Deniz Yolu ile Uluslararası Eşya Taşımalarında

Taşıyıcının Sorumluluğu ve Deniz Sigortaları (Yük, Tekne ve P&I Kulüp Sigortaları)

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Hikmet Cem CONGAR
ISBN: 9789750282980
Stok Durumu: Tükendi
333,00 TL 370,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hikmet Cem CONGAR
Baskı Tarihi 2023/02
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 374

Taşıma ve Sigorta Hukuku Serisinin ikinci kitabı olan ‘' Denizyolu ile Uluslararası Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu ve Deniz Sigortaları (Yük, Tekne ve P&I Kulüp Sigortaları)'' isimli bu eserde; Deniz Ticareti Hukukuna İlişkin Milletlerarası Sözleşmeler ve Türk Ticaret Kanunu'nun 5.Kitabı olan Deniz Ticareti kapsamında taşıyıcının sorumluluğu ile İngiliz Deniz Sigortaları Piyasalarına göre yük, tekne ve kulüp sigortaları geniş ve ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

Deniz Ticareti Hukuku ve Sigortalarının köklü uluslararası niteliği nedeniyle, tüm alanlardan öğrenci ve profesyonellerin rahatlıkla yararlanması amacıyla sade bir dille hazırlanan kitap; uluslararası hukuk, denizcilik ve sigorta alanlarında uzmanlaşmak isteyen herkesin yararlanabileceği ve farklı açılımlar yakalayabileceği temel bir kaynak olacaktır.

Konu Başlıkları
Deniz Taşımacılığının Özellikleri Ve İlgili Terimler
Deniz Taşımacılığında Uluslararası Hukuk Düzenlemeleri
Deniz Taşımacılığı Sigortalarına Genel Bakış
Denizyolu İle Taşınan Yüke Dair Sigortalar
Tekne Ve Kulüp Sigortaları
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
DENİZ TAŞIMACILIĞININ ÖZELLİKLERİ VE
İLGİLİ TERİMLER
I. DENİZ TAŞIMACILIĞININ ÖZELLİKLERİ VE İLGİLİ TERİMLER  23
A. Deniz Taşımacılığının Tanımı ve Önemi  23
B. Deniz Taşımacılığının Genel Taşımacılıktaki Yeri  26
C. Deniz Taşımacılığının Tarihsel Gelişimi ve Geçmişi  28
D. Deniz Taşımacılığında Temel Kavramlar  29
1. Gemi  29
2. Gemi Tonajları  35
3. Geminin Kimlik Bilgileri ve Belgeleri  38
4. Kaptan ve Gemi Adamları  42
5. Deniz Yolu ile Taşınan Yük  45
6. Liman  49
E. Deniz Taşımacılığının Çeşitleri  52
1. İç Taşımacılık  52
2. Dış Taşımacılık  52
3. Transit Taşımacılık  53
4. Yabancı Limanlar Arası Taşımacılık  54
5. Uluslararası Taşımacılık  54
6. Düzenli Hat Taşımacılığı  54
7. Düzensiz Hat Taşımacılığı  57
8. Konteyner Taşımacılığı  59
9. Kuru Yük Taşımacılığı  60
10. Sıvı Yük Taşımacılığı  61
11. Karma Taşımacılık  63
12. Ro–Ro Taşımacılığı  64
F. Deniz Taşımacılığında Taraflar  65
G. Deniz Taşımacılığında Uluslararası Kuruluşlar  69
H. Uluslararası Denizcilik Sigortaları Marketi Londra Sigorta ve Reasürans Piyasaları Lloyd’s  72
İkinci Bölüm
DENİZ TAŞIMACILIĞINDA ULUSLARARASI
HUKUK DÜZENLEMELERİ
I. DENİZ TAŞIMACILIĞINDA ULUSLARARASI HUKUK DÜZENLEMELERİ  75
A. La Haye Kurallarına Göre Taşıyanın Sorumluluğu  75
1. Taşıyanın Eşyanın Kayıp ve Hasarından Doğan Sorumluluğu  81
2. Taşıyanın Sevk ve İdare Kusuru Nedeniyle Sorumluluğu  88
3. Taşıyanın Yangın Halinde Ortaya Çıkan Sorumluluğu  89
4. Taşıyanın Rotadan Sapma Halinde Ortaya Çıkan Sorumluluğu  90
5. La Haye Kurallarına Göre Taşıyanın Sorumluluktan Kurtulması  91
B. Hamburg Kuralları  93
1. Hamburg Kurallarına Göre Taşıyanın Sorumluluğu  98
2. Eşyanın Kayıp ve Hasarından Dolayı Sorumluluğu  100
3. Eşyanın Geç Teslim Edilmesinden Dolayı Sorumluluğu  102
4. Taşıma Sözleşmesine Göre Akdi Taşıyan ve Fiilen Taşıyan Ayırımı  105
C. Brüksel Kurallarına Göre Taşıyanın Sorumluluğu  107
1. Visby Kuralları  108
2. SDR Protokolü  114
Üçüncü Bölüm
DENİZ TAŞIMACILIĞI SİGORTALARINA
GENEL BAKIŞ
I. DENİZ TAŞIMACILIĞI SİGORTALARINA GENEL BAKIŞ  119
A. Deniz Taşımacılığı Sigortalarının Tarihsel Gelişimi  119
B. Risk, Muhatara ve Tehlike Kavramları  123
1. Deniz Sigortalarında Riziko Kavramı  127
2. Deniz Sigortaları Açısından Deniz Tehlikeleri  130
C. Deniz Taşımacılığında Görülen Riziko Türleri  131
1. Doğal Rizikolar  133
a. Batma  134
b. Çatma  136
c. Deprem, Yanardağ, Yıldırım  138
d. Ağır ve Olağandışı Hava Şartları  139
e. Mercanlar  141
f. Büyük Balıklar  142
g. Buz  143
h. Yangın ve Patlama  143
ı. Karaya Oturma ve Karaya Vurma  145
i. Gaiplik  145
j. Fırtına  147
k. Gemi Kazanının Patlaması, Şaft Kırılması, Gizli Teknik Kusurların Varlığı  147
2. Gemi Adamlarının Eylemlerinden Doğan Rizikolar  149
a. Gemiden Denize Mal Atma  149
b. Rotadan Sapma ve Sefer Değişikliği  150
c. Kaptan, Pilot ve Gemi Adamlarının Kusuru  150
d. Baratarya  151
3. Üçüncü Şahısların Eylemlerinden Doğan Rizikolar  152
a. Hırsızlık  152
b. Deniz Korsanlığı  153
c. Politik Riskler  157
d. Savaş ve Grev Riskleri  159
D. Taşıma Sözleşmeleri  163
1. Konişmento (Bill of Lading, B/L, BOL)  164
2. Kırkambar Sözleşmesi  166
3. Çarter Sözleşmesi  167
E. Deniz Sigorta Sözleşmesi ve Poliçe  168
1. Sigorta Sözleşmesinin Temel Kavramları ve Tarafları  169
F. Deniz Taşımacılığı Sigorta Çeşitleri  171
1. Navlun Sigortaları  172
2. Tekne Sigortaları  172
3. Yük Sigortaları  172
4. Sorumluluk Sigortaları  173
4. Kıymet Sigortaları  174
5. Tekne Yapım Sigortaları  174
G. Deniz Sigortası Poliçe Çeşitleri  174
1. Filo Poliçeleri  174
2. Sefer Poliçeleri  175
3. Süre Poliçeleri  175
4. Geçici Poliçeler  175
5. Abonman Poliçeler  175
6. İnşaat Poliçeleri  176
H. Sigorta Teminatı Altına Alınan Hasarlar  176
1. Tam Zıya  176
a. Gerçek Tam Zıya  176
b. Hükmi Tam Zıya  177
c. Tam Zıya Tazminatının Tespit Edilmesi  179
2. Avarya  179
a. Müşterek Avarya  179
b. Özel Avarya  184
c. Avarya Tazminatının Tespit Edilmesi  185
3. Kurtarma ve Yardım Masrafları  186
4. Yargılama Masrafları  190
5. Çatışma Masrafları  192
6. Muafiyetler  197
a. Tenzili Muafiyet  198
b. Entegral Muafiyet  198
c. Ek Tenzili Muafiyet  199
Dördüncü Bölüm
DENİZYOLU İLE TAŞINAN YÜKE DAİR SİGORTALAR
I. DENİZYOLU İLE TAŞINAN YÜKE DAİR SİGORTALAR  201
A. Denizyolu ile Taşınan Yükün ve Yük Sigortalarının Kapsamı  201
1. Taşıma Ücreti  201
2. Taşınan Yükün Fatura Bedeli  211
3. Beklenen Kâr  212
4. Sigorta Ücreti  213
5. Gümrük Masrafları  213
6. Grev Masrafları  213
B. Taşınan Yükün Sigorta Poliçesinin Genel Unsurları  214
1. Yük Sigorta Poliçesinin Teminatı Kapsamında Olan Rizikolar  215
a. Karaya Oturma  216
b. Yangın  217
c. Patlama  219
d. Fırtına  219
e. Geminin Batması, Karaya Vurması veya Karaya Oturması  220
f. Geminin Kaybolması veya Gaiplik  221
g. Denize Mal Atma  223
h. Baratarya  224
ı. Geminin Çatması veya Denizde Bir Nesneye Çarpması  224
i. Yükün Gemiye Yüklenmesi veya Boşaltılması Sırasındaki Rizikolar  226
j. Deniz Kaza ve Tehlikeleri  226
2. Yük Sigorta Poliçesinin Teminatı Kapsamında Olmayan Rizikolar  227
a. Deniz Korsanlığı  227
b. Savaş Rizikoları  228
c. İç Savaş, Askeri Darbe, İsyan ve Ülke İçi Karışıklıklar  228
d. Savaş Niteliğindeki Rizikolar  229
e. Geminin Zapt Edilmesi veya Müsadere Edilmesi  229
f. Yağma  229
g. Hapis ve Tutuklamadan Doğan Zararlar  229
h. Gecikmeden Doğan Zararlar  230
ı. Poliçede Teminat Altına Alınmayan Diğer Rizikolar  231
C. Yük Sigortalarındaki Diğer Konular  232
1. Sigortanın Tarihi ve Bildirilmesi Gerekli Olan Gemi  232
2. Sigorta Teminatının Geçerlilik Süresi  232
3. Bırakma  232
D. Yükün Sigorta Poliçesinde Yer Alan Özel Şartlar  233
1. Yerli Yük Klozu  234
2. Londra Sigortacılar Birliği Klozu  235
3. Geniş Kapsamlı Teminat Klozu  235
4. Dar Kapsamlı Teminat Klozu  236
5. Sıvı Dökme Yüke Dair Teminatlar  237
6. Yükün Tamamen Kaybolması Halindeki Teminat  238
E. Gemi ile Taşınan Yükün Nitelik ve Cinsi, Paketleme ve İstifleme Şartları  238
F. Yük Sigortalarında Sigorta Primine Etki Eden Faktörler  245
1. Geminin Yaşı  246
2. Geminin Yüke Elverişli Olması  247
3. Geminin Klası  250
4. Geminin Tonajı  250
5. Geminin Bayrağı  251
6. Taşıma Sözleşmesinin Varlığı  252
7. Geminin Sefer Süresi ve Sefer Bölgesi  254
8. Sigortalının Sigorta Geçmişi  254
Beşinci Bölüm
TEKNE VE KULÜP SİGORTALARI
I. TEKNE VE KULÜP SİGORTALARI  255
A. Tekne Sigortası  255
1. Tekne Sigortasının Özellikleri (Joint Hull Committee JHC– Birleşik Tekne Komitesi)  255
2. Tekne Sigortasının Şartları  256
3. Tekne Sigortasının Unsurları ve Kapsamı  259
4. Tekne ve Makine Sigortası Türleri  260
5. Tekne Klozları Çeşitleri  261
B. P&I ve Tekne Sigortası Arasındaki Farklar ve Sınırları  263
1. Tekne ve Makine Sigortalarında Geminin Elverişliliği  264
2. Klas Zorunluluğu  265
3. Tekne Sigorta Priminin Belirlenmesinde Deniz Kaza Tür ve Nedenleri  267
C. Tekne Sigortasında Poliçe Teminatı Kapsamında Olan Rizikolar  269
1. İngiliz Tekne Klozlarında Düzenlenen Rizikolar  269
a. Karaya Oturma  269
b. Batma  272
c. Çatma  272
d. Yangın ve Patlama  274
e. Deprem, Volkanik Patlama ve Yıldırım Düşmesi  275
f. Deniz Kirliliği Tehlikesi  275
g. Gemi Adamlarının Üçüncü Kişilere Verdiği Zararlar  276
h. Hususi ve Müşterek Avarya  276
ı. Teminat Kapsamında Kalan Diğer Rizikolar  280
D. Tekne Sigortasında Poliçe Teminatı Kapsamında Olmayan Rizikolar  281
1. Gecikmeden Doğan Zararlar  281
2. Geminin Olağan Aşınması ve Yıpranmasından Kaynaklanan Zararlar  281
3. Geminin Denize ve Yola Uygun Olmamasından Doğan Zararlar  282
4. Sigortalının Kasıtlı veya İhmali Hareket ve Eylemlerinden Doğan Zararlar  282
5. Sigorta Poliçesinde Özel Olarak Teminat Kapsamı Dışında Tutulan Zararlar  283
E. Kulüp Sigortası (P&I)  283
1. Kulübün Yapısı, İşleyişi ve Faaliyetleri  284
2. Kulüp Çeşitleri  288
3. Üyelerin Kulübe Giriş Prosedürü  290
4. Kulüp Sigortasının Hukuki Niteliği  291
5. Kulüp Sigortasında Kayıp Önleme Prosedürü (Loss Prevention)  292
6. Kulüp Tavsiyeleri ve Kılavuzları  293
7. Talep / Hasar İhbar Süreci ve Yönetimi (Claims Handling)  295
8. P&I Sörveyi (P&I Survey)  297
9. P&I Hasar Talepleri Analizi  297
10. Gemilerin Teknik Özelliklerine Göre Karşılaştıkları Hasarlar ve Talepler  299
11. Kulüp Sigorta Poliçesi Teminat Kapsamındaki Rizikolar  300
a. Hastalık, Yaralanma ve Ölüm  300
b. Çatma Teminatı  303
c. Yükle İlgili Teminatlar  304
F. Önemli Hasar Tipleri  306
1. Yük Hasarları  306
2. Personel Yaralanmaları, Ölüm ve Hastalık  307
3. Kirlilik  308
4. Seyir Hasarları  309
5. Gemide Can Kaybı, Bedeni Yaralanma ve Hastalanma  311
6. Rotadan Sapma Masrafları  313
7. Cezalar  314
8. Hayat Kurtarma  315
9. Müşterek Avarya İştiraki  320
10. Dava ve Say Masrafları  321
11. Enkaz Kaldırma Masrafları  323
12. Omnibus Kuralı  324
13. Grev Rizikoları  325
14. Savaş Rizikoları  326
15. Navlun Rizikoları  327
16. Koruma  327
17. Tazmin  328
18. Kulüp Sigorta Poliçesi Teminat Kapsamında Olmayan Rizikolar  329
G. P&I Hasarlarının Ülkeler Çapında Analizi  329
1. Zarar Gören Üçüncü Kişilerin Doğrudan Dava Açması  330
2. Kulüp Sigortasının Sona Ermesi ve Zamanaşımı  332
Deniz Taşıma Hukuku Ve Sigortaları Denizyolu Taşımacılığında Deniz Sigortaları Çerçevesinde Tekne ve Kulüp (P&I) Sigortaları Özet  337
Sonuç ve Öneriler  339
Kaynakça  351
Kavram Dizini  359

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar