Israrlı Takip Suçu

7406 Sayılı Yasaya Göre Yazılmış ve Güncellenmiş
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Erdener YURTCAN - Begüm İRTİŞ
ISBN: 9786050512113
425,00 TL 500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erdener YURTCAN, Begüm İRTİŞ
Baskı Tarihi 2022/06
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 582

Israrlı Takip Suçu

7406 Sayılı Yasaya Göre Yazılmış ve Güncellenmiş

Prof. Dr. Erdener YURTCAN, Av. Begüm İRTİŞ

  • Tehdit
  • Şantaj
  • Cebir
  • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
  • Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi
  • Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi
  • İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme
  • Konut Dokunulmazlığını Bozma
  • Ayrımcılık ve Nefret v.b. 

Kitabın 4. Basısını 2014 yılında İstanbul Barosu ile yapmıştık. Aradan geçen hayli uzun zamandan sonra, yeni basıyı bu yıl yayınlıyoruz.

Yani basının içeriğini sizlerle elbette paylaşacağız. Mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Ekip güçlendi, taze kan olarak

Av.Begüm İrtiş de kollarını sıvadı. Ne mutlu. Kitabın ismi dikkatinizi çekmiştir. 7406 sayılı Yasayla pozitif hukukumuza yeni bir suç katıldı. Suçun ismi, ısrarlı takip (TCK, md. 123/A).

Bu suçu çalıştık; kitabı zenginleştiren bir bölüm ortaya çıktı. Bu suçla ilgili olarak, ayrıntıya girmeden şu kadarını belirtmemiz uygun olur. Bu suç, suç

ve ceza politikası açısından bir ülkenin yasalarının, o ülkenin sosyal ve kültürel temeli ile bağdaşması ilkesinin bir uygulamasıdır.

Yeniliği vurgulamak amacıyla, kitabın bu basısına Israrlı Takip adını verdik. Hürriyete karşı öteki suçları daha sonra sıraladık.

Kitabın içeriğinde önemli değişiklikler var. 7406 Sayılı Yasa kitapta yer alan çok sayıda suçta değişiklik yaptı. Bunları kitapta bulacaksınız.

2014 tarihinden sonraki tüm yasa değişikliklerini ilgili maddelerde çalıştık. Son olarak, siyasal iktidarın kadına karşı işlenen suçları temel alan 6.

Yargı Paketinde (2022), hürriyete karşı suçlara ilişkin önemli değişiklikler var. Bunlar da 5. Basıya katkı sağladı.

Kitapta 2022 yılının Mayıs ayı itibariyle en yeni kararlara yer verdik.

Yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle.

5. BASIYA ÖNSÖZ...................................................................................... 5

İÇİNDEKİLER............................................................................................. 7

ISRARLI TAKİP (Madde 123/A)............................................................... 9

TEHDİT (Madde 106)................................................................................ 19

ŞANTAJ (Madde 107).............................................................................. 149

CEBİR (Madde 108)................................................................................. 187

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (Madde 109) ............ 277

ETKİN PİŞMANLIK (Madde 110) ........................................................ 373

TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ

UYGULANMASI (Madde 111)............................................................... 397

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKININ ENGELLENMESİ

(Madde 112) (6529 sayılı yasayla değişik metin) ................................... 401

KAMU HİZMETLERİNDEN YARARLANMA HAKKININ

ENGELLENMESİ (Madde 113)............................................................. 409

SİYASÎ HAKLARIN KULLANILMASININ

ENGELLENMESİ (Madde 114)............................................................. 421

İNANÇ, DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNİN

KULLANILMASINI ENGELLEME (Madde 115) .............................. 431

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLÂLİ (Madde 116) ................ 447

İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLÂLİ (Madde 117) ................ 541

SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ

ENGELLENMESİ (Madde 118)............................................................. 545

ORTAK HÜKÜM (Madde 119).............................................................. 549

8

HAKSIZ ARAMA (Madde 120).............................................................. 551

DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ

ENGELLENMESİ (Madde 121) ............................................................. 553

AYRIMCILIK VE NEFRET (Madde 122)

(6529 sayılı Yasayla değişik) .................................................................... 555

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA (Madde 123)........... 567

HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ (Madde 124)......................... 577

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar