sözleşmesinden Doğan İsteklerde Faiz... 1215

D-. Toplu İş Sözleşmesinin İptali........ 1220

E-. GREV İLE İLGİLİ KARARLAR....... 1223

30-. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE İLGİLİ İLKE KARARLARI........ 1238

A-. İş Yargısında Görevli Mahkeme....... 1238

a-. Açıklama............ 1238

b-. Kararlar............ 1239

B-. İş Yargısında Yetkili Mahkeme........ 1252

C-. İş Yargısında Tebligat.......... 1259

D-. İş Davalarında Kesinlik.......... 1269

E-. Yargılama Giderleri........... 1276

F-. Avukatlık Ücreti........... 1280

G-. Yemin.............. 1285

H-. Kararda Eksiklik........... 1287

I-. Adli Yardım............ 1294

J-. Belirsiz Alacak Davası, Kısmi Dava, Tespit Davası.. 1296

a-. Açıklama............ 1296

b-. Kararlar............ 1301

K-. Gider Avansı............ 1332

L-. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz........ 1334

31-. BASIN İŞ KANUNU İLE İLGİLİ İLKE KARARLARI.. 1348

A-. Gazeteci Kavramı........... 1348

a-. Açıklama............ 1348

b-. Kararlar............ 1349

B-. Gazetecinin Kıdem Hakkı......... 1357

a-. Açıklama............ 1357

b-. Kararlar............ 1358

C-. Gazetecinin Fazla Çalışmaları........ 1367

a-. Açıklama............ 1367

b-. Kararlar............ 1368

D-. Gazetecinin İkramiye Hakkı........ 1376

E-. Yüzde Beş Fazla Ödeme Kuralı ve İndirim..... 1379

a-. Açıklama............ 1379

b-. Kararlar............ 1380

32-. İBRANAMEYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI... 1387

a-. Açıklama............ 1387

b-. Kararlar............ 1388

33-. İKALE (BOZMA SÖZLEŞMESİ) İLE İLGİLİ İLKE KARARLARI........... 1398

34-. İSTİFAYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI..... 1412

a-. Açıklama............ 1412

b-. Kararlar............ 1413

35-. TAKAS VE MAHSUP DEFİ’YLE İLGİLİ İLKE KARARLARI........... 1423

36/A- CEZAİ ŞART VE EĞİTİM GİDERLERİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI........... 1427

36/B- REKABET YASAĞIYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI. 1449

37-. BORÇLAR KANUNUNUN 84. Ve 86. MADDELERİNİN UYGULANMASIYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI...1456

38-. İTİRAZIN İPTALİ DAVALARIYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI........... 1464

39-. BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİNE DAİR İLKE KARARLARI... 1471

40-. İFLASLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI.... 1477

41-. İŞ KAYBI TAZMİNATIYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI 1487

42-. BİRLİKTE İSTİHDAM VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASINA DAİR İLKE KARARLARI.

43-. 5620 SAYILI YASAYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI.. 1497

44-. DENİZ İŞ KANUNU İLE İLGİLİ İLKE KARARLARI.. 1503

45-. ZAMANAŞIMIYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI... 1515

46-. MANEVİ TAZMİNATLA İLGİLİ KARARLAR... 1522

47-. İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİYLE İLGİLİ KARARLAR. 1529

48-  DİSİPLİN CEZALARININ İPTALİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI.. 1534

49- İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASIYLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 1539

50- HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI.. 1543

51- ZARARIN TAZMİNİNE DAİR KARARLAR.... 1551

52- TIR ŞOFÖRLERİYLE İLGİLİ KARARLAR.... 1561

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar