Uluslararası Tahkimde Zararın Değerlendirilmesi

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ferhat YILDIZLI
ISBN: 9789750259548
283,50 TL 315,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ferhat YILDIZLI
Baskı Tarihi 2020/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Uluslararası Tahkimde Zararın Değerlendirilmesi

Av. Ferhan YILDIZLI

2020/02 1. Baskı, 205 Sayfa

ISBN 978-975-02-5954-8

Uluslararası Tahkimde Zararın Değerlendirilmesi isimli bu çalışmanın amacı; uluslararası tahkim olarak nitelenen, yatırım ve ticari tahkim uygulamalarında zararın değerlendirilmesinde kullanılan kavramlar, temel prensipler, ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile uluslararası zararın değerleme yöntemlerinin tahkim kararları ışığında ayrıntılı olarak incelenmesidir.

Zararın değerlendirilmesi kurumu, uluslararası ticari ve yatırım tahkimi bakımından, uyuşmazlığın sözleşme veya haksız fiilden kaynaklanmasından dolayı bir çok senaryo dahilinde şekillenebileceğinden, ulusal veya uluslararası tahkim yargılamasında çok az kaynakta çerçevesi çizilebilmiştir.

Türk hukuku perspektifinden gelişmekte olan tahkim yargılaması açısından; uluslararası uygulamalarda gerek Anglo-Sakson hukuk sistemi olsun, gerekse de Kıta Avrupasın da ki tahkim yargılamasına özgü zararın değerlendirilmesi kavramları Türk Hukukundaki kavramlarla birlikte ele alınmıştır.

Konu Başlıkları

Uluslararası Tahkimde Zarara Yönelik Esaslar
Hakem Kararlarının Yabancı Para Üzerinden Verilmesi, Kararda Faiz ve Yargılama Giderleri
Uluslararası Tahkimde Zararın Hesaplanması Prensipleri ve Yöntemleri


İçindekiler

Teşekkür  5

Kısaltmalar  9

GİRİŞ

§I. GENEL OLARAK  11

§II. KONUNUN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI  11

A. Konunun Takdimi  11

B. Konunun Sınırlandırılması  12

C. Uluslararası Ticari Tahkim ve Yatırım Tahkimi  14

Birinci Bölüm

GENEL BİLGİLER

§I. ULUSLARARASI TAHKIMDE TAZMINAT VE ZARARLAR  19

A. Genel Olarak  19

B. Tazminat ve Zararlar  20

§II. TEMEL PRENSİPLER  30

A. Tam Tazminat (Full Reparation)  30

B. Eski Hale Getirme (Restitution)  37

C. Tatmin (Satisfaction)  41

§III. ZARARIN ÖLÇÜLMESİ  46

§IV. ZARARIN İNDİRİLMESİ (MITIGATION)  52

§V. YARGILAMADA ESAS VE USÜLÜN AYRILMASI (BIFURCATION–TRIFUCATION)  54

§VI. UYGULANACAK HUKUK (APPLICABLE LAW)  62

§VII. SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA ZARARIN HESAPLANMASINA YÖNELİK TEMEL HÜKÜMLER  68

A. Götürü Tazminat (Liquidated Damages)  68

B. Sözleşmenin Konusuna Özgü Bir Formül veya Algoritma  71

C. Sözleşmede Belirtilen Bir Üst Değer, Limit yada Zarar Konusunda Sözleşeme Dışında Bırakılan Zarar veya Kayıpları Düzenleyen Özel Hükümler  76

§IX. İSPAT YÜKÜ AÇISINDAN MEVCUT DELLİLLERİN İLİŞKİSİ  78

A. Delillerin İbrazı  81

B. Bilirkişilerin Rolü  87

İkinci Bölüm

ULUSLARARASI TAHKİMDE ZARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE

HAKEM KARARLARININ YABANCI PARA ÜZERİNDEN VERİLMESİ,

KARARDA FAİZ VE YARGILAMA GİDERLERİ

§I. ULUSLARARASI TAHKİMDE ZARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  95

A. Genel Olarak  95

B. Nedensellik ve Tamamiyet: “But for” Terimi  96

1. Nedensellik ve Zararın Uzaklığı  96

2. “But–For” Terimi  97

C. Birlikte ve Müteselsil Sorumluluk ile Üçüncü Kişilere Teşmil  102

D. Mahsup ve Karşı Dava (Set–off and Counterclaims)  108

§II. HAKEM KARARLARININ YABANCI PARA ÜZERİNDEN VERİLMESİ, KARARDA FAİZ ve YARGILAMA GİDERLERİ  110

A. Genel Olarak  110

B. Potansiyel Olarak İcra Edilemeyen İddialar  110

C. Tahkim Kararlarında Dövize İlişkin Konular  111

D. Tahkim Kararlarında Faize İlişkin Konular  112

E. Yargılama Giderleri  115

Üçüncü Bölüm

ULUSLARARASI TAHKİMDE

ZARARIN HESAPLANMASININ PRENSİPLERİ VE YÖNTEMLERİ

§I. ZARARIN HESAPLANMASI PRENSİPLERİ  119

A. Fiili Dayanak (Factual Basis)  119

B. Kesinlik (Certainty)  120

C. Şans Kaybı (Loss of Chance)  120

D. Zararın Değerlendirilmesi için Uygun Tarih  121

§II. ZARARIN HESAPLANMASI YÖNTEMLERİ  121

A. Genel Olarak  121

1. Uluslararası Ticari Tahkim  122

2. Yatırım Uyuşmazlıkları Tahkimi  123

B. Gerçek Değer ve Zarar Hesaplama Yöntemleri  124

1. Gelir Yaklaşımı (Income Approach)  129

2. Varlık Temelli (Gider) Yaklaşım (Asset Based/Cost Approach)  144

3. Piyasa Yaklaşımı (Market Approach)  151

Sonuç  161

Kaynakça  171

Kavramlar Dizini  203

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar