Türk İş Hukukunda Bireysel Sendika Özgürlüğünün Korunması

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Başak GÜNEŞ
ISBN: 9786257899277
Stok Durumu: Stokta var
75,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Başak GÜNEŞ
Baskı Tarihi 2020/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Türk İş Hukukunda Bireysel Sendika Özgürlüğünün Korunması

Dr. Başak GÜNEŞ

2020/06 1. Baskı, 413 Sayfa

ISBN 978-625-7899-27-7

Merkezinde sendikaların yer aldığı işçi mücadelesi, pek çok hakkın yasal olarak tanınmasında etkin rol oynamıştır. İkinci kuşak hakların kazanım sürecinin önemli unsurlarından olan sendikaların ve diğer sosyal hakların elde edilmesine zemin hazırlayan sendika özgürlüğünün, işçi mücadelesinde ve insan haklarının gelişiminde halen yadsınamaz bir önemi bulunmakta ve dinamik bir hak olan sendika özgürlüğü içerdiği sendikal haklar bakımından gelişimini sürdürmektedir. Bununla birlikte sendika özgürlüğü, gerek yasal düzenlemelerin içeriği gerekse uygulama bakımından insan hakları çerçevesinde Türk İş Hukukunun en tartışmalı konularından birini oluşturmuştur. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonraki süreçte, doktrindeki tartışmalar, yargı kararları ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin denetim organlarının Türkiye hakkında verdiği kararlar, hukukumuzda bu kadar temel bir hakka ilişkin önemli sorunların halen var olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın temel amacı da bireysel sendika özgürlüğünün kapsamını ortaya koymak, bu konudaki uluslararası standartları tespit etmek ve Türk hukukunun 6356 sayılı Kanunla birlikte bu standartları ne ölçüde karşıladığını belirlemektir.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   KAYNAKÇA


    GİRİŞ


     BİRİNCİ BÖLÜM
     BİR HAK OLARAK BİREYSEL SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ
     §1. Sendika Özgürlüğü Kavramı
     I. Hak ve özgürlük kavramlarının konumuz bakımından görünümü
     II. Kolektif sendika özgürlüğü
     III. Bireysel sendika özgürlüğünün kapsamı
     IV. Sendika özgürlüğünün tanımı
     §2. Sendika Özgürlüğü ve İnsan Hakları
     I. Sendika özgürlüğünün insan hakları içerisindeki yeri
     II. Sendika özgürlüğünün temel hak ve özgürlüklerle bağlantısı
     §3. Anayasal Bir Hak Olarak Bireysel Sendika Özgürlüğü
     I. Sendika özgürlüğünün anayasal bir hak olarak tanınmasının hukuki sonuçları
     II. 1961 Anayasası'nda sendika özgürlüğü
     III. 1982 Anayasası'nda bireysel sendika özgürlüğü
     IV. Anayasa m.90/V uyarınca sendikal haklara ilişkin sözleşmelerin doğrudan uygulanması


      İKİNCİ BÖLÜM
      SENDİKA KURMA HAKKI VE SENDİKA ÜYELİĞİNE BAĞLI HAKLAR
      §4. Sendika Kurma Hakkı
      I. Sendikanın tanımı ve kuruluş esasları
      II. Sendika kurma hakkının süjeleri
      III. Serbest kuruluş prensibi
      §5. Sendikaya Üye Olma, Üye Olmama ve Sendika Üyeliğinden Ayrılma Hakları
      I. Sendikaya üye olma hakkı
      II. Olumsuz sendika özgürlüğü
      §6. Sendikal Faaliyetleri Özel Olarak Güvence Altına Alınanlar
      I. Uluslararası sözleşmeler kapsamında sendika temsilcilerinin korunması
      II. Türk hukukunda işyeri sendika temsilciliğinin güvencesi
      III. Türk hukukunda profesyonel sendika yöneticiliğinin güvencesi
      §7. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Sendika Üyeliği ve Sendikal Faaliyete Bağlı Hakların Güvence Altına Alınması
      I. 5237 sayılı Kanun m.118'de öngörülen temel esaslar
      II. Bireysel sendika özgürlüğünün ihlali suçu
      III. Kolektif sendika özgülüğünün ihlali suçu


       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
       SENDİKAL AYRIMCILIK YASAĞI
       §8. Sendikal Ayrımcılık Kavramı
       §9. Uluslararası Sözleşmelerde Sendikal Ayrımcılık Yasağı
       I. 98 Sayılı Örgütlenme ve Toplu Hakkı İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin Sözleşme
       II. Sendika özgürlüğüne ilişkin diğer uluslararası sözleşmelerde sendikal ayrımcılık yasağı
       §10. Türk Hukukunda Sendikal Ayrımcılık Yasağı
       I. İş sözleşmesinin kurulmasında sendikal ayrımcılık yasağı
       II. İş ilişkisi esnasında sendikal nedenle ayrımcılık yasağı
       III. İş sözleşmesinin feshinde sendikal ayrımcılık yasağı
       IV. Sendikal ayrımcılığın ispatı


        DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
        GREV VE TOPLU EYLEM HAKKI
        §11. Uluslararası Sözleşmelerde Grev ve Toplu Eylem Hakkı
        I. 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi Kapsamında Grev Hakkı
        II. (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı'nda grev ve toplu eylem hakkı
        III. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde grev ve toplu eylem hakkı
        IV. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nde grev ve toplu eylem hakkı
        §12. 6356 sayılı Kanun'da Grev Hakkı
        I. 6356 sayılı Kanun uyarınca yasal grevin koşulları
        II. Grevin ertelenmesi
        §13. Türk hukukunda işçilerin toplu eylem hakkı
        I. Yargıtay kararlarıyla işçilere toplu eylem hakkının tanınması
        II. Toplu eylem hakkının koşulları
        SONUÇ

        Yorum Yap

        Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
        İlgili Yayınlar