Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İhsan AKÇİN
ISBN: 9786050517811
1.062,50 TL 1.250,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İhsan AKÇİN
Baskı Tarihi 2024/01
Baskı Sayısı 4
Boyut 17x25 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 944


SUNUŞ ..................................................................................................................................... 7

ÜÇÜNCÜ BASKIYA İLİŞKİN ÖNSÖZ ......................................................................................... 11

İKİNCİ BASKIYA İLİŞKİN ÖNSÖZ.............................................................................................. 13

BİRİNCİ BASKIYA İLİŞKİN ÖNSÖZ............................................................................................ 15

İÇİNDEKİLERİ ......................................................................................................................... 17

KISALTMALAR........................................................................................................................ 33


ZİMMET (M.247)


ZİMMET ............................................................................................................. ........... 35

I- KORUNAN HUKUKİ DEĞER ........................................................................................ 36

II- SUÇUN UNSURLARI................................................................................................... 37

1- MADDİ UNSURLAR .................................................................................................. 37

A- Fail................................................................................................................... 37

▫ Kararlar....................................................................................................... 45

▫ Suç Tarihinin Belirlenmesi .......................................................................... 45

▫ Adliye Çalışanları ........................................................................................ 46

▫ Yazı İşleri Müdürü....................................................................................... 46

▫ Zabıt Katibi-Mübaşir-Seçim Müdürleri ....................................................... 46

▫ Emanet Memurları ..................................................................................... 48

▫ İcra Müdür ve Yardımcıları ......................................................................... 48

▫ İnfaz Koruma Memurları ............................................................................ 49

▫ Avukatlar .................................................................................................... 49

▫ Avukatların Uyması Gereken Etik Kurallar.................................................. 49

▫ Menfaat Çatışması...................................................................................... 51

▫ Avukatların Hapis Hakkı.............................................................................. 55

▫ Avukatların Cezai Sorumlulukları................................................................ 57

▫ Baroda Çalışan Personel ............................................................................. 61

AÇIKLAMA ..............................................................................................................................62

▫ Apartman Yöneticileri................................................................................. 69

▫ Bakanlar...................................................................................................... 70

▫ Belediye Çalışanları..................................................................................... 71

AÇIKLAMA ..............................................................................................................................72

▫ Belediyelerin İştirakiyle Kurulan Şirketler................................................... 73

AÇIKLAMA ..............................................................................................................................75

▫ Bilirkişi-Tercüman-Tanık ............................................................................. 76


18 İçindekiler

AÇIKLAMA ..............................................................................................................................77

▫ Çiftçi Malları Koruma Başkanı..................................................................... 78

▫ Dernekler-Yardım Toplama Yasası.............................................................. 79

AÇIKLAMA ..............................................................................................................................81

▫ Kamu Yararına Çalışan Dernekler ............................................................... 81

AÇIKLAMA ..............................................................................................................................83

▫ Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları..................................................... 87

AÇIKLAMA ..............................................................................................................................88

▫ İGDAŞ.......................................................................................................... 89

▫ İstanbul Menkul Kıymetler Borsası............................................................. 90

▫ Kamu Bankaları........................................................................................... 90

AÇIKLAMA ..............................................................................................................................91

▫ Kamu İktisadi Teşebbüsleri......................................................................... 91

▫ Kooperatif Çalışanları ................................................................................. 93


▫ Kooperatifin Tüzel Kişilik Kazanması- Yönetim Kurulu Üyeleri-

Kooperatif Memurları................................................................................. 93


▫ Kooperatif Yönetim Kurulunun Seçimi-Üye Sayısı-Başkan ve

Üyelerin Kooperatifin Ortağı Olmaları Gerekir-Yönetim Kurulu

Üyeliğine Engel Sabıka................................................................................ 96

▫ Kooperatif Denetim Kurulu Üyeleri ............................................................ 98

▫ Kooperatif Genel Kurulunun Hesapları İbra Etmesi.................................... 99

▫ Kooperatife Ait Olmayan Malın Zimmete Geçirilmesi-Yönetim

Kurulu Üyelerinin Kooperatifle Ticaret Yasağı .......................................... 100

▫ Kooperatifin Amacının Gerçekleşmesi-Tasfiyesi....................................... 101

AÇIKLAMA ............................................................................................................................104

▫ Tarım Kredi Kooperatifi ............................................................................ 105

▫ Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi........................................................... 105

▫ Sulama Kooperatifi ................................................................................... 107

▫ Tarım Satış Kooperatifi ............................................................................. 107

▫ Esnaf Kefalet Kooperatifi .......................................................................... 107

▫ Kolluk Kuvvetleri....................................................................................... 108

▫ Çarşı ve Mahalle Bekçileri......................................................................... 108

AÇIKLAMA ............................................................................................................................109

▫ Köy Muhtarları.......................................................................................... 109

▫ Köy İhtiyar Heyeti Üyeleri......................................................................... 111

▫ Köylere Hizmet Götürme Birliği ................................................................ 111

▫ Mera Yönetim Birliği................................................................................. 113

▫ Mahalle Muhtarları................................................................................... 114

▫ Noterler .................................................................................................... 115

▫ Noterlerin Görevlerinin Kapsamı.............................................................. 117

▫ Noter Çalışanları ....................................................................................... 118


İçindekiler 19

AÇIKLAMA ............................................................................................................................119

▫ Okul Aile Birliği ve Okul Müdürü............................................................... 124

▫ Orman İşletmesi Çalışanları ...................................................................... 125

▫ Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşlar.............................................. 125

AÇIKLAMA ............................................................................................................................127

▫ Özel Güvenlik Görevlileri .......................................................................... 129

▫ Özel Öğretim Kurumları............................................................................ 129

AÇIKLAM ..............................................................................................................................130

▫ Özel İdare Çalışanları ................................................................................ 130

▫ PTT Çalışanları........................................................................................... 131

▫ Posta Dağıtıcıları....................................................................................... 133

▫ PTT Acenteleri .......................................................................................... 133

▫ RTÜK Çalışanları........................................................................................ 135

AÇIKLAMA ............................................................................................................................135

▫ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler ........... 136

AÇIKLAMA ............................................................................................................................138

▫ Spor-Toto Teşkilatı.................................................................................... 141

▫ Sayısal Loto Bayileri .................................................................................. 141

AÇIKLAMA ............................................................................................................................145

▫ SGK Çalışanları .......................................................................................... 148

▫ Siyasi Partiler Yasasına Tabi Olanlar ......................................................... 148

▫ Sözleşmeli Personel .................................................................................. 149

▫ Sulama Birliği Çalışanları........................................................................... 151

▫ TCDD Çalışanları........................................................................................ 152

AÇIKLAMA ............................................................................................................................153

▫ THY Çalışanları .......................................................................................... 154

▫ TOBB ve Sanayi ve Ticaret Odası .............................................................. 155

▫ Ticaret Sicili Müdür ve Yardımcıları İle Diğer Personeli ............................ 157

▫ TRT Çalışanları .......................................................................................... 158

AÇIKLAMA ............................................................................................................................158

▫ Türk Standartları Enstitüsü ....................................................................... 159

▫ Türk Telekomünikasyon A.Ş Çalışanları .................................................... 160

▫ Vakıflar ..................................................................................................... 162

AÇIKLAMA ............................................................................................................................166

▫ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu ve Sosyal

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları........................................................ 172

AÇIKLAMA ............................................................................................................................174

▫ YÖK ve Üniversite Çalışanları.................................................................... 176

▫ Vakıf Üniversiteleri ................................................................................... 178

AÇIKLAMA ............................................................................................................................178

▫ Vasi ve Kayyumlar..................................................................................... 179


20 İçindekiler

▫ Yapı Denetim Elemanları .......................................................................... 181

▫ Yüklenici Firma Çalışanları ........................................................................ 183

▫ Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği....................................................... 184

B- Suçun Konusu................................................................................................. 185

a- Suçun Konusu Olarak Mal....................................................................... 185

▫ Kararlar .............................................................................................. 188

▫ Malın Kapsamı.................................................................................... 188

▫ Zimmet Suçunun Maddi Konusunu Oluşturan Malın Ekonomik

Değer Taşıması................................................................................... 191

▫ Hoşgörülebilir Zimmet ....................................................................... 193

b- Zimmete Konu Malın Aidiyeti ................................................................. 193

▫ Kararlar .............................................................................................. 194

c- Suç Konusu Malın Zilyetliğinin Kamu Görevlisine Görev Nedeniyle

Devredilmiş Olması veya Koruma ve Gözetimiyle Yükümlü Olması........ 195

aa- Zilyetliği Kendisine Devri.................................................................. 195

▫ Kararlar ....................................................................................... 199

bb- Zilyetliğin Devrinin Görev Nedeniyle Olması ................................... 200

▫ Kararlar ....................................................................................... 201

▫ Zilyetliğin Devrinin Görev Nedeniyle Olması............................... 201

▫ Fiili Olarak Görevi Yürütme-Yazılı veya Sözlü Görevlendirme..... 205

▫ Adli-İdari-Yasal Engel Bulunmaması............................................ 208

▫ Adliye Çalışanları......................................................................... 208

▫ Belediye Zabıta Memurları.......................................................... 208

AÇIKLAMA ............................................................................................................................209

▫ Çiftçi Mallarını Koruma Bekçileri................................................. 209

AÇIKLAMA ............................................................................................................................210

▫ Kolluk Kuvvetleri ......................................................................... 210

▫ Köy Muhtarlarının Görevlerinin Kapsamı.................................... 211

▫ Posta Dağıtıcıları ......................................................................... 214

▫ Özel Güvenlik Görevlileri............................................................. 214

AÇIKLAMA ............................................................................................................................215


▫ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali

Müşavirler .................................................................................. 215

cc- Koruma ve Gözetimiyle Yükümlü Olma ........................................... 216

▫ Kararlar ....................................................................................... 221

C- Hareket ve Netice .......................................................................................... 223

▫ Kararlar .............................................................................................. 225

▫ Zimmete Geçirme .............................................................................. 225

▫ Kamu Görevlisinin Malı Özgülendiği Amacı Dışında, Başka Bir

Kamu Gereksiniminde Kullanması...................................................... 226


İçindekiler 21

▫ Başkasının Zimmetine Geçirme.......................................................... 226

a- Basit Zimmet........................................................................................... 227

▫ Kararlar .............................................................................................. 228

D- Suçun Nitelikli Unsurları................................................................................. 230

a- Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur ........................................... 230

aa- Nitelikli Zimmet ............................................................................... 230

▫ Kararlar ....................................................................................... 234

▫ Hileli Davranışların Aldatıcı Nitelikte Olması............................... 234

▫ Zimmet ve Miktarının Daire Dışı, Beyan veya Belgelerle

Saptanması.................................................................................. 236

▫ Çift İmzayla Çekilmesi Gereken Paranın, Tek İmzayla

Çekilmesi..................................................................................... 239

▫ Gerçek Dışı Sarf Belgesi-Ödenenden Fazla Tediye-Tahsil

Edilenden Az Tahsilat Makbuzu Düzenlenmesi........................... 240

▫ Eyleme Gasp-Hırsızlık Süsü Vermek ............................................ 242


▫ Belgeleri Yok Etmek-Hiç Düzenlememek-İbraz Etmemek-

Yakmak-Bilgisayara Hiç İşlememek-Yazılı Kayıtları İptal


Etmek .......................................................................................... 245

▫ Belgelerde Sahtecilik Yapmak Suretiyle Nitelikli Zimmet............ 249

b- Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur .............................................. 251

aa- Kullanma Zimmeti............................................................................ 251

▫ Kararlar ....................................................................................... 253

▫ Basit Kullanma Zimmeti .............................................................. 253

▫ Nitelikli Kullanma Zimmeti.......................................................... 256

2- MANEVİ UNSUR .................................................................................................... 258

▫ Kararlar........................................................................................................... 259

▫ Genel Olarak................................................................................................... 259

▫ Kooperatif Başkanının Tek Başına Hareket Etmesi......................................... 267

▫ Köy Muhtarının Zimmet Kastı......................................................................... 270

III- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ........................................................................... 271

1- Teşebbüs............................................................................................................... 271

▫ Kararlar........................................................................................................... 276

2- İştirak .................................................................................................................... 276

▫ Kararlar........................................................................................................... 280

3- İçtima .................................................................................................................... 284

▫ Kararlar........................................................................................................... 295

▫ Aynı Suç İşleme Kararı-Aynı Neviden Fikri İçtima (m.43/2) ............................ 295

▫ Aynı Kurum-Farklı Kuruma Karşı Zimmet ....................................................... 297

▫ Farklı Neviden Fikri İçtima (m.44)................................................................... 297

▫ Aynı Zaman-Değişik Zaman ............................................................................ 298


22 İçindekiler

▫ Zincirleme Zimmet Suçu (m. 43/1) ................................................................. 300

▫ Suçlardan Birinin Tamamlanmış, Diğerinin Teşebbüs Aşamasında

Kalması ........................................................................................................... 301


▫ Sanığın Hükümden Önce veya Sonra Başka Zimmetinin Ortaya Çıkması-

İddianamenin Kapsamı-Fiili ve Hukuki Kesinti ................................................ 302


▫ Basit-Nitelikli-Kullanma Zimmeti Suçlarının Birlikte Gerçekleştirilmesi.......... 306

▫ Zimmet Suçunun Diğer Suçlarla İçtimaı-Başka Suça Dönüşmesi .................... 308

▫ Bileşik Suç (m.42)............................................................................................ 309

IV- CEZAYI KALDIRAN VEYA AZALTAN ŞAHSİ SEBEPLER ................................................. 310

1- Genel Olarak ......................................................................................................... 310

2- Etkin Pişmanlık (m.248)-Gönüllü Vazgeçme (m.36).............................................. 311

AÇIKLAMA ............................................................................................................................312

▫ Kararlar..................................................................................................... 317

A- Zimmete Geçirilen Malın Aynen İade Edilmesi veya Uğranılan Zararın

Tamamen Tazmin Edilmesi ............................................................................ 319

▫ Kararlar .............................................................................................. 322

▫ Uğranılan Zararın Saptanması- Tamamen Ödenmesi ........................ 322

▫ İade ve Tazminin Aynen veya Nakden Olması.................................... 325

▫ Yabancı Ülke Paralarının Zimmete Geçirilmesi-Zararın

Saptanması......................................................................................... 326

▫ İştirak Halinde Suç İşleyen Sanıklardan Birinin Uğranılan Zararı

Tazmin Etmesinin, Diğer Sanıklara Etkisi............................................ 326

▫ Uğranılan Zararın Üçüncü Şahıslar Tarafından Tazmini ..................... 327

a- Soruşturmaya Başlamadan Önce............................................................ 329

▫ Kararlar .............................................................................................. 337

▫ Soruşturmaya Başlamadan Önce ....................................................... 337

▫ Ödeme İradesi.................................................................................... 339

b- Kovuşturmaya Başlamadan Önce ........................................................... 341

▫ Kararlar .............................................................................................. 344

c- Hükümden Önce ..................................................................................... 345

▫ Kararlar .............................................................................................. 347

3- Elde Edilen Yararın Azlığı (m.249) ......................................................................... 347

▫ Kararlar........................................................................................................... 349

V- SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YÖNTEMİ............................................................. 351

1- Genel Olarak ......................................................................................................... 351

▫ Kararlar..................................................................................................... 355

▫ Davanın İddianameyle Açılması-Suç Niteliğinin Değişmesi-Durma

Kararı ........................................................................................................ 355

▫ İddianamenin Kapsamı-Hükmün Konusu ................................................. 357

▫ İddianamenin Reddi.................................................................................. 359

▫ İddianamenin Tebliği ................................................................................ 360


İçindekiler 23

▫ Sanığın Duruşmalarda Hazır Bulundurulması ........................................... 360

▫ Sanıkların Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) Üzerinden

Duruşmalara Katılması.............................................................................. 361

▫ Sanığın Sorgusu-İddianamenin Okunması ................................................ 362

▫ Sanığın İstinabe Suretiyle Sorgusu............................................................ 363

▫ Ceza Sorumluluğu Bulunmayan Sanığın Sorgusu...................................... 364

▫ Sanığın Nüfus ve Sabıka Kaydı .................................................................. 365

▫ Zorunlu Müdafi Tayini .............................................................................. 366

▫ Zorunlu Müdafi Yokluğunda Duruşma...................................................... 367

▫ Sanık ve Müdafinin Mazeret Beyanında Bulunması ................................. 368

▫ Sanığa Son Sözün Verilmesi ...................................................................... 369

▫ Hakimin Davaya Bakamaması ve Reddi .................................................... 370

▫ Tek Tanığın Duruşmada Dinlenmesi-Dinlenmesi Reddedilen Tanık

veya Uzman Kişinin Duruşma Günü Hazır Edilmesi .................................. 370

▫ Cumhuriyet Savcılarının Görevleri............................................................ 371

▫ Cumhuriyet Savcısının Bildirimine Rağmen Mal Beyanında

Bulunmama .............................................................................................. 373

▫ Delillerin Takdiri-Hukuka Uygun Olarak Elde Edilmesi ............................. 373

▫ İkrarın Bölünmezliği.................................................................................. 375

▫ Belgelerin Güvenilirliği-Derdest Bir Dava Delilinin Soruşturmaya

Konu Edilemeyeceği ................................................................................. 375

▫ Senetle İspat............................................................................................. 377

▫ Zamanaşımı-Verilmesi Gereken Karar ...................................................... 378

▫ Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi .......................................................... 379

▫ Zamanaşımının Durması ........................................................................... 383

▫ Zamanaşımının Sirayeti ............................................................................ 385

▫ Görevli Mahkeme-Birlikte Görülemeyecek Davalar ................................. 387

A- Görevleri veya Sıfatları Sebebi ile Özel Soruşturma ve Kovuşturma

Usulüne Tabi Olanlar...................................................................................... 389

a- Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları-Adayları-En Üst Dereceli

Kolluk Amirleri Hakkında Soruşturma-Kovuşturma ................................ 391

▫ Kararlar .............................................................................................. 394

b- Avukatlar ve Stajyer Avukatlar Hakkında Soruşturma-Kovuşturma........ 399

▫ Kararlar .............................................................................................. 400

c- Noterler Hakında Soruşturma-Kovuşturma ............................................ 403

▫ Kararlar .............................................................................................. 404

d- Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları, En Üst Dereceli Kolluk

Amirleri, Avukatlar ve Noterler Hakkında Kovuşturma İznini

Müteakip Yapılacak İşlemler................................................................... 404

▫ Kararlar .............................................................................................. 407


24 İçindekiler


e- Devlet ve Vakıf Yükseköğrenim Kurumu Görevlileri Hakkında

Soruşturma, Kovuşturma ........................................................................ 412

▫ Kararlar .............................................................................................. 416

▫ Konuya İlişkin Danıştay Kararları........................................................ 416

▫ Konuya İlişkin Yargıtay Kararları......................................................... 420


f- Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar Hakkında Soruşturma-

Kovuşturma............................................................................................. 423


▫ Kararlar .............................................................................................. 428

▫ Bakanlar ve Milletvekilleri Bakımından Dava Zamanaşımının

Belirlenmesi ....................................................................................... 430

VI- KAMU DAVASINA KATILMA .................................................................................... 432

▫ Kararlar.................................................................................................................... 438

▫ Genel Olarak............................................................................................................ 438

▫ Kovuşturma Aşamasında Şikayetinden Vazgeçen Müştekinin, Sonradan

Davaya Katılması ..................................................................................................... 440

▫ Kamu Davasına Katılma Usulü................................................................................. 441

▫ Vesayet Altına Alınan Kişinin Davaya Katılması....................................................... 442

▫ Belediye Çalışanları Hakkında Açılan Davalara Katılma........................................... 443

▫ Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Personeli Hakkında Açılan Davalara

Katılma .................................................................................................................... 443

▫ Kooperatif Görevlileri Hakkında Açılan Davalara Katılma ....................................... 444

▫ Köy Muhtarı Hakkında Açılan Davaya Katılma ........................................................ 445

▫ Noter Çalışanları Hakkında Açılan Davalara Katılma ............................................... 446

▫ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Görevlileri Hakkında Açılan Davalara

Katılma .................................................................................................................... 447

▫ Üniversiteler............................................................................................................ 447

▫ Ziraat Odası Çalışanları Hakkında Açılan Davalara Katılma ..................................... 447

VII- BİLİRKİŞİ TETKİKATI................................................................................................. 448

▫ Kararlar.................................................................................................................... 451

VIII- YAPTIRIM ............................................................................................................... 453

▫ Kararlar.................................................................................................................... 467

▫ Temel Cezanın Belirlenmesi-Bireyselleştirilmesi ..................................................... 467

▫ Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebeplere İlişkin Hükmün ve

Diğer Hükümlerin Uygulama Sırası.......................................................................... 468

▫ Hüküm Kurulmasının Unutulması ........................................................................... 469

▫ Hükümde Uygulama Hatası-Hesap Hatası-Yazım Hatası-Esas Olan Karar ............... 469

▫ Akıl Hastalığı Nedeniyle Kurulacak Hüküm.............................................................. 473

▫ Suç Niteliğinden (Vasıftan) Beraat Kararı Verilemeyeceği....................................... 474

▫ Yaptırım İçeren Maddede Yer Alan Misli-Katı Kavramı ........................................... 475

▫ İkinci Yanılgılı Uygulama- Aleyhe Değiştirmeme Kuralı ........................................... 476


İçindekiler 25

▫ Hakimlerden Birinin Hükmü İmza Edemeyecek Hale Gelmesi-Duruşma

Tutanağında İmza Noksanın Bulunması .................................................................. 478

▫ Hakimin Gerekçeli Kararı Yazamadan Ölmesi.......................................................... 478

▫ Temyiz Süresi-Temyiz Tarihi .................................................................................... 478

▫ Adli Tatil-Temyiz Süresi ........................................................................................... 480

▫ Ulusal Bayram ve Genel Tatiller-Temyiz Süresi ....................................................... 481

▫ Temyizde Yarar-Durma ve Düşme Kararları-Temyizi Kabil Olmayan Kararlar ......... 482

▫ Temyiz İncelenmesinin Koşulu ve Sınırı-İstinaf Kararlarına Karşı Temyiz

İsteminin Süresi....................................................................................................... 485

▫ Katılanın Ölmesi ...................................................................................................... 489

▫ Katılanın Temyizden Vazgeçmesi ............................................................................ 489

▫ Sanık veya Müdafiinin Temyizden Vazgeçmesi ....................................................... 490

▫ Cumhuriyet Savcısının Temyizi-Temyizden Vazgeçmesi.......................................... 491

▫ Güvenlik Tedbirleri-Aleyhe Değiştirmeme Yasağı-Kazanç Müsaderesi ................... 493

▫ Kendisini Vekille Temsil Ettiren Sanık Vekiline Ücreti Vekalet Tayini ...................... 499

▫ Zamanaşımı- Beraat ................................................................................................ 501

▫ Hükmün Kesinleşmesinden Önce Zamanaşımının Dolması..................................... 502

▫ Bozmadan Sonra Taraflara Çağrı Kağıdı Çıkarılması ................................................ 503

▫ Direnme................................................................................................................... 504

▫ Kabule Göre Bozmaya Karşı Yargıtay C.Başşsavcılığının İtirazı ................................ 505

▫ Uymanın Sonuçları .................................................................................................. 505

▫ Bozmanın Sirayeti.................................................................................................... 506

▫ Yargılamanın Yenilenmesi-Zamanaşımı................................................................... 508


İRTİKAP (M.250)


İRTİKAP ........................................................................................................................ 511

I- KORUNAN HUKUKİ DEĞER ...................................................................................... 513

▫ Kararlar.................................................................................................................... 514

II- SUÇUN UNSURLARI................................................................................................. 515

1- MADDİ UNSURLAR ................................................................................................ 515

A- Fail.................................................................................................................. 515

▫ Kararlar..................................................................................................... 519

▫ Genel Olarak............................................................................................. 519

▫ Yüklenici Firma Çalışanları ........................................................................ 520

B- Suçun Konusu................................................................................................. 521

▫ Kararlar..................................................................................................... 523

C- Hareket ve Netice .......................................................................................... 524

a- İcbar Suretiyle İrtikap.............................................................................. 524

aa- Görevin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanılması .............................. 524

Kararlar ............................................................................................ 526


26 İçindekiler

Kamu Görevlisi Sıfatının Kötüye Kullanılması .................................. 526

İşin Kamu Görevlisinin Görev ve Yetki Alanına Girmesi ................... 527

bb- İcbar................................................................................................. 530

▫ Kararlar ....................................................................................... 536

▫ Mağdurun Meşru Zeminde Bulunması ....................................... 536

▫ Cebrin Belirli Şiddet, Ciddiyet ve İşlemin Yapılmasında Önce

Olması ......................................................................................... 539

b- İkna Suretiyle İrtikap............................................................................... 544

aa- Görevin Sağladığı Güvenin Kötüye Kullanılması .............................. 544

▫ Kararlar ....................................................................................... 546

bb- İkna .................................................................................................. 550

▫ Kararlar ....................................................................................... 554

c- Hatadan Yararlanmak Suretiyle İrtikap................................................... 558

▫ Kararlar ....................................................................................... 560

d- Yararın/Menfaatin Sağlanması veya Bu Yolda Vaatte Bulunulması........ 562

aa- Sağlama ........................................................................................... 562

bb- Vaat Etme ........................................................................................ 563

▫ Kararlar ....................................................................................... 564

▫ Yararın/Menfaatin Bir Başka Kamu Gereksinimi İçin

Sağlanması .................................................................................. 564

2- MANEVİ UNSUR .................................................................................................... 565

▫ Kararlar .......................................................................................................... 566

III- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ........................................................................... 570

1- Teşebbüs .............................................................................................................. 570

▫ Kararlar .......................................................................................................... 575

▫ İcbar Suretiyle İrtikap Suçuna Teşebbüs ........................................................ 575

▫ İkna Suretiyle İrtikap Suçuna Teşebbüs ......................................................... 577

2- İştirak .................................................................................................................... 578

▫ Kararlar .......................................................................................................... 580

3- İçtima .................................................................................................................... 583

▫ Kararlar .......................................................................................................... 589

▫ Zincirleme Suç Halinde İşlenmesi (m.43/1).................................................... 589

▫ Aynı Neviden Fikri İçtima (m.43/2) ................................................................ 589

▫ Farklı Neviden Fikri İçtima (m.44) .................................................................. 592

▫ Eylemde İrtikap Suçunun Unsurlarının Bulunmaması-Suç Niteliğinin

Değişmesi....................................................................................................... 593

IV- SUÇU ETKİLEYEN NİTELİKLİ HALLER ......................................................................... 597

1- Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal (Failin Sıfatından Kaynaklanan

Cezayı Ağırlaştırıcı Neden) .................................................................................... 597


İçindekiler 27

▫ Kararlar .......................................................................................................... 598

2- Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal (Elde Edilen Yarar/Menfaatin Azlığı)....... 598

▫ Kararlar .......................................................................................................... 599

V- SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YÖNTEMİ ............................................................ 601

▫ Kararlar.................................................................................................................... 607

▫ Görevli Mahkeme.................................................................................................... 609

VI- KAMU DAVASINA KATILMA .................................................................................... 609

▫ Kararlar.................................................................................................................... 614

VII- YAPTIRIM ............................................................................................................... 616

▫ Kararlar.................................................................................................................... 619

▫ Zamanaşımı ............................................................................................................. 621


DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ (M.251)


DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ ....................................................................................... 623

I- KORUNAN HUKUKİ DEĞER ...................................................................................... 623

II- SUÇUN UNSURLARI................................................................................................. 624

1- MADDİ UNSURLAR ................................................................................................ 624

A- Fail.................................................................................................................. 624

▫ Kararlar..................................................................................................... 625

B- Hareket ve Netice .......................................................................................... 629

a- Genel Olarak ........................................................................................... 629

b- Zimmet veya İrtikap Suçunun İşlenmesine Kasten Göz Yumma ............. 630

▫ Kararlar .............................................................................................. 631

c- Denetim Görevini İhmal Ederek, Zimmet veya İrtikap Suçunun

İşlenmesine İmkan Sağlama.................................................................... 632

▫ Kararlar .............................................................................................. 634

▫ Kamu Davasına Katılma .................................................................... 640

2- MANEVİ UNSUR .................................................................................................... 642

▫ Kararlar .......................................................................................................... 643

III- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ........................................................................... 646

1- Teşebbüs............................................................................................................... 646

2- İştirak .................................................................................................................... 646

3- İçtima .................................................................................................................... 647

▫ Kararlar .......................................................................................................... 648

IV- SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YÖNTEMİ ............................................................ 649

▫ Kararlar .......................................................................................................... 650

V- YAPTIRIM ............................................................................................................... 652


28 İçindekiler


RÜŞVET (M.252)


RÜŞVET ......................................................................................................................... 655

I- GENEL OLARAK ....................................................................................................... 663

▫ Kararlar.................................................................................................................... 665

II- KORUNAN HUKUKİ DEĞER ...................................................................................... 666

▫ Kararlar.................................................................................................................... 667

III- SUÇUN UNSURLARI................................................................................................. 667

1- MADDİ UNSURLAR ................................................................................................ 667

A- Fail.................................................................................................................. 667

a- Rüşvet Alma Suçu Yönünden .................................................................. 667

▫ Kararlar .............................................................................................. 674

▫ Belediye Çalışanları ............................................................................ 674

▫ Bilirkişiler-Tercümanlar ...................................................................... 674

▫ Halk Bankası Çalışanları...................................................................... 675

▫ Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) Personeli ........................................... 675

▫ Kolluk Kuvvetleri-Geçici Köy Korucuları ............................................. 676

▫ Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri-Bakanlık

Temsilcisi............................................................................................ 677

▫ Köy ve Mahalle Muhtarları................................................................. 678

▫ Özel Öğretim Kurumu Çalışanları ....................................................... 678

▫ Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çalışanları.......................................... 679

▫ Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Çalışanları .................................... 680

▫ TSE Çalışanları .................................................................................... 681

b- Rüşvet Verme Suçu Yönünden................................................................ 682

▫ Kararlar .............................................................................................. 682

B- Suçun Konusu................................................................................................. 682

▫ Kararlar..................................................................................................... 685

▫ Menfaatin Kapsamı................................................................................... 685

▫ Cinsel Arzuların Tatmini............................................................................ 687

▫ Kamu Görevlisine Cins, Değer ve Miktar Belirtilmeksizin Rüşvet

Teklif Etmek.............................................................................................. 688

▫ Kamu Görevlisinin Cins, Değer ve Miktar Belirtilmeksizin Rüşvet

İstemesi .................................................................................................... 689

C- Hareket ve Netice .......................................................................................... 690

a- Rüşvete Konu İşin Kamu Görevlisinin Görevinin İfasıyla İlgili Bir İş

Olması..................................................................................................... 692

▫ Kararlar .............................................................................................. 693

▫ Rüşvete Konu İşin Kamu Görevlisinin Görevinin İfasıyla İlgili Bir

İş Olması-Gördürülmesi İstenen İşle, Yarar Arasında İlliyet

Bağının Bulunması.............................................................................. 693


İçindekiler 29

▫ Adliye Çalışanları................................................................................ 693

▫ Kolluk Kuvvetleri ................................................................................ 695

▫ Diğer Kamu Görevlileri ....................................................................... 695

▫ Rüşvete Konu İşin Kamu Görevlisinin Dahil Olduğu Kurula veya

Kuruma Ait Olması ............................................................................. 697

▫ Rüşvete Konu İşin Onaya Tabi Olması................................................ 698

b- Kamu Görevlisinin Görevinin İfasıyla İlgili Bir İşi Yapması veya

Yapmaması.............................................................................................. 699

▫ Kararlar ............................................................................................ 702

▫ Rüşvet Verenin Meşru Zeminde Bulunması - Bu Hususun

Saptanması ...................................................................................... 702

▫ Kamu Görevlisinin, Görevinin Gereklerine Uygun Bir İşi

Yapması veya Yapmaması İçin Menfaat Sağlaması (252.

Maddede, 6352 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklik Öncesi Hukuki

Düzenleme)...................................................................................... 705

▫ Rüşvet Verenin, Kamu Görevlisine Görevinin Gereklerine

Uygun Bir İşi Yapması veya Yapmaması İçin Menfaat Sağlaması

(252. Maddede, 6352 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklik Öncesi

Hukuki Düzenleme).......................................................................... 705

▫ Kamu Görevlisinin, Görevinin, İfasıyla İlgili Bir İşi Yapması veya

Yapmaması İçin Menfaat Sağlaması (Rüşvet Alma) ......................... 708

▫ Kişinin, Kamu Görevlisinin Görevinin Gereklerine Uygun Bir İşi

Yapması veya Yapmamasından Sonra Duyduğu Memnuniyetle

Verdiği Nezaket Hediyeleri .............................................................. 708

c- Rüşvet Anlaşmasının Yapılması............................................................... 710

▫ Kararlar ............................................................................................ 714

▫ Rüşvet Anlaşması............................................................................. 714

▫ Rüşvet Anlaşması-Özgür İrade ......................................................... 715

▫ Rüşvet Anlaşmasının Belirli Bir İşin Yapılmasına Veya

Yapılmamasına Özgülenmiş Olması ................................................. 716

▫ Örtülü Olarak Rüşvet İstek ve Önerisinin Yapılması......................... 716

▫ Rüşvet Anlaşmasının-Menfaatin, İşin Yapılmasından Önce veya

Sırasında Sağlanması ....................................................................... 717

▫ Şarta Bağlı Rüşvet Anlaşması Yapılması........................................... 719

▫ Rüşvet Anlaşması Yapıldıktan Sonra Vazgeçme............................... 723

2- MANEVİ UNSUR .................................................................................................... 724

▫ Kararlar............................................................................................................. 725

III- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ........................................................................... 730

1- Teşebbüs............................................................................................................... 730

▫ Kararlar............................................................................................................. 732

▫ Rüşvet Vermeye Teşebbüs ............................................................................... 732

▫ Rüşvet Almaya Teşebbüs.................................................................................. 732


30 İçindekiler

2- İştirak .................................................................................................................... 734

▫ Kararlar............................................................................................................. 738

3- İçtima .................................................................................................................... 740

▫ Kararlar............................................................................................................. 747

▫ Zincirleme Suç Halinde İşlenmesi (m.43/1) ...................................................... 747

▫ Aynı Neviden Fikri İçtima (m.43/2)................................................................... 750

▫ Farklı Neviden Fikri İçtima (m.44) .................................................................... 751

▫ Rüşvet Suçunun Diğer Suçlarla İçtimaı ............................................................. 751

IV- DAHA FAZLA CEZAYI GEREKTİREN NİTELİKLİ HAL-CEZAYI KALDIRAN VEYA AZALTAN

HALLER ................................................................................................................... 752

1- Genel Olarak ......................................................................................................... 752

A- Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal (Failin Sıfatından

Kaynaklanan Cezayı Ağırlaştırıcı Neden) ........................................................ 753

▫ Kararlar..................................................................................................... 756

▫ Bilirkişiler .................................................................................................. 756

▫ Yargı Görevi Yapanlar ............................................................................... 756

▫ Trafik Suçu İşleyenler Hakkında Suç veya Ceza Tutanağını Tanzim İle

Görevlendirilenler..................................................................................... 756

B- Cezayı Ortadan Kaldıran Şahsi Sebepler (Etkin Pişmanlık)............................. 757

▫ Kararlar..................................................................................................... 765

V- SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YÖNTEMİ ............................................................ 766

▫ Kararlar ................................................................................................................. 781

▫ Görevli Mahkeme ................................................................................................. 781

▫ Kamu Davasının Açılması-Özel Soruşturma ve Kovuşturma Yöntemine Tabi

Olanlar-Adli Görevin Başlaması-Durma Kararı ...................................................... 781

▫ Rüşvet Alma-Verme Suçlarının Birlikte Görülmesi................................................ 783

▫ Rüşvet Suçuyla Birlikte Görülemeyecek Davalar................................................... 784

▫ Koruma Tedbirleri ................................................................................................. 784

▫ Adalet Müfettişlerinin Koruma Tedbirleri Yönünden Yetkileri.............................. 784

AÇIKLAMA ............................................................................................................................785

▫ Arama.................................................................................................................... 785

▫ Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama,

Kopyalama ve Elkoyma (m.134)............................................................................ 786

▫ İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması (m.135)–Teknik Araçlarla

İzleme (m.140)-Bu Tedbirlerin Uygulanmasını Talep Edebilecekler ..................... 786

▫ Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi (m.139) ...................................................... 798

▫ Gizli Tanık (m.58) .................................................................................................. 803

▫ Teşhis .................................................................................................................... 804

VI- KAMU DAVASINA KATILMA .................................................................................... 806

▫ Kararlar ................................................................................................................. 811


İçindekiler 31

▫ Rüşvet Alma Suçu Yönünden ................................................................................ 811

▫ Rüşvet Verme Suçu Yönünden.............................................................................. 813

VII-YAPTIRIM................................................................................................................. 814

▫ Kararlar ................................................................................................................. 818

▫ Rüşvete Teşebbüs-Takdir Hakkı ............................................................................ 819

▫ Rüşvet Konusu Şeyin Müsaderesi ......................................................................... 819


NÜFUZ TİCARETİ (M.255)


NÜFUZ TİCARETİ ............................................................................................................ 821

I- GENEL OLARAK ....................................................................................................... 824

▫ Kararlar ................................................................................................................. 825

II- KORUNAN HUKUKİ DEĞER ...................................................................................... 826

III- SUÇUN UNSURLARI................................................................................................. 826

1- MADDİ UNSURLAR ................................................................................................ 826

A- Fail.................................................................................................................. 826

a- Kamu Görevlisi Üzerinde Nüfuz Sahibi Olduğundan Bahisle,

Menfaat Temin Eden Kişi Yönünden....................................................... 826

b- İşinin Gördürülmesi Karşılığında veya Gördürüleceği Beklentisiyle

Menfaat Sağlayan Bakımından ............................................................... 828

▫ Kararlar .............................................................................................. 829

B- Suçun Konusu................................................................................................. 832

C- Hareket ve Netice .......................................................................................... 833

▫ Kararlar..................................................................................................... 835

a- Gördürülmesi İstenen İşin Haksız Bir İş Olması....................................... 838

▫ Kararlar .............................................................................................. 840

2- MANEVİ UNSUR .................................................................................................... 840

▫ Kararlar .......................................................................................................... 841

IV- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ:.......................................................................... 841

1- Teşebbüs............................................................................................................... 841

▫ Kararlar .......................................................................................................... 843

2- İştirak .................................................................................................................... 844

3- İçtima .................................................................................................................... 846

▫ Kararlar .......................................................................................................... 850

V- SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YÖNTEMİ ............................................................ 853

▫ Kararlar ................................................................................................................. 853

VI- YAPTIRIM ............................................................................................................... 854

▫ Kararlar ................................................................................................................. 855

KAYNAKÇA .................................................................................................................... 857

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.