Şirket Faaliyeti Sırasında İşlenen Suçlarda Şirket Yöneticilerinin Taksire Dayalı Cezai Sorumluluğu

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Nurten ÖZTÜRK
ISBN: 9786257598125
76,50 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Nurten ÖZTÜRK
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 309

Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin etkisiyle taksirle işlenen suçlarda artış yaşanmış olup taksir ceza hukukunun güncel bir sorunu olarak daha fazla önem kazanmıştır. Şirketlerin ekonomik hayatta vazgeçilmez unsur olması ve birçok alanda faaliyet göstermesi nedeniyle şirket bünyesinde taksirle işlenen suçlarda da artış yaşanmıştır. Şirket faaliyeti sırasında işlenen suçlarda cezai sorumluluğun tespiti, ceza hukukuna hakim olan ilkeler, özellikle kusursuz ceza olmaz ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkeleri bakımından önem arz etmektedir. Uygulamada özellikle maden ve inşaat sektöründe yaşanan olaylar, farklı kademelerde çalışan birçok kişinin oluşturduğu şirket organizasyonu içerisinde dikkat ve özen yükümlülüğünün tespiti ile taksirin belirlenmesi sorununu gündeme getirmiştir. Şirketlerdeki hiyerarşik yapıya dayalı iş bölümü, cezai sorumluluğun tespitini zorlaştırmakla birlikte, şirket faaliyeti sırasında işlenen suçlarda doğrudan şirket yöneticisinin sorumluluğuna gitmek doğru olmayıp bu tür ilişkilerde kimin korunan hukuki değere zarar verdiğini veya ilgili kararı aldığını, başka bir ifadeyle dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiğini, tespit etmek zorunludur. Bu kapsamda çalışmamızda, şirket yöneticilerinin dikkat ve özen yükümlülüklerini hangi şartlarda devredebilecekleri ve ceza hukuku bağlamında geçerli bir yetki devrinin nasıl olacağı sorunu, taksirin belirlenmesinde başvurulan güven ilkesiyle birlikte ele alınacaktır.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   TAKSİR, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA TAKSİR, TAKSİRİN HUKUKİ ESASI
   I. TAKSİR
   II. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA TAKSİR
   A. ALMAN CEZA HUKUKUNDA TAKSİR
   B. İNGİLİZ CEZA HUKUKUNDA TAKSİR
   III. TÜRK CEZA HUKUKUNDA TAKSİR
   A. GENEL OLARAK
   B. TAKSİRİN HUKUKİ ESASI
   C. TAKSİRİN UNSURLARI
   D. BİLİNÇLİ TAKSİR
   E. TAKSİRLİ SUÇLARDA KUSURLULUK
   F. TAKSİRLİ SUÇLARDA ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ VE CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEP


    İKİNCİ BÖLÜM
    ŞİRKET KAVRAMI, TÜRLERİ VE ORGANLARI, ŞİRKET YÖNETİMİ, ŞİRKET FAALİYETİ SIRASINDA İŞLENEN TAKSİRLİ SUÇLAR
    I. GENEL OLARAK
    II. ŞİRKET KAVRAMI
    III. TARİHİ GELİŞİM
    IV. ŞİRKET TÜRLERİ
    A. GENEL OLARAK
    B. ADİ ŞİRKET TİCARET ŞİRKETLERİ
    C. ŞAHIS SERMAYE ŞİRKETLERİ
    V. TİCARET ŞİRKETLERİNDE TÜZEL KİŞİLİK
    A. TÜZEL KİŞİLİK
    B. TÜZEL KİŞİLİĞİN SONUÇLARI
    VI. TİCARET ŞİRKETLERİNİN EHLİYETİ
    A. HAK EHLİYETİ
    B. FİİL EHLİYETİ
    VII. TİCARET ŞİRKETİ TÜRLERİ VE YÖNETİMİ
    A. KOLLEKTİF ŞİRKET
    B. KOMANDİT ŞİRKET SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET
    C. ANONİM ŞİRKET
    D. LİMİTED ŞİRKET
    E. KOOPERATİF
    VIII. ŞİRKET FAALİYETİ SIRASINDA İŞLENEBİLEN TAKSİRLİ SUÇLAR
    A. GENEL OLARAK
    B. ŞİRKET FAALİYETİ SIRASINDA İŞLENEBİLEN TAKSİRLİ SUÇLAR
    C. CEZA HUKUKUNDA İŞ KAZASI


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN TAKSİRİNİN ESASI VE BELİRLENMESİ
     I. ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN TAKSİRİNİN ESASI VE BELİRLENMESİ
     A. GENEL OLARAK
     B. TİPE UYGUN FİİLİN TESPİTİ
     C. FAİLLERİN TESPİTİ SORUNU
     D. GÜVEN İLKESİ
     E. YETKİ DEVRİ MÜESSESESİ
     II. CEZAİ SORUMLULUĞUN TESPİTİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
     A. GENEL OLARAK
     B. CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT
     C. CEZA MUHAKEMESİNDE BİLİRKİŞİLİK
     D. BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ
     SONUÇ


      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar