Ticari İşletme Hukuku(Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları)

45,00 TL 50,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tamer BOZKURT, Ebru TÜZEMEN ATİK, Oğuz YOLAL, Mehmet Cemil TÜRK
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 195

Hukuk öğreniminde, öğrenmenin yanında öğrendiklerini pratiğe dökmenin önemi büyüktür. Uygulanmayan bilgi unutulmaya mahkûmdur. Bu kapsamda pratik çalışmalar ile öğrenen bilgi hem daha iyi idrak edilmekte hem de daha kalıcı hâle gelmektedir.

Türk Ticaret Kanunu’nun ilk kitabında düzenlenen ticari işletme hukuku, asıl olarak ticaret hukukunun giriş bilgilerini içermekle birlikte, içinde rekabet hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku gibi bir çok spesifik alanı da barındırmaktadır. Bu geniş kapsamlı alanın uygulamasında da zengin içtihatlar ile karşılaşmak mümkündür. Hâl böyle olunca bu kitapta, çoğu kez gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanan olay sorularına ve geniş bir yelpazeye sahip içtihatlara yer verilmiştir. Öğrencilerin bilgilerini, farklı sınav formatlarında tatbik edebilmesi açısından çoktan seçmeli sorular da kitaba dâhil edilmiştir.

Daha önce yayımlanan pratik çalışma kitaplarımızda olduğu gibi bu kitapta da ağırlıklı olarak; tamamı çözümlü pratik olaylar, Yargıtay kararı tahlilleri ve çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır. Öğrencilerimizin tüm soruları çözmelerini ve özellikle soruların yanıtlarını dikkatlice okumalarını tavsiye ediyoruz. Test sorularında dahi yanıtlar okunurken öğrenilecek pek çok şeyin olduğunu, pratik soruların içindeki bazı bilgilerin çapraz bir şekilde test sorularında da sınandığı anlaşılacaktır. Ayrıca Yargıtay kararları da dikkatlice okunduğunda sorunların yargı kararlarına nasıl yansıdığı görülecektir.

Derslerin devamı sırasında ilgili konular çalışıldıktan hemen sonra, konu-soru bağlantısı ile gidildiğinde süreç içerisinde bilgilerin yerli yerine oturduğuna tanık olunacaktır.

Bu yüzden dileğimiz, öğrenimine devam eden okuyucularımızın dersleri başından sonuna kadar pratik çalışmalar ile birlikte takip etmesi ve soruların eş zamanlı olarak çözülmesidir.

Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışmalar kitabı ile birlikte daha önce Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku Pratik Çalışmalarının yayımlanmış olduğu, üç kitaptan oluşan pratik çalışmalar serisini tamamlamış bulunuyoruz. Bu kitabın basılması ile öğrencilerimize vermiş olduğumuz bir sözü yerine getirmenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Dört yazarın müşterek emeğine dayalı bu çalışmada, bizleri çalışmaya sevk eden, öğrenirken araştıran, soran, sorgulayan genç meslektaşlarımız, öğrencilerimize; anlayış ve destekleriyle her daim yanımızda olan ailelerimize; kitabın yayımlanmasında emeği geçen Legem Yayınevi çalışanlarına içten teşekkürlerimizi sunarız.

Faydalı olması dileğiyle...


OLAY 1

- Ticari İşletme - Tacir Kavramı......................................................................... 3

OLAY 2

- Ticari İşletmenin Devri - Devrin Kapsamı

- Devreden ve Devralanın Sorumluluğu - Süre.................................................. 6

OLAY 3

- Ticari İşletmenin Devri - Devrin Şekli - Devrin Gerçekleşme Tarihi

- Devrin Kapsamı............................................................................................. 15

OLAY 4

- Ticari İşletme Devri - Pay Devri.................................................................... 19

OLAY 5

- Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni - Rehnin Kapsamı

- Rehnin Tarafları - Temerrüt Sonrası Haklar ................................................. 21

OLAY 6

- Ticari İş - Bir Taraf İçin Ticari İş Sayılan Sözleşmeler

- Ticari İşletmeyi İlgilendiren İşlem ve Fiiller................................................. 29

OLAY 7

- Ticari İş - Bir Taraf İçin Ticari İş Sayılan Sözleşmeler

- Ticari İşletmeyi İlgilendiren İşlem ve Fiiller................................................. 34

OLAY 8

- Ticari İş - Ticari İş Olmaya Bağlanan Sonuçlar

- Müteselsil Sorumluluk (Teselsül Karinesi) ................................................... 36

OLAY 9

- Ticari İş - Ticari İş Olmaya Bağlanan Sonuçlar - Müteselsil Sorumluluk

(Teselsül Karinesi) - Anapara ve Temerrüt Faizi - Tacir Olmanın Sonuçları

- Aşırı Faizin İndirilmesi.................................................................................. 39

VI

İçindekiler

OLAY 10

- Tacir Sıfatı - Tacir Sayılma - Tacir Olmanın Sonuçları ................................. 44

OLAY 11

- Tacir Kavramı - Ticari İş - Ticari İşin Sonuçları............................................ 46

OLAY 12

- Tacir Sıfatı ile İlgili Örnek Olay Soruları...................................................... 51

OLAY 13

- Ticari İş - Ticari Dava - Cezai Şart ............................................................... 55

OLAY 14

- Ticari İş - Ticari İş Olmaya Bağlanan Sonuçlar

- Teselsül Karinesi - Ticari Dava - Arabuluculuk ............................................ 58

OLAY 15

- Ticari Dava Örnek Olay Soruları................................................................... 60

OLAY 16

- Tacir - Ticari İş - Tacir Olmaya Bağlanan Sonuçlar

- Tacirin Ücret Hakkı - Fatura - Faturaya İtiraz ............................................... 65

OLAY 17

- Marka - Mutlak ve Nispi Tescil Engelleri - Dava Hakları........................... 67

OLAY 18

- Marka - Mutlak Ret Nedenleri....................................................................... 70

OLAY 19

- Cari Hesap Sözleşmesi ................................................................................. 19

OLAY 20

- Bağımlı Tacir Yardımcıları - Ticari Temsilci - Ticari Vekil........................... 76

OLAY 21

- Tacir Olmaya Bağlanan Sonuçlar - Ticari İşletme Devri - Ticari İş

- Komisyoncu - Haksız Rekabet - Ticari Dava - Ticari Temsilci..................... 82

VII

İçindekiler

OLAY 22

- Bağımsız Tacir Yardımcıları - Acente - Ticari Dava - Tacir Sıfatı

- Ticaret Unvanı - Davada Taraf Ehliyeti - Temsil Yetkisi - Arabuluculuk

- Sigorta Sözleşmeleri - Tüketici İşlemi ilişkisi............................................... 87

OLAY 23

- Bağımsız Tacir Yardımcıları - Simsarın Ücret Hakkı - Simsar

- Tacir Sıfatı - Tüketici İşlemleri - Tüketici Sıfatı - Arabuluculuk

- Zamanaşımı - Tüketici Hakem Heyetine Başvuru ve Parasal Sınırlar

- Simsarlık sözleşmesinin Tüketici İşlemi Karakteri - Haksız Şartlar............. 96

İKİNCİ BÖLÜM

KARAR TAHLİLLERİ

YARGITAY KARARI 1

- Tacir Olmanın Sonuçları.............................................................................. 105

YARGITAY KARARI 2

- Ticari Vekil - Ticari Temsilci Ayrımı - Ticari Temsilcinin Yetkileri ............ 108

YARGITAY KARARI 3

- Ticari Dava - Ticaret Şirketine Kayyım Atanmasında Görevli Mahkeme... 111

YARGITAY KARARI 4

- Ticari İş - Avans Faizi - Reeskont Faizi - Ticari İşlerde Temerrüt Faizi...... 114

YARGITAY KARARI 5

- Ticari Satış Sözleşmeleri - Ticari Örf ve Âdet - Ticari Teamül

- Ticari Örf ve Âdetin Uygulanma Şartları .................................................... 116

YARGITAY KARARI 6

- Marka - Mutlak ve Nispi Ret Nedenleri ...................................................... 119

YARGITAY KARARI 7

- Ticaret Unvanı - Tescilli Ticaret Unvanına Tecavüz

- Hakkın Kötüye Kullanılması İddiası ........................................................... 124

VIII

YARGITAY KARARI 8

- Ticari Defterler - Zayi Belgesi Alınması - İspat .......................................... 126

YARGITAY KARARI 9

- Açık - Kapalı Fatura - Ticari Örf ve Âdet.................................................... 128

YARGITAY KARARI 10

- Ticari Defterlerin Delil Niteliği ................................................................... 133

YARGITAY KARARI 11

- Ticari Defterler - Fatura - İspat................................................................... 135

YARGITAY KARARI 12

- Ticari İşletme- Esnaf İşletmesi - Ticaret Sicili ............................................ 136

YARGITAY KARARI 13

- Ticari İş - Tacir Sıfatı - Kamu Tüzel Kişiliği

- Kamu Tüzel Kişilerinin Tacir Sıfatı............................................................. 139

YARGITAY KARARI 14

- Ticari İş - Tacir Sıfatı - Ticari İşletme İşleten Dernekler - Ticari Dava....... 142

YARGITAY KARARI 15

- Ticari Temsilci - Ticari Vekil ..................................................................... 144

YARGITAY KARARI 16

- Acente - Acenteliğin Unsurları - Acentenin Temsil Yetkisi

- Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Yetkisi.................................... 146

YARGITAY KARARI 17

- Acente - Acenteliğin Unsurları - Acentenin Temsil Yetkisi......................... 148

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR ....................................................................... 153

KAYNAKÇA....................................................................................................... 193

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.