Açıklamalı ve Uygulamalı

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Arif TEMİR
ISBN: 9786050508895
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Arif TEMİR
Baskı Tarihi 2021/06
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 979

İş Sağlığı ve İş Güvenliği (Açıklamalı ve Uygulamalı)
Arif TEMİR

Soma’da yaşanan ve 300’ün üzerinde madencinin ölümü ile sonuçlanan felaket, İş Sağlığı ve Güvenliği’nin ne kadar çok önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşverenler, İş Sağlığı ve Güvenliği olayının önemini, Soma olayı ile birlikte, net olarak kavradılar. Şimdi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlülükler ve yapılması gerekenlerin neler olduğunun çabası içerisindeler. İş Başmüfettişi Arif Temir’in elinizde bulunan kitabı, bu konudaki yükümlülükleri ve yapılması gerekenleri, uygulamalı örnekler ve belgeleriyle, çok güzel bir şekilde açıklıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda işverenlerin yükümlülüğü o kadar çok ki.. İlk okul öğrencisi olan çocuk, okul dönüşü eve girer girmez annesine sormuş: - Anneciğim.. bu gün yemekte ne var? - Saymakla bitmez yavrum.. - Anneciğim söylesene ne var? - Pirinç pilavı yavrum! Fıkrada olduğu gibi, işverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlülükleri, saymakla bitmez. Örneğin; risk değerlendirmesi yapma veya yaptırma, acil durum planlarının hazırlanması, çalışanların eğitimi, çalışanların sağlık gözetimi, çalışan temsilcisi seçimi, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma, mesleki eğitim aldırma, çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması, ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik koşulları, işin durdurulması ve bununla ilgili süreç bunlardan ilk akla gelenler. İş sağlığı ve güvenliği ile uygulama, 30.12.2012 tarihinden itibaren bütün işyerlerini kapsıyor. İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü ise 2014 yılı itibariyle çok tehlikeli ve tehlikeli tüm iş-yerlerini kapsıyor. 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle de “kapıcı çalıştıran apartmanlar dahil” tüm işyerlerini kapsayacak. Konuyla ilgili yönetmeliklerin çoğu yürürlüğe girdi. Bazıları da kademeli olarak 2016 ve 2017’de yürürlüğe girecek. Özellikle işverenler açısından, neyin ne zaman ve nasıl yapılması gerektiği çok önemli. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin yaptırımı, bazılarında her ay için idari para cezasını gerektirirken, bazılarında çalışan sayısına göre, bir kısmında da tespite göre cezalar kesilebilmektedir. Özellikle arka arkaya gelen cezalar, bir çok işletme için ciddi bir külfet doğurmaktadır. Arif Temir’in elinizde bulunan kitabı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda, gerekli olan ihtiyaca cevap veren ve işverenleri cezalardan koruyacak olan, temel bir başvuru kitabı olmuş. Kendisini içtenlikle kutluyor, konu ile ilgisi olan herkese tavsiye ediyorum. Prof. Dr. Şükrü Kızılot (1.Baskı Sunuşu, Merhum Hocam Prof. Dr. Şükrü Kızılot tarafından yazılmıştır.

Soma’da yaşanan ve 300’ün üzerinde madencinin ölümü ile sonuçlanan felaket, İş Sağlığı ve Güvenliği’nin ne kadar çok önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşverenler, İş Sağlığı ve Güvenliği olayının önemini, Soma olayı ile birlikte, net olarak kavradılar. Şimdi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlülükler ve yapılması gerekenlerin neler olduğunun çabası içerisindeler. İş Başmüfettişi Arif Temir’in elinizde bulunan kitabı, bu konudaki yükümlülükleri ve yapılması gerekenleri, uygulamalı örnekler ve belgeleriyle, çok güzel bir şekilde açıklıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda işverenlerin yükümlülüğü o kadar çok ki.. İlk okul öğrencisi olan çocuk, okul dönüşü eve girer girmez annesine sormuş: - Anneciğim.. bu gün yemekte ne var? - Saymakla bitmez yavrum.. - Anneciğim söylesene ne var? - Pirinç pilavı yavrum! Fıkrada olduğu gibi, işverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlülükleri, saymakla bitmez. Örneğin; risk değerlendirmesi yapma veya yaptırma, acil durum planlarının hazırlanması, çalışanların eğitimi, çalışanların sağlık gözetimi, çalışan temsilcisi seçimi, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma, mesleki eğitim aldırma, çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması, ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik koşulları, işin durdurulması ve bununla ilgili süreç bunlardan ilk akla gelenler. İş sağlığı ve güvenliği ile uygulama, 30.12.2012 tarihinden itibaren bütün işyerlerini kapsıyor. İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü ise 2014 yılı itibariyle çok tehlikeli ve tehlikeli tüm iş-yerlerini kapsıyor. 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle de “kapıcı çalıştıran apartmanlar dahil” tüm işyerlerini kapsayacak. Konuyla ilgili yönetmeliklerin çoğu yürürlüğe girdi. Bazıları da kademeli olarak 2016 ve 2017’de yürürlüğe girecek. Özellikle işverenler açısından, neyin ne zaman ve nasıl yapılması gerektiği çok önemli. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin yaptırımı, bazılarında her ay için idari para cezasını gerektirirken, bazılarında çalışan sayısına göre, bir kısmında da tespite göre cezalar kesilebilmektedir. Özellikle arka arkaya gelen cezalar, bir çok işletme için ciddi bir külfet doğurmaktadır. Arif Temir’in elinizde bulunan kitabı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda, gerekli olan ihtiyaca cevap veren ve işverenleri cezalardan koruyacak olan, temel bir başvuru kitabı olmuş. Kendisini içtenlikle kutluyor, konu ile ilgisi olan herkese tavsiye ediyorum. Prof. Dr. Şükrü Kızılot (1.Baskı Sunuşu, Merhum Hocam Prof. Dr. Şükrü Kızılot tarafından yazılmıştır.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ..............................................................................................................vii

İÇİNDEKİLER............................. .....................................................................ix

GİRİŞ........................................ .......................................................................... 1

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

I- TANIMLAR ............................................................................................... 5

II- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI............................................. 5

III- İŞ GÜVENLİĞİNİN GENEL PRENSİPLERİ........................................... 5

IV- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞVERENE SAĞLAYACAĞI

YARARLAR............................................................................................... 6

V- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI............................................. 6

A- KANUNLAR......................................................................................... 6

B- YÖNETMELİKLER VE TEBLİĞLER................................................. 6

İKİNCİ BÖLÜM

TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ, TEHLİKE SINIFINA 

GÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ VE 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRMA

I- İŞYERİ TEHLİKE SINIFI NASIL BELİRLENİR.................................. 13

II- TEHLİKE SINIFINA GÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI,

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRMA

YÜKÜMLÜLÜĞÜ................................................................................... 13

A- UZMAN VE HEKİM ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

ERTELENDİ ...................................................................................... 13

B- HANGİ İŞYERLERİNDE ERTELENDİ? ......................................... 14

C- SAĞLIK RAPORLARI AİLE HEKİMİNDEN ALINABİLECEK .... 14

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞAN TEMSİLCİLİĞİ

I- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ KİMDİR? ........................................................ 15

II- KİMLER ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ OLABİLİR? .................................... 15

III- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN SEÇİMİ .................................................... 15x İçindekiler

IV- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN ATANMASI.............................................. 16

V- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SAYISI ............................................................ 16

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DESTEK ELEMANI

I- DESTEK ELAMANI KİMDİR?.............................................................. 19

II- DESTEK ELAMANI OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK

ÇALIŞANLARIN BELİRLENMESİ....................................................... 19

III- BİRDEN FAZLA GÖREVLENDİRMELERDE KOORDİNASYON .... 19

IV- ONDAN AZ ÇALIŞANI BULUNAN AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE

DESTEK ELAMANI GÖREVLENDİRİLMESİ..................................... 20

BEŞİNCİ BÖLÜM

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

I- GENEL OLARAK ................................................................................... 21

A- TANIM ................................................................................................ 21

B- RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILAN METOTLAR.... 21

C- RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE YÖNTEM KULLANMA

ZORUNLULUĞU VAR MI? ............................................................. 22

II- RİSK DEĞERLENDİRMESİNİ HANGİ İŞYERLERİ YAPACAK ....... 24

A- RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMAYACAK İŞYERLERİ ........... 24

B- RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPACAK İŞYERLERİ .................... 24

III- RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?............................. 25

A- RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ.................................................. 25

B- TEHLİKELERİN TANIMLANMASI................................................. 26

C- RİSKLERİN ANALİZİ ....................................................................... 26

D- RİSK KONTROL ADIMLARI........................................................... 27

1- Planlama.......................................................................................... 27

2- Risk Kontrol Tedbirlerinin Kararlaştırılması.................................. 27

3- Risk Kontrol Tedbirlerinin Uygulanması ....................................... 27

4- Uygulamaların İzlenmesi................................................................ 27

E- RİSK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU DÜZENLENECEK

BELGE................................................................................................ 28

F- AYNI ALANDA BİRDEN ÇOK İŞVEREN VARSA RİSK

DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? ................................. 29 G- ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNDUĞU

İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI ......... 29

H- RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YENİLENMESİ .......................... 30

İ- RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE İŞVERENİN

YÜKÜMLÜLÜĞÜ ............................................................................ 30

J- RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN BİR KURUMA VERİLMESİ

GEREKİYOR MU? ............................................................................ 31

ALTINCI BÖLÜM

ACİL DURUM PLANI

I- ACİL DURUM PLANININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI. 33

A- ACİL DURUM PLANI NASIL HAZIRLANACAK?() ................... 33

B- ACİL DURUM PLANLARININ YENİLENMESİ............................ 34

C- ACİL DURUMLARIN BELİRLENMESİ.......................................... 34

D- GÖREVLENDİRİLECEK ÇALIŞANLARIN BELİRLENMESİ...... 34

E- ACİL DURUM PLANI HAZIRLANMA EKİBİNDE

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNACAK MI? ............................... 34

F- TATBİKAT.......................................................................................... 35

G- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİM .................. 35

II- İŞVERENLERİN VE ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ................ 36

A- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ................................................. 36

B- ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ......................................... 36

III- ACİL DURUM PLANLARINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR .............. 37

A- BİRDEN FAZLA İŞVEREN OLMASI DURUMUNDAACİL

DURUM PLANLARI......................................................................... 37

B- ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNDUĞU

İŞYERLERİNDE ACİL DURUM PLANLARI ................................. 37

C- BİR AYDAN KISA SÜRELİ GEÇİCİ İŞLERDE ACİL DURUM

PLANLAMASI................................................................................... 38

YEDİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ

I- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ....................................................... 39

A- İŞVERENİN EĞİTİMLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ................. 39

B- GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDE YÜKÜMLÜLÜK..................................... 40

İçindekiler xi C- ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE

YÜKÜMLÜLÜK................................................................................ 40

D- BAŞKA İŞYERLERİNE GELENLERİN EĞİTİMİ ......................... 41

II- ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ .............................................. 41

III- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN USUL VE ESASLARI . 41

A- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN VERİLECEĞİ

KONULAR......................................................................................... 41

1- Genel Konular................................................................................. 41

2- Sağlık Konuları............................................................................... 41

3- Teknik Konular ............................................................................... 42

B- EĞİTİMİ VERECEK KİŞİ KURUM VE KURULUŞLAR .............. 42

C- EĞİTİMİN SÜRESİ............................................................................ 43

IV- İŞE BAŞLAMA EĞİTİMİ........................................................................ 43

V- BİLGİ YENİLEME EĞİTİMİ.................................................................. 44

VI- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI GEÇİRENLERİN EĞİTİMİ ... 44

VII- ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLARIN VE ÖZEL

GÖREVİ BULUNAN ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ................................ 44

A- GENÇ, YAŞLI, ENGELLİ, GEBE VEYA EMZİREN ..........................

ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ............................................................... 44

B- DESTEK ELAMANI VE ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİNİN

EĞİTİMİ ............................................................................................. 44

VIII- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNDE ÖZELLİKLİ

DURUMLAR ........................................................................................... 45

A- EĞİTİMDE GEÇEN SÜRENİN İŞ SÜRESİNDEN SAYILMASI.... 45

B- EĞİTİM HER YIL YAPILACAK MI? ............................................... 45

C- EĞİTİMDE GEÇEN SÜRE BÜTÜN OLARAK MI

DEĞERLENDİRİLECEK?................................................................. 45

D- UZAKTAN EĞİTİM........................................................................... 45

E- EĞİTİMİN TEMEL PRENSİPLERİ .................................................. 46

F- EĞİTİM VERİLECEK MEKANIN NİTELİKLERİ.......................... 47

G- EĞİTİMLERİN BELGELENDİRİLMESİ VE BELGEDE YER

ALACAK HUSUSLAR...................................................................... 47

1- Eğitimlerin Belgelendirilmesi......................................................... 47

2- Katılım Tutanağında Yer Alacak Hususlar...................................... 47

3- Eğitim Belgelerinin Bir Örneğinin Katılımcıya Verilmesi ............. 47

xii İçindekiler H- ÇALIŞANIN EĞİTİM MASRAFI .................................................... 48

I- EĞİTİM SONUCUNDA SINAV DÜZENLENMESİ ....................... 48

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

I- GENEL OLARAK.................................................................................... 49

II- KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ ALABİLİR?......... 49

A- (A) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ ...................... 49

B- (B) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ....................... 50

C- (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ....................... 50

III- SINIFLARINA GÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ

YAPACAKLARI İŞLER .......................................................................... 51

IV- DEVLET MEMURLARININ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİ ........................................................................ 52

V- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ VE

SORUMLULUKLARI............................................................................. 53

A- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREVLERİ........................... 53

1- Rehberlik......................................................................................... 53

2- Risk Değerlendirmesi ..................................................................... 53

3- Çalışma Ortamı Gözetimi............................................................... 54

4- Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt....................................................... 54

5- İlgili Birimlerle İşbirliği.................................................................. 54

B- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YETKİLERİ............................. 55

C- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ SORUMLULUKLARI ............ 55

D- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ PANELLERE/SEMİNERLERE

KATILMASI....................................................................................... 56

E- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİ............ 56

DOKUZUNCU BÖLÜM

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

I- GENEL OLARAK ................................................................................... 57

II- İŞYERİ HEKİMLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ ............................ 57

A- İŞYERİ HEKİMLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ........................ 57

B- İŞYERİ HEKİMLERİNİN ONDAN AZ ÇALIŞANI OLAN AZ

TEHLİKELİ YERLERDE ÇALIŞTIRILMASI.................................. 57

İçindekiler xiii C- İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ ........................................................ 58

III- İŞYERİ HEKİMLERİNİN NİTELİKLERİ VE 

GÖREVLENDİRİLMELERİ................................................................... 58

IV- İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV YETKİ VE

YÜKÜMLÜLÜKLERİ............................................................................. 59

A- İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ.......................................... 59

1- Rehberlik......................................................................................... 59

2- Risk Değerlendirmesi ..................................................................... 60

3- Sağlık Gözetimi .............................................................................. 60

4- Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt....................................................... 61

5- İlgili Birimlerle İşbirliği.................................................................. 62

B- İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLERİ ............................................ 63

C- İŞYERİ HEKİMLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ............................ 63

V- İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ ................................ 64

ONUNCU BÖLÜM

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

I- DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KİMDİR? .............................................. 67

II- İŞVERENİN DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRME

YÜKÜMLÜLÜĞÜ................................................................................... 67

III- DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLMESİ..................... 68

IV- DİĞER SAĞLIK PERSONELİ BELGESİ .............................................. 68

V- DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVLERİ................................. 69

VI- DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN YETKİLERİ................................... 69

VII- DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN SEMİNERE KATILMASI............. 70

VIII- DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ .................. 70

IX- DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN ÇALIŞMA SÜRESİ....................... 70

ONBİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINA GETİRİLEN 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜK LERİ VE TAZMİNATLAR

I- İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINA GETİRİLEN

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜK LERİ ........................................................ 73

A- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ.......................................................... 73

xiv İçindekiler B- BELGENİN ASKIYAALINMASI...................................................... 73

II- İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINA GETİRİLEN

TAZMİNATLAR...................................................................................... 74

ONİKİNCİ BÖLÜM

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN 

YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

I- GENEL BİLGİ.......................................................................................... 75

II- ÇALIŞAN SAYISININ ELLİDEN AZ OLUP OLMADIĞININ

TESPİTİ.................................................................................................... 75

III- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İŞVEREN VEYA

İŞVEREN VEKİLLERİNCE YÜRÜTÜLMESİ...................................... 75

IV- EĞİTİMİ TAMAMLAYAN İŞVERENİN AYRI İŞYERİ AÇMASI....... 77

V- ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ.......... 77

A- SAĞLIK GÖZETİMİ.......................................................................... 77

B- ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ....................................................... 78

VI- EĞİTİMİN KAPSAMI, EĞİTİCİLERİN NİTELİKLERİ, EĞİTİM

PROGRAMI VE PROGRAMLARA BAŞVURU ŞEKLİ....................... 78

A- EĞİTİMİN KAPSAMI........................................................................ 78

B- EĞİTİM VERECEKLER VE EĞİTİCİLERİN NİTELİKLERİ......... 78

C- EĞİTİM PROGRAMI......................................................................... 79

D- EĞİTİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE EĞİTİM SÜRESİ... 79

E- SINAVLAR.......................................................................................... 79

VII- BELGELENDİRME VE ÜCRETİ........................................................... 79

VIII- EĞİTİMLERİN KONTROL VE DENETİM YETKİSİ........................... 80

IX- İŞYERİ HEKİMLİĞİ VEYA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

BELGESİNE SAHİP İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLLERİNİN

YAPABİLECEKLERİ HİZMETLER....................................................... 80

X- TAAHHÜTNAME ................................................................................... 80

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

I- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN KURULMASI ............ 83

A- ELLİ VE ÜZERİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRAN YERLERDE

ZORUNLU.......................................................................................... 83

İçindekiler xvxvi İçindekiler

B- KURUL KİMLERDEN OLUŞUYOR ................................................ 83

C- AYNI ALANDAALT İŞVEREN (TAŞERON) VARSA..................... 84

D- AYNI ALANDA BİRDEN ÇOK İŞVEREN VARSA......................... 85

E- KURUL OLUŞTURULMAZSA CEZASI .......................................... 85

II- KURULUN GÖREV, YETKİ, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE

ÇALIŞMA USULÜ.................................................................................. 85

A- KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ............................................... 85

B- KURULUN ÇALIŞMA USULÜ VE KARARLARI.......................... 86

C- KURULUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ......................................................... 87

III- GENEL OLARAK.................................................................................... 89

IV- MESLEKİ EĞİTİM BELGE TÜRLERİ.................................................. 89

V- MESLEKİ EĞİTİM ZORUNLULUĞUNUN DENETLENMESİ........... 91

VI- MESLEKİ EĞİTİM ALINACAK İŞLERE AİT ÇİZELGE..................... 91

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ 

KAYIT, BİLDİRİM VE SONUÇLARI

I- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE...... 99

A- İŞVERENİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ.................................... 99

B- İŞYERİ HEKİMİNİN SORUMLULUĞU.......................................... 99

C- SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ BİLDİRİMİ....................... 99

II- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

SİGORTASIKANUNUNA GÖRE İŞ KAZALARININ VE MESLEK

HASTALIKLARININ BİLDİRİMİ()..................................................... 100

A- İŞ KAZASININ BİLDİRİMİ............................................................ 100

B- MESLEK HASTALIĞININ BİLDİRİMİ.......................................... 101

III- İŞ KAZASININ SONUÇLARI.............................................................. 101

A- HUKUKİ SONUÇLARI ................................................................... 101

1- Maddi Tazminat Davası................................................................ 101

2- Manevi Tazminat Davası ............................................................. 102

3- Destekten Yoksun Kalma Tazminatı............................................. 102

B- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA RÜCU EDİLMESİ............ 102

C- SGK TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLAR.............................. 102

D- SGK’NIN RÜCU HAKKI................................................................. 102

1- İşverene Rücu Edilmesi ................................................................ 103İçindekiler xvii

2- Üçüncü Kişiye Rücu Edilmesi...................................................... 103

3- Rücu Edilemeyecek Haller ........................................................... 103

4- Peşin Sermaye Değerinin Rücu Edilmesi..................................... 103

E- CEZAİ SONUÇLARI........................................................................ 104

1- Taksirle Öldürme .......................................................................... 104

2- Taksirle Yaralama.......................................................................... 104

F- İŞ KAZASI SONUCUNDA İŞÇİ VE İŞVERENİN KAYIPLARI ... 105

1- İşverenin Kayıpları ....................................................................... 105

2- İşçinin Kayıpları ........................................................................... 106

G- İDARİ SONUÇLARI........................................................................ 106

IV- İŞ KAZASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI() ........................ 106

ONALTINCI BÖLÜM

İŞVERENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

HİZMETLERİNİ YERİNE GETİRMELERİ

I- GENEL OLARAK ................................................................................. 125

II- İŞVERENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ....................................................... 125

III- İSG HİZMETLERİNİN SATIN ALINMASI DURUMUNDA

İŞVERENİN SORUMLULUĞU ......................................................... 127

IV- İSG HİZMETLERİNİN ÜCRETİ.......................................................... 127

V- ONAYLI DEFTER ................................................................................ 127

VI- İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (İSGB)............................. 127

VII- ÇALIŞANLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ............................ 128

VIII- ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNİ (OSGB) KİMLER

KURULABİLİR? ................................................................................... 128

IX- ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ BÜTÜN İLLERE

HİZMET VEREBİLİR Mİ?.................................................................... 129

X- ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNDE SORUMLU

MÜDÜR KİM OLABİLİR? ................................................................... 129

XI- İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ İLE ORTAK SAĞLIK VE

GÜVENLİK BİRİMİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI129xviii İçindekiler

ONYEDİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİNE 

İŞ GÜVENLİĞİ TEŞVİKİ/DESTEĞİ

I- UYGULAMADAN KİMLER YARARLANACAK.............................. 131

II- İŞYERİ KRİTERLERİ........................................................................... 131

III- BAŞVURUNUN YAPILMASI VE DESTEĞİN ÖDENME ŞEKLİ..... 132

A- BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?.............................................. 132

B- DESTEĞİN/TEŞVİKİN ÖDENME ŞEKLİ...................................... 133

IV- FATURA DÜZENLENMESİ ................................................................. 134

A- FATURA DÜZENLENMESİ............................................................ 134

B- FATURANIN KURUMA VERİLMESİ............................................ 135

V- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET BEDELLERİNİN TESPİTİ. 135

VI- DESTEK HİZMETİNİN ALINACAĞI KİŞİ, KURUM VEYA

KURULUŞLAR ..................................................................................... 136

VII- DESTEĞİN KESİLMESİ VE PARANIN İADESİ................................ 136

VIII- DESTEKTEN YOKSUN BIRAKILMA SÜRESİ ................................. 136

IX- DENETİM .............................................................................................. 136

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM

ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN VE ONDAN FAZLA

ÇALIŞANI BULUNAN İŞYERLERİNE SAĞLANACAK 

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN PAYI TEŞVİKİ

I- GENEL BİLGİ........................................................................................ 139

II- İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM İŞVEREN PAYI TEŞVİKİNİN

USUL VE ESASLARI............................................................................ 139

A- TEŞVİKTEN YARARLANACAK İŞYERİNE AİT ŞARTLAR..... 139

B- TEŞVİKTEN YARARLANMAYA ESAS ÜÇ YILLIK SÜREYE

İLİŞKİN ŞARTLAR ......................................................................... 140

C- TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRESİ.......................................... 141

D- ÇALIŞAN SAYISININ ONDAN FAZLA OLARAK

HESAPLANMASI ........................................................................... 142

E- TEŞVİKTEN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURU ........................ 143

F- TEŞVİK TUTARI NE KADAR OLACAK....................................... 143İçindekiler xix

ONDOKUZUNCU BÖLÜM

İŞİN DURDURULMASI KOMİSYONUNUN (HEYETİNİN) 

OLUŞUMU VE ÇALIŞMA USULÜ

I- GENEL OLARAK.................................................................................. 145

II- 4857 SAYILI İŞ KANUNU UYGULAMASINDA KOMİSYONUN

OLUŞUMU VE ÇALIŞMA USULÜ .................................................... 145

A- İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VE İŞYERİNİN

KAPATILMASINA KARAR VERMEYE YETKİLİ

KOMİSYONUN OLUŞUMU .......................................................... 145

B- KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖREV YAPMA SÜRELERİ .......... 146

C- KOMİSYONUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI...........................147

D- KOMİSYON TOPLANTISINA KATILMA VE KARAR ALMA

USULÜ ............................................................................................. 147

III- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NDA

HEYETİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA USULÜ................................... 147

A- İŞİN DURDURULMASINA KARAR VERECEK HEYETİN

OLUŞUMU ...................................................................................... 147

B- HEYETİN ÇALIŞMA USULÜ......................................................... 148

IV- İŞİN DURDURULMASINA KARAR VEREN (ESKİ)

KOMİSYON VE (YENİ) HEYETİN KARŞILAŞTIRILMASI............ 148

YİRMİNCİ BÖLÜM

İŞİN DURDURULMASI

I- İŞ HANGİ DURUMLARDA DURDURULUR?................................... 151

II- İŞİN DURUDURULMA SÜRECİ......................................................... 151

A- İŞİN DURDURULMASINA KARAR VERECEK KOMİSYON

(HEYET)........................................................................................... 151

1- Komisyonun Oluşumu ................................................................. 151

2- Komisyonun Çalışma Usulü ......................................................... 151

B- İŞİN DURDURULMASI TEKLİFİ.................................................. 152

C- DURDURMA KARARININ UYGULANMASI.............................. 152

D- DURDURMA KARARINA KARŞI MAHKEMEYE İTİRAZ........ 152

E- MÜHÜRLERİN GEÇİCİ OLARAK SÖKÜLMESİ......................... 152

1- İşverenin Başvurusu Ve Başvuruya Eklenecek Belgeler.............. 152

2- Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün Yapacağı İşler.............. 153xx İçindekiler

3- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve Heyetin Yapacağı İşler............ 153

4- Mühürlerin Geçici Olarak Sökülmesine Karar Verilmesi............. 153

5- Mühürlerin Geçici Olarak Sökülme Talebinin Reddedilmesi....... 153

III- ACİL HALLERDE İŞİN DURDURULMASI....................................... 154

IV- DURDURMA KARARININ KALDIRILMASI.................................... 154

V- İŞİN DURDURULDUĞU İŞYERİNDE İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ.... 155

VI- İŞİN DURDURULDUĞU İŞYERİNDE İŞÇİLERİN İŞTEN

ÇIKARILMASI...................................................................................... 155

VII- İŞİN DURDURULMASINDAKİ USULLERE UYULMAMASININ

CEZASI.................................................................................................. 155

A- İŞİN DURDURULMASI KARARINA UYULMAMASININ

CEZASI............................................................................................. 155

B- İŞÇİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ.......................................... 156

YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

I- TANIMLAR .......................................................................................... 157

II- ASBESTLE İLİŞKİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER.......................... 157

A- KULLANIM YASAĞI...................................................................... 157

B- RİSK DEĞERLENDİRMESİ........................................................... 158

C- SÖKÜM, YIKIM, TAMİR, BAKIM VE UZAKLAŞTIRMA

İŞLERİ .............................................................................................. 158

D- ASBEST SÖKÜM, YIKIM, TAMİR, BAKIM VE

UZAKLAŞTIRMA İŞİNİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLER............. 159

E- BİLDİRİM VE İŞ PLANI................................................................. 159

F- ASBEST ÖLÇÜMLERİ.................................................................... 161

G- SINIR DEĞER.................................................................................. 162

H- SINIR DEĞERLERİN AŞILMASININ ÖNLENMESİ ................... 162

I- SINIR DEĞERİN AŞILMASI.......................................................... 162

İ- GENEL ÖNLEMLER....................................................................... 163

K- ÇALIŞANLARIN VE/VEYA TEMSİLCİLERİNİN

BİLGİLENDİRİLMESİ.................................................................... 163

L- SAĞLIK GÖZETİMİ........................................................................ 164

M- KAYITLARIN TUTULMASI .......................................................... 165İçindekiler xxi

N- ASBESTOZ VE MEZOTELYOMA KAYITLARI........................... 165

O- EĞİTİM PROGRAMLARI............................................................... 165

III- ASBESTLE İLGİLİ SAĞLIK GÖZETİMİ............................................ 166

YİRMİKİNCİ BÖLÜM

BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA 

SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

I- TANIMLAR .......................................................................................... 167

II- İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ............................................. 167

A- GENEL OLARAK............................................................................ 167

B- EKİPMAN VE BAKIM.................................................................... 168

C- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ...................................... 168

D- ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ............................................................. 169

E- GEMİYİ SEVK VE İDARE EDECEK KİŞİLERİN

ÖZEL EĞİTİMİ ................................................................................ 169

F- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE

KATILIMLARININ SAĞLANMASI............................................... 169

III- YENİ BALIKÇI GEMİLERİNDE ASGARİ SAĞLIK VE

GÜVENLİK GEREKLERİ ................................................................... 170

1- Denize Elverişlilik ve Denge.............................................................. 170

2- Mekanik ve Elektrik Ekipmanı .......................................................... 170

3- Telsiz Haberleşme Ekipmanı.............................................................. 172

4- Acil Kaçış Yolları ve Çıkışlar............................................................. 172

5- Yangın Algılama ve Yangınla Mücadele ............................................ 172

6- Kapalı Çalışma Yerlerinin Havalandırılması...................................... 173

7- Ortam Sıcaklığı .................................................................................. 173

8- Aydınlatma.......................................................................................... 173

9- Güverteler, Su Geçirmez Bölmeler ve Başaltı ................................... 174

10- Kapılar.............................................................................................. 174

11- Ulaşım Yolları – Tehlikeli Alanlar.................................................... 174

12- Çalışma Bölümlerinin Düzeni.......................................................... 175

13- Yaşam Alanları ................................................................................. 176

14- Sıhhi Tesisler.................................................................................... 177

15- İlk Yardım......................................................................................... 177

16- Borda ve Giriş İskelesi..................................................................... 177

17- Gürültü ............................................................................................. 177xxii İçindekiler

IV- MEVCUT BALIKÇI GEMİLERİ İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE

GÜVENLİK GEREKLERİ .................................................................... 177

1- Denize Elverişlilik ve Denge.............................................................. 178

2- Mekanik ve Elektrik Ekipmanı .......................................................... 178

3- Telsiz Haberleşme Ekipmanı.............................................................. 179

4- Acil Kaçış Yolları ve Çıkışlar............................................................. 179

5- Yangın Algılama ve Yangınla Mücadele ............................................ 180

6- Kapalı çalışma yerlerinin havalandırılması........................................ 181

7- Ortam Sıcaklığı .................................................................................. 181

8- Aydınlatma.......................................................................................... 181

9- Güverteler, Su Geçirmez Bölmeler ve Başaltı ................................... 182

10- Kapılar.............................................................................................. 182

11- Ulaşım Yolları-Tehlikeli Alanlar ...................................................... 182

12- Çalışma Bölümlerinin Düzeni.......................................................... 183

13- Yaşam Alanları ................................................................................. 184

14- Sıhhi Tesisler.................................................................................... 184

15- İlk Yardım......................................................................................... 184

16- Borda, Kamara İskelesi ve Giriş İskelesi ......................................... 185

V- CAN KURTARMA VE HAYATTA KALMA EKİPMANI İLE İLGİLİ

ASGARİ GÜVENLİK VE SAĞLIK GEREKLERİ .............................. 185

VI- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM İLE İLGİLİ ASGARİ

GÜVENLİK VE SAĞLIK GEREKLERİ .............................................. 186

YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ

I- TANIMLAR ........................................................................................... 187

II- İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ............................................. 187

A- RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ....... 187

B- İKAME.............................................................................................. 188

C- RİSKLERİN AZALTILMASI........................................................... 188

D- BAKANLIĞIN BİLGİLENDİRİLMESİ.......................................... 189

E- HİJYEN VE KİŞİSEL KORUNMA................................................. 190

F- ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRİLMESİ............... 191

G- ÖZEL DURUMLARDA ÇALIŞANIN BİLGİLENDİRİLMESİ..... 191

H- BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZ KALAN ÇALIŞANLARIN

LİSTESİ ............................................................................................ 192İçindekiler xxiii

I- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE

KATILIMININ SAĞLANMASI....................................................... 192

İ- BAKANLIĞA BİLDİRİM................................................................ 192

K- SAĞLIK GÖZETİMİ........................................................................ 193

III- BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYETİN OLABİLECEĞİ

BAZI İŞLER........................................................................................... 194

V- ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ

GEREKEN HUSUSLAR ...................................................................... 196

VI- KORUMA DÜZEYLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER İLE İLGİLİ

GÖSTERGELER.................................................................................... 197

VII- ENDÜSTRİYEL İŞLEMLERDE ALINACAK ÖNLEMLER .............. 198

VIII-KORUYUCU AŞI UYGULAMA KLAVUZU....................................... 200

YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN 

TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI

I- TANIMLAR ........................................................................................... 201

II- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ..................................................... 201

A- PATLAMALARIN ÖNLENMESİ VE PATLAMADAN

KORUNMA...................................................................................... 201

B- PATLAMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ............................ 202

C- İŞYERİNİN GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ............................... 202

D- KOORDİNASYON GÖREVİ........................................................... 202

E- PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN

SINIFLANDIRILMASI ................................................................... 203

F- PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI()................................ 203

G- İŞYERLERİ VE İŞ EKİPMANLARI İÇİN ÖZEL GEREKLER..... 204

III- PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN

SINIFLANDIRILMASI ......................................................................... 205

1- Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler.................................................... 205

2- Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması ..................................................... 205

IV- ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİN PATLAYICI

ORTAM RİSKLERİNDEN KORUNMASI İÇİN ASGARİ

GEREKLER ........................................................................................... 206

1. Organizasyon önlemleri...................................................................... 207xxiv İçindekiler

1.1. Çalışanların eğitimi.................................................................... 207

1.2. Yazılı talimatlar ve çalışma izni ................................................. 207

2. Patlamadan Korunma Önlemleri ........................................................ 207

V- EKİPMANLARIN VE KORUYUCU SİSTEMLERİN SEÇİMİNDE

UYULACAK KRİTERLER................................................................... 209

YİRMİBEŞİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ

RİSKLERDEN KORUNMALARI

I- TANIMLAR ........................................................................................... 211

II- MARUZİYET SINIR VE EYLEM DEĞERLERİ................................. 211

III- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ..................................................... 212

A- MARUZİYETİN BELİRLENMESİ................................................. 212

B- RİSK DEĞERLENDİRMESİ............................................................ 212

C- MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VEYAAZALTILMASI................. 213

D- MARUZİYETİN SINIRLANDIRILMASI....................................... 214

E- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ................ 214

F- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE

KATILIMLARININ SAĞLANMASI............................................... 215

G- SAĞLIK GÖZETİMİ........................................................................ 215

H- ÖZEL KOŞULLAR .......................................................................... 216

IV- EL - KOL TİTREŞİMİ ........................................................................... 217

A- MARUZİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ..................................... 217

B- ÖLÇÜM............................................................................................. 217

C- ETKİLEŞİM...................................................................................... 217

D- DOLAYLI RİSKLER........................................................................ 217

E- KİŞİSEL KORUYUCULAR............................................................. 218

V- BÜTÜN VÜCUT TİTREŞİMİ............................................................... 218

A- MARUZİYET DEĞERLENDİRMESİ............................................. 218

B- ÖLÇÜM............................................................................................. 218

C- ETKİLEŞİM...................................................................................... 218

D- DOLAYLI RİSKLER........................................................................ 218

E- MARUZİYETİN KAPSAMI............................................................. 219İçindekiler xxv

YİRMİALTINCI BÖLÜM

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA 

SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

I- TANIMLAR ........................................................................................... 221

II- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ..................................................... 221

A- GENEL OLARAK ........................................................................... 221

B- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ............... 221

C- GÜNLÜK ÇALIŞMA DÜZENİ....................................................... 222

D- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE

KATILIMLARININ SAĞLANMASI............................................... 222

E- GÖZLERİN KORUNMASI ............................................................. 222

III- EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDAARANACAK

ASGARİ GEREKLER ........................................................................... 223

1- Ekipman ............................................................................................. 223

2- Çalışma ortamı ................................................................................... 225

3- Operatör-Bilgisayar Arayüzü ............................................................. 225

YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ELLE TAŞIMA İŞLERİ

I- ELLE TAŞIMA İŞİ NEDİR?.................................................................. 227

II- İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ............................................. 227

A- GENEL YÜKÜMLÜLÜK ................................................................ 227

B- İŞ VE İŞİN YAPILDIĞI YERİN ORGANİZASYONU................... 227

C- BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ.................................................... 228

D- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ............... 228

E- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE

KATILIMLA-RININ SAĞLANMASI ............................................. 228

III- YÜKLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ.................................................. 228

1- Yükün özellikleri................................................................................ 228

2- Fiziksel güç gereksinimi..................................................................... 229

3- Çalışma ortamının özellikleri............................................................. 229

4- İşin gerekleri....................................................................................... 229

IV- BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ ......................................................... 230xxvi İçindekiler

YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN

TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI

I- TANIMLAR ........................................................................................... 231

II- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ..................................................... 231

A- PATLAMALARIN ÖNLENMESİ VE PATLAMADAN

KORUNMA...................................................................................... 231

B- PATLAMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ............................ 231

C- İŞYERİNİN GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ............................... 232

D- KOORDİNASYON GÖREVİ........................................................... 232

E- PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN

SINIFLANDIRILMASI ................................................................... 233

F- PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI()................................. 233

G- İŞYERLERİ VE İŞ EKİPMANLARI İÇİN ÖZEL GEREKLER..... 234

III- PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN

SINIFLANDIRILMASI ......................................................................... 235

1– Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler.................................................... 235

2– Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması..................................................... 235

IV- ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİN PATLAYICI

ORTAM RİSKLERİNDEN KORUNMASI İÇİN ASGARİ

GEREKLER ........................................................................................... 236

1. Organizasyon önlemleri..................................................................... 237

2. Patlamadan Korunma Önlemleri ........................................................ 237

V- EKİPMANLARIN VE KORUYUCU SİSTEMLERİN SEÇİMİNDE

UYULACAK KRİTERLER................................................................... 239

YİRMİBEŞİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ

RİSKLERDEN KORUNMALARI

I- TANIMLAR ........................................................................................... 241

II- MARUZİYET SINIR VE EYLEM DEĞERLERİ................................. 241

III- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ..................................................... 242

A- MARUZİYETİN BELİRLENMESİ ................................................. 242

B- RİSK DEĞERLENDİRMESİ............................................................ 242

C- MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VEYAAZALTILMASI................. 243İçindekiler xxvii

D- MARUZİYETİN SINIRLANDIRILMASI....................................... 244

E- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ................ 244

F- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE

KATILIMLARININ SAĞLANMASI............................................... 245

G- SAĞLIK GÖZETİMİ........................................................................ 245

H- ÖZEL KOŞULLAR........................................................................... 246

IV- EL – KOL TİTREŞİMİ........................................................................... 247

A- MARUZİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ..................................... 247

B. ÖLÇÜM............................................................................................. 247

C. ETKİLEŞİM ...................................................................................... 247

D. DOLAYLI RİSKLER ........................................................................ 248

E. KİŞİSEL KORUYUCULAR ............................................................. 248

V- BÜTÜN VÜCUT TİTREŞİMİ............................................................... 248

A- MARUZİYET DEĞERLENDİRMESİ............................................. 248

B- ÖLÇÜM............................................................................................. 248

C- ETKİLEŞİM...................................................................................... 248

D- DOLAYLI RİSKLER........................................................................ 249

E- MARUZİYETİN KAPSAMI............................................................. 249

YİRMİALTINCI BÖLÜM

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK 

ÖNLEMLERİ

I- TANIMLAR ........................................................................................... 251

II- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ..................................................... 251

A- GENEL OLARAK ........................................................................... 251

B- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ ............... 251

C- GÜNLÜK ÇALIŞMA DÜZENİ........................................................ 252

D- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE

KATILIMLARININ SAĞLANMASI............................................... 252

E- GÖZLERİN KORUNMASI ............................................................. 252

III- EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDAARANACAK

ASGARİ GEREKLER ........................................................................... 253

1. Ekipman.............................................................................................. 253

2. Çalışma ortamı.................................................................................... 255

3. Operatör-Bilgisayar arayüzü............................................................... 255xxviii İçindekiler

YİRMİYEDİNCİ BÖLÜM

ELLE TAŞIMA İŞLERİ

I- ELLE TAŞIMA İŞİ NEDİR?.................................................................. 257

II- İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ............................................. 257

A- GENEL YÜKÜMLÜLÜK ................................................................ 257

B- İŞ VE İŞİN YAPILDIĞI YERİN ORGANİZASYONU ................... 257

C- BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ..................................................... 258

D- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ............... 258

E- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE

KATILIMLARININ SAĞLANMASI............................................... 258

III- YÜKLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ.................................................. 258

1. Yükün özellikleri ................................................................................ 258

2. Fiziksel güç gereksinimi..................................................................... 259

3. Çalışma ortamının özellikleri ............................................................. 259

4. İşin gerekleri....................................................................................... 259

IV- BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ ......................................................... 260

YİRMİSEKİZİNCİ BÖLÜM

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA 

SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI

I- TANIMLAR ........................................................................................... 261

II- İŞVERENLERİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ............................... 261

III- İŞ EKİPMANI İLE İLGİLİ KURALLAR ............................................. 262

IV- İŞ EKİPMANININ KONTROLÜ.......................................................... 262

V- ÖZEL RİSK TAŞIYAN İŞ EKİPMANI................................................. 263

VI- İŞ SAĞLIĞI VE ERGONOMİ............................................................... 263

VII- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ........................................... 263

VIII- ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ .................................................................. 264

IX- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE

KATILIMLARININ SAĞLANMASI.................................................... 264

X- PERİYODİK KONTROLLERİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN

BİLDİRİMİ............................................................................................. 264

XI- İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ GEREKLER........ 265

1. Genel hususlar .................................................................................... 265

2. İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gerekler............................ 265

3. Özel tipteki iş ekipmanında bulunacak asgari ek gerekler................. 268İçindekiler xxix

XII- İŞ EKİPMANININ KULLANIMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR............... 271

1. Tüm iş ekipmanları için genel hükümler .......................................... 271

2. Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla

hareket edebilen iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili hükümler ..... 271

3. Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili hükümler .............. 272

4. Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı

ile ilgili hükümler.............................................................................. 274

XIII- BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE

İLGİLİ HUSUSLAR .............................................................................. 277

1. Genel hususlar................................................................................... 277

2. Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları.............................................. 280

YİRMİDOKUZUNCU BÖLÜM

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN 

İŞYERLERİNDE KULLANILMASI

I- TANIMLAR ........................................................................................... 289

II- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ..................................................... 290

A- GENEL OLARAK............................................................................ 290

B- GENEL HÜKÜMLER....................................................................... 290

C- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN

DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİ............................................. 291

D- KULLANIM KURALLARI ............................................................. 292

E- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ, GÖRÜŞLERİNİN

ALINMASI VE KATILIMININ SAĞLANMASI............................ 292

III- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR TEKNİK KOMİTESİ.......... 292

IV- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİ...................................... 293

1. Baş Koruyucuları................................................................................ 293

2. Kulak Koruyucuları............................................................................ 294

3. Göz ve Yüz Koruyucuları................................................................... 294

4. Solunum Sistemi Koruyucuları .......................................................... 294

5. El ve Kol Koruyucuları....................................................................... 294

6. Ayak ve Bacak Koruyucuları.............................................................. 295

7. Cilt Koruyucuları................................................................................ 296

8. Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucuları............................................... 296

9.Vücut Koruyucuları............................................................................. 296xxx İçindekiler

V- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ

GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER......................... 297

1. Baş Koruyucuları................................................................................ 297

2. Ayak Koruyucuları.............................................................................. 298

3. Yüz ve Göz Koruyucuları................................................................... 299

4. Solunum Sistemi Koruyucuları .......................................................... 300

5. İşitme Duyusunun Korunması............................................................ 300

6. El, Kol ve Vücut Korunması .............................................................. 301

7. İklime Dayanıklı Giysi ....................................................................... 302

8. Yansıtıcı Giysi..................................................................................... 302

9. Emniyet Kemeri.................................................................................. 302

10. Güvenlik Halatları ............................................................................ 302

11. Derinin Korunması ........................................................................... 302

OTUZUNCU BÖLÜM

MADENLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

I- MADENCİLİKTE BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KAVRAMLAR. 303

II- İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ....................................... 304

III- ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ............................................ 306

IV- PATLAMA, YANGIN VE ZARARLI ORTAM HAVASINDAN

KORUNMA............................................................................................ 306

V- KAÇIŞ VE KURTARMAARAÇLARI.................................................. 306

VI- İLETİŞİM, UYARI VE ALARM SİSTEMLERİ ................................... 306

VII- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ........................................... 306

VIII- SAĞLIK GÖZETİMİ............................................................................. 306

IX- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE

KATILIMLARININ SAĞLANMASI.................................................... 307

X- ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ .............................. 307

XI- SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI

İŞYERLERİ İLE YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLERİNİN

YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ GENEL

HÜKÜMLER.......................................................................................... 307

1. Organizasyon ve Gözetim................................................................. 307

2. Mekanik ve Elektrikli Ekipman Ve Tesisatlar................................... 310

3. Bakım ve Onarım.............................................................................. 312İçindekiler xxxi

4. Kuyuların Kontrolü ........................................................................... 312

5. Patlama Riski, Yangın Tehlikesi ve Zararlı Ortam Havasına

Karşı Korunma.................................................................................. 312

6. Patlayıcı Maddeler ve Ateşleyiciler .................................................. 315

7. Kimyasal ve Radyoaktif Maddeler.................................................... 317

8. Ulaşım Yolları .................................................................................. 318

9. Taşıma İle İlgili Hususlar.................................................................. 318

10. Açık Alandaki Çalışmalar................................................................. 319

11. Tehlikeli Alanlar................................................................................ 319

12. Yeraltı ve Yüzey Suları ..................................................................... 320

13. Kaçış Yolları ve İmdat Çıkışları........................................................ 320

14. Arama, Kurtarma ve Tahliye ............................................................ 320

15. Güvenlik Tatbikatları......................................................................... 321

16. İlk Yardım ......................................................................................... 321

17. Doğal Ve Suni Aydınlatma ................................................................ 322

18. Gürültü, Titreşim ve Toz ................................................................... 322

19. Hafriyat dökme yerleri ve atık sahaları............................................. 322

20. Sıhhi Tesisler..................................................................................... 323

21. Yerüstü Yardımcı Tesislerine İlişkin Özel Hükümler........................ 323

22. Gebe ve Emziren Kadınlar................................................................ 326

23. Engelli Çalışanlar ............................................................................. 326

XII- YERÜSTÜ MADEN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE

UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER............................... 327

1. İşletme............................................................................................... 327

XIII- YERALTI MADEN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE ..............

UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER .............................. 329

1. Yeraltı Çalışma Planları (İmalat Haritası)......................................... 329

2. Yerüstü Bağlantısı ............................................................................. 329

3. Yeraltı Çalışma Yerleri ve Yollar....................................................... 329

4. Nakliyat ............................................................................................ 330

5. Kuyularda Taşıma ............................................................................. 331

6. Doldurma İstasyonları ve Garajlar.................................................... 332

7. Tahkimat ........................................................................................... 332

8. Havalandırma .................................................................................... 334

9. Patlayıcı Madde Kullanım Yasağı..................................................... 336xxxii İçindekiler

10. Grizulu Maden Ocakları.................................................................... 336

11. Yanıcı Toz Bulunan Maden Ocakları ................................................ 338

12. Gaz Kaçağı, Göçük veya Su Baskını ................................................ 339

13. Yangın, Tutuşma ve Kızışma ............................................................ 340

14. Çalışanların Korunmasına İlişkin İhtiyati Tedbirler.......................... 340

15. Aydınlatma ........................................................................................ 340

16. Kurtarma Planı ................................................................................. 341

17. Emniyet Topuğu, Çözünebilir Taş, Jips ve Tuz Yatakları ................ 341

XIV- SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI

İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER. 341

A- DENİZLER VE KARALARDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

İÇİN ORTAK HÜKÜMLER............................................................. 341

1. Acil Durumlarda Uzaktan Kumanda............................................. 341

2. Genel ve Acil Durum Haberleşme Sistemi ................................... 342

3. Güvenli Toplanma Yerleri ve İsim Listesi..................................... 342

B- DENİZLERDEKİ TESİSLERDE UYGULANACAK ASGARİ

ÖZEL HÜKÜMLER .............................................................................. 343

1. Genel Hususlar ................................................................................... 343

2. Yangından Korunma ve Yangınla Mücadele ...................................... 343

3. Tahliye ve Kaçış ................................................................................. 344

4. Güvenlik Tatbikatları.......................................................................... 345

5. Barınma .............................................................................................. 345

6. Helikopter Operasyonları ................................................................... 346

7. İşyerlerinin Denizlerde Konuşlandırılması – Güvenlik ve Sağlamlık...346

OTUZBİRİNCİ BÖLÜM

YERALTI MADEN İŞYERLERİNDE KURULACAK 

SIĞINMA ODALARI

I- GENEL BİLGİ........................................................................................ 347

II- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ..................................................... 347

A- İŞVERENİN SIĞINMA ODASI KURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ....... 347

B- İŞVERENİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ .................................. 348

III- SIĞINMA ODASININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ ................................ 349

IV- SIĞINMA ODASININ KONTROL VE BAKIMI................................. 351

V- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİM...................... 351İçindekiler xxxiii

OTUZİKİNCİ BÖLÜM

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE 

ETKİLERİNİN AZALTILMASI

I- GENEL BİLGİ........................................................................................ 353

II- YÖNETMELİĞİN UYGULANMAALANI.......................................... 353

A- YÖNETMELİĞİN İSTİSNALARI................................................... 353

B- YÖNETMELİĞİN KISMEN UYGULANACAĞI YERLER........... 354

III- TANIMLAR ........................................................................................... 354

IV- İŞLETMECİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.............................................. 356

A- İŞLETMECİNİN GENEL OLARAK YÜKÜMLÜLÜĞÜ............... 356

B- İŞLETMECİNİN YAPACAĞI BİLDİRİMLER............................... 356

C- KANTİTATİF RİSK DEĞERLENDİRMESİ ................................... 357

D- MÜMKÜN OLAN EN YÜKSEK ÖNLEM SEVİYESİ................... 358

E- BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ........................... 358

V- GÜVENLİK RAPORU HAZIRLANMASI........................................... 359

A- GÜVENLİK RAPORU .................................................................... 359

B- GÜVENLİK RAPORUNUN GÜNCELLENMESİ VEYA

GÜNCELLENEREK TEKRAR GÖNDERİLMESİ ........................ 362

VI- ACİL DURUM PLANLARI .................................................................. 363

A- DAHİLİ ACİL DURUM PLANI ...................................................... 363

B- HARİCİ ACİL DURUM PLANI....................................................... 365

C- ACİL DURUM PLANLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE

TATBİK EDİLMESİ......................................................................... 366

D- ACİL DURUM PLANLARININ UYGULANMASI....................... 366

VII- ÖZELLİKLİ DURUMLAR.................................................................... 367

A- KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ .............................................. 367

B- BÜYÜK BİR KAZA SONRASINDA İŞLETMECİ

TARAFINDAN SAĞLANMASI GEREKEN BİLGİLER............... 367

C- DOMİNO ETKİSİ............................................................................. 368

D- BİLDİRİM VE KAYIT SİSTEMİ .................................................... 369

E- GİZLİLİK.......................................................................................... 369

F- SAHA DENETİMLERİ.................................................................... 369

G- İDARİ TEDBİRLERİN UYGULANMA USULLERİ VE

YAPTIRIMLAR................................................................................ 370

1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İşin Durdurulması ................... 370xxxiv İçindekiler

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca İşin Durdurulması..... 371

3- Yaptırımlar .................................................................................... 373

VIII- EKLER ................................................................................................... 373

EK-1 TEHLİKELİ MADDELER .................................................................. 373

OTUZÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK 

SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER

I- GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT ÇALIŞILABİLECEK İŞLER 391

A- KURŞUN VE ARSENİK İŞLERİ .................................................... 391

B- CAM SANAYİİ İŞLERİ................................................................... 392

C- CIVA SANAYİİ İŞLERİ................................................................... 392

Ç- ÇİMENTO SANAYİİ İŞLERİ.......................................................... 393

D- KOK FABRİKALARIYLA TERMİK SANTRALLERDEKİ İŞLER. 393

E- ÇİNKO SANAYİİ İŞLERİ................................................................ 393

F- BAKIR SANAYİİ İŞLERİ................................................................ 394

G- ALÜMİNYUM SANAYİİ İŞLERİ................................................... 394

Ğ- DEMİR VE ÇELİK SANAYİİ İŞLERİ ............................................ 394

H- DÖKÜM SANAYİİ İŞLERİ............................................................. 394

I- KAPLAMACILIK İŞLERİ............................................................... 395

J- ASİT SANAYİİ İŞLERİ ................................................................... 395

K- AKÜMÜLATÖR SANAYİİ İŞLERİ................................................ 395

L- KAYNAK İŞLERİ ............................................................................ 395

M- MADENLERE SU VERME İŞLERİ................................................ 395

N- KAUÇUK İŞLENMESİ İŞLERİ ...................................................... 396

O- YERALTI İŞLERİ............................................................................. 396

Ö- RADYOAKTİF VE RADYOİYONİZAN MADDELERLE

YAPILAN İŞLER ............................................................................. 396

P- GÜRÜLTÜLÜ İŞLER....................................................................... 396

R- SU ALTINDA BASINÇLI HAVA İÇİNDE ÇALIŞMAYI

GEREKTİREN İŞLER ..................................................................... 396

S- PNÖMOKONYOZ YAPAN TOZLU İŞLER ................................... 396

Ş- TARIM İLAÇLARI .......................................................................... 396

II- GÜNDE YEDİ BUÇUK SAATTEN DAHAAZ ÇALIŞILMASIİçindekiler xxxv

GEREKEN İŞLER ................................................................................. 396

A- SU ALTINDA BASINÇLI HAVA İÇİNDE ÇALIŞMAYI

GEREKTİREN İŞLER (İNİŞ, ÇIKIŞ, GEÇİŞ DÂHİL)................... 397

B- CIVA İŞLERİ .................................................................................... 397

III- DİĞER HUSUSLAR.............................................................................. 397

A- BAŞKA İŞTE ÇALIŞTIRMA YASAĞI........................................... 397

B- FAZLA ÇALIŞMA YASAĞI............................................................. 398

C- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ......................................................... 398

D- İTİRAZLAR...................................................................................... 398

OTUZDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ

I- TANIMLAR ............................................................................................399

II- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ..................................................... 400

A- GENEL YÜKÜMLÜLÜK ................................................................ 400

B- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ............... 400

C- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE

KATILIMLARININ SAĞLANMASI............................................... 400

III- İŞYERİNDE KULLANILAN SAĞLIK VE GÜVENLİK

İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GENEL GEREKLER.................. 401

IV- İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER................ 404

V- BORU VE KAPLAR ÜZERİNDEKİ İŞARETLER İLE İLGİLİ

ASGARİ GEREKLER ........................................................................... 408

VI- YANGINLA MÜCADELE İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ

GEREKLER ........................................................................................... 409

VII- ENGELLER, TEHLİKELİ YERLER VE TRAFİK YOLLARINI

BELİRLEMEK İÇİN KULLANILAN İŞARETLER İLE İLGİLİ

ASGARİ GEREKLER ........................................................................... 410

VIII- IŞIKLI İŞARETLER İÇİN ASGARİ KURALLAR .............................. 411

IX- SESLİ SİNYALLER İÇİN ASGARİ KURALLAR............................... 412

X- SÖZLÜ İLETİŞİM İÇİN ASGARİ KURALLAR.................................. 412

XI- EL İŞARETLERİ İÇİN ASGARİ GEREKLER..................................... 413

XII- KALDIRMAARAÇLARIYLA YAPILAN İŞLEMLERDE

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ

GEREKLİLİKLER................................................................................. 416xxxvi İçindekiler

OTUZBEŞİNCİ BÖLÜM

TOZLA MÜCADELE

I- TANIMLAR ........................................................................................... 419

II- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ..................................................... 420

III- RİSK DEĞERLENDİRMESİ................................................................. 421

IV- TOZLA MÜCADELE KOMİSYONU .................................................. 421

V- TOZ ÖLÇÜMLERİ................................................................................ 422

VI- MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ...................................................... 422

VIII- SAĞLIK GÖZETİMİ............................................................................. 426

A- AKCİĞER RADYOGRAFİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.... 427

B- PNÖMOKONYOZ OLGULARININ BELİRLENMESİ ................. 428

C- PNÖMOKONYOZ TANISI ALAN ÇALIŞANLARIN

ÇALIŞMA DURUMU ...................................................................... 428

IX. KAYITLARIN SAKLANMASI............................................................. 428

X- ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRİLMESİ .................... 429

OTUZALTINCI BÖLÜM

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

I- YAPI İŞLERİNDE YÜKÜMLÜLÜKLER/SORUMLULUKLAR........ 431

A- İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI........................................ 431

B- İŞVEREN VE ALT İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI........ 432

C- PROJE SORUMLUSUNUN SORUMLULUKLARI....................... 432

D- DİĞER KİŞİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.................................... 432

II- SAĞLIK VE GÜVENLİK KOORDİNATÖRLERİNİN

GÖREVLENDİRİLMESİ VE GÖREVLERİ ........................................ 433

A- GÖREVLENDİRME......................................................................... 433

B- PROJE HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ GÖREVLERİ.................... 433

C- PROJE UYGULAMAAŞAMASINDAKİ GÖREVLERİ................ 433

III- SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI VE BİLDİRİM ................................. 434

A- SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI.................................................... 434

B- ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİM

VE BİLDİRİMDE YER ALACAK HUSUSLAR ............................ 434

IV- YAPILMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR.................................... 436

A- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ...................................... 436İçindekiler xxxvii

B- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE

KATILIMLARININ SAĞLANMASI............................................... 436

C- KULLANILAN MAKİNE, ARAÇ, EKİPMAN, MALZEME VE

ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ.................................................................... 436

V- YAPI İŞLERİ LİSTESİ .......................................................................... 436

VI- YAPI ALANINDAKİ ÇALIŞMA YERLERİ İÇİN GENEL ASGARİ

ŞARTLAR.............................................................................................. 438

A- YÜKSEKTE ÇALIŞMA................................................................... 438

B- KAPALI MEKANLARDAKİ ÇALIŞMA YERLERİ....................... 449

C- AÇIK MEKANLARDAKİ ÇALIŞMA YERLERİ ........................... 451

OTUZYEDİNCİ BÖLÜM

KADINLARIN GECE ÇALIŞTIRILMASININ

USUL VE ESASLARI

I- GENEL OLARAK.................................................................................. 465

II- KADINLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMASININ

USUL VE ESASLARI............................................................................ 465

A- KADINLARIN GECE ÇALIŞMA SÜRESİ..................................... 465

B- ULAŞIM............................................................................................ 465

C- SAĞLIK RAPORU ........................................................................... 466

D- EŞLERİN DURUMU........................................................................ 466

E- GEBELİK VE ANALIK DURUMU ................................................. 466

F- ÇALIŞANA HANGİ MEVZUAT UYGULANACAK?.................... 466

G- BELGELERİ SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ................................ 467

OTUZSEKİZİNCİ BÖLÜM

İŞVERENLERİN EMZİRME ODASI VE KREŞ (YURT) 

AÇMA YÜRKÜMLÜLÜĞÜ

I- ODA VE YURT AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ......................................... 469

A- ODAAÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ..................................................... 469

B- YURT/KREŞ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ........................................ 469

C- ODA VE YURT AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE ÇALIŞAN

SAYISININ BELİRLENMESİ......................................................... 470

D- ODA VE YURTLARDA İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ............ 470

II- ODA VE YURTLARDA BULUNACAK NİTELİKLER...................... 470xxxviii İçindekiler

III- ÇOCUKLARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER................................... 471

A- ODA VE YURTLARDAN FAYDALANACAK ÇOCUKLAR ...... 471

B- ÇOCUKLARIN KAYIT VE ÇIKIŞLARI......................................... 472

C- ÇOCUKLARIN MUAYENELERİ ................................................... 472

D- ÇOCUKLARIN BESLENMESİ....................................................... 473

IV- ODA VE YURTLARDA BULUNDURULACAK İLAÇ VE TIBBİ

GEREÇLER............................................................................................ 473

V- ÇALIŞACAK PERSONELİN NİTELİĞİ ............................................. 473

A- YÖNETİCİ........................................................................................ 473

B- SAĞLIK PERSONELİ...................................................................... 473

C- DİĞER PERSONEL.......................................................................... 474

VI- ORTAKLAŞA KURULAN ODA VE YURTLARIN YÖNETİMİ........ 474

VII- ODA VE YURTLARIN İLGİLİ KURUMLARA BİLDİRİLMESİ....... 474

OTUZDOKUZUNCU BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

I- 6331 SAYILI KANUNDA ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 477

II- ÇALIŞANLARIN EĞİTİMLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ............ 477

III- İŞÇİLERİN SORUMLULUĞU ............................................................. 478

IV- MEMURLARIN SORUMLULUKLARI............................................... 478

KIRKINCI BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ 

RİSKLERDEN KORUNMALARI

I- GÜRÜLTÜ NEDİR? .............................................................................. 479

II- GÜRÜLTÜDEN KAYNAKLANAN MESLEK HASTALIKLARININ

YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİ..................................................................... 479

III- GÜRÜLTÜNÜN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ......................... 479

IV- MARUZİYET EYLEM DEĞERLERİ VE MARUZİYET SINIR

DEĞERLERİ.......................................................................................... 480

V- MARUZİYETİN BELİRLENMESİ....................................................... 481

VII- MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI........................... 482

VIII- KİŞİSEL KORUNMA............................................................................ 483

IX- MARUZİYETİN SINIRLANDIRILMASI............................................ 484

X- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ .................... 484İçindekiler xxxix

XI- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE

KATILIMLARININ SAĞLANMASI.................................................... 485

XII- SAĞLIK GÖZETİMİ............................................................................. 485

KIRKBİRİNCİ BÖLÜM

YANGIN

I- TANIMLAR ........................................................................................... 487

II- YANGININ YAYILMASI, YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER VE

YANGIN TÜRLERİ............................................................................... 487

A- YANGININ YAYILMASI................................................................. 487

B- YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER............................................ 487

C- YANGIN TÜRLERİ.......................................................................... 488

D- YANGININ TÜRÜNE GÖRE HANGİ MADDELER

KULLANILARAK SÖNDÜRÜLMELİ........................................... 488

III- YANGIN GÜVENLİĞİ.......................................................................... 489

A- YANGIN GÜVENLİĞİNDEN KİM SORUMLUDUR? .................. 489

B- YANGIN GÜVENLİĞİ SORUMLUSUNUN BELİRLENMESİ..... 489

IV- YANGIN EKİPLERİNİN KURULUŞU, GÖREVLERİ VE

ÇALIŞMA ESASLARI .......................................................................... 490

A- EKİPLERİN KURULUŞU ............................................................... 490

B- EKİPLERİN GÖREVLERİ............................................................... 490

C- EKİPLERİN ÇALIŞMA ESASLARI................................................ 491

V- EĞİTİM .................................................................................................. 492

A- GENEL EĞİTİM............................................................................... 492

B- ÖZEL EĞİTİM.................................................................................. 492

VI- YANGIN SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER ......................... 493

A- YANGINA YAKALANILDIĞINDA YAPILMASI GEREKENLER493

B- ÜZERİMİZ TUTUŞMUŞSA YAPILMASI GEREKENLER(2)....... 493

C- YANGIN ÇIKTIĞINDA/YANGINI İLK GORDÜĞÜNÜZDE

YAPILMASI GEREKENLER.......................................................... 493

VII- TAŞINABİLİR SÖNDÜRME CİHAZLARI (YANGIN .............................

SÖNDÜRME TÜPLERİ)....................................................................... 494

A- CİHAZLARDA BULUNMASI GEREKEN SÖNDÜRME

MALZEMELERİ.............................................................................. 494

B- YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN SAYISI................................... 494xl İçindekiler

C- SÖNDÜRME CİHAZLARININ MONTAJI..................................... 495

D- SÖNDÜRME CİHAZLARININ BAKIMI....................................... 495

VIII- KAÇIŞ YOLU, ACİL ÇIKIŞ YOLU KAPI VE

MERDİVENLERİNİN ÖZELLİKLERİ İLE ACİL DURUM ....................

ASANSÖRÜ........................................................................................... 496

A- KAÇIŞ YOLLARI VE ÖZELLİKLERİ............................................ 496

B- KAÇIŞ YOLU GENİŞLİĞİ .............................................................. 497

1- Çıkış Genişliğinin Hesaplanması.................................................. 497

C- ACİL ÇIKIŞ SAYISI ......................................................................... 498

D- KAÇIŞ MERDİVENİ ÖZELLİKLERİ............................................. 498

E- KAÇIŞ YOLU KAPILARI................................................................ 499

F- ACİL DURUM ASANSÖRÜ ............................................................ 500

KIRKİKİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAĞLANMAYAN ÇALIŞANIN 

ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI

I- GENEL OLARAK.................................................................................. 501

II- ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKININ UYGULAMA

AŞAMALARI ........................................................................................ 501

A- CİDDİ VE YAKIN TEHLİKENİN BULUNMASI........................... 501

B- ÇALIŞANIN TALEBİ....................................................................... 502

C- KURULUN KARARI ...................................................................... 502

D- İŞİN DURDURULMAMIŞ OLMASI.............................................. 502

E- KURULUN KARARI OLUMLU OLURSA..................................... 502

III- ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKINA İLİŞKİN USULE

UYULMAMA HALLERİ ...................................................................... 502

IV- ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKININ SONUÇLARI................... 502

A- İŞÇİ ÇALIŞANLAR......................................................................... 502

B- MEMUR ÇALIŞANLAR.................................................................. 503

KIRKÜÇÜNCÜ BÖLÜM

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDAKİ KANUNDA 

YER ALAN PARA CEZALARI İTİRAZ VE DAVA YOLLARI

I- İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI .............................. 505

II- İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İDARİ MAKAMLARA

İTİRAZ .................................................................................................. 505İçindekiler xli

III- İDARİ PARA CEZALARINDA KABAHATLER KANUNU

UYGULAMASI ..................................................................................... 505

IV- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA

KANUNDA YER ALAN PARA CEZALARI HAKKINDA

KABAHATLER KANUNU UYGULAMASI ...................................... 506

A- İDARİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ.................... 506

B- İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİ......................................... 506

C- KANUN YOLUNA BAŞVURMADAN İDARİ PARA

CEZASININ ÖDENMESİNDE İNDİRİM....................................... 506

D- İDARİ PARA CEZALARININ ARTIŞI ........................................... 507

E. KABAHATLERDE SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI..................... 507

G- KABAHATLERDE YERİNE GETİRME ZAMANAŞIMI.............. 507

H- KABAHATLERDE SORUMLULUK (HAKKINDA İDARİ

PARA CEZASI UYGULANMAYACAK OLANLAR).................... 508

I- KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME................................................ 508

İ- MAHKEME MASRAFLARININ VE VEKALET ÜCRETİNİN

ÖDENMESİ...................................................................................... 508

V- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA

KANUNA GÖRE UYGULANAN PARA CEZALARINA İTİRAZ..... 509

A- İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI SULH CEZA

HAKİMLİĞİNE BAŞVURU ........................................................... 509

B- İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN SULH CEZA

MAHKEMESİNİN KARARINA İTİRAZ ....................................... 511

EKLER ........................................................................................................... 512

ÇAĞRI MERKEZLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ .......... 712

APARTMANLARDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ .................. 722

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİNDE RİSK

DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ......................................................... 732

GENEL YOLCU TAŞIMACILIĞI İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ

REHBERİ............................................................................................... 743

KASAPLARDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ........................... 752

KUAFÖRLERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ ........................ 762

KURU TEMİZLEMECİLERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

REHBERİ............................................................................................... 771

MUTFAK/LOKANTA/PASTANELERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

REHBERİ............................................................................................... 782xlii İçindekiler

OFİSLERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ ................................ 787

ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ

REHBERİ............................................................................................... 792

BAKKAL/MARKET/SÜPERMARKETLERDE RİSK

DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ......................................................... 797

BASIM SANAYİİ VE MATBAALARDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ

REHBERİ............................................................................................... 807

BOYA İŞLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ ..................... 818

DERİ VE TABAKLAMA İŞLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

REHBERİ............................................................................................... 827

KONAKLAMA HİZMETLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

REHBERİ............................................................................................... 839

TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ

REHBERİ............................................................................................... 851

TAKSİ İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ

REHBERİ............................................................................................... 865

RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE DİKKATE ALINACAK

ÇALIŞMASINDA TEHLİKE/TEHLİKE KAYNAKLARI................... 874

RİSK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU DÜZENLENEN TUTANAK........ 912

İŞYERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER

LİSTESİ (GENEL OLARAK) ............................................................... 913

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINCA GEREKLİ

PERİYODİK KONTROLLER............................................................... 914

ACIL DURUM EYLEM PLANI UYGULAMASI.................................... 926

ÇALIŞAN TEMSILCISI ATAMA YAZISI ................................................ 927

DESTEK ELEMANI ATAMA YAZISI....................................................... 928

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI ............................................. 929

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI EĞITIMLERININ

BELGELENDIRILME ÖRNEĞI........................................................ 935

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI HIZMET BEDELININ ÖDENMESI 

HAKKINDA DILEKÇE....................................................................... 936

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI HIZMET BEDELININ ÖDENMESI 

HAKKINDA BAŞVURU FORMU..................................................... 937

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI KURULU TOPLANTI TUTANAĞI ..... 939

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI KURULU KARARI HAKKINDA

IŞÇININ BILGILENDIRILMESI....................................................... 940

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU .................................................... 947

YARARLANILAN KAYNAKLAR ............................................................... 979

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Adnan Ağır 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre 

İşverenler Ne Yapmalı? Yaklaşım, Mart 2013, Sayı: 

243.

Adnan Ağır Mesleki Eğitim, Yayınlanmamış Ders Notları,

Ali Naci Yıldız & 

Fatma Gülay Gedikli 

& Burcu Küçükbiçer

Vardiyalı Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 

Konuları, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

Yayını, Ankara Kasım 2012.

Ali Saraç & 

Arif Temir

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Nasıl Verilecek? 

Yaklaşım Dergisi, Temmuz 2013, Sayı: 247.

Arif Temir Yılbaşından İtibaren Kümeste Uzman, Doktor Ve 

Hemşire Çalışacak, Güneş Gazetesi, 23.12.2013.

Arif Temir Çalışan Temsilcisi Seçmeyene Ceza Var, Güneş 

Gazetesi, 23.09.2013.

Arif Temir İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Göre İşyerlerinde 

Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak? Yaklaşım, 

Şubat 2013, Sayı: 242.

Arif Temir “İşyerleri Risk Değerlendirmesi Yapmak Zorunda”, 

Güneş 10.12.2012

Arif Temir “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre Bütün 

İşyerleri Risk Değerlendirmesi Yapacak”, Yaklaşım, 

Ocak 2013

Arif Temir “Konuta İş Güvenliği Uzmanı”, Güneş, 14.01.2013.

Arif Temir Acil Durum Planı Olmayana Ceza, Güneş Gazetesi, 

08.07.2013.

Arif Temir Acil Durum Planı Nasıl Yapılacak, Yaklaşım /Dergisi, 

Ağustos 2013, Sayı: 248.

Arif Temir İş Güvenliği Uzmanlarının Sayısı Neden Yetersiz? 

Güneş Gazetesi. 04.02.2013

Arif Temir İşyeri Hekimlerinin Çalışma Usul ve Esasları, 

Yaklaşım, Eylül 2013, Sayı: 249.980

Arif Temir İşyeri Hekimi Nasıl Çalışacak? Güneş, 22.07.2013

Arif Temir İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Nasıl Kurulur?, Güneş 

Gazetesi, 11.02.2013

Arif Temir 4857 sayılı İş Kanunundaki Para Cezalarına İlişkin 

Yargı Kararları, İş Teftiş Kurulu Yayın No:47 Ankara 

2011.

Arif Temir İşyeri Tehlike Sınıflarına Göre İşverenler Ne Zaman 

Uzman, Doktor ve Hemşire Çalıştırmaya Başlayacak, 

Yaklaşım Dergisi, Ocak 2014, Sayı: 253.

Arif Temir Yılbaşından İtibaren Berberlere, Hamamlara Devlet 

Para Verecek, Güneş Gazetesi, 26.12.2013.

Arif Temir Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşyerlerine İş Güvenliği 

Teşviki, Yaklaşım Dergisi, Nisan 2014, Sayı: 256.

Arif Temir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İşyerleri Nasıl 

Kapatılır? Yaklaşım, Ağustos 2008, Sayı: 188.

Arif Temir “Dikkat! İşyeriniz Kapanabilir”, Güneş Gazetesi, 

01.04.2013

Arif Temir “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Göre İşin 

Durdurulması (İşyerinin Kapatılması)”, Yaklaşım, 

Mayıs 2013, Sayı: 244.

Arif Temir Dikkat! İşyeriniz Kapanabilir, Güneş Gazetesi. 

01.04.2013

Arif Temir İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Göre İşin 

Durdurulması(İşyerinin Kapatılması), Yaklaşım 

Dergisi, Mayıs 2013, Sayı: 245.

Arif Temir İşveren Çalışanı Tozdan Koruyacak, Güneş, 11.11 

2013.

Arif Temir Kadınlar Gece Nasıl Çalıştırılır?, Güneş Gazetesi, 

09.09.2013.

Arif Temir Kadınların Gece Çalıştırılmasının Usul Ve Esasları, 

Yaklaşım Dergisi, Ekim 2013, Sayı: 250

Arif Temir Erkekler Kadın Olarak Sayılacak, Güneş 21.10.2013.981

Arif Temir Oynatmaya Az Kaldı, Güneş Gazetesi, 15.11.2013

Arif Temir İş Sağlığı ve Güvenliği Olmayan İşçi Ne Yapmalı? 

Güneş, 12.09.2011.

Arif Temir İş Hukukunda Para Cezaları İtiraz ve Dava Yolları, 2. 

Baskı, Yaklaşım Yayınları, Ankara, Ocak 2008.

Arif Temir “İş Mevzuatında Para Cezalarına İtiraz”, İş Denetim 

Bülteni, Ankara, Eylül 2006, Sayı: 27.

Arif Temir “İş Mevzuatında Para Cezalarına İtirazın Son 

Durumu”, Yaklaşım, Sayı: 172, Nisan 2007.

Arif Temir İş Hukuku Cezalarından Nasıl Kurtulunur? Yaklaşım, 

Ekim 2009, Sayı: 202.

Arif Temir 4857 sayılı İş Kanunundaki Para Cezalarına İlişkin 

Yargı Kararları, İş Teftiş Kurulu Yayın No: 47 Ankara 

2011.

Arif Temir İş Güvenliğine Yeni Teşvik Geldi, 28 Nisan 2015, 

Güneş Gazetesi. 

Arif Temir Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Ve Ondan Fazla Çalışanı 

Bulunan İşyerlerine Sağlanacak İşsizlik Sigortası Primi 

İşveren Payı Teşviki, Yaklaşım, 2019 Şubat, Sayı :

Arif Temir Durdurulan İşte İzinsiz Çalışmaya 5 Yıl Hapis, 

05.02.2016, Güneş Gazetesi.

Arif Temir Uzman, Hekimde Tarih Ertelendi 04.07.2017 Güneş 

Gazetesi.

Aydın Başbuğ İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Türkiye Şeker 

Sanayi İşçileri Sendikası Yayını, Ankara Mayıs 2013.

Cem Kılıç Bilgisayar Başındaki Çalışanın Gözü’de Patrondan 

Sorulacak, Akşam Gazetesi, 30.04.2013.

Hamza Sayan Yanıcı Gazların Oluşturduğu Patlayıcı Ortamların 

Tehlikelerine Karşı Alınacak İş sağlığı ve Güvenliği 

Önlemleri Yayınlanmamış Etüd Çalışması Ankara 

2013.

Huriye Kumral Yangın Dersi Notları982

Mustafa Özesen Yayınlanmamış Ders Notları

Muzaffer Koç İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmaması Nedeniyle 

İşçinin Çalışmaktan Kaçınması ve Fesih Hakkı, 

Yaklaşım Dergisi, Ağustos 2009, Sayı: 200.

Müjdat Şakar İşverenin İş Kazalarından Doğan Sorumluluğu, 

Yaklaşım / Mayıs 2013 / Sayı: 245

Nüvit Gerek Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Türk Metal 

Sendikası Yayınları, Ocak 1998.

Özlem Özkılıç İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevresel Etki Risk değerlendirmesi, MESS Yayınları, İstanbul, 2007.

Resul Kurt 10 Yılın Gözde Mesleği, Star Gazetesi 09.02.2013

Resul Kurt Herkes İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi, Seçkin 

Yayınevi, I. Baskı, Ankara 2013.

Resul Kurt İş Kazası Olmayan İşyerlerine Teşvik Geldi! 8 Ocak 

2019 Star Gazetesi.

Rüştü Uçan İş Sağlığı ve Güvenliği (A-B-C) Sınıfı Sınava 

Hazırlık, 1. Baskı, Alioğlu Matbaacılık, İstanbul 2013,

Rüştü Uçan & Arif 

Temir

İşin Durdurulması Komisyonunun (Heyetinin) 

Oluşumu ve Çalışma Usulü, Yaklaşım, Haziran 2013, 

Sayı: 24

Şükrü Kızılot Hocaya ‘Öğret, Denetle Ama Sen Uygulama’ Denir 

Mi? Hürriyet Gazetesi, 17.02.2013.

Şükrü Kızılot Yılbaşında Berberlere Hemşire ve Hekim, Hürriyet 

Gazetesi, 09.12.2013.

Şükrü Kızılot İnşaat Muhasebesi, Vergilendirilmesi, Mevzuatı ve 

Asgari işçilik Yaklaşım Yayınları Ankara 2014.

Şükrü Kızılot Dul Erkekler Kadın Sayılacak Hürriyet 12.03.2014.

Tahsin Sınav İşçilerin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı, Yeni Şafak 

Gazetesi, 17.12.2012.983

Tolga Pehlivan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bakımından Denetim 

Planlamasında Şirketlerde Web Tabanlı Uygulama, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2013.

Anayasa Mahkemesi E. 1990/28, K. 1991/11 T. 

16.10.1991 (Celal Tozan, İş Kazaları ve Meslek 

Hastalıkları Uygulamaları, Türkiye İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu Yayını, Ankara Ocak 2011, s. 244)

www.ariftemir.com

www.mevzuat.gov.tr

www.ahmetagar.com

www.yaklasim.com

www.bilgit.com

www.ailevecalisma.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

www.sgk.gov.tr

www.resulkurt.com

www.gunes.com

www.tbmm.gov.t

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar